Nabytki 2015 r.

Nabytki Biblioteki w 2015 r.

 

II.13422/50   Katalog on-line
Abraham ibn Daud’s Dorot ‚olam (Generations of the Ages) : a critical edition and translation of Zikhron Divrey Romi, Divrey Malkhey ‚Israel, and the Midrash on Zechariah 
/ by Katja Vehlow.
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – XVIII, 401, [1] s. ; 25 cm.
(The Medieval and Early Modern Iberian World, 1569-1934 ; vol. 50 )
ISBN 978-90-04-22790-3 (hardback)
ISBN 978-90-04-24815-1 (e-book)

    I.10252   Katalog on-line
The allegory of love : a study in medieval tradition 
/ by C. S. Lewis. – 1st print. as a Cambridge University Prees book, Canto Classics.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2013. – XI, [1], 476 s. ; 22 cm.
(Canto Classics )
ISBN 978-1-107-65943-8 Paperback

    A.58/132 – Vol.132(2014)   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    II.13427   Katalog on-line
The anatomy of revolution revisited : a comparative analysis of England, France, and Russia 
/ Bailey Stone.
New York : Cambridge University Press, 2014. – XIII, 529 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-04572-9

    II.13440   Katalog on-line
Becoming Soviet Jews : the Bolshevik experiment in Minsk 
/ Elissa Bemporad.
Bloomington ; Indianopolis : Indiana University Press, cop. 2013. – XI, [3], 276, [2] s. : il. ; 24 cm.
(The Modern Jewish Experience )
ISBN 978-0-253-00813-8 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00822-0 (pbk. : alk. paper)

    II.13493   Katalog on-line
Belliculum diplomaticum V Lublinense : dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy 
/ red. Artur Górak, Małgorzata Szabaciuk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 376 s. : il.; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-567-7

    I.10276/4   Katalog on-line
Bodzentyn w okresie powstania styczniowego : historia i tradycja 
/ pod red. Lidii Michalskiej-Brachy i Wiesława Cabana.
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Bodzentyn : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 2013. – 286 s. : il. kolor. ; 21 cm.
(Spotkania Bodzentyńskie ; ed. 4 )
ISBN 978-83-936520-1-3
ISBN 978-83-60777-51-0

    II.13505   Katalog on-line
Bolingbroke, Robertson, Gibbon : znajomoœć i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oœwiecenia : (1764-1820) 
/ Paweł Komorowski ; Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydaw. IHN PAN, 2003. – 203, [1] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 83-86062-22-3

    II.13462   Katalog on-line
Bringing the dark past to light : the reception of the Holocaust in postcommunist Europe 
/ edited and with an introduction by John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic.
Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2013. – X, [2], 778 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-8032-2544-2 (cloth : alk. paper)

    I.10254   Katalog on-line
Britain’s imperial muse : the classics, imperialism, and the Indian empire, 1784-1914 
/ C. A. Hagerman.
Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2013. – IX, [1], 266 s. ; 23 cm.
(Britain and the World )
ISBN 978-0-230-27861-5

    II.13436/26   Katalog on-line
Caffaro, Genoa and the twelfth-century crusades 
/ translated by Martin Hall and Jonathan Phillips.
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2013. – XVI, [4], 258 s. : il. ; 24 cm.
(Crusade Texts in Translation ; 26 )
ISBN 978-1-4094-2860-2 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-1-4094-2861-9 (ebk. – PDF)
ISBN 978-1-4724-0142-7 (ebk. – e-PUB)

    II.13434   Katalog on-line
Cultural exchange : Jews, Christians, and art in the medieval marketplace 
/ Joseph Shatzmiller.
Princeton : Princeton University Press, cop. 2013. – XII, [2], 185, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Jews, Christians, and Muslims from the Ancient to the Modern World )
ISBN 978-0-691-15699-6 (hardcover : alk. paper)

    II.13455   Katalog on-line
Danziger Erfahrungen w latach 1739-1793 : studium z dziejów gdańskiego czasopiœmiennictwa 
/ Piotr Paluchowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013. – 583 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-275-4

    II.13437   Katalog on-line
Deploying Orientalism in culture and history : from Germany to Central and Eastern Europe 
/ ed. by James Hodkinson and John Walker ; with Shaswati Mazumdar and Johannes Feichtinger.
Rochester ; Woodbridge : Camden House, 2013. – VIII, 259, [3] s. ; 24 cm.
(Studies in German Literature, Linguistics and Culture )
ISBN 978-1-57113-575-9
ISBN 1-57113-575-8

    II.13479/1   Katalog on-line
Dom otwarty/dom zamknięty. 2, Pogranicza wobec różnicy 
/ pod red. Izabeli Skórzyńskiej.
Poznań : Instytut Historii UAM, 2014. – 199, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Studia Historica Slavo-Germanica Novae. Monografie ; t. 1 )
ISBN 978-83-63047-48-1

    II.13499   Katalog on-line
Drogi odrębne, drogi wspólne : problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Œrodkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku 
/ red. nauk. Maciej Janowski.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014. – 426 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-39-4

    II.13500 Podr.   Katalog on-line
Drogi odrębne, drogi wspólne : problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Œrodkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku 
/ red. nauk. Maciej Janowski.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014. – 426 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-39-4

    II.13510   Katalog on-line
Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym 
/ [oprac.] Henryk Kocój.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 380 s. : il. ; 25 cm.
ISBN błędny 9878323336891
ISBN 978-83-233-3689-1

    III.3127   Katalog on-line
Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930) 
/ Krystian Maciej Szudarek ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 461, [3] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-888-2

    I.9856/[20]   Katalog on-line
The emblematic queen : extra-literary representations of erly modern queenship 
/ edited by Debra Barret-Graves.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2013. – X, [2], 234 s. : il. ; 23 cm.
(Queenship and Power )
ISBN 978-1-137-30309-7

    II.13431   Katalog on-line
Emperor of the world : Charlemagne and the construction of imperial authority, 800-1229 
/ Anne A. Latowsky.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2013. – XIV, 290 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5148-5 (cloth: alk. paper)

    I.10255   Katalog on-line
The empire of progress : West Africans, Indians, and Britons at the British Empire Exhibition 1924-25 
/ Daniel Stephen.
New York ; Houndmills, Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2013. – [12], 194 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-32511-2 (alk. paper)

    III.3121   Katalog on-line
Fascist voices : an intimate history of Mussolini’s Italy 
/ Christopher Duggan.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2013. – XXIII, [1], 501, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-973078-0

    II.13432   Katalog on-line
Fearful spirits, reasoned follies : the boundaries of superstition in late medieval Europe 
/ Michael D. Bailey.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2013. – XV, [1], 295 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5144-7 (cloth : alk. paper)

    I.10258   Katalog on-line
Forgotten voices : the expulsion of the Germans from Eastern Europe after World War II 
/ Ulrich Merten. – 1st paperback print. 2013.
New Brunswick ; London : Transaction Publishers, [2013]. – XX, 336 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4128-4302-7 (cloth)
ISBN 978-1-4128-5258-6 (paper)

    II.13498 ZAH   Katalog on-line
Geodezja w poczštkach Królestwa Polskiego : budowa zbiorów informacji przestrzennej na przykładzie wybranych miast regionu łódzkiego 
/ Marian Czochański, Grzegorz Kowalski.
ŁódŸ : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. – 417 s., 23 k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Monografie Politechniki Łódzkiej )
ISBN 978-83-7283-608-3

    II.13473   Katalog on-line
Germans to Poles : communism, nationalism and ethnic cleansing after the Second World War 
/ Hugo Service.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. – IX, [1], 378 s. : il. ; 24 cm.
(New Studies in European History )
ISBN 978-1-107-67148-5 (hardback)

    III.3117   Katalog on-line
Gułag : Sołowki, Kanał Białomorski, ekspedycja wajgacka, teatr w gułagu, Kołyma, martwa droga, Workuta 
/ Tomasz Kizny ; współpraca Dominique Roynette ; wstęp Norman Davies, Siergiej Kowalow, Nicolas Werth
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Fundacja Picture Doc, 2015. – 492, [4] s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-83-939314-3-9
ISBN 978-83-7629-740-8

    II.13482/2   Katalog on-line
Historie wzajemnych oddziaływań 
/ red. Robert Traba ; współprac. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk.
Berlin : Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury [etc.], 2014. – 480 s. ; 24 cm + wkładka : S. 481-512 : il. ; 14×24 cm.
(Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ; t. 2 )
ISBN 978-83-7982-016-0

    I.10260   Katalog on-line
The history and significance of the names Romanian/Vlach and Romania/Wallachia : speech delivered on 29 May 2013 in public session : with a response by academician Dan Berindei 
/ Ioan-Aurel Pop. – Ed a 2-a, rev.
Cluj-Napoca : Pres Universitară Clujeană, 2014. – 87, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-973-595-742-1

    I.10257   Katalog on-line
The Holocaust, religion, and the politics of collective memory : beyond sociology 
/ Ronald J. Berger. – 1st paperback print.
New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 2013. – XI, [1], 281, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4128-4304-1 (cloth)
ISBN 978-1-4128-5255-5 (paper)

    II.13435   Katalog on-line
Hume’s politics : coordination and crisis in the history of England 
/ Andrew Sabl.
Princenton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2012. – XI, [3], 334 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-13420-8 (hardback)

    II.12760/4   Katalog on-line
II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego 
/ [red. nauk., wstęp, wybór i oprac. Paweł Libera].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry : Tetragon, 2013. – 575 s. : il. ; 24 cm.
(Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Archiwum Akt Nowych, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, 2084-1337 ; t. 4 )
ISBN 978-83-64475-00-9 (CAW)
ISBN 978-83-63374-21-1 (Tetragon)

    II.13484/38   Katalog on-line
Intellektuelle in der Frühen Neuzeit 
/ hrsg. von Luise Schorn-Schütte.
Berlin : Akademie Verlag, cop. 2010. – 221, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel ; Bd. 38 )
ISBN 978-3-05-004924-3

    II.13443   Katalog on-line
Interdisciplinary interpretation : Paul Ricoeur and the hermeneutics of theology and science 
/ Kenneth A. Reynhout.
Lanham [etc.] : Lexington Books, cop. 2013. – XVIII, 191, [1] s. ; 24 cm.
(Studies in the Thought of Paul Ricoeur )
ISBN 978-0-7391-8061-7 (cloth : alk. paper)

    II.13429   Katalog on-line
An introduction to German pietism : Protestant renewal at the dawn of modern Europe 
/ Douglas H. Shantz ; foreword by Peter C. Erb.
Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2013. – XVIII, [4], 490 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4214-0830-9 (hdbk. : alk. paper)
ISBN 1-4214-0830-9 (hdbk. : alk. paper)
ISBN 978-1-4214-0831-6 (pbk. : alk. paper)
ISBN 1-4214-0831-7 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-1-4214-0880-4 (electronic)
ISBN 1-4214-0880-5 (electronic)

    II.13477/1   Katalog on-line
Inwentarz rękopisów Muzeum w Żywcu 
/ Rafał Kosiński.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2008. – 261 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Żywiecka ; nr 11 )
(Fontes Historiae Terrae Zyvecensis )
(Fontes Historiae Terrae Zyvecensis. Supplementa ; 1 )
ISBN 978-83-88737-49-7

    II.13490/1 Podr.   Katalog on-line
Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492 
/ Grażyna Rutkowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 422, 8 s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 1 )
ISBN 978-83-7543-364-7

    II.13489/1   Katalog on-line
Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492 
/ Grażyna Rutkowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 422, 8 s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 1 )
ISBN 978-83-7543-364-7

    II.13480   Katalog on-line
Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego 
/ wstęp Wojciech Œleszyński ; oprac. nauk. Wojciech Œleszyński, Anna Włodarczyk.
Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku ; Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2013. – 147 s. : il. 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7730-116-6

    II.13474   Katalog on-line
Jewish eugenics 
/ John Glad.
Washington [etc.] : Wooden Shore, L.L.C., 2011. – 464 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-89703-005-2
ISBN 978-0-89703-006-9

    II.13418/18   Katalog on-line
Judging „privileged” Jews : Holocaust ethics, representation, and the „Grey zone” 
/ Adam Brown.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2013. – X, 222 s. : il. ; 24 cm.
(War and Genocide ; vol. 18 )
ISBN 978-0-85745-991-6 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-0-85745-992-3 (institutional ebook)

    II.13453   Katalog on-line
Kalisz na przestrzeni wieków : konferencja naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Henryka Samsonowicza 
/ [red. Tadeusz Baranowski, Andrzej Buko] ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Miasto Kalisz.
Kalisz : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 279 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-05-2

    I.8635/98   Katalog on-line
Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesištych XX wieku 
/ pod redakcjš Konrada Białeckiego ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi […]
Warszawa ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 614, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 98 )
ISBN 978-83-7629-685-2

    III.3115/18   Katalog on-line
Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen und Litauen (1499-1548) : Baugeschichte, Funktion, Rezeption 
/ Tomasz Torbus.
Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2014. – 451 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
(Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 18 )
ISBN 978-3-7995-8418-0

    II.13458 Podr.   Katalog on-line
Koœcioły chrzeœcijańskie na Podolu 
/ pod redakcjš naukowš Tadeusza M. Trajdosa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 348 s. : il. ; 25 cm.
(Przestrzeń Religijna Europy Œrodkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-886-8

    II.12477/4   Katalog on-line
Koœcioły chrzeœcijańskie na Podolu 
/ pod redakcjš naukowš Tadeusza M. Trajdosa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 348 s. : il. ; 25 cm.
(Przestrzeń Religijna Europy Œrodkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-886-8

    II.13507   Katalog on-line
Kształtowanie kultury prowincjonalnej w katolickich sanktuariach maryjnych na kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej 
/ Tomasz Dywan.
ŁódŸ : Księży Młyn, Dom Wydawniczy, 2014. – 355 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7729-238-9

    I.10287   Katalog on-line
„Łšczmy sie przeciw wrogom jednoœci!” : Zwišzek Walki Młodych i inne organizacje dla młodzieży na Dolnym Œlšsku w latach 1945-1948 
/ Michał Palczyński.
Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991, 2014. – 198, [2] s., XVI s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62584-58-1

    II.13495   Katalog on-line
Latynizacja Koœcioła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim 
/ Dariusz Ciołka.
[Białystok] : Libra s.c. Wydawnictwo i Drukarnia, [2014]. – 320 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-88463-99-0

    I.10283   Katalog on-line
Ludnoœć białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu : analiza społeczno-polityczna 
/ Jacek Jaguœ.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 275, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-043-6

    II.13468   Katalog on-line
Making toleration : the repealers and the Glorious Revolution 
/ Scott Sowerby.
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2013. – [10], 404 s. : il. ; 24 cm.
(Harvard Historical Studies ; 181 )
ISBN 978-0-674-07309-8

    II.13457   Katalog on-line
Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejœciowych 1919 – 1947 – 1992 
/ red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. – 178, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-330-2

    II.13420/6   Katalog on-line
Manufacturing Middle Ages : entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe 
/ ed. by Patrick J. Geary and Gabor Klaniczay.
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – XI, [3], 436 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(National Cultivation of Culture, 1876-5645 ; Vol. 6 )
ISBN 978-90-04-24486-3 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-90-04-24487-0 (e-book)

    II.4626/174   Katalog on-line
Margaret of Parma : a life 
/ by Charlie R. Steen.
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – VI, [4], 321, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Studies in Medieval and Reformation Traditions, 1573-4188 ; vol. 174 )
ISBN 978-90-04-25744-3 (hardback)
ISBN 978-90-04-25745-0 (e-book)

    I.10269   Katalog on-line
Martyrdom : a very short introduction 
/ Jolyon Mitchell.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2012. – XIV, 141 s. : il. ; 18 cm.
(Very Short Introductions ; 338 )
ISBN 978-0-19-958523-6

    II.13478   Katalog on-line
Między barokiem a oœwieceniem : społeczeństwo stanowe : praca zbiorowa 
/ pod. red. Stanisława Achremczyka i Jerzego Kiełbika.
Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Oœrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2013. – 311 s. ; 24 cm.
(Rozprawy i Materiały Oœrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 260 )
ISBN 978-83-60839-59-1

    I.10278/38   Katalog on-line
Migraciones internacionales, actores sociales y estados : perspectivas del análisis histórico 
/ Elda González Martínez, Alejandro Fernández (eds.).
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2014. – 356 s. ; 23 cm.
(Tiempo Emulado : historia de América y Espana ; 38 )
ISBN 978-84-8489-843-6 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-388-3 (Vervuert)

    II.13488   Katalog on-line
Mikołaj Kopernik i jego œwiat : œrodowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia 
/ Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza.
Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2014. – 520 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61487-77-7

    II.13509/4   Katalog on-line
Miłoœnictwo rzeczy : studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku : materiały konferencji zorganizowanej w 2012 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie […]

Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014. – 444, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 4 )
ISBN 978-83-936912-9-6

    II.13430   Katalog on-line
Monastic reform as process : realities and representations in medieval Flanders, 900-1100 
/ Steven Vanderputten.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2013. – XI, [3], 247 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5171-3 (cloth: alk. paper)

    II.13501   Katalog on-line
My, ludzie z Marca : autoportret pokolenia ’68 
/ Piotr Osęka.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. – 366, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Historia )
ISBN błędny 9788364091371 (Instytut Studiów Politycznych PAN)
ISBN 978-83-7536-875-8 (Wydawnictwo Czarne)

    I.10284/4 ZAH   Katalog on-line
Najstarsza pleszewska księga radziecka : zapiski z lat 1485-1519 
/ wydał, przeł. i oprac. Adam Kozak.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum „Instytut Wielkopolski”, 2014. – 209, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Wielkopolska Dawniej i Dziœ : studia, Ÿródła i materiały ; 4 )
ISBN 978-83-7654-291-1

    II.10107/9 ZAH – T. 9(2013) Po-Q   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia – pochodzenie – zmiany. 1- 
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł: Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    I.10266/1   Katalog on-line
Neurâdova staršina Ukrainskoi kozac’koi deržavi (XVII-XVIII st.) : [monografiâ]. [t. 1] 
/ Irina Krivošeâ ; Nacional’nyj pedagogičnij universitet imieni N. P. Dragomanova.
Kiiv : Vidavničij dim Dmitra Burago, 2014. – 615, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-966-489-263-3
ISBN 978-966-489-265-7 (t. 1)

    I.10090/5   Katalog on-line
„Ni kacapa, ni žida, ni lâha” : nacional’nyj vopros v ideologii Organizacii ukrainskih nacionalistov 1929-1945 gg. 
/ Aleksej Bakanov.
Moskva : Font sodejstviâ aktual’nym istoričeskim issledovaniâm „Istoričeskaâ pamât'” : Izdatel’stvo „Algoritm”, 2014. – 423, [1] s. ; 22 cm.
(Seriâ „Vostočnaâ Evropa XX Vek” ; vyp. 5 )
ISBN 978-5-4438-0782-9

    I.10238/1   Katalog on-line
Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej : komisje specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce 
/ Alina Cała.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – 461 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Seria: Z Dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce )
ISBN 978-83-61850-38-0

    III.3124   Katalog on-line
Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego : polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660 = Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva : diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem […]

Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 411 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-940026-0-2 (AGAD)
ISBN 978-83-62421-99-2 (NDAP)
ISBN 978-83-7181-891-2 (DiG)

    I.10261   Katalog on-line
Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie : Tym, którym czeœć i miłoœć winniœmy w darze 
/ układ publikacji i dobór il. Marzena Włodek, Tomasz Filip] ; Polska Akademia Umiejętnoœci, Archiwum Nauki PAN i PAU, Biblioteka Naukowa PAU i […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci. Archiwum Nauki PAN i PAU : Biblioteka Naukowa PAU i PAN, 2014. – 94, [2] s. : il. ; 17×21 cm.
ISBN 978-83-7676-197-8

    I.10280 Podr.   Katalog on-line
Ostatnia krucjata : El-Ksar el-Kebir 1578 
/ Andrzej Dziubiński.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 140 s., [3] s. tabl. : il. kolor. ; 18 cm.
ISBN 978-83-63352-44-8

    I.10279   Katalog on-line
Ostatnia krucjata : El-Ksar el-Kebir 1578 
/ Andrzej Dziubiński.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 140 s., [3] s. tabl. : il. kolor. ; 18 cm.
ISBN 978-83-63352-44-8

    I.10259/6   Katalog on-line
Palmerston and The Times : foreign policy, the press and public opinion in mid-Victorian Britain 
/ Laurence Fenton.
London ; New York : I.B. Tauris, cop. 2013. – [8], 213, [1] s. ; 23 cm.
(Library of Victorian Studies ; 6 )
ISBN 978-1-78076-074-2

    II.375/31 – Z. 31 (2014)   Katalog on-line
Pamiętnik Bibljoteki Kórnickiej 
/ red. Józef Grycz.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 1929-. – 24 cm.

    I.10282   Katalog on-line
Penu historicum : łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku) 
/ Ignacy Lewandowski ; [aut. przekł. Stanisław Gawęda et al.].
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 575, [1] s., [8] s. tabl. il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63795-46-7

    II.12763/166   Katalog on-line
Persuasion and conversion : essays on religion, politics, and the public sphere in early modern England 
/ by Torrance Kirby.
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – X, 229 s. ; 24 cm.
(Studies in the history of Christian traditions, 1573-5664 ; vol. 166 )
ISBN 978-90-04-25364-3 (hardback)
ISBN 978-90-04-25365-0 (e-book)

    II.13417   Katalog on-line
Points of passage : Jewish transmigrants from Eastern Europe in Scandinavia, Germany, and Britain 1880-1914 
/ edited by Tobias Brinkmann.
New York ; Oxford : Berghahn Books, cop. 2013. – VIII, [2], 175, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-78238-029-0 (hardback)
ISBN 978-1-78238-030-6 (institutional e-book)

    II.13491   Katalog on-line
Polityka gospodarcza Władysława Łokietka 
/ Anna Obara-Pawłowska.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skołodowskiej, 2014. – 441 s., [2] k. tabl. złoż. luzem ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-563-9

    II.13481/29   Katalog on-line
Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich, 1894-1918 
/ Robert Spät.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2014. – X, 477 s. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 29 )
ISBN 978-3-87969-386-3

    II.13450/1   Katalog on-line
Polska Ludowa – Zwišzek Radziecki 1944-1974 : zbiór dokumentów i materiałów 
/ kom. red. Stanisław Trepczyński [et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych […]
Warszawa : Ksišżka i Wiedza, 1974. – X, [2], 650, [5] s. ; 25 cm.

    II.13450/2   Katalog on-line
Polska Ludowa – Zwišzek Radziecki 1974-1987 : zbiór dokumentów i materiałów 
/ kom. red. Henryk Jaroszek [et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zwišzku […]
Warszawa : MSZ, 1988. – XI, 495, [2] s. ; 24 cm.

    II.13508   Katalog on-line
Polska to nie oni : Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej 
/ Anna Landau-Czajka.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – 375 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61850-51-9

    III.144/50 Podr. – T. 50   Katalog on-line
Polski słownik biograficzny. T. 1- 
/ [red. Władysław Konopczyński] ; Polska Akademia Umiejętnoœci.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci ; Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1935-. – Wol. ; 29 cm.
ISBN 83-04-00148-9

    III.2816/2   Katalog on-line
Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 2, Wspólne – Oddzielne 
/ redakcja Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 671 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-493-4 (całoœć)
ISBN 978-83-7383-497-2 (t. 2)

    III.3126   Katalog on-line
Powracajšca przeszłoœć Starego Miasta w Elblšgu 
/ Grażyna Nawrolska.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2014. – 384 s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-61487-37-1

    II.13426   Katalog on-line
The pragmatic enlightenment : recovering the liberalism of Hume, Smith, Montesquieu, and Voltaire 
/ Dennis C. Rasmussen.
New York : Cambridge University Press, cop. 2014. – X, 349, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-04500-2 (hardback)

    II.13492   Katalog on-line
Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572) : studium z dziejów rzšdów prawa w Polsce 
/ Maciej Mikuła.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 382 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3833-8

    II.13485   Katalog on-line
Prehistoria – œredniowiecze – romantyzm : w kręgu indoeuropejskich tematów mitologicznych: od Dumézila do Słowackiego 
/ Dariusz Seweryn.
Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria, 2014. – 574, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61757-58-0

    II.13454   Katalog on-line
Pribaltijskij placdarm (1939-1940) : vozvrasenie Sovetskogo Souza na berega baltijskogo morâ 
/ Mihail Mel’tuhov.
Moskva : Algoritm, 2014. – 717, [3] s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-4438-0602-0

    II.13502   Katalog on-line
Problematyka wychowawczo-oœwiatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826-1918 
/ Katarzyna Dormus ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki. Zakład Dziejów Oœwiaty.
Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN : Wydawnictwo Retro-Art, 2006. – 453, [3] s. ; 24 cm.
(Monografie z Dziejów Oœwiaty ; t. 40 )
ISBN 83-86062-62-2

    III.3125/2 Podr.   Katalog on-line
Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 2, 1780-2012 
/ Przemysław M. Żukowski ; pod red. Doroty Malec.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – LXXX, [2], 680, [1] s., [16] s. tabl. : il. w tym kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-233-3663-1

    II.13503   Katalog on-line
Przygotowanie kadr oœwiatowych na uchodŸstwie w latach 1941-1948 
/ Witold Jan Chmielewski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2013. – 216 s. : il. ; 24cm.
(Monografie z Dziejów Oœwiaty ; T. 43 )
ISBN 978-83-7545-452-9

    II.13467   Katalog on-line
The pulpit and the press in Reformation Italy 
/ Emily Michelson.
Cambridge ; London : Harvard University Press, 2013. – [8], 262 s. : il. ; 25 cm.
(I Tatti Studies in Italian Renaissance History )
ISBN 978-0-674-07297-8

    II.13494   Katalog on-line
Regimen – Dominium – Societas nobilium : z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w œredniowieczu 
/ Anna Sochacka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 384, [1] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-555-4

    I.10253   Katalog on-line
Religion and public diplomacy 
/ edited by Philip Seib.
New York : Palgrave Macmillan, 2013. – X, 224, [2] s. ; 23 cm.
(Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy )
ISBN 978-1-137-29111-0

    II.3985/122   Katalog on-line
Religiosus Ludens : das Spiel als kulturelles Phänomen in mittelalterlichen Klöstern und Orden 
/ Hrsg von Jörg Sonntag.
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2013. – XII, 300 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Arbeiten zur Kirchengeschichte, 1861-5996 ; Bd. 122 )
ISBN 978-3-11-030506-7
ISBN 978-3-11-030507-4 (e-ISBN)

    II.13428   Katalog on-line
Religious stereotyping and interreligious relations 
/ edited by Jesper Svartvik and Jakob Wirén.
New York ; Houndmills, Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2013. – XVI, 298 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-137-34460-1

    I.10267   Katalog on-line
Reluctant clones: Moscow and the „socialist commonwealth” 
/ Teresa Rakowska-Harmstone ; Collegium Civitas, Institute of National Remembrance.
Warsaw : Collegium Civitas : Institute of National Remembrance, 2014. – 272 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61067-42-9
ISBN 978-83-7629-680-7

    III.3122   Katalog on-line
Resurgent antisemitism : global perspectives 
/ ed. by Alvin H. Rosenfeld.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 2013. – X, [2], 561 s. ; 24 cm.
(Studies in Antisemitism )
ISBN 0-253-00878-6
ISBN 978-0-253-00878-7 (cl : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00890-9 (eb)

    II.13421/49   Katalog on-line
Revising Dreyfus 
/ edited by Maya Balakirsky Katz.
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – XIV, 424 s. : il. ; 25 cm.
(Brill’s Series in Jewish Studies, 0926-2261 ; vol. 49 )
ISBN 978-90-04-25694-1 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-90-04-25695-8 (e-book)

    II.13439   Katalog on-line
The rise of female kings in Europe, 1300-1800 
/ William Monter.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2012. – XVIII, [2], 271, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-300-17327-7 (hardcover : alk. paper)

    I.10256   Katalog on-line
Romantic appropriations of history : the legends of Joanna Baillie and Margaret Holford Hodson 
/ Judith Bailey Slagle.
Madison : Fairleigh Dickinson University Press ; Lanham : Co-published with Rowman & Littlefield Pub. Group, cop. 2012. – XVIII, 120, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-61147-509-8 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-1-61147-510-4 (electronic)

    II.13419   Katalog on-line
Rome re-imagined: twelfth-Century jews, christians and muslims encounter the eternal city 
/ ed. Louis I. Hamilton and Stefano Riccioni.
Leiden : Brill, 2011. – [413]-591, III s. : il. ; 24 cm.
(Medieval Encounters, 1380-7854 ; vol. 17, nos. 4-5, spec. iss. )

    II.13456   Katalog on-line
Schimanski, Kuzorra und andere : polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg 
/ hrsg. von Dittmar Dahlmann, Albert S. Kotowski und Zbigniew Karpus.
Essen : Klartext, 2005. – 302 s. ; 24 cm.
ISBN 3-89861-434-4

    III.3123   Katalog on-line
Shatterzone of empires : coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands 
/ ed. by Omer Bartov and Eric D. Weitz.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2013. – XII, [2], 528 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-253-00635-6 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00631-8 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00639-4 (e-book)

    III.697/5/4/4 Podr. – Cz. IV, z. 4   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-. 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu )
ISBN 83-04-00129-2

    III.698/5/4/4 – Cz. 4, z. 4   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-. 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu )
ISBN 83-04-00129-2

    III.701/5/4/4 ZAH – Cz. IV, z. 4   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-. 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu )
ISBN 83-04-00129-2

    II.13445   Katalog on-line
A small town near Auschwitz : ordinary Nazis and the Holocaust 
/ Mary Fulbrook. – 1st impr.
Oxford : Oxford University Press, 2012. – XVII, [1], 421 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-960330-5

    I.10090/6   Katalog on-line
Sožžennye sela : Ukraina pod nacistskoj okkupaciej, 1941-1944 gg. : annotirovannyj ukazatel 
/ pod red. V. F. Soldatenko ; [perevod s ukrainskogo: Vedmid, L. A. et al.].
Moskva : Fond sodejstviâ aktual’nym istoričeskim issledovaniâm „Istoričeskaâ pamât”, 2013. – 382, [1] s. ; 22 cm.
(Seriâ „Vostočnaâ Evropa XX Vek” ; vyp. 6 )
ISBN 978-5-9990-0026-2

    II.13446   Katalog on-line
Spinoza on philosophy, religion and politics : the theologico-political treatise 
/ Susan James. – 1st publ. in paperback.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2014. – X, 348 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-969812-7 (hbk.)
ISBN 978-0-19-870121-7 (pbk.)

    II.13486   Katalog on-line
Społeczeństwo polskie w œwietle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915-1918 : wybór Ÿródeł 
/ oprac. Jerzy Gaul, Alicja Nowak ; Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG [etc.], 2014. – 400 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-935137-7-2 (AGAD)
ISBN 978-83-62421-98-5 (NDAP)
ISBN 978-83-7181-890-5 (DIG)

    I.8635/100   Katalog on-line
Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. „Hel” w historiografii : kreacja obrazu zdrajcy i obrona 
/ Daria Czarnecka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2014. – 159, [17] s. : il. ; 22 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 100 )
ISBN 978-83-7629-721-7

    I.10250/33   Katalog on-line
State and minorities in communist East Germany 
/ Mike Dennis and Norman LaPorte. – 1st paperback ed.
New York ; Oxford : Berghahn Books, cop. 2013. – XVII, [1], 236 s. ; 23 cm.
(Monographs in German History ; vol. 33 )
ISBN 978-1-78238-103-7 paperback
ISBN 978-1-78238-104-4 retail ebook

    II.13497 ZAH   Katalog on-line
Statystyka przestrzenna : metody analiz struktur przestrzennych 
/ red. nauk. Jadwiga Suchecka ; aut. Renata Jaworska [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. – 219, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Metody Iloœciowe )
ISBN 978-83-255-6215-1
ISBN 978-83-255-6216-8 (e-book)

    I.10277   Katalog on-line
Stefan Dšbrowski (1877-1947) : biografia polityczna 
/ Józef Malinowski.
Poznań : Wydawnictwo Rys, 2014. – 350 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63664-64-0

    II.8186/1   Katalog on-line
Stereotypen, Vorurteile, Völkerbilder in Ost und West- in Wissenschaft und Unterricht : eine Bibliographie 
/ Johannes Hoffmann.
Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1986. – XIII, 318 s. ; 27 cm.
(Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund ; Bd. 1 )
ISBN 3-447-02575-1

    III.2313/42   Katalog on-line
Stosunki narodowoœciowe na terenie województw wschodnich (Wilno 1939/40) 
/ Seweryn Wysłouch ; [red. nauk. Mikołaj Iwanow].
Warszawa : Studium Europy Wschodniej, 2013. – LXX, 303, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Bibliotheca Europae Orientalis. Fontes ; 3 )
ISBN 978-83-61325-34-5
ISBN błędny 9788361325346

    III.3116   Katalog on-line
Strus : dzieje podlaskiej rodziny herbu Jastrzębiec 
/ Robert Wiraszka, Tomasz Jaszczołt.
Warszawa : Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, 2014. – 447 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-939306-0-9

    I.10251   Katalog on-line
Studies in words 
/ by C. S. Lewis. – 2nd ed. [repr.].
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2013. – VII, [1], 342, [1] s. ; 22 cm.
(Canto Classics )
ISBN 978-1-107-68865-0 Paperback

    I.10286   Katalog on-line
Œwiat kultury staropolskiej : teksty Ÿródłowe i studia 
/ Bogdan Rok.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 225 s. ; 23 cm.
(Staropolski Oglšd Œwiata )
ISBN 978-83-8019-077-1

    II.13451   Katalog on-line
Œwięciccy w Wielkopolsce 
/ Włodzimierz Dworzaczek ; red. nauk., oprac. i komentarze Tomasz Zuzek.
Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2014. – 68, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-85213-58-9
ISBN 978-83-85213-58-1

    I.10265   Katalog on-line
Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku = Symbols and myths of the nations in Middle Ages and ealry modern era 
/ eds.: Martin Homza a Adam Mesiarkin.
Bratislava : Vydavatel’stvo Univerzity Komenského, 2014. – 189, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-223-3665-9

    II.13504   Katalog on-line
Szkolnictwo powszechne i oœwiata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919-1939 
/ Andrzej Smolarczyk ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. – 540, [1] s. , [16] s. tabl. ; 25 cm.
(Monografie z Dziejów Oœwiaty ; t. 46 )
ISBN 978-83-7545-553-3 (ASPRA-JR)

    II.13441   Katalog on-line
To overcome oneself : the Jesuit ethic and spirit of global expansion, 1520-1767 
/ J. Michelle Molina.
Berkeley : University of California Press, [2013]. – XIV, 278 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-520-27565-2 (cloth : alk. paper)

    II.13466   Katalog on-line
Tolstoy on war : narrative art and historical truth in „War and peace” 
/ edited by Rick McPeak and Donna Tussing Orwin.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2012. – VI, [4], 246 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-4898-0 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-8014-7817-8 (pbk. : alk. paper)

    II.12964/6   Katalog on-line
Die Völkerschlacht bei Leipzig : Symposium 8. November 2013 
/ [Lektorat Claudia Reichl-Ham und Irmgard Nöbauer] ; Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.).
Wien : Republik Österreich, Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport : Heeresgeschichtliches Museum, cop. 2014. – 241 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Acta Austro-Polonica ; Bd. 6 )
ISBN 978-3-902551-60-3

    I.10262   Katalog on-line
W kręgu powstańczej codziennoœci : archiwum Franciszka Budziszewskiego 
/ oprac. tekstów i przedm. Alicja Nowak ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2014. – 91 s. : il. ; 21×23 cm.
ISBN 978-83-940026-2-6

    II.13483   Katalog on-line
W podróży przez wiek osiemnasty… : studia i szkice z epoki nowozytnej 
/ pod redakcjš naukowš Adama Perłakowskiego, Moniki Wyszomirskiej, Michała Zwierzykowskiego.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. – 379 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-501-3

    II.13224/2   Katalog on-line
W przededniu autonomii : własnoœć ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku 
/ Krzysztof Œlusarek ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 451 s. : il. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-807-3

    II.13448   Katalog on-line
Wiek nienawiœci : studia 
/ pod redakcjš Edmunda Dmitrówa [et al.]. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Scigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu , 2014. – 479, [1], s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-661-6

    II.13449 Podr.   Katalog on-line
Wiek nienawiœci : studia 
/ pod redakcjš Edmunda Dmitrówa [et al.]. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Scigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu , 2014. – 479, [1], s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-661-6

    I.10281   Katalog on-line
Wieloplemienny tłum : Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816 
/ Paweł Maciejko ; przeł. Jacek Chmielewski.
Gdańsk : Wydawnictwo w Podwórku, 2014. – 451 s. , [5] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-64134-06-7

    I.10273   Katalog on-line
Witchcraft in early modern Poland, 1500-1800 
/ Wanda Wyporska.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. – XV, [1], 245 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-230-00521-1

    II.13496   Katalog on-line
Własnoœć ziemska w województwie bełskim w czasach saskich 
/ Wiesław Bondyra ; [recenzent Jacek Pielas ; redakcja Barbara Paprocka ; redakcja techniczna Roman Fiut].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 289 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-601-8

    II.13506   Katalog on-line
Województwo poleskie 1921-1939 : z dziejów politycznych 
/ Piotr Cichoracki.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014. – 477, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7565-373-1

    II.13444   Katalog on-line
Worlds of Arthur : facts & fictions of the Dark Ages 
/ Guy Halsall. – 1st ed., impr. 1.
Oxford : Oxford University Press, 2013. – XX, 357 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-965817-6

    III.3128   Katalog on-line
Wos hert zich in der prowinc? : prasa żydowska na LubelszczyŸnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” 
/ Adam Kopciowski.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 2015. – 613 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-592-9

    II.4626/173   Katalog on-line
Writing witch-hunt histories : challenging the paradigm 
/ edited by Marko Nenonen and Raisa Maria Toivo.
Leiden ; Boston : Brill, 2014. – XIV, 220 : il. ; 25 cm.
(Studies in Medieval and Reformation Traditions, 1573-4188 ; vol. 173 )
ISBN 978-90-04-25790-0 (harbdack)
ISBN 978-90-04-25791-7 (e-book)

    I.10285   Katalog on-line
Wspomnienia 1870-1904 (1914), fragmenty dziennika 1916-1926, diariusz podróży po kresach 1927 
/ Leon Wasilewski ; wstęp i oprac. Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014. – 366, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-387-8

    II.13487   Katalog on-line
Wspomnienia rolników z ziemi chełmińskiej (1851-2012) : rodziny Łęgowskich i Semrau 
/ do dr. przygot. i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2014. – 197, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61487-73-9

    III.3114   Katalog on-line
Yoldaki Elçi : Osmanli’dan günümüze Türk-Leh ilişkileri 
/ [yayina hazirlayanlar: Numan Yekeler et al. ; tercüme Dariusz Cichocki ; fot. Osman Furkan Keskin, Karol Zgliński] ; T. C. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel […]
Istanbul : Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, 2014. – XVIII, 461 s. : il., err. ; 31 cm + DVD.
(Osmanli Arşivi Daire Başkanligi ; yayin nu 133 )
ISBN 978-975-19-6252-2

    I.10276/5   Katalog on-line
Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny œwiatowej : w 70. rocznicę pacyfikacji 1943-2013 
/ red.: Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło, Marek Jedynak ; [tł. na jęz. ang. Magdalena Ożarska].
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Bodzentyn : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 2013. – 215 s. : il. kolor. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Spotkania Bodzentyńskie ; ed. 5 )
ISBN 978-83-60777-52-7
ISBN 978-83-936520-2-0

    II.13452   Katalog on-line
Z dziejów samorzšdu terytorialnego w XIX i XX wieku : zbiór studiów 
/ pod red. Małgorzaty Przeniosło ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2013. – 187 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60777-49-7

    I.10264   Katalog on-line
Za zamkniętymi drzwiami : reportaże z Niemiec 1933 
/ Zygmunt Nowakowski ; podał do dr., przedm. i przypisami opatrzył Tomasz Szarota.
Warszawa : Bellona, cop. 2014. – 175, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-11-13157-6

    I.10263   Katalog on-line
Zapadnoe prigranič’e : Politburo CK VKP(b) i otnošeniâ SSSR s zapadnymi sosednimi gosudarstvami 1928-1934 
/ O. N. Ken, A. I. Rupasov. – Izd. 2. isp. dop.
Moskva : Algoritm, 2014. – 717, [3] s. ; 22 cm.
ISBN 978-5-4438-0640-2

III.3138   Katalog on-line
1556 metńu Upytes valsčiaus inventorius 
/ parenge Algimantas Kaminskas ; Lietuvos Istorijos Institutas ; [mokslinis redaktorius Darius Vilimas].
Vilnius : Versus Aureus, cop. 2011. – 325, [3] s. ; 29 cm.
ISBN 978-9955-34-338-7

    III.2262/9 SHG Pozn.   Katalog on-line
Akta Kamery Apostolskiej. Vol. 3, Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375 
/ wyd., wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur ; [red. tomu Izabela Kleszczowa ; Polska Akademia Umiejętnoœci].
Kraków : nakł. PAU, 1994. – XLV, 146 s. ; 29 cm.
(Monumenta Poloniae Vaticana ; t. 9 )
ISBN 83-902528-8-0

    II.11745/17   Katalog on-line
Ambasadorzy idei : wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939 
/ Tomasz Pudłocki.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – 382 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XX Wieku ; t. 17 [i.e. 18] )
ISBN 978-83-65080-02-8

    II.2774/278   Katalog on-line
Der biblische Gesetzbegriff : auf den Spuren seiner Säkularisierung 
/ Okko Behrends (Hg.).
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. – 389 s. ; 25 cm.
(Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart” ; 13 )
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse ; F. 3, Bd 278 )
ISBN 3-525-82550-1
ISBN 978-3-525-82550-1

    II.12903/4   Katalog on-line
Biskupstwo pomorskie jako poczštek biskupstwa kamieńskiego 
/ Piotr Piętkowski.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2015. – 188 s. : il., err. ; 24 cm.
(Scripta Historica Medievalia ; t. 4 )
ISBN 978-83-938172-5-2

    II.13533   Katalog on-line
Bordering early modern Europe 
/ edited by Maria Baranova, Grigor Boykov, and Ivan Parvev.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. – IX, 285 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-3-447-10402-9

