Aktualności

Życzenia noworoczne

Dyrekcja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk składa wszystkim Pracownikom, byłym Pracownikom oraz Współpracownikom i Przyjaciołom Instytutu noworoczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spokoju ducha.

List otwarty przeciw niszczeniu humanistyki/uniwersytetów

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie przyszłością nauk humanistycznych i społecznych w Polsce w związku z treścią już ogłoszonych oraz projektowanych rozporządzeń do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozporządzenia zagrażają podstawom badań w naukach humanistycznych i społecznych, zagrażają autonomii nauki oraz jej interdyscyplinarnemu rozwojowi. Wbrew uspokajającym zapewnieniom Ministerstwa projektowana zmiana współczynników […]

Nowości wydawnicze: Maria Cieśla, „Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.”

  Maria Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., s. 320, ISBN978-83-65880-38-3   W książce podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie wewnętrzne społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII w. Przeprowadzono w tym celu analizę dywersyfikacji zawodowej Żydów, pokazując także różnice […]

Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny z nagrodą honorową w XVIII edycji konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Przyznaje ją Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo […]

Zaproszenie do udziału w konferencji: „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”

  Instytut Historii PAN i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku Pragnęlibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”, […]

Nowości wydawnicze: Tadeusz Kondracki, „Stefan Adam Zamoyski (1904–1976). Ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny”

Tadeusz Kondracki, Stefan Adam Zamoyski (1904–1976). Ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, s. 240, il. 59, 170×250 mm, ISBN 978-83-65880-44-4   Stefan Adam Zamoyski był potomkiem jednego z najznamienitszych polskich rodów, który dał krajowi m.in. kanclerza i hetmana wielkiego koronnego z czasów panowania Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy – Jana […]

Nowości wydawnicze: „Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526”

Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526, wyd. Anna Salina i Inga Stembrowicz, s. 300, ISBN 978-83-65880-12-3 Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526 to księga Metryki Koronnej o szczególnym charakterze. Tom o sygn. […]

Zaproszenie na wykład prof. Aleksandra Musina

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt zaprasza na ostatni w tym roku wykład. Profesor Aleksandr Musin z Rosji wygłosi wykład pt.: Through the other eye of Europe: Poland of Piast and Rus’ of Ruirikids in East European comparative perspective, 10th–13th century. Prezentacja projektu odbędzie się w siedzibie Instytutu przy ul. Długiej 26 we wtorek 18 grudnia o […]

Zaproszenie na konferencję naukową „Wino i historia”

Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki po raz czwarty zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce: Wino i historia 11 stycznia 2019 r. Rynek Starego Miasta 27, kamienica Fukierowska, I piętro   Od 2015 r. Klub Historii i Kultury Wina jest miejscem spotkań, na których prezentowane […]

XII edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

  Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają dwunastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 […]

Zaproszenie na wykład „Równość – w prawie i w życiu. Kwestia równouprawnienia kobiet w II Rzeczpospolitej”

  W imieniu Organizatorów zapraszamy na wykład dr hab. prof. IH PAN Katarzyny Sierakowskiej, pt. Równość – w prawie i w życiu. Kwestia równouprawnienia kobiet w II Rzeczpospolitej 13 grudnia (czwartek), godz. 18.00, wstęp wolny Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN   Wykład w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Więcej informacji na stronie […]

Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten w roku 2019

Instytut Historii PAN wspólnie z Fundacją Kerstenów ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten w roku 2019. Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 11 000 złotych brutto, wypłacane w miesięcznych ratach. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doktoranci IH PAN zajmujący się historią najnowszą. Laureatem konkursu można zostać tylko raz. Osoby zainteresowane […]

Zaproszenie na XVII Debatę Lelewelowską w Niemieckim Instytucie Historycznym

  Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na   XVII Debatę Lelewelowską: Przeciwstawne historiografie? Polskie i niemieckie perspektywy historiograficzne II wojny światowej Spotkanie odbędzie się we środę, 12 grudnia 2018, godz. 18.00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 39   Dyskutują: Daniel Brewing, Nadreńsko-Westfalska Wyższa Szkoła Techniczna w Akwizgranie Edyta Gawron, […]

Zaproszenie na sympozjum naukowe „Wokół Topolskiego”

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM Interdyscyplinarne Seminarium Historyczne serdecznie zapraszają 17–18 grudnia 2018 roku na sympozjum naukowe   Wokół Topolskiego   Obrady odbywać się będą w Sali Profesora Jerzego Topolskiego (3.132) – Collegium Historicum, ul. Umultowska 89d.   Jerzy Topolski (1928–1998) – historyk, współtwórca […]

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2018

30 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Był to finał VII edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2017 r. Jury Nagrody „Studiów […]

Zaproszenie na wykład prof. D. Yanga „Dialog Historyczny dla wszystkich?”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na wykład prof. dr. hab. Daqinga Yanga (Waszyngton): Dialog Historyczny dla wszystkich? Komisje wspólne historyków w Europie i Azji Wschodniej Wykład odbędzie się w ramach serii „Wykładów Wtorkowych” 11 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 39. Wykład i dyskusja […]

Zaproszenie do udziału w III sympozjum źródłoznawczym „Gdańsk 1945–1960”

Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN we współpracy z Muzeum Gdańska zaprasza do udziału w III sympozjum źródłoznawczym: Gdańsk 1945–1960. Odbudowa. Rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno-urbanistycznej 7 grudnia 2018 r. Gdańsk, Dom Uphagena   Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska odbywa się w związku z pracami nad VI tomem „Historii Gdańska”. Projekt kierowany […]

Zaproszenie do udziału w konferencji „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”

Wydział Nauk Historycznych UMK Instytut Historii i Archiwistyki UMK Zakład Historii XX wieku IHiA UMK Instytut Historii PAN Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich zapraszają na konferencję Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich 6–7 grudnia 2018 r. Toruń, Collegium Humanisticum UMK, sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK […]

Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki i dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny laureatami Nagrody KLIO

Jury Nagrody KLIO w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący jury), prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, red. Tomasz Łubieński, prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, red. Marian Turski, po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło przyznać następujące nagrody:   W kategorii […]

Spotkania w ramach konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017” (styczeń 2019)

Konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017” rozpocznie się we wtorek, 8 stycznia 2019 r., w Sali Kościuszkowskiej IH PAN, o godz. 13.00. Tematem spotkania będzie Historia WKP(b). Krótki kurs, język i mitologia totalitarna. W dyskusji wezmą udział prof. Michał Głowiński, autor klasycznych badań z tego zakresu, historyk i rusycysta […]

Strona 3/22