Nabytki 2014 r.

Nabytki Biblioteki w 2014 r.

 

 II.13199   Katalog on-line
100 godini od Balkanskite vojni : prilozi od naučinost sobir održan na 3-4 dekemvri 2012 
/ [ureduvački odbor na zbornikot Vlado Kambovski, Blaže Ristovski, Dragi Gorgiev] ; Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite.
Skopje : Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2013. – 527, [5] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-608-203-072-2

    C.222 – R.2010 z. 1   Katalog on-line
Ab imperio : teoriia i istoriia natsional’nostei i natsionalizma v postsovetskom prostranstve. 

Kazan, Russia : Ab imperio : 2000-. – v. : il. ; 21 cm.

    C.222 – R. 2011 z.1   Katalog on-line
Ab imperio : teoriia i istoriia natsional’nostei i natsionalizma v postsovetskom prostranstve. 

Kazan, Russia : Ab imperio : 2000-. – v. : il. ; 21 cm.

    I.10222/3   Katalog on-line
Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394-1396 
/ ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wyd. Marcin Starzyński ; Towarzystwo Miłoœników Historii i Zabytków Krakowa.
Kraków : Towarzystwo Miłoœników Historii i Zabytków Krakowa, 2014. – XV, [1], 38 s., [1] k. tabl. ; 21 cm.
(Cracovienses Fontes Minores ; 3 )
ISBN 978-83-89131-73-7

    C.269   Katalog on-line
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 
/ Ústav historických věd, Slezská Univerzita (Opawa).
Opava : Ústav historických věd, Slezská Univerzita, 2008-. – 25 cm.

    A.295 Podr. – Vol. 108 (2013)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296 – Vol. 108 (2013)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    B.171 – Vol. 34 (2014)   Katalog on-line
Acta Slavica Iaponica : a journal of european languages of Slavic Research Center of Hokkaido University. 

Sapporo : Hokkaido University. Slavic Research Center, 1983- – 26 cm.

    II.13300   Katalog on-line
Afera Rana : zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w œwietle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r. 
/ opatrzyli wstępem i przygot. do dr. Piotr Kołakowski, Robert Kuœnierz.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2014. – 232 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-124-1

    I.8380/55   Katalog on-line
Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR 
/ wybór, wstęp i oprac. Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 399, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty ; t. 55 )
ISBN 978-83-7629-568-8

    II.12301/5   Katalog on-line
Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668 
/ oprac. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes ; Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Archiwum Państwowe, 2013. – 739 s. ; 25 cm.
(Fontes Lublinenses ; 5 )
ISBN 978-83-926895-9-1
ISBN 978-83-7784-418-2

    I.10203   Katalog on-line
Aktual’nye problemy istorii Pervoj mirovoj vojny : sbornik statej 
/ [otv. red. i ruk. proekta E. U. Sergeev] ; Rossijskaâ akademiâ nauk, Institut vseobsej istorii ; Rossijskaâ associaciâ istorikov Pervoj mirovoj vojny.
Moskva : Institut vseobsej isttorii RAN, 2014. – 282 s. ; 21 cm.
ISBN błędny 978-5-04067-406-1

    II.13213   Katalog on-line
Aktywnoœć publiczna kobiet na ziemiach polskich : wybrane zagadnienia 
/ red. Tomasz Pudłocki, Katarzyna Sierakowska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 244 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-262-6

    III.3068   Katalog on-line
Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego : ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk 
/ wyd. Piotr Pokora.
Kórnik : Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka, 2013. – 240 s. : il. ; 22×31 cm.
ISBN 978-83-85213-55-0

    II.13353   Katalog on-line
Aleksandr Âkovlev : izbrannye interv’u: 1992-2005 
/ sost. A. A. Âkovlev.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2009. – 476, [4] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-016-4

    II.13282   Katalog on-line
Alianci : Stalin, Roosevelt, Churchill : tajne rozgrywki zwycięzców II wojny œwiatowej 
/ Jonathan Fenby ; tł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska.
Kraków : „Znak”, 2007. – 641, [3] s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-0895-7

    III.3091   Katalog on-line
Alma Mater Cracoviensis : 1364 – 2014 
/ Krzysztof Rafał Prokop (Sebastian Niewiarowski).
Kraków : [s. n.] ; Pilica : Urzšd Miasta i Gminy Pilica, 2014. – 556, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61806-40-0

