Aktualności

Call for Papers „Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)”

W imieniu Organizatorów: Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL; Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS; Zakładu Kultury i Historii Żydów URz, zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)”, która odbędzie się 20–21 listopada 2018 […]

Dostęp on-line do czasopisma wydawanego przez University of Kansas

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym bez ograniczeń on-line czasopismem wydawanym przez University of Kansas, z którego biblioteką współpracujemy w ramach wymiany publikacji. Link znajduje się w zakładce Biblioteki “Zasoby sieciowe dla historyków”: https://ihpan.edu.pl/biblioteka/przydatne-linki/zasoby-sieciowe-dla-historykow/

Rekrutacja na seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów GEOP 2018/2019

We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami […]

Prof. dr hab. W. Śliwowska i dr hab. prof. IH PAN T. Epsztein laureatami Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

22 marca na 63. sesji Rady Miasta przyznano Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za wkład w dialog polsko-żydowski dla: – prof. dr hab. Wiktorii Śliwowskiej, która zrobiła wiele dla utrwalenia historii getta warszawskiego; była redaktorem pierwszego tomu słynnego opracowania Dzieci holokaustu mówią, który dla wielu uczestników był swoistym publicznym „otwarciem się” – po raz pierwszy pełnym głosem […]

Zaproszenie na sympozjum warsztatowe „Równouprawnienie polityczne kobiet w ujęciu porównawczym. W stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce”

  Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na sympozjum warsztatowe:   Równouprawnienie polityczne kobiet w ujęciu porównawczym. W stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce,  które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 r. w Instytucie Historycznym UW w sali A.   Program: 9.45–10.00 prof. dr […]

Zaproszenie na konferencję „Oświecenie »Nieoświecone« – tradycja, tożsamość, inność”

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK mają zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej Oświecenie „Nieoświecone” – tradycja, tożsamość, inność, która odbędzie się 28–29 listopada 2018 r. we Wrocławiu.   Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres: oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com […]

Zaproszenie na konferencję „Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dom Pański”

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakład Historii Sztuki i Kultury oraz Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie  Z  A  P  R  A  S  Z  A  J Ą do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej   CYWILIZACJA PROWINCJI RZECZYPOSPOLITEJ […]

Zaproszenie na konferencję „Polska zniewolona i niepodległa w malarstwie XIX i XX wieku”

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakład Historii Sztuki i Kultury Z  A  P  R  A  S  Z  A  J  Ą do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej   POLSKA ZNIEWOLONA I NIEPODLEGŁA W MALARSTWIE XIX I XX WIEKU organizowanej 27–28 września 2018 r. w Bydgoszczy   100 rocznica odzyskania […]

Zaproszenie do rejestracji na debatę „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

Na prośbę dr Anny Ajduk, Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych (AMU), zapraszamy do rejestracji na debatę „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”, która odbędzie się 20 kwietnia o godz. 16:00 w Instytucie Matematycznym PAN. Formularz rejestracji znajduje się na stronie: http://impan.pl/debata Wszelkie pytania należy kierować na adres: debata@impan.pl

Zaproszenie na warsztaty naukowe „Regiony wschodnioeuropejskie w latach 1945-1960. Powstanie nowego społeczeństwa i jego obraz w historiach rodzinnych”

  Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Klajpėda University Center for the Study of Social Change i Institute of Baltic Region History and Archeology zapraszają na warsztaty naukowe pt.: Regiony wschodnioeuropejskie w latach 1945–1960. Powstanie nowego społeczeństwa i jego obraz w historiach rodzinnych   Warsztaty odbędą się 22–23.03.2018 r. w Sali Konferencyjnej Niemieckiego […]

Call for Papers „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

„Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja” 7–8 XII 2018 Instytut Historii PAN Teksty kultury nigdy nie powstają w próżni. Bardzo często odnoszą się do innych utworów, które komentują, krytykują, albo też plagiatują. Składają się nie tylko z wypowiedzi samego autora, ale również ze świadomie bądź nieświadomie użytych cytatów, parafraz i zapożyczeń. Stąd też ich wydawcy i badacze poświęcają […]

Zaproszenie na Konwersatorium Jerzego W. Borejszy, 20 marca

Drodzy Państwo, 1. Następne konwersatorium odbędzie się według rozkładu jak zazwyczaj we wtorek, 20 marca o godz. 13.00 w Sali Kościuszkowskiej. Zrezygnowaliśmy z Historii XIX wieku Jürgena Osterhammela. Polecamy go specjalistom od XIX wieku jako pomocnicze kompendium encyklopedyczne na najbliższe lata. 2. 20 marca dyskusja będzie poświęcona problemowi: czym była polskość w XIX wieku (pojęcia […]

