Pracownia Staropolska

Kierownik: dr Maria Czeppe
dr Agnieszka Biedrzycka
mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska
dr Patrycja Gąsiorowska
dr Małgorzata Kamela
mgr Ewa Szklarska
dr Roman Włodek

Pracownia zatrudnia 7 redaktorów (6,5 etatu), pracujących w dwóch zespołach:
I. Zespół chronologiczny redagujący wszystkie życiorysy z wyjątkiem biografii twórców sztuk plastycznych:
1. Średniowiecze (od początków państwa polskiego do końca XV wieku) – redakcja dr Patrycja Gąsiorowska
2. Wiek XVI i pierwsza połowa XVII wieku – redakcja dr Agnieszka Biedrzycka
3. Druga połowa XVII i pierwsza XVIII wieku – redakcja mgr Ewa Szklarska
4. Druga połowa XVIII i początek XIX wieku – redakcja dr Maria Czeppe

II. Zespół tematyczny:
1. Sztuki plastycznych (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosła artystyczne, fotografia, historia sztuki, muzealnictwo) od początków państwa polskiego do roku 2000 – redakcja mgr Joanna Daranowska Łukaszewska.
2. Literatura XIX i XX wieku (pisarze, poeci, dziennikarze, badacze dziejów literatury, filologowie, filozofowie) – redakcja dr Małgorzata Kamela
3. Teatr XIX i XX wieku (twórcy teatralni i filmowi: aktorzy, reżyserzy, operatorzy, scenografowie, kierownicy produkcji, teatrolodzy, artyści baletu, opery, cyrku, radiowcy) – redakcja dr Roman Włodek (1/2 etatu)