Konferencje 2015

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2015 roku

1. „Splendid Encounters III” (IH PAN), Wielka Brytania, Włochy, 4-5.03.2015 r.

2. „Gdańsk – dawniej Danzig 1945-1955. Miasto – ludzie – pamięć” (IH PAN, IPN, Urząd Miejski w Gdańsku), Gdańsk, 25-27.03.2015 r.

3. „Atlas historyczny Polski AD 2015” (IH PAN), Warszawa, 01.04.2015 r.

4. „Polacy w II wojnie światowej. Doświadczenia i wnioski” (IH PAN, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej), Warszawa, 07.05.2015 r.

5. „W kręgu lokalnych spraw i problemów. Życie polityczne prowincji szlacheckiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w. – różnice i podobieństwa” (IH PAN, IH LAN, IH NANB), Warszawa, 09-10.06.2015 r.

6. „Idee polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego” (IH PAN, Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku), Warszawa, 23.06.2015 r.

7. „Polska i Łotwa wobec Rosji Sowieckiej 1918-1939” (IH PAN, IH ŁAN), Warszawa 30.06.2015 r.

8. „Województwo poznańskie w XVI w.” (IH PAN, TMZK, Gmina Kościan, Starosta Kościański), Kościan, 01.07.2015 r.

9. „Ziemia Wschowska w XVI w.” (IH PAN, MZW, miasto Wschowa), Wschowa, 05.07.2015 r.

10. „Digital Atlases of Historical Sources between Middle Ages and Modern Times. Theories, Methods, Practices, Perspectives”, w ramach International Congress of Historical Geographers w dniach 05-10.07.2015 r. (IH PAN, Università del Salento, Politecnica di Milano), Londyn, 07.07.2015 r.

11. „Czas i przestrzeń w bazach danych”, w ramach cyklu Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK (IH PAN), Budy Lucieńskie, 17-20.09.2015 r.

12. „Le 18eme Colloque de la Commission des Historiens Roumains et Polonais” (IH PAN, UP KEN), Kraków, 22-24.09.2015 r.

13. „Wielkie Księstwo Litewskie, XV-XVIII w. Problemy historiografii. Translacje kulturowe” (XXIV Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 22-23.09.2015 r.

14. „Recontre Franco-Polonaise des dix-huitiemistes” (IH PAN), Paryż, 24-25.09.2015 r.

15. „Splendid Encounters IV. Diplomats and Diplomacy in Europe” (IH PAN), Budapeszt 25-26.09.2015 r.

16. „Problemy z pamięcią historyczną. Implikacje dla edukacji szkolnej” (IH PAN, OMPiO), Kielce, 09-10.10.2015 r.

17. „Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.” (IH PAN, IPN), Warszawa, 14-15.10.2015 r.

18. „Edycje akt Sejmikowych” (IH PAN), Warszawa, 15.10.2015 r.

19. „Dorobek i problemy biografistyki narodowej” (IH PAN, PAU), Kraków, 21.10.2015 r.

20. „Problems of modernisation in Poland and Italy (19th and 20th Centuries)”, (IH PAN, Stacja PAN w Rzymie), Rzym, 20-21.10.2015 r.

21. „Polska i Węgry w Europie 1918-1939”, (IH PAN), Warszawa, 27.10.2015 r.

22. „Jan Hus: życie, myśl i dziedzictwo”, (IH PAN, CMS), Warszawa, 6-7.11.2015 r.

23. „Polska a Węgry w dobie wojen monarchii polsko-litewskiej z Zakonem Krzyżackim za panowania Władysława II Jagiełły” (IH PAN, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem), Warszawa, 17-18.11.2015 r.

24. „Ojczyzna obrońcy swemu. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku”, (IH PAN, UMCS), Lublin, 25-27.11.2015 r.

25. „Józef Piłsudski i jego percepcja obcych narodów i państw”, (IH PAN), Warszawa, 01.12.2015 r.

26. „Wokół Układu Kiejdańskiego 1655 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie potopu” (IH PAN, IHL, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego – Kowno, Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego), Częstochowa, 03-05.12.2015 r.

27. „Społeczeństwo staropolskie – dawne elity” (IH PAN, Redakcja „Społeczeństwa Staropolskiego”), Warszawa, 7-8.12.2015 r.

28. „Imperia, narody, postęp i Wielka Wojna: Rola I wojny w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej”, (IH PAN), Warszawa, 08.12.2015 r.