Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Strony internetowe czasopism wydawanych przez IH PAN mogą być tymczasowo nieaktywne w wyniku awarii serwera zewnętrznego wobec Instytutu, trwają prace naprawcze. Prosimy korzystać obecnie przede wszystkim z profili poszczególnych tytułów na Akademickiej Platformie Czasopism Naukowych: http://apcz.umk.pl/.

  Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo, red. nauk. Paweł Kras, Martin Nodl, IH PAN, Warszawa 2017, oprawa miękka, 145x205mm, s. 337, ISBN 978-83-65880-09-3 W 2015 r. od śmierci Jana Husa w Konstancji upłynęło 600 lat. Nasza wiedza na temat tego dramatycznego wydarzenia jest stosunkowo bogata, choć wydaje się, że wciąż niepełna. Życie i działalność mistrza […]

  Stanisław A. Sroka, Wioletta Zawitkowska, Itinerarium króla Władysława III 1434–1444, IH PAN, Warszawa 2017, s. 133, map s. 7, oprawa twarda, 170×250 mm, ISBN 978-83-65880-13-0 (Seria: Itineraria Jagiellonów, Tom IV) Itinerarium króla Władysława III zwanego w historiografii polskiej Warneńczykiem (ur. 31 X 1424 r.), pierworodnego syna Władysława Jagiełły i jego czwartej żony Zofii Holszańskiej, obejmuje […]