Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten w roku 2018

Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten w roku 2018

Instytut Historii PAN wspólnie z Fundacją Kerstenów ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten w roku 2018.
Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 11 000 złotych brutto, wypłacane w miesięcznych ratach.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie doktoranci IH PAN zajmujący się historią najnowszą. Laureatem konkursu można zostać tylko raz.
Osoby zainteresowane winny złożyć w Sekretariacie IH PAN zgłoszenie wraz z informacją o realizowanym projekcie doktorskim, a także opinię opiekuna naukowego lub promotora. Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 r. Przed złożeniem dokumentów kandydat winien zapoznać się z regulaminem.