Bazy danych

Rodzaje dostępu:

Nazwa bazy Dostęp przez Informacje o bazie
EBSCO
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: m. in. Academic Search Complete, oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): m. in. European Views of the Americas, Teacher Reference Center.
WILEY ONLINE LIBRARY
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Licencja obejmuje 1405 czasopism z kolekcji “Full Collection 2016” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku oraz 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Link odsyła bezpośrednio do kolekcji nauk humanistycznych i społecznych.
Scopus
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Interdyscyplinarna bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza podaje także indeks Hirscha obliczany na podstawie publikacji od 1970 roku.
Web of Science
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań obejmująca: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Obejmuje ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 23.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Cambridge Core
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Czasopisma Cambridge University Press z kolekcji HSS (214 tytułów z nauk społecznych i humanistycznych). Dostęp z komputerów domowych przez autoryzowane przez Bibliotekę konta indywidualne dla użytkowników z IH PAN.
Springer
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Interdyscyplinarna baza czasopism, w tym 2008 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.588 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki z pozostałych roczników w dostępie testowym.
History and Memory (JSTOR)
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Od 2017 prenumerowana wyłącznie wersja elektroniczna czasopisma. W bazie dostęp do numerów archiwalnych od 2007 r.
Historische Zeitschrift (De Gruyter)
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Od 2017 prenumerowana wyłącznie wersja elektroniczna czasopisma. W bazie dostęp do numerów archiwalnych od vol. 261/1995.
INFONA
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.
Journal of Russian American Studies
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Czasopismo wydawane przez Kansas University, poświęcone w szczególności historii stosunków amerykańsko-rosyjskich. Dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.
Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte (De Gruyter)
dostęp z komputerów w budynku IH PAN dostęp z komputerów domowych dla Pracowników IH PAN
Od 2017 prenumerowana wyłącznie wersja elektroniczna czasopisma. W bazie dostęp do numerów archiwalnych od Vol. 46/1995.