Dyrekcja i administracja

Dyrektor IH PAN

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
tel.: 22 831 36 42 (sekretariat)
e-mail: wkriegseisen@ihpan.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń
tel.: 22 831 36 42 (sekretariat)
e-mail: marek.slon@wp.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk
tel.: 22 831 36 42 (sekretariat)
e-mail: twislicz@ihpan.edu.pl

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dyrektora ds. ogólnych
dr Andrzej Koryn
tel.: 22 831 02 61 w. 30

Pełnomocnik Dyrektora ds. cyfryzacji czasopism
dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski
tel.: 22 831 02 61 w. 44
e-mail: domel@zetobi.com.pl

Sekretariat Instytutu i Rady Naukowej

tel./fax: 22 831 36 42
e-mail Sekretariatu: ihpan@ihpan.edu.pl

Kierownik – Urszula Dragan
udragan@ihpan.edu.pl

Elżbieta Kowalczyk
ekowalczyk@ihpan.edu.pl

Małgorzata Protasiuk
mprotasiuk@ihpan.edu.pl

Maria Pacuska
mpacuska@ihpan.edu.pl

Hanna Kordowicz

Bożena Bigaj (Kraków)
e-mail: bigaj@ih.pan.krakow.pl
tel. 12 428 64 40

Jolanta Kawa-Grębska (Kraków)
e-mail: kawa@ih.pan.krakow.pl
tel. 12 421 37 87

Obsługa prawna

Mecenas Sybilla Stanisławska-Kloc
e-mail: s.stanislawska@ihpan.edu.pl

Radca prawny Marta Kalinowska
e-mail: marta.kalinowska@oirpwarszawa.pl

Dział Finansowy

tel.: 22 635 80 81

Główna Księgowa – Wiesława Ćwiklińska
e-mail: wcwiklinska@ihpan.edu.pl

Małgorzata Klimiuk
e-mail: mklimiuk@ihpan.edu.pl

Barbara Melon
e-mail: bmelon@ihpan.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Sylwia Milewska
e-mail: smilewska@ihpan.edu.pl

Dział Organizacji Badań Naukowych i Studiów

Administracja Studiów Doktoranckich

tel./fax: 22 831 02 64

Emilia Switat
e-mail: eswitat@ihpan.edu.pl

Renata Nowicka
rnowicka@ihpan.edu.pl

Magdalena Archutowska
marchutowska@ihpan.edu.pl

Dział Techniczny

tel.: 22 831 02 61 w. 35

Kierownik – Szymon Drewniak
e-mail: sdrewniak@ihpan.edu.pl

Maciej Matusiak, referent ds. zamówień publicznych
e-mail: mmatusiak@ihpan.edu.pl

Dział Informatyczny

tel.: 22 831 02 61 w. 33

Kierownik – Bartosz Malinowski
e-mail: bmalinowski@ihpan.edu.pl

Jacek Świerzyński
e-mail: jaswierz@ihpan.edu.pl

Administrator/redaktor strony internetowej IH PAN

dr inż. Monika Ćwiklińska
tel.: 22 831 02 61 w. 19
e-mail: mcwiklinska@ihpan.edu.pl