Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Eisler

prof. dr hab. Dariusz Jarosz
dr Bartosz Kaliski
dr Bartłomiej Kapica
dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
prof. dr hab. Tomasz Szarota
dr Ewelina Szpak
dr Hubert Wilk
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

Współpracownicy:
dr Natalia Jarska
dr hab. prof. IH PAN Zbigniew Romek

Doktoranci:
mgr Rafał Brodacki
mgr Milena Bykowska-Witowska
mgr Aleksander Długołęcki
mgr Piotr Donefer
mgr Tomasz Leszkowicz
mgr Michał Studniarek
mgr Jakub Szumski
mgr Aleksandra Wierzchowska

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE WSPÓLNIE
1. Encyklopedia społeczna PRL – kierownictwo prof. dr hab. Dariusz Jarosz; uczestnicy: prof. Jerzy Eisler, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Krzysztof Kosiński, dr Ewelina Szpak, dr Hubert Wilk, mgr Anna Maria Jackowska, mgr Anna Maria Adamus, mgr Andrzej Skalimowski, mgr Michał Przeperski, mgr Jan Olaszek, mgr Tomasz Leszkowicz; uczestnicy spoza IH PAN: prof. Padraic Kenney, dr hab. Marcin Zaremba, dr hab. Grzegorz Miernik, dr Natalia Jarska, dr Dobrochna Kałwa, dr Błażej Brzostek, dr Zbigniew Tucholski;
2. Seria wydawnicza „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” – kierownictwo: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Jerzy Eisler, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński.

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE INDYWIDUALNIE (w układzie alfabetycznym)
1. „Antykościelna i antyreligijna propaganda władz Polski Ludowej w latach 1945-1970. Teorie i praktyki laicyzacji (ateizacji)” – dr Bartosz Kaliski (środki IH PAN);
2. „Biografia Józefa Sigalina” – mgr Andrzej Skalimowski (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Tomasz Szarota);
3. „Biografia Marka Nowakowskiego” – dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński (środki IH PAN);
4. „Biografia Mieczysława F. Rakowskiego” – mgr Michał Przeperski (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Jerzy Eisler);
5. „Centralny Komitet Opieki Społecznej” – mgr Anna Kalinowska (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Dariusz Jarosz);
6. „Dzieje okupowanego Paryża”– prof. dr hab. Tomasz Szarota (środki IH PAN);
7. „Gadzinówki przed sądem PRL” – prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (środki IH PAN);
8. „GUŁag i zbrodnie stalinowskie w świetle francuskich procesów sądowych w latach 1947-1953 (Sprawa Wiktora Krawczenki, Davida Rousseta i tzw. Międzynarodówki Zdrajców)” – mgr Anna Maria Jackowska (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, środki NPRH);
9. „Historia miasteczka. Podwarszawskie Włochy 1929-1951” – dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński (środki IH PAN);
10. „Historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – prof. dr hab. Jerzy Eisler (środki IPN, IH PAN);
11. „Listy do władzy jako źródło badania historii społecznej PRL” – mgr Anna Maria Adamus (środki IH PAN);
12. „Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej (1945–1989)” – mgr Tomasz Leszkowicz (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński);
13. „Motoryzacja w Polsce Gomułki” – dr Hubert Wilk (środki IH PAN);
14. „Naloty na Warszawę i Drezno. Konieczność wojskowa czy zbrodnia wojenna?” – prof. Tomasz Szarota (środki IH PAN);
15. „Polacy – Czesi – Słowacy 1967-1969. Wzajemne postrzeganie i relacje na tle kryzysów politycznych” – dr Bartosz Kaliski (środki NCN);
16. „Polskie Koleje Państwowe w okresie PRL” – mgr Stanisław Sobociński (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Dariusz Jarosz);
17. „Prasa podziemna w latach osiemdziesiątych” – mgr Jan Olaszek (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Jerzy Eisler);
18. „Problematyka emerytalno-rentowa w PRL” – prof. dr hab. Dariusz Jarosz (środki NCN, IH PAN);
19. „Problemy powodzi w Polsce w latach 1945-1989” – prof. dr hab. Dariusz Jarosz (środki NCN, IH PAN);
20. „Robinsonowie warszawscy. Losy mieszkańców Warszawy pozostających na terenie miasta między upadkiem powstania warszawskiego a wkroczeniem Armii Czerwonej” – mgr Michał Studniarek (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Tomasz Szarota);
21. „Warunki sanitarne w Polsce do 1970 r.” – dr Ewelina Szpak (środki NCN);
22. „Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących miejsce sowieckiej zbrodni w Katyniu w 1943 r.” – prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (środki IH PAN);
23. „Życie codzienne w Polsce w okresie stanu wojennego na przykładzie województwa kieleckiego” – dr Hubert Wilk (środki IH PAN).