Zaproszenie do udziału w konferencji „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie Środkowo-Wschodniej”

Zaproszenie do udziału w konferencji „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie Środkowo-Wschodniej”

Wraz z Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej Instytutem Historycznym UW, Niemieckim Instytutem Historycznym i Towarzystwem Naukowym Warszawskim zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zatytułowanej „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada 2018 roku w Warszawie.

Celem konferencji będzie dokonanie bilansu przemian politycznych, społecznych i kulturowych będących konsekwencją równouprawnienia płci w Polsce i Europie.

Do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami prezentacji na planowanej konferencji zapraszamy szczególnie osoby pracujące nad projektami doktoratowymi lub postdoktoratowymi (habilitacjami). Propozycje w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 3000 znaków) wraz z krótką informacją o autorce/autorze prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 roku na adres: seminarium.charewiczowej@gmail.com

Więcej na stronie: https://www.hsozkult.de/ i w załączonych Call for Paper.