    II.13514   Katalog on-line
Broń palna w Europie Œrodkowej w XIV-XV w. 
/ Piotr Strzyż ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oœrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.
ŁódŸ : Oœrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2014. – 416 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta CD.
ISBN 978-83-63760-37-3

    II.13512   Katalog on-line
Ciało, seksualnoœć, pornografia w perspektywie historycznej 
/ [redakcja naukowa Przemysław Jędrzejewski, Karolina Szlęzak, Gabriel Szuster].
Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2015. – 368 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63896-18-8

    II.13547/8   Katalog on-line
Cultures in motion : studies in the Medieval and Early Modern Periods 
/ ed. by Adam Izdebski and Damian Jasiński.
Cracow : Jagiellonian University Press, 2014. – 308, [1] s. ; 24 cm.
(Byzantina et Slavica Cracoviensia, 1230-4603 ; 8 )
ISBN 978-83-233-3631-0

    I.10305   Katalog on-line
Czy historycy piszš prawdę 
/ Władysław Zajewski.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2015. – 332 s. ; 22 cm.
(Arkana Historii )
ISBN 978-83-60940-91-4

    III.3129   Katalog on-line
Dawne pieczęcie : typologia – metody badań – interpretacje 
/ pod redakcjš Zenona Piecha ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2015. – 608 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-841-7

    II.13530   Katalog on-line
Diaspora ukraińska na Zachodzie a sprawa wschodniej granicy powojennej Polski w œwietle analiz polskiej dyplomacji 
/ Andrzej Wawryniuk.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. – 123 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61149-90-3

    I.10293 Podr.   Katalog on-line
Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy : życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego 
/ pod red. Stefana Gšsiorowskiego.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 214 s., [22] s.tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-43-1

    I.10294   Katalog on-line
Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy : życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego 
/ pod red. Stefana Gšsiorowskiego.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 214 s., [22] s.tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-43-1

    III.2590/6 Podr.   Katalog on-line
Dyplomatyka staropolska 
/ pod redakcjš Tomasza Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 559 s., 34 s. tabl. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-908-7

    III.2591/6   Katalog on-line
Dyplomatyka staropolska 
/ pod redakcjš Tomasza Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 559 s., 34 s. tabl. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-908-7

    III.2592/6 SHG Pozn.   Katalog on-line
Dyplomatyka staropolska 
/ pod redakcjš Tomasza Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 559 s., 34 s. tabl. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-908-7

    II.13539/1   Katalog on-line
Dziedzictwo Cystersów : prace wybrane 
/ Augustyn Ciesielski, red. t. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek ; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2013. – 482, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta ; 1 )
ISBN 978-83-61033-72-1

    I.10306   Katalog on-line
Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez hrabinę Helenę [z Morstinów] Ostrowskš 
/ z rękopisu wyd., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski ; Towarzystwo Miłoœników […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – 1016 s. : il. ; 17 cm.
(Pamiętniki z XVII-XX w. )
ISBN 978-83-7181-595-9

    I.10133/[3]   Katalog on-line
Dziennik sprzeciwu : tajne zapiski obywatela III Rzeszy 1939-1942 
/ Friedrich Kellner ; z niemieckiego przełożył Andrzej Kopacki.
Warszawa : Oœrodek KARTA : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 357, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Œwiadectwa, Niemcy XX Wiek )
ISBN 978-83-64476-32-7

    I.9714/4   Katalog on-line
Dziennik. T. 4, 1973-1980 
/ Jan Józef Szczepański ; [opieka redakcyjna Krzysztof Lisowski].
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. – 725, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-05483-3

    II.13519   Katalog on-line
Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów œredniowiecza 
/ [komitet redakcyjny: Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołšbek, Marek A. Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr Węcowski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 773 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-1617-0 (WUW)
ISBN 978-83-64806-28-5 (NDAP)

    II.13520 Podr.   Katalog on-line
Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów œredniowiecza 
/ [komitet redakcyjny: Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołšbek, Marek A. Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr Węcowski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 773 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-1617-0 (WUW)
ISBN 978-83-64806-28-5 (NDAP)

    II.13532   Katalog on-line
Elit i vlast v srednevekovna B”lgariâ 
/ Rumâna Komsalova.
Sofiâ : Paradigma, 2014. – 282, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-954-326-217-5

    III.3132   Katalog on-line
Factorul feminin in istorie : culegere de studii şi dokumente = Women’s facor in history : the collection of articles and documents = Ženskij faktor v istorii : sbornik statej i dokumentov 
/ [coord. şt.: Lilia […]
Chişinău : CEP USM, cop. 2012. – 465, [1] s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-71-240-8

    II.11342/[18]   Katalog on-line
Felieton o mojej Warszawie 
/ Jan Szelšg (Zbigniew Mitzner) ; do dr. podał Piotr Mitzner.
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014. – 525, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Warszawska )
ISBN 978-83-62189-37-3

    I.10291/7   Katalog on-line
The flow of ideas : Russian thought from the enlightenment to the religious-philosophical renaissance 
/ Andrzej Walicki ; translated by Jolanta Kozak and Hilda Andrews-Rusiecka ; editorial work by Cain Elliott.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2015. – 876 s. ; 22 cm.
(Eastern European Culture, Politics and Societies, 2192-497X ; vol. 7 )
ISBN 978-3-631-63668-8 (print)
ISBN 978-3-653-04270-2 (e-book)

    I.10300   Katalog on-line
Fryderyk II Hohenstauf cesarz rzymski 
/ Jerzy Hauziński.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2015. – 367 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7976-239-2

    C.272   Katalog on-line
Gal-Ed : on the history and culture of Polish Jewry 
/ The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, The Goldstein-Goren Diaspora Research Center. Tel Aviv University.
Tel Aviv : Goldstein-Goren Diaspora Research Institute, 1973-. – 24 cm.
(Pirsume ha-Merkaz le-heker ha-tefutsot Ŕa. sh. Goldshtain-Goren )

    I.10296   Katalog on-line
Geneza Księstwa Warszawskiego : [studia] 
/ Emanuel Halicz ; [red. Jadwiga Nadzieja ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego].
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 221 s. : faks. ; 21 cm.

    II.13531   Katalog on-line
Granica polsko-sowiecka po 1944 roku : (na odcinku z Ukrainš) 
/ Andrzej Antoni Wawryniuk.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. – 518, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61149-03-3

    II.13537   Katalog on-line
Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w œredniowieczu 
/ redakcja naukowa Zbigniew Dalewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 491 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-40-0

    II.13536 Podr.   Katalog on-line
Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w œredniowieczu 
/ redakcja naukowa Zbigniew Dalewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 491 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-40-0

    I.10290   Katalog on-line
Historia Polski od-nowa : nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłoœci 
/ pod red. Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego.
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2014. – 362, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60642-93-1

    III.3130   Katalog on-line
Hitler : narodziny zła 1889-1939 
/ Volker Ullrich ; przełożył Michał Antkowiak.
Warszawa : Prószyński Media, 2015. – 1023 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7961-190-4

    I.10295   Katalog on-line
Im Angesicht des Galgens : Deutung Hitlers und seiner Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkentnisse 
/ Hans Frank. – 2. Aufl.
Neuhaus bei Schliersee : Eigenverlag Brigitte Frank, cop. 1955. – 445, [1] s. ; 22 cm.

    II.11342/[17]   Katalog on-line
Kartka z pamiętnika uczennicy : ksišżka pamištkowa szkoły Haliny Gepnerówny 1901-1944 
/ [red., przypisy, dobór il., indeks osobowy Jolanta Niklewska].
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014. – 381, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Warszawska )
ISBN 978-83-62189-41-0

    I.8635/102   Katalog on-line
Kobiety z marmuru : robotnice w Polsce w latach 1945-1960 
/ Natalia Jarska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 343, [1] s. , [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 102 )
ISBN 978-83-7629-764-4

    I.10298   Katalog on-line
Koń w kulturze polskiego œredniowiecza : wierzchowce na œcieżkach wyobraŸni 
/ Marcin Henryk Gapski.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 184, [2] s., 12 s. tabl. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-63795-57-3

    I.10289   Katalog on-line
„Król z[!]andarmów” : biografia Walentego Wójcika, przybocznego Marszałka Piłsudskiego 
/ Mariusz Kolmasiak.
Radomsko : Wydawnictwo Taurus, 2013. – 230, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-935726-5-6

    A.52 Podr. – R. 121 (2014) z. 1,2,3,SI,4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96/121 – R. 121 (2014), z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.52 Podr. – R. 122 (2015) z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96/122 – R. 122 (2015), z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    II.13546   Katalog on-line
Lietuvińu mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslńu akademijos Vrublevskińu bibliotekoje : bibliografijos rodykle 
/ sudare Egle Paškevičiute-Kundrotiene ; [pratarmę ńi anglńu k. verte Ana Vencloviene].
Vilnius : Lietuvos mokslńu akademijos Vrublevskińu biblioteka, 2014. – 130, [2] s., [24] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-9986-498-63-6

    II.13543/1   Katalog on-line
Lietuvos Didžioji Kunigaikštyste: tarp tradiciju ir naujoviu 
/ sudarytoja Ramune Šmigelskyte-Stukiene.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Instituto Leidykla, 2014. – 383, [1] s. : il. ; 24 cm.
(XVIII amžiaus studijos, 2351-6968 ; 1 )
ISBN 978-9955-847-86-1

    III.1947/49   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1566-1572) : užrašymńu knyga 49 
/ parenge Egle Deveikyte ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instututo Leidykla, 2014. – XV, [1], 178, [2] s. : il. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika ; kn. nr 49 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymu knyga ; 49 )
ISBN 978-9955-847-81-6 (49 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    I.10299   Katalog on-line
Ludnoœć żydowska w Warszawie w latach 1939-1943 : życie – walka – zagłada 
/ Żydowski instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Deutsches Historisches Institut Warschau ; w oprac. […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – LXVII s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7181-303-0 (DiG)
ISBN 978-83-61850-92-2 (ŻIH)

    I.10301   Katalog on-line
Mai 1945 : libération ou nouvelle occupation? 
/ Tomasz Szarota , Jerzy Eisler, Anna Maria Jackowska.
Paris : Ambasade de la République de Pologne : Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences, [2015]. – 40 s. : il. ; 21 cm.

    I.8380/57   Katalog on-line
Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 2, Kronika wydarzeń. Cz. 2 
/ wstęp Paweł Tomasik ; redakcja naukowa Franciszek Dšbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik ; wybór Franciszek Dšbrowski, Paweł Tomasik ; opracowanie Piotr […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – XXIX, 810, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 57 )
ISBN 978-83-7629-668-5

    II.12301/6   Katalog on-line
Materiały Ÿródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632 
/ oprac. Henryk Gmiterek ; Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii […]
Lublin : Archiwum Państwowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 240, [5] s. ; 25 cm.
(Fontes Lublinenses ; 6 )
ISBN 978-83-938833-0-1
ISBN 978-83-7784-564-6

    III.2186/272   Katalog on-line
Metryka Vâlikaga Knâstva Litouskaga : kniga no 272 (1576-1579) : kniga sudovyh sprau no 58 (kopiâ kanca XVI st.) 
/ padryhtavau A. A. Mâcel’ski ; Nacyânal’naâ akademiâ navuk Belarusi. Instytut gistoryi ; […]
Minsk : „Belaruskaâ navuka”, 2015. – 436, [2] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-985-08-1817-1

    II.13528   Katalog on-line
Między czeskim utrakwizmem a rzymskš ortodoksjš czyli Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeskš w latach 1471-1479 
/ Krzysztof Baczkowski. – Wyd. 2 popr., poszerz. i uzup.
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. – 218 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-095-9

    III.1537/92   Katalog on-line
Das mittelalterliche Krakau : der Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole 
/ von Marcin Starzynski, Aus dem Polnischen übersetzt von Christian Prüfer und Kai Witzlack-Makarevich.
Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2015. – 223 s. : il. ; 25 cm.
(Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 92 )
ISBN 978-3-412-22382-3

    I.10303 Podr.   Katalog on-line
Modele władzy dynastycznej : w Europie Œrodkowo-Wschodniej we wczeœniejszym œredniowieczu 
/ Zbigniew Dalewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 320, [1], ; 22 cm.
ISBN 978-83-63352-41-7

    I.10304   Katalog on-line
Modele władzy dynastycznej : w Europie Œrodkowo-Wschodniej we wczeœniejszym œredniowieczu 
/ Zbigniew Dalewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 320, [1], ; 22 cm.
ISBN 978-83-63352-41-7

    III.3139   Katalog on-line
Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybes institucijńu raida 1764-1794 metais : kolektyvine monografija 
/ Ramune Šmigelskyte-Stukiene, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis ; Lietuvos […]
Vilnius : [Lietuvos Istorijos Institutas] : Petro ofsetas, 2014. – 691, [1] s. ; [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-9955-847-89-2

    II.8961/[5]   Katalog on-line
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieœwieskiego w œwietle Ÿródeł archiwalnych. Cz. 1, XVI-XVII wieku 
/ Tadeusz Bernatowicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rzšdu do Spraw Polskiego […]
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1998. – 94, [2] s., [24] s. tabl., [4] k. tabl. złoż. luŸ.; 24 cm.
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo )
ISBN 83-86001-83-6

    II.13526   Katalog on-line
Nauki pomocnicze historii : teoria, metody badań, dydaktyka 
/ pod red. Aleksandry Jaworskiej i Roberta Jopa ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 294 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-763-2

    II.13540/1   Katalog on-line
Opis podróży : itinerarium (1768-1769) 
/ Jacobi Lanhaus ; wstępem, objaœnieniami i dodatkami opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj ; z rękopisu odczytali Bogdan Rok i Marian Chachaj przy współpracy z Maciejem Foryckim.
Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka, cop. 2014. – XXIV, [2], 508, [1] s. [4] s. tabl., [1] k. map złoż. : il. kolor. ; 25 cm.
(Peregrinationes Sarmatarum ; 1 )
ISBN 978-83-7638-494-8

    III.3133   Katalog on-line
Orzeł i Półksiężyc : 600 lat polskiej publicystyki poœwięconej Turcji 
/ zbiór tekstów Ÿródł. pod red. Dariusza Kołodziejczyka ; wybór i oprac. Adam Balcer, Dariusz Kołodziejczyk, Natalia Królikowska.
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2014. – 415, [2] s., [20] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Jednoœci Europejskiej )
ISBN 978-83-63743-37-6

    I.9951/3   Katalog on-line
Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 3 
/ pod red. Małgorzaty Dšbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uniwersytet Łódzki.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki, 2014. – 423 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-737-8
ISBN 978-83-88873-20-1

    II.13544   Katalog on-line
Pamiętnik z wojny 1939-1945 : okupacja widziana z dworu wlonickiego 
/ Stanisław Turnau ; wybór i oprac. Jerzy Gapys.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 181, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-585-3

    I.10291/8   Katalog on-line
The past in the present : the construction of Polish history 
/ Robert Traba ; translated by Alex Shannon.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2015. – 333 s. ; 22 cm.
(Eastern European Culture, Politics and Societies, 2192-497X ; vol. 8 )
ISBN 978-3-631-64047-0 (print)
ISBN 978-3-653-02435-7 (e-book)

    II.13524   Katalog on-line
Pewna prawie zapomniana ”akcja na Wschodzie” : niemieccy archiwiœci w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina 
/ Stefan Lehr ; [tł. Maja Gšssowska].
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2014. – 456 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64806-04-9

    III.3137   Katalog on-line
Pierwsza zdrada Zachodu : 1920-zapomniany appeasement 
/ Andrzej Nowak.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. – 603, [4] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05550-2

    I.8635/97   Katalog on-line
Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990 
/ Konrad Knoch ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 437 s. : il. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 97 )
ISBN 978-83-7629-684-5

    II.13538/1   Katalog on-line
Poczštki osadnictwa, infrastruktura miejska i życie religijne w Opatowie do końca XVIII wieku 
/ red. Radosław Kubicki.
Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Opatów : Urzšd Miasta i Gminy : Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Czernika, 2013. – 246 s. : il. ; 24 cm.
(Studia nad Rozwojem Miasta Opatowa i Powiatu Opatowskiego ; t. 1 )
ISBN 978-83-61982-60-9

    I.10292/12   Katalog on-line
Polish-French relations, 1944-1989 
/ Jarosz Dariusz [!], Maria Pasztor ; translated by Alex Shannon.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2015. – 502 s. : il. ; 22 cm.
(Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 2191-3293 ; vol. 12 )
ISBN 978-3-631-62742-6

    I.10288   Katalog on-line
Polityka finansowa i gospodarcza rzšdu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923-1925) 
/ Agnieszka Fronczek-Kwarta.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 385 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-64864-06-3; błędny 9788364864064

    II.13515   Katalog on-line
Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) 
/ Karol Kollinger.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2014. – 524 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938172-6-9

    I.8635/103   Katalog on-line
Polska Ludowa wobec Hiszpanii frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej (1945-1977) 
/ Bartłomiej Różycki ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2015. – 461, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 103 )
ISBN 978-83-7629-765-1

    II.13545   Katalog on-line
Polska pod reżimem komunistycznym : sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944-1949) 
/ wstęp i opracowanie naukowe Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 368 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-774-3

    II.13542   Katalog on-line
Povilas Ksaveras Bžostovskis – Paulavos respublika 
/ [Aurelija Arlauskiene, Lucija Jurgelevič, Ramune Šmigelskyte-Stukiene] ; sudarytoja Aurelija Arlauskiene.
[Vilnius] : Projektńu vykdymo sprendimai, cop. 2014. – 263, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-609-95579-0-8

    III.3131   Katalog on-line
Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej : grafika z kolekcji Krzysztofa Kura 
/ Anna Grochala, Ewa Milicer, Kamilla Pijanowska ; [tł. z fr. Agnieszka Zagórska-Robert, Ewa Milicer, Kamilla Pijanowska ; z jęz. szwedz. […]
Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego : Muzeum Historii Polski, 2014. – 623 s. : il. ; 34 cm.
ISBN 978-83-62622-35-1

    II.13518   Katalog on-line
Próby reformy systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie rewizji konstytucji marcowej w latach 1928-1930 
/ Kamil Kacperski.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-360-9

    III.3134/1 SHG Pozn.   Katalog on-line
Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 1, 1364-1780 
/ Krzysztof Ożóg, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Maciej Zdanek, Dagmara Wójcik-Zega, Katarzyna Kuras ; pod redakcjš Wacława Uruszczaka.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – XXIX, [1], 451, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-233-3738-6

    A.18/105 Podr. – Vol.105(2014)   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.107/105 – Vol. 105 (2014)   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    II.12862/2   Katalog on-line
Przy wrocławskim Rynku : rekonstrukcja dziejów własnoœci posesji. Cz. 2, 1421-1500 
/ Mateusz Goliński ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon : wspólpr. Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 419 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938172-8-3

    I.9847/2 Podr.   Katalog on-line
Rewolucja husycka. T. 2, Czas chwały i czas zmierzchu 
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2015. – 225 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-377-7

    I.9848/2   Katalog on-line
Rewolucja husycka. T. 2, Czas chwały i czas zmierzchu 
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2015. – 225 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-377-7

    II.10519/5   Katalog on-line
Rodziłem się Żydem… : konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku 
/ Adam KaŸmierczyk.
Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległoœciowego : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. – 324 s. : il. ; 25 cm.
(Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum / Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki ; 5 )
ISBN 978-83-7638-538-9

    II.13521   Katalog on-line
Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim : 1839-1918 
/ Artur Górak, Krzysztof Latawiec.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 211 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-624-7

    II.13511   Katalog on-line
Ruch zwišzkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. : zarys historii 
/ Wiktor J. Mikusiński.
Warszawa : Wiktor J. Mikusiński, 2015. – 118, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-936205-6-2

    II.13529   Katalog on-line
Sigilla regum et reginarum Poloniae : Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima – „InSimul” 
/ [tłumaczenie Anna Maria Tymosz] ; Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Wyd. 2.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG, 2015. – XX, 244 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935137-6-5 (AGAD)
ISBN 978-83-62421-26-8 (NDAP)
ISBN 978-83-7181-720-5 (DiG)

    II.13516   Katalog on-line
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku 
/ Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. – Wyd. 5.
Warszawa : Ksišżka i Wiedza, cop. 2005. – 749 s. : il., portr. ; 24 cm.
ISBN 83-05-13374-5

    II.9956/6 – T. 6 (2014)   Katalog on-line
Œredniowiecze Polskie i Powszechne 
/ Uniwersytet Œlšski.
Katowice : Wydaw. UŒ, 1999-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 )

    II.13317/4   Katalog on-line
Œredniowieczne domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku) : kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze. Trwałoœć gotyckiego modelu w nowożytnoœci 
/ Waldemar Komorowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” : Muzeum Narodowe, 2014. – 383, [1] s., [126] s. tabl., [2] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Prace Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie ; T. 4 )
ISBN 978-83-7581-168-1
ISBN 978-83-62261-86-4

    II.8841/[5]   Katalog on-line
Straty bibliotek polskich w czasie II wojny œwiatowej 
/ oprac. Barbara Bieńkowska ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rzšdu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicš.
Warszawa : Wydaw.-Reklama Wojciech Wójcicki, 1994. – 131, [1] s., 3 k. map złoż. : il. ; 24 cm.
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A, Straty Kultury Polskiej )
ISBN 83-902167-5-2

    II.13513   Katalog on-line
Strzelecki : œladem nadziei 
/ Magdalena Grochowska.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2014. – 637, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Autorytety )
ISBN 978-83-7943-596-8

    I.10302/18 SHG Pozn.   Katalog on-line
Studia z Dziejów Œredniowiecza 
/ Muzeum Zamkowe.
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004-. – 21 cm.

    I.10297   Katalog on-line
Tora dla narodów œwiata : prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa 
/ Piotr Majdanik ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ; Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 465, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej )
ISBN 978-83-231-3317-9

    I.9772/9   Katalog on-line
Triumfo diena = Dies triumphi = Day of triumph : 1611 m. birželio 13 d. Smolensko pergale ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d. 
/ parenge Eugenija Ulčinaite ir Eugenijus Saviščevas ; [verteja […]
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes valdovńu rumai, 2011. – 327, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos ; t. 9 )
ISBN 978-609-8061-06-2

    II.13517   Katalog on-line
„Tygodnik Ilustrowany” : bibliografia zawartoœci 1890-1899 
/ opracował Grzegorz P. Bšbiak ; [recenzentki Danuta Knysz-Tomaszewska, Elżbieta Wichrowska].
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 456 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64111-32-7

    III.3140   Katalog on-line
Ulotki, hasła, anonimy : formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945-1989 
/ Joanna Dardzińska.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 225, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-805-4

    III.2000/4 vol. 1   Katalog on-line
Volumina Constitutionum. T. 4, 1641-1668. Volumen 1, 1641-1658 
/ do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Krzysztof Fokt ; przedmowa Wacław Uruszczak.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 497, [1] s. ; 24 cm.
ISBN błędny 9788370591027
ISBN 978-83-7666-366-1 (t. IV, v. 1)

    II.13535 SHG Pozn.   Katalog on-line
Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII wieku 
/ Mariusz Bartnicki.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 344 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-617-9

    II.13522   Katalog on-line
Województwo poleskie 
/ Wojciech Œleszyński.
Kraków : Wydawnictwo AVALON, 2014. – 335, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Województwa Kresowe II RP )
ISBN 978-83-7730-143-2

    II.13527   Katalog on-line
Wojna a społeczeństwo w barbarzyńskiej Europie Zachodniej 450-900 
/ Guy Halsall ; [tłumaczenie i redakcja Konrad Ziółkowski].
Oœwięcim : Napoleon V, 2015. – 384 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-305-9

    II.13523/2   Katalog on-line
Wspólne czy osobne? : miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej 
/ [red. tomu Wojciech Œleszyński] ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych. Zakład Stosunków Politycznych.
Białystok : Uniwersytet ; Kraków : Wydawnictwo AVALON T. Janowski, 2011. – 304 s. : il. ; 25 cm.
(Wschodnie Studia Polityczne ; t. 2 )
ISBN 978-83-7730-030-5

    II.9484/15   Katalog on-line
Wœród córek Eskulapa : szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Cz. 2 
/ pod redakcjš Andrzeja Karpińskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historyczny UW, 2015. – 370 s. : il. ; 25 cm.
(Fasciculi Historici Novi ; t. 15 )
ISBN 978-83-7181-878-3

    II.13541   Katalog on-line
XVII a. pradžios Lietuvos vietovińu istoriniai šaltiniai : 1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius 
/ parenge Darius Vilimas ; iš lenkńu kalbos verte Tamara Bairašauskaite ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Instituto Leidykla, 2014. – 263, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-847-85-4

    I.10028/1   Katalog on-line
Z dziejów chrzeœcijaństwa : studia, szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 1 
/ pod red. Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa.
Poznań : Wydawnictwo „Rys”, 2007. – 148 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60517-12-3

    II.13534   Katalog on-line
Zabytaâ Al’ba : očerk istorii zagorodnoj residencii Radzivillov pod Nesvižem 
/ A. A. Metel’skij ; Nacional’naâ akademiâ nauk Belarusi. Institut Istorii.
Minsk : „Belaruskaâ navuka”, 2014. – 126, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN błędny 9789580816849

    II.8961/[6]   Katalog on-line
Zabytki województwa stanisławowskiego : wykaz z lat 1920-1929 
/ (oprac. przez pracowników lwowskiego okręgu konserwatorskiego) ; [red. nauk. Ryszard Brykowski, Grażyna Ruszczyk] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika […]
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłowe Wema, 1998. – 138 s. : il., err. ; 30 cm + 1 k. map złoż. luz. ; złoż. 16×24 cm.
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B. Wspólne Dziedzictwo )
ISBN 83-85250-48-4

    II.13525   Katalog on-line
Zapomniane ludobójstwo : Polacy w państwie Stalina, „operacja polska” 1937-1938 
/ Nikołaj Iwanow.
Kraków : Znak Horyzont, 2014. – 445 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-3043-9

    A.295 Podr./97 – Vol.111(2015)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296/1 – Vol. 111 (2015)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.291 – Vol. 90(2014), z.1-4   Katalog on-line
Analecta Praemonstratensia 
/ Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis.
Averbode : Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis, 1925-. – 24 cm.

    B.215   Katalog on-line
Annuaire 
/ École Pratique des Hautes Études. Section des sciences historiques et philologiques.
Paris : A la Sorbonne, cop. 2008-. – 24 cm.

    A.310 – Vol.103(2015)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    B.195/9/4 – Ser. 9 Vol. 4(2014)   Katalog on-line
Atti della Accademia roveretana degli Agiati. A, Classe di scienze umane, lettere ed arti 
/ Accademia Roveretana degli Agiati.
Roverto : Accademia Roveretana degli Agiati, 2001-. – wol. : il. ; 25 cm.

    C.211/43 – Vol. 43(2015)   Katalog on-line
Białoruskie Zeszyty Historyczne 
/ [Białoruskie Towarzystwo Historyczne].
Białystok : BTH, 1994-. – 23 cm.

    II.13566   Katalog on-line
Bogu, Polsce, bliŸnim : tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956 
/ Ewa Rzeczkowska.
Lublin : Wydawnictwo Werset, 2014. – 554 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63527-63-1

    B.93 – Vol. 41(2013), z. 1-2   Katalog on-line
Bulgarian Historical Review 
/ United Center for Research and Training in History.
Sofia : Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1973-. – 24 cm.

    A.394 – Vol. 161(2015), z. 1, 2   Katalog on-line
Bulletin 
/ Société de l’Histoire du Protestantisme Français.
Paris : Librairie Fischbacher, 1903-1942 ; 1946-. – 24 cm.

    B.43/58 – Vol. 58(2015), z. 1, 2   Katalog on-line
Cahiers de Civilisation Médiévale : Xe-XIIe Siecles : [revue trimestrielle publiée par le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale]. 

Poitiers : CÉSCM, 1958-. – 27 cm.

    A.36 – 113(2015), z.1,2   Katalog on-line
Český Časopis Historický 
/ Československá Akademie Věd. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990- – 24 cm.

    C.163 – Vol. 36(2016) z. 1   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche 
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    II.13558/6   Katalog on-line
A cultural history of the human body in the modern age 
/ ed. by Ivan Crozier.
London [etc.] : Bloomsbury, 2014. – IX, [5], 349 s. : il. ; 25 cm.
(A cultural history of the human body ; vol. 6 )
ISBN 978-1-84788-793-1 (HB)
ISBN 978-1-4725-5467-3 (PB)
ISBN 978-1-84520-495-2 (HB set)
ISBN 978-1-4725-5468-0 (PB set)

    A.458 – Vol. 67(2015), z. 1   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne 
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    A.81 Podr. – Vol. 67(2015), z. 1   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne 
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    II.13567   Katalog on-line
Deportowani i repatrianci : trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamoœci 
/ Julia Sałacińska-Rewiakin.
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2014. – 405, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Kurs na Kulturę )
ISBN 978-83-7982-037-5

    III.2670/1, sv. 4/1 – Kn. 1, sv. 4.1   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/3, sv. 3 – Kn. 3, sv. 3   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/3, sv. 4 – Kn. 3, sv. 4   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/3, sv. 5/1 – Kn. 3, sv. 5.1   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/3, sv. 5/2 – Kn. 3, sv. 5.2   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/1, sv. 4/2 – Kn. 1, sv. 4.2   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/1, sv. 3/1 – Kn. 1, sv. 3.1   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/1, sv. 3/2 – Kn. 1, sv. 3.2   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    II.13554   Katalog on-line
Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501-1506 
/ Józefa Skibniewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 722 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-989-3

    III.2479/2   Katalog on-line
Dzieje Mazowsza : praca zbiorowa. T. 2, Lata 1527-1794 
/ pod redakcjš Jana Tyszkiewicza ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. – 792 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-89709-96-1; błędny 9788389709961
ISBN 978-83-7549-198-2

    A.507/47 – T. 47(2015) z.1, 2   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.508/47 – T. 47(2015) z. 1, 2   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    I.9017/18   Katalog on-line
Dzieje opactwa supraskiego 
/ redakcja Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło.
Rzym [etc.] : Wydawnictwo KUL, 2015. – 425 s. : il. ; 21 cm.
(Acta Collegii Suprasliensis ; t. 18 )
ISBN 978-83-8061-032-3

    I.10309   Katalog on-line
Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur 
/ Pavel Otmar Krafl.
Brno : Masarykova univerzita, 2015. – 198, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-80-210-7891-8

    II.13563   Katalog on-line
Encyklopedia getta : niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego 
/ wydali: Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit ; przy współpracy Piotra Zawilskiego ; [tłumaczenie z jęz. […]
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – XLII, 332 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7969-063-3

    A.31 – Vol.130(2015) z. 542,543,544,5   Katalog on-line
The English Historical Review 
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    I.8635/88   Katalog on-line
Filmowy portret problemów społecznych w „czarnej serii” (1956-1958) 
/ Gabriela Nastałek-Żygadło.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 150, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 88 )
ISBN 978-83-7629-412-4

    II.13481/31   Katalog on-line
Gegenkräfte : Studien zur politischen Kultur und Gesellschaftsstruktur Ostmitteleuropas in der Frühen Neuzeit 
/ Joachim Bahlcke.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – XVII, [1], 481 s. : il. ; 25 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 31 )
ISBN 978-3-87969-396-2

    II.13568/3   Katalog on-line
Gente Rutheni, natione Poloni : z dziejów Rusinów narodowoœci polskiej w Galicji 
/ Adam Œwištek.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – 509 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studia Galicyjskie ; t. 3 )
ISBN 978-83-7638-433-7

    II.13548   Katalog on-line
Geschichte für Leser : populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert 
/ Hrsg. von Wolfgang Hardtwig und Erhard Schütz ; Red. Ernst Wolfang Becker.
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2005. – 408 s. : il. ; 23 cm.
(Wissenschaftliche Reihe – Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus ; Bd. 7 )
ISBN 3-515-08755-9
ISBN 978-3-515-08755-1

    I.8635/101   Katalog on-line
Glinciszki i Dubinki : zbrodnie wojenne na WileńszczyŸnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich 
/ Paweł Rokicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015. – 383, [1] s., [56] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 101 )
ISBN 978-83-7629-736-1
ISBN 978-83-64091-36-0

    A.357 – Vol. 267(2015), z.1/2   Katalog on-line
Göttingische Gelehrte Anzeigen : unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1944, 1953-. – 19 cm.

    I.10307   Katalog on-line
Griff nach der Deutungsmacht : zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland 
/ hrsg. von Heinrich August Winkler.
Göttingen : Wallstein Verlag, cop. 2004. – 267, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 3-89244-710-1
ISBN 978-3-89244-710-8

    A.47 – Vol. 300(2015), z. 1-3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    A.47 – Vol. 301(2015), z.1   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    I.10319   Katalog on-line
Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku 
/ Rafał Stobiecki.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 386, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63795-37-5

    A.489 – Vol. 44(2014)   Katalog on-line
Historyka : studia metodologiczne 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    II.13561/1   Katalog on-line
Józef Piłsudski : Ÿródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 1, Archiwum wojny 
/ Jerzy Gaul.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych [etc.], 2015. – 380 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-940026-1-9 (AGAD)
ISBN 978-83-64806-18-6 (NDAP)
ISBN 978-83-7181-918-6 (DiG)

    I.10322   Katalog on-line
Kariera pisarza w PRL-u 
/ pod red. Magdaleny Budnik [et al.].
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. – 425 s ; 22 cm.
(Badania Filologiczne nad Cenzurš PRL ; t. 4 )
ISBN 978-83-64703-13-3

    I.10312   Katalog on-line
Kiedy kłamstwo było cnotš : wspomnienia z pracy w obozie przejœciowym w Pruszkowie 2 IX 1944-16 I 1945 
/ Danuta Sławińska. – Wyd. 2, popr.
Warszawa : Gondwana, 2015. – 511, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63756-07-9

    II.13481/27   Katalog on-line
Kommunikation als Mittel politischer Mobilisierung : die Sudetendeutsche Partei (SdP) auf ihrem Weg zur Einheitsbewegung in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1933 – 1938) 
/ Birgit Vierling.
Marburg : Verlag Herder-Instituts, 2014. – X, 592 s. : il. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 27 )
ISBN 978-3-87969-382-5

    II.13569   Katalog on-line
Księgozbiory rozproszone : losy ksiegozbiorów historycznych po II wojnie œwiatowej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 19 paŸdziernika 2012 roku 
/ Muzeum Zamkowe w Malborku ; [redakcja […]
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2015. – 241 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60518-72-4

    A.35 Podr. – Vol. 63 (2015) z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.35 Podr. – Vol. 62 (2014)   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.262 – Vol. 59(2014), z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1956-. – 24 cm.

    A.262 – Vol. 60(2015, z.1,2   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1956-. – 24 cm.

    I.10317   Katalog on-line
Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942-1944) 
/ Tadeusz Ludwik Romer ; wstęp, wybór i oprac. Beata Szubtarska ; tł. z fr. Iwona Goral.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. – 187, [2] s. : il. ; 18 cm.
(Pamiętniki z XVII-XX w. )
ISBN 978-83-7181-701-4

    III.3142 Podr.   Katalog on-line
Memoria viva : studia historyczne poœwięcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) 
/ [redakcja Grażyna Rutkowska i Antoni Gšsiorowski ; komitet redakcyjny Anna Adamska, Waldemar Bukowski, Antoni Gšsiorowski, Tomasz Jurek, Paweł […]
Warszawa ; Poznań : Instytut Historii PAN, 2015. – 917 s., [13] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-47-9

    III.3143   Katalog on-line
Memoria viva : studia historyczne poœwięcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) 
/ [redakcja Grażyna Rutkowska i Antoni Gšsiorowski ; komitet redakcyjny Anna Adamska, Waldemar Bukowski, Antoni Gšsiorowski, Tomasz Jurek, Paweł […]
Warszawa ; Poznań : Instytut Historii PAN, 2015. – 917 s., [13] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-47-9

    I.8635/106   Katalog on-line
Michał Żymierski : 1890-1989 
/ Jarosław Pałka, Jerzy Poksiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 384 s. , [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 106 )
ISBN 978-83-7629-807-8

    II.13564   Katalog on-line
Między pokojem a wojnš : szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945 
/ Marek Kornat, Wojciech Materski ; [tłumaczenie Beata Rostworowska, Angie Taylor].
Warszawa : Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 163 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-386-9 (Wydawnictwo Sejmowe)

    II.13557   Katalog on-line
Między wojnš a więzieniem 1945-1953 : młoda inteligencja katolicka 
/ Andrzej Friszke.
Warszawa : Biblioteka „Więzi” : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, cop. 2015. – 416 s., [16] s. tabl. : il., err. ; 23 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 311 )
ISBN 978-83-62610-79-2 (Towarzystwo „WięŸ”); błędny 9788362610791
ISBN 978-83-64091-43-8 (Instytut Studiów Politycznych PAN)

    II.13573/6, cz. 1   Katalog on-line
Między Wschodem i Zachodem. Cz. 1, Kultura umysłowa 
/ pod red. Jerzego Kłoczowskiego ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 391, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Dzieje Lubelszczyzny ; t. 6 )
ISBN 83-01-08613-0 (t. 6, cz. 1-4)
ISBN 83-01-09782-5 (t. 6, cz.1)

    B.91/73 – 73 (2014)   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift 
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    III.715/Bd.4, Lfg.9 – Bd.4, Lfg. 9   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1- 
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    B.149 – Vol. 20(2013) nr 41-42, 43-44   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć 
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    B.149 – Vol. 21(2014) nr 45-46, 47-48   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć 
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    III.3141   Katalog on-line
Nieznany front zimnej wojny : tajny program dystrybucji ksišżek za żelaznš kurtynš 
/ Alfred A. Reisch ; pod redakcjš Małgorzaty Chomy-Jusińskiej ; [tłumaczenie Patrycja Poniatowska] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 567 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-782-8

    A.246 – 2015, z.1,2,3,4   Katalog on-line
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ. 

Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1957-. – 26 cm.

    C.104 – R. 2015, z. 1,2,3,4,5,6,7,8,9   Katalog on-line
Nowe Ksišżki : przeglšd nowoœci wydawniczych 
/ [Polskie Towarzystwo Wydawców Ksišżek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

    II.12340/8   Katalog on-line
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka œredniowiecza 
/ pod redakcjš Sławomira MoŸdziocha i Krystiana Chrzana ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oœrodek Badań Nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego […]
Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœrodek Badań Nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego Œredniowiecza, 2015. – 168 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Spotkania Bytomskie ; 8 )
ISBN 978-83-63760-45-8

    I.10311   Katalog on-line
Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie : studia 
/ pod redakcjš Mariusza Mazura i Sebastiana Ligarskiego ; [recenzenci Krystyna Heska-Kwaœniewicz, Robert Klementowski] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 328 s. ; 22 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-783-5

    II.13556   Katalog on-line
Oni : okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939-1941 
/ Krzysztof Jasiewicz.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 576, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64091-41-4

    II.13573/4   Katalog on-line
Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego 
/ oprac. Stefan Wojciechowski, Anna Sochacka, Ryszard Szczygieł ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986. – 184 s., [1] k. mapy luŸ. złoż. : err. ; 24 cm.
(Dzieje Lubelszczyzny ; t. 4 )
ISBN 83-01-05651-7

    A.349 – Vol. 63 (2014), z. 1-2   Katalog on-line
Ostkirchliche Studien. 

Würzburg : Augustinus Verlag, 1952-. – 25 cm.

    A.203 – R. 2014, z.1/23, 2/24   Katalog on-line
Pamięć i Sprawiedliwoœć : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. 

Warszawa : IPN, 1995-1998, 2002-. – 24 cm.

    II.13575   Katalog on-line
Pažaislio legendos ir tikrove : vienuolyno XVIII-XIX a. aprašymai 
/ parenge ir verte Mindaugas Paknys ; [ ńi anglńu kalbš verte Aušra Simanavičiute, ńi lenkńu kalbš verte Katarzyna Korzeniewska].
Vilnius : Lietuvos kulturos tyrimńu institutas, 2014. – 231, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-9955-868-64-4

    II.9540/7   Katalog on-line
Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 1, Lata 1917-1939. T. 7 
/ pod red. Stanisława Stępnia ; [przekł. dokumentów z jęz. ros. Krzysztof Kozłowski, Ludmiła Kozłowska] ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w […]
Przemyœl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2014. – 349 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-60374-07-8

    B.129 – Vol. 71(2015) z. 1   Katalog on-line
Polish-American Studies 
/ Polish Institute of Arts and Sciences in America ; ed. Constantin Symonolewicz.
New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1944-. – 24 cm.

    II.13552   Katalog on-line
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej w okresie II wojny œwiatowej w œwietle raportów polskich placówek zagranicznych : 1939-1941 
/ opracował Krzysztof Smolana ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt […]
Warszawa ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2014. – 446 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7208-268-8

    II.13553   Katalog on-line
Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918 
/ Dariusz Tarasiuk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 292 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-540-0

    I.10313   Katalog on-line
Pol’skoe Ânvarskoe vosstanie 1863 goda : istoričeskie sud’by Rossii i Pol’ši 
/ [red. kol.: N. A. Makarov (otv. red.), L. P. Marnej, B. V. Nosov (sost.) ; Institut slavânovedeniâ RAN etc.].
Moskva : Indrik, 2014. – 414, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-5-91674-316-6

    II.13570   Katalog on-line
Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie 
/ wstęp i oprac. nauk. Wojciech Œleszyński ; współpr. Monika Szarejko.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku ; Kraków : Avalon, 2014. – 313, [1] s. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7730-126-5

    A.66/87 – Vol. 87 (2015), z.1, 2   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny 
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.626 – Vol. 16(2015), z.1, 2   Katalog on-line
Przeglšd Historyczno-Wojskowy. 

Warszawa : Min. Obrony Narodowej : Dom Wydawniczy Bellona, 2000-. – 24 cm.

