Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
tel.: 22 831 36 42 (sekretariat)

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – Dyrektor IH PAN

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)

dr inż. Monika Ćwiklińska
tel.: 22 831 02 61 (62) w. 19
e-mail: iodo@ihpan.edu.pl

 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI)

mgr Bartosz Malinowski
tel.: 22 831 02 61 w. 33

Jacek Świerzyński
tel.: 22 831 02 61 w. 33

Dariusz Antkowski
tel.: 12 428 64 42 (Zakład PSB w Krakowie)

 

Zobacz też: