Nabytki w roku 2016

Nabytki Biblioteki w 2016 r.

III.3229   Katalog on-line
1921. gada 26. janvĺaris Latvijas valsts atzĺita de iure… neatsaucami un pastĺavĺigi = 26 January 1921 Latvia receives de iure recognition… enduring and irrevocable / [projekta vadĺiba Eva Vijupe ; teksts, dokumentu un […]
[Riga] : Latvijas Republikas ĺArlietu ministrija, cop. 2016. – 23, [1] s. : il. ; 28 cm.

    II.13836   Katalog on-line
1945 : wojna i pokój
/ Magdalena Grzebałkowska.
Warszawa : Agora, 2015. – 413, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej)
ISBN 978-83-268-2215-5 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-268-2264-3 (oprawa miękka)

    C.222/2016/2 – R. 2016 z. 2   Katalog on-line
Ab Imperio : teoriia i istoriia natsional’nostei i natsionalizma v postsovetskom prostranstve.

Kazan, Russia : Ab imperio, 2000-. – il. ; 21 cm.

    II.2571/112   Katalog on-line
Abschied vom Kalten Krieg? : die Sozialdemokraten und der Nachrüstungsstreit (1977-1987)
/ von Jan Hansen.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2016. – VIII, 289, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 112)
ISBN 978-3-11-044684-5
ISBN 978-3-11-044930-3 e-ISBN (PDF)
ISBN 978-3-11-044718-7 e-ISBN (EPUB)

    A.295 Podr./102 – Vol. 112 (2015)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296/112 – Vol. 112 (2015)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A. 295.Podr./103 – Vol. 113 (2016)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296/113 – Vol. 113 (2016)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    III.2252/8   Katalog on-line
Acta primae visitationis diocesis vilniensis anno domini 1522 peractae : Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkurimas
/ suadrçe, tekstus iš rankraščińu parengçe, mosklinńi ńivadš ir paaiškinimus parašçe S. C. Rowell ; […]
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas lridykla, 2015. – CI, 329, [1] s. : il. ; 29 cm.
(Historiae Lituaniae Fontes Minores ; 8)
ISBN 978-609-8183-09-2

    B.171 – Vol. 37(2016)   Katalog on-line
Acta Slavica Iaponica : a journal of european languages of Slavic Research Center of Hokkaido University.

Sapporo : Hokkaido University. Slavic Research Center, 1983- – 26 cm.

    C.132/36 – Vol. 36 (2014), z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.

Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974-2011. – 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis)

    C.132 – Vol. 38 (2016), z. 1   Katalog on-line
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.

Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974-2011. – 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis)

    C.132/37 – Vol. 37 (2015), z.1-4   Katalog on-line
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.

Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974-2011. – 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis)

    II.13481/33   Katalog on-line
Ad rem publicam et ad ignem : das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit
/ Madlena Mahling.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – XIV, 474 s. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 33)
ISBN 978-3-87969-398-6

    III.3186 Podr.   Katalog on-line
Adiutanci marszałka Józefa Piłsudskiego
/ pod redakcjš naukowš Jana Tarczyńskiego i Andrzeja Czesława Żaka.
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015. – IX, [3], 251 s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-83-63050-28-3

    A.356 – Vol. 90(2016), z.1, 2, 3   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    A.356 – Vol. 89 (2015), z.1,2,3   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    III.3184   Katalog on-line
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego : lata 1733-1763
/ wydał Michał Zwierzykowski.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – XXI, [1], 986 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-915-5

    II.12301/7   Katalog on-line
Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632
/ opracował Henryk Gmiterek ; Archiwum Państwowe w Lublinie ; Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 418 s. ; 25 cm.
(Fontes Lublinenses ; 7)
ISBN 978-83-938833-6-3
ISBN 978-83-7784-809-8

    II.9800/10   Katalog on-line
„Aktion Reinhardt” : der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941 – 1944
/ hrsg. von Bogdan Musial.
Osnabrück : Fibre, 2004. – 454 s. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; 10)
ISBN 3-929759-83-7

    I.10369/2   Katalog on-line
Akty novgorodskogo Važisskogo monastyrâ konca XV – načala XVII v.
/ publikaciu podgotovil I. U. Ankubinov.
Moskva : ÂSK, Rukopisnye pamâtniki drevnej Rusi, 2013. – 263, [1] s. ; 22 cm.
(Materialy po istorii Novgoroda i Novgorodskoj zemli ; Vyp. 2)
ISBN 978-5-9551-0641-0

    II.13709/1   Katalog on-line
Aleksander Brückner revisited : Debatten um Polen und Polentum in Geschichte und Gegenwart
/ herausgegeben von Yvonne Kleinmann und Achim Rabus.
Göttingen : Wallstein Verlag, cop. 2015. – 235 s. : il. ; 23 cm.
(Polen: Kultur, Geschichte, Gesellschaft = Poland: Culture, History, Society ; Bd. 1)
ISBN 978-3-8353-1771-0

    III.3177   Katalog on-line
Aleksander I : wielki gracz, car Rosji – król Polski
/ Andrzej Andrusiewicz.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. – 625, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-06006-3

    II.13788   Katalog on-line
Alfred Rosenberg : dzienniki 1934-1944
/ redakcja i komentarz Jürgen Matthäus, Frank Bajohr ; z niemieckiego przełożył Michał Antkowiak.
Warszawa : Wielka Litera, cop. 2016. – 671 s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8032-103-8

    B.194 – R.2016   Katalog on-line
Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, goœć i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien]
/ pod patronatem Towarzystwa Miłoœników Ziemi Muszyńskiej ; oprac. red. Bożena Mœciwujewska-Kruk.
Muszyna : [s.n.], 1991-2016. – 24 cm.

    I.10420 Podr.   Katalog on-line
Ambona : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie
/ pod redakcjš Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2016. – 295, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-65-3

    I.10421   Katalog on-line
Ambona : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie
/ pod redakcjš Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2016. – 295, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-65-3

    I.10418 SHG Pozn.   Katalog on-line
Ambona : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie
/ pod redakcjš Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2016. – 295, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-65-3

    II.13750   Katalog on-line
American jewry and the holocaust : the American Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945
/ Yehuda Bauer ; The Institute of Contemporary Jewry. The Hebrew University, Jerusalem.
Detroit : Wayne State University Press, 1981. – 522, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 0-8143-1672-7

    A.58/134 – Vol. 134(2016), z.1,2   Katalog on-line
Analecta Bollandiana
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    A.58 – Vol. 133(20125), z. 1-2   Katalog on-line
Analecta Bollandiana
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    A.201/54 – Vol. 54 (2016) z.1,2   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    A.201/53 – Vol. 53 (2015)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    C.219 – Vol. 19(2015)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    C.219 – Vol. 17(2013)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    III.3194   Katalog on-line
Aneks
/ Teresa Torańska ; [przedmowa Andrzej Friszke].
Warszawa : Wydawnictwo Œwiat Ksišżki, 2015. – 357, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7943-845-7

    A.456 – R. 2015 z.1,2   Katalog on-line
Annales de Démographie Historique
/ Société de démographie historique.
Paris : Ecole pratique des hautes études, 1966-. – 24 cm.

    B.215   Katalog on-line
Annuaire
/ École Pratique des Hautes Études. Section des sciences historiques et philologiques.
Paris : A la Sorbonne, cop. 2008-. – 24 cm.

    II.13811/1   Katalog on-line
Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914 : soziale Lage, Organisation und Kämpfe von Arbeitern und Unternehmern, politische Organisation und Sozialpolitik. Bd. 1, Demographische, wirtschaftliche und soziale Basis und […]

Zürich : Chronos, 1987. – 624, [2], 10 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 3-905278-14-6

    II.13811/2/1   Katalog on-line
Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914 : soziale Lage, Organisation und Kämpfe von Arbeitern und Unternehmern, politische Organisation und Sozialpolitik. Bd. 2,1, Gewerkschaften und Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt : […]

Zürich : Chronos, 1988. – 766, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 3-905278-15-4

    II.13811/2/2   Katalog on-line
Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914 : soziale Lage, Organisation und Kämpfe von Arbeitern und Unternehmern, politische Organisation und Sozialpolitik. Bd. 2,2, Gewerkschaften und Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt: […]

Zürich : Chronos, 1988. – S. [769]-1661 ; 25 cm.
ISBN 3-905278-15-4

    II.13811/3   Katalog on-line
Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914 : soziale Lage, Organisation und Kämpfe von Arbeitern und Unternehmern, politische Organisation und Sozialpolitik. Bd. 3, Entstehung und Entwicklung der schweizerischen […]

Zürich : Chronos, 1988. – 968, 8 s. ; 25 cm.
ISBN 3-905278-16-2

    II.13874 ZAH   Katalog on-line
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit : Grundwissen
/ Barbara Scholkmann, Hauke Kenzler, Rainer Schreg.
Darmstadt : WBG, cop. 2016. – 318 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-3-534-26811-5

    A.282   Katalog on-line
Arche : analityka, eseistyka, krytyka, recenzii
/ gal. red. Valerka Bulgakau.
Mensk : [s.n.], [1998]-. – 25 cm.

    C.53 – Vol. 73(2015)   Katalog on-line
Archiv für Schlesische Kirchengeschichte.

Breslau : Frankes Verl., 1936-1941, 1949-. – 24 cm.

    C.6 – Vol. 65(2015), z.1-4   Katalog on-line
Archivní Časopis
/ Archivní Správa Ministerstva Vnitra.
Praha : ASMV, 1951-. – 24 cm.

    A.310 – Vol. 105 (2016)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    A.310 – Vol.104(2015)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    II.13863   Katalog on-line
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku : informator o zasobie archiwalnym
/ oprac. Grażyna Matejuk, Teresa Walczak ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie.
Warszawa : Archiwum Państwowe w Warszawie : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014. – 230 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-932824-4-9
ISBN 978-83-62421-44-2

    II.13862   Katalog on-line
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku : informator o zasobie archiwalnym
/ oprac. Krzysztof Wiœniewski ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie.
Warszawa : Archiwum Państwowe w Warszawie : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013. – 356 s., [24] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-932824-8-7
ISBN 978-83-62421-88-6

    A.292 – 58   Katalog on-line
Arhivski vjesnik

Zagreb : [s.n.], 1958-. – 24 cm.

    II.13724/1/1   Katalog on-line
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1-
/ Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Wyd. 2 (poprawione i uzupełnione).
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2015-. – Wol. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-821-4 (całoœć)

    II.13724/1/2   Katalog on-line
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1-
/ Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Wyd. 2 (poprawione i uzupełnione).
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2015-. – Wol. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-821-4 (całoœć)

    I.10360   Katalog on-line
Art and identity : visual culture, politics and religion in the Middle Ages and the Renaissance
/ edited by Sandra Cardarelli, Emily Jane Anderson and John Richards.
Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2012. – XIV, 283 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 1-4438-3628-1
ISBN 978-1-4438-3628-9

    II.13717   Katalog on-line
Aspiration, representation and memory : the Guise in Europe, 1506-1688
/ edited by Jessica Munns, Penny Richards, Jonathan Spangler.
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2015. – XI, [5], 201, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4724-1934-7 (hardcover)
ISBN 978-1-4724-1935-4 (ebook)
ISBN 978-1-4724-1936-1 (epub)

    I.10435/95   Katalog on-line
Asyl, Toleranz und Religionsfreiheit : historische Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen
/ Günter Frank, Jörg Haustein, ALbert de Lange (Hg.).
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. – 272 s. ; 21 cm.
(Bensheimer Hefte , ISSN 0522-9014 ; H. 95)
ISBN 3-525-87186-4

    I.10455   Katalog on-line
Atakować ksišżkš
/ Jerzy Kulczycki ; wstęp Andrzej Paluchowski ; opracowanie Małgorzata Choma-Jusińska, Paweł Ziętara ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 320 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-955-6

    B.195/9/5 – Ser. 9 Vol. 5(2015)   Katalog on-line
Atti della Accademia roveretana degli Agiati. A, Classe di scienze umane, lettere ed arti
/ Accademia Roveretana degli Agiati.
Roverto : Accademia Roveretana degli Agiati, 2001-. – wol. : il. ; 25 cm.

    I.7467/68   Katalog on-line
August Sedláček in the age of digital humanities
/ Eva Doležalová, Robert Šimunek, Jaroslav Boubín, Josef Žemlička.
Prague : Institute of History, 2015. – 116, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(The works of the Institute of History, Czech Academy of Sciences = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; vol. 68)
ISBN 978-80-7286-267-2

    I.10494   Katalog on-line
Bajorija lietuvińu tautiniame projekte : (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)
/ Olga Mastianica ; Lietuvos Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2016. – 198, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-609-8183-13-9

    II.13761   Katalog on-line
Baltu religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystçeje (XIV-XVIII a.) : šaltiniu rinkinys
/ sudarçe ir parengçe Vytautas Ališauskas.
Vilnius : Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija, 2016. – 476, [4] s. ; 24 cm.
ISBN 978-9986-592-81-5

    III.2847/4   Katalog on-line
Bažnyčios istorija nuo Romos iki Vilniaus : iššukiai krikščionnybei nuo ankstyvńujńu naujńujńu laikńu iki šińu dienńu = Church history between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from Early Modern Ages to the 20th […]

Vilnius : Lietuvińu katalikńu mokslo akademijos leidykla, 2011. – 239, [1] s. : il. ; 25 cm.
(LKMA Metraštis. Serija B, Bažnyčios Istorijos Studijos ; 4)

    III.3203   Katalog on-line
Béeh života českých emigrantu v Berlínée v 18. století
/ Edita Štéeříková.
Praha : Kalich, cop. 1999. – 746, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 80-7017-253-3

    I.10446   Katalog on-line
Belarus’ u časy Kacâryny II : (1772-1796 gady)
/ Â. K. Aniščanka ; pad red. U. A. Sosna.
Minsk : Vedy”, 1998. – 211, [1] s., [8] s. tabl. : il., mapy ; 20 cm.
ISBN 985-6390-72-9

    C.203 – Vol. 22(2015), z.1-2   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Aglâd : [navukovy časopis].

Mensk : [s.n.], 1994-. – 22 cm.

    B.148   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Časopis : navukovy, navukova-metadyčny ilustravany časopis = Belorusskij Istoričeskij Žurnal
/ Ministerstva Adukacyi Respubliki Belarus’.
Minsk : Vydavectva „Polymja”, 1993-. – 26 cm.

    B.148   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Časopis : navukovy, navukova-metadyčny ilustravany časopis = Belorusskij Istoričeskij Žurnal
/ Ministerstva Adukacyi Respubliki Belarus’.
Minsk : Vydavectva „Polymja”, 1993-. – 26 cm.

    II.13733   Katalog on-line
Bezpieczna przystań : Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939-1945
/ Sławomir Moćkun.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 523 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-380-7

    II.13697   Katalog on-line
The Bible and natural philosophy in Renaissance Italy : Jewish and Christian physicians in search of truth
/ Andrew D. Berns.
New York : Cambridge University Press, cop. 2015. – XI, [1], 300 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-06554-3 (hardback : alk. paper)

    A.553 Podr. – (2013)   Katalog on-line
Bibliografia Historii Polskiej za Rok …
/ [Polskie Towarzystwo Historyczne] ; oprac. Jan Baumgart.
Kraków : PTH, 1952-. – 24 cm.

    C.274 – Vol. 3(2015)   Katalog on-line
Biblioteka Epoki Nowożytnej
/ [red. nacz. Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014-. – 24 cm.

    A.70 – Vol. 170(2012), z.1,2   Katalog on-line
Bibliotheque de l’École des Chartes
/ [Société de l’l’École des Chartes].
Paris : Imprimerie de Decourchant, 1839/40-. – 25 cm.

    C.114 – Vol. 36(2014)   Katalog on-line
Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej
/ Centralne Archiwum Wojskowe.
Warszawa : [CAW], 1969-2007. – 24 cm.

    I.10392   Katalog on-line
Blood libel in late imperial Russia : the ritual murder trial of Mendel Beilis
/ Robert Weinberg.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2014. – XII, 188 s. : il. ; 24 cm.
(Indiana-Michigan Series in Russian and East European Studies)
ISBN 978-0-253-01099-5 (cloth)
ISBN 978-0-253-01107-7 (paper)
ISBN 978-0-253-01114-5 (e-book)

    II.13814/54   Katalog on-line
Braunschweigische Fürsten in Rugbsland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
/ Herausegeber: Föderativer Archivdienst Rugbslands, Archivverwaltung des Landes Niedersachsen, Russisches Staatliches Archiv Alter Akten ; […]
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, cop. 1998. – 329, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung ; H. 54)
ISBN 3-525-35536-X

    II.13680   Katalog on-line
British Fascist antisemitism and Jewish responses, 1932-40
/ Daniel Tilles.
London ; New York : Bloomsbury Academic, 2015. – VIII, [2], 262 s. ; 24 cm.
(A Modern History of Politics & Violence)
ISBN 978-1-4725-1057-0 (HB)
ISBN 978-1-4725-0725-9 (ePDF)
ISBN 978-1-4725-0568-2 (ePub)

    B.93 – Vol. 42(2014), z. 1-4   Katalog on-line
Bulgarian Historical Review
/ United Center for Research and Training in History.
Sofia : Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1973-. – 24 cm.

    A.394 – 2016, z.1   Katalog on-line
Bulletin
/ Société de l’Histoire du Protestantisme Français.
Paris : Librairie Fischbacher, 1903-1942, 1946-2015. – 24 cm.

    A.394 – Vol. 161(2015), z. 1-4   Katalog on-line
Bulletin
/ Société de l’Histoire du Protestantisme Français.
Paris : Librairie Fischbacher, 1903-1942, 1946-2015. – 24 cm.

    A.363   Katalog on-line
Bulletin
/ Société d’Histoire et d’Archéologie de Geneve.
Geneve : Société d’histoire et d’archéologie de Geneve, 1968-. – 24 cm.

    B.179 – Vol. 118 (2016)   Katalog on-line
Bullettino
/ Istituto storico italiano per il medio evo.
Roma : Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1995-. – 26 cm.

    I.10315/3   Katalog on-line
Był czyn i chwała!… : Józef Gabriel Jęczkowiak – „Wspomnienia harcerza 1913-1918”
/ opracowanie Maria Frankel i Paweł Gut.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2015. – 244, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Wielka Wojna – Codziennoœć Niecodziennoœci : biblioteka pamiętników z I wojny œwiatowej z zasobów polskich archiwów państwowych ; t. 3)
ISBN 978-83-64806-49-0

    B.43/59 – Vol. 59(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Cahiers de Civilisation Médiévale : Xe-XIIe Siecles : [revue trimestrielle publiée par le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale].

Poitiers : CÉSCM, 1958-. – 27 cm.

    I.10432   Katalog on-line
Calvinism on the frontier, 1600-1660 : international Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania
/ Graeme Murdock.
Oxford : Clarendon Press, cop. 2000. – XII, [2], 359, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Oxford Historical Monographs)
ISBN 0-19-820859-6

    I.10451/1   Katalog on-line
The Cambridge history of the First World War. Vol. 1, Global war
/ edited by Jay Winter and members of The Editorial Committee of the International Research Centre of the Historial de la Grande Guerre. – Paperback ed. 1st publ. 2016.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XVIII, 753, [1] s., [52] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-76385-1 Hardback
ISBN 978-1-316-50443-7 Paperback
ISBN 978-1-316-60066-5 Paperback set

    I.10451/2   Katalog on-line
The Cambridge history of the First World War. Vol. 2, The state
/ edited by Jay Winter and members of The Editorial Committee of the International Research Centre of the Historial de la Grande Guerre. – Paperback ed. 1st publ. 2016.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XVII, [1], 786 s., [62] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-76653-1 Hardback
ISBN 978-1-316-50499-4 Paperback
ISBN 978-1-316-60066-5 Paperback set

    I.10451/3   Katalog on-line
The Cambridge history of the First World War. Vol. 3, Civil society
/ edited by Jay Winter and members of The Editorial Committee of the International Research Centre of the Historial de la Grande Guerre. – Paperback ed. 1st publ. 2016.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XVII, [1], 763, [1] s., [48] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-1-316-60066-5 (Paperback set)
ISBN 978-0-521-76684-5 (Hardback)
ISBN 978-1-316-60143-3 (Paperback)

    A.152 – Vol. 184 (2015), z.1-4   Katalog on-line
Časopis Národního Muzea. Historické Muzeum.

Praha : Národní muzeum, 1965-1976. – fot., tabl. ; 24 cm.

    II.13917/1   Katalog on-line
Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni. 1, Manoscritti delle biblioteche non italiane
/ a cura di Lucia Gualdo Rosa.
Roma : nelle sede dell’istituto Palazzo Boromini, 1993. – XLVIII, 286, [2] s., [120] s. tabl. : il. w tym kolor. ; 26 cm.
(Nuovi Studi Storici / Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ; 22)

    I.10238/3   Katalog on-line
Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950) : historia polityczna
/ August Grabski ; [recenzenci Leszek Olejnik, Andrzej Żbikowski].
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – 376 s. : il. ; 22 cm.
(Seria: Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce)
ISBN 978-83-61850-59-5

    III.3212   Katalog on-line
Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych
/ Joanna Kodzik.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2015. – 262, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63580-55-1

    II.13803   Katalog on-line
Černigovo-Siversina u skladi Reči Pospolitoi : (1618-1648)
/ Petro Kulakovs’kij ; Nacional’nij universitet „Ostroz’ka akademiâ”.
Kiiv : Tempora, 2006. – 495, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 966-8201-17-5

    I.10456   Katalog on-line
Červená kniha Opavského knížectví : edice registra komunikace opavských stavu z let 1614-1618 ve véeci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna
/ k vydání připravil a úvodní studií opatřil Petr Kozák.
Opava : Zemský archiv v Opavée., 2015. – 269, [10] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-80-87632-31-4

    I.10472   Katalog on-line
Češi a Jihoslované : kapitoly z déejin vzájemných vztahu
/ Jaroslav Pánek.
Brno : Tribun EU, 2015. – 425, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-80-263-0987-1

    II.10912/16   Katalog on-line
Česko-polské kazatelské vztahy ve středovéeku
/ [editoři] Krzysztof Bracha, Martin Nodl.
Praha : Filosofia, 2016. – 150 s. ; 24 cm.
(Colloquia Mediaevalia Pragensia ; 16)
ISBN 978-80-7007-451-0

    II.13915/3/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920-1921. Sv. 1, (4. červen 1920 – 31. kvéeten 1921)
/ úvodní studii připravil Jindřich Dejmek ; edičnée zpracovali Jindřich Dejmek, František Kolář.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2004. – 703 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky)
ISBN 80-86506-38-X (ÚMV)
ISBN 80-246-0950-9 (Karolinum)

    II.13915/3/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920-1921. Sv. 2, (1. červen – 31. prosinec 1921)
/ [edičnée zprac.: Jindřich Dejmek, František Kolář].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2005. – 585, [2] s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/3/2)
ISBN 80-86506-47-9 (ÚMV)
ISBN 80-246-1149-X (Karolinum)

    II.13915/18/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1936. Sv. 1, (1. leden – 31. srpen 1936)
/ k vyd. připr. Jindřich Dejmek.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2003. – 627 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/18/1)
ISBN 80-86506-27-4 ÚMV
ISBN 80-246-0714-X nakl. Karolinum

    II.13915/18/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1936. Sv. 2, (1. září – 31. prosinec 1936)
/ k vyd. připr. Jindřich Dejmek ve spolurpr. s Janem Néemečkem.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2003. – 416 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/18/2)
ISBN 80-86506-30-4 (UMV)
ISBN 80-246-0797-2 (Karolinum)

    II.13915/19/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1937. Sv. 1, (1. leden-31. červenec 1937)
/ k vydání připravil Jindřich Dejmek.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed ČR, 2007. – 627 s. : il. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/19/1)
ISBN 978-80-86506-65-4

    II.13915/19/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1937. Sv. 2, (1. srpen-31. prosinec 1937)
/ k vydání připravil Jindřich Dejmek.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu ; Historický ústav Akademie véed ČR, 2008. – 656 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/19/2)
ISBN 978-80-86506-74-6

    II.13915/20/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1938. Sv. 1, (1. leden-30. červen 1938)
/ k vydaní připravil Jindřich Dejmek [et al.].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2000. – 591 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky)
ISBN 80-85864-84-3
ISBN 80-246-0089-7

    II.13915/20/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1938. Sv. 2, (1. červenec-5. říjen 1938)
/ k vydání připravil Jindřich Dejmek [et al.].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2001. – 672 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/20/2)
ISBN 80-86506-16-9 (ÚMV)
ISBN 80-246-0362-4 (Nakladatelství Karolinum)

    II.13915/2/1   Katalog on-line
Československo na pařížské mírovée konferenci 1918-1920. Sv. 1, (listopad 1918 – červen 1919)
/ k vyd. připr. Jindřich Dejmek a František Kolář ; ve spolupráci s Martinem Nechvátalem [et al.].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu [etc.], 2001. – 390, [1] s. ; 23 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky)
ISBN 80-86506-02-9 (UMV)
ISBN 80-246-0238-5 (nakl. Karolinum)

    II.13915/2/2   Katalog on-line
Československo na pařížské mírovée konferenci 1918-1920. Sv. 2, (červenec 1919 – červen 1920)
/ k vydáni připravil Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Néemečka.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed České republiky, 2011. – 567 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky)
ISBN 978-80-86506-98-2

    A.36 – 114(2016), z.1-4   Katalog on-line
Český Časopis Historický
/ Československá Akademie Véed. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990-. – 24 cm.

    A.36 – 113(2015), z.1-4   Katalog on-line
Český Časopis Historický
/ Československá Akademie Véed. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990-. – 24 cm.