    A.107/105 – Vol. 106(2015), z. 2   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.18/106 Podr. – Vol. 106(2015), z.2   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    II.13551/1   Katalog on-line
Rann’omoderna ludina : prostir – vlada – pravo XVI-XVIII stolit’ 
/ za redakcii Vitaliâ Mihajlovs’kogo i Âroslava Stolic’kogo.
Kiiv : Laurus ; Krakiv : Historia Iagellonica, 2015. – 406, [2] s. ; 24 cm.
(Patrimonium : studii z rann’omodernoi istorii Central’no-Shidnoi Evropi ; t. 1 )
ISBN 978-966-2449-45-7

    II.13549 Podr.   Katalog on-line
Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. 
/ opracował Andrzej Rachuba ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 174 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-892-9

    II.13224/[12]   Katalog on-line
Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. 
/ opracował Andrzej Rachuba ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 174 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-892-9

    A.589 – Vol. 95(2015) z. 1, 2   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    II.13481/30   Katalog on-line
Riga at war 1914 – 1919 : war and wartime experience in a multi-ethnic metropolis 
/ Mark R. Hatlie.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2014. – VII, [3], 362 s. : il., mapy ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 30 )
ISBN 978-3-87969-377-1

    A.79 – Vol. 127(2015), z.1-   Katalog on-line
Rivista Storica Italiana. 

Napoli : Edizione Scientifische Italiane. – 25 cm.

    A.79 – Vol. 126(2015), z. 1-3   Katalog on-line
Rivista Storica Italiana. 

Napoli : Edizione Scientifische Italiane. – 25 cm.

    B.66/22/11 – 11 (2012)   Katalog on-line
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
/ pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-. – 29 cm.

    B.66/23/12 – 12 (2013)   Katalog on-line
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
/ pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-. – 29 cm.

    B.66/24/13 – 13 (2014)   Katalog on-line
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
/ pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-. – 29 cm.

    B.139/22 – Vol. 22(2014)   Katalog on-line
Rocznik Polsko-Niemiecki 
/ Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, 1992-. – 24 cm.

    B.139/23 – Vol. 23(2015)   Katalog on-line
Rocznik Polsko-Niemiecki 
/ Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, 1992-. – 24 cm.

    B.139/21 – Vol.21(2013)   Katalog on-line
Rocznik Polsko-Niemiecki 
/ Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, 1992-. – 24 cm.

    I.10316   Katalog on-line
Rok 1863 na Ukrainie : pamiętnik nieznanego autora 
/ oprac., przedm. i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 130, [2] s. ; 17 cm.
ISBN 83-08-00153-X

    I.10320   Katalog on-line
Rok 1966 : PRL na zakręcie 
/ pod redakcjš Katarzyny Chmielewskiej, Grzegorza Wołowca i Tomasza Żukowskiego.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. – 409 s. ; 21 cm.
(Komunizm : idee – dyskursy – praktyki )
ISBN 978-83-64703-06-5

    I.10310   Katalog on-line
Róże dla Lone : za wolnoœć Polski i Danii (1939-1945) 
/ Maria Małaœnicka-Miedzianogóra ; wprowadzenie Waldemar Grabowski ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 367, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-808-5

    II.13562   Katalog on-line
Ruch ewangeliczny na BiałostocczyŸnie w XX wieku 
/ Jan Mironczuk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015. – 362 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-181-8

    II.12704/4   Katalog on-line
Rurikids in dynastic relations : politics, customs, culture, religion (10th-16th c.) : publication after 4th International Conference, Mogilno, 14-16 th November 2013 
/ ed. Vitaliy Nagirnyy.
Krakow : Jagiellonian University, 2014. – 325, [1] s. ; 23 cm.
(Colloquia Russica. Series 1, 2353-219X ; vol. 4 )

    C.83/74 – 74 (2015) n. 1,2,3   Katalog on-line
The Russian Review : an american journal devoted to Russia past and present. 

Malden, MA [etc.] : Blackwell , 1941-. – 22 cm.

    III.3145   Katalog on-line
Rzšdy bez ziemi : struktury władzy na uchodŸstwie 
/ pod red. Radosława Pawła Żurawskiego vel Grajewskiego ; Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 776 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-828-8

    A.54 – Vol. 64(2014), z.1,2   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte. 

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    II.4198/70   Katalog on-line
Die Schatzkammer des Deutschen Ordens 
/ herausgegeben von Raphael Beuing.
Weimar : VDG, cop. 2015. – [4], 409 s. : il. kolor. ; 30 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 70 )
ISBN 978-3-89739-746-0

    C.145 – 46 (2015) no. 1   Katalog on-line
The Sixteenth Century Journal 
/ Foundation for Reformation Research and Sixteenth Century Studies Conference.
Kirksville : Sixteenth Century Press, 1972-. – 23 cm.

    C.37 – 112(2014), z. 1-2   Katalog on-line
Slezský Sborník : čtvrtletník pro vědy o společnosti 
/ Slezský ústav SZM v Opavě.
Opava : Slezský ústav SZM, 1936-. – 24 cm.

    B.20 – 101 (2015) z. 1   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisův a zprav ze života slovanského 
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    C.22/60 – Vol. 62 (2014), z.1-4   Katalog on-line
Slovenský Národopis : časopis Slovenskej akadémie vied. 

Bratislava : Vydavatel’stvo SAV, 1953- – 24 cm.

    II.13572   Katalog on-line
Stände und Gesellschaft im Alten Reich 
/ hrsg. von Georg Schmidt.
Stuttgart : Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1989. – VI, [2], 302 s. : il. ; 24 cm.
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beiheft. Abteilung Universalgeschichte ; 29 )
ISBN 3-515-05074-4

    A.453 Podr. – Vol. 50(2015), z.1   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    I.10315/2   Katalog on-line
Ta wojna zmieni wszystko… : dziennik Janiny Gajewskiej 
/ oprac. Anna Wajs.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014. – 348, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Wielka Wojna – Codziennoœć Niecodziennoœci ; t. 2 )
ISBN 978-83-64806-24-7

    II.4198/74   Katalog on-line
Theater und Musik – soziale Metamorphosen zwischen Stadtherr und Stadt in der Deutschordensresidenz Freudenthal um 1800 
/ Georg Cox.
Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2014. – X, 412 s., [24] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 74 )
ISBN 978-3-89739-819-1

    A.297 – Vol. 57 (2015) z. 1   Katalog on-line
Történelmi Szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítöje 
/ Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
Budapest : Akadémiai Kiadó – il. ; 24 cm.

    III.3144   Katalog on-line
Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn 
/ Peter Kónya, Csepregi Zoltán (eds.).
Prešov : Vydavatežstvo Prešovskej univerzity, 2013. – 139, [1] s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-80-555-0945-7

    I.10315/1   Katalog on-line
Trochę się zazdroœci tym, co nie dożyli tych czasów… : dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna 
/ oprac. Jarosław Kita i Piotr Zawilski.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014. – 186, [3] s. : il. ; 22 cm.
(Wielka Wojna – Codziennoœć Niecodziennoœci ; t. 1 )
ISBN 978-83-64806-02-5

    II.13555   Katalog on-line
Ukraińskie podziemie na LubelszczyŸnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 
/ Mariusz Zajšczkowski ; [recenzenci Jan Pisuliński, Tomasz Stryjek] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 504 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-769-9

    I.10308   Katalog on-line
The unbearable weight of empire : the Ottomans in Central Europe – the failed attempt at universal monarchy (1390-1566) 
/ Pâl Fodor.
Budapest : Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, 2015. – 175, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-963-9627-93-2

    A.181 – 63 (2015) z. 1, 2, 3   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    I.10314   Katalog on-line
Voennaâ istoriâ Rossii XIX-XX vekov : materialy VII Meždunarodnoj voenno-istoričeskoj konferencii 
/ [pod red. A. V. Aranoviča, D. U. Alekseeva] ; Gosudarstvennyj muzej gorodskoj struktury [etc.].
Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet Tehnologii i Dizajna : Gosudarstvennyj Muzej Gorodskoj Struktury, 2014. – 547, [1] s. : il. częœc. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-5-7937-1104-3

    III.2741/19   Katalog on-line
Wiek kapitału, 1848-1875 
/ Eric Hobsbawm ; tł. Marcin Starnawski.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 478, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 19 )
ISBN 978-83-64682-30-8

    II.13481/26   Katalog on-line
Wikinger oder Slawen? : die ethnische Interpretation frühpiastischer Bestattungen mit Waffenbeigabe in der deutschen und polnischen Archäologie 
/ Wiebke Rohrer.
Marburg : Verlag Herder-Instituts, 2012. – VIII, 257 s. : il., 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 26 )
ISBN 978-3-87969-376-4

    II.9800/33   Katalog on-line
Wirtschaftskrisen als Wendepunkte : Ursachen, Folgen und historische Einordnungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
/ Herausegeben von Dariusz Adamczyk und Stephan Lehnstaedt.
Osnabrück : Fibre, cop. 2015. – 431, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 33 )
ISBN 978-3-944870-38-0

    I.10321   Katalog on-line
Women and the Holocaust : new perspectives and challenges 
/ [edited by] Andrea Petîo, Louise Hecht, Karolina Krasuska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2015. – 268 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-64703-24-9

    C.117/58 – Vol. 58 (2014)   Katalog on-line
Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 
/ Historischer Vereins für Ermland.
Mainz : Verlag von Franz Kirchheim, 1860-1943, 1956-1978, 1980-. – 23 cm.

    A.271 – Jg. 64(2015), z.1, 2   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    II.4198/75   Katalog on-line
Zentrale und Region : gesammelte Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und im Deutschen Reich aus den Jahren 1968 bis 2008 
/ Klaus Militzer.
Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2015. – XVIII, 379 s. : il. ; 23 cm.
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 13 )
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 75 )
ISBN 978-3-89739-847-4

    B.120 – 49 (2015) no. 1   Katalog on-line
The Zew Zealand : Journal of HIstory The University of Auckland 

Auckland : The University of Auckland, 1967- – 24 cm.

    II.13565   Katalog on-line
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej 
/ Szymon Rudnicki. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 588, [1] s., [20] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-412-5 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-7666-363-0 (oprawa miękka)

  II.13620   Katalog on-line
100 rocznica wybuchu pierwszej wojny œwiatowej : materiały pokonferencyjne, Nidzica 2014 
/ [redakcja Ewelina Solarek, Hubert Domański, Hubert Wajs].
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2015. – 248 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-940026-3-3

    I.10354   Katalog on-line
90 rocznica Traktatu Wersalskiego i odbudowania państwa polskiego : materiały z sesji naukowej, która odbyła się 27 czerwca 2009 r. w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie zorganizowanej przez Społeczny Komitetu [i.e. Komitet] […]

Warszawa : Inicjatywa Wydawnicza „ad astra”, cop. 2010. – 68, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-87538-19-1

    III.3175/97(21)   Katalog on-line
Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum : supplementum hagiographicum 
/ Jean de Mailly ; ed. princeps a cura di Giovanni Paolo Maggioni.
Firenze : SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2013. – CXCVIII, 588, [1], 5 s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Millennio Medievale ; 97 )
(Millennio Medievale. Testi ; 21 )
ISBN 978-88-8450-368-8

    B.171 – Vol. 36 (2015)   Katalog on-line
Acta Slavica Iaponica : a journal of european languages of Slavic Research Center of Hokkaido University. 

Sapporo : Hokkaido University. Slavic Research Center, 1983- – 26 cm.

    II.13583   Katalog on-line
Adel und Adelsoppositionen im Moskauer Staat 
/ von Hartmut Rüss.
Wiesbaden : Franz Steiner, 1975. – 196 s. ; 24 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Östlichen Europa ; Bd. 7 )
ISBN 3-515-01903-0

    A.356 – Vol. 89 (2015), z.1,2   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    II.11555/63   Katalog on-line
Aftermaths of war : women’s movements and female activists, 1918-1923 
/ edited by Ingrid Sharp, Matthew Stibbe.
Leiden ; Boston : Brill, 2011. – XXII, 428 s. : il. ; 25 cm.
(History of Warfare ; 63 )
ISBN 978-90-04-19172-3 (hardback : alk. paper)

    II.13580/7, cz. 1   Katalog on-line
Akta do dziejów Polski na morzu. T. 7, 1632-1648. Cz. 1 
/ wydał Władysław Czapliński ; teksty niem. oprac. jęz. Bernard Janik ; Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku.
Gdańsk : Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, dr. 1952. – XVII, [1], 255, [1] s. : err. ; 26 cm.

    B.194 – R2015   Katalog on-line
Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, goœć i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien] 
/ pod patronatem Towarzystwa Miłoœników Ziemi Muszyńskiej.
Muszyna : [s.n.], 1991-. – 24 cm.

    A.623   Katalog on-line
Almanach Muzealny 
/ Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.
Warszawa : MHW, 1997-2013. – 23 cm.

    B.103 – 62 (2013), cz.1,2   Katalog on-line
Analele Universităđtii Bucureşti Istorie. 

Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 1969-1974. – 24 cm.

    I.10325   Katalog on-line
L’Ancien régime et la Révolution 
/ par Alexis de Tocqueville ; herausgegeben von Adolf Wetzlar. – Neue Aus.
Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing, 1934. – 120 s. ; 18 cm + Anhang : 16 s. ; 17 cm ; Wörterbuch : 29, [1] s. ; 17 cm.
(Prosateurs Français ; Bd. 188 )

    C.273   Katalog on-line
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. 

Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001-2008. – 24 cm.
(Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis )

    C.273   Katalog on-line
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. 

Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001-2008. – 24 cm.
(Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis )

    C.273/1   Katalog on-line
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica… 
/ pod red. Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009-. – 24 cm.
(Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis )

    C.273/1   Katalog on-line
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica… 
/ pod red. Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009-. – 24 cm.
(Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis )

    B.215   Katalog on-line
Annuaire 
/ École Pratique des Hautes Études. Section des sciences historiques et philologiques.
Paris : A la Sorbonne, cop. 2008-. – 24 cm.

    A.292 – 57   Katalog on-line
Arhivski vjesnik 

Zagreb : [s.n.], 1958-. – 24 cm.

    II.13635   Katalog on-line
Armia rosyjska w wielkiej wojnie 
/ Mikołaj Mikołajewicz Gołowin ; [tł. Katarzyna Mróz-Mazur].
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. – 277 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-109-3

    I.10328/9   Katalog on-line
At the crossroads : 1865-1918 
/ Magdalena Micińska.
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2014. – 227 s. : il. ; 22 cm.
(A history of the Polish intelligentsia / ed. by Jerzy Jedlicki ; translated by Tristan Korecki ; P. 3 )
(Geschichte, Erinnerung, Politik , 21-91-3528 ; Bd. 9 )
ISBN 978-3-631-62388-6 (print)
ISBN 978-3-653-04954-1 (e-book)

    I.10343   Katalog on-line
Author, reader, book : medieval authorship in theory and practice 
/ edited by Stephen Partridge and Erik Kwakkel.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2012. – VI, [4], 305, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8020-9934-1 (acid-free paper)

    I.10323   Katalog on-line
Barbarian Europe 
/ Karol Modzelewski ; translated by Ewa Macura ; editorial work by Elena Rozbicka.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang edition, cop. 2015. – 414 s. ; 22 cm.
ISBN 978-3-631-64980-0 (Print)
ISBN 978-3-653-04127-9 (E-Book)

    I.10292/16   Katalog on-line
Between State and Church : confessional relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands 
/ Wojciech Kriegseisen ; translated by Bartosz Wójcik and copy-edited by Alex Shannon.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2016. – 626 s. ; 22 cm.
(Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 2191-3293 ; vol. 16 )
ISBN 978-3-631-62670-2 (Print)
ISBN 978-3-653-02375-6 (E-Book)

    C.274 – Vol.1(2014)   Katalog on-line
Biblioteka Epoki Nowożytnej 
/ [red. nacz. Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014-. – 24 cm.

    C.274 – Vol. 2(2015)   Katalog on-line
Biblioteka Epoki Nowożytnej 
/ [red. nacz. Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014-. – 24 cm.

    I.10328/7   Katalog on-line
Birth of the Intelligentsia 1750-1831 
/ Maciej Janowski.
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2014. – 274 s. : il. ; 22 cm.
(A history of the Polish intelligentsia / ed. by Jerzy Jedlicki ; translated by Tristan Korecki ; p. 1 )
(Geschichte, Erinnerung, Politik, 2191-3528 ; Bd. 7 )
ISBN 978-3-631-62375-6 (print)
ISBN 978-3-653-04952-7 (e-book)

    A.445 – Vol.64 (2014)   Katalog on-line
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. 

Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1957-. – 23 cm.

    II.13643   Katalog on-line
Bulgaria and Hungary at war, 1912-1918 : collected studies 
/ editors Penka Peykovska, Gábor Demeter.
Sofia : Institut za istoričeski izsledvaniâ BAN ; Budapest : Institute of History, RCH, HAS, 2013. – 159, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-954-2903-09-3 (III BAN)
ISBN 978-963-9627-62-8 (Inst. of History HAS)

    B.93 – Vol. 41(2013), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
Bulgarian Historical Review 
/ United Center for Research and Training in History.
Sofia : Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1973-. – 24 cm.

    III.3164   Katalog on-line
The conservation movement : a history of architectural preservation : antiquity to modernity 
/ Miles Glendinning.
London ; New York : Routledge, 2013. – XI, [1], 530 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-415-49999-6 (hbk)
ISBN 978-0-203-08039-9 (ebk)
ISBN 978-0-415-54322-4 (pbk)

    II.11425/2, vol.2   Katalog on-line
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui. Vol. 2, Ioannes Dantiscus’ correspondence with Cornelis De Schepper 
/ ed. by Jerzy Axer and Anna Skolimowska ; transcr. from manuscript, comment. and annot. by […]
Warsaw : „Artes Liberales” , University of Warsaw ; Cracow : Polish Academy of Art and Sciences, 2015. – 730 s., [1] k. tabl., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-230-2

    III.3167   Katalog on-line
Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764-1796) 
/ édition, introduction et commentaires: Zofia Zielińska ; traduction de l’introduction et des commentaires: Krystyna Zaleska ; […]
Kraków : Arcana, cop. 2015. – CVII, [1], 721, [3] s., [28] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Arkana Historii )
ISBN 978-83-65350-00-8
ISBN 978-83-60940-99-0

    II.13582   Katalog on-line
Cossack rebellions : social turmoil in the sixteenth-century Ukraine 
/ Linda Gordon.
Albany : State University of New York Press, cop. 1983. – XIV, 289 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-87395-654-0
ISBN 0-87395-653-2 (pbk.)

    II.13634/12   Katalog on-line
Counterfactual thinking, counterfactual writing 
/ edited by Dorothee Birke, Michael Butter, Tilmann Köppe.
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2011. – VI, 256 s. : il. ; 24 cm.
(Linguae & Litterae, 1869-7054 ; 12 )
ISBN 978-3-11-026858-4
ISBN 978-3-11-022904-2 e-ISBN

    C.163 – Vol. 36(2016) z. 1,2   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche 
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    II.13658/19   Katalog on-line
„Cum essem in Constantie . . .” : Raffaele Fulgosio and the Council of Constance 1414-1415 
/ by Martin John Cable.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. – XI, [1], 389, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Medieval Law and its Practice, 1873-8176 ; vol. 19 )
ISBN 978-90-04-30481-9 (hardback)
ISBN 978-90-04-30585-4 (e-book)

    III.3149   Katalog on-line
Czarna ziemia : holokaust jako ostrzeżenie 
/ Timothy Snyder ; przekład Bartłomiej Pietrzyk.
Kraków : Znak Horyzont, 2015. – 589 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-3080-4

    C.206 – Vol. 28(2015)   Katalog on-line
Czasy Nowożytne : periodyk poœwięcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku 
/ [Fundacja „Pomerania” w Toruniu, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli ; Stanisław Salmonowicz przewodn. kom. red.].
Toruń [et al.] : Fundacja „Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 1996-. – 24 cm.

    III.3147   Katalog on-line
Człowiek Oœwiecenia 
/ pod red. Michela Vovelle’a ; z włoskiego przełożyli: Monika Gurgul [et al.].
Warszawa : Œwiat Ksišżki, cop. 2001. – 439 s. ; 24 cm.
(W Kręgu Codziennoœci )
ISBN 83-7227-895-4

    II.12544/41   Katalog on-line
The demise of the Soviet Communist Party 
/ Atsushi Ogushi. – 1st publ. in paperback.
London ; New York : Routledge, 2012. – XIV, [2], 218 s. : il. ; 24 cm.
(BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies ; 41 )
ISBN 978-0-415-43439-3 (hbk)
ISBN 978-0-415-54268-5 (pbk)
ISBN 978-0-203-93799-0 (ebk)

    III.3162   Katalog on-line
Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt : der Sommer 1941 in der Westukraine 
/ Kai Struve.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2015. – XIV, 739, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-3-11-035998-5
ISBN 978-3-11-036022-6 (PDF)
ISBN 978-3-11-039917-2 (EPUB)

    I.9526/314   Katalog on-line
Deutschland 1933 – 1945 : neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft 
/ Karl Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.). – 2., ergänzte Aufl.
Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1993. – 632 s. ; 21 cm.
(Schriftenreihe. Studien zur Geschichte und Politik )
ISBN 3-89331-185-8

    III.3148   Katalog on-line
Dwie klęski : wrzeœniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego : próba retrospekcji i komparatystyki : kontrowersje i dylematy 
/ Jacek Chrobaczyński.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2015. – 745, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2687-0

    I.10358   Katalog on-line
Dzerkala identičnosti : doslidžennâ z istorii uâvlen’ ta idej v Ukraini XVI – počatku XVIII stolittâ 
/ Natalâ Âkovenko.
Kiiv : Laurus, 2012. – 470, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Zoloti Vorota – Laurus ; Vip. 2 )
ISBN 978-966-2449-40-2
ISBN 978-966-2449-20-4

    II.13590   Katalog on-line
Działalnoœć badawcza Głównego Urzędu Statystycznego w okresie II Rzeczypospolitej 
/ Bożena Łazowska ; Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca.
Warszawa : nakładem Centralnej Biblioteki Statystycznej, 2015. – 478 s. ; 24 cm.

