Czasopisma zagraniczne

W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad 630 tytułów czasopism zagranicznych. Prawie wszystkie tytuły zostały skatalogowane w elektronicznym katalogu Biblioteki IH PAN​, a informację o nich podaje również Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT​.

Instytut posiada dostęp w sieci lokalnej do pełnotekstowych baz danych wydawnictw zagranicznych, zakupionych w ramach licencji krajowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i udostępnianych w Wirtualnej Bibliotece Nauki.

W ramach licencji konsorcyjnej Instytut od 2015 r. posiada dostęp do kolekcji czasopism nauk humanistycznych i społecznych Cambridge University Press (zob. pełny wykaz tytułów wraz z zakresem chronologicznym CUP HSS na 2018).

Opis dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki (w tym czasopism) – wybranych z WBN oraz prenumerowanych przez IH PAN – znajduje się w zakładce Bazy Danych.

Czasopisma elektroniczne w Bibliotece IH PAN 2017

Od 2017 r. następujące prenumerowane przez Bibliotekę IH PAN czasopisma są dostępne tylko w wersji elektronicznej w sieci wewnętrznej w budynku Instytutu:
Historische Zeitschrift sygn. A.47
History and Memory sygn. C.212
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ sygn. A.246
Saeculum sygn. A.54

Adresy stron internetowych czasopism są dodawane do opisu w katalogu on-line Biblioteki IH PAN wraz z ukazaniem się pierwszych numerów za 2017 r.

Obecnie w Bibliotece IH PAN można już korzystać z następujących czasopism:

History and Memory https://www.jstor.org/journal/histmemo

Historische Zeitschrift https://www.degruyter.com/view/j/hzhz

Novaâ i Novejšaâ Istoriâ – dostęp przez login i hasło (kontakt: mjusupovic@ihpan.edu.pl)

Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte https://www.degruyter.com/view/j/saeculum