Czasopisma elektroniczne w Bibliotece IH PAN w 2017 r.

Czasopisma elektroniczne w Bibliotece IH PAN w 2017 r.

Od 2017 r. następujące prenumerowane przez Bibliotekę IH PAN czasopisma są dostępne tylko w wersji elektronicznej w sieci wewnętrznej w budynku Instytutu:
Historische Zeitschrift sygn. A.47
History and Memory sygn. C.212
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ sygn. A.246
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte sygn. A.54

Adresy stron internetowych czasopism będą dodawane do opisu w katalogu on-line Biblioteki IH PAN wraz z ukazaniem się pierwszych numerów za 2017 r.

Obecnie w Bibliotece IH PAN można już korzystać z następujących czasopism:
History and Memory https://www.jstor.org/journal/histmemo
Historische Zeitschrift https://www.degruyter.com/view/j/hzhz