Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Wolne przestrzenie w realnym socjalizmie”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Katedra Historii Najnowszej Uniwersytetu w Siegen oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.:   Wolne przestrzenie w realnym socjalizmie   Konferencja odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 39. Językiem konferencji jest angielski. Bliższe informacje znajdują się […]

Zaproszenie na wykład „Between text and data: Editing texts for historians”

Szanowni Państwo, zapraszamy na wykład o możliwościach edycji źródeł historycznych pt. „Between text and data: Editing texts for historians”, który w czwartek 15.11.2018 r. o godz. 17 wygłosi prof. Georg Vogeler (Zentrum für Informationsmodellierung, Karl-Franzens-Universität Graz). Profesor Vogeler jest współwydawcą edycji ksiąg rachunkowych i Urfehdebücher miasta Bazylei, wybitnym ekspertem z zakresu Digital Humanities, autorem wielu publikacji o tradycyjnych i cyfrowych metodach […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (Kraków)

Instytut Historii PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (Kraków). Więcej szczegółów w zakładce „Oferty pracy”: https://ihpan.edu.pl/oferty-pracy/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-pracowni-slownika-historyczno-geograficznego-malopolski-w-sredniowieczu-krakow/

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Przeperskiego

  ZAWIADOMIENIE Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że  20 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w  Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Przeperskiego   Temat:                 „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii […]

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Grey

  ZAWIADOMIENIE   Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że 20 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Grey   Temat:                  „Życie codzienne i niecodzienne […]

Program konferencji „Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty”

30 listopada 2018 r. Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. IH PAN organizuje konferencję naukową Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ihpan.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-architektura-w-miescie-architektura-dla-miasta-3-miasto-a-tradycja-w-xix-wieku-przestrzen-miasta-i-debaty/, natomiast program konferencji w niżej załączonym pliku.

Rozpoczęcie zapisów na konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017”

Szanowni Państwo, ruszyły zapisy na konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017”. Do 16 listopada 2018 r. uprzejmie prosimy o zgłaszanie się e-mailowo na adres: magdalena.mizgalska@gmail.com. Konwersatoria będą odbywały się raz w miesiącu, tj. we wtorki o godzinie 13:00. Zajęcia będą prowadzone na zasadzie referowania i komentowania dokumentów przez wszystkich […]

Program konferencji „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”

  Konferencja Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski 7–8 listopada 2018 r.   Organizatorzy: Kancelaria Prezydenta RP Instytut Pamięci Narodowej Instytut Historii PAN   Dzień pierwszy, 7 listopada Belweder Otwarcie obrad   Sesja I: Pragnienia i oczekiwania polskie na arenie międzynarodowej (panel dyskusyjny) Godz. 10:30–12:00 Prowadzenie: Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN) […]

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.” która odbędzie się w dniach 29–30 listopada 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.   Konferencja ma za zadanie rozbudzenie świadomości historycznej odbiorców, w zakresie historii Żydów polskich i ich relacji z władzami i administracją polską, oraz innymi mieszkańcami odrodzonego państwa. Poruszone […]

Prof. Jerzy Duszyński ponownie prezesem PAN

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN 25 października 2018 r. zdecydowali, że Prof. Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Prof. J. Duszyński był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał 113 głosów. W sumie na zgromadzeniu było obecnych 196 członków PAN na 312 uprawnionych do głosowania. Druga kadencja […]

Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec laureatami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a […]

II Edycja Konkursu na Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla badaczy spoza Polski. Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 r. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić […]

Program semestru jesiennego 2018/2019 mediewistycznego i nowożytnego seminarium doktorskiego Instytutu Historycznego UW

  MEDIEWISTYCZNE I NOWOŻYTNE SEMINARIUM DOKTORSKIE INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UW Program semestru jesiennego 2018/2019   Seminarium odbywa się w poniedziałki o godz. 17:15. Sala im. Aleksandra Gieysztora (nr 125), II piętro w nowej części Instytutu Historycznego   22 października Prof. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), O pochodzeniu elit w państwie Mieszka i Chrobrego: przykład […]

Zaproszenie na konferencję „Jewish Regions in the Early Modern Central and Eastern Europe”

Niemiecki Instytut Historyczny Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję Jewish Regions in the Early Modern Central and Eastern Europe 6–7 listopada 2018 Niemiecki Instytut Historyczny, Aleje Ujazdowskie 39 Instytut Historyczny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 Więcej informacji wraz z programem w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej: http://www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/konferencje/detale/news/jewish-regions-in-the-early-modern-central-and-eastern-europe.html

Baza danych projektu „Samorząd żydowski w Koronie”

W Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Kaźmierczyka realizuje projekt badawczy, finansowany przez Narodowy Pogram Rozwoju Humanistyki, pt. Żydowski samorząd ziemski w Koronie w XVI–XVIII wieku. Celem projektu jest zgromadzenie wszelkich dokumentów do dziejów terytorialnego samorządu żydowskiego. Zgromadzone dokumenty mogą stanowić doskonałe źródło do badań nad staropolską wojskowością, skarbowością, administracją, […]

Zaproszenie na wykład profesora Martyna Rady „The Fall of the Habsburg Empire”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład profesora Martyna Rady zatytułowany The Fall of the Habsburg Empire,  który odbędzie się w piątek 23 października 2018 o godzinie 16:00 w Kolegium Europejskim ul. Nowoursynowska 84 w Warszawie. Więcej informacji pod linkiem: https://www.coleurope.eu/events/high-level-lecture-fall-habsburg-empire-professor-martyn-rady Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 19 października na adres: civilization-chair.pl@coleurope.eu.

Strona 3/21