    III.3223   Katalog on-line
Čest’, krov i ritorika : konflikt u šlâhets’komu seredovisi Volini : druga polovina XVI-XVII stolittâ
/ Natalâ Starčenko.
Kiiv : Laurus, 2014. – 508, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-966-2449-46-4

    III.3230   Katalog on-line
Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedemine illustrans : Gedimino laiškai
/ tekstus, vertimus bei komentarus parengçe S. C. Rowell.
Vilnius : Vaga, 2003. – LVIII, 420 s., [16] s. tabl. : faks. ; 35 cm + [1] k. złoż. tabl.
ISBN 5-415-01700-3

    I.10292/18   Katalog on-line
Chauvinism, Polish style : the case of Roman Dmowski (beginnings: 1886-1905)
/ Grzegorz Krzywiec ; translated by Jarosław Garliński.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2016. – 586 s. ; 22 cm.
(Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 2191-3293 ; vol. 18)
ISBN 978-3-631-62757-0 (Print)
ISBN 978-3-653-02676-4 (E-Book)

    II.13913   Katalog on-line
Chazarowie : polityka – kultura – religia : VII – XI wiek
/ Jarosław Dudek. – Wyd. 1. dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 503 s. : il. ; 24 cm.
([Korzenie Europy])
ISBN 978-83-01-18308-0 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-01-18744-6 (oprawa miękka)

    I.10481 Podr.   Katalog on-line
„Chory człowiek jest wtedy jak coœ go boli” : społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r.
/ Ewelina Szpak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 341 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-66-0

    I.10482   Katalog on-line
„Chory człowiek jest wtedy jak coœ go boli” : społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r.
/ Ewelina Szpak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 341 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-66-0

    II.13679   Katalog on-line
Christianity and culture in the Middle Ages : essays to honor John Van Engen
/ edited by David C. Mengel and Lisa Wolverton.
Notre Dame : University of Notre Dame Press, cop. 2015. – XIV, 522 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-0-268-03533-4 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-268-03533-4 (hardcover : alk. paper)

    III.3234   Katalog on-line
Chronologia œredniowieczna
/ Henryk Wšsowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii. Katedra Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 697 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-743-1

    II.13890   Katalog on-line
Chrystianizacja „Młodszej Europy”
/ redakcja Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla ; [tłumaczenie tekstów na język angielski: Agnieszka Tokarczuk].
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 318 s. : il. ; 25 cm.
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia, 0554-8217 ; nr 228)
ISBN 978-83-232-3074-8

    II.13834   Katalog on-line
Circles of hell : the war in Italy 1943-1945
/ Eric Morris.
London : Hutchinson, 1993. – XIV, 498 s., [24] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 0-09-174474-1

    II.13695/34   Katalog on-line
Classical literature and learning in medieval Irish narrative
/ edited by Ralph O’Connor.
[Cambridge] : D. S. Brewer, cop. 2014. – VIII, 244 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Celtic History, 0261-9865 ; 34)
ISBN 978-1-84384-384-9

    II.13668   Katalog on-line
Clio’s battles : historiography in practice
/ Jeremy Black.
Bloomington : Indiana University Press, cop. 2015. – XIII, [3], 323, [3] s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-253-01675-1 (cloth : alkaline paper)
ISBN 978-0-253-01681-2 (paperback : alkaline paper)
ISBN 978-0-253-01687-4 (ebook)

    I.10492   Katalog on-line
Co nam zostało z tamtych lat : dziedzictwo PRL
/ Jerzy Eisler.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 463, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-18850-4

    II.13877   Katalog on-line
Codziennoœć kuracjusza : w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i poczštku XX wieku
/ Elżbieta Mazur ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 179, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-73-1

    II.13869   Katalog on-line
Collect and record! : Jewish Holocaust documentation in early postwar Europe
/ Laura Jockusch. – 1st issued as an Oxford University Press paperback.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. – XV, [1], 320 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-976455-6 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-0-19-025932-7 (paperback : alk. paper)

    I.10426   Katalog on-line
The conversion of Lithuania : from pagan barbarians tu late Medieval Christians
/ Darius Baronas, S. C. Rowell.
Vilnius : The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, [2015]. – XI, [1], 626, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-609-425-152-8

    II.11425/5/3   Katalog on-line
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 5, Respublica Litteraria in action. Vol. 3, New sources
/ ed. Katarzyna Tomaszuk. Oratrio Supplicatoria, 1516 / Mercurino Arborio di Gattinara ; transcription from manuscript, commentary and […]
Warsaw : IBI AL ; Cracow : PAU, 2016. – 264 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-246-3

    III.3244   Katalog on-line
Correspondance du ghetto : Varsovie-Liege 1940-1942
/ Charlotte Goldberszt ; préface Henri Goldberg ; conception, réalisation, maquette Brigitte Kohl ; Myriam Librach [dessins] ; contextualisation historique Johan […]
[Bruxelles] : Édition du Centrum d’Études et de Documentation Mémoire d’Auschwitz ASBL, 2016. – 48 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-2-9600926-2-2

    I.10487/8   Katalog on-line
Creating a culture of revolution : workers and the revolutionary movement in late imperial Russia
/ Deborah Pearl.
Bloomington : Slavica, 2015. – [10], 279, [1] s., [2] s. tabl., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 23 cm.
(Allan K. Wildman Group Historical Series ; 8)
ISBN 978-0-89357-422-2

    C.163 – Vol. 37(2016), z.1,2   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    C.163 – Vol. 36(2016) z. 1,2,3   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    II.13850   Katalog on-line
Cultivating the masses : modern state practices and Soviet socialism, 1914-1939
/ David L. Hoffmann. – 1st print., Cornell Paperbacks.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2014. – XIV, [2], 327, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Cornell Paperbacks)
ISBN 978-0-8014-4629-0 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-8014-7974-8 (paper : alk. paper)

    II.13699/2   Katalog on-line
A cultural history of the senses in the Middle Ages
/ edited by Richard G. Newhauser.
London [etc.] : Bloomsbury, cop. 2014. – XIII, [1], 266 s. : il. ; 26 cm.
(A Cultural History of the Senses ; vol. 2)
ISBN 978-0-85785-338-7 (set)
ISBN 978-0-85785-340-0 (hardback)

    I.10484   Katalog on-line
Czas eksterminacji : nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939-1945
/ Saul Friedländer ; przeł. Sławomir Kupisz, Anna Maria Nowak, Krzysztof Masłowski.
Warszawa: Prószyński Media, 2010. – 920 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7648-487-7

    A.458 – Vol. 68 (2016) z. 1-2   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    A.81 Podr. – Vol. 68(2016), z. 1-2   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    A.458 – Vol. 67(2015), z. 1,2   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    A.81 Podr. – Vol. 67(2015), z. 1,2   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    I.10440 Podr.   Katalog on-line
Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – œredniowiecze i wczesna epoka nowożytna : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej)
/ pod redakcjš Tomasza Ciesielskiego i Wojciecha Iwańczaka przy współpracy Agnieszki […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, 2016. – 429 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7181-945-2 (DiG)
ISBN 979-10-95627-20-3 (La Rama)
ISBN błędny 9878371819452 (Wydawnictwo DiG)

    I.10441   Katalog on-line
Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – œredniowiecze i wczesna epoka nowożytna : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej)
/ pod redakcjš Tomasza Ciesielskiego i Wojciecha Iwańczaka przy współpracy Agnieszki […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, 2016. – 429 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7181-945-2 (DiG)
ISBN 979-10-95627-20-3 (La Rama)
ISBN błędny 9878371819452 (Wydawnictwo DiG)

    I.10442 SHG Pozn.   Katalog on-line
Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – œredniowiecze i wczesna epoka nowożytna : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej)
/ pod redakcjš Tomasza Ciesielskiego i Wojciecha Iwańczaka przy współpracy Agnieszki […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, 2016. – 429 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7181-945-2 (DiG)
ISBN 979-10-95627-20-3 (La Rama)
ISBN błędny 9878371819452 (Wydawnictwo DiG)

    I.10465   Katalog on-line
Czym jest stan trzeci? ; Esej o przywilejach
/ Emmanuel Joseph Sieyes ; przełożył Mikołaj Jarosz.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. – 160, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-460-6

    II.13772   Katalog on-line
Dal bene comune al bene del comune : i trattati politici di Remigio dei Girolami (1319) nella Firenze dei bianchi-neri
/ Remigio dei Girolamo ; introduzione, testo critico, traduzione italiana, note e apparato critico a cura di Emilio […]
Firenze : Nerbini, cop. 2014. – 288 s. ; 24 cm.
(Biblioteca di Memorie Domenicane ; 9)
ISBN 978-88-6434-076-0

    II.13481/34   Katalog on-line
Die Darstellung der Judenvernichtung in Film, Fernsehen und politischer Publizistik der Volksrepublik Polen 1968-1989
/ Michael Zok.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – X, 328 s. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 34)
ISBN 978-3-87969-387-0

    I.9963/[2]   Katalog on-line
Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich
/ red. nauk. Jan Tyszkiewicz, Krzysztof Łukawski ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA”.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014. – 306, [1] s. : il., err. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7549-193-7

    I.10438   Katalog on-line
Deeds of the Saxons
/ Widukind of Corvey ; transllated with an introduction and notes by Bernard S. Bachrach and David S. Bachrach.
Washington : The Catholic University of America Press, 2014. – XXXVII, [1], 168 s. ; 22 cm.
(Medieval Texts in Translation)
ISBN 978-0-8132-2693-4

    I.10328/14   Katalog on-line
A degenerate world
/ Jerzy Jedlicki ; translated by Tristan Korecki ; edited by Elena Rozbicka.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2016. – 207 s. ; 22 cm.
(Geschichte, Erinnerung, Politik, 2191-3528 ; Bd. 14)
ISBN 978-3-631-64287-0 (Print)
ISBN 978-3-653-03137-9 (E-Book)

    II.13709/2   Katalog on-line
Dekonstruieren und doch erzählen : polnische und andere Geschichten
/ herausgegeben von Jürgen Heyde, Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann und Katrin Steffen.
Göttingen : Wallstein Verlag, cop. 2015. – 359, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Polen: Kultur, Geschichte, Gesellschaft = Poland: Culture, History, Society ; Bd. 2)
ISBN 978-3-8353-1772-7

    III.3185   Katalog on-line
The deluge : the Great War, America and the remaking of the global order, 1916-1931
/ Adam Tooze.
New York : Viking, cop. 2014. – XXIII, [1], 643, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-670-02492-6 (hardback)

    II.13840   Katalog on-line
Denežnoe obrasenie na territorii Belarusi v IX-XVI vekah : numizmatičeskie issledovaniâ
/ Š. I. Bektineev ; Nacional’naâ akademiâ nauk Belarusi. Institut istorii.
Minsk : „Belaruskaâ navuka”, 2014. – 508, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-985-08-1719-8

    II.4198/68   Katalog on-line
Die Deutschordensballei Utrecht während der Reformationszeit : die Landkommende zwischen Rebellion und Staatsbildung
/ Daniela Grögor-Schiemann
Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2015. – X, 221 s. tabl. : il. ; 23 cm + 5 k. tabl. złoż.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 68)
ISBN 978-3-89739-822-1

    II.4198/76   Katalog on-line
Die Deutschordensurkunden des Landeshauptarchivs Koblenz Balleien Koblenz und Lothringen Regesten (1174-1807)
/ hrsg. von Udo Arnold.
Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2016. – XXVI, 309, [1] s. : mapy ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 76)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; 14)
ISBN 978-3-89739-865-8

    II.13540/2   Katalog on-line
Diarium itineris Remigii Zawadzki Romam pro capitulo generali peregrinantis (1750) = Diariusz podróży Remigiusza Zawadzkiego pielgrzymujšcego do Rzymu na kapitułę generalnš (1750)
/ z rękopisu odczytał i oprac. Marian Chachaj ; […]
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : [s. n.], cop. 2014. – XVII, [5], 183, [1] s., mapa [1] k. kolor. złoż. ; 25 cm.
(Peregrinationes Sarmatarum ; vol. 2)
ISBN 978-83-7638-533-4

    II.13859   Katalog on-line
Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku
/ opracowała Irena Kaniewska.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – XV, [1], 97, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-34-9

    II.13753   Katalog on-line
Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosos Kunigaikštytçes bajorijos privatus archyvai
/ Raimonda Ragauskiençe.
Vilnius : LII Leidykla, 2015. – 366 s. : il. (w tym. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-08-5

    I.10473   Katalog on-line
Disease and History
/ by Frederick F. Cartwright in collaboration with Michael D. Biddiss.
London : Rupert Hart-Davis, 1972. – VIII, 247, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 0-246-10537-2

    II.13745   Katalog on-line
Disorderly liberty : the political culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century
/ Jerzy Lukowski.
London ; New York : Continuum, cop. 2010. – XII, [6], 349, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Continuum Studies in Eastern European History)
ISBN 978-1-4411-4812-4

    I.10410   Katalog on-line
Displaced persons at home : refugees in the fabric of Jewish life in Warsaw, September 1939 – July 1942
/ Lea Prais ; translated from the Hebrew by Naftali Greenwood.
Jerusalem : Yad Vashem, the International Institute for Holocaust Research. Center for Research on the Holocaust in Poland, cop. 2015. – 519, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-965-308-501-5

    I.10398/9   Katalog on-line
Distant strangers : how Britain became modern
/ James Vernon.
Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 2014. – XVII, [1], 166 s. : il. ; 23 cm.
(Berkeley Series in British Studies ; vol. 9)
ISBN 978-0-520-28203-2 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-520-28204-9 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-520-95778-7 (e-book)

    III.3242   Katalog on-line
Do piekła i z powrotem : Europa 1914-1949
/ Ian Kershaw ; przekład Arkadiusz Romanek.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016. – 671 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
(Znak Historia)
ISBN 978-83-240-4165-7

    III.2346/1   Katalog on-line
Documents on British foreign policy 1919-1939. Ser. 3 Vol. 1. 1938
/ ed. by E. L. Woodward and Rohan Butler.
London : His Majesty’s Stationery Office, 1949. – LV, 655 s. ; 25 cm.

    III.2346/2   Katalog on-line
Documents on British foreign policy 1919-1939. Ser. 3. Vol. 2, 1938
/ ed. by E. L. Woodward and Rohan Butler ; asst. by Margaret Lambert.
London : His Majesty’s Stationery Office, 1949. – LXXVII, 692 s., [2] k. mapy złoż. ; 25 cm.

    III.3188   Katalog on-line
Dokumenty rewindykacji polskich dóbr kultury zrabowanych przez Niemców w latach 1939-1944 z archiwum Karola Estreichera jr., największego rewindykatora w historii Europy (1939-1975)
/ [wstęp i koncepcja całoœci] Zbigniew Kazimierz […]
Kraków : Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2015. – 829, [2] s. : il. ; 25 cm + 4 płyty DVD, 1 CD-ROM.
ISBN 83-88121-53-7

    II.13860   Katalog on-line
Doœwiadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny : studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny œwiatowej
/ pod redakcjš Michała Baczkowskiego i Kamila Ruszały.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 381 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-35-6

    I.10422 Podr.   Katalog on-line
Dramat Warszawy : 1939-1944
/ Ksišżę de Parcent, Casimiro Florencio Granzow de la Cerda ; tłumaczenie, opracowanie i wprowadzenie Małgorzata Nalewajko.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 267, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-67-7

    I.10423   Katalog on-line
Dramat Warszawy : 1939-1944
/ Ksišżę de Parcent, Casimiro Florencio Granzow de la Cerda ; tłumaczenie, opracowanie i wprowadzenie Małgorzata Nalewajko.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 267, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-67-7

    II.13762   Katalog on-line
Droysen and the Prussian school of history
/ Robert Southard.
Lexington : The University Press of Kentucky, 1995. – VIII, 247 s. ; 25 cm.
ISBN 0-8131-1884-0 (alk. paper)

    I.10417   Katalog on-line
Druga wojna œwiatowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech : 70 lat poŸniej (1945-2015)
/ pod redakcjš Jerzego Kałšżnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2015. – 227, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-86-9

    II.13823   Katalog on-line
Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku
/ pod redakcjš Przemysława Gasztolda-Senia, Natalii Jarskiej i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 614 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-026-6

    I.10406   Katalog on-line
Dvaranki belaruska-litouskih gubernâu u kancy XVIII – peršaj palove XIX st.
/ N. V. Anofranka.
Minsk : „Belaruskaâ navuka”, 2016. – 217, [3] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-985-08-1964-2

    III.3217   Katalog on-line
Dwa bratanki : dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920
/ wybór i opracowanie Endre László Varga ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; [redaktor naukowy Grzegorz Nowik ; indeksy zestawili Bogumiła […]
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępnienia. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, cop. 2016. – 762 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64806-61-2

    II.13316/6   Katalog on-line
Dwór, wieœ i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach : 1772-1815
/ Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Krzysztof Œlusarek.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 471 s. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XIX Wieku ; t. 6)
ISBN 978-83-65080-09-7

    I.10447   Katalog on-line
Dzâržaunyâ uladanni na zemlah Belarusi u drugoj palove XVII-XVIII st. : palityka gaspadarčaga adnaulennâ i razviccâ : managrafiâ
/ I. F. Kiturka ; Ustanova adukacyi „Grodzenski dzâržauny universitet imâ […]
Grodna : GrDU, 2003. – 172, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 985-417-490-5

    III.3182   Katalog on-line
Działalnoœć fundacyjna Panów z Pogorzeli na Œlšsku w XIII i XIV w. : fundacje koœcielne
/ Joanna Banik.
Warszawa : Krajowy Oœrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2009. – 123 s. : il. ; 28 cm.
(Monument : studia i materiały Krajowego Oœrodka Badań i Dokumentacji Zabytków)
ISBN 978-83-929119-4-4

    II.13665   Katalog on-line
Dzieje kultury niemieckiej
/ Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski. – Wyd. 1, dodr. 1.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 572 s., [38] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-14732-7

    A.508/48 – T. 48(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku]
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.507/48 – T. 48(2016), z.1,2   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku]
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    III.3248/1 SHG Maz.   Katalog on-line
Dzieje Pułtuska. T. 1, Do 1795 roku
/ redakcja naukowa Henryk Samsonowicz, Radosław Lolo ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Narodowe ATENA.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016. – 463 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7549-268-2

    III.3213/1   Katalog on-line
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915
/ [redaktor naukowy Tomasz Kizwalter].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 850 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 (MUV)
ISBN 978-83-235-1741-2

    III.3213/2   Katalog on-line
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945
/ [redaktor naukowy Piotr M. Majewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 569 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 (MUV)
ISBN 978-83-235-2166-2

    III.3213/3   Katalog on-line
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945
/ [redaktor naukowy Piotr M. Majewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 791 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 (MUV)
ISBN 978-83-235-2061-0

    II.13694   Katalog on-line
Dzieje wizerunku œw. Kazimierza od XVI do XVIII wieku : między ikonografiš a tekstem
/ Sigita Maslauskaitçe-Mažyliençe ; z j. lit. przeł. Katarzyna Korzeniewska.
Vilnius : Vilniaus dailçes akademijos leidykla, 2013. – 437, [3] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-609-447-112-4

    I.10434   Katalog on-line
Dziennik 1831-1833
/ Helena z Wolskich Krukowiecka ; z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła Emilia Kolinko ; Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 710, [1] s. : il. ; 18 cm.
(Pamiętniki z XVII-XX w.)
ISBN 978-83-7181-964-3

    I.10353/4/1   Katalog on-line
Dziennik 1918-1921. Cz. 1
/ Władysław Konopczyński ; wstęp Piotr Biliński ; opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta.
Warszawa : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Oœrodek Myœli Politycznej, 2016. – 505, [3] s., [8] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 20 cm.
(100-lecie Niepodległoœci : wspomnienia i pamiętniki ; t. 4)
ISBN 978-83-65248-09-1 (MHP)
ISBN 978-83-62628-97-1 (OMP)

    I.10353/4/2   Katalog on-line
Dziennik 1918-1921. Cz. 2
/ Władysław Konopczyński ; wstęp Piotr Biliński ; opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta.
Warszawa : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Oœrodek Myœli Politycznej, 2016. – 475, [3] s., [8] s. tabl. ; 20 cm.
(100-lecie Niepodległoœci : wspomnienia i pamiętniki ; t. 4)
ISBN 978-83-65248-09-1 (MHP)
ISBN 978-83-62628-97-1 (OMP)

    I.10433   Katalog on-line
Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego : 1813-1817
/ opracowała i wstępem opatrzyła Małgorzata Karpińska ; przypisami opatrzyła Małgorzata Karpińska przy współpracy Janusza Pezdy ; Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 485, [1] s. : il. ; 17 cm.
(Pamiętniki z XVII-XX w.)
ISBN 978-83-7181-971-1

    I.10378   Katalog on-line
Dziennik z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyœla w 1915 roku
/ Józefa Prochazka ; przygotowanie tekstu do druku i przypisy Maciej Dalecki ; wstęp Maciej Dalecki, Andrzej Kazimierz Mielnik.
Przemyœl : Archiwum Państwowe, 2015. – 83 s., [10] s. tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-88172-57-1

    III.3199/1   Katalog on-line
Dziennik z wojny 1939-1945. Cz. 1, 1939-1941
/ Tertulian Stablewski ; opracował Łukasz Jastrzšb ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka.
Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2015. – 591 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-85213-60-4

    III.3199/2   Katalog on-line
Dziennik z wojny 1939-1945. Cz. 2, 1942-1945
/ Tertulian Stablewski ; opracował Łukasz Jastrzšb ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka.
Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2015. – 356 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-85213-62-8

    I.10483   Katalog on-line
Ecclesia et violentia : violence against the Church and violence within the Church in the Middle Ages
/ ed. by Radosław Kotecki and Jacek Maciejewski.
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. – XII, [2], 360 s. ; 22 cm.
ISBN 1-4438-6659-8
ISBN 978-1-4438-6659-0

    I.10391   Katalog on-line
Ecclesiastical knights : the military orders in Castile, 1150-1330
/ Sam Zeno Conedera, SJ.
New York : Fordham University Press, 2015. – XI, [1], 258 s., [8] s. tabl. : il. (kolor.) ; 24 cm.
(Fordham Series in Medieval Studies)
ISBN 978-0-8232-6595-4

    C.280/4   Katalog on-line
Echa Przeszłoœci
/ red. nacz. Sławomir Kalembka.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000-. – 24 cm.

    C.280/7   Katalog on-line
Echa Przeszłoœci
/ red. nacz. Sławomir Kalembka.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000-. – 24 cm.

    C.280/8   Katalog on-line
Echa Przeszłoœci
/ red. nacz. Sławomir Kalembka.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000-. – 24 cm.

    II.13847   Katalog on-line
Edelsteine im Mittelalter : Wandel und Kontinuität in ihrer Bedeutung durch 12 Jh. (in Aberglauben, Medizin, Theologie und Goldschmiedekunst)
/ Gerda Friess.
Hildesheim : Verlag Gerstenberg, 1980. – 206 s. ; 24 cm.
ISBN 3-8067-0833-9

    I.10502/1   Katalog on-line
Edytorstwo Ÿródeł XIX wieku : problemy teoretyczne i praktyka edytorska
/ pod redakcjš Jolanty Sikorskiej-Kuleszy.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 157 s. : il. ; 21 cm.
(Edytorstwo ródeł XIX i XX Wieku – Teoria i Praktyka ; t. 1)
ISBN 978-83-943652-2-6

    I.10443   Katalog on-line
Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w œredniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych
/ redakcja Agnieszka Januszek-Sieradzka, Henryk Gmiterek, Wojciech Iwańczak, Paweł Kras ; Zespół Historii Czech i Stosunków […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 477 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-83-8061-250-1

    II.13673   Katalog on-line
Elity komunistyczne w Polsce
/ pod redakcjš Mirosława Szumiły i Marcina Żukowskiego ; [recenzenci Mirosław Golon, Marcin Zaremba] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 696 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-855-9

    III.751/20 Podr. – T. 20   Katalog on-line
Encyklopedia katolicka. T. 1-
/ pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. – Wol. ; 26 cm.

    A.31 – Vol. 131(2016), z. 548, 550, 551, 552   Katalog on-line
The English Historical Review
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    A.31 – Vol.130(2015) z. 542,543,544,545,547   Katalog on-line
The English Historical Review
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    II.13669   Katalog on-line
The enlightenment : history of an idea
/ Vincenzo Ferrone ; translated by Elisabetta Tarantino.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. – XVI, 216 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-691-16145-7 (hardcover : alk. paper)

    I.10377   Katalog on-line
Enlightenment and Catholicism in Europe : a transnational history
/ ed. by Jeffrey D. Burson and Ulrich L. Lehner.
Notre Dame : University of Notre Dame Press, cop. 2014. – X, 482 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-268-02240-2 (pbk.:alk.paper)
ISBN 0-268-02240-2 (pbk:alk.paper)

    II.13781   Katalog on-line
Enlightenment contested : philosophy, modernity, and the emancipation of man 1670-1752
/ Jonathan I. Israel.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. – XXIV, 983 s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-927922-7 (Hbk)
ISBN 978-0-19-954152-2 (Pbk)

    I.10488   Katalog on-line
Episcopal power and ecclesiastical reform in the German Empire : tithes, lordship, and community, 950-1150
/ John Eldevik. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XV, [1], 315, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series)
ISBN 978-0-521-19346-7 Hardback
ISBN 978-1-107-53083-6 Paperback

    II.2571/113   Katalog on-line
Erdöl, Mais und Devisen : die ostdeutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen 1951-1967 : eine Dokumentation
/ herausgegeben von Dierk Hoffmann und Andreas Malycha ; unter Mitarbeit von Matthias Uhl, Oxana Kostenko und Rainer […]
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2016. – V, [1], 250 s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 113)
ISBN 978-3-11-046364-4
ISBN 978-3-11-046647-8 PDF
ISBN 978-3-11-046413-9 EPUB

    II.13671   Katalog on-line
The ethics of witnessing : the holocaust in Polish writers’ diaries from Warsaw, 1939-1945
/ Rachel Feldhay Brenner.
Evanston : Northwestern University Press, cop. 2014. – X, 198 s. ; 24 cm.
(Cultural Expressions of World War II : interwar preludes, responses, memory)
ISBN 978-0-8101-2975-7 (cloth)

    II.13870   Katalog on-line
Ethnic traditions, classes and communities
/ Attila Paládi-Kovács ; [ed. by Zsuzsa Szarvas ; english trans. by Elayne Antalffy, Bea Vidacs].
Budapest : Insitute of Ethnology Hungarian Academy of Sciences, cop. 1996. – 217 s. : il., mapy, rys. ; 24 cm.
ISBN 963-567-002-8

    I.10075/3   Katalog on-line
Eufrozyna Halicka : córka imperatora bizantyńskiego na Rusi Halicko-Wołyńskiej (ok. 1176-1180 – po 1253)
/ Aleksandr V. Maiorov ; tłumaczenie Rafał Szpak ; redakcja naukowa Dariusz Dšbrowski.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016. – 370 s., [20] s. tabl. ; 22 cm.
(Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; t. 3)
ISBN 978-83-7730-158-6 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-7730-159-3 (oprawa twarda)

    III.3094/5   Katalog on-line
Europa Jagellonica 1386-1572 : sztuka, kultura i polityka w Europie Œrodkowej za panowania Jagiellonów : materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego […]

Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum : Arx Regia-Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2015. – 279 s. : il. ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i Materiały ; 5)
ISBN 978-83-7022-214-7

    II.13875/13   Katalog on-line
Exile in the Middle Ages : selected Proceeding from the International Medieval Congress, University of Leeds, 8-11 July 2002
/ edited by Laura Napran and Elisabeth van Houts.
Turnhout : Brepols publishers n.v., 2004. – XII, 249 s. ; 25 cm.
(International Medieval Research ; vol. 13)
ISBN 2-503-51453-7

    II.13678   Katalog on-line
Experiences of charity, 1250-1650
/ edited by Anne M. Scott.
Farnham : Ashgate, cop. 2015. – XV, [5], 305, [1] s., [12] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-1-4724-4338-0 (hardcover : alkaline paper)
ISBN 978-1-4724-4339-7 (ebk-ePDF)
ISBN 978-1-4724-4340-3 (ebk-ePUB)

    I.10489   Katalog on-line
Felix indiget amicis : studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej œredniowiecza ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Ożogowi
/ pod redakcjš Wojciecha Œwiebody i Macieja Zdanka.
Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2016. – 388, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-619-6

    II.13720   Katalog on-line
Female alliances : gender, identity, and friendship in early modern Britain
/ Amanda E. Herbert.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2014. – XI, [3], 256 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-17740-4 (hardback)

    II.13482/3   Katalog on-line
„Fikcyjna rzeczywistoœć” : codziennoœć, œwiaty przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce
/ Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska (red.).
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN ; Berlin : Centrum Badań Historycznych PAN, 2016. – 350 s. : il. ; 21 cm.
(Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ; t. 3)
ISBN 978-83-64091-67-4

    C.180 – Vol. 29(2014), z. 1-2   Katalog on-line
Folia Historica Bohemica
/ Ústav československých a svéetových déejin Československé akademie véed.
Praha : Ústav československých a svéetových déejin ČSAV, 1979-. – 21 cm.

    C.180 – Vol. 30(2015), z.1-2   Katalog on-line
Folia Historica Bohemica
/ Ústav československých a svéetových déejin Československé akademie véed.
Praha : Ústav československých a svéetových déejin ČSAV, 1979-. – 21 cm.

    B.205 – Vol. 15(2015)   Katalog on-line
Folia Toruniensia
/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu.
Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika, 2000-. – 24 cm.

