Zaproszenie do udziału w konferencji: „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”

Zaproszenie do udziału w konferencji: „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”

 

Instytut Historii PAN i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku

Pragnęlibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”, która odbędzie się w dniach 16–17 maja 2019 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Instytucie Historycznym UW. Chcielibyśmy przyjrzeć się zmieniającym się funkcjom i zadaniom archiwistów i historyków, jakie – poczynając od późnego średniowiecza, na czasach współczesnych kończąc – podejmowali i pełnili oni w służbie państwa i społeczeństwa. Uchwycić chcielibyśmy zasadnicze elementy zmieniającego się na przestrzeni wieków zbiorowego portretu archiwistów i historyków. Chcielibyśmy nawiązać do badań i dyskusji prowadzonych przez historyków kultury, w ostatnich latach interesujących się archiwami w kontekście związków pomiędzy władzą i wiedzą.

Myślimy o następujących zagadnieniach:
• archiwalnym cursus honorum,
• miejscu archiwów i archiwistów w systemie władzy,
• zmieniających się celach i zadaniach archiwum,
• zarządzaniu archiwum i archiwaliami,
• polityce udostępnienia materiałów archiwalnych,
• dokumentowaniu spraw,
• przygotowywaniu i preparowaniu materiałów wykorzystywanych w polityce wewnętrznej i zagranicznej, udziale archiwistów w tworzeniu strategii negocjacyjnych,
• wyszukiwaniu dokumentów dla potrzeb indywidualnych i zbiorowych,
• wkładzie archiwistów w rozwój nauk historycznych, w tym opracowanie edycji źródłowych oraz wybitnych historykach pracujących w archiwum.

Do wygłoszenia referatów zaprosić chcemy historyków na co dzień zajmujących się dziejami archiwów, ale także badaczy, którzy wątki te podejmują na marginesie swych badań.

Organizatorzy:
dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW
dr Dorota Dukwicz
dr Jacek Kordel

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim abstraktem do 28 lutego 2019 r. na adres: jkordel@uw.edu.pl

Obrady odbywać się będą w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa oraz w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Wobec nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych nie planujemy ogłoszenia drukiem tomu pokonferencyjnego. Teksty wystąpień rekomendować będziemy do publikacji w czasopismach naukowych (z uwzględnieniem procedury recenzyjnej).

Dla uczestników spoza Warszawy zarezerwowaliśmy pokoje gościnne w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Niestety nie możemy dokonać refundacji kosztów podróży.