Plan badawczy IH PAN

Plan badawczy obejmuje całokształt prac prowadzonych w IH PAN. Są to tematy indywidualne realizowane w ramach działalności statutowej oraz niektóre projekty badawcze własne, a także projekty zbiorowe podejmowane przez cały zespół pracowni lub zakładu.