Aktualności

Dofinansowanie NCN dwóch projektów IH PAN

W kolejnej edycji grantów składanych do NCN dofinansowanie otrzymały następujące projekty: – mgr. Konrada Adama Bieleckiego, pt. „Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500–1650” (konkurs ETIUDA); – dr. Dominika Szulca, pt. „Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492–1569. Od unii dynastycznej do realnej” (konkurs SONATA).   Serdecznie gratulujemy!

2018 Objazd po południowej części dawnego województwa podlaskiego

25–30 czerwca 2018 r. Zakład Atlasu Historycznego odbył ósmy już rowerowy objazd naukowy. Tym razem przemierzyliśmy dawną ziemię mielnicką i południową część ziemi drohickiej, zwiedzając niekiedy fragmenty wschodnich części Mazowsza oraz zachodnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trasa wiodła ze stacji kolejowej w Kotuniu, przez Mokobody, Wyszków, Grodzisk, Liw do Węgrowa, dalej przez Miedznę, Sterdyń i Nur […]

IEG Fellowships for Postdocs

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards fellowships for international postdocs in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines. Application deadline: October 15, 2018, for fellowships beginning in April 2019 or later. For more information, see the attached file in English and German.

Zaproszenie na konferencję „Dominikanie o Polsce i Polakach”

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbliżającym się jubileuszem 800-lecia obecności Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, Dominikański Instytut Historyczny z siedzibą w Krakowie oraz Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Dominikanie o Polsce i Polakach”, która […]

Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich. W kategorii prac doktorskich jury postanowiło, że zostanie przyznana: • nagroda I stopnia za pracę Krzysztofa Kloca: „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”, • nagroda II […]

Nowa monografia dr Olgi Linkiewicz

Nakładem wydawnictwa Universitas, pod patronatem Fundacji Lanckorońskich, ukazała się monografia dr Olgi Linkiewicz, pt. „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”.   „Monografia Olgi Linkiewicz została oparta na długoletnich, niezwykle rzetelnych i wnikliwych badaniach. Prezentuje spójną, logiczną, dobrze uzasadnioną argumentację. Ma także bardzo dobrze przemyślaną konstrukcję i jest świetnie napisana. W […]

Zaproszenie do udziału w konferencji „Cudzoziemcy o Warszawie 1945–2018”

Muzeum Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Cudzoziemcy o Warszawie 1945–2018”, która odbędzie się 6–7 grudnia 2018 r. Partnerem konferencji jest Instytut Historyczny UW. Jej celem jest interdyscyplinarne ujęcie problemu ciągłości i zmian w postrzeganiu Warszawy przez obcokrajowców, którzy reprezentując różne środowiska, mając różnoraką wiedzę i wyobrażenia o mieście, a także odmienne wrażenia i doświadczenia […]

Pismo z Biura Premiera w związku z Listem Otwartym w sprawie stawek minimalnych w instytutach PAN

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN ponowiła starania o wprowadzenie do ustawy zapisu gwarantującego ustalanie stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w instytutach PAN na zasadach takich samych jak dla pracowników uczelni wyższych: https://ihpan.edu.pl/inicjatywa-obywatelska-instytutow-pan-ustawa-2-0/. Ruch skierował listy z prośbą o poparcie i pilne oszacowanie kosztów wprowadzenia proponowanej poprawki dla budżetu państwa do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i […]

Invitation to the scientific conference „Archival Congress” (St. Petersburg)

Dear colleagues! St. Petersburg State University invites you to participate in the scientific conference „Archival Congress” which is timed/dedicated to the 100th anniversary of the archival service of Russia and the 90th anniversary of the archival service of the Leningrad Region. The event will be held on October 3-6, 2018 in St. Petersburg State University […]

Zaproszenie na konferencję „Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty”

Zapraszamy na konferencję naukową:  Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty 30 listopada 2018 r. organizowaną przez: Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w., Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie   Dziewiętnasty wiek można określić jako wiek wielkiego uświadomienia, rozwoju […]

„Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” Książką Historyczną Roku 2018

Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością. Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez Dyrektorów […]

Apel w sprawie finansowania NUKAT

Instytut Historii PAN, jako uczestnik Konsorcjum Bibliotek Naukowych, z niepokojem przyjmuje informacje  o zagrożeniu dofinansowania Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apelujemy o wsparcie dla katalogu, który jako jedyny w Polsce łączy 161 bibliotek naukowych, jest nie tylko cenionym narzędziem wyszukiwawczym dla czytelników, ale też ważnym narzędziem pracy dla setek […]

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN – Ustawa 2.0

Wrocław–Warszawa–Kraków, 12.06.2018   Do Dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk Dotyczy wprowadzenia ustawowych stawek minimalnych dla pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk i zapewnienia środków budżetowych na ten cel   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z procedowaniem przez Sejm Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (druk sejmowy 2446) społeczny ruch pracowników instytutów funkcjonujący od 2010 […]

Zaproszenie na promocję pamiętników prof. Krystyny Śreniowskiej, pt. „Moje życie”

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne pamiętników prof. Krystyny Śreniowskiej pt. Moje życie, które odbędzie się 20 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.   Ponadto zapraszamy na kolejne spotkanie historiograficzne w Instytucie Historii PAN, które odbędzie się 22 czerwca o godz. 10.00 i także będzie poświęcone dyskusji nad pamiętnikami prof. Krystyny […]

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie (2018/2019)

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w zakresie historii Polski i Europy od średniowiecza po czasy współczesne „Porównania i konteksty w badaniach historycznych”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Studia doktoranckie/Rekrutacja”: https://ihpan.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa”

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa, która odbędzie się 18–19 października 2019 roku w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu w […]

Zaproszenie na 1. posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921

Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921 mają przyjemność zaprosić na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się przy udziale prasy. Posiedzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego 11 czerwca 2018 w godzinach 15:00–18:00. Podczas posiedzenia zaprezentowani zostaną członkowie Komisji oraz omówione zostaną cele, do jakich dążyć będzie Komisja. […]

Seminarium historiograficzne w IH PAN (8 czerwca)

W imieniu dr. hab. prof. IH PAN Zbigniewa Romka serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historiograficzne, które odbędzie się w piątek 8 czerwca o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Instytut Historii PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, sala 18. Podczas seminarium pani Edyta Rosińska-Wielec wygłosi referat, pt. Biograficzna rekonstrukcja versus autobiograficzna kreacja wzorców działania polskich managerek […]

List Profesorów IFiS PAN sprawie kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

W imieniu prof. Andrzeja Rycharda, Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem portalu petycjeonline.com IFiS PAN prosi o wyrażenie poparcia dla listu wysłanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez prof. Andrzeja Rycharda, Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, i prof. Józefa Niżnika, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, w sprawie utrzymania stabilności […]

Strona 4/19