Konferencje 2009

WYKAZ KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT HISTORII PAN W 2009 ROKU

1. „Pius XII: polityka i historiografia”
2. „Ofiary Imperiów, Imperia jako Ofiary: polityczna, społeczna i cywilizacyjna przemoc w praktyce i koncepcjach Imperium Rosyjskiego i ZSRR”
3. „Spojrzenie na Polski Wrzesień 1939 r.”
4. „Praktyka życia publicznego w Wielkim Księstwie i Koronie (XV – poł. XIX w.)”
5. „Geneza II wojny światowej. Historiografia, nowe badania – nowe spojrzenie”
6. „Centrum i peryferie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od XVII do XXI wieku”
7. „Wielkie metropolie imigracyjne”