Zakład Studiów Średniowiecznych

Kierownik: prof. dr hab. Halina Manikowska

prof. dr hab Jacek Banaszkiewicz
dr hab. Zbigniew Dalewski
dr Antoni Grabowski
dr Robert Kasperski
dr hab. Paweł Kras
prof. dr hab. Roman Michałowski
dr Piotr Okniński
prof. dr hab. Hanna Zaremska

Doktoranci:
mgr Marcin Gostkowski
mgr Anna Horeczy
mgr Anna Pomierny-Wąsińska
mgr Rafał Rutkowski

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE:
1. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej (do XIII w.)
Projekt badawczy NCN HS3/04720 – kierownik projektu dr hab. Zbigniew Dalewski 01.12.2011–01.12.2014
Problematyka strefy granicznej i pogranicza obejmuje historię polityczną, historię Kościoła, historię społeczną, historię gospodarczą, szeroko rozumianą historię kultury.
Uczestniczą: dr Wojciech Brojer, prof. dr hab. Roman Michałowski, prof. dr hab. Hanna Zaremska

2. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu
Projekt badawczy NCN HS3/04724 – kierownik projektu dr hab. Zbigniew Dalewski 01.12.2011-01.12.2014

3. Badania nad historiografią, hagiografią, epiką i epistolografią wcześniejszego średniowiecza
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, dr Wojciech Brojer, dr Robert Kasperski, prof. dr hab. Roman Michałowski oraz doktoranci: mgr Rafał Rutkowski (opieka J. Banaszkiewicz) i mgr Anna Kaiper (opieka Z. Dalewski)

4. Historia Żydów i kultury żydowskiej w średniowieczu
dr Wojciech Brojer, prof. dr hab. Hanna Zaremska

5. Kultura intelektualna późnego średniowiecza i humanizmu włoskiego (XV w.)
dr Wojciech Brojer, mgr Anna Horeczy (opieka H. Manikowska)

6. Badania nad miastem późnośredniowiecznym
prof. dr hab. Halina Manikowska, mgr Anna Pomierny (opieka H. Manikowska)

7. Badania nad średniowieczną kulturą religijną
dr Wojciech Brojer, prof. dr hab.Halina Manikowska, prof. dr hab. Roman Michałowski, prof. dr hab. Hanna Zaremska, mgr Maria Anioł (opieka R. Michałowski)

8. Badania nad husytyzmem
prof. dr hab. Stanisław Bylina