XVII Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej, Warszawa, 15–20 VII 2018

XVII Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej, Warszawa, 15–20 VII 2018

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk organizują XVII Międzynarodową Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się w Warszawie od 15 do 20 lipca 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy zajmujących się różnymi aspektami badań z zakresu geografii historycznej (empirycznym, teoretycznym i historycznym) i dziedzin pokrewnych, w tym historii kartografii, historii nauki czy historii środowiskowej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 X 2017 roku.

Zachęcamy do zgłaszania pojedynczych artykułów, całych sesji oraz posterów. Prezentacje posterów będą połączone z krótkim wystąpieniem na forum plenarnym. Przewidujemy również konkurs na najlepsze postery konferencyjne. Do udziału zapraszamy szczególnie doktorantów i młodych pracowników naukowych. Językiem konferencji jest angielski. Wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem znajdują się na stronie http://ichg2018.uw.edu.pl/ oraz na Facebooku: @InternationalConferenceOfHistoricalGeographers