    I.10201/2   Katalog on-line
Altes Reich und alte Republik : deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen 1500-1806 
/ Hans-Jürgen Bömelburg, Edmund Kizik.
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, cop. 2014. – 215, [1] s. : il. ; 23 cm.
(WBG Deutsch-Polnische Geschichte ; Bd. 2 )
ISBN 978-3-534-24763-9
ISBN 978-3-534-72540-3 (eBook PDF)
ISBN 978-3-534-72541-0 (eBook epub)

    I.10159   Katalog on-line
Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia : niedocenieni twórcy pomostów między polskš i czeskš kulturš (XIX-XXI w.) : studia i szkice 
/ Roman Baron.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : [Praha] : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2013. – 372 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7780-789-7
ISBN 978-80-7286-217-7

    A.58 – Vol.132(2014)   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    C.250   Katalog on-line
Analecta Catholica 
/ Episcopia Romano-Catolică de Chişinău.
Chişinău : [s. n.], 2005-. – 24 cm.

    I.10163/8   Katalog on-line
Die Anfänge des Zionismus in Ungarn (1897-1904) 
/ von Peter Haber.
Köln [etc.] : Böhlau, 2001. – 196 s. : il. ; 21 cm.
(Lebenswelten Osteuropäischer Juden ; Bd. 8 )
ISBN 3-412-10001-3

    II.13411   Katalog on-line
Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921 
/ wydał Władysław Leopold Jaworski ; [Kancelaria Sejmu].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – XIV, [1], IX, [1], 466, [1] s. : err. ; 25 cm.
(BPS Biblioteka Przeglšdu Sejmowego )
ISBN 978-83-7666-352-4

    A.456 – R. 2013 z. 1,2   Katalog on-line
Annales de Démographie Historique 
/ Société de démographie historique.
Paris : Ecole pratique des hautes études, 1966-. – 24 cm.

    B.163 – Vol.46   Katalog on-line
Annali della Fondazione Luigi Einaudi. 

Torino : Fondazione Luigi Einaudi, 1967-. – 24 cm.

    B.111 – Vol. 39 (2013)   Katalog on-line
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. 

Bologna : Societá editrice il Mulino, 1976-. – 25 cm.

    II.13351   Katalog on-line
Âponskie voennoplennye v SSSR, 1945-1956 
/ sost.: V. A. Gavrilov, E. L. Katasonova.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2013. – 779, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-031-7

    I.10155   Katalog on-line
Âponskij rezindent protiv Rossijskoj imperii : polkovnik Akasi Motodziro i ego missiâ 1904-1905 gg. 
/ Inaba Čiharu ; [per. z âponskogo D. B. Pavlova].
Moskva : Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ (ROSSPEN), 2013. – 190, [2] s. : il. ; 18 cm.
ISBN 978-5-8243-1713-8

    A.310 – Vol.100(2013)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    I.10205   Katalog on-line
Archiwista na powstańczym Żoliborzu : wspomnienia sierpień-wrzesień 1944 
/ Piotr Bańkowski ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2014. – 194 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62421-90-9

    A.292 – 56   Katalog on-line
Arhivski vjesnik 

Zagreb : [s.n.], 1958-. – 24 cm.

    II.13254   Katalog on-line
Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 
/ Jerzy Kirszak ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 447 s., LXIV s. tabl., [2] k. map złoż. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-475-9

    II.13320/1 – Vol. 1 (2009-2010) 2012   Katalog on-line
Atti dell’Accademia Polacca 
/ a cura di Leszek Kuk ; Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma.
Roma : Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, 2012-. – 24 cm.

    II.2571/109   Katalog on-line
Das Auswärtige Amt in der NS-Diktatur 
/ hrsg. von Johannes Hürter, Michael Mayer.
Berlin ; München ; Boston : de Gruyter Oldenbourg, cop. 2014. – X, 250 s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Nr. 109 )
ISBN 978-3-486-78139-7
ISBN 978-3-11-034543-8 e-ISBN (PDF)
ISBN 978-3-11-039714-7 e-ISBN (EPUB)

    II.13225 Podr.   Katalog on-line
Badacze przeszłoœci wobec wyzwań XIX-XXI wieku 
/ red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton [etc.], 2013. – 440 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-269-5

    II.13226   Katalog on-line
Badacze przeszłoœci wobec wyzwań XIX-XXI wieku 
/ red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton [etc.], 2013. – 440 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-269-5

    III.3050/3   Katalog on-line
Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei Placu Teatralnego w Warszawie [w] latach 1995-1997 = Archaeological and architectonic investigations of the northern frontage of Theatre Square, Warsaw in 1995-1997 
/ [red. […]
Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2013. – 244 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
(Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 3 )
ISBN 978-83-62189-28-1

