Konferencje 2010

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2010 r.

 

1. „Nauki Pomocnicze Historii” (IH PAN), Warszawa, 14-15.01.2010 r.

2. „Przystanek Niepodległość” Konferencja o sojuszu Piłsudski-Petlura (IPN, IH PAN), Warszawa, 21–22.04.2010 r.

3. „Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX w.” (XIX Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 21-22.09.2010 r.

4. „Miedzy dwoma światami. Chrystianizacja i akulturacja w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym i rozwiniętym średniowieczu” (IH PAN – w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Historycznej), Warszawa, październik 2010 r.

5. „Czas i przestrzeń w kulturze i pamięci historycznej” (IH PAN – w ramach Polsko-Węgierskiej Komisji Historycznej) – Warszawa, 25–26.11.2010 r.