Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością. Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez Dyrektorów […]

Instytut Historii PAN, jako uczestnik Konsorcjum Bibliotek Naukowych, z niepokojem przyjmuje informacje  o zagrożeniu dofinansowania Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apelujemy o wsparcie dla katalogu, który jako jedyny w Polsce łączy 161 bibliotek naukowych, jest nie tylko cenionym narzędziem wyszukiwawczym dla czytelników, ale też ważnym narzędziem pracy dla setek […]

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w zakresie historii Polski i Europy od średniowiecza po czasy współczesne „Porównania i konteksty w badaniach historycznych”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Studia doktoranckie/Rekrutacja”: https://ihpan.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/