Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Kierownik: dr Elżbieta Nowosielska

mgr Anna Cholewa-Adamczyk
mgr Marlena Kapica-Jezierska – sekretarz
mgr Katarzyna Sulej
mgr Klaudia Wakułowska-Kapcia

Kontakt: 22 831 02 61 wew. 37–39

Opis:
Pracownia (dawniej Zakład) istnieje od 1953 r. Opracowuje i wydaje Bibliografię historii Polski XIX i XX w., która stanowi kontynuację Bibliografii historii polskiej Ludwika Finkla. Publikacje pracowni prezentują dorobek historiografii polskiej od 1815 r. i mają charakter kompendium wiedzy o całości piśmiennictwa dotyczącego dziejów Polski.

Dotychczas ukazały się:
– tom wstępny: 1815–1914, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1954
– t. I: 1815–1831, red. S. Płoski, Wrocław–Warszawa 1958
– t. II: 1832–1864, cz. 1, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968
– t. II: 1832–1864, cz. 2, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972
– t. II: 1832–1864, cz. 3, wol. 1, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974
– t. II: 1832–1864, cz. 3, wol. 2, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1976
– t. II: 1832–1864, cz. 3, wol. 3, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979
– t. II: 1832–1864, cz. 3, wol. 4 (Skorowidze), red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979
– t. II: 1832–1864, cz. 4, wol. 1, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982
– t. II: 1832–1864, cz. 4, wol. 2, red. W. Chojnacki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983
– t. III: 1865–1918, wol. 1: Czasopisma, jednodniówki, kalendarze. Zabór rosyjski, red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 2000
– t. III: 1865–1918, wol. 2: Czasopisma, jednodniówki, kalendarze. Zabór pruski, red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 2010
– t. III: 1865–1918, wol. 3: Czasopisma, jednodniówki, kalendarze. Zabór austriacki, red. D. U. Ścięgosz-Karpińska, Warszawa 2017

Zespół zakończył prace nad przygotowaniem kolejnego woluminu Bibliografii…, który zawiera czasopisma, jednodniówki i kalendarze z lat 1865–1918 wydane na terenie zaboru austriackiego oraz periodyki w języku polskim publikowane w tych latach na pozostałych ziemiach monarchii austro-węgierskiej. Ponieważ opracowywana bibliografia ma charakter nie tylko retrospektywy, ale jest też bibliografią adnotowaną i prymarną, zamieszczone w woluminie opisy opracowywane były na podstawie autopsji i zawierają rozszerzone wiadomości na temat historii danego periodyku oraz publikacje na jego temat, które ukazywały się od momentu założenia wydawnictwa aż po dzień dzisiejszy. Tak postawione zadanie wymagało szeroko zakrojonych kwerend, przeprowadzanych nie tylko w wielu polskich bibliotekach naukowych, ale i w głównych bibliotekach naukowych Lwowa i Wiednia, gdzie znajduje się znaczna liczba periodyków, z których części brak w bibliotekach krajowych.  Wolumin ten można także zobaczyć w bazie danych, której robocza wersja dostępna jest tutaj.

Prace nad tym woluminem były finansowane przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, a uczestniczyły w nich: kierownik projektu Urszula Ścięgosz-Karpińska, Anna Cholewa-Adamczyk, Marlena Kapica, Elżbieta Nowosielska i Katarzyna Sulej. Wszystkie te osoby opracowywały periodyki w jęz. polskim, ponadto U. Ścięgosz-Karpińska zajmowała się periodykami w jęz. ukraińskim, A. Cholewa-Adamczyk w jęz. niemieckim, jidysz i hebrajskim, E. Nowosielska jednodniówkami, K. Sulej kalendarzami, a M. Kapica literaturą o czasopiśmiennictwie.

Obecnie zespół pracuje nad przygotowaniem T. III: 1865–1918. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze. Wol. 4: Emigracja i Polonia. Kontynuowane są także prace nad stworzeniem bazy danych obejmującej wszystkie dotychczas wydane tomy. Pracownicy zajmują się także indywidualnymi projektami opartymi na bazie materiałów zdobytych podczas prac bibliograficznych.