Kolekcja relacji i wspomnień z okresu II wojny światowej

Kolekcja relacji i wspomnień z okresu II wojny światowej gromadzona w dawnej Pracowni Historii Polski w okresie II Wojny Światowej (późniejszego Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej), wymieniania w obu tomach opracowania autorstwa Stanisławy Lewandowskiej i Eugeniusza Duraczyńskiego „Centralny katalog relacji i wspomnień z lat 1939–1945”, Wrocław [etc.] 1974–1972, pod symbolem IX (Instytut Historii PAN), została w 2007 r. przekazana do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

W załączeniu przeszukiwalny plik PDF ze spisami zdawczo-odbiorczymi.

Materiały znajdują się obecnie (link): Archiwum Akt Nowych, zespół nr 2278: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii w Warszawie, Zakład Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej.

Pliki do pobrania: