Konferencje 2014

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2014 roku

 

1. „Splendid Encounters II”, Wielka Brytania, 4–5.04.2014 r.

2. „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XIV DO XVIII w.” (IH PAN), Warszawa, 15–16.05.2014 r.

3. „Drogi odrębne, drogi wspólne… Problem specyfiki rozwoju naukowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku” (IH PAN), Warszawa 23–24.05.2014 r.

4. „Okres wczesnonowożytny w Wielkiej Brytanii: Pomiędzy zmianą i kontynuacją”, Warszawa, 27–28.05.2014 r.

5. Dyskusja historyczna o moralności historyka (IH PAN), Warszawa, 20.05.2014 r.

6. „Modernizacja, polskość, trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku”, Toruń, 16–17.10.2014 r.

7. „PRL – sprzeciw polityce kulturalnej” (IH PAN, Muzeum Literatury), Warszawa, 05.06.2014 r.

8. „Polska, Ruś i Węgry X–XIV wieku stosunkach międzynarodowych” (IH PAN, SEW UW), 16–17.06.2014 r.

9. „Europa Środkowa i Wschodnia przed wielkim przełomem (…)”, Warszawa, 25–26.06.2014 r.

10. “La predication et la reforme au Moyen Age” (IH PAN, UKSW), Kraków, 18–22.07.2014 r.

11. “Husyci a zakon krzyżacki” (IH PAN, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem), Warszawa, 02.09.2014 r.

12. “Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji” (IH PAN), Warszawa, 17.09.2014 r.

13. „Wielkie Księstwo Litewskie, XV–XVIII w. Nowe źródła, nowe metody, nowe problemy” (XXII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 23–24.09.2014 r.

14. „Kontynuacja i zmiana. Historiografia wobec nowych tendencji w nauce XIX i XX wieku”, (IH PAN, IH UW), Warszawa, 25–26.09.2014 r.

15. „Wieczór wspomnień poświęcony Profesorowi Emanuelowi Mateuszowi Rostworowskiemu” (IH PAN, PAU), Kraków, 08.10.2014 r.

16. „Imaginacje i konfiguracje społeczeństwa polskiego od wieków średnich do współczesności” (IH PAN/GWZO Leipzig), Warszawa, 21–25.10.2014 r.

17. „Jerzy Wojtowicz (1924–1996) – historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej” (IHiA UMK, ZMHiWoK, IH pan), Toruń, 22.10.2014 r.

18. „Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny” (IH PAN, Fundacja im. Jana Blocha),  Warszawa, 09.12.2014 r.