    I.10527   Katalog on-line
Food, national identity and nationalism : from everyday to global politics
/ Atsuko Ichijo and Ronald Ranta.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. – VII, [1], 196 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-48312-6

    II.13681   Katalog on-line
For the common good and their own well-being : social estates in Imperial Russia
/ Alison K. Smith.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2014. – IX, [3], 278 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-997817-5 (hardcover : alkaline paper)

    II.13711   Katalog on-line
The formation of the English kingdom in the tenth century
/ George Molyneaux.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. – XIV, [2], 302 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-871791-1

    II.12129/5   Katalog on-line
Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do poczštku XVI wieku
/ Janusz Szyszka ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2016. – 568 s., [3] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm.
(Maiestas, Potestas, Communitas ; 5)
ISBN 978-83-61033-92-9

    II.13841/5 SHG Pozn.   Katalog on-line
Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do poczštku XVI wieku
/ Janusz Szyszka ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2016. – 568 s., [3] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm.
(Maiestas, Potestas, Communitas ; 5)
ISBN 978-83-61033-92-9

    II.13702   Katalog on-line
From England to France : felony and exile in the High Middle Ages
/ William Chester Jordan.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. – X, [2], 223, [1[ s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-691-16495-3

    III.3221   Katalog on-line
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation : case studies (15th-20th centuries)
/ Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, TomᚠJanata, Pavel Seemann et alii.
Prague : Institute of History, 2015. – 101, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 36 cm.
(The Work of the Institute of History, Czech Academy of Sciences = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; vol. 58)
ISBN 978-80-7286-254-2

    II.13713   Katalog on-line
Frontiers of the Ottoman imagination : studies in honour of Rhoads Murphey
/ / edited by Marios Hadjianastasis.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. – VI, 323, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-90-04-28091-5 (hardback0
ISBN 978-90-04-28351-0 (ebook)

    III.3191/4   Katalog on-line
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Kleinpolen
/ von Bożena Reyman-Walczak [et al.]. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien / von Barbara Butent-Stefaniak [et al.]
Warszawa : Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2013. – 494 s. : il. ; 28 cm.
(Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen ; 4)
ISBN 978-83-63760-19-9

    III.3191/3   Katalog on-line
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen
/ von Dobrochna Gorlińska, Stanisław Suchodolski, Mateusz Bogucki, Pater Ilisch, Dorota Malarczyk, Tomasz Nowakiewicz ; in Zusammenarbeit mit Piotr Chabrzyk
Warszawa : Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften ; [Berlin] : in Zsarb. mit der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2015. – 714 s. : il. ; 28 cm.
(Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen / Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ; 3)
ISBN 978-83-63760-61-8

    III.2038/32   Katalog on-line
Frühneuzeitliche Reiche in Europa : das Heilige Römische Reich und Polen-Litauen im Vergleich = Empires in Early Modern Europe : the Holy Roman Empire and Poland-Lithuania in comparison
/ herausgegeben von Tomasz Gromelski, […]
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. – 264 s. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 32)
ISBN 978-3-447-10574-3

    II.13855 Podr.   Katalog on-line
Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne)
/ Grzegorz P. Bšbiak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 664 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-69-1

    II.13856   Katalog on-line
Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne)
/ Grzegorz P. Bšbiak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 664 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-69-1

    III.3207/1 Cz.A Podr.   Katalog on-line
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 1 Cz. A, Sekcje 1-30
/ red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaœ, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa […]
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012. – CXVII, [3], 309 s. ; 32 cm.
ISBN błędny 9788372717852 (całoœć)
ISBN 978-83-7271-784-9 (t. 1)

    III.3207/1 Cz.B Podr.   Katalog on-line
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 1 Cz. B, Faksymilia arkuszy 1-30
/ [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaœ, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. […]
[Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012]. – Teka ([38] k. tabl. złoż.) : il. ; 32 cm.
ISBN błędny 9788372717852 (całoœć)
ISBN 978-83-7271-784-9 (t. 1)

    I.10495   Katalog on-line
Gall Anonim – poeta i mistrz prozy : studia nad rytmikš prozy i poezji w okresie antycznym i œredniowiecznym
/ Tomasz Jasiński.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2016. – 430 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-206-4
ISBN błędny 9788377302964

    I.10376/19   Katalog on-line
Gender in urban Europe : sites of political activity and citizenship, 1750-1900
/ edited by Krista Cowman, Nina Javette Koefoed and Asa Karlsson Sjögren.
New York ; London : Routledge, cop. 2014. – XII, 235, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Routledge Research in Gender and History ; 19)
ISBN 978-0-415-85889-2 (hbk)

    II.13794/1   Katalog on-line
Genealogiâ : zbirka naukovyh prac’. vip. 1
/ golova redkolegii V. A. Smolij ; uporâdnik V. V. Tomazov ; Nacional’na akademiâ nauk Ukraini, Institut istorii Ukraini ; Institut special’nyh istoričnyh disciplin Muzeu […]
Kiiv : Vidavničij dim „Prostir”, 2013. – 439, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-966-2068-33-7

    I.10397   Katalog on-line
Geschichtsphilosophie
/ Matthias Schlogbsberger.
Berlin : Akademie Verlag, cop. 2013. – 269, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-3-05-004549-8
ISBN 978-3-05-006454-3

    III.2048/33/1   Katalog on-line
Getto warszawskie. Cz. 1
/ redakcja naukowa Tadeusz Epsztein, Katarzyna Person ; [opracowanie dokumentów Izabela Łach, Katarzyna Person, Michał Trębacz, Justyna Majewska, Dagmara Swałtek, Zofia Trębacz ; wstęp Tadeusz Epsztein, […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – XLVII, [1], 522 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 33)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-01-6 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-2239-3 (WUW)

    III.2048/34   Katalog on-line
Getto warszawskie. Cz. 2
/ redakcja naukowa Tadeusz Epsztein ; [opracowanie dokumentów Tadeusz Epsztein, Alicja Jarkowska-Natkaniec, Izabela Łach, Justyna Majewska, Agnieszka Reszka, Monika Taras, Michał Trębacz, Zofia Trębacz ; […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – XIX, [3], 670 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 34)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-02-3 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-2114-3 (WUW)

    II.13886/6   Katalog on-line
Giovanni da Capestrano e la riforma della Chiesa : atti del V Convegno storico di Greccio, Greccio, 4-5 maggio 2007
/ a cura di Alvaro Cacciotti e Maria Melli.
Milano : Edizioni Biblioteca Franccescana, 2008. – 183, [2] s. ; 24 cm.
(Biblioteca di Frate Francesco ; 6)
ISBN 978-88-7962-136-6

    III.3201   Katalog on-line
Gistoryâ Pinska : ad staražytnasci da sučasnasci : da 915-j gadaviny z peršaga letapisnaga upaminannâ
/ [aut. A. M. Litvin et al.] ; Nacyânal’naâ akademiâ navuk Belarusi. Instytut gistoryi.
Minsk : „Vyšejša⠚kola”, 2012. – 711, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-985-06-2139-9

    II.13752   Katalog on-line
Glogau 1945 : upadek twierdzy
/ Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne ; [zespół redakcyjny: Leszek Lenarczyk, Waldemar Hass, Jarosław Helwig, Jerzy Dymytryszyn, Katarzyna […]
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2 ; Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015. – 239, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65071-17-0

    II.13866 Podr.   Katalog on-line
Glossar zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt
/ Bernd-Ulrich Hergemöller, Nicolai Clarus.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2011. – 623 s. ; 23 cm.
ISBN 978-3-631-61957-5

    II.13835   Katalog on-line
Górny Œlšsk a I wojna œwiatowa
/ pod redakcjš Jarosława Racięskiego i Michała J. Witkowskiego.
Katowice : Muzeum Œlšskie, 2015. – 285, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62593-54-5

    I.10370   Katalog on-line
Gosudarstvennyj arhiv Novgorodskoj oblasti : fondy dorevolucionnogo perioda : putevoditel’
/ [sost. I. M. Bukštynova, I. V. Kiseleva, A. V. Kuznecov, O. V. Snytko] ; Departament kul’tury i turizma Novgorodskoj oblasti, […]
Moskva : ÂSK, NP „Rukopisnye pamâtniki drevnej Rusi”, 2013. – 423, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Historica (Moskwa))
ISBN 978-5-9551-0677-9

    A.357 – Vol. 268(2016), z.1-4   Katalog on-line
Göttingische Gelehrte Anzeigen : unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1944, 1953-. – 19 cm.

    A.357 – Vol. 267(2015), z.1/2, 3/4   Katalog on-line
Göttingische Gelehrte Anzeigen : unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1944, 1953-. – 19 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    C.101   Katalog on-line
Government and Opposition.

London : Weidenfeld and Nicolson, 1965-. – 22 cm.

    II.11745/18   Katalog on-line
Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny œwiatowej
/ Adam Szczupak
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 284 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XX Wieku ; t. 18 )
ISBN 978-83-65080-10-3

    II.13898   Katalog on-line
Gród piastowski w Gieczu : geneza, funkcja, kontekst
/ redakcja naukowa Michał Kara, Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oœrodek Studiów Pradziejowych i Œredniowiecznych w Poznaniu, […]
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016. – 334, [1] s., [1] k. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7654-330-7

    III.3190/4 SHG Maz.   Katalog on-line
Grody œredniowiecznego Mazowsza : księga poœwięcona pamięci Marka Dulinicza
/ pod redakcjš Magdaleny Żurek i Małgorzaty Krasnej-Korycińskiej.
Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2015. – 243 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
(Archaeologica Hereditas ; 04)
ISBN 978-83-940985-1-3

    I.8506/27   Katalog on-line
GrunvalŽd u belaruskaj gistoryi : sproba raz boru palityčnaga mifa
/ Genadz’ Saganovič.
Minsk : Medysont, 2015. – 414, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Bibliâteka Časopisa „Belaruski Gistaryčny Aglâd”)
ISBN 978-985-7136-02-5

    A.314 – Vol.133(2016)   Katalog on-line
Hansische Geschichtsblätter
/ herausg. vom Verein für Hansische Geschichte.
Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1872-. – 21 cm.

    B.122 – Vol. 32/33(2011-2014)   Katalog on-line
Harvard Ukrainian Studies
/ Harvard Ukrainian Research Institute.
Cambridge, Mass. : HURI, 1977-. – 24 cm.

    III.3179/1 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 1, [A-F]
/ Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 683 s. ; 25 cm + [1] k. mapa złoż.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-897-4 (tom 1)

    III.3179/2 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 2, [G-J]
/ Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 523 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-898-1 (tom 2)

    III.3179/3 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 3, [K-Ł]
/ Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 443 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-910-0 (tom III)

    III.3179/4 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 4, [M-P]
/ Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 697 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-928-5 (tom IV)

    III.3179/5 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 5, [R-Œ]
/ Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 574 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-963-6 (tom V)

    III.3179/6 Podr.   Katalog on-line
Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 6, [T-Ż]
/ Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 425, [2] s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-896-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-969-8 (tom VI)

    I.10375/39   Katalog on-line
Herbert von Clairvaux und sein Liber miraculorum : die Kurzversion eines anonymen bayerischen Redaktors
/ Untersuchung, Edition und Kommentar Gabriela Kompatscher Gufler.
Bern [etc.] : Peter Lang, cop. 2005. – 327 s. ; 21 cm.
(Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters, 0170-9089 ; Bd. 39)

    I.10411/9   Katalog on-line
Herrenmenschen : die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen : Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte
/ Markus Roth. – 2. Aufl.
Göttingen : Wallstein Verlag, 2009. – 556 s. ; 23 cm.
(Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts ; Bd. 9)
ISBN 978-3-8353-0477-2

    II.11249/37   Katalog on-line
Hetman hetmanów – Jan Amor Tarnowski (1488-1561)
/ Łukasz Winczura.
Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2005. – 356 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Tradycji ; nr 37)
ISBN 83-87553-99-9

    I.10445   Katalog on-line
Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej
/ pod red. P. Krolla, M. Nagielskiego, M. Wagnera.
Zabrze : Wydawnictwo inforteditons, 2010. – 455, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-89943-52-1

    II.13734   Katalog on-line
Historia, kultura i sztuka dominikanów na Œlšsku 1226-2013 : w trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława
/ pod redakcjš Dariusza Galewskiego, Wojciecha Kucharskiego, Marka L. Wójcika.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2015. – 349 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7977-127-1

    II.13685   Katalog on-line
Historia, memoria, scriptum : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Edwarda Potkowskiego
/ pod redakcjš Jacka Krochmala.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych [etc.], 2015. – 447 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-940026-6-4 (AGAD)
ISBN 978-83-64806-70-4 (NDAP)

    II.13749 SHG Pozn.   Katalog on-line
Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w œredniowieczu (do roku 1535)
/ Edward Rymar ; [recenzent Joachim Zdrenka].
Gorzów Wlkp. : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, 2015. – 994 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63404-15-4

    II.13816/1   Katalog on-line
Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych. T. 1
/ pod red. Łukasza Dwilewicza i Wojciecha Morawskiego ; [Krzysztof Broński, Piotr Franaszek, Paweł Grata, Janusz Kaliński, Sławomir Kamosiński, Rafał Matera, Wojciech […]
Warszawa : Pracownia Wydawnicza & Akant, 2015. – 328 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-942170-1-3

    II.13767   Katalog on-line
Historia wojenna Legionów Polskich : powstanie i działalnoœć bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII-XI 1914)
/ Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński ; Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry.
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry ; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – XIV, [2], 552, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm + 1 płyta CD-ROM.
ISBN 978-83-64475-20-7

    I.10437   Katalog on-line
Historical bibliography as an essential source for historiography
/ edited by Kristina Rexová, Bernadette Cunningham, Václava Horčáková and Véera Hanelová.
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2015. – XVIII, 256 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 1-4438-7617-8
ISBN 978-1-4438-7617-9

    C.115 – Vol. 41(2015), z.1-2   Katalog on-line
Historická Geografie
/ Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a svéetových déejin ČSAV.
Praha : Komise pro historickou geografii při Ústavu československých a svéetových déejin ČSAV, 1968-. – 20 cm.

    C.261 – Vol.8/9(2015/2016)   Katalog on-line
Historie : Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.

Leverkusen-Opladen : Budrich, 2008-. – 24 cm.

    I.10393   Katalog on-line
HistorioZofia : księga jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej
/ pod redakcjš Danuty Konieczki-Œliwińskiej i Stanisława Roszaka.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2016. – 284 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-929107-1-8

    A.47 – Vol. 302(2016), z.1-3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    A.47 – Vol. 303(2016), z.1,2,3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    C.43 – R. 2014, z.1-4   Katalog on-line
Historisk Tidskrift
/ utgiven av Svenska historiska föreningen.
Stockholm : Svenska historiska föreningen, 1881-. – 22 cm.

    C.43 – R. 2015, z. 1   Katalog on-line
Historisk Tidskrift
/ utgiven av Svenska historiska föreningen.
Stockholm : Svenska historiska föreningen, 1881-. – 22 cm.

    C.212 – Vol. 28 (2016), z. 2   Katalog on-line
History and Memory
/ Aranne School of History.
Frankfurt am Main : Athenäum, 1989-. – 21 cm.

    II.13790/1   Katalog on-line
A history of modern political thought in East Central Europe. Vol. 1, Negotiating modernity in the ‚Long Nineteenth Century’
/ Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Mónika Baár, Maria Falina and Michal Kopeček. – Impr. 2.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – VII, [1], 687 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-873714-8

    I.10439   Katalog on-line
The history of the counts of Guines and lords of Ardres
/ Lambert of Ardres ; translated with an introduction by Leah Shopkow. – 1st paperback ed.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2007. – [12], 279, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Middle Ages Series)
ISBN 978-0-8122-1996-8 (pbk. : alk. paper)
ISBN 0-8122-1996-1 (pbk. : alk. paper)

    I.10371   Katalog on-line
A history of the Józef Mianowski Fund
/ Piotr Hübner [et al.] ; transl. and ed. by Jacek Soszyński ; The Józef Mianowski Fund Foundation for the Promotion of Science.
Warszawa : Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 166 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7545-454-3

    A.634 – Vol. 4(2015), z.1-4   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    A.634 – Vol. 5(2016), z. 1-4   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    II.13043/8   Katalog on-line
Hungarian Jews in the age of genocide : an intellectual history, 1929-1948
/ by Ferenc Laczó.
Leiden ; Boston : Brill, [2016]. – XII, 239, [1] s. ; 25 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context, 1877-8550 ; vol. 8)
ISBN 978-90-04-32464-0 (hardback)
ISBN 978-90-04-32865-5 (e-book)

    II.13648/1   Katalog on-line
Imbreviature : 1 registro : (anni 1294-1296)
/ ser Matteo di Biliotto notaio ; a cura di Manila Soffici, Franek Sznura.
Tavarnuzze (Firenze) : SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2002. – CII, [2], 1110 s., 6 s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Memoria scripturarum. Testi ; 1)
ISBN 88-8450-087-7

    II.13894   Katalog on-line
Imię róży inaczej… : w tajemniczym œwiecie pisarzy i rękopisów klasztoru Cystersów w Mogile do poczštków XVI wieku
/ Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 189, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Bibliologia, Skryptoria)
ISBN 978-83-8088-022-1
ISBN 978-83-8088-023-8 (e-ISBN)

    I.10458   Katalog on-line
Immigration und Emigration – die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in Mitteleuropa : Beiträge des 2. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa vom 24. bis 26. September 1984 in Berlin
/ herausgegeben von […]
Berlin : Wichern-Verlag, 1985. – 194 s. ; 21 cm.

    I.10429/38   Katalog on-line
In the captivity of the matrix : Soviet Lithuanian historiography, 1944-1985
/ Aurimas Švedas ; [transl. Albina Strunga].
Amsterdam ; New York, NY : Editions Rodopi, 2014. – [8], 280 s. : il. ; 24 cm.
(On the Boundary of Two Worlds : identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 38)
ISBN 978-90-420-3911-7
ISBN 978-94-012-1193-2 E-Book

    II.13879   Katalog on-line
Informacja Wojska Polskiego 1943-1957
/ Zbigniew Palski.
Warszawa : Agencja Wydawnicza CB : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 312 s. : il. ; 24 cm.
(Monografie Naukowe ; T. 2)
ISBN 978-83-7339-162-8
ISBN 978-83-64091-57-5

    II.13743   Katalog on-line
Inter duas potestates : polityka religijna Teoderyka Wielkiego
/ Monika Ożóg.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. – 314 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7767-817-6

    II.13670   Katalog on-line
Inventing the individual : the origins of Western liberalism
/ Larry Siedentop.
Cambridge, MA : Belknap Press of Harvard University Press, cop. 2014. – VIII, 433, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-674-41753-3 (cloth : alk. paper)

    I.9550/2 – Vyp. 2 (2007)   Katalog on-line
Istoriâ Narodov Rossii v Issledovaniâh i Dokumentah
/ [redkol.: M. B. Bulgakov, A. V. Marčukov, V. V. Trepavlov (otv. red.)] ; Rosijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Rossijskoj Istorii.
Moskva : Institut Rossijskoj Istorii RAN, 2004-. – 21 cm.

    I.9550/4 – Vyp. 4 (2010)   Katalog on-line
Istoriâ Narodov Rossii v Issledovaniâh i Dokumentah
/ [redkol.: M. B. Bulgakov, A. V. Marčukov, V. V. Trepavlov (otv. red.)] ; Rosijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Rossijskoj Istorii.
Moskva : Institut Rossijskoj Istorii RAN, 2004-. – 21 cm.

    II.13662   Katalog on-line
Istoričeskaâ geografiâ Rossii : IX – načalo XX veka : territoriâ, naselenie, ekonomika : očerki
/ [Avtorskij kollektiv: Â. E. Bodarskij, V. M. Kabuzan, A. V. Demkin, O. I. Eliseeva] ; Rossijskaâ akademiâ nauk, Institut […]
Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN, 2013. – 301, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-8055-0238-6

    A.83 – Vol.133(2014)   Katalog on-line
Istoričeskie Zapiski
/ Akademiâ Nauk SSSR. Institut Istorii.
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR, 1937-1990, 1995-. – 22 cm.

    II.1007/68   Katalog on-line
Iurisprudentia romano-saxonica : die Glosse zum Sachsenspiegel-Lehnrecht und die Anfänge deutscher Rechtswissenschaft
/ Maike Huneke.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. – LXIII, [1], 817 s. ; 24 cm.
(Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 0080-6951 ; Bd. 68)
ISBN 978-3-447-10217-9

    I.10449 Podr.   Katalog on-line
Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraŸnia Wielkiej Wojny : studia i rozważania
/ redakcja Marek Kornat.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 201, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-68-4

    I.10450   Katalog on-line
Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraŸnia Wielkiej Wojny : studia i rozważania
/ redakcja Marek Kornat.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 201, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-68-4

    II.13848   Katalog on-line
Jan Hus : życie i dzieło w 600. rocznicę œmierci
/ pod redakcjš Anny Paner i Marcina Hintza.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – 199 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7865-405-6

    II.13885   Katalog on-line
Japończycy w œwiecie (do XX wieku) : spotkania międzykulturowe
/ redakcja naukowa Ewa Pałasz-Rutkowska.
Warszawa : Polska Fundacja Japonistyczna, 2016. – 257 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Fundacji Imienia Takashimy)
(Japonica.)
ISBN 978-83-942217-5-1

    I.10468   Katalog on-line
Japońska polityka zagraniczna : 1895-1945
/ Jakub Polit.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2015. – 358 s. ; 21 cm.
(Arkana Historii)
ISBN 978-83-65350-05-3

    II.13893   Katalog on-line
Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny œwiatowej
/ pod redakcjš Jakuba Wojtkowiaka ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. – 260 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64486-32-6

    II.13802   Katalog on-line
Jewish autonomy in Poland and Lithuania until 1648 (5408)
/ Shmuel A. Arthurr Cygielman.
Jerusalem : The Shazar Center, 1997. – [10], III, 493 s., [16] s. tabl. ; 24 cm + 1 k. mapa złoż.
ISBN 965-90187-0-3

    II.13751   Katalog on-line
Jewish responses to Nazi persecution : collective and individual behavior in extremis
/ Isaiah Trunk.
New York : Stein and Day, cop. 1979. – XII, 371 s. : il. ; 24 cm.
(A Scarborough Book)
ISBN 0-8128-6103-5

    I.10387   Katalog on-line
Jews and Christians in thirteenth-century France
/ edited by Elisheva Baumgarten and Judah D. Galinsky.
New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. – XXV, [1], 282 s. : il. ; 23 cm.
(The New Middle Ages)
ISBN 978-1-137-28719-9 (hardback : alk. paper.)

    II.13851/1   Katalog on-line
Johannes von Capistrano. 1. T., Das Leben und Wirken Capistrans
/ von Eugen Jacob.
[Breinigsville : Nabu Press, 2014]. – [8], 214, [10] s. ; 25 cm.
(Nabu Public Domain Reprints)
ISBN 978-1-294-57875-8

    II.13851/2/1   Katalog on-line
Johannes von Capistrano. 2. T., Die auf der Königl. und Universitet Bibliothek zu Breslau befindlichen handschriftlichen Aufzeichunungen von Reden und Traktaten Capistrans. 1. F., Speculum clericorum […]
/ Eugen Jacob.
[Breinigsville : Nabu Press, 2011]. – [6], 466, [8] s. ; 25 cm.
(Nabu Public Domain Reprints)
ISBN 978-1-271-29093-2

    A.46 – Vol. 75 (2014), z. 1-4   Katalog on-line
Journal of the History of Ideas.

Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1940-. – 27 cm.

    II.13737/4   Katalog on-line
Kadry decydujš o wszystkim : studia z zakresu biografistyki wojskowej
/ pod redakcjš Jacka Jędrysiaka, Daniela Koresia, Grzegorza Straucholda i Krzysztofa Widzińskiego.
Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 672 s. : il. ; 24 cm.
(Wrocławskie Studia z Historii Wojskowoœci ; t. 4)
ISBN 978-83-61631-37-8

    II.13887   Katalog on-line
Kamienieccy herbu Pilawa : z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku
/ Katarzyna Niemczyk.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2016. – 358 s. : il. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego, 0208-6336 ; Nr. 3489)
ISBN 978-83-8012-804-0 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-805-7 (wersja elektroniczna)

    III.3198/1   Katalog on-line
Kampania polska 1939 r. : polityka, społeczeństwo, kultura : praca zbiorowa. T. 1, Strategia
/ pod red. Marka Piotra Deszczyńskiego i Tymoteusza Pawłowskiego ; Muzeum Historii Polski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – XII, 564 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-282-4

    III.3198/2   Katalog on-line
Kampania polska 1939 r. : polityka, społeczeństwo, kultura : praca zbiorowa. T. 2, Polityka i społeczeństwo : imponderabilia, pamięć, kultura
/ pod red. Marka Piotra Deszczyńskiego i Tymoteusza Pawłowskiego ; Muzeum Historii […]
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 854 s. : err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-372-2

    III.2445/20   Katalog on-line
Kampf um Identität : die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipçeda im 20. Jahrhundert
/ Vasilijus Safronovas ; aus dem litauischen übersetzt von Markus Roduner ; herausgegeben von Joachim Tauber.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. – 342 s. ; 25 cm.
(Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, 1862-7455 ; Bd. 20)
ISBN 978-3-447-10352-7

    II.13663   Katalog on-line
Kancelaria i archiwum : system kancelaryjny i archiwalny komisji rzšdowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1867
/ Małgorzata Osiecka ; [recenzenci Alicja Kulecka, Władysław Stępniak].
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2015. – 431, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-940026-4-0

    III.3200   Katalog on-line
Kanfesijny faktar u sacyâl’nym razvicci Belarusi (kanec XVIII – pačatak XX st.)
/ [autary: V. V. Ânouskaâ, N. V. Anofranka, S. M. Vasovič, R. U. Zânuk, S. V. Marozava, A. E. Sakol’čyk, A. M. Filatava, K. S. Ceraškova ; […]
Miinsk : „Balaruskaâ navuka”, 2015. – 494, [4] s., [18] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-985-08-1931-4

    III.3224   Katalog on-line
Kaplica œw. Anny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja
/ pod redakcjš Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku.
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016. – 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-60518-80-9

    III.3245/1   Katalog on-line
Karol Estreicher jr 1906-1984 : biografia wielkiego Polaka. T. 1, Do 1939 roku
/ Dariusz Matelski ; [przedmowa Zbigniew Kazimierz Witek ; fotografie Przemysław J. Witek].
Kraków : Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2016. – 799, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 83-88121-93-6
ISBN 83-88121-53-7

    II.13748/1   Katalog on-line
Karol Lanckoroński i jego czasy : varia
/ redakcja tomu Anna Ziemlewska ; [tłumaczenia: Patrycja Maciejewska, Kornelia Wróbel, Justyna Radłowska] ; Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu.
Wiedeń : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa, 2015. – 181 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Lanckoroniana ; 1)
ISBN 978-3-9503652-2-1

    I.10372   Katalog on-line
Kasa Mianowskiego 1881-2011
/ red. Leszek Zasztowt.
Warszawa : Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2011. – 467, [1] s. : il. ; 20×21 cm.
ISBN 978-83-7545-268-6

    II.13810   Katalog on-line
Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie wrocławskiej księgi egzaminów do œwięceń 1601-1642 = Catalogus cleri saecularis regularisque in libro Wratislaviensi examinum ordinandorum occurentis 1601-1642 […]

Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Œwiętego Krzyża, 2015. – 158 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7342-511-8

    III.3197   Katalog on-line
Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
/ opracowali: Teresa Dšbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz ; [fotografie Zbigniew Kos] ; Polska Akademia Umiejętnoœci. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2015. – 285, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7676-223-4

    III.3077/[3]   Katalog on-line
Kauno miesto aktńu knygos XVI-XVIII a. : Tarybos knyga, 1568-1570/1571
/ parengçe Darius Antanavičius ; Lietuvos Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas Leidykla, 2015. – XXXIV, 289, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-03-0

    III.3187   Katalog on-line
Kazimierz Bartel (1882-1941) : uczony w œwiecie polityki
/ Sławomir Kalbarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 1000 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-859-7

    I.10448   Katalog on-line
Kazimierz Zakrzewski : historia i polityka
/ pod redakcjš Małgorzaty Dšbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Łódzki.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 342, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7629-972-3
ISBN 978-83-944310-2-0

    II.13760   Katalog on-line
Kintančios Lietuvos visuomençe : strukturos, veikçejai, idçejos : mokslinińu straipsniu rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitçes 65-mečio sukakčiai
/ Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojai Olga Mastianica, […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas. Leidykla, 2015. – 552, [2] s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-02-3

    I.7467/53   Katalog on-line
Kladsko : historickogeografický lexikon
/ Eva Semotanová a kol.
Praha [etc.] : Historický ústav AV ČR, 2015. – 311, [5] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Práce Historického Ústavu ČAV. Řada A, Monographia ; sv. 53)
ISBN 978-80-7286-240-5

