Konferencje 2013

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2013 roku

1) “Międzykulturowy przekaz tradycji intelektualnych w średniowieczu i wczesnej nowożytności – ujęcie komparatystyczne” (WH UW, IH PAN), konferencja w ramach programu NPRH, Warszawa, 04-05.01.13 r.

2) „Zagadnienie obywatelstwa na progu XXI wieku”, (UNHCR, MSW, IEiAK UW, IH PAN, IS UW, UKSW, IEiAK UAM), Warszawa, 17.01.2013 r.

3) Festiwal Nauki (IH PAN), Warszawa, wrzesień 2013 r.

4) „Spotkania edytorskie: problemy edycji źródeł osiemnastowiecznych” (IH PAN), Warszawa, wrzesień 2013 r.

5) „Splendid encounters: diplomats and diplomacy in Europe, 1500-1750” (IH PAN, BATH UNIVERSITY), Warszawa, 20-21.09.2013 r.

6) „Wojna i dyplomacja. Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej” (XXI Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 25 – 26.09.2013 r.

7) „Polsko-czeskie relacje kaznodziejskie a klimat religijny późnego średniowiecza w Europie Środkowej” (IH PAN, CMS UK ANRCz), Praga, październik 2013 r.

8) „Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Zycie i problematyka badacza krakowskiego uczonego” (IH PAN, IPN, IHL LAN), PAU Kraków, 24.10.2013 r.

9) „Europa Środkowa i Wschodnia przed wielkimi przełomami: społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości, wspólnoty narodowej przed I wojną światową i przed rozpadem sowieckiej dominacji”, (IH UJ, IH PAN, MHP), Warszawa, listopad 2013 r.