Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Kierownik: prof. dr hab. Marek Kornat

dr hab. prof. IH PAN Agnieszka Cieślik
dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
dr Magdalena Hułas
dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Kondracki
dr Paweł Libera
prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz
prof. dr hab. Mariusz Wołos

Współpracownicy:
doc. Gennadii Korolov

Doktoranci:
mgr Ewa Cuber-Strutyńska
mgr Marek Rodzik

 

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ PRACOWNI

Prace zespołowe:

1. profesorowie Marek Kornat i Mariusz Wołos – biografia polityczna ministra Józefa Becka (środki statutowe IH PAN) oraz przygotowanie edycji Dokumentów do stosunków polsko-sowieckich z lat 1918–1945 (projekt koordynowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, złożony jako projekt grantowy do NCN);

2. opracowanie i edycja Protokołów posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1918–1923 (projekt grantowy NPRH). Udział biorą profesorowie Marek Kornat, Mariusz Wołos, dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska oraz dr Paweł Libera. Kierownikiem projektu jest M. Kornat.

 

Prace indywidualne:

Profesor Marek Kornat: a) studium biograficzne poświęcone działalności politycznej ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego (środki statusowe IH PAN oraz dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy); b) edycja listów Witolda Jedlickiego i Jerzego Giedroycia z lat 1961–1982 (środki statusowe IH PAN); c) studium z problematyki interpretacji systemów totalitarnych w polskiej nauce i myśli politycznej w okresie międzywojennym (środki statusowe IH PAN);

Profesor Mariusz Wołos: a) biografia Kazimierza Piątka (środki statusowe IH PAN);

Profesor Marek Ney-Krwawicz: a) monografia – Życie codzienne żołnierzy Armii Krajowej 1939–1945 w konspiracji; b) monografia – Kadry wojskowo-polityczne Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej (środki statusowe IH PAN);

Profesor Agnieszka Cieślik: a) studium biograficzne o polskim attaché lotniczym w czasie II wojny światowej płk. Bogdanie Kwiecińskim; b) antologia publikacji pisma „Czarno na Białem”; c) monografia na temat różnych postaw społecznych wobec rozwoju techniki w pierwszej ćwierci XX wieku – Oswajanie nowoczesności (środki statusowe IH PAN);

Profesor Tadeusz Kondracki: a) publikacja źródłowa na temat środowiska kombatanckiego w kraju w latach 80. XX wieku (środki statusowe IH PAN);

Profesor Małgorzata Gmurczyk-Wrońska: a) monografia Polska-Francja: stosunki polityczne (1919–1921) (środki statutowe IH PAN); b) przygotowanie tomu protokołów z posiedzeń Rady Ministrów II RP w okresie gabinetu Leopolda Skulskiego i Władysława Grabskiego, w ramach projektu grantowego NPRH – Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1918–1923, c) biografia Stanisława Patka (1886–1944) adwokata i dyplomaty;

Dr Magdalena Hułas: a) monografia na temat brytyjskich mechanizmów podejmowania decyzji w polityce zagranicznej w czasie II wojny światowej; b) monografia na temat funkcjonowania i likwidacji polskich placówek dyplomatycznych podczas II wojny światowej (środki statusowe IH PAN);

Dr Paweł Libera: a) polska edycja (ogłoszonych już drukiem po litewsku) dokumentów na temat stosunków polsko-litewskich w latach 1938–1940; b) edycja materiałów władz bezpieczeństwa II RP na temat posłów i senatorów II kadencji (1922–1928); c) przygotowanie do druku studium biograficznego o Józefie Łobodowskim (środki statusowe IH PAN).