Program konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

Program konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja”

Organizatorzy konferencji „Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja” zapraszają na jej obrady. Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w sali J. Lelewela w dniach 7–8 grudnia 2018.

 

Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja

7 grudnia – piątek

15:00 otwarcie konferencji

16:00–17:00
Mieczysław Mejor, Loci communes, cytat, kryptocytat – podstawowe formy intertekstualności w literaturze dawnej
Dorota Rojszczak-Robińska, Średniowieczna mozaika ze słów. O używaniu cudzych tekstów w staropolskich apokryfach

17:00 przerwa kawowa

17:30–19:00
Margarita Korzo, Teksty „ukryte” albo o zapożyczeniach z dzieł katolickich w XVII-wiecznych utworach prawosławnych
Małgorzata Dowlaszewicz, Biblia w języku wernakularnym. Średnioniderlandzkie opracowania i przekłady opowieści biblijnych
Rafał Rutkowski, Merlin w polskiej literaturze XIII–XVI w.

20:00 kolacja

 

8 grudnia – sobota

9:30 przerwa kawowa

10:00–11:30
Beata Spieralska-Kasprzyk, Nie tylko Biblia. Cytaty w kazaniach średniowiecznych
Vojtěch Večeře, Word Constitutes Context. Contribution to Interpretation of Late Scholastic Preaching Texts (on the Example of Sermons of Henry of Wildenstein)
Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Jak Henryk Bitterfeld czytał Tomasza z Akwinu?

11:30 przerwa kawowa

12:00–13:00
Aleksiej Kibiń, Cytat jawny i ukryty: dwa sposoby użycia Objawienia Metodego Patarskiego w Powieści minionych lat
Miłosz Sosnowski, Ale teraz do rzeczy! Brunon z Kwerfurtu i cytaty

13:30–14:30 obiad

14:30–16:00
Piotr Okniński, „Soczovycza, koło, myelye młyn”. Próba dookreślenia pochodzenia tradycji
Robert Kasperski, Cytaty w Getica Jordanesa
Antoni Grabowski, Wincenty z Beauvais i zapożyczony tekst. Cytat w XII i XIII wieku

16:00 podsumowanie obrad