Konferencje 2012

Konferencje organizowane lub współorganizowane
przez Instytut Historii PAN w 2012 r.

1. „Narodowości i role społeczne”, konferencja organizowana w ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej” 26-27 stycznia 2012 r.

2. „Procesy socjalizacyjne w Drugiej Rzeczpospolitej”, konferencja organizowana w ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej”, 1-2 marca 2012 r.

3. „Demografia”, konferencja organizowana w ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej”, 23 marca 2012.

4. „Państwo a Społeczeństwo”, konferencja organizowana w ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej, 17-18 maja 2012 r.

5. „Wojna i dyplomacja. Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej” (XXI Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), 25-26 września 2012 r.

6. „Władysław Konopczyński jako badacz XVIII wieku”, IH PAN, Warszawa, 17-18 września 2012 r.

7. „Praca i społeczeństwo”, konferencja organizowana w ramach grantu „Społeczeństwo II Rzeczpospolitej, 20-21 września 2012 r.

8. Konferencja o rolnictwie na Bliskim Wschodzie 27-29 września 2012 r.

9. „Społeczeństwo staropolskie a wojsko”, (TMH, IH PAN), Warszawa, 8-9 listopada 2012 r.

10. „Ruś w epoce najazdów mongolskich 1223–1480″ – konferencja w ramach projektu „Colloquia Rusica” (IH UJ, IH PAN) 15-17 listopada 2012 r.