Zaproszenie na 16. Debatę Lelewelowską „100 lat tymczasowości”

  W setną rocznicę utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na 16. Debatę Lelewelowską o związku między państwowością a tymczasowością: 100 lat tymczasowości. Państwa nieuznane pod koniec pierwszej wojny światowej i po zimnej wojnie   Punktem wyjścia będzie dyskusja o tym, jak argumenty o przemijalności państw były w ciągu XX wieku […]

Zaproszenie na konferencję „Zapomniane i pamiętane. Pamięć i niepamięć o niemieckich nazistowskich miejscach represji, obozach koncentracyjnych i zagłady”, Wiedeń

  PAN Stacja Naukowa w Wiedniu we współpracy Instytutem Kulturoznawstwa i Teatrologii Austriackiej Akademii Nauk organizuje już po raz piąty konferencję poświęconą tematyce niemieckich nazistowskich miejsc represji w okresie drugiej wojny światowej. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany poglądów, dyskusji oraz skonfrontowania i porównania wyników badań dotyczących omawianej problematyki z udziałem referentów z Polski, Austrii […]

Zaproszenie na wykład „Zanim wybuchła niepodległość. Europa Środkowo-Wschodnia 1914–1918”

  Oddział Warszawskiego Towarzystwa Naukowego „Societas Humboldtiana” wraz ze współorganizatorami: Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckim Instytutem Historycznym  w Warszawie (NIH) oraz Przedstawicielstwem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają  na wykład   dr hab. prof. IH PAN Macieja Górnego (IH PAN, Warszawa; NIH Warszawa) Zanim wybuchła niepodległość. Europa Środkowo-Wschodnia 1914–1918   Z perspektywy czasu przeszłe wydarzenia […]

Dr Adrian Jusupović laureatem „Nagród Przeglądu Wschodniego” 2017

Dr Adrian Jusupović wraz z dr hab. Dariuszem Dąbrowskim decyzją Jury „Nagrody Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach 30 stycznia i 28 lutego 2018 r., w składzie: Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska, otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” 2017 XXV Edycja Jubileuszowa, w kategorii „Edycja Źródeł” za […]

Zaproszenie na I Kongres Badaczy Epoki Wazów

Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają pracowników naukowych oraz doktorantów do udziału w I Kongresie Badaczy Epoki Wazów pod hasłem Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668), który odbędzie się w Olsztynie w dniach 6–8 września 2018 r. Główną ideą zorganizowania przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum naukowej dyskusji […]

Zaproszenie na seminarium „Monumentum Sobiescianum”

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium „Monumentum Sobiescianum” „Po polsku, czyli nie wiadomo jak”. Pierre des Noyers, dworzanin Ludwiki Marii i Marii Kazimiery o Rzeczpospolitej XVII w. 9 marca o godzinie 14.00 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Villa Intrata (biały dworek na przedpolu pałacu), ul St. Kostki […]

Zaproszenie na dyskusję o doświadczeniach 1968 roku

Instytut Historyczny UW ma zaszczyt zaprosić na dyskusję o doświadczeniach 1968 roku, w której udział wezmą Norman Davies, Nikita Petrov, Rita Süssmuth oraz Philip Ther. Spotkanie poprowadzi profesor Włodzimierz Borodziej. Dyskusja odbędzie się 9 marca o godz. 10.00, w Sali Kolumnowej (Budynek Pomuzealny, Krakowskie Przedmieście 26/28). Zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie.

Konkurs otwarty na referat zjazdowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie

18–20 września 2019 roku w Lublinie odbędzie się XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Jego hasłem przewodnim będzie „Wielka Zmiana”, które nawiązuje do przypadających na czas spotkania rocznic. W 2019 roku upływa bowiem: – 450 lat od podpisania w Lublinie Unii Polsko-Litewskiej, która oznaczała „Wielką Zmianę” (nie tylko ustrojową) w naszej części Europy; – 150 lat […]

Zaproszenie na konferencję „O niepodległości ekumenicznie”

  Instytut Ekumeniczny KUL Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL Miasto Lublin Fundacja Rozwoju KUL zapraszają na konferencję O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich dla Rzeczypospolitej (1918–1939) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (5–6 listopada 2018 r.)   W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W […]

Strona 4/17