    A.507/47 – T. 47(2015) z.1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.508/47 – T. 47(2015) z. 1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    I.10352   Katalog on-line
Dziennik egerski : zapiski komendanta obozu oficerów polskich na Węgrzech 1939-1944 
/ Tadeusz Lachowicki-Czechowicz ; red. nauk., wstęp i przypisy Andrzej PrzewoŸnik.
Warszawa : „Rytm”, cop. 2003. – 335, [3] s., [4] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 83-7399-034-8

    III.2048/23   Katalog on-line
Dzienniki z getta warszawskiego 
/ opracowali Katarzyna Person, Zofia Trębacz, Michał Trębacz ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Sara Arm, Aleksandra Bańkowska, Aleksandra Geller, Agata Kondrat, […]
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – X, [2], 459, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 23 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN błędny 9788361580908
ISBN 978-83-235-1954-6 (WUW)

    C.246 – Vol. 40(2013), z.1-2   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 42(2015), z.1   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    II.13653/18   Katalog on-line
Écrire son histoire : les communautés régulieres face a leur passé : actes du 5e Colloque International du CERCOR, Saint-Étienne, 6-8 novembre 2002 
/ [textes rassemblés et mis en page par Nicole Bouter].
Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005. – 694 s. : il. ; 24 cm.
(Travaux et Recherches – CERCOR, 1242-8043 ; 18 )
ISBN 978-2-86272-358-7

    I.10333   Katalog on-line
English reports on Mazepa : hetman of Ukraine and prince of the Holy Roman Empire 1687-1709 
/ by Theodore Mackiw.
New York [etc.] : Ukrainian Historical Association, 1983. – XII, 177 s. : il. ; 23 cm.

    II.13659   Katalog on-line
Everything was forever, until it was no more : the last Soviet generation 
/ Alexei Yurchak.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2005. – X, [2], 331, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Princeton Paperbacks )
ISBN 978-0-691-12117-8 (pbk.)

    II.13619   Katalog on-line
Feniks œwiata litewskiego : fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) 
/ Dorota Piramidowicz.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, cop. 2012. – 395, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63877-20-0

    III.2038/30   Katalog on-line
Fernhändler, Dynasten, Kleriker : die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert 
/ Herausgegeben von Dariusz Adamczyk und Norbert Kersken.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. – 293, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 30 )
ISBN 978-3-447-10421-0

    II.11555/101   Katalog on-line
The Finnish Civil War 1918 : history, memory, legacy 
/ edited by Tuomas Tepora, Aapo Roselius.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2014. – XII, 454 s. : il. ; 25 cm.
(History of Warfare ; vol. 101 )
ISBN 978-90-04-24366-8 (hardback)
ISBN 978-90-04-28071-7 (e-book)

    I.10329   Katalog on-line
The first Whigs : the politics of the Exclusion Crisis, 1678-1683 
/ by J. R. Jones.
London : Oxford University Press, 1961. – 224 s. ; 22 cm.
(University of Durham Publications )

    II.13591   Katalog on-line
Formirovanie territorii Rossijskogo gosudarstva : XVI – načalo XX veka (granicy i geopolitika) 
/ otvestvennyj redaktor E. P. Kudrâvceva ; Institut rossijskoj istorii Rossijskoj Akademii nauk ; Universitet Dmitriâ […]
Moskva : Universitet Dmitriâ Požarskogo, 2015. – 258, [4] s., [16] s. tabl. : il. częœc. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-5-91244-141-7

    II.13628   Katalog on-line
Formowanie się wczesnoœredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962 
/ Jarosław Sochacki ; Akademia Pomorska w Słupsku.
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 353, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7467-228-3

    I.10363   Katalog on-line
Gender and the First World War 
/ ed. by Christa Hämmerle, Oswald Überegger and Birgitta Bader Zaar.
Houndmills : Palgrave Macmillan, cop. 2014. – XI, [1], 265 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-30219-9

    A.339/126   Katalog on-line
Germania Monastica : Festschrift für Ulrich Faust OSB zum 80. Geburtstag 
/ Korbinian Birnbacher, Stephan Haering (Hrsg.).
Sankt Ottilien : EOS Verlag, 2015. – 608 s. : il. w tym kolor. ; 25 cm.
(Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 0303-4224 ; Bd. 126 )
ISBN 978-3-8306-7740-6

    I.10337   Katalog on-line
Górny Œlšsk w dobie wojen husyckich : Przemyœlidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka 
/ Marek Mika.
Kraków : Avalon, 2015. – 154, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-165-4

    II.13588   Katalog on-line
Granice kompromisu : naukowcy wobec aparatu władzy ludowej 
/ pod redakcjš Piotra Franaszka ; [recenzenci Andrzej Chojnowski, Henryk Głębocki] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 343 s. : il. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-843-6

    II.4715/10/1   Katalog on-line
Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 1, Warunki rozwoju nauki polskiej, państwo i społeczeństwo 
/ pod redakcjš Leszka Zasztowta i Joanny Schiller-Walickiej ; [opracowanie redakcyjne, korekty, indeks: Paweł Komorowski, […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – 447 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-607-3
ISBN 978-83-7545-608-0

    II.4715/10/2   Katalog on-line
Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 2, Instytucje 
/ pod redakcjš Leszka Zasztowta i Joanny Schiller-Walickiej ; [opracowanie redakcyjne, korekty, indeks: Zofia Boroœ] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki im. […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – 717 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-607-3
ISBN 978-83-7545-609-7

    II.4715/10/3   Katalog on-line
Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 3, Idee i praktyka 
/ pod redakcjš Leszka Zasztowta i Joanny Schiller-Walickiej ; [opracowanie redakcyjne, korekty, indeks: Paweł Komorowski, Dorota Kozłowska, Joanna Schiller-Walicka] […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – 445 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-607-3
ISBN 978-83-7545-610-3

    II.4364/5 cz.1 Podr.   Katalog on-line
Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 1, Ustrój, społeczeństwo i gospodarka 
/ opracowali Marek Andrzejewski, Bolesław Hajduk, Tomasz Łaszkiewicz, Przemysław Olstowski, Andrzej […]
Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2015. – 439, [1] s., [22] s. tabl., [2] k. złoż., [1] k. złoż. luz. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-65127-08-2

    I.10341   Katalog on-line
Historical archives and the historians’ commision to investigate the Armenian events of 1915 
/ Yücel Güçlü.
Lanham [etc.] : University Press of America Inc., cop. 2015. – XII, 343, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-7618-6566-7 (pbk : alk. paper)
ISBN 978-0-7618-6567-4 (electronic)

    A.47 – Vol. 301(2015), z.1,2,3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    II.13639   Katalog on-line
History and historians in the twentieth century 
/ ed. by. Peter Burke. – Repr.
Oxford [etc.] : Published for the British Academy by Oxford University Press, 2008. – X, 253, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-726268-9

    II.12962/9   Katalog on-line
The history of Branicki palace until 1809 : the influence of „Versailles of Podlasie” on the development of Białystok 
/ Karol Łopatecki, Wojciech Walczak ; [translated by Anna Stawikowska].
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015. – 247 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Dissertationes ; t. 9 )
ISBN 978-83-64103-55-1

    I.10292/13   Katalog on-line
History of the Polish-Lithuanian Commonwealth : state – society – culture 
/ Urszula Augustyniak ; editorial work by Iwo Hryniewicz ; translated by Grażyna Waluga(chapters I-V)and Dorota Sobstel (chapters VI-X).
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, 2015. – 573 s. : il. ; 22 cm.
(Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 2191-3293 ; vol. 13 )
ISBN 978-3-631-62977-2 (Print)
ISBN 978-3-653-05491-0 (E-Book)

    II.13600   Katalog on-line
Historyka 
/ Władysław Konopczyński ; opracował Maciej Janowski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; [Na frontyspisie: St. I. Witkiewicz, portret W. Konopczyńskiego].
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – XXXIV, 367, [1] s., [10] s. tabl. : il. w tym kolor. ; 25 cm.
(Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior ; 5 )
ISBN 978-83-7545-511-3

    I.10332/7   Katalog on-line
Die Hof- und Zentralverwaltung im Moskauer Staat und die Bedeutung von G. K. Kotošichins zeitgenössischem Werk „Über Russland unter der Herrschaft des Zaren Aleksej Michajlovič” für die russische Verwaltungsgeschichte 
/ Fritz T. […]
Hamburg : Helmut Buske Verlag, 1978. – XXI, [1], 228 s. ; 21 cm.
(Hamburger Historische Studien, 0072-9558 ; Bd. 7 )
ISBN 3-87118-327-X

    II.13645   Katalog on-line
Hroznatovci a páni z Gutštejna 
/ Jiří Jánský.
V Domažlicích : Nakladatelství Českého lesa, 2009. – 567, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Průvodce Historií Západních Čech )
ISBN 978-80-87316-02-3

    II.12900/9   Katalog on-line
Hungaria – Slavia – Europa Centralis : studia z dziejów kultury œrodkowoeuropejskiej we wczesnym œredniowieczu 
/ Ryszard Grzesik ; Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna.
Warszawa : Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, 2014. – 210, [1] s. ; 21 cm.
(Kultura na Pograniczach ; nr 9 )
ISBN 978-83-64031-19-9

    A.634 – Vol. 4(2015), z.1,2,3   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    II.13648/3   Katalog on-line
Imbreviature : (1268-1271) 
/ Federigo di Giunta notaio ; a cura di Laura Neri.
Firenze : SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2006. – LIV, [2], 295, [1] s., 8 s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Memoria scripturarum. Testi ; 3 )
ISBN 88-8450-219-5
ISBN 978-88-8450-219-3

    II.13587   Katalog on-line
Intellectuels de l’Est exilés en France 
/ publié sous la direct. de Wojciech Fałkowski et Antoine Mares.
Paris : Institut d’Études Slaves, 2011. – 174 s. ; 24 cm.
(Collection Historique de l’Institut d’Études Slaves, 0079-0001 ; 46 )
ISBN 978-2-7204-0475-7

    II.13649   Katalog on-line
Istoriâ kartografuvannâ teritorii Ukraini : [pidručnik] 
/ R. I. Sossa.
Kiiv : „Libid'”, 2007. – 333, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-966-06-0463-6

    III.3176/5   Katalog on-line
Istorični studii ta rozvidki : 1888-1896 
/ Mihajlo Gruševs’kij ; [Redkol. t.: Pavlo Sohan’ (gol. red.), Igor Girič, Ol’ga Todijčuk ; upor.: Viktor Brehunenko et al. ; movna red. tekstiv: Varvara Šul’ga ; per. z ros. st. […]
L’viv : Vidavnictvo „Svit”, 2003. – 590, [2] s. : il. ; 25 cm.
(Tvori u 50 tomah / Mihajlo Gruševs’kij ; t. 5 )
ISBN 966-603-223-6
ISBN 966-603-276-7 (t. 5)

    III.3176/6   Katalog on-line
Istorični studii ta rozvidki : (1895-1900) 
/ Mihajlo Gruševs’kij ; [gol. redkol. Pavlo Sohan’ (gol. red.) et al. ; upor.: Miron Kapral’ ; peredm.: Â. Daškevič, M. Kapral’ ; avt. koment.: M. Bandrivs’kij et al.].
L’viv : Vidavnictvo „Svit”, 2004. – XVI, 675, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
(Tvori u 50 tomah / Mihajlo Gruševs’kij ; t. 6 )
ISBN 966-603-223-6
ISBN 966-603-367-4 (t. 6)

    C.241 – 5(2014)   Katalog on-line
Istorijos Šaltinińu Tyrimai 
/ Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ; sudaré Darius Antanavičius, Darius Baronas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2008-. – 25 cm.

    II.13490/2 Podr.   Katalog on-line
Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 
/ Antoni Gšsiorowski ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 172 s., [1] k. złoż. luz. : il. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 2 )
ISBN 978-83-63352-58-5

    II.13489/2   Katalog on-line
Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 
/ Antoni Gšsiorowski ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 172 s., [1] k. złoż. luz. : il. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 2 )
ISBN 978-83-63352-58-5

    II.13646/2 SHG Krak.   Katalog on-line
Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 
/ Antoni Gšsiorowski ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 172 s., [1] k. złoż. luz. : il. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 2 )
ISBN 978-83-63352-58-5

    II.13656/2 SHG Pozn.   Katalog on-line
Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 
/ Antoni Gšsiorowski ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 172 s., [1] k. złoż. luz. : il. ; 24 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 2 )
ISBN 978-83-63352-58-5

    I.10335/4   Katalog on-line
Jewish and non-Jewish spaces in urban context 
/ Alina Gromova/Felix Heinert/Sebastian Voigt (eds).
Berlin : Neofelis Verlag, cop. 2015. – 302 s. ; 21 cm.
(Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne ; Bd. 4 )
ISBN 978-3-943414-44-8 (Print)
ISBN 978-3-943414-89-9 (PDF)

    III.3161   Katalog on-line
Joannici i ich zwišzki z ziemiami polskimi 
/ red. nauk. Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski ; [tł. Marcin Turski, Barbara Ostrowska].
Warszawa : Arx Regia, cop. 2014. – 362 s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7022-209-3

    III.3150   Katalog on-line
Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku : zbornik radova 
/ urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Dragomir Bondžić ; [prevodi Miloš Zečević, Mateusz Sokulski, Irena Kolaj Ristanović].
Beograd : Institut za savremenu istoriju ; Bidgošć : Institut za istoriju i mełunarodne odnose, 2015. – 492, [2] s., [4] s. tabl., [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-86-7403-202-2

    II.13630 Podr.   Katalog on-line
Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914 
/ Aleksander Łupienko ; [recenzenci Anna Landau-Czajka, Maria Nietyksza].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 549 s., [28] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-48-6

    II.13631   Katalog on-line
Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914 
/ Aleksander Łupienko ; [recenzenci Anna Landau-Czajka, Maria Nietyksza].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 549 s., [28] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-48-6

    II.13612/1 SGH Krak.   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1, Katalog dokumentów 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 690 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13610/1   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1, Katalog dokumentów 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 690 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13609/1 Podr.   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1, Katalog dokumentów 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 690 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13610/2   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 2, Ilustracje i indeks 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 159, [1] s., [81] s. tabl. : il. gł. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13609/2 Podr.   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 2, Ilustracje i indeks 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 159, [1] s., [81] s. tabl. : il. gł. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13612/2 SHG Krak.   Katalog on-line
Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. T. 2, Ilustracje i indeks 
/ Opracowali Karol Nabiałek, Wojciech Œwieboda, Maciej Zdanek, przy współpracy Ryszarda Tatarzyńskiego, pod redakcjš Karola Nabiałka ; […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 159, [1] s., [81] s. tabl. : il. gł. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-82-0

    II.13621   Katalog on-line
Kazimierz Skarżyński (1887-1962) : w imię prawdy o zbrodni katyńskiej 
/ Jolanta Adamska, Andrzej PrzewoŸnik ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Archiwum Państwowe, 2015. – 431, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-64806-48-3
ISBN 978-83-932824-2-5

    II.13642   Katalog on-line
Keresztesekbîol lázadók : Tanulmányok 1514 Magyarországáról 
/ szerkesztette: C. Tóth Norbert és Neumann Tibor.
Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015. – 375, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, 2063-3742 )
ISBN 978-963-416-012-0

    II.13615   Katalog on-line
The king’s body : burial and succession in late Anglo-Saxon England 
/ Nicole Marafioti.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2014. – XVIII, 297, [1] s. ; 24 cm.
(Toronto Anglo-Saxon Series )
ISBN 978-1-4426-4758-9 (bound)

    I.10359   Katalog on-line
Kopni sudi na ukrains’kih zemlâh u XIV-XVIII st. : istoriko-pravove doslidžennâ : monografiâ 
/ Mar’ân Bedrij ; L’vivs’kij nacional’nij universitet imeni Ivana Franka. Uridičnij fakul’tet, Naukove tovaristvo imeni […]
L’viv : Galic’kij drukar, 2014. – 263, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-966-97044-4-3

    B.147 – Vol. 20(2014)   Katalog on-line
Krakowski Rocznik Archiwalny 
/ Archiwum Państwowe w Krakowie.
Kraków : Archiwum Państwowe, 1995-. – 24 cm.

    II.2571/111   Katalog on-line
Kriegstagebuch einer jungen Nationalsozialistin : die Aufzeichnungen Wolfhilde von Königs 1939-1946 
/ herausgegeben von Sven Keller.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2015. – V, [1], 300 s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 111 )
ISBN 978-3-11-040485-2
ISBN 978-3-11-040537-8 e-ISBN (PDF)
ISBN 978-3-11-040548-4 e-ISBN (EPUB)

    A.52 Podr. – R. 122 (2015) z. 1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96/122 – R. 122 (2015), z. 1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    II.13660   Katalog on-line
Lemberg, Lwów, L’viv, 1914-1947 : violence and ethnicity in a contested city 
/ by Christoph Mick ; [transl. Helen Schoop].
West Lafayette : Purdue University Press, cop. 2016. – XII, 445, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Central European Studies )
ISBN 978-1-55753-671-6 (pbk. : alk. paper)

    II.13585   Katalog on-line
Lenno pruskie : od traktatu krakowskiego do œmierci księcia Albrechta 1525-1568 : studjum historyczno-prawne 
/ Adam Vetulani ; Polska Akademja Umiejętnoœci.
Kraków : PAU, 1930. – VIII, 318 s. ; 24 cm.

    III.3155   Katalog on-line
Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastines jungtys ir istoriniai-kulturiniai ryšiai = Lithuania-Poland-Sweden: European dynastic unions and historical-cultural ties : [mokslinińu straipsnińu rinkinys, parengtas 2012 m. spalio 4-5 […]

Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes valdovńu rumai, 2014. – 623, [1] s. : il. gł. kolor. ; 25 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos, 2351-7107 ; t. 21 )
ISBN 978-609-8061-31-4

    C. 146 – R. 2014, z.1,2   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metraštis 
/ Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    C.146 – R2014   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metraštis 
/ Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    C. 146 – R. 2013 z.1,2   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metraštis 
/ Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    C.275 – Vol. 27 (2011)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 28 (2011)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 29 (2012)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 30 (2012)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 31(2013)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 32 (2013)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 35 (2015)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai 
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    III.1947/7   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1506-1539) : užrašymńu knyga 7 
/ parenge Inga Ilariene, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius (tekstai lotynńu kalba) ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidikla, 2011. – XXIX, [1], 1010, [2] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 7 )
ISBN 978-9955-847-50-2

    III.1947/20   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1536-1539) : užrašymńu knyga 20 
/ parenge Raimonda Ragauskiene, Darius Antanavičius ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : LII Leidykla, 2009. – 442, [1] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 20 )
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
ISBN 978-9955-847-23-6 (20 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/234   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1546-1548) : 19-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios kopija) 
/ [parenge: Irena Valikonyte, Saule Viskantaite-Saviščeviene, Lirija Steponavičiene] ; Vilniaus universitetas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. – XXXIV, 287, [2] s. : il. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika ; nr 234 )
ISBN 978-9955-847-24-3
ISBN 5-420-01071-2 (ir.)

    III.1947/32   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1548-1549) : užrašymńu knyga 32 
/ parenge Andrii Blanutsa [et al.] ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : LII Leidykla, 2012. – XIX, 143, [1] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 32 )
ISBN 978-9955-847-57-1 (32 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/37   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1552-1561) : užrašymńu knyga 37 
/ parenge: Darius Baronas ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2011. – 630, [2] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 37 )
ISBN 978-9955-847-49-6 (37 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/251   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1555-1558) : 37-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos kopija) 
/ [parenge: Irena Valikonyte, Lirija Steponavičiene] ; Vilniaus universitetas.
Vilnius : LII Leidykla, 2010. – XXXI, 311, [3] s. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika ; nr 251 )
ISBN 978-9955-847-36-6
ISBN 5-420-01071-2 (ir.)

    III.1947/264   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1565-1566) : 50-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos kopija) 
/ [tekstus parenge Lirija Steponavičiene , Irena Valikonyte] ; Vilniaus universitetas.
Vilnus : Vilniaus universiteto leidykla , 2014. – XXVI, 315, [1] : il. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika. Teismńu bylńu knyga ; 50 )
ISBN 978-609-459-348-2
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    I.10353/2   Katalog on-line
Liga Narodowa (1893-1928) : wybór relacji 
/ wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Sikorski, Adam Wštor.
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2015. – 401, [5] s., [8] s. tabl. ; 20 cm.
(100-lecie Niepodległoœci : wspomnienia i pamiętniki ; t. 2 )
ISBN 978-83-65248-00-8

    III.3171   Katalog on-line
Listi 
/ Mihajlo Maksimovič ; [upor. tekstu ta il., avt. vstup. st. Viktor Korotkij].
Kiiv : „Libid'”, 2004. – 311, [1] s. : il. ; 30 cm.
(Pam’âtki Istoričnoi Dumki Ukraini )
ISBN 966-06-0352-5

    II.13638   Katalog on-line
Literatura czerwonego dworu 
/ Mariusz Żurawski.
Warszawa : Bellona, cop. 2015. – 286, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-11-13426-3

    C.207 – Vol. 18(2013)   Katalog on-line
Lithuanian Historical Studies 
/ Lithuanian Institute of History.
Vilnius : LIH, 1996- – 24 cm.

