Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Eisler

prof. dr hab. Dariusz Jarosz
prof. dr hab. Tomasz Szarota
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
dr Bartosz Kaliski
dr Ewelina Szpak
dr Patryk Wasiak
dr hab. Hubert Wilk

Współpracownicy:
dr Natalia Jarska
dr hab. prof. IH PAN Zbigniew Romek

Doktoranci:
mgr Milena Bykowska-Witowska
mgr Aleksander Długołęcki
mgr Piotr Donefer
mgr Aleksandra Wierzchowska

 

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE WSPÓLNIE

1. Seria wydawnicza „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” – kierownictwo: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Jerzy Eisler, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński.

 

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE INDYWIDUALNIE (w układzie alfabetycznym)

1. „Badania historyczne w procesie identyfikacji skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych w Polsce w latach 1944–1956” – mgr Milena Bykowska-Witowska (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Tadeusz Wolsza).
2. „Biografia Marka Nowakowskiego” – dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński (środki IH PAN).
3. „Biografia Zenona Kliszki” – mgr Rafał Brodacki (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński).
4. „Fandom – środowisko miłośników fantastyki w PRL 1976–1989. Funkcjonowanie grupy fanowskiej w warunkach „realnego socjalizmu” – mgr Aleksandra Wierzchowska (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński).
5. „Historia i losy Robinsonów warszawskich” – mgr Michał Studniarek (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Tomasz Szarota).
6. „Historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – prof. dr hab. Jerzy Eisler (środki IPN, IH PAN).
7. „Historia środowiskowa Krakowa” – dr Ewelina Szpak (środki NCN).
8. „Historia zdrowia i choroby w powojennej Polsce” – dr Ewelina Szpak (środki IH PAN).
9. „Ireneusz Gugulski (1935–1990. Biografia nauczyciela” – dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński (środki IH PAN).
10. „Jiří Lederer (1922–1983) – dziennikarz, opozycjonista, bohater dwóch narodów (czeskiego i polskiego)” – dr Bartosz Kaliski (środki IH PAN).
11. „Kainowe zbrodnie” – prof. dr hab. Tomasz Szarota (środki IH PAN).
12. „Komitet do spraw Radia i Telewizji jako narzędzie propagandy PZPR w latach 1970–1980” – mgr Piotr Donefner (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Jerzy Eisler).
13. „Konspiracja narodowa w okupowanej Warszawie i jej losy powojenne” – dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński (środki IH PAN).
14. „Kontakty polskiego przemysłu motoryzacyjnego z Fiatem w altach osiemdziesiątych” – dr Hubert Wilk (środki IH PAN).
15. „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” – dr Ewelina Szpak (środki NCN).
16. „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” – prof. dr hab. Dariusz Jarosz (środki NCN).
17. „Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej (1956–1981)” – mgr Tomasz Leszkowicz (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński).
18. „Rozliczenia z korupcją polityczną i nadużywaniem stanowisk w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach osiemdziesiątych XX w. Studium historyczno-socjologiczne” – mgr Jakub Szumski (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. Jerzy Eisler).
19. „Społeczne aspekty zasadniczej służby wojskowej w PRL” – prof. dr hab. Dariusz Jarosz (środki IH PAN).
20. „Społeczno-kulturowa historia raka w Polsce po 1945 r.” – dr Ewelina Szpak (środki IH PAN).
21. „Wbrew partii, cenzurze i propagandzie. Represje wobec Polaków głoszących prawdę na temat zbrodni katyńskiej 1944–1956” – prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (środki IH PAN).
22. „Władysław Bieńkowski – biografia” – dr Bartłomiej Kapica (środki IH PAN).
23. „Władza a prasa społeczno-kulturalna w PRL, na przykładzie tygodnika „Kultura” 1963–1981” – mgr Aleksander Długołęcki (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński).