Call for Papers „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”

Call for Papers „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”

 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają na konferencję

„Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”

 

Termin: 6–7 grudnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Procesy modernizacyjne na ziemiach polskich, podzielonych pomiędzy trzy różne państwa zaborcze, przebiegały w XIX w. nierównomiernie, ze zmienną intensywnością i dynamiką. Jednak wszystkie zostały zahamowane w konsekwencji wybuchu I wojny światowej. Odrodzenie Polski w 1918 r. obok kluczowych problemów politycznych związanych z odbudową i obroną młodego państwa było też wielkim wyzwaniem modernizacyjnym. „Rodzi się trudne, biedne państwo… Od Pińska po Zatokę Gdańską. Od Wilna do Zakopanego. Dreszcz serc i iskry depesz biegną” – pisał po latach z emigracyjnej już perspektywy Julian Tuwim w Kwiatach polskich, oddając ówczesne polskie nadzieje i niepokoje. Bo też gdy „iskry depesz” zastąpiła trudna codzienność, kwestia rozwoju społecznego stała się dla przyszłości odrodzonego państwa jedną ze spraw najważniejszych.

W stulecie odzyskania niepodległości zapraszamy do udziału w konferencji, której celem będzie debata nad wpływem, jaki wywarło odrodzenie państwa polskiego na procesy modernizacji społecznej na ziemiach, które znalazły się w jego granicach w latach 1918–1922. Organizatorów interesuje pod tym kątem szczególnie unifikacja państwa i prawa, recepcja nowego modelu ustrojowego, kształtowanie podstaw nowoczesnego społeczeństwa poprzez upowszechnienie praw obywatelskich, ustawodawstwo socjalne, rozwój oświaty, wpływ nowej rzeczywistości politycznej na możliwości rozwoju różnych gałęzi gospodarki w poszczególnych częściach kraju. Obok tego rola różnych aspektów unifikacji i integracji jako czynników dynamizujących bądź opóźniających procesy modernizacyjne na ziemiach polskich (w tym kontekście także znaczenie wojska i konfliktów zbrojnych z lat 1918–1921). Konferencja poświęcona problemom społecznym i instytucjonalnym pierwszych lat Polski Odrodzonej służyć będzie nie tylko zastanowieniu się nad bilansem otwarcia w odniesieniu do badań procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich w latach II Rzeczypospolitej, ale i nad rolą oraz trwałością podobnych procesów widocznych w poszczególnych zaborach w dekadach poprzedzających I wojnę światową.

Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień (maksymalnie 2,5 tys. znaków) oraz krótkiej informacji o autorze w terminie do 30 marca 2018 r., na adres sekretariatu konferencji. Informacje o zaakceptowaniu propozycji prześlemy najpóźniej do końca kwietnia. Przewidywana opłata konferencyjna wyniesie 100 zł.

Kierownictwo naukowe:
dr Zbigniew Girzyński
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. IH PAN dr hab. Tomasz Łaszkiewicz
prof. IH PAN dr hab. Przemysław Olstowski

Sekretarz konferencji: mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska
e-mail: domigo@doktorant.umk.pl telefon: 666 873 350