Konferencje 2008

WYKAZ KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT HISTORII PAN W 2008 ROKU

1. Uczucia, emocje afektywność w refleksji nauk historycznych – Warszawa, 14-15.02.2008 r.
2. Rok 1968 w Polsce i na świecie – nowe źródła i postulaty badawcze – Bydgoszcz, 3-4.03.2008 r.
3. Eugenics, Modernisation and Biopolitics – Warszawa, 18-19.04.2008 r.
4. Wzajemny obraz Polski i Hiszpanii od czasów przejścia do demokracji – Warszawa, 20-21.05.2008 r.
5. W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman–Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski – Warszawa, 26-27.06.2008 r.
6. Solidarność-Sajudis. Początek strategicznego partnerstwa – Warszawa, 5.09.2008 r.
7. Środowiska kulturotwórcze, ich mecenat i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX w. – Warszawa, 23-24.09.2008 r.
8. W 350-lecie Unii Hadziackiej, 1658-2008 – Warszawa, 1-3.10.2008 r.
9. Historia społeczna późnego średniowiecza: stan obecny-wyzwania-perspektywy – Warszawa, 5-6.12.2008 r.