    II.13204/1   Katalog on-line
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen : Stadt, Land und Konfession 1500-1721. T. 1 
/ hrsg. von Matthias Asche, Werner Buchholz, […]
Münster : Aschendorff, 2009. – 305 s. : il. ; 23 cm.
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 0170-7302 ; 69 )
ISBN 978-3-402-11087-4
ISBN błędny 7893402110874

    II.13204/2   Katalog on-line
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen : Stadt, Land und Konfession 1500-1721. T. 2 
/ mit Beitr. von Krista Kodres [et al.] ; hrsg. […]
Münster : Aschendorff Verlag, 2010. – 216, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 0170-7302 ; 70 )
ISBN 978-3-402-11088-1
ISBN błędny 7893402110881

    II.13204/3   Katalog on-line
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen : Stadt, Land und Konfession 1500-1721. T. 3 
/ mit Beitr. von Martin Kloker [et al.] ; hrsg. […]
Münster : Aschendorff Verlag, 2011. – 184 s. : il. ; 23 cm.
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 0170-7302 ; 70 )
ISBN 978-3-402-11089-8

    II.13204/4   Katalog on-line
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung : Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen : Stadt, Land und Konfession 1500-1721. T. 4 
/ mit Beitr. von Martin Kloker [et al.] ; hrsg. […]
Münster : Aschendorff Verlag, 2012. – [5], 215 s. : il. ; 23 cm.
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 0170-7302 ; 72 )
ISBN błędny 9783403110904

    II.13246   Katalog on-line
Becoming Austrians : Jews and culture between the World Wars 
/ Lisa Silverman.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. – XI, [1], 334 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-979484-3 (hardcover)

    I.10145   Katalog on-line
Becoming the gentleman : British literature and the invention of modern masculinity, 1660-1815 
/ Jason D. Solinger.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. – XII, 191, [1] s. ; 23 cm.
(Global Masculinities )
ISBN 978-0-230-39183-3 (hbk.)

    C.203 – Vol. 20(2013), z.1-2   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Aglâd : [navukovy časopis]. 

Mensk : [s.n.], 1994-. – 22 cm.

    C.203 – Vol. 21(2014), z.1-2   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Aglâd : [navukovy časopis]. 

Mensk : [s.n.], 1994-. – 22 cm.

    II.13352   Katalog on-line
Belye igry pod grifom „sekretno” : Sovetskij Souz i zimnie Olimpiady, 1956-1988 
/ glavnyj red. N. G. Tomilina ; sost.: I. V. Kazarina, M. U. Prozumensikov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2013. – 555, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-035-5

    I.10192   Katalog on-line
Bezprym : pierworodny syn pierwszego króla Polski (986-zima/wiosna 1032) 
/ Błażej Œliwiński.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2014. – 269 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-115-9 (opr.)
ISBN 978-83-7730-122-7 (brosz.)

    II.13241   Katalog on-line
Białystok – Mayn Heym 
/ pod red. nauk Daniela Boćkowskiego.
Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich : Muzeum Wojska w Białymstoku, [2014]. – 196 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-86232-22-2

    I.1035/551   Katalog on-line
Bibliografia : „Kultura” (1997-2000), „Zeszyty Historyczne” (1997-2010), działalnoœć wydawnicza (1997-2010), „Fragments” (1973-1979) 
/ Anna Supruniuk, Mirosław Adam Supruniuk.
Paryż : Association Institut Littéraire „Kultura” ; Warszawa ; Toruń : Towarzystwo „WięŸ” [etc.], 2013. – 383, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 290 )
(Biblioteka „Kultury” ; t. 551 )
ISBN 978-83-62610-48-8
ISBN 978-83-932756-8-7

    A.553 Podr. – (2011)   Katalog on-line
Bibliografia Historii Polskiej za Rok … 
/ [Polskie Towarzystwo Historyczne] ; oprac. Jan Baumgart.
Kraków : PTH, 1952-. – 24 cm.

