Wydawnictwo

Kierownik: Katarzyna A. Chmielewska
tel.: 22 831 02 61-62 w. 44
wydawnictwo@ihpan.edu.pl

 

Redakcja:
Ewa Bazyl
Jolanta Rudzińska
Małgorzata Świerzyńska
Grażyna Waluga

 

Redakcja techniczna:
Dariusz Górski
Marcin Szcześniak

 

Dystrybucja: Krzysztof Kubik
tel.: 22 831 02 61-62 w. 60
kkubik@ihpan.edu.pl
www.ksiegarnia-ihpan.edu.pl

 

Redakcja oddelegowana do PSB:
Lilia Kowkiel
Halina Smyrska

Komisja Wydawnicza:
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (IH UW, em.)
prof. dr hab. Halina Manikowska (IH PAN) – przewodnicząca
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)
dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN)
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (IHP UW)

sekretarz: dr Piotr Okniński (IH PAN)
kom.wyd@ihpan.edu.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Czasopism:
dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski
dbockowski@ihpan.edu.pl