Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

„Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja” 7–8 XII 2018 Instytut Historii PAN Teksty kultury nigdy nie powstają w próżni. Bardzo często odnoszą się do innych utworów, które komentują, krytykują, albo też plagiatują. Składają się nie tylko z wypowiedzi samego autora, ale również ze świadomie bądź nieświadomie użytych cytatów, parafraz i zapożyczeń. Stąd też ich wydawcy i badacze poświęcają […]

Dr Adrian Jusupović wraz z dr hab. Dariuszem Dąbrowskim decyzją Jury „Nagrody Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach 30 stycznia i 28 lutego 2018 r., w składzie: Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska, otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” 2017 XXV Edycja Jubileuszowa, w kategorii „Edycja Źródeł” za […]

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na konferencję „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”   Termin: 6–7 grudnia 2018 r. Miejsce konferencji: Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Procesy modernizacyjne na ziemiach polskich, podzielonych pomiędzy trzy […]