    II.7334/16 ZD   Katalog on-line
Bibliografia polska 1901-1939. T. 1- 
/ pod red. Janiny Wilgat ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1986-. – Wol. ; 25 cm + Indeks alfabetyczny / oprac. Stefania Skwirowska.
ISBN 83-04-01899-3 (całoœć)
ISBN 978-83-7009-770-7 (całoœć [od t. 13])

    I.10236/3   Katalog on-line
Bilet do nowoczesnoœci : o kulturze polskiej w XIX/XX wieku 
/ Magdalena Gawin ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Fundacja Œwiętego Mikołaja : Redakcja „Teologii Politycznej”, 2014. – 237, [3] s. ; 21 cm.
(Życie Codzienne Idei ; t. 3 )
ISBN 978-83-62884-76-6

    I.10237/3 Podr.   Katalog on-line
Bilet do nowoczesnoœci : o kulturze polskiej w XIX/XX wieku 
/ Magdalena Gawin ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Fundacja Œwiętego Mikołaja : Redakcja „Teologii Politycznej”, 2014. – 237, [3] s. ; 21 cm.
(Życie Codzienne Idei ; t. 3 )
ISBN 978-83-62884-76-6

    C.114 – Vol. 35{2013)   Katalog on-line
Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 
/ Centralne Archiwum Wojskowe.
Warszawa : [CAW], 1969-2007. – 24 cm.

    II.13335/1   Katalog on-line
Bližnevostočnyj konflikt : iz dokumentov Arhiva Vnešnej Politiki Rossijskoj Federacii. T. 1, 1947-1956 
/ red. kollegiâ: V. V. Naumkin (predsedatel’) [et al.] ; otv. red. V. V. Naumkin.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2003. – 603 s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-098-7

    II.13335/2   Katalog on-line
Bližnevostočnyj konflikt : iz dokumentov Arhiva Vnešnej Politiki Rossijskoj Federacii. T. 2, 1957-1967 
/ red. kollegiâ: V. V. Naumkin (predsedatel’) [et al.] ; otv. red. V. V. Naumkin.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2003. – 701, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-107-X

    II.13416   Katalog on-line
Bractwa religijne w œredniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku) 
/ red. Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 420, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-598-3

    III.1537/87   Katalog on-line
Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter : Stadtgestalt, Wohnraum, Lebensstil 
/ hrsg. von Eduard Mühle ; [In Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut in Warschau].
Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2014. – 384 s. : il. ; 25 cm.
(Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 87 )
ISBN 978-3-412-22122-5

    III.3097   Katalog on-line
Budowanie mostów : Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oœwiecenia 
/ pod red. Joachima Bahlckego, Bogusława Dybasia, Hartmuta Rudolpha ; [tł. Rafael Sendek, Marek Kryœ].
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, 2010. – 439, [1] s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-928439-5-5

    A.394 – Vol. 160 (2014), z.1,2,3,4   Katalog on-line
Bulletin 
/ Société de l’Histoire du Protestantisme Français.
Paris : Librairie Fischbacher, 1903-1942 ; 1946-. – 24 cm.

    A.111 – R.2013   Katalog on-line
Bulletin de la Classe des Lettres et de Sciences Morales et Politiques 
/ Académie royale de Belgique.
Bruxelles : Académie royale de Belgique, 1919-. – 26 cm.

    B.179 – 116   Katalog on-line
Bullettino 
/ Istituto storico italiano per il medio evo.
Roma : Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1995-. – 26 cm.

    II.13230/24   Katalog on-line
Byzanzrezeption in Europa : Spurensuche über das Mittelalter und die Renaissance bis in die Gegenwart 
/ hrsg. von Foteini Kolovou.
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2012. – VI, 354 s., XIII, [1] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Byzantinisches Archiv, 1864-9785 ; Bd. 24 )
ISBN 978-3-11-027206-2
ISBN 978-3-11-027225-3 e-ISBN

    A.549   Katalog on-line
Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale 
/ Centre de recherches et d’études historiques de la seconde guerre mondiale.
Bruxelles : Centre de recherches et d’études historiques de la seconde guerre mondiale, 1970-1984. – 25 cm.

    II.13021/6   Katalog on-line
Cedynia i okolice poprzez wieki 
/ red. Paweł Migdalski.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” ; Szczecin : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. – 373 s. : il. ; 24 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie ; t. 6 )
ISBN 978-83-932245-6-2 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-932245-7-9 (oprawa twarda)

    A.36 – Vol. 112(2014) z. 1-4   Katalog on-line
Český Časopis Historický 
/ Československá Akademie Věd. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990- – 24 cm.