    III.3210   Katalog on-line
Klasztor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej połowy XVII do końca XIX wieku : dzieje, kultura, ludzie
/ Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2014. – 526 s., [32] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7869-136-5

    II.11645/7 – 7   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    II.11644/7 Podr. – 7   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    II.11644/8 Podr. – 8   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    II.11645/8 – 8   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    III.3241   Katalog on-line
Knâzi Sluckiâ
/ A. A. Skep’ân.
Minsk : Belarus’, 2013. – 246, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Belaruskaâ Gisotryâ)
ISBN 978-985-01-1049-7

    II.13900/[1]   Katalog on-line
Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku
/ redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 240 s. : il. ; 24 cm.
(Rodzina Dawna : studia historyczno-antropologiczne)
(Prace Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN)
ISBN 978-83-7181-977-3 (DiG)
ISBN 979-10-95627-18-0 (La Rama)

    I.8635/116   Katalog on-line
Kobiety w obronie Warszawy : Ochotnicza Legia Kobiet (1918-1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939-1945)
/ Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 431 s., [16] s. tabl. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 116)
ISBN 978-83-7629-980-8

    II.12411/42   Katalog on-line
Komentarz Jana z Dšbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
/ pod redakcjš Andrzeja Dšbrówki i Mikołaja Olszewskiego ; [recenzenci Piotr Bering, Jacek Soszyński].
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2015. – 350 s., [1] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 42 (98))
ISBN 978-83-61757-68-9 (Pro Cultura Litteraria)

    I.8635/108   Katalog on-line
Komunikacja i polityka : transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918-1939
/ Marcin Przegiętka ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 384 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 108)
ISBN 978-83-7629-848-1

    II.13854   Katalog on-line
Konflikty wyznaniowe w Wilnie od poczštku reformacji do końca XVII wieku
/ Tomasz Kempa.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 799, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3600-2

    II.13707   Katalog on-line
Kontrolować czy likwidować : Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
/ wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Œleszyński ; współpraca Justyna Owłasiuk.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Avalon, 2015. – 368 s. : il. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7730-167-8

    II.13777 Podr.   Katalog on-line
Konwikt szlachecki w Tarnopolu 1856-1886 : słownik wychowanków
/ Ludwik Grzebień, Beata Topij-Stempińska.
Kraków : Wydawnictwo WAM : Akademia Ignatianum, 2016. – 349 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-223-4 (AIK)
ISBN 978-83-277-1102-1 (WAM)

    II.13884/1   Katalog on-line
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 1, Z serca kochajšca żona i uniżona sługa : listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726 […]

Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 540 s. ; 25 cm.
(Monumenta Poloniae Epistolaria)
ISBN 978-83-7181-984-1 (t. 1,DiG)
ISBN 979-10-95627-22-7 (t. 1,La Rama)
ISBN 978-83-7181-983-4 (seria)

    II.13126/[2] Podr.   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli : 1781
/ oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 458, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-62-2

    II.13127/[2]   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli : 1781
/ oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 458, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-62-2

    II.13911/1 Podr.   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 1, (1788-1790)
/ opracowanie Monika Jusupović i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 245 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-63-9

    II.13912/1   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 1, (1788-1790)
/ opracowanie Monika Jusupović i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 245 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-63-9

    III.3225   Katalog on-line
Koœciół Najœwiętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja
/ pod redakcjš Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; [fotografie i reprodukcje: Bożena i Lech Okońscy] ; Muzeum Zamkowe w […]
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016. – 327 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-60518-79-3

    III.3238   Katalog on-line
Koœcioły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji : metropolia kijowska w latach 1458-1795
/ Andrzej Gil, Ihor Skoczylas.
Lublin ; Lwów : Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej, 2014. – 683, [1] s., [48] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm + płyta kompaktowa (CD ; 12 cm).
ISBN 978-83-60695-77-7

    III.3216   Katalog on-line
Koœciuszko w Szwajcarii 1815-1817
/ Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski.
Warszawa : Zamek Królewski – Muzeum, 2016. – 435, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7022-222-2

    I.10501   Katalog on-line
Kozac’ke istoriopisannâ v rukopisnij tradicii XVIII st. : spiski ta redakcii tvoriv
/ Andrij Bovgirâ ; Nacional’na Akademiâ nauk Ukraini. Institut istorii Ukraini.
Kiiv : Institut istorii Ukraini NAN Ukraini, 2010. – 303, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-966-02-5813-6

    B.147 – Vol. 21(2015)   Katalog on-line
Krakowski Rocznik Archiwalny
/ Archiwum Państwowe w Krakowie.
Kraków : Archiwum Państwowe, 1995-. – 24 cm.

    I.10385   Katalog on-line
Kresy : biografia krainy, której nie ma : jak zniszczono wielokulturowe pogranicze
/ Kate Brown ; tł. Aleksandra Czwojdrak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 341, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Historiai)
ISBN 978-83-233-3571-9

    II.13736/10/1   Katalog on-line
Kresy Wschodnie : gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów : Wrocławskie Spotkania z Historiš Gospodarczš – Spotkanie X
/ pod redakcjš Tomasza Głowińskiego ; [recenzenci Grzegorz Strauchold, Robert […]
Wrocław : „Gajt” Wydawnictwo 1991, 2015. – 376 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62584-77-2

    II.13736/10/2   Katalog on-line
Kresy Zachodnie : gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów : Wrocławskie Spotkania z Historiš Gospodarczš – Spotkanie X
/ pod redakcjš Tomasza Głowińskiego ; [recenzenci Grzegorz Strauchold, Robert […]
Wrocław : „Gajt” Wydawnictwo 1991, 2015. – 333 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62584-76-5

    III.2847/6   Katalog on-line
Krikščionys ir nekrikščionys kiti = Christians and the non-christians other
/ [vyr. red. Liudas Jovaiša] ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija.
Vilnius : Lietuvińu katalikńu mokslo akademijos leidykla, 2013. – 278, [2] s. ; 25 cm.
(LKMA Metraštis. Serija B, Bažnyčios Istorijos Studijos ; 6)

    A.521 – R. 2016, z.1   Katalog on-line
Kronika Warszawy
/ [Henryk Korotyński, red. nacz.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970-1991, 1993-1996, 1998-2000, 2003-. – 24 cm.

    I.10427/1   Katalog on-line
Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Vol. 1, Od lipca 1572 do marca 1573
/ wstęp i opracowanie Krzysztof Koehler.
Kraków : Akademia „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2016. – 407 s. ; 24 cm.
(Humanitas. Studia Kulturoznawcze. ródła)
ISBN 978-83-7614-222-7 (Ignatianum)
ISBN 978-83-277-1098-7 (WAM)

    I.10374   Katalog on-line
Kryptonim „Moc” : Sekcja Spraw Zagranicznych Delegatury Rzšdu RP na Kraj
/ Waldemar Grabowski.
Warszawa : Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 174 s. : il. ; 22 cm.
(Biblioteka Polskiego Instytutu Dyplomacji)
ISBN 978-83-7666-432-3

    II.13692   Katalog on-line
Ksišdz Ludwik Ruczka (1814-1896) : opiekun sybiraków z 1863 roku, polityk galicyjski, proboszcz Kolbuszowej
/ Magdalena Micińska ; [redakcja, korekta i indeks Małgorzata Œwierzyńska].
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 267, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-46-2

    II.13667 Podr.   Katalog on-line
Ksišdz Ludwik Ruczka (1814-1896) : opiekun sybiraków z 1863 roku, polityk galicyjski, proboszcz Kolbuszowej
/ Magdalena Micińska ; [redakcja, korekta i indeks Małgorzata Œwierzyńska].
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 267, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-46-2

    I.8191/8   Katalog on-line
Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595
/ opracował Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Roma, 2016. – 246, [1] s. ; 22 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa ; t. 8)
ISBN 978-83-7181-952-0 (DiG)
ISBN 979-10-95627-12-8 (La Rama)

    I.8917/8 SHG Pozn.   Katalog on-line
Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595
/ opracował Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Roma, 2016. – 246, [1] s. ; 22 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa ; t. 8)
ISBN 978-83-7181-952-0 (DiG)
ISBN 979-10-95627-12-8 (La Rama)

    II.13684/I/3   Katalog on-line
Księga złoczyńców albo Akta sšdu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-1782
/ wydał, komentarzem i indeksami opatrzył Rafał Kosiński ; wstępem poprzedził Marian Mikołajczyk.
Żywiec : Towarzystwo Naukowe Żywieckie, 2014. – 149 s. ; 24 cm.
(ródła do Historii Ziemi Żywieckiej = Fontes Historiae Terrae Zyvecensis. T. 1, Wieki XIV-XVIII ; wol. 3)
ISBN 978-83-938059-4-5

    II.13765   Katalog on-line
Księgi rękopiœmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku : z dziejów kultury polskich bibliotek koœcielnych w dawnych wiekach
/ Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. – 320 s., [8] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7216-850-4

    II.13764   Katalog on-line
Księgozbiór klasztoru-eremu karmelitów bosych w Czernej od XVII do końca XIX wieku : studium z dziejów kultury intelektualnej i duchowej
/ Waldemar Graczyk.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2011. – 311 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7216-918-1

    I.10383   Katalog on-line
Księstwo Siewierskie : prawo i ustrój a zakres suwerennoœci względem Korony Królestwa Polskiego
/ Krystian Zbigniew Żelazny.
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Œlšsk”, 2016. – 179, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7164-886-1

    III.3249   Katalog on-line
Księżna dobrodziejka, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694)
/ Jarosław Pietrzak.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016. – 583, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-67-4

    II.13763   Katalog on-line
Kto powiedział, że Moskale sš to bracia nas, Lechitów… : szkice z historii wyobraŸni politycznej Polaków
/ Andrzej Nowak. – Wyd. 2, zm.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. – 685, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-06110-7

    III.3236   Katalog on-line
Kto wydał wyrok na miasto? : plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji
/ Andrzej Leon Sowa.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. – 821, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-06095-7

    II.13775   Katalog on-line
Ku społeczeństwu obywatelskiemu : czas walk i polemik 1863
/ Alicja Kulecka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 299, [5] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2093-1

    A.211 – Vol. 58(2014), z. 1-4   Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo
/ Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

    A.211 – Vol. 59(2015), z.1-4   Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo
/ Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

    A.211 – Vol. 60(2016), z.1, 2   Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo
/ Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

    I.10395   Katalog on-line
Kultura popularna w Polsce 1944-1989 : między projektem ideologicznym a kontestacjš
/ pod redakcjš Katarzyny Stańczak-Wiœlicz.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. – 256 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64703-45-4

    A.35 Podr. – Vol. 63 (2015) z.1,2,3,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.35 Podr. – Vol. 64 (2016), z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.262 – Vol. 60(2015), z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1956-. – 24 cm.

    A.84/2016 – R.2016, z.257-260   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly
/ Żydowski Instytut Historyczny – IN-B.
Warszawa : ŻIH – Inst. Nauk.-Badawczy, 2001-. – 24 cm.

    A.84/2015 – R.2015, z.253-256   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly
/ Żydowski Instytut Historyczny – IN-B.
Warszawa : ŻIH – Inst. Nauk.-Badawczy, 2001-. – 24 cm.

    A.52 Podr. – R. 122 (2015) z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96/122 – R. 122 (2015), z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.52 Podr. – R. 123 (2016), z.1, 2, 3,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96/100 – R. 123 (2016), z.1, 2,3,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    I.8380/59   Katalog on-line
Kwestia ukraińska w działalnoœci służby bezpieczeństwa PRL : dokumenty i materiały
/ wstęp i opracowanie Arkadiusz Słabig ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 702 s. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 59)
ISBN 978-83-7629-975-4

    II.13746   Katalog on-line
A land of liberty? : England, 1689-1727
/ Julian Hoppit.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2000. – XIX, [3], 580 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(The New Oxford History of England)
ISBN 0-19-822842-2

    III.3206/7   Katalog on-line
Ländliches Handwerk und Gewerbe im Mittelalter : Untersuchungen zur nichtagrarischen Produktion im westlichen Brandenburg
/ von Gerson H. Jeute.
Bonn : Verlag Rudolf Habelt, 2007. – 200 s. : il. ; 30 cm.
(Studien zur Archäologie Europas ; Bd. 7)
ISBN 978-3-7749-3454-2

    II.13825 Podr.   Katalog on-line
Latvijas ĺarlietu dienesta darbinieki : 1918 – 1991 : biogrĺafiskĺa vĺardnĺica
/ sastĺadĺitĺaji ĺEriks Jĺekabsons, Valters Ščerbinskis ; Latvijas Valsts vĺestures arhĺivs, Latvijas Republikas ĺArlietu ministrija, Latvijas Arhĺivistu […]
Rĺiga : Zinĺatne, 2003. – 436, [4] s. : il. ; 24 cm.
(Sĺerija Latvija Starptautiskajĺas Attiecĺibĺas ; 2)
ISBN 9984-698-80-7

    II.13766   Katalog on-line
Legiony Polskie 1914 : wybór materiałów Ÿródłowych z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego
/ [red. tomu Andrzej Czesław Żak ; wybór i oprac. dok. Ÿródłowych Regina Czarnecka et al. ; współpr. red. Kamil Stepan ; wybór […]
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry ; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – IX, [1], 378, [1] s., [44] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64475-24-5

    III.2038/31   Katalog on-line
Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich : Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.-15. Jahrhundert)
/ herausgegeben von Grischa Vercamer und Ewa Wółkiewicz.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. – 400 s. : il. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 31)
ISBN 978-3-447-10555-2

    I.10452   Katalog on-line
Leœnica Pienińska : z dziejów wsi, koœcioła i parafii
/ Tadeusz M. Trajdos.
Łapsze Niżne : Zwišzek Polskiego Spisza ; Nowy Targ : Zakład Poligraficzny „MK”, 2016. – 95, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-64477-28-7
ISBN 978-83-60306-73-4

    II.4626/82   Katalog on-line
Liberty and religion : church and state in Leiden’s Reformation, 1572-1620
/ by Christine Kooi.
Leiden [etc.] : Brill, 2000. – XII, 243, [1] s. ; 25 cm.
(Studies in Medieval and Reformation Thought, 0585-6914 ; vol. 82)
ISBN 90-04-11643-5 (alk. paper)

    I.10503/1   Katalog on-line
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes seimelińu instrukcijos (1788-1790)
/ parengçe Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickiençe ; Mykolo Romerio universitetas, Parlamentarizmo istorijos tyrimńu centras.
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas : Parlamentarizmo istorijos tyrimńu centras, 2015. – 435, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Fontes historiae parlamentorum Lituanicorum, 2424-4686 ; 1)
ISBN 978-9955-19-780-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-19-779-9 (internete)

    III.1947/17   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1530-1536) : užrašymńu knyga 17
/ parengçe: Laimontas Karalius, Darius Antanavičius (tekstai lotynńu kalba) ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lii leidykla, 2015. – 705, [1] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 17)
ISBN 978-9955-847-92-2 (17 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    II.13664   Katalog on-line
Liga Narodowa : 1887-1906 : sprawozdania, odezwy, dokumenty
/ wstęp i opracowanie Mateusz Werner.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 345 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65080-14-1

    II.13891   Katalog on-line
„Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938
/ Rafał Marceli Blüth ; [wybór, wstęp i noty Marek Kornat].
Warszawa : Towarzystwo „WięŸ”, cop. 2016. – 295, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 325)
ISBN 978-83-62610-96-9

    I.7420/15   Katalog on-line
Listy 1957-1991
/ Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Garbal.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „WięŸ” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire „Kultura”, cop. 2015. – 247, [9] s. : il. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 15)
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 318)
ISBN 978-83-62610-88-4

    II.13896   Katalog on-line
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum = Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423
/ wydali Sławomir […]
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 634, [2] s., [13] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3670-5

    II.13481/32   Katalog on-line
Lithuanian nationalism and the Vilnius Question, 1883-1940
/ Dangiras Mačiulis and Darius Staliunas.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – V, [1], 236 s. : il. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 32)
ISBN 978-3-87969-401-3

    I.10478   Katalog on-line
Litovsko-Russkoe gosudarstvo v XIII-XVI vv.
/ Aleksandr Presnâkov.
Minsk : Harvest, cop. 2012. – 296 s. : il. ; 22 cm.
(Neizvestnaâ Istoriâ)
ISBN 978-985-20-0224-0
ISBN 978-985-18-1210-9

    B.150 – R. 2015 z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas
/ Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : „Mokslas”, 1990-. – 25 cm.

    B.150 – R. 2016, z.1,2,3,4   Katalog on-line
Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas
/ Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : „Mokslas”, 1990-. – 25 cm.

    II.13780   Katalog on-line
Liublino Unija : idçeja ir jos tęstinumas : tarptautinçes konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19-20 d. Vilniuje, Taikomosios dailçes muziejuje, pranešimńu rinkinys = Unia Lubelska : materiały z międzynarodowej konferencji […]

Vilnius : Nacionalinis muzjejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes valdovńu rumai, 2011. – 446 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-609-8061-09-3

    II.13460/29   Katalog on-line
Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the thirteenth century
/ by Anti Selart ; translated by Fiona Robb.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. – XI, 385 s. : il. ; 25 cm.
(East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 1872-8103 ; Vol. 29)
ISBN 978-90-04-28474-6 (hardback)
ISBN 978-90-04-28475-3 (e-book)

    III.3215   Katalog on-line
ŁódŸ w latach I wojny œwiatowej
/ Aneta Stawiszyńska ; [redakcja Michał Swędrowski].
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016. – 805 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65495-27-3

    II.13696   Katalog on-line
London : the Selden Map and the making of a global city, 1549-1689
/ Robert K. Batchelor.
Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2014. – VI, 334 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-08065-9 (cloth : alkaline paper)
ISBN 978-0-226-08079-6 (e-book)

    I.10381   Katalog on-line
London’s criminal underworlds, c. 1720-c. 1930 : a social and cultural history
/ Heather Shore.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. – XI, [1], 286, [2] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-230-30404-8

    A.425/99 – Vol. 99 (2015)   Katalog on-line
Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie
/ pod red. Antoniego Kaliny.
Lwów : Towarzystwo Ludoznawcze, 1895-. – il., nuty ; 25 cm.

    II.13787/1   Katalog on-line
Ludzie starzy i staroœć na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki
/ pod redakcjš Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 460 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-939-1
ISBN 978-83-7181-940-7 (tom 1)

    II.13787/2   Katalog on-line
Ludzie starzy i staroœć na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe
/ pod redakcjš Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 468 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-939-1
ISBN 978-83-7181-962-9 (tom 2)

    I.10460   Katalog on-line
L’viv i l’viv’âni : ukrainskij socium ta promisel (20-30-ti roki XX stolittâ
/ Oksana Pasic’ka ; Nacional’na akademiâ nauk Ukraini. Institut ukrainoznavstva im. I. Krip’âkeviča.
L’viv : Institut ukrainoznavstva im. I. Krip’âkeviča NAN Ukraini, 2014. – 399, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-966-02-7300-9

    I.10461   Katalog on-line
L’vivs’ka „Zorâ” : tovaristvo ukrainskih remisnikiv, promislovciv i torgovciv (1884-1939) : istoričnij naris
/ Oksana Pasic’ka ; Nacional’na akademiâ nauk Ukraini. Institut ukrainoznavstva im. I. […]
L’viv : Institut ukrainoznavstva im. I. Krip’âkeviča NAN Ukraini, 2013. – 87, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-966-02-6650-6

    I.10476   Katalog on-line
Magnacki dvor i sacyâl’nae uzaemadzeânne (XV-XVIII stst.) : zbornik navukovyh prac
/ [pad red A. M. Ânuškeviča] ; Ustanova „Muzej „Zamkavy kompleks „Mir”.
Minsk : „Medysont”, 2014. – 441, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-985-7085-26-2

    II.13719/52   Katalog on-line
The making of modern Georgia, 1918-2012 : the first Georgian republic and its successors
/ edited by Stephen F. Jones.
London ; New York : Routledge, cop. 2014. – XXVIII, [2], 363 s. : il. ; 24 cm.
(Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series ; 52)
ISBN 978-0-415-59238-3 (hbk)
ISBN 978-1-315-81820-7 (ebk)

    II.13907   Katalog on-line
Making the Soviet intelligentsia : universities and intelectual life under Stalin and Khrushchev
/ Benjamin Tromly. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XIII, [1], 295, [1] s. ; 23 cm.
(New Studies in European History)
ISBN 978-1-107-03110-4 Hardback
ISBN 978-1-107-59534-7 Paperback

    I.9017/17   Katalog on-line
Małe miasta : perspektywa archeologiczna
/ red. Marek Zalewski, Mariusz Zemło.
Lublin ; Supraœl : Wydawnictwo KUL, 2014. – 296 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Acta Collegii Suprasliensis ; t. 17)
ISBN 978-83-7702-871-1

    II.13420/7   Katalog on-line
Manufacturing a past for the present : forgery and authenticity in medievalist texts and objects in nineteenth-century Europe
/ edited by János M. Bak, Patrick J. Geary and Gábor Klaniczay.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. – XXXII, 325, [1] s. : il. ; 25 cm.
(National Cultivation of Culture, 1876-5645 ; Vol. 7)
ISBN 978-90-04-27680-2 (hardback : alk. paper)

    C.196 – Vol. 17(2014), z.1,2   Katalog on-line
Mediaevalia Historica Bohemica
/ Historický ústav. Československá akademie véed.
Praha : Historický ústav CSAV, 1991-. – 21 cm.

    C.196 – Vol. 18(2015), z.1-2   Katalog on-line
Mediaevalia Historica Bohemica
/ Historický ústav. Československá akademie véed.
Praha : Historický ústav CSAV, 1991-. – 21 cm.

    C.248 – Vol. 6-7(2014-2015)   Katalog on-line
Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe
/ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
Iađsi : Editura Universităđtii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009-. – 24 cm.

    II.13771   Katalog on-line
Melancholy and society
/ Wolf Lepenies ; translated by Jeremy Gaines and Doris Jones ; [foreword by Judith N. Shklar.].
Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1992. – XVI, [2], 253, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 0-674-56468-5 (alk. paper)

    I.10382   Katalog on-line
Metahistory : the historical imagination in nineteenth-century Europe : with a new preface
/ Hayden White ; foreword by Michael S. Roth.
Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2014. – XXXII, 448 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4214-1560-4 (pbk. : acid-free paper)
ISBN 978-1-4214-1561-1 (electronic)
ISBN 1-4214-1560-7 (pbk. : acid-free paper)
ISBN 1-4214-1561-5 (electronic)

    III.3239   Katalog on-line
Mež dvuh vosstanij : Korolevstvo Pol’skoe i Rossiâ v 30-50-e gody XIX v.
/ [otv. red. S. M. Fal’kovič] ; Institut slavânovedeniâ RAN.
Moskva : „Indrik”, 2016. – 775, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-91674-369-2

    I.8635/110   Katalog on-line
Między pamięciš a historiš : konflikt pamięci zbiorowych Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci Romualda Rajsa „Burego”
/ Anna Moroz ; przedmowa Paweł Machcewicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 257, [3] s., [16] s. tabl. kolor. ; 22 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 110)
ISBN 978-83-7629-890-0

    I.10500   Katalog on-line
Miejsca (nie)pamięci : o upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933
/ Wiktoria Kudela-Œwištek.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – 222 s., [16] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-434-4

    I.8095/10   Katalog on-line
Mikrohistorie : spotkania w międzyœwiatach
/ Ewa Domańska. – Wyd. 2, uzup. i uakt.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. – 337 s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Czas i Myœl)
ISBN 83-7177-334-X

    I.10462   Katalog on-line
Milenium synodu-zjazdu gnieŸnieńskiego
/ red. Jerzy Kłoczowski, Czesław Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej, 2001. – 107, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Materiały Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodniej)
ISBN 83-85854-70-3

    B.91/75 – 75(2016), z.1,2   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    I.8506/26   Katalog on-line
„Minski fenomen” : garadskoe planavanne i urbanizacyâ u Saveckim Sauze paslâ 1945 g.
/ Tomas M. Bon ; peredaklad z nâmeckaj Maryi Rytanovič ; kaardynatar i adkaznyj redaktar Genadz’ Saganovič.
Minsk : Vydavec Zmicer Kolas, 2016. – 435 s. : il. ; 23 cm.
(Bibliâteka Časopisa „Belaruski Gistaryčny Aglâd” ; 26)
ISBN 978-985-6992-89-9

    II.13867   Katalog on-line
The miracles of St. John Capistran
/ Stanko Andrić.
Budapest ; New York : Central European University Press, cop. 2000. – X, 454 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 963-9116-68-8 Cloth

    III.1062/22 – T. 22   Katalog on-line
Miscellanea Historico-Archivistica
/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa ; ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985-. – 24 cm.

    II.13686   Katalog on-line
Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia
/ redakcja Jakub Basista, Adam KaŸmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 322 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-03-5

    III.715 Podr. – Bd.4, Lfg.10   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1-
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    A.112/124 – Vol. 124(2016), z.1,2   Katalog on-line
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung.

Innsbruck : Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1880-. – 24 cm.

    II.13687   Katalog on-line
Mityczna stolica Mazur : między Ełkiem a Lyck
/ Stefan Michał Marcinkiewicz ; [redakcja: Bernadetta Borkowska].
Ełk : Muzeum Historyczne w Ełku, 2015. – 253 s. : il. kolor., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63838-10-2

    II.13756   Katalog on-line
Mobility in the Eastern Baltics (15th-17th centuries) = Mobilumas Rytńu Baltijos regione (XV-XVII amžiai)
/ [prep. and ed. Dainius Elertas in coop. with Vasilijus Safronovas and Vacys Vaivada].
Klaipçeda : Institute of Baltic Region History and Archaeology Klaipçeda University, 2014. – 253, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 1392-4095 ; 29)

    II.13897/1   Katalog on-line
Moce wikingów. T. 1, Œwiaty i zaœwiaty wczesnoœredniowiecznych Skandynawów
/ Władysław Duczko.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2016. – 346, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Europa Barbarzyńców : heroiczna epoka narodzin ludów i państw Europy)
(Wikińska Europa)
ISBN 978-83-65310-44-6

    I.10408   Katalog on-line
The modern origins of the early Middle Ages
/ Ian Wood. – 1st publ. in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – XII, 374 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-965048-4 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-876749-7 (Pbk.)

    C.200 – Vol. 23 (2015), z.1-2   Katalog on-line
Moderní Dejiny : sborník k dejinám 19. a 20. století
/ Historický ústav.
Praha : Historický ústav AV ČR, 1993- – 21 cm.

    III.3220   Katalog on-line
Modi memorandi : leksykon kultury pamięci
/ red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba ; współpr.: Joanna Kalicka ; rada nauk. Przemysław Czapliński [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 592 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-661-7

    I.10496   Katalog on-line
Moja odyseja : awanturnik, który pokochał Polskę
/ Adrian Carton de Wiart ; tłumacz Krzysztof Skonieczny.
Warszawa : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert : Bellona, cop. 2016. – 398, [2] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-60682-53-1
ISBN 978-83-11-14258-9

    II.13784/2   Katalog on-line
Moja pamäét – živá kniha : moje poslanie vo Varšave II : 1938-1939
/ Juraj Slávik ; ed. Jan Néemeček a Valerián Bystrický v spolupráci s Janom Kuklíkom ; [Slovenská akadémia vied. Historický ústav].
Bratislava : Veda – vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, 2014. – 512 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-80-224-1417-3

    I.10389 SHG Krak.   Katalog on-line
Monarchia papieska : dzieje Koœcioła zachodniego w latach 1050-1250
/ Colin Morris ; przekład z języka angielskiego Arkadiusz Bugaj.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015. – 1088 s. ; 22 cm.
(Biblioteka Historyczna ; 11)
ISBN 978-83-61199-74-8

    I.10477   Katalog on-line
Monety Velikogo Knâžestva Litovskogo : II polovina XIV veka – 1536
/ D. V. Guleckij. – Naučnoe izd.
Minsk : Encyklapedyks, cop. 2015. – 254, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm.
(Seriâ „Takaâ Istoriâ”)
ISBN 978-985-7090-33-4

    I.10400   Katalog on-line
Money and finance in Central Europe during the later middle ages
/ edited by Roman Zaoral.
New York : Palgrave Macmillan, 2016. – XVIII, 269 s. ; 23 cm.
(Palgrave Studies in the History of Finance)
ISBN 978-1-137-46022-6 (hardback)

    II.13908   Katalog on-line
Money, power and influence : the Jews on the Radziwill estates in eighteenth century Lithuania
/ Adam Teller.
Stanford : Stanford University Press, cop. 2016. – XIII, [1], 310 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8047-9844-0 (cloth)

    II.13920 Podr.   Katalog on-line
Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamoœci narodowej (do 1918 roku)
/ Joanna Nalewajko-Kulikov ; [redakcja, korekta i indeks osobowy Jolanta Rudzińska ; indeks tytułów prasowych Joanna […]
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 353, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-76-9

    II.13921   Katalog on-line
Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamoœci narodowej (do 1918 roku)
/ Joanna Nalewajko-Kulikov ; [redakcja, korekta i indeks osobowy Jolanta Rudzińska ; indeks tytułów prasowych Joanna […]
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 353, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-76-9

    A.170/121 – Vol. 121(2015), z.1,2,3-4   Katalog on-line
Moyen Âge : bulletin d’histoire et de philologie.