    C.207 – Vol. 19(2014)   Katalog on-line
Lithuanian Historical Studies 
/ Lithuanian Institute of History.
Vilnius : LIH, 1996- – 24 cm.

    B.150 – R. 2015 z. 1,2   Katalog on-line
Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas 
/ Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : „Mokslas”, 1990-. – 25 cm.

    B.150 – R.1992, z. 1,2,4   Katalog on-line
Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas 
/ Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : „Mokslas”, 1990-. – 25 cm.

    III.3163   Katalog on-line
ŁódŸ wielowyznaniowa : dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku 
/ Kazimierz Badziak, Karol Chylak, Małgorzata Łapa.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 707 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7969-512-6 (wersja elektroniczna)
ISBN 978-83-7969-448-8 (wersja papierowa)

    III.3146   Katalog on-line
Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w. 
/ napisał Jan Riabinin.
[Lublin] : Magistrat m. Lublina, 1928. – 64 s. ; 26 cm.
(Materjały do Monografji Lublina )

    II.10099/4 [Indeks]   Katalog on-line
Lustracja województw Prus Królewskich 1765. T. 4, Indeksy 
/ opracował Jerzy Dygdała ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015. – 220 s. ; 24 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-5506 ; 108 )
(Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Prusy Królewskie )
ISBN 978-83-65127-06-8

    II.13641   Katalog on-line
A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században 
/ Pálffy Géza.
Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015. – 564 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, 2063-3742 )
ISBN 978-963-9627-31-4

    II.13624/3   Katalog on-line
Materiały Ÿródłowe dotyczšce dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666-1717 
/ wydał Łukasz Truœciński ; współpraca Paweł Klint.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, 2015. – 164 s. : il. ; 24 cm.
(Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2300-7885 ; t. 3 )
ISBN 978-83-87843-29-8

    II.13613   Katalog on-line
Medieval artes praedicandi : a synthesis of scholastic sermon structure 
/ Siegfried Wenzel.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2015. – XVIII, 133 s. ; 24 cm.
(Medieval Academy Books ; no. 114 )
ISBN 978-1-4426-5010-7

    II.13656   Katalog on-line
Mémoires bourgeoises : „memoria” et identité urbaine a Ratisbonne a la fin du Moyen âge 
/ Olivier Richard.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2009. – 364 s. : il. ; 24 cm.
(Collection Histoire )
ISBN 978-2-7535-0755-5

    I.10338   Katalog on-line
Miasta œmierci : sšsiedzkie pogromy Żydów 
/ Mirosław Tryczyk.
Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2015. – IX, [1], 498, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7773-086-7

    I.10347   Katalog on-line
Miechów w œredniowieczu : studia z dziejów miasta i klasztoru : zagadka Jaksy 
/ Andrzej Wędzki.
Warszawa : Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, 2014. – 237, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64031-18-2

    II.13647/4   Katalog on-line
Między królem a carem : Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piœmiennictwa końca XVI – połowy XVII stulecia) 
/ Tomasz Hodana ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii […]
Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, cop. 2008. – 262, [2] s. ; 25 cm.
(Studia Ruthenica Cracoviensia ; 4 )
ISBN 978-83-60163-37-5

    III.2697/8   Katalog on-line
Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 
/ red. Stanisław Kurnatowski.
Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 569 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Origines Polonorum ; t. 8 )
ISBN 978-83-63760-49-6

    B.91/69 – 74(2015), z.1-2   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift 
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    A.112 – Vol. 123(2015) z. 1-2   Katalog on-line
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. 

Innsbruck : Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1880-. – 24 cm.

    II.13601   Katalog on-line
Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku) 
/ Piotr Plisiecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Humanistyczny. Katedra Historii Œredniowiecznej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 305 s., [6] k. map złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8061-067-5

    I.10327   Katalog on-line
Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku 
/ Michał Czajkowski (Mehmed Sadyk Pasza) ; z rękopisu wyd., wstępem i przypisami opatrzył Józef Fijałek.
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – XLI, [1], 313, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.

    I.10361   Katalog on-line
Moje záznamy ze světové války 1914-1918 : strhující vzpomínky českého vojáka z východní fronty v Bukovině – z území dnešního Rumunska a Ukrajiny 
/ František Černý ; [autorovy rukopisné poznámky k vydání […]
V Praze : Zdeněk Bauer, cop. 2014. – 159 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-904272-8-0

    II.13657   Katalog on-line
Moscow prime time : how the Soviet Union built the media empire that lost the cultural Cold War 
/ Kristin Roth-Ey. – 1st print. Cornell Paperback.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2014. – IX, [3], 314, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Cornell Paperbacks )
ISBN 978-0-8014-4874-4 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-8014-7975-5 (paper :alk. paper)

    I.10356   Katalog on-line
Moskva ordins’ka : (XIII-XVI stolittâ) : istorične doslidžennâ 
/ Volodimir Bilins’kij.
Kiiv Vidavnictvo Ivana Malkoviča „A-BA-BA-GA-LA-MA-GA”, cop. 2015. – 650, [3] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-617-585-088-6

    II.13625   Katalog on-line
Na białych Polaków obława : wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953 
/ Grzegorz Motyka.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2014. – 512, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05393-5

    III.3168 ZDP Toru   Katalog on-line
Nagrobki œredniowieczne w Prusach 
/ Tadeusz Jurkowlaniec.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 414, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-83-63877-66-8

    II.13597   Katalog on-line
Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce 
/ Jochen Böhler ; przekład Dariusz Salamon. – Wyd. 2.
Kraków : Znak Horyzont, 2015. – 335 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-3418-5

    I.10357/1   Katalog on-line
Narisi z ekonomičnoi istorii Ukraini. Kn.1, Na perehresti torgovih šlâhiv 
/ Andrij Čutkij.
Kiiv : Tempora, 2013. – 615, [1] s., [3] k. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-617-569-162-5

    I.10357/2   Katalog on-line
Narisi z ekonomičnoi istorii Ukraini. Kn. 2, Stanovlenn⠞itnici Evropi : (druga polovina XV – perša polovina XVII st.) 
/ Andrij Čutkij.
Kiiv : Tempora, 2015. – 367, [1] s., [2] k. złoż. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-617-569-218-9

    II.13576   Katalog on-line
Nations et nationalismes en Europe 1848-1914 
/ Pierre Saly [et al.].
Paris : Armand Colin, 1996. – 287 s. : il. ; 24 cm.
(Collection U ; nr 295 )
ISBN 2-200-21709-9

    II.13629   Katalog on-line
Neville Chamberlain : a biography 
/ Robert Self.
Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. – XI, [1], 573, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-7546-5615-2

    B.149 – Vol. 22(2015) nr 49, 50, 51, 5   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć 
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    A.246 – 2015, z.1-6   Katalog on-line
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ. 

Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1957-. – 26 cm.

    C.104 – R. 2015 z.1-12   Katalog on-line
Nowe Ksišżki : przeglšd nowoœci wydawniczych 
/ [Polskie Towarzystwo Wydawców Ksišżek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

    II.12962/10   Katalog on-line
O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego 
/ Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Radosław Poniat ; [recenzenci Krzysztof Mikulski, Jan Tęgowski].
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015. – 142 s. : il. ; 25 cm.
(Dissertationes ; t. 10 )
ISBN 978-83-64103-54-4

    I.10342   Katalog on-line
Obóz koncentracyjny i ciężkie więzienie karne Sonnenburg 
/ redakcja naukowa Hans Coppi i Kamil Majchrzak.
[S. l. : s. n., 2015]. – 240 s. : il. ; 22 cm.

    III.3151/7 Podr.   Katalog on-line
Od piwnic po strych : wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku 
/ Ewa Barylewska-Szymańska ; [recenzenci: Dariusz Główka, Adam Szarszewski].
Warszawa : Instytut Historii PAN ; Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015. – 348 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
(Res Gedanenses ; 7 )
ISBN 978-83-63352-42-4 (IH PAN)
ISBN 978-83-61077-37-4 (MHMG)

    III.3152/7   Katalog on-line
Od piwnic po strych : wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku 
/ Ewa Barylewska-Szymańska ; [recenzenci: Dariusz Główka, Adam Szarszewski].
Warszawa : Instytut Historii PAN ; Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015. – 348 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
(Res Gedanenses ; 7 )
ISBN 978-83-63352-42-4 (IH PAN)
ISBN 978-83-61077-37-4 (MHMG)

    II.13636   Katalog on-line
Ofensywa Brusiłowa : działania strategiczno-operacyjne 
/ Leonid Władimirowicz Wietosznikow ; [tł. i oprac. Dominik Jednorowski].
Oœwięcim : Napoleon V, 2014. – 204, [2] s., [28] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-102-4

    III.2483/17   Katalog on-line
„OjczyŸnie służy” : Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) 
/ Mariusz Wołos ; [recenzenci naukowi: Mirosław Supruniuk, Arkadiusz Adamczyk].
Bełchatów : Zwišzek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; – 303, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka „Niepodległoœci” ; t. 17 )
ISBN 978-83-62820-06-1

    I.10328/11   Katalog on-line
On the threshold of the Holocaust : anti-Jewish riots and pogroms in occupied Europe : Warsaw – Paris – The Hague – Amsterdam – Antwerp – Kaunas 
/ Tomasz Szarota ; translated by Tristan Korecki.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2015. – 217 s. : il. ; 22 cm.
(Geschichte, Erinnerung, Politik, 2191-3528 ; Bd. 11 )
ISBN 978-3-631-64048-7 (Print)
ISBN 978-3-653-02440-1 (E-Book)

    I.10345   Katalog on-line
Ona jeszcze mówi po polsku, ale œmieje się po hebrajsku : partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948-1970) 
/ Elżbieta Kossewska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 507, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-235-1882-2

    II.13637/1 cz.1   Katalog on-line
Ostatnia wojna Austro-Węgier 1914-1918. T. 1/1, rok 1914 
/ [tłumaczenie Mariusz Niestrawski].
Oœwięcim : Napoleon V, 2015. – 318 s., [7] k. tabl. złoż, [4] k. tabl. luz : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-343-1

    I.10336   Katalog on-line
Ot carstva k imperii : Rossiâ v sistemah meždunarodyh otnošenij : vtoraâ polovina XVI- načalo XX veka 
/ [redakcionnaâ kolllegia toma: I. S. Rybačonok (otvestvennyj redaktor), M. U. Anisimov (otvestennyj sekretar’), D. B. […]
Moskva ; Sankt-Peterburg : Institut Rossijskoj istorii RAN : Centr gumanitarnyh iniciativ, 2015. – 439, [1] s. : il. częœc. kolor. ; 22 cm.
(Historia Russica )
ISBN 978-5-8055-0262-1

    III.2907/18   Katalog on-line
Ottoman-Polish diplomatic relations (15th-18th century) : an annotated edition of ‚ahdnames and other documents 
/ by Dariusz Kolodziejczyk.
Leiden : Brill, 2000. – XVIII, 721, [3] s., [86] s. tabl. ; 25 cm.
(The Ottoman Empire and its Heritage : politics, society and economy, 1380-6076 ; vol. 18 )
ISBN 90-04-11280-4

    II.13627/1   Katalog on-line
The Oxford history of historical writing. Vol. 1, Beginnings to AD 600 
/ Daniel Woolf, general editor ; Andrew Feldherr and Grant Hardy, volume editors ; Ian Hesketh, assistant editor. – 1st publ. in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2015. – XVIII, [2], 652 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-921815-8 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-873780-3 (Pbk.)

    II.13627/2   Katalog on-line
The Oxford history of historical writing. Vol. 2, 400-1400 
/ Daniel Woolf, general editor ; Sarah Foot and Chase F. Robinson, volume editors ; Ian Hesketh, assistant editor. – 1st publ. in pbk.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. – XXII, [2], 646, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-923642-8 (hbk.)
ISBN 978-0-19-873799-5 (pbk.)

    II.13627/3   Katalog on-line
The Oxford history of historical writing. Vol. 3, 1400-1800 
/ Daniel Woolf, general editor ; José Rabasa, Masayuki Sato, Edoardo Tortarolo, and Daniel Woolf, volume editors ; Ian Hesketh, assistant editor. – 1st publ. in pbk.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. – XX, [2], 727, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-921917-9 (hbk.)
ISBN 978-0-19-873800-8 (pbk.)

    II.13627/4   Katalog on-line
The Oxford history of historical writing. Vol. 4, 1800-1945 
/ Daniel Woolf, general editor ; José Rabasa, Masayuki Sato, Edoardo Tortarolo, and Daniel Woolf, volume editors ; Ian Hesketh, assistant editor. – 1st publ. in pbk.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. – XX, [2], 650, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-953309-1 (hbk.)
ISBN 978-0-19-873798-8 (pbk.)

    II.13627/5   Katalog on-line
The Oxford history of historical writing. Vol. 5, Historical writing since 1945 
/ Daniel Woolf, general editor ; Axel Schneider and Daniel Woolf, volume editors ; Ian Hesketh, assistant editor. – 1st publ. in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2015. – XX, [2], 718 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-922599-6 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-873797-1 (Pbk.)

    III.3159   Katalog on-line
Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe 
/ Stanisław Mossakowski.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 145 s., [109] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
ISBN 978-83-63877-34-7

    III.2590/7 Podr.   Katalog on-line
Paleografia ruska 
/ Krzysztof Pietkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 612 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-847-9
ISBN 978-83-7181-533-1 (ISBN serii)

    III.2591/7   Katalog on-line
Paleografia ruska 
/ Krzysztof Pietkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 612 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-847-9
ISBN 978-83-7181-533-1 (ISBN serii)

    III.3166/7 SHG Krak.   Katalog on-line
Paleografia ruska 
/ Krzysztof Pietkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 612 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-847-9
ISBN 978-83-7181-533-1 (ISBN serii)

    I.10326   Katalog on-line
Partyzantka w Polsce w roku 1863 : (na podstawie własnych obserwacji zbieranych na teatrze walki od marca do sierpnia) 
/ Franciszek L. von Erlach ; przygotował do druku Emanuel Halicz ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. […]
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. – 174 s. : il. ; 19 cm.

    I.10349   Katalog on-line
Pervaâ mirovaâ vojna : prolog XX veka : materialy meždunarodnoj konferencii. Č. 2 
/ [sostaviteli: A. V. Volod’ko, M. E. Hajbullina ; otv. redaktor: E. U. Sergeev ; redaktory: E. O. Granceva, N. U. Stepanov] ; Institut […]
Moskva : Institut vseobsej istorii RAN, 2015. – 285, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-5-94067-437-5

    II.13616   Katalog on-line
Philippe de Commynes : memory, betrayal, text 
/ Irit Ruth Kleiman.
Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, cop. 2013. – VIII, 296 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4426-4562-2

    III.3154/1   Katalog on-line
Pisma rozproszone. T. 1, 1863-1876 
/ Zygmunt Gloger ; red. nauk. ed. Jarosław Ławski i Jan Leończuk ; wstęp Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski ; oprac. tekstów i przypisy Grzegorz Kowalski i Łukasz Zabielski ; noty i słownik […]
Białystok : Ksišżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2014. – 896 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-63470-44-9
ISBN 978-83-63470-41-8

    II.13593   Katalog on-line
Poczštki Warszawy : spojrzenie po 700 latach 
/ pod redakcjš Henryka Rutkowskiego ; [recenzenci: Sławomir Górzyński, Wojciech Iwańczak] ; Towarzystwo Miłoœników Historii w Warszawie. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 168 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-921-6

    II.13592 Podr.   Katalog on-line
Poczštki Warszawy : spojrzenie po 700 latach 
/ pod redakcjš Henryka Rutkowskiego ; [recenzenci: Sławomir Górzyński, Wojciech Iwańczak] ; Towarzystwo Miłoœników Historii w Warszawie. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 168 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-921-6

    II.13589   Katalog on-line
Pod obserwacjš i na podsłuchu : rzeczowe œrodki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 
/ Monika Komaniecka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Kraków : Wydawnictwo „Dante”, 2014. – 587 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89500-31-1

    I.10355   Katalog on-line
Pohodžennâ slov’âns’kih nacij : domoderni identičnosti v Ukraini, Rocii ta BilorusI 
/ Sergij Plohij ; [pereklali z anglijskoi Mikola Klimčuk i Taras Cimbal].
Kiiv : Kritika, 2015. – 429, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-966-8978-79-1

    II.13607   Katalog on-line
Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony 
/ Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński. – Wyd. 1 popr.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – XXXVII, [1], 328 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-781-6

    II.12295/81   Katalog on-line
Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na WileńszczyŸnie w latach 1918-1939 
/ Aleksander Głogowski.
Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. – 115, [2] s., [12] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Societas ; 81 )
ISBN 978-83-7638-564-8 (wersja papierowa)
ISBN 978-83-7638-626-3 (e-book)

    B.125/24 – Vol. 24(2012)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies 
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    B.125/26 – Vol. 26(2014)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies 
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    B.125/27 – Vol. 27(2015)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies 
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    B.125/28 – Vol. 28(2016)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies 
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    B.129 – Vol. 72(2015), z.2   Katalog on-line
Polish-American Studies 
/ Polish Institute of Arts and Sciences in America ; ed. Constantin Symonolewicz.
New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1944-. – 24 cm.

    I.10339   Katalog on-line
Polityka antyniemiecka na Górnym Œlšsku w latach 1945-1950 
/ Bernard Linek ; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Œlšski w Opolu. – Wyd. 2 popr.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Œlšski : Wydawnictwo Instytut Œlšski ; Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2014. – 413 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63995-15-7 (DWPN)
ISBN 978-83-7126-307-1 (PAN IŒ)
ISBN 978-83-7511-216-0 (IŒ)

    II.11317/1934 – 1934   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; red. nacz. Włodzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    II.11317/1934   Katalog on-line
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1934 
/ red. Stanisław Żerko ; współpr. Piotr Długołęcki.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014. – LII, 855 s. ; 25 cm.
(Polskie Dokumenty Dyplomatyczne )
ISBN 978-83-64895-11-1

    III.3160   Katalog on-line
Polskie uroczystoœci w barokowym Rzymie : 1587-1696 
/ Hanna Osiecka-Samsonowicz.
Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2012. – 420 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-89101-37-2
ISBN 978-83-89101-05-1

    II.13605   Katalog on-line
Powroty z Sybiru : repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947 
/ Wojciech Franciszek Marciniak.
ŁódŸ : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2014. – 379, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zakręty Historii )
ISBN 978-83-7729-191-7

    III.2048/19   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia 
/ opracowali Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Eleonora Bergman, Daria Boniecka-Stępień, Agnieszka Olek, […]
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – XLVIII, 532, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 19 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-07-6 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1841-9 (WUW)

    III.2048/20   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe 
/ opracował Marcin Urynowicz ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Marcin Urynowicz].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015. – XXXVIII, 318, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 20 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-11-3 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1927-0 (WUW)

    III.3178   Katalog on-line
Přišel befel od císaře pána : polní pošta – přiběhy Čechů za první světové války 
/ Pavla Horáková, Jiři Kamen.
[Praha] : Argo, 2015. – 291, [5] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-80-257-1675-5

    II.13617   Katalog on-line
Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku 
/ tekst do druku przygotowali i opracowali Karol Łopatecki i Marta Piłaszewicz-Łopatecka ; wstępem opatrzyli Sławomir Godek i Karol Łopatecki.
Białystok ; Oœwięcim : Napoleon V, 2015. – 367 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-278-6

    A.626 – Vol. 16(2015), z.1-4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczno-Wojskowy. 

Warszawa : Min. Obrony Narodowej : Dom Wydawniczy Bellona, 2000-. – 24 cm.

    A.26 Podr. – R. 71(2015), z.1   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni 
/ Instytut Zachodni ; [red. Zygmunt Wojciechowski].
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    I.10353/3   Katalog on-line
Przewrót w Polsce 
/ Jędrzej Moraczewski ; wstęp i opracowanie Tomasz Nałęcz.
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2015. – 177, [4] s., [12] s. tabl. : il. ; 20 cm.
(100-lecie Niepodległoœci : wspomnienia i pamiętniki ; t. 3 )
(Wyd. na podst.: Przewrót w Polsce, T. 1: Rzšdy ludowe. Szkic wypadków z czasów wyzwolenia Polski do 16 stycznia 1919 roku. Kraków ; Warszawa, 1919. )
ISBN 978-83-65248-03-9

    II.13604   Katalog on-line
Przyszłoœć Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym 
/ Teodor Korwin-Szymanowski ; opracowanie i posłowie Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski ; przekład Maria Dšbrowska.
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. – 112, [2], 116, [2] s. : il. (w tym kolor. ) ; 25 cm + dodatek : [64] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Jednoœci Europejskiej )
ISBN 978-83-63743-22-2

    I.10331   Katalog on-line
Puritanism and revolution : studies in interpretation of the English Revolution of the 17th century 
/ Christopher Hill. – Repr.
London : Secker & Warburg, 1965. – X, 402 s. ; 22 cm.

    I.10365   Katalog on-line
Reinventing Russia : Russian nationalism and the Soviet State 1953-1991 
/ Yitzhak M. Brudny. – 1st Harvard University Press paperback ed.
Cambridge ; London : Harvard University Press, 2000. – IX, [1], 352 s. ; 23 cm.
(Russian Research Center Studies ; 91 )
ISBN 0-674-75408-5 (cloth)
ISBN 0-674-00438-8 (pbk.)