    II.13193/22   Katalog on-line
The chosen few : how education shaped Jewish history, 70-1492 
/ Maristella Botticini and Zvi Eckstein.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2012. – XVII, [1], 323, [1] s. : il. ; 24 cm.
(The Princeton Economic History of the Western World )
ISBN 978-0-691-14487-0 (hbk. : alk. paper)

    III.3067 SHG Pozn.   Katalog on-line
Chronologia œredniowieczna 
/ Henryk Wšsowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii. Katedra Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 697 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-743-1

    I.7467/42   Katalog on-line
Církev a společnost : raného novověku v Čechách a na Moravě 
/ Jiří Mikulec a kolektiv.
Praha : Historický Ústav, 2013. – 516 s. : il. ; 24 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; sv. 42 )
ISBN 978-80-7286-206-1

    I.10164   Katalog on-line
Comparative and transnational history : Central European approaches and new perspectives 
/ ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. – 1st pbk. repr.
New York ; Oxford : Berghahn Books, cop. 2012. – VIII, 249 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-85745-603-8 (paperback)
ISBN 978-0-85745-604-5 (ebook)

    II.11425/2, vol. 3   Katalog on-line
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui. Vol. 3, Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés ; Supplement: Ioannes Dantiscus’ correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di […]

Warsaw : Wydział „Artes Liberales” ; Cracow : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2013. – 442 s., [9] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-167-1

    II.11404/3   Katalog on-line
Cywilizacja europejska : różnorodnoœć i podziały. T. 3 
/ pod red. Macieja KoŸmińskiego ; [aut. Henryk Samsonowicz et al.].
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 554, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2375-6

    A.458 – Vol. 65(2013) z. 1,2, bibliogr   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne 
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    A. 81 Podr. – Vol. 65(2013) z. 1,2, bibliogr   Katalog on-line
Czasopismo Prawno-Historyczne 
/ pod red. Zygmunta Lisowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego.
Poznań : Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 1948-. – 24 cm.

    I.10150   Katalog on-line
The de-moralization of society : from Victorian virtues to modern values 
/ Gertrude Himmelfarb.
New York : Alfred A. Knopf, 1995. – X, 314 s. ; 21 cm.
ISBN 0-679-43817-3

    II.13412/1   Katalog on-line
Debaty œwiętokrzyskie. Vol. 1 
/ red. Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska ; [Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Œwiętego Krzyż Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach].
Kielce : Wydawnictwo UJK, 2014. – 210 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-936660-1-0

    II.13346   Katalog on-line
Delo Beriâ : prigorov obžalovaniu ne podležit 
/ sost. V. N. Haustov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2012. – 747, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-028-7

    II.13336/1   Katalog on-line
Delo generala L. G. Kornilova : materialy Črezvyčajnoj komissii po rassledovaniu dela o byvšem Verhovnom glavnokomanduusem generale L. G. Kornilove u ego součastnikah : avgust 1917 g. – iun’ 1918 g. : v 2-h tomah. T. […]

Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ” : Izd-vo „Materik”, 2003. – 565, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-094-4

    II.13336/2   Katalog on-line
Delo generala L. G. Kornilova : materialy Črezvyčajnoj komissii po rassledovaniu dela o byvšem Verhovnom glavnokomanduusem generale L. G. Kornilove u ego součastnikah : avgust 1917 g. – iun’ 1918 g. : v 2-h tomah. T. […]

Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ” : Izd-vo „Materik”, 2003. – 590, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-095-2

    II.13192   Katalog on-line
Demonizing the Jews : Luther and the Protestant church in Nazi Germany 
/ Christopher J. Probst.
Bloomington ; Indianapolis Indiana University Press ; [Washington] : Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, cop. 2012. – XIV, [2], 251, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-253-00098-9 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00100-9 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00102-3 (e-book)

    II.13402   Katalog on-line
Dialog kultur pamięci w regionie ULB 
/ pod. red. Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego.
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2014. – 355 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60642-92-4

    III.3103   Katalog on-line
Diariusz drogi : podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie 1646-1648 
/ Sebastian Gawarecki. Instrukcja synom moim do Paryża / Jakub Sobieski ; oprac. i wstępem opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger.
[Warszawa] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2013. – 323 s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum )
ISBN 978-83-63580-27-8

    I.10181   Katalog on-line
Diariusz Sejmu Elekcyjnego 1648 roku 
/ oprac. i wstęp Janusz S. Dšbrowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. – LV, [1], 188 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62261-77-2

    II.13219/1, cz.1   Katalog on-line
Diariusz. T. 1, cz. 1, 21 maja-31 sierpnia 1915 
/ Michał Stanisław Kossakowski ; red. nauk. Marek Mšdzik ; przedm. i oprac. Krzysztof Latawiec, Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 290, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-227-3005-8

