Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Do końca czerwca można zgłaszać książki do tegorocznej edycji nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego. Nagroda przyznawana jest za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe, opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W tym roku zatem przyjmowane są zgłoszenia książek wydanych w 2017 r. Propozycje książek […]

W czternastej edycji konkursów NCN dofinansowanie otrzymały dwa projekty afiliowane w naszym Instytucie: „Etnopolityka. Studia nad etnosem i rasą w Polsce, polityka i międzynarodowy obieg wiedzy 1918—1958” dr Olgi Linkiewicz (konkurs OPUS) oraz „Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych” mgr Agaty Błoch (konkurs PRELUDIUM). Laureatkom gratulujemy!

Strony internetowe czasopism wydawanych przez IH PAN mogą być tymczasowo nieaktywne w wyniku awarii serwera zewnętrznego wobec Instytutu, trwają prace naprawcze. Prosimy korzystać obecnie przede wszystkim z profili poszczególnych tytułów na Akademickiej Platformie Czasopism Naukowych: http://apcz.umk.pl/.