Kontakt

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

e-mail:ihpan@ihpan.edu.pl
tel. centrala22 831 02 61
22 831 02 62

tel. /fax sekretariat22 831 36 42

Dane instytutu

numer REGON 000325765
numer NIP 5250009134

kod PKD 7220Z

numer rachunku bankowego:
04 1130 1017 0020 1463 2420 0002

Bank Gospodarstwa Krajowego
kod SWIFT: GOSKPLPW

Kontakt

Siedziby placówek pozawarszawskich

TORUŃ

Zakład dziejów pomorza

Pracownia Historii Pomorza
i Krajów Bałtyckich

Kontakt:

ul. Szeroka 36
87-100 TORUŃ

tel./ fax: 56 622 28 79
email: zhpom@interia.pl

TORUŃ

Gdańsk

Zakład dziejów pomorza

Pracownia Historii Gdańska
i dziejów Morskich Polski

Kontakt:

Aleja Zwycięstwa 57
80-207 GDAŃSK

tel.: 58 520 40 19
email: pracownia.gdanska@ihpan.edu.pl

Gdańsk

Poznań

Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem polskich w Średniowieczu

Pracownia Słownika
Historyczno-Geograficznego
Wielkopolski

Kontakt:

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 POZNAŃ

tel. /fax: 61 848 09 17
e-mail: poznan@ihpan.edu.pl

Poznań

Kraków

Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem polskich w Średniowieczu

Pracownia Słownika
Historyczno-Geograficznego
Małopolski

Kontakt:

ul. Sławkowska 17
31-016 KRAKÓW

tel.: 12 428 64 45
e-mail: ihkrak@ih.pan.krakow.pl

Zakład Polskiego Słownika Biograficznego

tel.: 12 428 64 42
tel.: 12 428 64 44
fax: 12 421 37 87
email: psb@ih.pan.krakow.pl

Zakład bibliografii historii polskiej

Pracownia Bibliografii
Bieżącej

tel.: 12 422 62 61
fax: 12 421 37 87

Kraków