    II.13314   Katalog on-line
Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius = Magistri Vincentii Chronica Polonorum 
/ übers., eingeleitet und hrsg. von Eduard Mühle ; [In Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut in Warschau].
Darmstadt : WBG [Wissenschaftliche Buchgesellschaft], cop. 2014. – 424 s. : il. ; 23 cm.
(Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe ; Bd. 48 )
ISBN 978-3-534-24775-2

    III.3084   Katalog on-line
Diví lidé : (v imaginaci) pozdního středověku 
/ František Šmahel.
Praha : Argo, cop. 2012. – 302, [2] s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-80-257-0622-0

    II.13229   Katalog on-line
The divorce of Henry VIII : the untold story from inside the Vatican 
/ Catherine Fletcher.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. – XIV, 266 s. : il. ; cop. 2012.
ISBN 978-0-230-34151-7 (hardback)

    II.13401   Katalog on-line
Do Rzymu! : sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575) 
/ Olaf Kwapis.
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. – 366 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61757-54-2
ISBN błędny 9798361757541

    III.2670/3, sv. 2/2 – Kn. 3, sv. 2/2   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.2670/3, Dod. – Kn. 3,Dod.   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    III.3107   Katalog on-line
Druck 
/ [avt. O. N. Levko et al. ; red koll. A. A. Kovalenâ ; nauč. red. O. N. Levko] ; Nacional’naâ Akademiâ Nauk Belarusi. Institut Istorii.
Minsk : „Belaruskaâ Navuka”, 2014. – 614, [3] s., [48] s. tabl. : il. częœc. kolor.; 25 cm.
(Drevnejšie Goroda Belarusi )
ISBN 978-985-08-1735-8

    I.10183   Katalog on-line
Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki : Republika Słowacka 1939-1945 
/ Martin Lacko.
Lublin : Oficyna Wydawnicza El-Press S.C., 2012. – 298 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-86869-32-1

    III.3053   Katalog on-line
Dyplomacja polska w okresie II wojny œwiatowej = Polish diplomacy during World War Two 
/ Marek Pernal ; współpr. Paweł Ceranka [et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarzšdzania Informacjš.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 419, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
ISBN 978-83-7666-285-5

    I.10221   Katalog on-line
Dyplomatyka Koœcioła polskiego okresu œredniowiecza : formularz dokumentów arcybiskupów gnieŸnieńskich do 1381 roku 
/ Alina Polak.
Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014. – 473 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62625-66-6

    II.13317/2   Katalog on-line
Dywizja Kozaków Sułtańskich : polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856) 
/ Paweł Wierzbicki.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. – 316, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie ; T. 2 )
ISBN 978-83-7581-147-6
ISBN 978-83-62261-74-1
ISBN 978-83-62261-70-3

    II.13399   Katalog on-line
Dziadoszanie : plemię zamieszkujšce ziemię głogowskš w X wieku 
/ Krzysztof Czapla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. – 257 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63349-06-6

    II.13201/1   Katalog on-line
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). [T. 1] 
/ red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. – 534 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-026-4

    II.13201/2   Katalog on-line
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym). T. 2 
/ red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 472 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-101-8

    II.13289   Katalog on-line
Działalnoœć polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930 : z dziejów „liberalnego skrzydła” obozu sanacyjnego 
/ Paweł Duber.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 302, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-253-4

    II.12641/2   Katalog on-line
Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944-1956) : (dokumenty) 
/ zebrał i opracował Igor Hałagida.
Warszawa : Wydawnictwo „Bazyliada”, 2012. – 390, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Bazyliańskie Studia Historyczne = Vasilians’ki Istorični Doslidžennâ = Basilian Historical Studies / Prowincja Zakonu Œwiętego Bazylego Wielkiego w Polsce, 2081-9013 ; t. 2 )

    I.10133/[2]   Katalog on-line
Dzieci rewolucji 
/ Wolfgang Leonhard ; [wybór i tł. z niem. Jeremi Sadowski].
Warszawa : Oœrodek Karta, 2013. – 412, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Œwiadectwa. Niemcy XX Wiek )
ISBN 978-83-61283-76-8

    II.13232   Katalog on-line
Dziedzictwo Powstania Styczniowego : pamięć, historiografia, myœl polityczna : zbiór studiów 
/ red. nauk. Alicja Kulecka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 343, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-1328-5

    II.13271   Katalog on-line
Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej : (między Pisš a Biebrzš) 
/ Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 395 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-815-8 (opr. twarda)
ISBN 978-83-7181-821-9 (opr. miękka)