Bruxelles : [s.n.], 1888-. – 24 cm.

    II.13700   Katalog on-line
Muslims and Crusaders : Christianity’s wars in the Middle East, 1095-1382, from the Islamic sources
/ Niall Christie.
London ; New York : Routledge, cop. 2014. – XL, [2], 186 s., [17], s. tab. : il. ; 26 cm.
(Seminar Studies)
ISBN 978-1-138-02273-7 (hardback)
ISBN 978-1-138-02274-4 (paperback)
ISBN 978-1-315-77389-6 (e-book)

    III.3233   Katalog on-line
Muzeum II wojny œwiatowej : katalog wystawy głównej
/ [autorzy Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz. Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński ; współpraca Jan Daniluk].
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2016. – 251, [1] s. : il. (w tym kolor.), err. ; 29 cm.
ISBN 978-83-63029-61-6

    I.10412   Katalog on-line
My brother’s keeper : a history of the American Jewish Joint Distribution Committee 1929-1939
/ Yehuda Bauer.
Philadelphia : The Jewish Publication Society of America, cop. 1974. – XI, [1], 350 s. ; 22 cm.
ISBN 0-8276-0048-8

    II.13918 Podr.   Katalog on-line
My i oni : społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa
/ pod redakcjš Wojciecha Kriegseisena ; [redakcja, korekta i indeks Katarzyna A. Chmielewska].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 398 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-72-1

    II.13919   Katalog on-line
My i oni : społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa
/ pod redakcjš Wojciecha Kriegseisena ; [redakcja, korekta i indeks Katarzyna A. Chmielewska].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 398 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-72-1

    II.12962/11   Katalog on-line
My o nas i o innych : szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648-1659
/ Mariusz Robert Drozdowski.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015. – 480 s. ; 25 cm.
(Dissertationes ; t. 11)
ISBN 978-83-64103-01-8

    II.13230/29   Katalog on-line
Myriobiblos : essays on Byzantine literature and culture
/ edited by Theodora Antonopoulou, Sofia Kotzabassi and Marina Loukaki.
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2015. – XVI, 365, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Byzantinisches Archiv, 1864-9785 ; Bd. 29)
ISBN 978-1-5015-1051-9 (hardcover)
ISBN 978-1-5015-0156-2 (PDF)
ISBN 978-1-5015-0162-3 (EPUB)

    II.13710   Katalog on-line
Myth, memory, trauma : rethinking the Stalinist past in the Soviet Union, 1953-70
/ Polly Jones.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2013. – XII, 362 s. ; 24 cm.
(Eurasia Past and Present)
ISBN 978-0-300-18512-6 (cloth : alkaline paper)
ISBN 978-0-300-21977-7 (pbk.)

    III.3211   Katalog on-line
Na co dzień i od œwięta : ksišżka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku
/ redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydział Historyczny Uniwersytet […]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – 780 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-626-4

    I.8635/111   Katalog on-line
Nadzór specjalny : analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989
/ Jarosław Syrnyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania […]
Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 311, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 111)
ISBN 978-83-7629-896-2

    II.13844 Podr.   Katalog on-line
Najmniej jestem tam gdzie jestem… : listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942)
/ wstęp, opracowanie i komentarze Elżbieta Orman ; tłumaczenie listów […]
Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległoœciowego : [Księgarnia Akademicka], cop. 2016. – 320 s., XXXVI s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-636-2 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-637-9 (e-book)

    II.13845   Katalog on-line
Najmniej jestem tam gdzie jestem… : listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942)
/ wstęp, opracowanie i komentarze Elżbieta Orman ; tłumaczenie listów […]
Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległoœciowego : [Księgarnia Akademicka], cop. 2016. – 320 s., XXXVI s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-636-2 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-637-9 (e-book)

    II.13675/I/1 Podr.   Katalog on-line
Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i poczštku XV wieku : studium kodykologiczne
/ Marcin Grulkowski.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 546 s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria A, Studia ; t.1)
ISBN 978-83-7543-392-0

    II.13676/I/1   Katalog on-line
Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i poczštku XV wieku : studium kodykologiczne
/ Marcin Grulkowski.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 546 s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria A, Studia ; t.1)
ISBN 978-83-7543-392-0

    II.13693/I/1 SHG Pozn.   Katalog on-line
Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i poczštku XV wieku : studium kodykologiczne
/ Marcin Grulkowski.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 546 s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria A, Studia ; t.1)
ISBN 978-83-7543-392-0

    C.52 – Vol.124(2015)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    C.52 – Vol.125(2016)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    II.10385 SHG Pozn. – T. 10(2015) Ra-Re   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10385 SHG Pozn. – T. 11(2015) RŠ-Rs   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10385 SHG Pozn. – T.12(2015) Ru-R”   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10107/10 ZAH – T. 10(2015) Ra-Re   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10107/11 ZAH – T.11(2015) RŠ-Rs   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10107/12 – T.12(2015) Ru-R”   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.13822   Katalog on-line
Nazwy ulic w Nysie w kontekœcie pamięci kulturowej
/ Ewa Dawidejt-Drobek ; Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Œlšski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Œlšski.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Œlšski : Stowarzyszenie Instytut Œlšski, 2015. – 160 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-318-7

    II.12279/7   Katalog on-line
Neuere Editionen der sogenannten „Ego-Dokumente” und andere Projekte in den Editionswissenschaften
/ Herausgegeben von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki ; unter Mitarbeit von Krzysztof Kopiński ; [Leitender Herausgeber der […]
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015. – 363 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition = Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji ródeł ; 7)
ISBN 978-83-65127-00-6

    II.13833   Katalog on-line
Nie umiem się nisko kłaniać : zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944-1945, 1957, 1972-1990
/ Eugeniusz Piotrowski ; wstęp i opracowanie Grzegorz Wołk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 535 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7629-968-6

    I.10315/4   Katalog on-line
Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęœć… : kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego
/ opracowanie Marek Wojtylak.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2015. – 421, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Wielka Wojna – Codziennoœć Niecodziennoœci : biblioteka pamiętników z I wojny œwiatowej z zasobów polskich archiwów państwowych ; t. 4)
ISBN 978-83-64806-79-7

    I.10475   Katalog on-line
Niemcy
/ Jarosław Sochacki.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2016. – 382, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
(Poczštki Państw)
ISBN 978-83-7976-530-0

    I.10497   Katalog on-line
Niemilknšce muzy : wydawcy, pisarze, tłumacze i poœrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)
/ Paweł Zajas ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 434, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-232-2980-3

    B.149 – Vol. 23(2016), z. 53-56   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    B.166 – Vol. 22(2013)   Katalog on-line
Nordost-Archiv : Zeitschrift für Sammler und Landeshistoriker
/ Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg.
Lüneburg : Verlag Nordostdeutches Kulturwerk, 1968-. – 21 cm.

    B.166 – Vol. 23(2014)   Katalog on-line
Nordost-Archiv : Zeitschrift für Sammler und Landeshistoriker
/ Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg.
Lüneburg : Verlag Nordostdeutches Kulturwerk, 1968-. – 21 cm.

    A.246 – 2016 z. 1-6   Katalog on-line
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ.

Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1957-. – 26 cm.

    C.104 – R. 2016 z.1,2,3,4,5,6   Katalog on-line
Nowe Ksišżki : przeglšd nowoœci wydawniczych
/ [Polskie Towarzystwo Wydawców Ksišżek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

    C.283/1   Katalog on-line
Nowe Studia Grunwaldzkie
/ Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
Stębark : Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, 2015-. – 24 cm.

    II.13805 ZAH   Katalog on-line
Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu
/ Janusz Pietrzak ; Katedra Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
ŁódŸ : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 297 s., [1] k. złoż., [1] k. map luz. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-933586-6-3

    III.3183   Katalog on-line
O jednoœć Europy : antologia polskiej XX-wiecznej myœli europejskiej
/ wstęp Łukasz Machaj, Marek Maciejewski ; wybór i oprac. tekstów Sławomir Łukasiewicz. – Wyd. 2 popr. i rozsz.
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. – 295, [4] s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. ; 25 cm.
(Biblioteka Jednoœci Europejskiej)
ISBN 978-83-63743-38-3

    II.13690   Katalog on-line
Obcišżeni : „eutanazja” w nazistowskich Niemczech
/ Götz Aly ; przełożył Viktor Grotowicz.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. – 323, [4] s. ; 24 cm.
(Seria Historia)
ISBN 978-83-8049-150-2

    II.13785   Katalog on-line
Obcy jako zagrożenie : obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych
/ Joanna Beata Michlic ; przekład z języka angielskiego Anna Switzer ; [redakcja, indeks Michał Czajka].
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – 392 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61850-63-2

    III.2048/24   Katalog on-line
Obozy pracy przymusowej
/ opracowała Marta Janczewska ; [przekłady Sara Arm, Daria Boniecka, Anna Ciałowicz, Piotr Kendziorek, Magdalena Siek, Marcin Urynowicz, Maciej Wójcicki ; indeksy Marta Janczewska].
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – XXXVIII, 548 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 24)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-00-9 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-2130-3 (WUW)

    I.10403   Katalog on-line
Obrazy vlasti na Zapade, v Vizantii i na Rusi : Srednie veka, Novoe vremâ
/ pod redakciej Mihaila Bojcova i Otto Gerharda Eksle.
Moskva : Nauka, 2008. – 442, [2] s., [1] s. tabl. złoż. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-02-035553-8

    I.10373   Katalog on-line
Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza : 1784-1915
/ Kamila Follprecht ; Archiwum Narodowe w Krakowie.
Kraków : Archiwum Narodowe, 2015. – 98, [2] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.
ISBN 978-83-937907-1-5

    III.3222   Katalog on-line
Od Augusta Mocnego do Augusta III : doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734
/ wydał Jerzy Dygdała.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016. – 494 s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-65-0

    I.7901/23   Katalog on-line
Od Godów do œwiętej Łucji : obrzędy doroczne w Polsce póŸnego œredniowiecza
/ Beata Wojciechowska.
Kielce : WSP im. Jana Kochanowskiego, 2000. – 190 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 23)
ISBN 83-7133-127-4

    II.13807   Katalog on-line
Od poczštku było œwiatło : rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie
/ Tomasz Kardaœ.
Toruń : TNT, [2014]. – 755, [1] s., [84] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-61487-69-2

    A.513/59 – Vol. 59(2015)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    A.512 Podr. – Vol. 59(2015)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    I.10431   Katalog on-line
Oko gosudarevo : rossijskie prokurory, XVIII vek
/ A. G. Zvâgincev, U. G. Orlov.
Moskva : Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ, 1994. – 318, [2] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 5-86004-008-3

    II.13783   Katalog on-line
Oni odbudowali i rozwijali Polskę : wielcy Polacy w Polsce Ludowej
/ [opracowanie redakcyjne i korekta Hanna Januszewska].
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. – 289 s. : il., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8017-091-9

    C.49 – Vol. 60(2016)   Katalog on-line
Onomastica : pismo poœwięcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu
/ [red. nacz. Witold Taszycki].
Wrocław : Zakład im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1955-. – 21 cm.

    C.49 – Vol. 59(2015)   Katalog on-line
Onomastica : pismo poœwięcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu
/ [red. nacz. Witold Taszycki].
Wrocław : Zakład im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1955-. – 21 cm.

    II.12870/3   Katalog on-line
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku : rolnicza „Solidarnoœć” w Polsce 1980-1989
/ pod redakcjš Andrzeja W. Kaczorowskiego, Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 243, [1] s. ; 24 cm.
(Opozycja i Opór Społeczny w Polsce po 1956 roku ; t. 3)
ISBN 978-83-8098-021-1

    II.12903/5   Katalog on-line
Orbis hominum: civitas, potestas, universitas : w kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach œrednich
/ redakcja Mateusz Goliński, Stanisław Rosik.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016. – 235 s. : il. ; 24 cm.
(Scripta Historica Medievalia / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku ; t. 5)
ISBN 978-83-942734-4-6

    I.10436/2   Katalog on-line
Ordenshistoriographie in Mitteleuropa : Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit : Referate der gleichnamigen Tagung in St. Pölten von 22. bis 23. September 2014
/ Heidemarie […]
Praha : Historický ústav AV ČR ; St. Pölten : Diözesanarchiv, 2015. – 382 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Monastica Historia ; Bd. 2)
ISBN 978-80-7286-256-6 (Historický ústav AV ČR)
ISBN 978-3-901863-48-6 (Diözesenarchiv St. Pölten)

    II.12962/3   Katalog on-line
Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)
/ Karol Łopatecki.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013. – 660 s. : il. ; 24 cm.
(Dissertationes ; t. 3)
ISBN 978-83-64103-00-1

    I.10222/1   Katalog on-line
Ormianie w œredniowiecznym Krakowie : wypisy Ÿródłowe
/ wydała Bożena Wyrozumska ; Towarzystwo Miłoœników Historii i Zabytków Krakowa.
Kraków : TMHiZK, 2003. – 67 s. ; 25 cm.
(Cracovienses Fontes Minores ; 1)
ISBN 83-89131-05-6

    I.10490   Katalog on-line
Ostatnie wielkie widowisko barokowej Europy : polskie relacje z uroczystoœci weselnych Fryderyka Augusta i Marii Józefy w Wiedniu i DreŸnie w 1719 r.
/ wstęp i opracowanie Katarzyna Kuras przy współpracy Jolanty Pabian.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 146 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65080-15-8

    A.349 – Vol. 64(2015), z.1,2   Katalog on-line
Ostkirchliche Studien.

Würzburg : Augustinus Verlag, 1952-. – 25 cm.

    II.9800/35   Katalog on-line
Ostpreugbsische Wolfskinder : Erfahrungsräume und Identitäten in der deutschen Nachkriegsgesellschaft
/ Christopher Spatz.
Osnabrück : Fibre, cop. 2016. – 239, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 35)
ISBN 978-3-944870-40-3

    II.13723   Katalog on-line
„Ot Atlantiki do Urala” : sovetsko-francuzskie otnošeniâ 1956-1973
/ sostaviteli G. Ž. Mullek (otvestvennyj sostavitel’), Z. K. Vodop’ânova, T. V. Domračeva, T. G. Zazerskaâ.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2015. – 619, [1] s. : il ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty)
ISBN 978-5-89511-041-6

    II.2537/16   Katalog on-line
Otium et negotium : studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen
/ [ed. Folke Sandgren).
Stockholm : [s.n.], 1973. – [5], 259 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
(Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis ; 16)
ISBN 91-7000-023-9 (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis. XVI.)
ISBN 91-7000-024-7 (separate ed.)

    II.5239/9   Katalog on-line
Pabaisko dekanato vizitacija 1782 – 1784 m. : atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jakubo Masalskio parçedymu
/ parengçe Algirdas Antanas Baliulis ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija.
Vilnius : Katalikńu Akademija, 2010. – X, [2], 366 s. : il. ; 25 cm.
(Lietuvos Istorijos Šaltiniai ; vol. 9)
ISBN 978-9986-592-63-1

    II.13754/1 Podr.   Katalog on-line
The Palgrave encyclopedia of imperialism and anti-imperialism. Vol. 1
/ edited by Immanuel Ness and Zak Cope ; [senior editorial advisor Saer Maty Bâ].
Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. – XXII, 745, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-230-39277-9

    II.13754/2 Podr.   Katalog on-line
The Palgrave encyclopedia of imperialism and anti-imperialism. Vol. 2
/ edited by Immanuel Ness and Zak Cope ; [senior editorial advisor Saer Maty Bâ].
Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. – S. [8], [746]-1424 ; 25 cm.
ISBN 978-0-230-39277-9

    II.13712 Podr.   Katalog on-line
The Palgrave handbook of Slavic languages, identities and borders
/ edited by Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. – XXI, [1], 561, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-137-34838-8

    A.203 – R. 2015, z.1, 2/25, 26   Katalog on-line
Pamięć i Sprawiedliwoœć : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej.

Warszawa : IPN, 1995-1998, 2002-. – 24 cm.

    II.13798   Katalog on-line
Pamięć wieków kształtuje potomnoœć : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin
/ [red.: Andrzej Paweł Bieœ, Beata Topij-Stempińska].
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Wydaw. WAM, 2010. – 771 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-049-0 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7505-631-0 (WAM)

    I.10491/18   Katalog on-line
Pamięć wielokierunkowa : pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji
/ Michael Rothberg ; przełożyła Katarzyna Bojarska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. – 447, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Nowa Humanistyka ; t. 18)
ISBN 978-83-65573-05-6

    II.375/32 – Z. 32 (2015) s.275   Katalog on-line
Pamiętnik Bibljoteki Kórnickiej
/ red. Józef Grycz.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 1929-. – 24 cm.

    III.3218   Katalog on-line
Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie
/ pod redakcjš Anny Grzeœkowiak-Krwawicz.
Warszawa : Oœrodek Badań nad Epokš Stanisławowskš Muzeum Łazienki Królewskie, 2015. – 352, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64178-26-9

    III.3094/4   Katalog on-line
Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte
/ Teresa Kostkiewiczowa.
Warszawa : Arx Regia Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2015. – 174 s. : il. ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i Materiały ; 4)
ISBN 978-83-7022-220-8

    II.13873   Katalog on-line
Panslawizm : wczoraj, dziœ, jutro
/ redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Tomasz Rokosz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Filologii […]
Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. – 297 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64415-11-1

    I.10466   Katalog on-line
Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie : chilijska reakcja na œwiatowy kryzys gospodarczy (1932 r.)
/ Ryszard Stemplowski. – Wyd. 2, popr.
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013. – 477, [4] s. ; 22 cm.
(Biblioteka Iberyjska)
ISBN 978-83-7901-016-5 (MHPRL)
ISBN 978-83-60875-61-2
ISBN 978-83-7901-006-6
ISBN 978-83-60875-89-6

    II.13830   Katalog on-line
Papież i Mussolini : nieznana historia Piusa XI i rozkwitu faszyzmu w Europie
/ David I. Kertzer ; przełożył Jan Dzierzgowski.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. – 519, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Historia)
ISBN 978-83-8049-337-7

    II.13789   Katalog on-line
The paradox of Ukrainian Lviv : a borderland city between Stalinists, Nazis, and nationalists
/ Tarik Cyril Amar.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – X, [2], 356 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5391-5 (cloth : alk. paper)

    II.13704   Katalog on-line
Paradoxes of peace in nineteenth century Europe
/ edited by Thomas Hippler and Miloš Vec.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. – IX, [1], 294 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-872799-6

    III.3231   Katalog on-line
Partia w warunkach emigracji : dylematy Polskiego Ruchu Wolnoœciowego „Niepodległoœć i Demokracja” 1945-1994
/ Sławomir Łukasiewicz.
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. – 784 s., [24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-717-0

    II.13705   Katalog on-line
Parysów – dobra ziemskie na południowo-wschodnim Mazowszu w XVI-XIX w.
/ Roman Mazek.
Lublin : Polihymnia, 2015. – 383 s., [4] s. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7847-275-9

    C.32 – 2014 z. 222,223,224,225, supp.9/2014   Katalog on-line
Past & Present : a journal of scientific history.

Oxford, U.K. : Oxford University Press, 1952-. – 22 cm.

    II.13837   Katalog on-line
Pawiak : więzienie polityczne 1880-1915
/ Andrzej Ossibach-Budzyński ; Muzeum Niepodległoœci, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR [etc.], 2016. – 453 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7545-688-2
ISBN 978-83-7901-097-4
ISBN 978-83-62235-97-1

    I.10416   Katalog on-line
Pervaâ mirovaâ vojna i Gosuarstvennaâ Duma : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Kazan’, 17-18 oktâbrâ 2014 goda
/ [sost. i otv. red. R. A. Ciunčuk] ; Gosudarstvennaâ Duma Federal’nogo Sobranniâ Rossijskoj Federacii […]
Moskva : izdanie Gosudarstvennoj Dumy, 2015. – 238, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-5-9907115-1-8

    I.10409   Katalog on-line
A physician inside the Warsaw Ghetto, 1939-1943
/ Mordechai Lensky ; [with a foreword by Samuel Kassow ; translated from the Hebrew by Tal Haran].
New York ; Jerusalem : Yad Vashem : The Holocaust Survivors’ Memoirs Project, cop. 2009. – 241, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-9814686-3-1

    I.10505   Katalog on-line
Piastowskie księżne regentki : o utrzymanie władzy dla synów koniec XII w. – poczštek XIV w.
/ Agnieszka Teterycz-Puzio.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016. – 285 s., [15] k. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-179-1 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-7730-178-4 (oprawa broszurowa)

    II.13739   Katalog on-line
Pieczyngowie : koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym œredniowiecznej Europy
/ Aleksander Paroń ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœrodek Badań nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego […]
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015. – 520 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-55-7

    II.13826/2   Katalog on-line
Pienišdz i banki na Œlšsku
/ red. Witold Garbaczewski i Roman Macyra.
Poznań : Muzeum Narodowe, cop. 2012. – 476, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Studia nad Dziejami Pienišdza i Bankowoœci w Polsce ; t. 2)
ISBN 978-83-89053-98-5

    II.13729/1 Podr.   Katalog on-line
Pinkas kahału boćkowskiego (1714-1817) = Pinkas of the Boćki Kahal (1714-1817) = źŽ?inqas Qahal ź?1/4odqiy ([5]473-[5]578)
/ opracowanie i wstęp Anna Michałowska-Mycielska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – [6], XXV, [2], 169 s. : il. ; 24 cm.
(ródła do Dziejów Żydów Polskich ; t. 1)
ISBN 978-83-63352-59-2

    II.13730/1   Katalog on-line
Pinkas kahału boćkowskiego (1714-1817) = Pinkas of the Boćki Kahal (1714-1817) = źŽ?inqas Qahal ź?1/4odqiy ([5]473-[5]578)
/ opracowanie i wstęp Anna Michałowska-Mycielska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – [6], XXV, [2], 169 s. : il. ; 24 cm.
(ródła do Dziejów Żydów Polskich ; t. 1)
ISBN 978-83-63352-59-2

    II.13689   Katalog on-line
Pisma wybrane : wiek XIX
/ Jerzy Łojek ; wybór, opracowanie i wstęp Marek Kornat.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. – 799, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2693-1

    I.10407   Katalog on-line
Pis’mennost’ Galicko-Volynskogo knâžestva : istoriko-filologičeskie issledovaniâ
/ Jitka Komendová a kol. ; [kolektiv autorou: Dariusz Dšbrowski, Adrian Jusupović, Maria Leonidovna Lavrenčenko, Aleksej Alekseevič Gippius, […]
Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. – 157, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-244-4900-5

    II.13808   Katalog on-line
Piœmiennoœć pragmatyczna, edytorstwo Ÿródeł historycznych, archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w szeœćdziesištš pištš rocznicę urodzin
/ pod redakcš Romana Czai i Krzysztofa […]
Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015. – 706 s., [1] k. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65127-04-4

    II.13691 Podr.   Katalog on-line
Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941 : słownik biograficzny
/ Jakub Wojtkowiak ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. – 660 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64486-30-2

    II.9540/1/VIII   Katalog on-line
Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 1, Lata 1917-1939. T. 8
/ pod red. Stanisława Stępnia ; [przekł. dok. z jęz. ros. Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyœlu.
Przemyœl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2014. – 398, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-60374-18-4

    II.13769   Katalog on-line
Polacy, Żydzi, okupacja : fakty, postawy, refleksje
/ Władysław Bartoszewski ; [przeprowadzenie i redakcja wywiadu Bożena Szaynok].
Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2016. – IX, [1], 285, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-2044-7

    I.10404   Katalog on-line
Polesskij narodnyj kalendar’
/ S. M. Tolstaâ.
Moskva : Izdatel’stvo „Indrik”, 2005. – 599, [1] s. : il. ; 22 cm.
(TDKS. Sovremennye Issledovaniâ)
ISBN 5-85759-300-X

    B.129 – Vol. 73(2016), z. 1   Katalog on-line
Polish-American Studies
/ Polish Institute of Arts and Sciences in America ; ed. Constantin Symonolewicz.
New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1944-. – 24 cm.

