Projekty badawcze

Obecnie w Instytucie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (19 projektów) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (18 projektów w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i 4 projekty w ramach konkursu Index Plus).