Aktualności

XII edycja konkursu Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – przedłużenie terminu

Termin nadsyłania prac w Konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” przedłużony do 24 maja 2019 roku.  Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłosiły w grudniu 2018 roku dwunastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do udziału w konkursie […]

Konkurs Funduszu Badań Własnych IH PAN

Dyrekcja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteufla ogłasza kolejną edycję Konkursu Funduszu Badań Własnych IH PAN. Przypominamy, że celem funduszu jest wspieranie badań naukowych zgodnych z planem badawczym Instytutu prowadzonych przez pracowników i uczestników studiów doktoranckich IH PAN. Minimalna kwota wsparcia to 3 000 zł, a maksymalna to 20 000 zł, a okres realizacja projektu nie może przekroczyć […]

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Anthropos

15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN: Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich […]

Call for Papers: Konferencja naukowa „Biografie i polityka”

Muzeum POLIN wraz z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies i University College London zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1–2 grudnia 2019 […]

Zaproszenie na wykład „Clio: Has History in the West Become a Place of Memory?”

Zakład Socjologii Kultury, Międzyzakładowa Pracownia Pamięci Społecznej, Instytut Socjologii UW oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zapraszają na zebranie naukowe, na którym referat wygłosi prof. François Hartog (EHESS) Clio: Has History in the West Become a Place of Memory? wprowadzenie: Elżbieta Hałas środa 20 marca 2019, godz. 14.00 Instytut Socjologii UW, ul. Karowa […]

Komunikat Dyrektora IH PAN

Z przykrością stwierdziłem, że w tekście sprawozdania z działalności IH PAN za 2018 r. błąd techniczny spowodował błędne przypisanie tematu badawczego realizowanego przez jednego z pracowników. Skorygowane sprawozdanie dostępne jest na stronie www IH PAN w zakładce „Badania Naukowe – Sprawozdania roczne”. Wszystkich dotkniętych tym błędem bardzo przepraszam. Dyrektor IH PAN Wojciech Kriegseisen

Resort nauki i KPRM przygotowały projekt noweli ustawy o PAN

Resort nauki i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowały wspólnie projekt nowelizacji ustawy o PAN. Zakłada on m.in. zwiększenie uprawnień nadzorczych prezesa Akademii, oraz określa minimalne wynagrodzenia dla pracowników naukowych PAN – poinformował w czwartek wiceminister nauki Sebastian Skuza. Skuza podał tę informację podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Było ono poświęcone […]

Nowy tryb zgłoszeń do planu wydawniczego IH PAN

Dyrektor Instytutu Historii PAN ogłasza rozpoczęcie kwalifikacji wniosków o wpisanie do planu wydawniczego IH PAN na drugą połowę 2019 i pierwszą połowę 2020 r. oryginalnych prac naukowych (monografii i prac zbiorowych) oraz wydawnictw źródłowych w zakresie nauk historycznych. Obowiązkowi zgłoszenia i poddania weryfikacji merytorycznej ze strony Komisji Wydawniczej IH PAN podlegają wszystkie publikacje, które miałyby […]

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wokół książki „Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej „Solidarności” (1982–1986)”

Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności” zaprasza historyków i uczestników struktur Solidarności w latach 1981–1989 na spotkanie dyskusyjne wokół książki Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej „Solidarności” (1982–1986), wstęp i oprac. Jan Olaszek, posłowie Andrzej Friszke, Wyd. IPN/Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, Warszawa 2018. Dyskusja odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Instytucie Historii im. Tadeusza […]

Call for Papers: „Narracje o Zagładzie” (nr 6) – Zagłada wobec innych ludobójstw

Redakcji rocznika naukowego „Narracje o Zagładzie” serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów do szóstego numeru czasopisma – Zagłada wobec innych ludobójstw. Genocide studies, czyli studia nad ludobójstwem, nie mają w Polsce długiej tradycji. Przeważa u nas perspektywa studiów zmierzających do opisu wybranego genocydu, przy czym ludobójstwem najszerzej analizowanym jest zagłada Żydów. Ujęcia komparatystyczne pojawiają się […]

Zaproszenie na wykład „Austro-Hungarian Zagreb: architecture and urban planning 1850–1918”

Zapraszamy na otwarty anglojęzyczny wykład publiczny prof. Dragana Damjanovicia z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Zagrzebiu na temat architektury i urbanistyki Zagrzebia w XIX wieku, który odbędzie się w sali Kościuszki 25 marca 2019 r. o godz. 12.00. Słowo wstępne wygłoszą organizatorzy: dr Maciej Falski i dr Aleksander Łupienko. Panel dyskusyjny przewidziany jest na dzień […]

Rozstrzygnięcie konkursu im. Krystyny Kersten w 2019 r.

