Konferencje 2019

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2019 roku

 

„Historycy o historii najnowszej” (IH PAN, IPN), Warszawa, styczeń 2019 r.

„Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku” (IH PAN, IH UW), Warszawa, 16–17.05.2019 r.

„Cudzoziemcy i dyplomaci na dworach monarszych polskich i czeskich od XIII do XVIII wieku” (IH PAN, AV CR), Warszawa, 23.05.2019 r.

„3es Recontres franco-polonaises. Source–edition–interpretation” (IH PAN, IH UW, Instytut Romanistyki UW, Muzeum Historii Polski, Łazienki Królewskie), Warszawa, 19–20.09.2019 r.

„Wokół unii Polski z Litwą – separatyzm, partykularyzm, swoistość” (XXVIII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 24–25.09.2019 r.