Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii PAN powołano do życia w 1953 r. jako jednostkę Polskiej Akademii Nauk będącej korporacją uczonych a jednocześnie wspólnotą instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedziba główna Instytutu mieści się w Warszawie, w dwóch połączonych kamienicach przy Rynku Starego Miasta (Strona Kołłątaja) nr 29 i nr 31 (Kamienica pod św. Anną). W tym miejscu mają też siedzibę władze Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Miłośników Historii. Obecnie Instytut ma swoje placówki w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu.

Czytaj więcej

Aktualności

Wyniki parametryzacji w roku 2017

Dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN z żalem informuje, że w wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSzW  IH PAN otrzymał kategorię A.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk organizują XVII Międzynarodową Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się w Warszawie od 15 do 20 lipca 2018 roku. Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy zajmujących się różnymi aspektami badań z zakresu geografii historycznej (empirycznym, teoretycznym i historycznym) i dziedzin […]

Zakład Atlasu Historycznego IH PAN wraz z Uniwersytetem w Saskatchewan (Kanada) i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizują konferencję pt. „Historical Source Edition 2.0”. Zachęcamy do zapoznania się z programem sesji, która odbędzie się 6–7 października 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych zdalnym udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z sekretarz konferencji, dr Wiesławą Duży (edition2.0@ihpan.edu.pl), w celu uzyskania […]