Zaproszenie na wykład „Austro-Hungarian Zagreb: architecture and urban planning 1850–1918”

Zaproszenie na wykład „Austro-Hungarian Zagreb: architecture and urban planning 1850–1918”

Zapraszamy na otwarty anglojęzyczny wykład publiczny prof. Dragana Damjanovicia z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Zagrzebiu na temat architektury i urbanistyki Zagrzebia w XIX wieku, który odbędzie się w sali Kościuszki 25 marca 2019 r. o godz. 12.00. Słowo wstępne wygłoszą organizatorzy: dr Maciej Falski i dr Aleksander Łupienko.

Panel dyskusyjny przewidziany jest na dzień następny i będzie zorganizowany w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Szczegóły na: prop.uw.edu.pl.