Zakład Historii XX wieku

Kierownik: prof. dr hab. Marek Kornat

 

Zakład Historii XX wieku dzieli się na:

1. Pracownię Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

2. Pracownię Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

3. Zespół Badawczy ds. realizacji Projektu pt. „Pierwsza okupacja niemiecka. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918”