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk niniejszym informuje, że decyzją Komisji Konkursowej ds. stypendium im. Krystyny Kersten (w składzie prof. prof. Tomasz Szarota, Jerzy Eisler, Henryk Gmiterek) laureatką konkursu została mgr Milena Bykowska-Witowska. Gratulujemy! Fundatorem stypendium jest Fundacja Kerstenów.

Jest dodruk! Możliwość zakupu książki „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

W 2018 r. Polska Akademia Umiejętności wraz z Archiwum Nauki PAN wydała Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku (red. M. Czeppe, Kraków 2018, PAU Archiwum Nauki PAN i PAU, ‘W służbie nauki’, nr 29, ss. 140, ilustracje). Książka zawiera m. in. pamiętnik Rostworowskiego z lat dziecinnych i młodzieńczych Ścieżki […]

Nabór na pobyty badawcze GEOP 2020 w Muzeum POLIN i ŻIH

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłaszają nabór na 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 r. Laureatki i laureaci otrzymają gratyfikację finansową w wysokości odpowiednio 6 tysięcy lub 10 tysięcy dolarów amerykańskich na cały okres […]

Call for Papers: konferencja naukowa „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947″

  Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie wraz z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do udziału w konferencji naukowej „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947”, która odbędzie się 23–25 października 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie.   W 2019 r. mija 75. rocznica jednej z cezur czasowych w Polskiej historii […]

Zaproszenie na spotkanie autorskie z prof. W. Mędrzeckim

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Mędrzeckim oraz dyskusję o książce: „Kresowy Kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej” środa, 6 marca 2019, godzina 17.00 Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)   W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. […]

Zaproszenie na seminarium „O badaniach nad męskością w historiografii. Pytania, problemy, warsztat”

  Zapraszamy na Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej. Temat spotkania: O badaniach nad męskością w historiografii. Pytania, problemy, warsztat   27 lutego 2019 r. (środa), godz. 12:00–15:00 Towarzystwo Naukowe Warszawskie Pałac Staszica Nowy Świat 72 00-330 Warszawa sala 006   Program: Dr Natalia Jarska, Jak historycy/czki wykorzystują kategorię męskości? Wprowadzenie Dr […]

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.“ — Jan Śniadecki Źródło: Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205. […]

Zaproszenie na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

  W imieniu Prof. Jerzego Pysiaka i Prof. Pawła Żmudzkiego bardzo serdecznie zapraszamy na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Seminarium odbywa się w poniedziałki o godz. 17.15 w Sali im. Aleksandra Gieysztora (nr 125), II piętro w nowej części Instytutu Historycznego.   Program semestru wiosennego 2018/2019 18 lutego Wykład im. Antoniego […]

Zaproszenie na wykład „Szczęśliwy rok Honeckera: 1987. Triumf i upadek socjalizmu w NRD z perspektywy biograficznej”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na pierwszy wykład z cyklu „Wykładów wtorkowych“ pt.: Szczęśliwy rok Honeckera: 1987. Triumf i upadek socjalizmu w NRD z perspektywy biograficznej, który wygłosi prof. dr hab. Martin Sabrow (Poczdam). Wykład odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie […]

Zaproszenie na „DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce”

DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15–17 maja i będzie poświęcone całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Wydarzenie jest otwarte dla całej europejskiej społeczności DARIAH oraz dla wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań oraz skorzystać z możliwości spotkań i nawiązania współpracy. W jego ramach […]

Spotkania w ramach konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy (marzec 2019)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejne konwersatorium we wtorki 5 i 26 marca 2019 o godz. 13:00 do Sali Kościuszkowskiej IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31. Tematyka konwersatoriów: „Utwory literackie pisane w ustrojach totalitarnych jako źródło historyczne” (zajęcia 5 i 26 marca 2019). Problemy: 1. Wersja pierwotna (maszynopisy utworów) a wersja finalna (po cenzurze). Kiedy zachowały […]

Rozstrzygnięcie konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza, że zwycięzcą szóstej edycji konkursu został prof. Tomasz Stryjek, który otrzymuje nagrodę za recenzję z książki Johannesa Remy’ego, Brothers or Enemies: the Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s, opublikowaną na łamach […]

Strona 1/22