Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

15–20 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się 17. Międzynarodowy Kongres Geografów Historycznych, organizowany wspólnie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Wydział Geografii i Studiów Regionalny UW. Około 400 badaczy z 39 krajów z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawiło w Warszawie wyniki swoich badań. Wspólnym mianownikiem ich rozmów były przeszłość […]

W kolejnej edycji grantów składanych do NCN dofinansowanie otrzymały następujące projekty: – mgr. Konrada Adama Bieleckiego, pt. „Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500–1650” (konkurs ETIUDA); – dr. Dominika Szulca, pt. „Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492–1569. Od unii dynastycznej do realnej” (konkurs SONATA).   Serdecznie gratulujemy!

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich. W kategorii prac doktorskich jury postanowiło, że zostanie przyznana: • nagroda I stopnia za pracę Krzysztofa Kloca: „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”, • nagroda II […]