Zakład Dziejów Pomorza

Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik

Zakład Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, kierowany przez prof. dr. hab. Edmunda Kizika, składa się z dwóch pracowni – zlokalizowanej w Gdańsku Pracowni Historii Gdańska (kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik) oraz funkcjonującej w Toruniu Pracowni Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich (kierownik: dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski). Pracownicy Zakładu prowadzą badania skoncentrowane na różnorakich zagadnieniach związanych z przeszłością ziem położonych w basenie Morza Bałtyckiego w okresie od średniowiecza po wiek XX. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmuje m.in. historia Gdańska, Pomorza oraz dawnych Inflant (współczesnej Łotwy i Estonii).

Zobacz także:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski