Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Wraz z Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej Instytutem Historycznym UW, Niemieckim Instytutem Historycznym i Towarzystwem Naukowym Warszawskim zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zatytułowanej „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie środkowo-wschodniej”, która odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada 2018 roku w Warszawie. Celem konferencji będzie […]

Laureaci XIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” Jury konkursu, po przeczytaniu 134 nadesłanych artykułów popularnonaukowych autorstwa młodych badaczy, wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące prace. Oto nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych: I nagroda Mgr Katarzyna Pańczyk, doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, polonistka, teoretyk literatury, […]