Konferencje 2018

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2018 roku

 

„Germans and Poles in the Middle Ages – the Perception of the ‘Other’ and the Presence of Mutual Stereotypes” (IH PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Warszawa, 24–27.05.2018 r.

„XVII International Conference of Historical Geographers” (IH PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Warszawa, 15–20.07.2018 r.

„Splendid Encounters VII. Diplomats and Diplomacy in late medieval and early-modern era” (IH PAN, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Historii Litwy, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Bath Spa University), Wilno, wrzesień.

„Metryka Wielkiego Księstwa Litewskiego – edytorstwo, możliwości wykorzystywania, perspektywy dalszych badań” (XXVII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 25–26.09.2018 r.

„Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja” (Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Historycznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki), Warszawa, 26–29.09.2018 r.

„Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” (Kancelaria Prezydenta RP, IPN, IH PAN), Warszawa, 7–8.11.2018 r.

„Teraźniejszość przeszłości. Gdańskie muzealnictwo i historiografia w XIX–XX w.” (IH PAN, Muzeum Gdańska), Gdańsk, 15–16.11.2018 r.

„Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej” (IH PAN, IH UW, DHI), Warszawa, 27–29.11.2018 r.

„Architektura w mieście, architektura dla miasta 3: Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty” (IH PAN), Warszawa, 29–30.11.2018 r.

„Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odzyskania niepodległości w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich” (Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich IH PAN w Toruniu, Zakład Historii XX wieku IHiA UMK), Toruń, 6–7.12.2018 r.

„Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja” (IH PAN), Warszawa, 7–8.12.2018 r.

„Spaces and Places of Knowledge Transfer in Early Modern Cities” (IH PAN, Uniwersytet w Gröningen i in.), Warszawa.