    I.10344   Katalog on-line
Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400) : wokół analizy filologicznej 
/ Maria Trawińska.
Warszawa : Instytut Slawistyki PAN ; Poznań : Wydawnictwo Rys, 2014. – 155 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-64031-05-2
ISBN 978-83-63664-32-9

    II.13614   Katalog on-line
Relics and writing in late medieval England 
/ Robyn Malo. – Repr. in paperback.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2014. – IX, [1], 298 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4426-4563-9 (bound)
ISBN 978-1-4426-2849-6 (pbk.)

    II.13654/1   Katalog on-line
Les reliques : objets, cultes, symboles : actes du colloque international de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997 
/ édités par Edina Bozóky et Anne-Marie Helvétius ; [préface de Patrick […]
Turnhout : Brepols Publishers, 2009. – 336 s. : il. ; 25 cm.
(Hagiologia : Études sur la Sainteté en Occident – Studies on Western Sainthood ; vol. 1 )
ISBN 2-503-50844-8

    A.40 – T. 24 (2013)   Katalog on-line
Revista Istorică 
/ Academia Română. Institutul de Istorie „N. Iorga”.
Bucureşti : Institutul de Istorie „N. Iorga”, 1990-. – 24 cm.

    III.3158   Katalog on-line
Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego : program użytkowy i ceremonialny 
/ Stanisław Mossakowski.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 152, [2], [32] s. tabl. (gł. kolor.) ; 27 cm.
ISBN 978-83-63877-34-7

    B.206 – 20   Katalog on-line
Rocznik Historyczno-Archiwalny 
/ Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyœlu.
Przemyœl : Spółdz. Inwal. „Praca”, 1979-. – 20 cm.

    B.206 – 21   Katalog on-line
Rocznik Historyczno-Archiwalny 
/ Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyœlu.
Przemyœl : Spółdz. Inwal. „Praca”, 1979-. – 20 cm.

    B.206 – 23   Katalog on-line
Rocznik Historyczno-Archiwalny 
/ Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyœlu.
Przemyœl : Spółdz. Inwal. „Praca”, 1979-. – 20 cm.

    II.4373/1 – Vol. 43(1936)   Katalog on-line
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1878-. – 23 cm.

    I.10334   Katalog on-line
Rol’ Rossii v evropejskoj meždunarodnoj politike 1725-1739 
/ G. A. Nekrasov ; Akademiâ nauk SSSR. Institut istorii.
Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1976. – 318, [2] s. : err. ; 23 cm.

    I.10330   Katalog on-line
The Russian annexation of the Crimea 1772-1783 
/ Alan W. Fisher.
Cambridge : At the University Press, 1970. – XV, 179, [1] s. : il. ; 23 cm.

    C.83/74 – 74 (2015) n. 1,2,3,4   Katalog on-line
The Russian Review : an american journal devoted to Russia past and present. 

Malden, MA [etc.] : Blackwell , 1941-. – 22 cm.

    III.3156   Katalog on-line
Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec 
/ pod red. Anny Mikołajewskiej i Włodzimierza Zientary ; [tł. Edward Maliszewski (jęz. ang.), Jolanta Œmigiel (jęz. fr.)].
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – 211, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum )
ISBN 978-83-63580-44-5

    A.54 – Vol. 65(2015), z. 1   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte. 

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    II.13652/16   Katalog on-line
Des saints et des rois : l’hagiographie au service de l’histoire 
/ textes réunis par Françoise Laurent, Laurence Mathey-Maille et Michelle Szkilnik.
Paris : Honoré Champion Éditeur, 2014. – 228 s. : il. ; 24 cm.
(Colloques, Congres et Conférences sur le Moyen Âge ; 16 )
ISBN 978-2-7453-2619-5

    III.3170   Katalog on-line
Scientia nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin 
/ pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 1274 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-591-2

    II.13626   Katalog on-line
Secret cables of the Comintern, 1933-1943 
/ Fridrikh I. Firsov, Harvey Klehr, and John Earl Haynes ; transl. by Lynn Visson.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2014. – XI, [1], 307, [1] s. ; 24 cm.
(Annals of Communism )
ISBN 978-0-300-19822-5 (cloth)

    II.13581   Katalog on-line
Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego : na tle ustroju sejmikowego Mazowsza 
/ Józef Andrzej Gierowski.
Wrocław : nakł. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1948. – 207 s., [5] s. tabl. złoż. ; 25 cm.
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A ; nr 24 )

    II.13611   Katalog on-line
Senoji Lietuva : istorijos aktualijos 
/ Mečislovas Jučas.
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes valdovńu rumai, 2014. – 158, [2] s. : il. częœc. kolor. ; 25 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos ; t. 19 )
ISBN 978-609-8061-27-7

    II.13586   Katalog on-line
The siege of Vienna 
/ John Stoye.
New York [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, 1965. – 349 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.

    C.145 – 46 (2015) no. 1,2,3   Katalog on-line
The Sixteenth Century Journal 
/ Foundation for Reformation Research and Sixteenth Century Studies Conference.
Kirksville : Sixteenth Century Press, 1972-. – 23 cm.

    II.13578 Podr.   Katalog on-line
Œmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych : ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 
/ Katarzyna Sierakowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 268 s., [5] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-49-3

    II.13579   Katalog on-line
Œmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych : ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 
/ Katarzyna Sierakowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 268 s., [5] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-49-3

    A.62/90 – Vol. 90 (2015), z.1-4   Katalog on-line
Speculum : a journal of mediaeval studies 
/ Mediaeval Academy of America.
Cambridge : Mediaeval Academy of America, 1926-. – 26 cm.

    II.12054/4 Podr.   Katalog on-line
Społeczeństwo a wojsko 
/ [opracowanie redakcyjne: Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński, Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 336, [4] s. ; 25 cm.
(Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, 1899-1386 ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-863-9

    II.12055/4   Katalog on-line
Społeczeństwo a wojsko 
/ [opracowanie redakcyjne: Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński, Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 336, [4] s. ; 25 cm.
(Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, 1899-1386 ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-863-9

    II.12056/4 SHG Pozn.   Katalog on-line
Społeczeństwo a wojsko 
/ [opracowanie redakcyjne: Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński, Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 336, [4] s. ; 25 cm.
(Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, 1899-1386 ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-863-9

    II.12366/4 PHG   Katalog on-line
Społeczeństwo a wojsko 
/ [opracowanie redakcyjne: Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński, Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 336, [4] s. ; 25 cm.
(Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, 1899-1386 ; t. 4 )
ISBN 978-83-7181-863-9

    II.9356/10 Podr.   Katalog on-line
Społeczeństwo międzywojenne : nowe spojrzenie 
/ redaktorzy naukowi Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski ; [recenzenci Andrzej Chwalba, Jerzy Kochanowski ; redakcja, korekta i indeks Jolanta Rudzińska].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 332 s : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 10 )
ISBN 978-83-63352-50-9

    II.9357/10   Katalog on-line
Społeczeństwo międzywojenne : nowe spojrzenie 
/ redaktorzy naukowi Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski ; [recenzenci Andrzej Chwalba, Jerzy Kochanowski ; redakcja, korekta i indeks Jolanta Rudzińska].
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2015. – 332 s : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 10 )
ISBN 978-83-63352-50-9

    II.13632 Podr.   Katalog on-line
Spór o równouprawnienie kobiet : (1864-1919) 
/ Magdalena Gawin.
Warszawa : Instytut Historii PAN [etc.], 2015. – 346 s., [32] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-389-0

    II.13633   Katalog on-line
Spór o równouprawnienie kobiet : (1864-1919) 
/ Magdalena Gawin.
Warszawa : Instytut Historii PAN [etc.], 2015. – 346 s., [32] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-389-0

    II.13608   Katalog on-line
Staropolska literatura dewocyjna : gatunki, tematy, funkcje 
/ pod redakcjš Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział „Artes Liberales”.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 351 s. : il. ; 25 cm.
(Staropolskie Teksty Paraliterackie )
ISBN 978-83-7181-923-0

    II.5969/6 Podr.   Katalog on-line
Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi, Szymon Konarski = Sodružestvo Pol’skogo Naroda v Guberniâh Vilenskoj i Minskoj, Šimon Konarskij 
/ [red. tomu Anna Brus ; do druku przygotowali, teksty rosyjskie: Ludwika […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 820 s. ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe obščestvenno-političeskoe dviženie i literaturna⠞izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy )
ISBN 978-83-7181-903-2

    II.12327/6   Katalog on-line
Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi, Szymon Konarski = Sodružestvo Pol’skogo Naroda v Guberniâh Vilenskoj i Minskoj, Šimon Konarskij 
/ [red. tomu Anna Brus ; do druku przygotowali, teksty rosyjskie: Ludwika […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 820 s. ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe obščestvenno-političeskoe dviženie i literaturna⠞izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy )
ISBN 978-83-7181-903-2

    B.89 – Vol. 53(2015)   Katalog on-line
Studia ródłoznawcze = Commentationes 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    B.88 Podr. – Vol. 53(2015)   Katalog on-line
Studia ródłoznawcze = Commentationes 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    A.339/126 – Vol.126(2015)   Katalog on-line
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner- Ordens und seiner Zweige. Ergänzungsband 
/ hrsg. von der Bayerischen Benediktinerakademie.
St. Ottilien : EOS-Verlag, 1926-. – 24 cm.

    II.13584/Tl.1   Katalog on-line
Studien zu den schwedisch-russischen Beziehungen in der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts. T. 1, Die diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und Moskau von 1675 bis 1689 
/.
Gießen : Im Kommissionsverlag Wilhelm Schmitz, 1958. – 183 s., [4] s. tabl. ; 24 cm.
(Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 1, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens ; Bd. 7 )

    A.355 – Vol. 28(2015)   Katalog on-line
Studii şi Materiale de Istorie Modernă 
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
[Bucuresti] : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1957-. – 24 cm.

    II.13594   Katalog on-line
Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku : studium prawno-historyczne 
/ Piotr Kitowski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 320 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-374-6

    II.13599   Katalog on-line
Œwiat elementarzy : obraz rzeczywistoœci w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego 
/ Joanna Wojdon ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; [redakcja Dorota […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 245, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 22×22 cm.
(Dydaktyka Historii, Historia Dydaktyki ; t. 2 )
ISBN 978-83-7629-834-4

    A.78 – 149(2015) z.1,2,3,4   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye 
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    I.8199/20   Katalog on-line
Szlachta polska wobec reformacji : 1548-1607 
/ Gottfried Schramm ; przekład Justyna Górny ; redakcja naukowa Maciej Ptaszyński.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny, 2015. – 433 s. ; 21 cm.
(Klio w Niemczech / Niemiecki Instytut Historyczny ; 20 )
ISBN 978-83-7543-385-2

    III.3174 Podr.   Katalog on-line
Sztambuch Cypriana Dunin-Wšsowicza 
/ opracowanie naukowe Wiktoria Œliwowska ; [konsultacja naukowa Anna Brus].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN ; Białystok : Muzeum Pamięci Sybiru. Oddział Muzeum Wojska, 2015. – 152 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
ISBN 978-83-7543-390-6

    III.3173   Katalog on-line
Sztambuch Cypriana Dunin-Wšsowicza 
/ opracowanie naukowe Wiktoria Œliwowska ; [konsultacja naukowa Anna Brus].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN ; Białystok : Muzeum Pamięci Sybiru. Oddział Muzeum Wojska, 2015. – 152 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
ISBN 978-83-7543-390-6

    III.3153   Katalog on-line
Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku 
/ opracował i wydał Janusz Łosowski ; [recenzent Wojciech Krawczuk].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – LVIII, 519 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-673-5

    II.13598 Podr.   Katalog on-line
„To co widziałem przekracza swš grozš najœmielsze fantazje” : wojenne i powojenne losy Polaków wizytujšcych Katyń w 1943 roku 
/ Tadeusz Wolsza.
Warszawa : Instutut Historii PAN [etc.], 2015. – 349, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-388-3

    II.13602   Katalog on-line
„To co widziałem przekracza swš grozš najœmielsze fantazje” : wojenne i powojenne losy Polaków wizytujšcych Katyń w 1943 roku 
/ Tadeusz Wolsza.
Warszawa : Instutut Historii PAN [etc.], 2015. – 349, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-388-3

    II.13606   Katalog on-line
To ulica Skaryszewska 
/ Tadeusz Kondracki ; [recenzenci Grzegorz Nowik, Janusz Zuziak].
Warszawa : Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2015. – 254 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
(Warszawskie Termopile 1940-1944 )
ISBN 978-83-89205-58-2

    A.297 – Vol. 57 (2015) z. 1,2,3   Katalog on-line
Történelmi Szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítöje 
/ Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
Budapest : Akadémiai Kiadó – il. ; 24 cm.

    III.3172   Katalog on-line
Ubity v Katyni : Kniga Pamâti pol’skih voennoplennyh – uznikov Kozel’skogo lagerâ NKVD, rasstrelânnyh po rešeniu Politburo CK VKP (b) ot 5 marta 1940 goda 
/ [redakcionnaâ kollegiâ A. U. Daniel’ i 7 innych ; otvetstvennyj […]
Moskva : Obsestvo „Memorial” : Izdatel’stvo „Zven’â”, 2015. – 931, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-5-7870-0123-5

    II.2571/102   Katalog on-line
Die UdSSR und der Nahe Osten : Zionismus, ägyptischer Antikolonialismus und sowjetische Außenpolitik bis 1956 
/ von Wiebke Bachmann.
München : Oldenbourg Verlag, 2011. – 224 s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 102 )
ISBN 978-3-486-70371-9

    I.10324   Katalog on-line
Ukrains’ka inteligenciâ u Gabsburz’kij Galičini : osvičena verstva j emansipaciâ nacii 
/ Svâtoslav Paholkiv ; [z nim. perekl. Hristina Nikolin].
L’viv : LA Piramida, 2014. – 610, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-966-441-332-6

    II.13618   Katalog on-line
Unia Polsko-Czechosłowacka : projekt z lat 1940-1943 : ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego 
/ Ireneusz T. Kolendo.
ŁódŸ : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015. – 418, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zakręty Historii )
ISBN 978-83-7729-259-4

    III.3094/3   Katalog on-line
Urzšd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736) 
/ Krzysztof Wiœniewski.
Warszawa : Arx Regia. Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2015. – 499 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały ; 3 )
ISBN 978-83-7022-215-4

    I.10350/6, cz.1 SHG   Katalog on-line
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII – XV wieku : spisy 
/ oprac. Janusz Bieniak i Sobiesław Szybkowski ; pod red. Antoniego Gšsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 2014. – 319, [1] s. ; 21 cm.
(Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy / pod red. Antoniego Gšsiorowskiego. Kujawy i ziemia dobrzyńska ; z. 1 )
ISBN 83-85213-00-7 (całoœć)
ISBN 978-83-85213-00-0 (całoœć)
ISBN 978-83-85213-56-7

    I.10328/8   Katalog on-line
The vicious circle : 1832-1864 
/ Jerzy Jedlicki.
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2014. – 350 s. : il. ; 22 cm.
(Geschichte, Erinnerung, Politik, 2191-3528 ; Bd. 8 )
(A history of the Polish intelligentsia / ed. by Jerzy Jedlicki ; translated by Tristan Korecki ; P. 2 )
ISBN 978-3-631-62402-9 (print)
ISBN 978-3-653-04953-4 (e-book)

    A.181 – 63 (2015) z. 1-4   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    I.10348   Katalog on-line
Voenno-gosudarstvennaâ i obsestvenno-političeskaâ deâtel’nost’ N. V. Ruzskogo (1854-1918) 
/ A. O. Bagdasarân.
Omsk : Izdatel’skij dom „Nauka”, 2013. – 288, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-5-98806-175-5

    I.10351   Katalog on-line
Vojáci – psanci : Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945 
/ Jiří Friedl ; [recenzovali: Dariusz Dšbrowski, Jiří Plachý] ; Vojenský Historický Ústav Praha.
Praha : Vojenský Historický Ústav, 2015. – 167, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-80-7278-671-8

    I.10362   Katalog on-line
Vše pro dítě : válečné dětství 1914-1918 
/ Milena Lenderová, Martina Halířová, TomᚠJiránek.
Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2015. – 277 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-7432-499-4

    II.13603   Katalog on-line
W kręgu niemieckiej historii : wybór prac 
/ Włodzimierz Stępiński.
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński : Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2014. – 427 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64642-05-0

    II.13644 (Arch.)   Katalog on-line
W œwiecie stalinowskich zbrodni : Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej 
/ Robert Kuœnierz ; Akademia Pomorska w Słupsku.
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 425, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7467-214-6

    II.13622   Katalog on-line
Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata… : z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami 
/ Paweł Samuœ.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 369 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7969-016-9

    B.22 – 63 „>Katalog on-line
Wiadomoœci Archeologiczne 
/ [Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie]
Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2010.

    B.22 – 64 „>Katalog on-line
Wiadomoœci Archeologiczne 
/ [Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie]
Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2010.

    B.22 – 65 „>Katalog on-line
Wiadomoœci Archeologiczne 
/ [Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie]
Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2010.

    I.10340   Katalog on-line
Wielka Wojna, mały region : pierwsza wojna œwiatowa w perspektywie górnoœlšskiej : szkice i studia 
/ pod red. Bernarda Linka, Sebastiana Rosenbauma i Joanny Tofilskiej.
Katowice : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Muzeum Historii Katowic ; Gliwice : Muzeum w Gliwicach ; Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2014. – 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7629-752-1

    II.13596   Katalog on-line
Wojciech Malski (ok. 1380-1454) – wojewoda łęczycki i sieradzki oraz namiestnik królewski na Wielkopolskę 
/ Krzysztof Grzegorz Latocha ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 221 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-911-7

    III.3157/3   Katalog on-line
Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525 : korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywnoœć militarna 
/ Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 674 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
(Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 3 )
ISBN 978-83-231-3483-1

    II.13623   Katalog on-line
„Wolnoœć, czy zbrodnia?” : rewolucja 1905-1907 roku w Łodzi na łamach gazety „Rozwój” 
/ wybór i oprac. Marta Sikorska-Kowalska.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – 354 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7525-804-2

    I.10364   Katalog on-line
The women’s movement in wartime : international perspectives, 1914-19 
/ ed. by Alison S. Fell and Ingrid Sharp.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. – XI, [1], 272 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-230-01966-9
ISBN 0-230-01966-8

    II.13577   Katalog on-line
Współkonstruktorzy ładu powojennego : konferencje Narodów Zjednoczonych 1943-1945 
/ Wojciech Materski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 220 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64091-47-6

    III.2048/28   Katalog on-line
Wspomnienia (1905-1939) 
/ Cwi Pryłucki opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov ; [przekład Agata Kondrat] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – XXVI, 190 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 28 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-15-1 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1943-0 (WUW)

    II.13595   Katalog on-line
Wyjechać z miasta… : mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku 
/ Marek Olkuœnik.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 451 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-381-4

    III.2252/5   Katalog on-line
XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politines kulturos šaltiniai : (1562 metńu tekstai) 
/ parenge Jurate Kiaupiene ; Lietuvos Istorijos Institutas.
Vilnius : Leidyklos Eugrimas, 2008. – 119, [1] s. : il. ; 29 cm.
(Historiae Lituaniae Fontes Minores ; 5 )
ISBN 978-9955-790-28-0

    III.2968/3 – T. 3   Katalog on-line
Z Dziejów Walk o Niepodległoœć 
/ Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011-. – 25 cm.

    I.10346   Katalog on-line
Zanim Polska została Polskš 
/ Przemysław Urbańczyk.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 443 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3399-5

    III.3169/1   Katalog on-line
Zanim złamano „Enigmę”… : polski radiowywiad podczas wojny z bolszewickš Rosjš 1918-1920. [Cz.] 1 
/ Grzegorz Nowik ; Wojskowe Biuro Badań Historycznych.
Warszawa : Rytm, cop. 2004. – 1054, [2] s. : faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm.
ISBN 83-7399-099-2

    A.91 – Vol.80 (2015), z.3   Katalog on-line
Zapiski Historyczne : kwartalnik poœwięcony historii Pomorza 
/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych.
Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. – 24 cm.

    B.134 – 32   Katalog on-line
Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istraživačkog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. 

Zagreb : JAZU, 1979-1989. – 25 cm.

    A.622 Pozn. – Vol. 64 (2015), z.1,2,3,4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    A.271 – Jg. 64(2015), z.1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    A.332 – Vol. 69(2015), z.1-2; 3-4   Katalog on-line
Zgodovinski Časopis : istoričeskij žurnal 
/ odgovorni urednik Bogo Grafenauer.
Ljubljana : Zgodovinsko Društvo za Slovenijo, 1947-. – 24 cm.

    C.181 – Vol. 42(2015)   Katalog on-line
Zwingliana : Mitteilungen zur Geschichte und der Reformation 
/ Vereinigung für Zwinglimuseum in Zürich.
Zürich : [Zücher & Furrer]. – 24 cm.

    III.3165   Katalog on-line
Żywot Pana Jezu Krysta : (1522) 
/ Baltazar Opec ; wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik ; wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss ; [redakcja językowa i korekta wstępów Karolina Hamling].
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. – CXIII, [3], 656 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-232-2788-5