    I.10379   Katalog on-line
The political writings of Archbishop Wulfstan of York
/ selected sources edited and translated by Andrew Rabin.
Manchester : Manchester University Press, cop. 2015. – X, 254 s. ; 22 cm.
(Manchester Medieval Sources Series)
ISBN 978-0-7190-8974-9 hardback
ISBN 978-0-7190-8975-6 paperback

    I.10368   Katalog on-line
Polityka pisarstwa historycznego : refleksja teoretyczna Haydena White’a
/ Jakub Muchowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa ; Toruń : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2015. – 236 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-941666-4-9

    II.13824   Katalog on-line
Pol’ša – naris istorii
/ za redakcieu Vlodzimeža Mendžec’kogo ta Eži Braciseviča ; pereklad z pol’s’koi Ivana Svarnika ; [recenzenti Andžej Zavistovs’kij, Leonid Zaškil’nâk] ; Institut nacional’noi pam’âti. […]
Varšava : Institut nacional’noi pam’âti. Komisiâ peresliduvannâ zločiniv proti pol’s’kogo narodu, 2015. – 365, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-825-2

    III.3252 Podr.   Katalog on-line
Polscy dyplomaci w Wiedniu = Polnische Diplomaten in Wien : 1515-2015 : [praca zbiorowa
/ pod redakcjš Bogusława Dybasia ; autorzy biogramów dyplomatów Aleksandra Barwicka, Anna Kalinowska, Bogusław Dybaœ, Elżbieta […]
[Warszawa] : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ; Wiedeń : Ambasada RP, 2015. – 200 s. : il. kolor. ; 26 cm.
ISBN 978-83-63743-43-7
ISBN 978-3-200-04418-0

    B.155/14 Podr. – Vol. 14 (2016)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    B.156/14 – Vol. 14 (2016)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    B.155/13 Podr. – Vol. 13 (2015)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    B.156/13 – Vol. 13 (2015)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    II.13726/1   Katalog on-line
Polska-Białoruœ – wspólne dziedzictwo historyczne : przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. T. 1, Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego
/ oprac. i red. nauk. Ewa Rosowska [et […]
Warszawa : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2013. – 360 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-931483-1-8

    II.13726/2   Katalog on-line
Polska- Białoruœ – wspólne dziedzictwo historyczne : przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. T. 2, Rejonowe Archiwum Państwowe w Mołodecznie, Archiwum Narodowe Republiki Białorusi, Białoruskie Państwowe Archiwum-Muzeum […]

Warszawa : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2014. – 304 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-931483-3-2

    II.13878   Katalog on-line
Polska-Chiny 1956 : zbiór dokumentów
/ Waldemar J. Dziak, Jan Rowiński.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych polskiej Akademii Nauk, 2016. – 522 s., [12] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64091-72-8

    I.8635/113   Katalog on-line
Polska emigracja polityczna 1939-1990 : stan badań
/ pod redakcjš Sławomira Łukasiewicza.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 599, [1] s. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 113)
ISBN 978-83-7629-941-9

    II.13828   Katalog on-line
Polska Jasienicy : biografia publicysty
/ Arkadiusz Kierys.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015. – 594, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2723-5

    III.3251/2   Katalog on-line
Polska pod okupacjš 1939-1945. T. 2
/ [kolegium redakcyjne Marcin Przegiętka i 7 pozostałych].
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 390 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-055-6

    I.10386   Katalog on-line
Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939 : studium z historii dyplomacji
/ Audrius A. Žulys.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2015. – 458 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-82-1

    II.13800   Katalog on-line
Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku
/ pod red. Ryszarda Skowrona ; Uniwersytet Œlšski w Katowicach.
Kraków : Societas Vistulana, 2009. – 618 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-35-6

    I.7467/70   Katalog on-line
Polské provinciální synody 13.-15. století
/ Pavel Otmar Krafl.
Praha : Historický ústav, 2016. – 174, [2] s. ; 22 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae Řada A, Monographia ; sv. 70)
ISBN 978-80-7286-274-0

    III.3195/1 Podr.   Katalog on-line
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i zwišzanych z Polskš odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 1, A-G
/ redakcja naukowa Bolesław Orłowski ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 521 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-28-7
ISBN 978-83-7629-828-3
ISBN 978-83-86062-29-4
ISBN 978-83-7629-829-0
ISBN 978-83-7545-570-0
ISBN 978-83-7545-569-4

    III.3195/2 Podr.   Katalog on-line
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i zwišzanych z Polskš odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 2, H-Ł
/ redakcja naukowa Bolesław Orłowski ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 437 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-28-7
ISBN 978-83-7629-828-3
ISBN 978-83-86062-33-1
ISBN 978-83-7629-830-6
ISBN 978-83-7545-570-0
ISBN 978-83-7545-568-7

    III.3195/3 Podr.   Katalog on-line
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i zwišzanych z Polskš odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M-R
/ redakcja naukowa Bolesław Orłowski ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 511 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-28-7
ISBN 978-83-7629-828-3
ISBN 978-83-86062-34-8
ISBN 978-83-7629-831-3
ISBN 978-83-7545-571-7
ISBN 978-83-7545-570-0

    III.3195/4 Podr.   Katalog on-line
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę : Słownik polskich i zwišzanych z Polskš odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S-Ż
/ redakcja naukowa Bolesław Orłowski ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 543 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-28-7
ISBN 978-83-7629-828-3
ISBN 978-83-86062-97-3
ISBN 978-83-7629-832-0
ISBN 978-83-7545-570-0
ISBN 978-83-7545-572-4

    II.11317/1933   Katalog on-line
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1933
/ redaktor Wojciech Skóra ; współpraca Piotr Długołęcki.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. – LXVI, 899 s. ; 25 cm.
(Polskie Dokumenty Dyplomatyczne)
ISBN 978-83-64895-49-4

    III.2816/1   Katalog on-line
Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 1, Wspólne – Oddzielne
/ redakcja Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 761 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-493-4 (całoœć)
ISBN 978-83-7383-496-5 (t. 1)

    I.8635/117   Katalog on-line
Ponad żelaznš kurtynš : kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego
/ Dominik Pick.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 447, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie ; t. 117)
ISBN 978-83-7629-987-7

    I.10479   Katalog on-line
Popis vojska Velikogo knâžestva Litovskogo 1565 goda : ukazateli
/ Aleksandr Zalivako.
Minsk : Enciklopedisk, 2016. – 175, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-985-7090-80-8

    II.13742   Katalog on-line
„Porzšdki jako największe i najlepsze” : Bogusław Radziwiłł w dziejach Węgrowa – rola magnata w funkcjonowaniu miasta prywatnego
/ Michał Gochna.
Węgrów : Towarzystwo Miłoœników Ziemi Węgrowskiej, 2016. – 154, [5] s., [9] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-944384-0-1

    II.13831/1   Katalog on-line
Potestas et societas – władza w œredniowiecznej Europie
/ red. Przemysław Wiszewski, Joanna Wojtkowiak ; [Uniwersytet Wrocławski].
Wrocław : Wydawnictwo eBooki, 2014. – 133 s. ; 25 cm.
(Poszukiwanie przeszłoœci. Szkice z historii i metody badań historycznych ; tom 1)
ISBN 978-83-927132-3-4

    II.13791   Katalog on-line
Power politics in Kievan Rus’ : Vladimir Monomakh and his dynasty, 1054-1246
/ Martin Dimnik.
Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, cop. 2016. – XXI, [1], 432 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studies and Texts – Pontifical Institute of Mediaeval Studies ; 202)
ISBN 978-0-88844-202-4 (hardback)
ISBN 978-1-77110-376-3 (pdf)

    III.3253   Katalog on-line
Powstanie Warszawskie : rękopis Aleksandra Gieysztora – obóz jeniecki Gross Born listopad/grudzień 1944 r.
/ Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016. – 121 s. : il. (w tym kolor) ; 26 cm.
ISBN 978-83-7549-272-9

    III.3204   Katalog on-line
Pozváni do Slezska : vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku
/ Edita Štéeříková.
Praha : Kalich, cop. 2001. – 599, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 80-7017-553-2

    III.3202 Podr.   Katalog on-line
Pracownicy Radia Wolna Europa : biografie zwykłe i niezwykłe
/ Lechosław Gawlikowski ; [redaktor Marek Robert Górniak].
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2015. – 918 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64091-49-0
ISBN 978-83-64806-57-5

    II.13672   Katalog on-line
Practicing piety in medieval Ashkenaz : men, women, and everyday religious observance
/ Elisheva Baumgarten.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 2014. – [8], 334 s. : il. ; 24 cm.
(Jewish Culture and Contexts)
ISBN 978-0-8122-4640-7 (hardcover : alk. paper)

    II.13768/1   Katalog on-line
Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 1, Grochów-Saska Kępa (1-16 wrzeœnia)
/ [redakcja naukowa tomu Andrzej Wesołowski ; współpraca Jan Bańbor, Natalia Bujniewicz, Janusz Gzyl, Tadeusz Zawadzki].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry ; [Londyn] : Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2015. – 562 s., [1] k. map złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64475-28-3 (CAW)
ISBN 978-83-63374-43-3 (Tetragon)

    II.13768/2   Katalog on-line
Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 2, Grochów-Saska Kępa (17-29 wrzeœnia)
/ [redakcja naukowa tomu Andrzej Wesołowski ; współpraca Jan Bańbor, Natalia Bujniewicz, Janusz Gzyl, Tadeusz Zawadzki].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry ; Londyn : Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2015. – 576 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64475-29-0

    III.2048/16   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego : Bund i Cukunft
/ Cz. 1 Bund – opracowała Martyna Rusiniak-Karwat, Cz. 2 Cukunft – opracowała Alicja Jarkowska-Natkaniec ; [przekłady Anna Ciałowicz, Agata Kondrat, Magdalena Siek, Alicja Gontarek, Martyna […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – XLII, [2], 849, [1] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 16)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-98-4 (ŻIH)

    III.2048/17   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego : Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica
/ opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki ; [przekłady Anna Ciałowicz, Agata Kondrat, Magdalena Siek, Sylwia Szymańska-Smolkin, Marcin […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – XXIV, 332, [1] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 17)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-03-8 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-2296-6 (WUW)

    II.2774/263   Katalog on-line
Die Präsenz der Antike im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit : Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1999 bis 2002
/ hrsg. von Ludger Grenzmann [et al.].
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2004. – 427 s. : fot. ; 25 cm.
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse ; F. 3, Bd. 263)
ISBN 3-525-82535-8

    I.10457   Katalog on-line
Pravoslavnaâ cerkov’ v Pol’še i Litve (po Volumina Legum)
/ V. A. Bednov.
Minsk : „Luči Sofii”, 2002. – 430, [2] s. : il., portr. ; 21 cm.
ISBN 985-6171-47-4

    I.7467/62   Katalog on-line
Přežít revoluci : cestovní deník Nicholase Cresswella 1774-1777
/ překlad a doprovodná studie Svatava Raková.
Praha : Historický ústav, 2015. – 264, [4] s. : il. ; 22 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Řada A, Monographia ; sv. 62)
ISBN 978-80-7286-261-0

    III.3228   Katalog on-line
Priester und religiöse Kultur im Bistum Münster im 15. und 16. Jahrhundert : unter besonderer Berücksichtigung der Visitation von 1571-73
/ vorgelegt von Reinhard Jüstel.
Münster : Westfälischen Wilhelms-Universität, 2007. – 295, [1] k. ; 30 cm.

    II.13698   Katalog on-line
Priests of the French Revolution : saints and renegades in a new political era
/ Joseph F. Byrnes.
University Park : The Pennsylvania State University Press, cop. 2014. – XXVI, 314 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-271-06377-5 (cloth : alk. paper)

    I.10238/4   Katalog on-line
Program i praktyka produktywizacji Żydów polskich w działalnoœci CKŻP
/ Piotr Kendziorek.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – 293, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Seria: Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce)
ISBN 978-83-61850-66-3

    II.13666   Katalog on-line
Protestanci w Łodzi 1815-1914 : między edukacjš a ewangelizacjš
/ Hanna Krajewska ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2014. – 541, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Monografie z Dziejów Oœwiaty ; t. 45)
ISBN 978-83-7545-510-6

    II.13708   Katalog on-line
Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie
/ wstęp i opracowanie naukowe Monika Szarejko i Wojciech Œleszyński.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Avalon, 2015. – 135 s. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7730-166-1

    II.13861/2/1   Katalog on-line
Protokoły Zjazdów Łemko-Sojuzu : 1931-1935 = Protocols of Lemko Association Congresses : 1931-1935
/ opracowanie Jarosław Moklak.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 193 s. ; 24 cm.
(Dokumenty i Materiały do Dziejów Łemków w Polsce ze Zbiorów Instytutu Karpackiego w Higganum, Connecticut, USA = Documents and Materials on the History of the Lemkos in Poland from the Collections of the Carpathian Institute)
ISBN 978-83-65080-27-1

    II.13861/2/2   Katalog on-line
Protokoły Zjazdów Łemko-Sojuzu : 1936-1939 = Protocols of Lemko Association Congresses : 1936-1939
/ opracowanie Jarosław Moklak.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 254 s. ; 24 cm.
(Dokumenty i Materiały do Dziejów Łemków w Polsce ze Zbiorów Instytutu Karpackiego w Higganum, Connecticut, USA = Documents and Materials on the History of the Lemkos in Poland from the Collections of the Carpathian Institute)
ISBN 978-83-65080-28-8

    III.2741/26   Katalog on-line
Przeciw demokracji : idee polityczne XX wieku w Europie
/ Jan-Werner Müller ; tłumaczenie Jakub Majmurek.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016. – 334, [2] s. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 26)
ISBN 978-83-65369-32-1

    B.217 – T. 8(2015)   Katalog on-line
Przeglšd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej.

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008-. – 29 cm.

    A.66/88 – Vol. 88 (2016), z.1-4   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.66/87 – Vol. 87 (2015), z.1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.107/105 – Vol. 106(2015), z. 1-4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.18/102 Podr. – Vol. 107(2016), z.1,2,3,4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.107/1 – Vol. 107 (2016), z.1,2,3   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.18/106 Podr. – Vol. 106(2015), z.1-4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    C.278   Katalog on-line
Przeglšd Wschodnioeuropejski
/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.278   Katalog on-line
Przeglšd Wschodnioeuropejski
/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.278   Katalog on-line
Przeglšd Wschodnioeuropejski
/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.278   Katalog on-line
Przeglšd Wschodnioeuropejski
/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010-. – 24 cm.

    A.26 – R. 71(2015), z.1-4   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni
/ Instytut Zachodni ; [red. Zygmunt Wojciechowski].
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    A.26 – R. 72(2016)   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni
/ Instytut Zachodni ; [red. Zygmunt Wojciechowski].
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    II.13899   Katalog on-line
Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów
/ Andrzej Pleszczyński.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 247 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-841-8

    II.13842 Podr.   Katalog on-line
Przerwana droga do Niepodległej : Kazimierz Pištek „Herwin” (1886-1915)
/ Mariusz Wołos.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 340 s., [21] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-71-4

    II.13843   Katalog on-line
Przerwana droga do Niepodległej : Kazimierz Pištek „Herwin” (1886-1915)
/ Mariusz Wołos.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 340 s., [21] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-71-4

    II.13728   Katalog on-line
Przerwane dzieciństwo : losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej
/ Martyna Gršdzka ; [Engl. transl. by Katarzyna Szuster] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania […]
Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012. – 474, [2] s., VIII s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-936117-2-0

    II.13857   Katalog on-line
Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem)
/ Janusz Sondel.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2015. – 354 s., [15] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2709-9

    I.10471   Katalog on-line
Public health and social justice in the age of Chadwick : Britain, 1800-1854
/ Christopher Hamlin.
New York : Cambridge University Press, 2008. – VII, 368 s. : il. ; 23 cm.
(Cambridge History of Medicine)
ISBN 978-0-521-58363-3 (hardback)
ISBN 978-0-521-10211-7 (paperback)

    II.13661   Katalog on-line
Putešestvie po Evrope boârina B. P. Šeremeteva : 1697-1699
/ izdanie podgotovili: L. A. Ol’ševskaâ, A. A. Rešetova, S. N. Travnikov ; [Rossijskaâ akademiâ nauk].
Moskva : Nauka, 2013. – 509, [3] s., [16] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(Literaturnye Pamâtniki)
ISBN 978-5-02-038103-2

    B.181 – Vol. 20(2015)   Katalog on-line
Quaestiones Medii Aevi Novae
/ Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydaw. DiG, 1996-. – 24 cm.

    II.13714   Katalog on-line
Rabbi Shneur Zalman of Liady : the origins of Chabad Hasidism
/ Immanuel Etkes, translated by Jeffrey M. Green.
Waltham : Brandeis University Press, cop. 2015. – [12], 344 s. ; 25 cm.
(The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry)
ISBN 978-1-61168-677-7 (cloth)

    II.13782   Katalog on-line
Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750
/ Jonathan I. Israel.
New York : Oxford University Press, 2001. – XVI, [6], 810 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-19-820608-9

    II.13881/3   Katalog on-line
Rechtsräume : Ordnungsmuster im Europa des frühen Mittelalters
/ Caspar Ehlers.
Berlin : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2016. – X, 180, [2] s. ; 24 cm.
(Methodica – Einführungen in die rechtshistorische Forschung ; Bd. 3)
ISBN 978-3-11-037971-6
ISBN 978-3-11-037972-3 PDF
ISBN 978-3-11-039670-6 EPUB

    II.13729/2 Podr.   Katalog on-line
Regestr osób żydowskich spisany w miesišcu styczniu roku 1778 w Warszawie
/ opracowała Hanna Węgrzynek.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk : Centrum im. Anielewicza. Instytut Historyczny UW, 2016. – [6], XXVI, 221 s., [14] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
(ródła do Dziejów Żydów Polskich ; t. 2)
ISBN 978-83-63352-73-8

    II.13730/2   Katalog on-line
Regestr osób żydowskich spisany w miesišcu styczniu roku 1778 w Warszawie
/ opracowała Hanna Węgrzynek.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk : Centrum im. Anielewicza. Instytut Historyczny UW, 2016. – [6], XXVI, 221 s., [14] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
(ródła do Dziejów Żydów Polskich ; t. 2)
ISBN 978-83-63352-73-8

    II.1542/34   Katalog on-line
Rekatholisierung, Konfessionalisierung und Ratsregiment : der Prozess des politischen und religiösen Wandels in der österreichischen Stadt Konstanz 1548 – 1637
/ Wolfgang Zimmermann.
Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1994. – 328 s. ; 24 cm.
(Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen ; 34)
ISBN 3-7995-6834-4

    II.13744   Katalog on-line
Religious choice in the Dutch Republic : the reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641)
/ Judith Pollmann.
Manchester ; New York : Manchester University Press, cop. 1999. – XII, [4], 288 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Early Modern European History)
ISBN 0-7190-5680-2

    I.10390   Katalog on-line
The resources of the past in early medieval Europe
/ edited by Clemens Gantner, Rosamond McKitterick, Sven Meeder.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2015. – XVI, 254 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-09171-9 (hardback)

    B.108 – Vol. 35(2012), z.1-3/4   Katalog on-line
Review
/ Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations.
Binghamton : Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, 1977-. – 25 cm.

    II.13716   Katalog on-line
Revisiting Prussia’s wars against Napoleon : history, culture and memory
/ Karen Hagemann, translation by Pamela Selwyn.
New York : Cambridge University Press, cop. 2015. – XIV, [2], 483, [1] s., [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-19013-8 (hardback)
ISBN 978-0-521-15230-3 (pbk.)

    A.40 – T. 25 (2014), z.1-2, 3-4   Katalog on-line
Revista Istorică
/ Academia Română. Institutul de Istorie „N. Iorga”.
Bucuređsti : Institutul de Istorie „N. Iorga”, 1990-. – 24 cm.

    A.436 – 54   Katalog on-line
Revue des Études Sud-Est Européennes
/ Institut d’Études Sud-Est Européennes. Académie de la Republique Populaire Roumaine.
Bucarest : Éd. de l’Académie de la République Populaire Roumaine, 1963-. – 24 cm.

    A.436 – 51   Katalog on-line
Revue des Études Sud-Est Européennes
/ Institut d’Études Sud-Est Européennes. Académie de la Republique Populaire Roumaine.
Bucarest : Éd. de l’Académie de la République Populaire Roumaine, 1963-. – 24 cm.

    A.436 – 53   Katalog on-line
Revue des Études Sud-Est Européennes
/ Institut d’Études Sud-Est Européennes. Académie de la Republique Populaire Roumaine.
Bucarest : Éd. de l’Académie de la République Populaire Roumaine, 1963-. – 24 cm.

    A.589 – Vol. 96(2016) z. 1-4   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    A.589 – Vol. 95(2015) z. 1-4   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    I.9847/3 Podr.   Katalog on-line
Rewolucja husycka. T. 3, Kontrrewolucja i opór pokonanych
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 173, [5] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7543-411-8

    I.9848/3   Katalog on-line
Rewolucja husycka. T. 3, Kontrrewolucja i opór pokonanych
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 173, [5] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7543-411-8

    I.9607/53   Katalog on-line
Il riformatore dimenticato : Egidio Foscarari tra Inquisizione, concilio e governo pastorale (1512-1564)
/ Matteo Al Kalak.
Bologna : Il Mulino, cop. 2016. – 270 s. ; 21 cm.
(Testi e Ricerche di Scienze Religiose – Istituto per le Scienze Religiose di Bologna, Nuova Serie ; 53)
ISBN 978-88-15-26092-5

    A.494 – Vol. 54(2014)   Katalog on-line
Rinascimento : rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

Firenze : G. C. Sansoni, 1950-1960, 1961-. – 25 cm.

    A.494 – Vol. 55(2015)   Katalog on-line
Rinascimento : rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

Firenze : G. C. Sansoni, 1950-1960, 1961-. – 25 cm.

    III.3247   Katalog on-line
Risovat’ lager’ : Âzyk travmy v pamâti âpohskih voennoplennyh o SSSR
/ El’za-Bair Gučinova.
Sapporo : Slavic-Eurasian Research Center. Hokkaido University, cop. 2016. – XII, 220 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-4-938637-87-3

    A.221 – Vol. 60(2015)   Katalog on-line
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Kraków : PAU – Wydaw., 2000-. – 24 cm.

    C.277   Katalog on-line
Rocznik Lituanistyczny
/ Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Zakrzewski red.].
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015-. – 24 cm.

    B.62 – Vol. 63 (2015)   Katalog on-line
Rocznik Łódzki
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi.
ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    C.247 – 7 (2015)   Katalog on-line
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Lublin : Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, 2009-. – 23 cm.

    B.152/2005 – R.2012-2013   Katalog on-line
Rocznik Lwowski
/ Instytut Lwowski.
Warszawa : IL, 1991-. – 24 cm.

    B.139/21 – Vol. 24(2016)   Katalog on-line
Rocznik Polsko-Niemiecki
/ Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, 1992-. – 24 cm.

    II.13832/3(1915)   Katalog on-line
Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z Uwzględnieniem Innych Ziem Polskich
/ oprac. pod kierunkiem Edwarda Strasburgera.
Warszawa : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1916 (Warszawa : Druk. Narodowa). – 24 cm.

    A.429 – T. 59(2015)   Katalog on-line
Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych.

Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis)

    A.140 Podr. – Vol. 75(2015)   Katalog on-line
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
/ pod red. Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego.
Lwów : Skład Gł.: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczoœci Naukowej, 1931-. – 23 cm.

    A. 71 Podr. – Vol. 81(2015)   Katalog on-line
Roczniki Historyczne : organ Towarzystwa Miłoœników Historji w Poznaniu.

Poznań : Tow. Miłoœników Historji, 1925-. – 23 cm.

    C.33/62 – Vol. 62 (2014)   Katalog on-line
Roczniki Humanistyczne
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny.
Lublin : TN KUL, 1949-. – il. 20-25 cm.

    C.33/63 – Vol. 63 (2015)   Katalog on-line
Roczniki Humanistyczne
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny.
Lublin : TN KUL, 1949-. – il. 20-25 cm.

    II.13838   Katalog on-line
Rod Illiničau u Vâlikim Knâstve Litouskim u XV – XVI stst. : radavod, gerby, upadanni
/ R. A. Alâhnovič, S. A. Rybčonak, A. I. Šalanda.
Mir : Muzej „Zamkavy kompleks „Mir”, 2015. – 370, [3] s., [1] k. tabl. złoż. luz. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Seryâ „Genus Albaruthenicum”)
ISBN 978-985-90361-2-5

    II.13706   Katalog on-line
Rodzina Burschów : opowieœci o polskich ewangelikach
/ pod redakcjš Karola Karskiego i Aleksandra Łupienki.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Augustana, cop. 2016. – 304 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62109-86-9

    II.12962/13   Katalog on-line
Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku : studium demograficzno-społeczne
/ Marzena Liedke.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016. – 436 s. : il. ; 24 cm.
(Dissertationes ; t. 13)
(Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Œrodkowo-Wschodniej ; t. 4)
ISBN 978-83-64103-05-6

    II.13902   Katalog on-line
Rok 1846 w Krakowie i Galicji : odniesienia, interpretacje, pamięć
/ pod redakcjš Krzysztofa K. Daszyka, Tomasza Kargola i Tomasza Szuberta.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 314 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65080-45-5

    II.13864   Katalog on-line
Rok 1863 : narodziny nowej Polski
/ pod redakcjš Moniki Rudaœ-Grodzkiej, Ewy Serafin, Barbary Smoleń i Agnieszki Wróbel ; [Arkadiusz Bagłajewski, Daniel Beauvois, Grażyna Borkowska, Katarzyna Czeczot, Sebastian Duda, Mirosław […]
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 263 s. ; 23 cm.
(Lupa Obscura)
ISBN 978-83-64703-97-3

    II.13774   Katalog on-line
Roma-Gypsy presence in Polish-Lithuanian Commonwealth 15th-18th centuries
/ Lech Mróz ; [English translation by Joanna Fomina].
Budapest ; New York : Central European University Press, cop. 2015. – VIII, [2], 321 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-615-5053-51-1

    III.3193   Katalog on-line
Romanowowie : imperium i familia
/ Andrzej Andrusiewicz.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2014. – 626, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05394-2

    I.10367   Katalog on-line
Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772-1775)
/ Dorota Dukwicz ; [redakcja, korekta i indeks Ewa Bazyl ; abstract Grażyna Waluga].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 330 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-57-8

    I.10366 Podr.   Katalog on-line
Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772-1775)
/ Dorota Dukwicz ; [redakcja, korekta i indeks Ewa Bazyl ; abstract Grażyna Waluga].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 330 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-57-8

    C.237 – 2015, z.2-6   Katalog on-line
Rossijskaâ Istoriâ
/ Rossijskaâ akademiâ nauk.
Moskva : Nauka, 2009-. – 24 cm.

    I.10425   Katalog on-line
Rousseau and Polish republicanism
/ Jerzy Michalski ; translated from the Polish by Richard Butterwick-Pawlikowski.
Warsaw : Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences, 2015. – 143 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-60-8

    II.13916   Katalog on-line
La Royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire a Isidore de Séville
/ par Marc Reydellet.
Rome : École française de Rome, 1981. – XX, 644 s., [1] k. złoż. : il. ; 25 cm.
(Bibliotheque des Écoles Françaises d’Athenes et de Rome ; 243)
ISBN 2-7283-0009-7

    II.13738   Katalog on-line
Rozbijanie monolitu : polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988
/ Jakub Tyszkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 553 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-18436-0

    II.13813 SHG Maz.   Katalog on-line
Rozwój prawa mazowieckiego na tle przeobrażeń polityczno-ustrojowych Mazowsza do XVI wieku
/ Patrycja Ewa Herod ; [redaktor odpowiedzialny Stanisław Rospond ; opracowanie graficzne Wacław Piszczek].
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Kięży Misjonarzy, 2016. – 244 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7869-248-5

    I.10419   Katalog on-line
Rubrycele i schematyzmy Archidiecezji GnieŸnieńskiej : katalog druków przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w GnieŸnie
/ Łukasz Krucki.
Gniezno : [s.n.], 2016. – 204 s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-943561-4-9

    II.13852/1/1   Katalog on-line
Russian culture in war and revolution, 1914-22. Bk. 1, Popular culture, the arts, and institutions
/ edited by Murray Frame, Boris Kolonitskii, Steven G. Marks, Melissa K. Stockdale.
Bloomington : Slavica Publishers, 2014. – XXIII, [1], 423, [3] s., [40] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
(Russia’s Great War and Revolution ; vol. 1, bk. 1)
ISBN 978-0-89357-423-9 (book 1)

    II.13852/1/2   Katalog on-line
Russian culture in war and revolution, 1914-22. Bk. 2, Popular culture, identities, mentalities, and memory
/ edited by Murray Frame, Boris Kolonitskii, Steven G. Marks, Melissa K. Stockdale.
Bloomington : Slavica Publishers, 2014. – XXIII, [1], 370 s., [56] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
(Russia’s Great War and Revolution ; vol. 1, bk. 2)
ISBN 978-0-89357-424-6 (book 2)

    C.83/74 – 75(2016) n. 1,2   Katalog on-line
The Russian Review : an american journal devoted to Russia past and present.

Malden, MA [etc.] : Blackwell , 1941-. – 22 cm.

    II.13853   Katalog on-line
Russia’s cold war : from the October Revolution to the fall of the wall
/ Jonathan Haslam.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2011. – XVII, [1], 523, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-15997-4 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-300-18819-6 (paperback : alk. paper)

    II.13852/3/1   Katalog on-line
Russia’s home front in war and revolution, 1914-22. Bk. 1, Russia’s revolution in regional perspective
/ edited by Sarah Badcock, Liudmila G. Novikova, Aaron B. Retish.
Bloomington : Slavica Publishers, 2015. – XX, 404 s. : il. ; 23 cm.
(Russia’s Great War and Revolution ; vol. 3, bk. 1)
ISBN 978-0-89357-429-1

    II.13852/3/2   Katalog on-line
Russia’s home front in war and revolution, 1914-22. Bk. 2, The experience of war and revolution
/ edited by Adele Lindenmeyr, Christopher Read, Peter Waldron.
Bloomington : Slavica Publishers, 2016. – XVIII, 511, [1] s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
(Russia’s Great War and Revolution ; vol. 3, bk. 2)
ISBN 978-0-89357-426-0

    II.13865   Katalog on-line
Russia’s peasants in revolution and civil war : citizenship, identity, and the creation of the Soviet state, 1914-1922
/ Aaron B. Retish. – 1st paperback ed.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. – XIV, 294 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-89689-4 Hardback
ISBN 978-1-107-40472-4 Paperback

    II.2699/46   Katalog on-line
Russische Staatsgewalt und polnischer Adel : Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des Zarenreiches (1772-1850)
/ von Jörg Ganzenmüller.
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2013. – 425 s. : il. ; 24 cm.
(Beiträge zur Geschichte Osteuropas ; Bd. 46)
ISBN 978-3-412-20944-5

    I.10444   Katalog on-line
Russkij liberal-anglofil Pavel Gavrilovič Vinogradov : monograifiâ
/ A. V. Antosenko ; Petrozavodskij gosudarstvennyj universitet.
Petrozavodsk : Izdatel’stvo PetrGU, 2010. – 342, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-5-8021-1018-8

    II.13901   Katalog on-line
Rzšdy imperialne w Kraju Nadwiœlańskim : Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915)
/ Malte Rolf ; przekład Wojciech Włoskowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 505 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Humanisty)
ISBN 978-83-235-2572-1 (druk)
ISBN 978-83-235-2588-2 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2580-6 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2596-7 (mobi)

    III.3152/9   Katalog on-line
Rzšdzšcy i rzšdzeni : władza i społeczeństwo Gdańska od œredniowiecza po współczesnoœć
/ pod redakcjš Sylwii Bykowskiej, Edmunda Kizika i Piotra Paluchowskiego ; [recenzenci: Beata Możejko, Mirosław Golon].
Gdańsk : [Muzeum Historyczne Miasta Gdańska], 2015. – 268 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Res Gedanenses : studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ; t. 9)
ISBN 978-83-61077-53-4

    II.13718   Katalog on-line
Sacred history : uses of the Christian past in the Renaissance world
/ edited by Katherine Van Liere, Simon Ditchfield, and Howard Louthan.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2012. – XVI, [8], 339, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-959479-5

    III.3181   Katalog on-line
Sacrum pogańskie – sacrum chrzeœcijańskie : kontynuacja miejsc kultu we wczesnoœredniowiecznej Europie Œrodkowej = Pagan sacrum – Christian sacrum : the continuation of the cult-places in the early-medieval Central Europe
/ red. […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 516 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-618-5

    A.54 – Vol. 66(2016), z. 1   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte.

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    A.54 – Vol. 65(2015), z. 1-2   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte.

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    II.13806   Katalog on-line
Samuel Schelwig (1643-1715) : dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag
/ Liliana Lewandowska.
Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015. – 138 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65127-01-3

    II.13747   Katalog on-line
Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem : konferencja naukowa, Sandomierz, Zamek Królewski, 28 czerwca 2012 roku
/ pod red. Krzysztofa Burka i Tomisława Giergiela ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Urzšd Miejski w […]
Sandomierz : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2013. – 119, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-903046-8-7

    II.13812   Katalog on-line
Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013
/ redakcja Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM.
Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, cop. 2016. – 649 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63440-21-3

    II.13651   Katalog on-line
Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku
/ Dariusz Łukasiewicz ; [recenzenci Olgierd Kiec, Edmund Kizik].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 539, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-51-6

    II.13650 Podr.   Katalog on-line
Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku
/ Dariusz Łukasiewicz ; [recenzenci Olgierd Kiec, Edmund Kizik].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 539, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-51-6

    A.89 – T. 65(2015)   Katalog on-line
Sbornik Archivnich Praci
/ Archivu Ministerstva Vnitra.
Praha : Ministerstvo Vnitra, 1951-. – 24 cm.

    A.89 – T.66(2016)   Katalog on-line
Sbornik Archivnich Praci
/ Archivu Ministerstva Vnitra.
Praha : Ministerstvo Vnitra, 1951-. – 24 cm.

    A.90   Katalog on-line
Sborník Národního Muzea v Praze. Řada A, Historie.

Praha : NM, 1938-. – 24 cm.

    II.13740   Katalog on-line
Sbornik „Vehi” v kontekste russkoj kul’tury
/ [otvestvennye redaktory: A. A. Taho-Godi, E. A. Taho-Godi].
Moskva : Nauka, 2007. – 424, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Seriâ „Losevskie Čteniâ”)
ISBN 978-5-02-035677-1

    I.10401   Katalog on-line
Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
/ Elżbieta Kaszuba ; [Übersetzer Józef Zaprucki].
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2015. – 307 s. , [2] s. tabl. złoż : il., ; 21 cm.
ISBN 978-83-942734-0-8

    I.10459   Katalog on-line
Die Schüler Calvins in der Diaspora : Beiträge des 3. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa, 1988 in Wien
/ Kurt Lüthi, Max Josef Suda (Hrsg.) ; [Aktuelle Reihe Nr. 31 herausgegeben von Peter Karner].
Wien : Evangelischer Oberkirchenrat H. B., 1989. – 195 s. ; 21 cm.
(Aktuelle Reihe des Reformierten Kirchenblattes ; Nr. 31)

    I.10413   Katalog on-line
Scroll of agony : the Warsaw diary of Chaim A. Kaplan
/ transl. and ed. by Abraham I Katsh ; forew. by Israel Gutman.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1999. – 410 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-253-33534-5 (cl : alk. paper)
ISBN 0-253-21293-6 (pa : alk. paper)

    III.3189   Katalog on-line
Seeing sodomy in the Middle Ages
/ Robert Mills.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2015. – XIII, [1], 398 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
ISBN 978-0-226-16912-5 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-226-16912-X (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-226-16926-2 (e-book)

    II.13538/2   Katalog on-line
Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie
/ pod red. Radosława Kubickiego.
Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Opatów : Urzšd Miasta i Gminy : Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Czernika, 2014. – 238, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Studia nad Rozwojem Miasta Opatowa i Powiatu Opatowskiego ; t. 2)
ISBN 978-83-61982-75-3

    II.13770   Katalog on-line
Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1661-1665
/ Anna Pieńkowska, Maciej A. Pieńkowski ; [Instytut Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana […]
Oœwięcim : Napoleon V, cop. 2015. – 149, [1] s. : 1 il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-346-2

    II.13910/57   Katalog on-line
Les sens de l’observance : enquete sur les réformes franciscaines entre l’Elbe et l’Oder, de Capistran a Luther : vers 1450 – vers 1520
/ Ludovic Viallet.
Berlin ; Münster : LIT, cop. 2014. – XXIX, [1], 363 s. : il. ; 24 cm.
(Vita Regularis : Ordnungen und Deutungen Religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen ; Bd. 57)
ISBN 978-3-643-12441-8

    II.9800/34   Katalog on-line
Shades of a nation : the dynamics of belonging among the Silesian and Jewish populations in eastern Upper Silesia (1922 – 1934)
/ Anna Novikov.
Osnabrück : Fibre, cop. 2015. – 232 s. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 34)
ISBN 978-3-944870-39-7

    II.13876   Katalog on-line
The shaping of German identity : authority and crisis, 1245-1414
/ Len Scales. – 1st pbk ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XVI, 619, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-57333-7 Hbk
ISBN 978-1-107-46034-8 Pbk

    II.13815   Katalog on-line
Signa : studia i szkice z nauk pomocniczych historii : prace dedykowane profesorowi Zenonowi Piechowi w szeœćdziesištš rocznicę urodzin
/ pod red. Andrzeja Marca i Marcina Starzyńskiego.
Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2014. – 309, [1] s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Historyczne ; z. 21)

    C.145 – 46 (2015) no. 1-4   Katalog on-line
The Sixteenth Century Journal
/ Foundation for Reformation Research and Sixteenth Century Studies Conference.
Kirksville : Sixteenth Century Press, 1972-. – 23 cm.

    II.13904/6   Katalog on-line
Šlechticuv žid, žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novovéeku a moderní dobée
/ uspořádali Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič.
Ostrava : Ostravská Univerzita ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2015. – 287, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Nobilitas in Historia Moderna ; t. 6)
ISBN 978-80-7464-730-7 (Ostravská univerzita)
ISBN 978-83-7455-439-8 (AJD Częstochowa)

    C.37 – 113(2015), z. 1-2   Katalog on-line
Slezský Sborník : čtvrtletník pro véedy o společnosti
/ Slezský ústav SZM v Opavée.
Opava : Slezský ústav SZM, 1936-. – 24 cm.

    B.20 – 102 (2016) z. 1,2,3   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisuv a zprav ze života slovanského
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    B.20 – 101 (2015) z. 1,2,3   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisuv a zprav ze života slovanského
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    III.706/10 Podr. – T. 10   Katalog on-line
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajšcych : malarze, rzeŸbiarze, graficy. T. 1-
/ zespół red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971-. – Wol. ; 26 cm + Uzupełnienia i sprostowania.
ISBN błędny 830404933 (całoœć ; Ossolineum)
ISBN 83-85938-25-7 (Instytut Sztuki)

    II.9299/6 Podr. – T. 6   Katalog on-line
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1-
/ red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997-. – Wol. ; 25 cm.
ISBN 83-7059-225-2 (t. 1)
ISBN 83-7059-224-4 (całoœć)
ISBN 978-83-7059-224-0 (całoœć)

    III.1892/8 SHG Krak. – Cz. V, z. 3   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1-
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie)
ISBN 83-04-00938-2

    III.701/8 ZAH – Cz. V, z. 3   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1-
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie)
ISBN 83-04-00938-2

    III.697/8 Podr. – Cz. V, z. 3   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1-
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie)
ISBN 83-04-00938-2

    II.13909 ZAH   Katalog on-line
Słownik nazw miejscowych Œlšska polsko-niemiecki i niemiecko-polski
/ Monika Choroœ, Łucja Jarczak, Stanisława Sochacka ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski w Opolu.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2015. – 469 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7126-319-4

    I.10480   Katalog on-line
Šlubnyâ i pazašlubnyâ stasunki šlâchty Vâlikaha Knâstva Litouskaha u XVI – XVII stst.
/ Natalllâ Sliž.
Smalensk : InbelkulĐt, 2015. – 671, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-5-00-076005-5

    II.13755   Katalog on-line
Smuta v Rossii i Potop v Reči Pospolitoj : opyt preodoleniâ gosudarstvennogo krizisa v XVII stoleti : materialy Rossijsko-pol’skoj naučnoj konferencii, Moskva, 24-26 oktâbrâ 2012 g.
/ Institut Rossijskoj istorii Rossijskoj […]
Moskva : Drevlehranilse, 2016. – 425, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-93646-227-6

    II.13759   Katalog on-line
Social’nye gruppy i ih vliânie na razvitie obsestva v XVI-XIX vekah : sbornik naučnyh statej podgotovlen na osnove dokladov učastnikov meždunarodnoj konferencii, sostoâvšejsâ v Institute istorii Litvy 8-9 oktâbrâ 2014 g. […]

Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 415, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-05-4

    I.8635/119   Katalog on-line
Socjalistyczna alternatywa na emigracji? : Polska Partia Socjalno-Demokratyczna i jej kršg
/ Krzysztof Tarka.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 174, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 119)
ISBN 978-83-8098-027-3

    II.13817/24   Katalog on-line
Sofia – upersonifikowana Mšdroœć Boża : dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej
/ Zofia A. Brzozowska.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, cop. 2015. – [2], VII, [1], 478, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; no 24)
ISBN 978-83-7969-825-7
ISBN 978-83-7969-826-4 (eISBN)

    II.13722   Katalog on-line
Sovetskaâ model’ ekonomiki : souznyj centr i respubliki Pribaltiki, 1953 g. – mart 1965 g.
/ redakcionnaâ kollegiâ: A. N. Artizov (predsedatel’), V. P. Tarasov (zamestitel’ predsedatelâ), E. U. Zubkova (otvestvennyj […]
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2015. – 1003, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty)
ISBN 978-5-89511-039-3

    I.10493   Katalog on-line
Sovietinis „generalgubernatorius” : komunistńu partijńu antrieji sekretoriai Sovietńu Sšjungos respublikose
/ Saulius Grybkauskas ; Lietuvos Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2016. – 387, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-609-8183-14-6

    II.13786   Katalog on-line
Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914
/ Aneta Bołdyrew.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 367, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7969-861-5
ISBN 978-83-7969-862-2 (e-ISBN)

    II.13735   Katalog on-line
Społeczeństwo w przestrzeni gór w XIX i XX wieku
/ redakcja naukowa Tomasz Przerwa, Patrycja Ziomek, Kacper Manikowski, Jacek Wójcik.
Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 182 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61228-64-6

    II.13821   Katalog on-line
Spór o pamięć : polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich
/ Marek Mazurkiewicz ; Stowarzyszenie Instytut Œlšski, Państwowy Instytut Naukowy – […]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2015. – 283 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-808-6
ISBN 978-83-7126-315-6

    I.10453   Katalog on-line
Spotkanie ze œwiatem : eseje o historii globalnej
/ [red.] Patrick Boucheron, Nicolas Delalande ; tł. i red. nauk. Jerzy Pysiak.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 131, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-235-1249-3

    A.113 – Vol. 75(2014), z. 1-2   Katalog on-line
Srednie Veka : sbornik
/ Akademiâ Nauk Souza SSR. Institut Istorii.
Moskva : Izd. AN SSSR – 26 cm.

    II.9956/2(6) – T. 6 (2010)   Katalog on-line
Œredniowiecze Polskie i Powszechne
/ Uniwersytet Œlšski.
Katowice : Wydaw. UŒ, 1999-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336)

    III.2422/2   Katalog on-line
SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny. T. 2, Litva v politike SSSR i v meždynarodnyh otnošeniâh (avgust 1940 – centâbr 1945 gg.) : sbornik dokumentov
/ sost. A. Kasparavičus, Č. Laurinavičus, N. Lebedeva ; Institut […]
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 951, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 9986-780-82-9 (bendras)
ISBN 978-9955-847-61-8 (II t.)

    III.3192/22   Katalog on-line
Die Stadt der Neuchristen : konvertierte Juden und ihre Nachkommen im Trani des Spätmittelalters zwischen Inklusion und Exklusion
/ Benjamin Scheller.
[Berlin] : Akademie Verlag, cop. 2013. – 509, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Europa im Mittelalter : Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik ; Bd. 22)
ISBN 978-3-05-005977-8
ISBN 978-3-05-005978-5 (eISBN)

    II.9767/14   Katalog on-line
Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa 1900-1939 : Beiträge zur Entstehung moderner Urbanität zwischen Berlin, Charkiv, Tallin und Triest
/ hrsg. von Andreas R. Hofmann und Anna Veronika Wendland.
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2002. – 308 s. : fot., plany, faks. ; 25 cm.
(Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa ; Bd. 14)
ISBN 3-515-07937-8

    II.9928/33 ZDP Toru   Katalog on-line
Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? : Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte
/ herausgegeben von Heidi Hein-Kircher und Ilgvars Misĺans. – 2., überarbeitete und erweiterte Auflage.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2016. – VI, 219 s. ; 25 cm.
(Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 33)
ISBN 978-3-87969-406-8

    II.13703   Katalog on-line
Stalin’s citizens : everyday politics in the wake of total war
/ Serhy Yekelchyk.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2014. – XI, [3], 270 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-937844-9 (hardback : acid-free paper)

    II.13906   Katalog on-line
Středovéeký kaleidoskop pro muže s hulkou : véenováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu
/ [Vojtéech Bažant i 55 pozostałych ; editors cop. Eva Doležalová, Petr Sommer ; translation cop. z polštiny Roman Madecki, z […]
[Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. – 733 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-80-7422-355-6

    I.10388   Katalog on-line
Streetlife in late Victorian London : the constable and the crowd
/ Peter K. Andersson.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2013. – IX, [1], 265, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-32089-6 (hardback)

    B.119 – T. 32 (2015/2016)   Katalog on-line
Studia Claromontana
/ red. nacz. Janusz Zbudniewek.
Częstochowa : Wydawnictwo OO. Paulinów, 1981-. – 24 cm.

    II.12680/3   Katalog on-line
Studia i materiały do dziejów Domu Gdańskiego. Cz. 3
/ pod redakcjš Edmunda Kizika.
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 268 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 2 złoż. mapy.
ISBN 978-83-63352-61-5

    II.12843/3 Podr.   Katalog on-line
Studia i materiały do dziejów Domu Gdańskiego. Cz. 3
/ pod redakcjš Edmunda Kizika.
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 268 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + 2 złoż. mapy.
ISBN 978-83-63352-61-5

    II.13773   Katalog on-line
Studia i szkice z dziejów protestantyzmu na Œlšsku : od ukształtowania się wyznania do działalnoœci pietystów
/ Krystyn Matwijowski ; pod red. Leszka Zištkowskiego.
Wrocław : Wydawnictwo „Profil”, 2015. – 234, [2] s. ; 24 cm.
(Mistrzowie Historiografii Wrocławskiej)
ISBN 978-83-936337-9-1

    C.249   Katalog on-line
Studia Muzealno-Historyczne = Museum and History Studies
/ Muzeum Historii Kielc, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2009-. – 24 cm.

    C.249   Katalog on-line
Studia Muzealno-Historyczne = Museum and History Studies
/ Muzeum Historii Kielc, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2009-. – 24 cm.

    II.13797/3   Katalog on-line
Studia nad staropolskš sztukš wojennš. T. 3
/ pod red. Zbigniewa Hunderta, Karola Żojdzia i Jana Jerzego Sowy.
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. – 256 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-240-3

    A.452/50 – Vol. 50(2015), z.1-2   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.453 Podr. – Vol. 50(2015), z.1-2   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.453 Podr. – Vol. 51(2016), z.1,2   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.452/51 – Vol. 51(2016), z.1,2   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    B.89 – Vol. 54 (2016)   Katalog on-line
Studia ródłoznawcze = Commentationes
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    B.88 Podr. – Vol. 54(2016)   Katalog on-line
Studia ródłoznawcze = Commentationes
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    A.339/127 – Vol.127(2016)   Katalog on-line
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner- Ordens und seiner Zweige. Ergänzungsband
/ hrsg. von der Bayerischen Benediktinerakademie.
St. Ottilien : EOS-Verlag, 1926-. – 24 cm.

    II.13880/19   Katalog on-line
Studies in Byzantine Cultural History
/ Warren Treadgold ; edited by Bogdan-Petru Maleon and Anda-Elena Maleon.
Bucaređsti : Editura Academiei Române ; Brăila : Muzeul Brăilei „Carol I” editura Istorios, cop. 2015. – 487 s. : il. ; 24 cm.
(Florilegium Magistrorum Historiae Archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi ; 19)
ISBN 978-973-27-2589-4
ISBN 978-606-654-169-5

    A.232 – Vol. 33 (2015)   Katalog on-line
Studii đsi Materiale de Istorie Medie
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1956-. – 24 cm.

    III.3232/1   Katalog on-line
Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančińu provincijńu giminińu ir herbńu vardynas
/ Albertas Kojalavičius-Vijukas ; iš lotynńu kalbos vertçe Sigitas Narbutas.
Vilnius : Lietuvos mokslńu akademijos Vrublevskińu biblioteka, 2015. – LXX, 809, [1] s. : il. ; 35 cm.
(Collectanea Litterarum Lituaniae ; 1)
ISBN 978-9986-498-68-1

    I.10405   Katalog on-line
Svoboda i zapret : kul’tura v epohu terrora
/ Mihail Ryklin.
Moskva : Logos : Progress-Tradiciâ, 2008. – 294, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 5-8163-0084-9

    II.13889   Katalog on-line
Œwiat historyka : studia ofiarowane prof. Janowi Tyszkiewiczowi
/ pod redakcjš Mirosława Nagielskiego, Grzegorza Rostkowskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe […]
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016. – 459 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7549-253-8

    II.13829   Katalog on-line
Œwiat Muszkieterów : zapomnij albo zgiń
/ Jerzy Rostkowski. – Wyd. 2 popr.
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. – 420 s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Historia)
ISBN 978-83-7818-879-7

    I.10469   Katalog on-line
Œwiętopełk Gdański
/ Marek Smoliński.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016. – 368, [3] s. : 1 il. ; 21 cm.
(Seria Poczet Władców : najciekawsze biografie)
ISBN 978-83-7976-347-4

    I.10394   Katalog on-line
Sylwetka ideowa Zygmunta Krasińskiego : dylematy i meandry polskiej myœli konserwatywnej
/ Aleksandra Sekuła ; Fundacja Akademia Humanistyczna. Instytut Badań Literackich PAN.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2015. – 400 s. ; 21 cm + wkładka bibliograficzna : 16 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61750-64-2

    II.13043/7   Katalog on-line
Symbolic traces of communist legacy in post-socialist Hungary : experiences of a generation that lived during the socialist era
/ by Lisa Pope Fischer.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIII, [1], 217, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context, 1877-8550 ; vol. 7)
ISBN 978-90-04-32211-0 (hardback)
ISBN 978-90-04-32864-8 (e-book)

    II.13801   Katalog on-line
System parlamentarno-gabinetowy do I wojny œwiatowej
/ Maciej Rakowski.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. – 402, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-453-8

    I.10396   Katalog on-line
Szalony bieg : kolej i ciemna nowoczesnoœć
/ Wojciech Tomasik.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. – 362 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64703-42-3

    A.78 – 150(2016) z.1-6   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    A.78 – 149(2015) z.1-6   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    II.13727   Katalog on-line
Sze’erit hapleta = Ocaleni z Zagłady : działalnoœć American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989
/ Anna Sommer Schneider.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – 419 s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-391-0

    II.12295/76   Katalog on-line
Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1920-1949
/ Bartosz Włodarski.
Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. – 349 s. : il. ; 24 cm.
(Societas ; 76)
ISBN 978-83-7638-442-9

    I.7061/426   Katalog on-line
Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Moœci i Rzeczypospolitej
/ redakcja naukowa Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2016. – 282, [4] s. : il. ; 24 cm.
(ródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 426)
ISBN 978-83-7306-733-2

    II.13224/[15]   Katalog on-line
Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej : od XVI do poczštku XX wieku
/ pod redakcjš Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – 255 s. : il. ; 24 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-944-5

    I.8635/120   Katalog on-line
Tajemnica œmierci Jana Rodowicza Anody
/ Przemysław Benken ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 256 s. : il. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 120)
ISBN 978-83-8098-040-2

    I.10464   Katalog on-line
Tajna dyplomacja : ksišżki emigracyjne w drodze do kraju 1956-1989
/ Paweł Sowiński.
Warszawa : Towarzystwo „WięŸ” : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, cop. 2016. – 227, [4] s., [8] s. tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 321)
ISBN 978-83-62610-91-4
ISBN 978-83-64091-61-2

    I.10414/2   Katalog on-line
Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku
/ opracował Konrad Rzemieniecki ; wstęp na język ukraiński przetłumaczył Eugeniusz Czerniecki.
Biała Cerkiew : Wydawca Aleksander Pszonkowski, 2015. – 269, [3] s. : il. ; 21 cm.
(ródła do dziejów Prawobrzeżnej Ukrainy = Džerela do Istorii Pravoberežnoi Ukraini ; 2)
ISBN 978-617-604-057-6

    I.10414/1   Katalog on-line
Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
/ opracował Konrad Rzemieniecki ; przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława JóŸwikiewicza i Violetty […] – Wyd. 2 popr.
Biała Cerkiew : Wydawca Aleksander Pszonkowski, 2015. – 430, [2] s. : il. ; 21 cm.
(ródła do dziejów Prawobrzeżnej Ukrainy = Džerela do Istorii Pravoberežnoi Ukraini ; 1)
ISBN 978-617-604-058-3

    I.10504/10   Katalog on-line
The teaching of Gasparino Barzizza : with special reference to his place in Paduan Humanism
/ R. G. G. Mercer.
London : The Modern Humanities Research Association, 1979. – VIII, 168 s. ; 23 cm.
(Modern Humanities Research Association. Texts and Dissertations ; Vol. 10)
ISBN 0-900547-51-0

    II.13701   Katalog on-line
The Templars, the witch, and the wild Irish : vengeance and heresy in medieval Ireland
/ Maeve Brigid Callan.
Ithaca : Cornell University Press, cop. 2015. – XXI, [3], 280 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5313-7 (cloth : alk. paper)

    II.200/29 Podr.   Katalog on-line
Testamenty szlacheckie z ksišg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700
/ wydał Paweł Klint.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 514 s. ; 25 cm.
(ródła Dziejowe, 1731-3716 ; t. 29)
ISBN 978-83-229-3527-9

    II.13809   Katalog on-line
The teutonic order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th C.
/ authors Marian Arszyński, Marian Biskup, Roman Czaja, Bernhart Jähnig, Klaus Militzer, Zenon Hubert Nowak, Andrzej Radzimiński, […]
Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2015. – 422, [1] s., [12] s. tabl. kolor., [4] k. tabl. kolor. złoż. luz. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65127-11-2 (TNT)
ISBN 978-3-412-50517-2 (Böhlau Verl.)

    II.13799   Katalog on-line
Themis a Clio czyli Prawo a historia
/ Juliusz Bardach ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Liber, 2001. – 398 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7206-036-3

    A.417 – 84 (2016), z.1-4   Katalog on-line
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d’Histoire du Droit = The Legal History Review
/ founded by A. S. de Blécourt [et al.].
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. – 24 cm.

    A.297 – Vol. 58 (2016), z.1-3   Katalog on-line
Történelmi Szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítöje
/ Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
Budapest : Akadémiai Kiadó – il. ; 24 cm.

    A.297 – Vol. 57 (2015) z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Történelmi Szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítöje
/ Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
Budapest : Akadémiai Kiadó – il. ; 24 cm.

    II.13776   Katalog on-line
Towarzystwa oszczędnoœciowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku
/ Marek Król.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 408 s. ; 25 cm.
(Historia. Gospodarka XIX/XX w.)
ISBN 978-83-7969-280-4
ISBN 978-83-7969-939-1 (e-ISBN)

    I.10399   Katalog on-line
Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludnoœci Żydowskiej w Polsce w latach 1921-1950
/ Ignacy Einhorn.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 243, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Medicina Historica)
ISBN 978-83-7441-931-4

    II.5969/[7] Podr.   Katalog on-line
Tragiczne przedwioœnie : lata 1845-1846
/ [redaktor tomu Mariusz Kulik ; do druku przygotowali teksty rosyjskie: Ludwika Kasznicka, Olga Kasztanowa, teksty polskie: Wiktoria Œliwowska, Mariusz Kulik] ; Instytut Historii PAN, […]
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 303 s., [8] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe Obščestvenno-Političeskoe Dviženie i Literaturna⠎izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy)
ISBN 978-83-63352-52-3

    II.12327/[7]   Katalog on-line
Tragiczne przedwioœnie : lata 1845-1846
/ [redaktor tomu Mariusz Kulik ; do druku przygotowali teksty rosyjskie: Ludwika Kasznicka, Olga Kasztanowa, teksty polskie: Wiktoria Œliwowska, Mariusz Kulik] ; Instytut Historii PAN, […]
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 303 s., [8] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe Obščestvenno-Političeskoe Dviženie i Literaturna⠎izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy)
ISBN 978-83-63352-52-3

    II.13804 ZAH   Katalog on-line
Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekœcie zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970)
/ Bożena Degórska ; [opracowanie cyfrowe kartogramów Aleksandra Deręgowska].
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, cop. 2015. – 221, [3] s. : il. gł. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7963-028-8
ISBN 978-83-7963-029-5 (e-book)

    I.10430/139   Katalog on-line
Transnationale Wissenschafts- und Verhandlungskultur : die Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission 1972-1990
/ Thomas Strobel.
Göttingen : V&R Unipress, cop. 2015. – 378 s. : il. ; 24 cm.
(Eckert. Die Schriftenreihe, 2198-6320 ; Bd. 139)
ISBN 978-3-8471-0524-4
ISBN 978-3-8470-0524-7 (E-Book)
ISBN 978-3-7370-0524-1 (V&R eLibrary)

    A.616 – Vol. 23 (2014), z. 1-4   Katalog on-line
Transylvanian Review
/ Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation.
Cluj-Napoca : Romanian Cultural Fundation, 1992- – 24 cm.

    A.616/1 – Vol. 24 (2015), z.1,2   Katalog on-line
Transylvanian Review
/ Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation.
Cluj-Napoca : Romanian Cultural Fundation, 1992- – 24 cm.

    III.3237   Katalog on-line
Trzecia Rzesza u władzy
/ Richard J. Evans ; tłumaczenie: Mateusz Grzywa.
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016. – 747 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7889-453-7

    II.13903   Katalog on-line
Turecka opończa, belgijska peleryna : obraz państwa bułgarskiego w twórczoœci satyrycznej przełomu XIX i XX wieku
/ Krzysztof Popek.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 257 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-65080-35-6
ISBN 978-83-65080-33-2

    III.3250   Katalog on-line
Ubi est finis huius libri deus scit : Středovéeká knihovna augustiniánských kanovniku v Roudnici nad Labem
/ Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.).
Praha ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2015. – 675, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-80-88013-09-9

    III.3235 Podr.   Katalog on-line
Udzel’niki paustannâ 1863-1864 gadou : biâgrafičny slounik : (pavodle materyâlau Nacyânal’naga gistaryčnaga arhiva Belarusi)
/ Dzmitryj Matvejčyk ; Departament na arhivah i spravavodstvu Ministerstva ustycyi […]
Minsk : „Belarus'”, 2016. – 734, [2] s. ; 27 cm.
ISBN 978-985-01-1159-3

    II.5239/12   Katalog on-line
Ukmergçes dekanato topografinis aprašymas 1784 m. : atspaudas iš Lietuvińu Katalikńu mokslo akademijos metraščio t. XXXVII
/ parengçe Sigitas Jegelevičius ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija.
Vilnius : Katalikńu Akademija, 2013. – S. [6], 373-568 : il. ; 25 cm.
(Fontes Historiae Lituaniae ; vol. 12)
(Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademijos Metraštis, 1392-0502 ; t. 37)

    II.5239/8   Katalog on-line
Ukmergçes dekanato vizitacija 1784 m. : atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jakubo Masalskio parçedymu
/ [Józef Zabielski] ; parengçe Sigitas Jegelevičius ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija.
Vilnius : Katalikńu Akademija, 2009. – X, [4], 296 s. : il. ; 25 cm.
(Fontes Historiae Lituaniae ; vol. 8)
ISBN 978-9986-592-60-0

    I.7467/59   Katalog on-line
Undaunted by exile! : to the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech Lands
/ Zlatica Zudová-Lešková et alii.
Prague : Institute of History, 2015. – 365, [3] s. : il. ; 22 cm.
(The works of the Institute of History, Czech Academy of Sciences = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; vol. 59)
ISBN 978-80-7286-259-7

    II.13204/60   Katalog on-line
Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis 1700
/ Márta Fata ; Hrsg. von Franz Brendle und Anton Schindling.
Münster : Aschendorff, 2000. – IX, [1], 359, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 0170-7302 ; 60)
ISBN 3-402-02981-2

    I.9282/3 z.2/1   Katalog on-line
Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku
/ Marcin Starzyński.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Societas Vistulana, 2016. – XLI, [1], 147 s. ; 24 cm.
(Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Œlšska i Pomorza Zachodniego. T. 3, Małopolska. z. 2/1, Kazimierz)
ISBN 978-83-65548-02-3

    I.9282/App.1, z.1   Katalog on-line
Urzędnicy miejscy Kłodzka do 1629 roku
/ Mateusz Goliński.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historii, cop. 2016. – 185 s. ; 22 cm.
(Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Œlšska i Pomorza Zachodniego. App. 1, Ziemia Kłodzka. Z. 1, Kłodzko)
ISBN 978-83-8019-490-8

    I.8883/3 SHG Pozn.   Katalog on-line
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 3, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek
/ pod redakcjš Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym ; Instytut Historii […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 370 s. ; 22 cm.
ISBN 83-7181-289-2 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-289-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-312-2 (Księstwo Żmudzkie)

    I.8761/3   Katalog on-line
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 3, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek
/ pod redakcjš Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym ; Instytut Historii […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 370 s. ; 22 cm.
ISBN 83-7181-289-2 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-289-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-312-2 (Księstwo Żmudzkie)

    I.8762/3 Podr.   Katalog on-line
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 3, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek
/ pod redakcjš Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym ; Instytut Historii […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 370 s. ; 22 cm.
ISBN 83-7181-289-2 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-289-7 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-312-2 (Księstwo Żmudzkie)

    I.8883/4 SHG Pozn.   Katalog on-line
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 4, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek
/ pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk ; Instytut Historii […]
Warszawa : DiG, 2003. – 412 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7181-289-2 (całoœć)
ISBN 83-7181-279-5

    I.10380   Katalog on-line
The uses of space in early modern history
/ edited by Paul Stock.
New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. – XIV, 269, [5] s. : il. ; 23 cm.
(Palgrave studies in Cultural and Intellectual History)
ISBN 978-1-137-49003-2 (hardback : alkaline paper)

    I.10467   Katalog on-line
Ustrój terroru : obóz koncentracyjny
/ Wolfgang Sofsky ; przekład z języka niemieckiego Małgorzata Łukasiewicz.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – 383 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65254-21-4

    I.7467/51   Katalog on-line
V zákopech mysli : život, víra a uméení na prahu velké války
/ Milan Hlavačka, Sixtus Bolom-Kotari, Patrik Šimon ; [úvodni slovo Eva Semotanová].
Praha : Historický ústav, 2014. – 191, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; sv. 51)
ISBN 978-80-7286-233-7

    I.10415   Katalog on-line
The vanished city
/ Michel Mazor ; transl. by David Jacobson.
New York : Marsilio Publishers, cop. 1993. – 187 s. ; 22 cm.
ISBN 0-941419-93-2

    II.13741   Katalog on-line
Vârtanne u rabstva : prymusova praca nasel’nictva Belarusi 1941-1945
/ A. M. Litvin, Â. A. Greben’, S. Â. Novikau ; agulnaâ red. A. M. Litvin ; [pereklad dakumnetau z nâmeckaj na belaruskuu movu: V. A. Lojka, S. P. […]
Minsk : „Tesej”, 2010. – 581, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-985-463-415-9

    II.13757   Katalog on-line
Vertybińu transformacijos : Baltijos regiono rytinçe pakrantçe XIII-XVIII amžiais = Value transformations in the Eastern Baltic Region, 13-18 centuries : kolektyvine monografija
/ sudarytojas S.C. Rowell ; autoriai Darius Barasa, […]
Klaipçeda : Klaipçedos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2015. – 351, [1] s., XVI s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-18-866-7

    A.181 – 64 (2016), z. 1-4   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    II.13758   Katalog on-line
Vilniaus ir Žemaičiu katedru kapitulu statutai = the statutes of the chapters of Vilna and Samogitia
/ Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša.
Vilnius : Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija, 2015. – 414, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-9986-592-82-2

    II.5239/6   Katalog on-line
Vyskupo Ignoto Jokubo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m.
/ sudarçe ir parengçe Vytautas Jogçela ; [vertçe Romualdas Frikovičius, Rimantas Jasas] ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija, Lietuvos Istorijos Institutas.
Vilnius : KA, 2001. – 943 s. ; 25 cm.
(Fontes Historiae Lituaniae ; vol. 6)
ISBN 9986-592-32-1

    II.13915/[1]   Katalog on-line
Vznik Československa 1918
/ k vydání připravili Antonin Klimek [et al.].
Praha : Ústav Mezinárodních Vztahu, 1994. – 439, [4] s. : il. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky)
ISBN 80-85864-07-X

    II.13820   Katalog on-line
W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Zwišzku Polaków w Niemczech : mniejszoœci narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym
/ redakcja naukowa Piotr Pałys i Dietrich Scholze-Šołta ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut […]
Budišin/Bautzen : Serbski Institut ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2015. – 170 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-320-0

    II.13732   Katalog on-line
W cieniu wielkiego kanclerza : Barbara z Tarnowskich Zamoyska
/ Paweł Tyszka.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 373 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-376-0

    II.13539/2   Katalog on-line
W europejskiej wspólnocie cysterskiej : udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Citeaux (XII-XVIII w.)
/ Anna Galar ; redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek ; Opactwo Ojców Cystersów w […]
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2014. – 634, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta ; 2)
ISBN 978-83-61033-80-6

    II.13858   Katalog on-line
W Galicji i nad Soczš : Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny œwiatowej = V Galiciji in ob Soči : Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne
/ pod redakcjš Antoniego Cetnarowicza, Dušana Nećaka, Stanisława Pijaja, Bojany […]
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2016. – 226 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-36-3

    I.10499   Katalog on-line
W kręgu Bolesława Srockiego : Ludzie „Petu” : relacje, wspomnienia, polemiki
/ Waldemar Stopczyński.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2016. – 455, [1] s., [38] s. tabl. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-67-8

    II.13778   Katalog on-line
W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918
/ red. Maciej Gloger, Wiesław Ratajczak.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 183 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8018-048-2

    II.13827   Katalog on-line
W obronie Koœcioła i prawowiernoœci : tolerancja religijna w ujęciu Ambrożego, biskupa Mediolanu
/ Anna Aleksandra Kowalczyk ; [promotor Sławomir Bralewski ; recenzenci Kazimierz Ilski, Norbert Widok].
ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny, cop. 2015. – 136 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-937506-6-5

    II.13725   Katalog on-line
W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej : główne nurty myœli politycznej Sejmu Czteroletniego
/ Rafał Lis.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – 424 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-221-0 (Ignatianum)
ISBN 978-83-277-1096-3 (WAM)

    II.13721   Katalog on-line
Wacław Grzybowski : ambasador w Moskwie (1936-1939) : biografia polityczna
/ Marek Kornat ; [Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarzšdzania Informacjš. Wydział Wiedzy Historycznej].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. – 320, [3] s., [9] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biografie, Wspomnienia i Dokumenty Polskich Dyplomatów)
ISBN 978-83-7666-402-6

    II.7964/57   Katalog on-line
Wählerentscheidung unter demokratischem und Klassenwahlrecht : eine vergleichende Statistik der Reichstags- und Landtagswahlergebnisse in Preussen 1903 nebst Angaben zur Wirtschafts- und Sozialstruktur nach Vergleichsgebieten […]

Berlin : Colloquium Verlag, 1987. – X, 417 s. : il. ; 24 cm.
(Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin ; Bd. 57)
ISBN 3-7678-0693-2
ISBN 978-3-7678-0693-1

    II.7964/55   Katalog on-line
Wählergenerationen in Preussen zwischen Kaiserreich und Republik : Versuch zu einem Kontinuitätsproblem des protestantischen Preussen in seinen Kernprovinzen
/ Monika Neugebauer-Wölk, mit einer Einführung von Otto Büsch.
Berlin : Colloquium Verlag, 1987. – XIX, [1], 246 s. : il. ; 24 cm.
(Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin ; Bd. 55)
ISBN 3-7678-0691-6
ISBN 978-3-7678-0691-7

    II.13481/35   Katalog on-line
Warschau im Ersten Weltkrieg : deutsche Besatzungspolitik zwischen kultureller Autonomie und wirtschaftlicher Ausbeutung
/ Marta Polsakiewicz.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – IX, [1], 249, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 35)
ISBN 978-3-87969-402-0
ISBN 3-87969-402-8

    II.13871   Katalog on-line
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939 : materialne warunki bytu robotników i inteligencji
/ Elżbieta Mazur ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : IAiE PAN, 1993. – 175 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.

    II.13818   Katalog on-line
Warunki życia robotniczego w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dšbrowskiem w œwietle ankiet 1927 roku
/ Instytut Gospodarstwa Społecznego.
Warszawa : [s. n.], 1929 (Warszawa : Drukarnia Rola J. Buriana). – X, [2], 332, [1] s. ; 25 cm.

    II.13892   Katalog on-line
Wbrew królewskim aliansom : Rosja, Europa i polska walka o niepodległoœć w XIX wieku
/ pod redakcjš Łukasza Adamskiego i Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2016. – 412, [2] s., [10] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-64486-35-7

    I.10454   Katalog on-line
Węgierska rewolucja 1956 : pamiętnik dwunastolatka
/ Gyula Csics ; [przekład Anna Butrym, Aleksandra Bata-Bocian (współtłumaczenie – Kalendarium historyczne. Węgry 1944-1963) ; redakcja merytoryczna János Tischler ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 280 s. : il. kolor. ; 22 cm + mapa (1 k. złoż.).
ISBN 978-83-7629-989-1

    II.13715   Katalog on-line
The Weimar century : German émigrés and the ideological foundations of the Cold War
/ Udi Greenberg.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2014. – IX, [3], 276 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-691-15933-1 (hardback : alkaline paper)

    III.2591/8   Katalog on-line
Weksylologia polska : zarys problematyki
/ Jan Ptak ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 300 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-975-9 (DiG)
ISBN 979-10-95627-10-4 (LA Rama)
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)

    III.2590/8 Podr.   Katalog on-line
Weksylologia polska : zarys problematyki
/ Jan Ptak ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 300 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-975-9 (DiG)
ISBN 979-10-95627-10-4 (LA Rama)
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)

    III.3227   Katalog on-line
Die Weltkriegsspionage : (Original-Spionage-Werk) : Authentische Enthüllungen über Entstehung, Art, Arbeit, Technik, Schliche, Handlungen, Wirkungen und Geheimnisse der Spionage vor, während und nach dem Kriege auf Grund amtlichen […]

München : Verlag Justin Moser, Abteilung: Vertriebsstelle amtlicher Publikationen, cop. 1931. – 688 s., [28] k. tabl. : il. ; 31 cm.

    II.13905/7   Katalog on-line
West-östliche Europastudien : Rechtskultur, Kulturgeschichte, Geschichtspolitik = West-eastern European studies : legal culture, cultural history, politics of history
/ Stefan Troebst.
Leipzig : Leipziger Universitätverlag, 2015. – 318 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Transnationalisierung und Regionalisierung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1860-6202 ; Bd. 7)
ISBN 978-3-86583-840-7

    III.3196   Katalog on-line
Wiadomoœci Literackie (1924-1939) : wybór
/ wybór, wstęp i opracowanie Agata Zawiszewska.
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. – 698 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61750-53-6

    II.10789/2(7) – T. 7 (2010)   Katalog on-line
Wieki Stare i Nowe
/ [Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Œlšskiego].
Katowice : Uniwersytet Œlšski, 2000-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336)

    II.10789/3(8) – T. 8 (2011)   Katalog on-line
Wieki Stare i Nowe
/ [Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Œlšskiego].
Katowice : Uniwersytet Œlšski, 2000-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336)

    II.10789/1(6) – T. 6 (2009)   Katalog on-line
Wieki Stare i Nowe
/ [Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Œlšskiego].
Katowice : Uniwersytet Œlšski, 2000-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336)

    II.13796   Katalog on-line
Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku : katalog wystawy
/ Henryk Bartoszewicz ; Archiwum Główne Akt Dawnych ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016. – 55 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7549-257-6

    III.3226   Katalog on-line
Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje i konserwacja
/ pod redakcjš Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku.
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016. – 148 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-60518-81-6

    II.13674   Katalog on-line
Wina i kara : społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956 : studia i materiały
/ pod redakcjš naukowš Patryka Pleskota ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 592 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-917-4

    II.13888   Katalog on-line
Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji
/ Michał Oberc.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 180, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-319-5

    II.13895   Katalog on-line
Władysław Gomułka
/ Anita Prażmowska ; [tłumaczenie: Katarzyna Skawran].
Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2016. – 295, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7773-318-9

    III.3246   Katalog on-line
Władza : symbole i rytuały
/ Aleksander Gieysztor ; redakcja Przemysław Mrozowski, Paweł Tyszka, Piotr Węcowski ; [tłumaczenie z języka francuskiego Krystyna Zaleska ; tłumaczenie z języka angielskiego Aleksandra Kwiecińska ; […]
Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2016. – 375, [1] s. : il. (głównie kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7022-225-3

    III.3243/1   Katalog on-line
Władza i architektura : rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie : formy i funkcje (XV-XXI w.) : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej PRE w Zamku Królewskim w Warszawie, 9-11 kwietnia 2014 = Power and […]

Warszawa : Arx Regia Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, cop. 2016. – 432 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Projekt Rezydencje Europy = The European Residences Project ; 1)
ISBN 978-83-7022-224-6

    II.13793   Katalog on-line
Władza i polityka w czasach nowożytnych
/ pod red. Zbigniewa Anusika.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – 341 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7525-581-2

    II.13792   Katalog on-line
Wobec roku 1863 : księża w powstaniu styczniowym i ich losy
/ Eugeniusz Niebelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015. – 439 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 181)
ISBN 978-83-7306-704-2

    II.13409/2   Katalog on-line
Wojna 1866 roku w Galicji i na Œlšsku Cieszyńskim
/ Michał Baczkowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 101, [3] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 2)
ISBN 978-83-65080-13-4

    II.12865   Katalog on-line
Wojna, pamięć, tożsamoœć : o bitwach i mitach bitewnych
/ pod red. Jan M. Piskorskiego ; [aut. Roman Czaja et al.].
Warszawa : Bellona, cop. 2012. – 478, [2] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-11-12322-9

    I.10474   Katalog on-line
Wołyń ’43 : ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna
/ Grzegorz Motyka.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2016. – 285, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-06207-4

    II.13868   Katalog on-line
A world without Jews : the Nazi imagination from persecution to genocide
/ Alon Confino.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2014. – XV, [3], 284 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-18854-7 (hardback)
ISBN 978-0-300-21251-8 (pbk.)

    B.187/19 – Vol.19 (2015)   Katalog on-line
Wrocławskie Studia Wschodnie
/ Oœrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego ; red. nacz. Czesław Hernas.
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997-. – 22 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661)

    I.10384   Katalog on-line
Wspomnienia z młodoœci
/ Helena z Czartoryskich Stanisławowa Plater-Zyberk ; wstęp i opracowanie Barbara Wysocka.
Kórnik : [Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka], 2015. – 252, [4] s., [4] s. tabl. złoż. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-85213-61-1

    II.13819   Katalog on-line
Wychować lojalnych obywateli : polityka oœwiatowa państwa polskiego na Polesiu
/ wstęp i opracowanie naukowe Andrzej Smolarczyk, Wojciech Œleszyński, Anna Włodarczyk.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Avalon, 2016. – 167 s. : il. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7730-189-0

    III.3214/1   Katalog on-line
Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! : alija gomułkowska 1956-1960
/ Ewa Węgrzyn.
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2016. – 379, [16] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Polscy Żydzi. Studia i Teksty ; 1)
ISBN 978-83-7866-046-0

    III.2822/3   Katalog on-line
XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai. T. 3, 1658 ir 1663 m. Vilniaus miesto tarybos aktńu knyga
/ Lietuvos Istorijos Institutas ; sudarçe Elmantas Meilus ; parengçe Algimantas Kaminskas, Milda Kvizikevičiutçe, […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, Leidykla, 2015. – 289, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-847-44-1 (bendras)
ISBN 978-9955-847-98-4 (III tomas)

    II.13795   Katalog on-line
„Z Bogom za Cerkvu i vitčiznu” : greko-katolickie parafiâl’ne duhovenstvo v Galičini u 90-h rokah XIX stolittâ
/ Nataliâ Kolb ; Nacional’na akademiâ nauk Ukraini, Institut ukrainoznavstva im. I. […]
Žovkva : „Misioner”, 2015. – 322, [2] s., [48] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-966-02-7230-9

    II.13682   Katalog on-line
Z dziejów Polaków na Litwie : wspomnienia 1871-1939
/ Eugeniusz Romer ; red. Maria Rodowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Multiart, 2014. – [8], VIII, [2], 237, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938484-0-9

    II.13846   Katalog on-line
Z kancelarii XVI-wiecznych miast œlšskich : edycje Ÿródeł ze Strzegomia, Œwidnicy i Wrocławia
/ pod redakcjš Mateusza Golińskiego.
ŁódŸ : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – 244 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7729-318-8

    II.13849   Katalog on-line
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
/ Elżbieta Ršczy.
Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. – 405, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
ISBN 978-83-7629-663-0
ISBN 978-83-7996-004-0

    A.91 – Vol.80 (2015), z 1-4, supl.   Katalog on-line
Zapiski Historyczne : kwartalnik poœwięcony historii Pomorza
/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych.
Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. – 24 cm.

    III.3180   Katalog on-line
Zapisnye knižki velikogo knâzâ Nikolaâ Pavloviča, 1822-1825
/ pod red. M. V. Sidorovoj i M. N. Silaevoj ; [naučnyj perevod s fr. E. E. Lâmina, O. V. Edel’man ; avt. predisloviâ M. V. Sidorova, M. N. Silaeva].
Moskva : Političeskaâ enciklopediâ, 2013. – 903, [1] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Bumagi Doma Romanovyh)
ISBN 978-5-8243-1842-5

    II.13883/1   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 1, (1940-1941)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík.
Praha : Historický ústav Akademie véed ČR : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR, 2008. – 877, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-80-86495-52-1

    II.13883/2   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 2, (1942)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR : Historický ústav Akademie véed ČR, 2011. – 849, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-86495-71-2

    II.13883/3/1   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 3.1, (leden – červen 1943)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR : Historický ústav Akademie véed ČR, 2012. – 490, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-87782-00-2 (1. sv.)
ISBN 978-80-87782-01-9 (soubor)
ISBN 978-80-87782-02-6 (2. sv.)

    II.13883/3/2   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 3.2, (červenec – prosinec 1943)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR : Historický ústav Akademie véed ČR, 2013. – 589, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-87782-02-6 (2. sv.)
ISBN 978-80-87782-01-9 (soubor)

    II.13883/4/1   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 4.1, (leden – červen 1944)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR : Historický ústav Akademie véed ČR, 2014. – 836, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-7286-242-9
ISBN 978-80-7286-244-3 (soubor)
ISBN 978-80-7286-243-6 (2. sv.)

    II.13883/4/2   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 4.2, (červenec – prosinec 1944)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR : Historický ústav Akademie véed ČR, 2015. – 905, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-7286-243-6 (2. sv.)
ISBN 978-80-7286-244-3 (soubor)

    II.13731   Katalog on-line
Zatrute ziarno : proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912)
/ Małgorzata Domagalska.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 341 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-391-3

    B.134 – 33   Katalog on-line
Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istraživačkog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti.

Zagreb : JAZU, 1979-1989. – 25 cm.

    I.10506   Katalog on-line
Zbrodnia katyńska : zeznania œwiadków przed polskimi sšdami wojskowymi (1943-1946)
/ Jerzy Platajs.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2016. – 442, [2] s., [19] s. tabl. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-75-3

    I.10402   Katalog on-line
Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
/ Jakub Węglorz.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 349 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-240-9

    A.271/60 – Jg. 65(2016), z.1,2,3,4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    A.622 Pozn. – Vol. 65 (2016), z.1,2,3,4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    II.5239/11   Katalog on-line
Žemaičińu vyskupijos vizitacijńu aktai (1611-1651 m.)
/ parengçe Liudas Jovaiša.
Vilnius : Katalikńu Akademija, 2011. – XLI, [1], 477, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Fontes Historiae Lithuaniae ; vol. 11)
ISBN 978-9986-592-68-6

    II.5239/10   Katalog on-line
Žemaičińu vyskupo Kazimiero Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijńu aktai
/ parengçe Mindaugas Paknys ; Lietuvińu Katalikńu Mokslo Akademija.
Vilnius : Katalikńu Akademija, 2011. – XIII, [3], 981, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Lietuvos Istorijos Šaltiniai ; t. 10)
ISBN 978-9986-592-67-9

    II.13688   Katalog on-line
Zesłane pokolenie : Filomaci w Rosji (1824-1870)
/ Jerzy Borowczyk.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. – 511, [1] s. ; 24 cm.
(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 160)
ISBN 978-83-232-2767-0

    B.120 – 49 (2015), 1-2   Katalog on-line
The Zew Zealand : Journal of HIstory The University of Auckland

Auckland : The University of Auckland, 1967- – 24 cm.

    A.332 – Vol. 70(2016), z.1-4   Katalog on-line
Zgodovinski Časopis : istoričeskij žurnal
/ odgovorni urednik Bogo Grafenauer.
Ljubljana : Zgodovinsko Društvo za Slovenijo, 1947-. – 24 cm.

    II.13914   Katalog on-line
Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866 : cech i sztuka złotnicza wobec przemian politycznych i gospodarczych Krakowa
/ Michał Myœliński.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 421 s., [21] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-63877-70-5

    I.10485 Podr.   Katalog on-line
„Zhańbiona” wieœ Okół : opowieœci o buncie
/ Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik ; [redakcja, korekta i indeks Grażyna Waluga ; tłumaczenie streszczenia Grażyna Waluga ; projekt okładki oraz mapy Magdalena Warszawa].
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ; Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016. – 337 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-70-7 (IHPAN)
ISBN 978-83-7133-666-9 (UJK)

    I.10486   Katalog on-line
„Zhańbiona” wieœ Okół : opowieœci o buncie
/ Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik ; [redakcja, korekta i indeks Grażyna Waluga ; tłumaczenie streszczenia Grażyna Waluga ; projekt okładki oraz mapy Magdalena Warszawa].
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ; Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016. – 337 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-70-7 (IHPAN)
ISBN 978-83-7133-666-9 (UJK)

    II.8411/11 Podr.   Katalog on-line
Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 11
/ [komitet redakcyjny Tadeusz Epsztein (red.), Sławomir Górzyński, Barbara Konarska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – XXXIV, 164 s. : il. ; 24 cm.
(Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej ; t. 3)
ISBN 978-83-7181-961-2

    I.10470   Katalog on-line
Złoty kciuk : młyn i młynarz w kulturze Zachodu
/ Krzysztof Rzepkowski.
Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ; Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 394 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-941666-3-2

    I.10498   Katalog on-line
Zmarnowana szansa? : możliwoœci obrony Czechosłowacji jesieniš 1938 roku
/ Piotr M. Majewski.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2016. – 359, [1] s., [9] k. tabl. złoż. kolor., [32] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-58-6

    II.13872   Katalog on-line
Zmierzch i œwit : Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795
/ pod redakcjš Aleksandry Antoniewicz, Rozalii Kosińskiej, Piotra Skowrońskiego ; [Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Studenckie Koło Naukowe Historyków UW, 2015. – 226 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-373-9

    II.13683 SHG Maz.   Katalog on-line
Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu : 1655-1660
/ Mirosław Nagielski, Krzysztof Kossarzecki, Łukasz Przybyłek, Andrzej Haratym ; Towarzystwo Miłoœników Historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 572 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-732-8

    I.10463   Katalog on-line
ródła staropolskie i nauki pomocnicze historii
/ pod red. Jakuba Rogulskiego.
Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 418 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63896-07-2

    III.2741/24   Katalog on-line
Zwišzek Harcerstwa Polskiego 1956-1963 : społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL
/ Andrzej Friszke.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016. – 310, [2] s. ; 21 cm.
(Seria Historyczna ; [24])
ISBN 978-83-65369-20-8 (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
ISBN 978-83-64091-66-7 (Instytut Studiów Politycznych PAN)

    C.181/43 – Vol. 43 (2016)   Katalog on-line
Zwingliana : Mitteilungen zur Geschichte und der Reformation
/ Vereinigung für Zwinglimuseum in Zürich.
Zürich : [Zücher & Furrer]. – 24 cm.

    III.3219   Katalog on-line
Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego
/ Dobrochna Gorlińska.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2015. – 369, [2] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-61033-96-7

    I.10508   Katalog on-line
Żydzi w II Rzeczypospolitej
/ Jerzy Tomaszewski ; wybór i opracowanie Artur Markowski, Szymon Rudnicki.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 444 s. : il. ; 22 cm.
(Klasycy Historiografii Warszawskiej)
ISBN 978-83-7543-410-1

    II.12671/16   Katalog on-line
Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku : zmieniajšca się mniejszoœć w zmieniajšcym się społeczeństwie
/ Władimir Rabinowicz ; tł. Irena Kotwicka-Dudzińska ; wprow. Artur Kijas ; red. tomu Katarzyna Jędraszczyk ; Poznańskie […]
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej, 2014. – 233 s. ; 24 cm.
(GnieŸnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie, 2082-596X ; t. 16)
ISBN 978-83-7654-298-0

    I.10428   Katalog on-line
Zygmunt Korybutowicz : litewski ksišżę w husyckich Czechach (ok. 1395-wrzesień 1435)
/ Jerzy Grygiel.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2016. – 143 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-170-8 (opr. twarda)
ISBN 978-83-7730-169-2 (opr. brosz.)