Zasoby cyfrowe

1. RCIN 
2. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
3. Atlas Fontium 
4. Bibliografia Historii Polskiej
5. Akademicka Platforma Czasopism
6. iPSB
7. EAS