Aktualności

Wyniki parametryzacji w roku 2017

Dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN z żalem informuje, że w wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSzW  IH PAN otrzymał kategorię A.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej MGR ADRIANNY SZNAPIK Temat : „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europej

ZAWIADOMIENIE Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że 25 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej MGR ADRIANNY SZNAPIK Temat : „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej MGR ALEKSANDRA JUŹWIKA

ZAWIADOMIENIE Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że 24 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej MGR ALEKSANDRA JUŹWIKA Temat : „Od ratownictwa do etatyzacji. Opieka nad dziećmi […]

Konferencja „Kultura materialna a historia społeczna w średniowieczu i dobie nowożytnej”

Instytut Archeologii i Etnologii PAN we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie zaprasza do udziału w czwartej konferencji naukowej z cyklu: „Kultura materialna a historia społeczna w średniowieczu i dobie nowożytnej”. Podczas tej edycji organizatorzy chcą skupić się na roli konkretnych mobiliów w społeczeństwie elitarnym czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Przedmiotem uwagi nie będzie […]

XVII Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej, Warszawa, 15–20 VII 2018

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk organizują XVII Międzynarodową Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się w Warszawie od 15 do 20 lipca 2018 roku. Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy zajmujących się różnymi aspektami badań z zakresu geografii historycznej (empirycznym, teoretycznym i historycznym) i dziedzin […]

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów na Imperiami XIX i XX wieku Zakładu Historii XX wieku IH PAN

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów na Imperiami XIX i XX wieku Zakładu Historii XX wieku IH PAN Dyrekcja Instytutu Historii postanowiła zatrudnić dr Aliaksandra Laneuskiego. Dziękujemy za udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

XXVI konferencja Komisji Lituanistycznej

XXVI konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN 26-27 września 2017 roku WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE INSTYTUCJE ZAPROSZENIE PROGRAM KONFERENCJI Obrady odbędą się w Sali Lelewela (26 września do 14:45) i Sali Kościuszki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt […]

Konferencja z cyklu Splendid Encounters

Szósta z cyklu konferencji poświęconych historii dyplomacji w epoce wczesnonowożytnej i późnym średniowieczu pt. “ Splendid Encounters 6. Correspondence and Information Exchange in Diplomacy (1300–1750)”, odbędzie się w dniach 28-30 września w Lizbonie. W tym roku wśród organizatorów obok IH PAN znalazły się również Portuguese Centre for Global History (CHAM) i Institute of Medieval Studies […]

Strona 1/24