Zakład Bibliografii Historii Polskiej

Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku
Pracownia Bibliografii Bieżącej