Zakład Polskiego Słownika Biograficznego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Romanowski – Redaktor naczelny PSB

Sekretarz Informacji Naukowej: mgr Ewa Szklarska

Zakład PSB posiada własną stronę internetową http://www.psb.pan.krakow.pl/

 

Kontakt:
ul. Sławkowska 17
31-016  Kraków
tel.: 12 422 29 61
tel.: 12 428 64 47
fax: 12 421 37 87

Pracownia Staropolska: tel. 12 428 64 42
Pracownia XIX i XX wieku: tel. 12 428 64 44

 

Do technicznej i organizacyjnej obsługi prac Zakładu PSB IH PAN oddelegowano pracowników Działu Wydawniczego, Biblioteki im. Janusza Tazbira IH PAN oraz Sekretariatu IH PAN.

Kontakt w sprawach technicznych i administracyjnych:
mgr Bożena Bigaj, tel. 12 428 64 40
mgr Jolanta Kawa-Grębska tel. 12 421 37 87

 

Zakład opracowuje i wydaje „Polski Słownik Biograficzny”. Corocznie są wydawane 3 zeszyty PSB, każdy po około 85–90 haseł. Tom (4 zeszyty) zawiera 960 szpalt, odpowiadających ok. 1500 (1470) znormalizowanym stronom zwartego tekstu naukowego o charakterze encyklopedycznym, a zarazem monograficznym, skontrolowanego i uwiarygodnionego pod względem naukowym. Redaktorzy przygotowują listę haseł, które powinny znaleźć się w dalszych zeszytach, wyszukują autorów i zamawiają biogramy. Redagują nadesłane teksty, co wymaga: kontroli pod względem merytorycznym, sprawdzenia poprawności i kompletności danych w tekście oraz zapisów bibliograficznych. Współpracują z autorami i recenzentami w zakresie uzupełniania hasła, co bardzo często oznacza samodzielne uzupełnienia i kwerendy w bibliotekach i archiwach. Jeżeli nie uda się znaleźć autora, redaktorzy muszą samodzielne napisać biogram, zwykle w krótkim terminie. Redaktorzy opracowują też artykuły spoza pierwotnej listy haseł, co wynika m.in. z ich wiedzy merytorycznej i zaangażowania w opracowywanie biografii przedstawicieli poszczególnych rodzin. Poza tym pracownicy prowadzą własne prace badawcze w wielu rozmaitych zakresach.

 

Zobacz także:

Pracownia Staropolska
Pracownia XIX i XX wieku