Wydawnictwa IHPAN 2008

Działalność wydawnicza Instytutu Historii PAN w roku 2008
publikacje wydane lub współwydane

Czasopisma

Wydawnictwa ciągłe i słowniki

Wydawnictwa zwarte