Aktualności

Nowe oferty pracy (3 stanowiska)

Instytut Historii PAN ogłasza konkurs na następujące stanowiska: – profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii XX wieku (Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku), – adiunkta w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 r., – adiunkta w Zakładzie Dziejów Pomorza, Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN (Toruń). […]

Konferencja geografów historycznych w Warszawie

15–20 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się 17. Międzynarodowy Kongres Geografów Historycznych, organizowany wspólnie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Wydział Geografii i Studiów Regionalny UW. Około 400 badaczy z 39 krajów z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawiło w Warszawie wyniki swoich badań. Wspólnym mianownikiem ich rozmów były przeszłość […]

Dofinansowanie NCN dwóch projektów IH PAN

W kolejnej edycji grantów składanych do NCN dofinansowanie otrzymały następujące projekty: – mgr. Konrada Adama Bieleckiego, pt. „Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500–1650” (konkurs ETIUDA); – dr. Dominika Szulca, pt. „Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492–1569. Od unii dynastycznej do realnej” (konkurs SONATA).   Serdecznie gratulujemy!

2018 Objazd po południowej części dawnego województwa podlaskiego

25–30 czerwca 2018 r. Zakład Atlasu Historycznego odbył ósmy już rowerowy objazd naukowy. Tym razem przemierzyliśmy dawną ziemię mielnicką i południową część ziemi drohickiej, zwiedzając niekiedy fragmenty wschodnich części Mazowsza oraz zachodnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trasa wiodła ze stacji kolejowej w Kotuniu, przez Mokobody, Wyszków, Grodzisk, Liw do Węgrowa, dalej przez Miedznę, Sterdyń i Nur […]

IEG Fellowships for Postdocs

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards fellowships for international postdocs in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines. Application deadline: October 15, 2018, for fellowships beginning in April 2019 or later. For more information, see the attached file in English and German.

Zaproszenie na konferencję „Dominikanie o Polsce i Polakach”

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbliżającym się jubileuszem 800-lecia obecności Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Dominikański Instytut Historyczny z siedzibą w Krakowie oraz Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Dominikanie o Polsce i Polakach”, która […]

Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich. W kategorii prac doktorskich jury postanowiło, że zostanie przyznana: • nagroda I stopnia za pracę Krzysztofa Kloca: „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”, • nagroda II […]

Strona 1/39