Konferencje 2017

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2017 roku

1. „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717–2017” (IH PAN, Zamek Królewski), Warszawa, 01.02.2017 r.

2. „Homo academica”? Płeć i porządek płci w akademickich kulturach Europy Środkowo-Wschodniej XI i XX wieku (NIH, IH PAN), Warszawa, 19–21.04.2017 r.

3. „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.” (IH PAN, IPN), Warszawa, 05–07.06.2017 r.

4. „W kręgu lokalnych spraw i problemów: Życie religijne w Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie w XVI–XVIII w.” (IH NANB, IHL, IH PAN), Mińsk, 08–09.06.2017 r.

5. „Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej” (IH PAN, NIH), Warszawa, 19–21.06.2017 r.

6. „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich” (BSKZ, IH PAN), Warszawa, 23.06.2017 r.

7. „Historisches Gedächtnis und Zeitgeschichtsforschung” (IH PAN, Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, ISP PAN), Warszawa, 14.07.2017 r.

8. „Wielkie Księstwo Litewskie: instytucje” (XXVI Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 26–27.09.2017 r.

9. „Splendid Encounters VI. Correspondence and News Networks in Diplomacy” (IH PAN, Universidade Nova de Lisboa), Lizbona, 28–29.09.2017 r.

10. „Historical source edition 2.0.” (IH PAN; Internet), Warszawa, 06-–07.10.2017 r.

11. „Janusz Tazbir. Historyk” (IH PAN, KNH PAN), Warszawa, 13.11.2017 r.

12. „The Mission of John of Capestrano in Central and Eastern Europe (1451–1456): the Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages” (IH PAN), Warszawa, 16–17.11.2017 r.

13. „Komisja Geografii Historycznej – sesja poświęcona historii środowiska” (ZG PTH, IH PAN), Warszawa, 23.11.2017 r.

14. „Architektura w mieście, architektura dla miasta: miejska przestrzeń publiczna w »długim XIX wieku«” (IH PAN, IHS UWr), Warszawa, 30.11.–01.12.2017 r.