Zakład Studiów Średniowiecznych

Kierownik: prof. dr hab. Halina Manikowska

prof. dr hab. Zbigniew Dalewski
dr Paweł Figurski
dr Antoni Grabowski
dr hab. Robert Kasperski
prof. dr hab. Roman Michałowski
dr Piotr Okniński – Sekretarz
dr hab. prof. IH PAN Grischa Vercamer
prof. dr hab. Hanna Zaremska

Współpracownicy:
dr Anna Horeczy
dr Rafał Rutkowski
mgr Maksymilian Sas

Doktoranci:
mgr Anna Pomierny-Wąsińska

 

TEMATY BADAŃ

1. Badania nad historiografią i hagiografią wcześniejszego średniowiecza
prof. dr hab. Roman Michałowski, dr hab. prof. IH PAN Grischa Vercamer, dr hab. Robert Kasperski, dr Antoni Grabowski

2. Badania nad modelami władzy we wcześniejszym średniowieczu
prof. dr hab. Zbigniew Dalewski, dr hab. prof. IH PAN Grischa Vercamer, dr hab. Robert Kasperski, dr Antoni Grabowski, mgr Marcin Gostkowski (opieka naukowa prof. dr hab. Zbigniew Dalewski)

3. Badania nad średniowiecznym miastem i kulturą miejską
prof. dr hab. Halina Manikowska, dr Piotr Okniński, mgr Anna Pomierny-Wąsińska (opieka naukowa prof. dr hab. Halina Manikowska)

4. Badania nad Kościołem i średniowieczną kulturą religijną
prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Hanna Zaremska, prof. dr hab. Roman Michałowski, dr hab. prof. IH PAN Paweł Kras

5. Badania nad kulturą intelektualną późnego średniowiecza i humanizmu włoskiego
prof. dr hab. Halina Manikowska, dr Piotr Okniński, mgr Anna Horeczy i mgr Anna Pomierny-Wąsińska (opieka naukowa prof. dr hab. Halina Manikowska)

6. Badania nad historią Żydów i kultury żydowskiej w średniowieczu
prof. dr hab. Hanna Zaremska

 

PROJEKTY BADAWCZE

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski
0038/NPRH3/H11/82/2014, 2014–2017
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
Uczestnicy z Zakładu: prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Hanna Zaremska, prof. dr hab. Zbigniew Dalewski, prof. dr hab. Roman Michałowski, dr Antoni Grabowski, dr Piotr Okniński

Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451–1456: studia i edycja łacińsko-angielska 
NCN UMO-2015/18.M/HS3/00091, 2016–2018
Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Paweł Kras
Uczestnicy z Zakładu: prof. dr hab. Halina Manikowska

An uneven friendship and it’s perception: The Holy Roman empire and Poland in the eyes of the other’s chroniclers/authors during the Middle Ages
NCN 2016/21/P/HS3/04017, 2017–2018
Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Grischa Vercamer

Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas
NCN 2016/23/D/HS3/03197, 2017–2020
Kierownik: dr Antoni Grabowski

Przestrzeń miejska późnośredniowiecznej Florencji: wyobrażenia i percepcja
NCN 2014/15/N/HS3/01768, 2015–2018
Kierownik: mgr Anna Pomierny-Wąsińska

 

PRACE DOKTORSKIE

mgr Marcin Gostkowski, Władztwo rodu Embriaco. Studium z dziejów państw krzyżowych w Syro-Palestynie (opieka naukowa prof. dr hab. Zbigniew Dalewski)

mgr Anna Horeczy, Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku (opieka naukowa prof. dr hab. Halina Manikowska)

mgr Anna Pomierny-Wąsińska, Przestrzeń zmierzona. Miara i mierniczy w średniowiecznej Florencji (XIII–XIV w.) (opieka naukowa prof. dr hab. Halina Manikowska)