    A.508 – 46 z. 1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.507/46 – T. 46 (2014) z.1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.508 – 45 z.1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    III.3082/1   Katalog on-line
Dzieje Polski. T. 1, Skšd nasz ród (do 1202) 
/ Andrzej Nowak.
Kraków : Biały Kruk, 2014. – 383, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7553-160-2

    I.10182   Katalog on-line
Dzieje ziemi raciborskiej 
/ Norbert Mika. – Wyd. 2 popr. i uzupeł.
Kraków : Avalon, 2012. – 276 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7730-076-3

    I.10202   Katalog on-line
Dziennik 1941-1943 
/ Kazimierz Sakowicz ; przedm. i oprac. Maria Wardzyńska.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 124, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-649-4

    I.9714/3   Katalog on-line
Dziennik. T. 3, 1964-1972 
/ Jan Józef Szczepański ; [opieka red. Krzysztof Lisowski].
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. – 818, [5] s., [16] s. tabl. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-04928-0

    I.10133/1   Katalog on-line
Dziennik z Prus Wschodnich : zapiski lekarza z lat 1945-47 
/ Hans von Lehndorff ; [tł. z niem. Zdzisław Owczarek].
Warszawa : Oœrodek Karta, 2013. – 349, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Œwiadectwa. Niemcy XX Wiek )
ISBN 978-83-61283-77-5

    III.3054/1   Katalog on-line
Dzienniki. T. 1, 1923-1939 
/ Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2013. – LXVII, [1], 809 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7799-784-0

    III.3054/2   Katalog on-line
Dzienniki. T. 2, 1939-1943 
/ Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2013. – XVII, [1], 724 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7943-295-0

    III.3054/3   Katalog on-line
Dzienniki. T. 3, 1943-1945 
/ Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2014. – XVII, [1], 822 s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7943-356-8

    I.8636/21   Katalog on-line
Dzienniki. T. 3, 1976-1986. Cz. 2, 1982-1986 
/ Janusz Zabłocki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 629, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Relacje i Wspomnienia ; t. 21 )
ISBN 978-83-7629-498-8

    II.13208   Katalog on-line
Dzierżyński : miłoœć i rewolucja : [biografia intymna] 
/ Sylwia Frołow ; współpraca Andrzej Niziołek.
Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2014. – 351 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-2871-9

    II.13361   Katalog on-line
Edward Bernard Raczyński : 1891-1993 : dyplomata i polityk 
/ Krzysztof Kania.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 407 s., [32] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-317-3

    III.2590/5 Podr.   Katalog on-line
Edytorstwo Ÿródeł historycznych 
/ Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 477, [2] s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-839-4

    III.2591/5   Katalog on-line
Edytorstwo Ÿródeł historycznych 
/ Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 477, [2] s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-839-4

    I.10128   Katalog on-line
Eisenhower : the White House years 
/ Jim Newton.
Detroit [etc.] : Gale Cengage Learning, cop. 2011. – 857, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Thorndike Press Large Print Biography )
ISBN 978-1-4104-4191-1 (hardcover)
ISBN błędny 1-4104-4191-1(hardcover)

    II.13264   Katalog on-line
Eleanor of Aquitaine : Queen of France, Queen of England 
/ Ralph V. Turner.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2009. – XI, [7], 395, [1] s., [16] s. tab. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-11911-4 (cloth : alk. paper)

    II.13273 Podr.   Katalog on-line
Élites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques a travers les siecles : colloque de la Commission d’Historiens Polonais et Roumains, Kazimierz Dolny, 13-16 septembre 2011 
/ sous la réd. de Małgorzata J. Willaume et […]
Varsovie : Instytut Historii PAN, 2013. – 94 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-27-1

    II.13274   Katalog on-line
Élites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques a travers les siecles : colloque de la Commission d’Historiens Polonais et Roumains, Kazimierz Dolny, 13-16 septembre 2011 
/ sous la réd. de Małgorzata J. Willaume et […]
Varsovie : Instytut Historii PAN, 2013. – 94 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-27-1

    II.13377   Katalog on-line
Emisariusz Wolnej Polski : biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993) 
/ Wojciech Frazik ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013. – 711 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62139-67-5

    II.13231   Katalog on-line
„Emma” : wywiad rzeka z Mariš Straszewskš 
/ Stanisław Maliszewski.
Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy : Wydawnictwo Akson, 2011. – 343, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7452-053-9
ISBN 978-83-62189-15-1

    III.751/19 Podr. – T. 19   Katalog on-line
Encyklopedia katolicka. T. 1- 
/ pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. – Wol. ; 26 cm.

