Pracownia Staropolska

Kierownik: dr Maria Czeppe – zastępczyni redaktora naczelnego PSB

dr Agnieszka Biedrzycka
mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska
dr Patrycja Gąsiorowska
dr Małgorzata Kamela
mgr Ewa Szklarska – sekretarz redakcji PSB
dr Roman Włodek

 

Pracownia zatrudnia 7 redaktorów naukowych (6,5 etatu), pracujących w dwóch zespołach.

 

I. Zespół chronologiczny redagujący wszystkie życiorysy z wyjątkiem biografii twórców sztuk plastycznych:

1. Średniowiecze (od początków państwa polskiego do końca XV wieku) – redakcja dr Patrycja Gąsiorowska.

2. Wiek XVI i pierwsza połowa XVII wieku – redakcja dr Agnieszka Biedrzycka.

3. Druga połowa XVII i pierwsza XVIII wieku – redakcja mgr Ewa Szklarska.

4. Druga połowa XVIII i początek XIX wieku – redakcja dr Maria Czeppe.

 

II. Zespół tematyczny:

1. Sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosła artystyczne, fotografia, historia sztuki, muzealnictwo) od początków państwa polskiego do roku 2000 – redakcja mgr Joanna Daranowska Łukaszewska.

2. Literatura XIX i XX wieku (pisarze, poeci, dziennikarze, badacze dziejów literatury, filologowie, filozofowie) – redakcja dr Małgorzata Kamela.

3. Teatr XIX i XX wieku (twórcy teatralni i filmowi: aktorzy, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, kierownicy produkcji, teatrolodzy, artyści baletu, opery, cyrku, radiowcy) – redakcja dr Roman Włodek (1/2 etatu).