Aktualności

Program konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

Organizatorzy konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja” zapraszają na jej obrady. Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w sali J. Lelewela w dniach 7–8 grudnia 2018.   Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja 7 grudnia – piątek 15:00 otwarcie konferencji 16:00–17:00 Mieczysław Mejor, Loci communes, cytat, kryptocytat – podstawowe formy intertekstualności w literaturze dawnej Dorota Rojszczak-Robińska, […]

Wyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Historii PAN na kadencję lat 2019–2022

W załączniku zamieszczono protokół z wyborów do Rady Naukowej IH PAN na lata 2019–2022, które odbyły się 5–20 listopada 2018 r. Ponadto w związku z brakiem kworum w wyborach przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej IH PAN kadencji 2019–2022 Komisja Wyborcza zarządziła powtórne głosowanie. Wybory odbyły się 22–30 listopada 2018 r. W załączniku protokół. 13 grudnia […]

Nowe projekty IH PAN otrzymały dofinansowanie we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS i PRELUDIUM

W rozstrzygniętych flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS i PRELUDIUM wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Na badania podstawowe przeznaczono 400 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 85 projektów badaczek i badaczy związanych z Polską Akademią Nauk. Więcej informacji na stronie naukaonline.pl   W naszym Instytucie dofinansowanie otrzymały cztery projekty: „Dworzanin polski na dworze […]

Call for Papers: III Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX wieku, „Plotka i pomówienie: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”

W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy na „III Ogólnopolską konferencję naukową historyków XIX wieku. Plotka i pomówienie: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”, która odbędzie się w dniach 14–15 czerwca 2019 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W załączniku Call for Papers.

Zaproszenie na XXVII Targi Książki Historycznej

Wraz z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej zapraszamy do odwiedzenia XXVII Targów Książki Historycznej 29 listopada–2 grudnia 2018 r. (czwartek – niedziela) godz. 10.00–18.00 Arkady Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie Instytut Historii PAN – stoisko nr 5 W ramach imprez towarzyszących zapraszamy na panel dyskusyjny o serii wydawniczej Instytutu Historii PAN pt. „Metamorfozy społeczne”, z okazji […]

Program konferencji „Płeć a państwo. 100 lat walki o równouprawnienie w Europie Środkowo-Wschodniej”

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Niemiecki Instytut Historyczny oraz Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Płeć a państwo. Sto lat walki o równouprawnienie w Europie Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada 2018 roku w Warszawie.   Program wydarzenia […]

Zaproszenie na konferencję „Wolne przestrzenie w realnym socjalizmie”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Katedra Historii Najnowszej Uniwersytetu w Siegen oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.:   Wolne przestrzenie w realnym socjalizmie   Konferencja odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 39. Językiem konferencji jest angielski. Bliższe informacje znajdują się […]

Zaproszenie na wykład „Between text and data: Editing texts for historians”

Szanowni Państwo, zapraszamy na wykład o możliwościach edycji źródeł historycznych pt. „Between text and data: Editing texts for historians”, który w czwartek 15.11.2018 r. o godz. 17 wygłosi prof. Georg Vogeler (Zentrum für Informationsmodellierung, Karl-Franzens-Universität Graz). Profesor Vogeler jest współwydawcą edycji ksiąg rachunkowych i Urfehdebücher miasta Bazylei, wybitnym ekspertem z zakresu Digital Humanities, autorem wielu publikacji o tradycyjnych i cyfrowych metodach […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (Kraków)

Instytut Historii PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (Kraków). Więcej szczegółów w zakładce „Oferty pracy”: https://ihpan.edu.pl/oferty-pracy/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-pracowni-slownika-historyczno-geograficznego-malopolski-w-sredniowieczu-krakow/

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Przeperskiego

  ZAWIADOMIENIE Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że  20 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w  Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Przeperskiego   Temat:                 „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii […]

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Grey

  ZAWIADOMIENIE   Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zawiadamiają, że 20 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Grey   Temat:                  „Życie codzienne i niecodzienne […]

Program konferencji „Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty”

30 listopada 2018 r. Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. IH PAN organizuje konferencję naukową Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ihpan.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-architektura-w-miescie-architektura-dla-miasta-3-miasto-a-tradycja-w-xix-wieku-przestrzen-miasta-i-debaty/, natomiast program konferencji w niżej załączonym pliku.

Rozpoczęcie zapisów na konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017”

Szanowni Państwo, ruszyły zapisy na konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy „Historiografia i dokumenty do epoki totalitarnej 1917–2017”. Do 16 listopada 2018 r. uprzejmie prosimy o zgłaszanie się e-mailowo na adres: magdalena.mizgalska@gmail.com. Konwersatoria będą odbywały się raz w miesiącu, tj. we wtorki o godzinie 13:00. Zajęcia będą prowadzone na zasadzie referowania i komentowania dokumentów przez wszystkich […]

Program konferencji „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”

  Konferencja Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski 7–8 listopada 2018 r.   Organizatorzy: Kancelaria Prezydenta RP Instytut Pamięci Narodowej Instytut Historii PAN   Dzień pierwszy, 7 listopada Belweder Otwarcie obrad   Sesja I: Pragnienia i oczekiwania polskie na arenie międzynarodowej (panel dyskusyjny) Godz. 10:30–12:00 Prowadzenie: Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN) […]

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.” która odbędzie się w dniach 29–30 listopada 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.   Konferencja ma za zadanie rozbudzenie świadomości historycznej odbiorców, w zakresie historii Żydów polskich i ich relacji z władzami i administracją polską, oraz innymi mieszkańcami odrodzonego państwa. Poruszone […]

Prof. Jerzy Duszyński ponownie prezesem PAN

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN 25 października 2018 r. zdecydowali, że Prof. Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Prof. J. Duszyński był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał 113 głosów. W sumie na zgromadzeniu było obecnych 196 członków PAN na 312 uprawnionych do głosowania. Druga kadencja […]

Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec laureatami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a […]

Strona 4/22