Zasoby cyfrowe

EAS

Elektroniczna Aplikacja Sprawozdawcza

iPSB

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

APCz

Akademicka Platforma Czasopism

Bibliografia

Bibliografia Historii Polskiej

Atlas fontium
Słownik

Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu

RCIN

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych