Aktualności

Nabór na pobyty badawcze GEOP 2020 w Muzeum POLIN i ŻIH

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłaszają nabór na 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 r. Laureatki i laureaci otrzymają gratyfikację finansową w wysokości odpowiednio 6 tysięcy lub 10 tysięcy dolarów amerykańskich na cały okres […]

Call for Papers: konferencja naukowa „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947″

  Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie wraz z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do udziału w konferencji naukowej „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947”, która odbędzie się 23–25 października 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie.   W 2019 r. mija 75. rocznica jednej z cezur czasowych w Polskiej historii […]

Zaproszenie na spotkanie autorskie z prof. W. Mędrzeckim

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Mędrzeckim oraz dyskusję o książce: „Kresowy Kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej” środa, 6 marca 2019, godzina 17.00 Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)   W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. […]

Zaproszenie na seminarium „O badaniach nad męskością w historiografii. Pytania, problemy, warsztat”

  Zapraszamy na Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej. Temat spotkania: O badaniach nad męskością w historiografii. Pytania, problemy, warsztat   27 lutego 2019 r. (środa), godz. 12:00–15:00 Towarzystwo Naukowe Warszawskie Pałac Staszica Nowy Świat 72 00-330 Warszawa sala 006   Program: Dr Natalia Jarska, Jak historycy/czki wykorzystują kategorię męskości? Wprowadzenie Dr […]

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.“ — Jan Śniadecki Źródło: Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205. […]

Zaproszenie na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

  W imieniu Prof. Jerzego Pysiaka i Prof. Pawła Żmudzkiego bardzo serdecznie zapraszamy na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Seminarium odbywa się w poniedziałki o godz. 17.15 w Sali im. Aleksandra Gieysztora (nr 125), II piętro w nowej części Instytutu Historycznego.   Program semestru wiosennego 2018/2019 18 lutego Wykład im. Antoniego […]

Zaproszenie na wykład „Szczęśliwy rok Honeckera: 1987. Triumf i upadek socjalizmu w NRD z perspektywy biograficznej”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na pierwszy wykład z cyklu „Wykładów wtorkowych“ pt.: Szczęśliwy rok Honeckera: 1987. Triumf i upadek socjalizmu w NRD z perspektywy biograficznej, który wygłosi prof. dr hab. Martin Sabrow (Poczdam). Wykład odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie […]

Zaproszenie na „DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce”

DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15–17 maja i będzie poświęcone całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Wydarzenie jest otwarte dla całej europejskiej społeczności DARIAH oraz dla wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań oraz skorzystać z możliwości spotkań i nawiązania współpracy. W jego ramach […]

Spotkania w ramach konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy (marzec 2019)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejne konwersatorium we wtorki 5 i 26 marca 2019 o godz. 13:00 do Sali Kościuszkowskiej IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31. Tematyka konwersatoriów: „Utwory literackie pisane w ustrojach totalitarnych jako źródło historyczne” (zajęcia 5 i 26 marca 2019). Problemy: 1. Wersja pierwotna (maszynopisy utworów) a wersja finalna (po cenzurze). Kiedy zachowały […]

Rozstrzygnięcie konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza, że zwycięzcą szóstej edycji konkursu został prof. Tomasz Stryjek, który otrzymuje nagrodę za recenzję z książki Johannesa Remy’ego, Brothers or Enemies: the Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s, opublikowaną na łamach […]

Zaproszenie na seminarium „Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony”

Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zapraszają 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00 na seminarium Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31 Sala im. Joachima Lelewela   Głównym celem […]

Możliwość dodruku „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

W 2018 r. Polska Akademia Umiejętności wraz z Archiwum Nauki PAN wydała Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku (red. M. Czeppe, Kraków 2018, PAU Archiwum Nauki PAN i PAU, ‘W służbie nauki’, nr 29, ss. 140, ilustracje). Książka zawiera m. in. pamiętnik Rostworowskiego z lat dziecinnych i młodzieńczych Ścieżki […]

Zaproszenie na konferencję „Jewish-Polish-German realms of memory. A triple neighbourhood” (Berlin)

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie zaprasza do udziału w konferencji Jewish-Polish-German realms of memory. A triple neighbourhood, która odbędzie się w dniach 4–5 września 2019 roku.  ​ Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączniku. Na zgłoszenia Organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2019 r. Uprzejmie prosimy o przesyłanie ich na adres: malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl

