Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskie Akademii Nauk oraz Wydawnictwo Semper zapraszają 24 października 2018 r. godz. 13.30 na dyskusję nad książką Ewy Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939 Sala im. Tadeusza Kościuszki, II p., Instytut Historii PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31

Instytut Historii PAN wraz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w XXVII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN METRYKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Edytorstwo, możliwości wykorzystywania perspektywy dalszych badań która odbędzie się 25–26 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa. […]

Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Historycznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN i Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki zapraszają na Konferencję Komisji Historyków Polski i Rosji, Warszawa, […]