Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jurek

dr Paweł Dembiński
mgr Adam Kozak

Emeriti:
prof. dr hab. Antoni Gąsiorowski
dr Krystyna Górska-Gołaska
dr Grażyna Rutkowska

Przez wiele lat Pracownią kierowała prof. dr hab. Izabela Skierska, zmarła 2 IV 2014 roku.

Kontakt: ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel./fax: 061 848 09 17
e-mail: shg-poznan@ihpan.edu.pl

Pracownia poznańska liczy cztery osoby. Podstawowym zadaniem wszystkich członków zespołu jest oczywiście przygotowywanie haseł słownikowych, ale wszyscy prowadzą także poza tym własne prace badawcze. Prof. Tomasz Jurek zajmuje się historią Śląska i Wielkopolski, dziejami politycznymi epoki dzielnicowej i zjednoczenia państwa na przełomie XIII i XIV w., wczesną historią Kościoła polskiego, a także naukami pomocniczymi, zwłaszcza dyplomatyką i genealogią. Dr Paweł Dembiński zajmuje się funkcjonowaniem kapituł w późnym średniowieczu, zwłaszcza kapituły katedry poznańskiej. Mgr Adam Kozak interesuje się średniowiecznymi księgami miejskimi oraz kościelnymi, także ich wydawaniem; obecnie przygotowuje do druku księgę sądową gnieźnieńskiego wikariusza generalnego Sędka z Czechla (1449–1453).

W Pracowni prowadzi się tradycyjnie szereg zespołowych prac edytorskich. Siłami członków zespołu (Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska) przygotowane zostały:
1. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagiellońska rkps 258, t. 1: Tekst (ss. LXII + 650 + CD z obrazem rękopisu), t. 2: Indeksy (ss. 768), Kraków 2004,
2. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551. Biblioteka Jagiellońska rkp. 259, Warszawa 2010, ss. LVIII + 678 (tekst i indeksy) + CD z obrazem rękopisu,
3. Księga ławnicza Szamotuł z lat 1567–1579. Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Ms. boruss. fol. 1002, Szamotuły 2010, ss. 300 + CD z obrazem rękopisu,
4. Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, Warszawa 2011, ss. 420.

W przygotowaniu znajduje się edycja Kopiariusza kolegium poznańskich wikariuszy katedralnych z XV w. (tzw. Iura vicariorum).