Aktualności

„Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” Książką Historyczną Roku 2018

Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością. Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez Dyrektorów […]

Apel w sprawie finansowania NUKAT

Instytut Historii PAN, jako uczestnik Konsorcjum Bibliotek Naukowych, z niepokojem przyjmuje informacje  o zagrożeniu dofinansowania Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apelujemy o wsparcie dla katalogu, który jako jedyny w Polsce łączy 161 bibliotek naukowych, jest nie tylko cenionym narzędziem wyszukiwawczym dla czytelników, ale też ważnym narzędziem pracy dla setek […]

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN – Ustawa 2.0

Wrocław–Warszawa–Kraków, 12.06.2018   Do Dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk Dotyczy wprowadzenia ustawowych stawek minimalnych dla pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk i zapewnienia środków budżetowych na ten cel   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z procedowaniem przez Sejm Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (druk sejmowy 2446) społeczny ruch pracowników instytutów funkcjonujący od 2010 […]

Zaproszenie na promocję pamiętników prof. Krystyny Śreniowskiej, pt. „Moje życie”

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne pamiętników prof. Krystyny Śreniowskiej pt. Moje życie, które odbędzie się 20 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.   Ponadto zapraszamy na kolejne spotkanie historiograficzne w Instytucie Historii PAN, które odbędzie się 22 czerwca o godz. 10.00 i także będzie poświęcone dyskusji nad pamiętnikami prof. Krystyny […]

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie (2018/2019)

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w zakresie historii Polski i Europy od średniowiecza po czasy współczesne „Porównania i konteksty w badaniach historycznych”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Studia doktoranckie/Rekrutacja”: https://ihpan.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa”

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa, która odbędzie się 18–19 października 2019 roku w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu w […]

Zaproszenie na 1. posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921

Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921 mają przyjemność zaprosić na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się przy udziale prasy. Posiedzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego 11 czerwca 2018 w godzinach 15:00–18:00. Podczas posiedzenia zaprezentowani zostaną członkowie Komisji oraz omówione zostaną cele, do jakich dążyć będzie Komisja. […]

Seminarium historiograficzne w IH PAN (8 czerwca)

W imieniu dr. hab. prof. IH PAN Zbigniewa Romka serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historiograficzne, które odbędzie się w piątek 8 czerwca o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Instytut Historii PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, sala 18. Podczas seminarium pani Edyta Rosińska-Wielec wygłosi referat, pt. Biograficzna rekonstrukcja versus autobiograficzna kreacja wzorców działania polskich managerek […]

Strona 2/39