Konferencje 2011

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2011 roku

1) „Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu” (IH UW, IH PAN, MHP), Warszawa, 27-29.01.2011

2) „Ruch prometejski – fenomen międzynarodowy” (IPN, IH PAN), Warszawa, 16–17.02.2011

3) Konferencja Polsko-Rumuńskiej Komisji Historycznej „Elity Polskie i rumuńskie a ich wzajemne stosunki na przestrzeni wieków” (IH PAN/UMCS), Kazimierz, 12-18.09.2011

4) Festiwal Nauki, 16-25.09.2011

5) „Wielkie Księstwo Litewskie – od monarchii Giedyminowiczów do monarchii konstytucyjnej i utraty suwerenności” (XX Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 27-28.09.2011

6) “Shifting Memories – Manifest Monuments. Memories of the Turks and Other Enemies” (IH PAN, IH UP Kraków, PAN Wiedeń), 27-30.09.2011

7) „Województwo kaliskie w XVI w.” (IH PAN) – Kalisz, 29-30.09.2011

8) „Druga Rzeczpospolita. Społeczeństwo i kultura” (IH PAN), Warszawa 20-21.10.2011

9) „Okupacja Wilna czy Polskie Kresy Wschodnie. Dwa spojrzenia na przeszłość polsko – litewską” (MHP, IH PAN), Warszawa 17.11.2011

10) Warsztaty sermonistyczne: „Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy” (IH PAN), Warszawa 18-19.11.2011

11) „Margines społeczny Drugiej Rzeczpospolitej” (IH PAN), Warszawa 24-25.11.2011

12) „Migracje a państwa narodowe. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość” (IH PAN, IEiAK), Warszawa 01–02.12.2011

13) „Wielkie Księstwo Litewskie w Rzeczypospolitej: spojrzenie historyków i społeczna pamięć” (MHP, IH PAN), Warszawa 08.12.2011

14) „Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej” (IH PAN), Warszawa 16.12.2011