Nowości wydawnicze: „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXV, nr 3, 2018

Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXV, nr 3/2018, 23,5 cm, ss. 213, ISSN 0023-5903 Nowy numer „Kwartalnika Historycznego” zawiera dwa obszerne i interesujące artykuły nowożytne. Paweł Szadkowski podjął się porównania polskich i hiszpańskich traktatów wojskowych i spróbował określić, na ile ujmowały one zjawiska w dziedzinie wojskowości nowożytnej, określane jako rewolucja militarna. Jaśmina Korczak-Siedlecka (Kurczewska) zastosowała w praktyce […]

Zaproszenie na wykład prof. M.A. Ucerlera „Early Modern Jesuit Global Networks of Knowledge and Information”

Dyrektor Instytutu Historycznego UW oraz Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego mają zaszczyt zaprosić na Wykład im. Antoniego Mączaka, który odbędzie się w dniu 18 lutego (poniedziałek), o godz. 17:15, w sali im. Prof. Aleksandra Gieysztora w Instytucie Historycznym UW (sala nr 125). Prof. Murat Antoni Ucerler (Matteo Ricci Institute, University of San Francisco) wygłosi wykład pt. […]

Zaproszenie na wykład „Topography, Experience, and Memory of Life in Transition: Polish Jews in the Soviet Union (1939–1959)”

Zapraszamy na wykład w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt, który wygłosi dr Katharina Fiedla http://piast.pan.pl/en/fellows/446-katharina-friedla. Prezencja projektu, pt. „Topography, Experience, and Memory of Life in Transition: Polish Jews in the Soviet Union (1939–1959)”, odbędzie się 24 stycznia o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu, przy ul. Długiej 26 w Warszawie.

Zmiana terminu konwersatorium prof. J. Borejszy

Szanowni Państwo, data konwersatorium poświęconego strukturom, programom i statutom głównych partii politycznych we współczesnej Polsce została przesunięta z dnia 22 stycznia na 29 stycznia 2019 roku. Miejsce i godzina spotkania pozostają bez zmian (Sala Kościuszkowska IH PAN o godz. 13.00). Konwersatorium poprowadzą prof. Antoni Dudek i prof. Władysław Teofil Kulesza, natomiast prof. Maciej Koźmiński porówna mapę polityczną Polski ze współczesną mapą Węgier. […]

Informacja dla Pracowników Naukowych IH PAN

Urzędy skarbowe rozpoczęły weryfikację zasadności przyznawania wartości procentowej, od której liczone są dla pracownika naukowego koszty uzyskania przychodu 50%. W związku z tym proponujemy, aby każdy pracownik naukowy przy składaniu rocznego rozliczania PIT dołączył wykaz swoich publikacji i prac złożonych do druku, ewentualnie wygłoszonych referatów w 2018 r. Być może zapobiegnie to długotrwałej procedurze wszczynanej przez […]

Zaproszenie na dyskusję nad książką Czesława Chowańca „Historia Twierdzy Stanisławowskiej 1662–1812”

  Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dyskusję nad książką Czesława Chowańca, Historia Twierdzy Stanisławowskiej 1662–1812, red. Mirosław Wołoszczuk, Norbert Mika, Zenowij Fedunkiw, Iwano-Frankiwsk 2018,   która odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 10.15 w sali im. Joachima Lelewela w Instytucie Historii im. T. […]

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” (IFiS PAN)

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” kierowanym przez prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „OPUS 15” Przewidywany początek projektu: 1 marca […]

Zmiana terminu konwersatorium prof. J. Borejszy

Szanowni Państwo, z przyczyn logistycznych (choroby Uczestników) rozpoczęcie konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017” zostaje przesunięte z wtorku 8 stycznia na 15 stycznia 2019 (Sala Kościuszkowska IH PAN o godz. 13.00). Tematem spotkania będzie Historia WKP(b). Krótki kurs, język i mitologia totalitarna. W dyskusji wezmą udział prof. Michał Głowiński, autor klasycznych badań z tego […]

Call for Papers „Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce” (Berlin)

  Call for Papers Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloquium   Seminarium Klaus Zernack Colloquium to seria odbywających się co miesiąc wykładów Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN). Głównym celem seminarium jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń i poglądów, dotyczących aktualnie realizowanych projektów […]

Strona 2/22