Projekty badawcze

Obecnie w Instytucie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (25 projektów) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (36 projektów w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 1 projekt w ramach konkursu Diamentowy Grant i 1 projekt w ramach konkursu Szlakami Polski Niepodległej).