    A.31 – Vol.129(2014) z. 536-541   Katalog on-line
The English Historical Review 
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    II.4198/69   Katalog on-line
Erzherzog Maximilian Joseph von Österreich-Este : Hochmeister – Festungsplaner – Sozialreformer – Bildungsförderer (1782-1863) : Mit Beiträgen zum Deutschen Orden in Linz und Oberösterreich 
/ hrsg. von Ewald Volgger.
Linz : Wagner Verlag ; Weimar : VDG, cop. 2014. – VII, [3], 468 s. : il. kolor. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 69 )
ISBN 978-3-89739-811-5
ISBN 978-3-902330-92-5

    II.13222   Katalog on-line
Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 
/ red. nauk. Ulrich Schmid ; [przekł. tekstów niem. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 507, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-635-8

    II.13198   Katalog on-line
Ewolucja elity władzy w Zwišzku Radzieckim i Rosji w kontekœcie przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych 
/ Konrad Œwider.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 379 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64091-13-1

    I.10135   Katalog on-line
Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm 
/ Philippe Burrin ; przekł. Oskar Hedemann.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 401, [1] s. ; 20 cm.
(Poleca Adam Michnik )
ISBN 978-83-242-2316-9

    II.3545/83   Katalog on-line
Finnish consumption : an emerging consumer society between East and West 
/ ed. by Visa Heinonen & Matti Peltonen.
Helsinki : Finnish Literature Society, 2013. – 262 s. : il. ; 21 cm.
(Studia Historica, 0081-6493 ; 83 )
ISBN 978-952-222-522-1

    I.10157   Katalog on-line
Flot, revoluciâ i vlast’ v Rosii : 1917-1921 
/ K. B. Nazarenko.
Moskva : „Kvadriga” ; „Russkaâ panorama”, 2011. – 483, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Istoričeskie Issledovaniâ )
ISBN 978-5-91791-058-1 „Kvadriga”
ISBN 978-5-93165-292-4 „Russkaâ panorama”

    B.205 – Vol. 13 (2013)   Katalog on-line
Folia Toruniensia 
/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu.
Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika, 2000-. – 24 cm.

    II.13191   Katalog on-line
Forced baptisms : histories of Jews, Christians, and converts in papal Rome 
/ Marina Caffiero ; translated by Lydia G. Cochrane.
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 2012. – X, 317, [1] s. ; 24 cm.
(The S. Mark Taper Foundation Imprint in Jewish Studies )
ISBN 978-0-520-25451-0 (cloth : alk. paper)

    II.13255   Katalog on-line
Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym 
/ Marcin Krzanicki.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 310 s., [160] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2341-1

    II.13373   Katalog on-line
Fundacje miejskie Benedyktynów tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie Œredniowiecza = Towns foundations of the Benedictine monastery in Tyniec in Southern Lesser Poland : during the Middle Ages 
/ Dominika Kuœnierz-Krupa ; […]
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. – 217 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7242-766-3

    I.10227   Katalog on-line
Fundamenta historiž : pisma wybrane 
/ Henryk Rutkowski ; oprac. Michał Zbieranowski i Marek Słoń.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2014. – 300 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-34-9

    I.10228 Podr.   Katalog on-line
Fundamenta historiž : pisma wybrane 
/ Henryk Rutkowski ; oprac. Michał Zbieranowski i Marek Słoń.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2014. – 300 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-34-9

    III.3106   Katalog on-line
Funkcje grodów w państwach wczesnoœredniowiecznej Europy Œrodkowej : społeczeństwo, gospodarka, ideologia 
/ red.: Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir MoŸdzioch ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Oœrodek Badań Nad […]
Wrocław ; Głogów : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœrodek Badań Nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego Œredniowiecza, 2014. – 463, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-63760-29-8

    II.13316/4   Katalog on-line
Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848 
/ Łukasz Jewuła.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. – 271, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XIX Wieku ; t. 4 )
ISBN 978-83-62261-75-8

    I.10247   Katalog on-line
Galicyjskie wybory : działalnoœć Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867-1906 
/ Magdalena Semczyszyn.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 399, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-351-7

    III.3085   Katalog on-line
Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego : Michał Wielhorski (ok. 1731-1814) – życie i myœl ustrojowa 
/ Jerzy Józef Głowacki ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 527 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-822-6 (opr. twarda)
ISBN 978-83-7181-849-3 (opr. miękka)

    III.3109   Katalog on-line
Gdańsk 1930-1945 : koniec pewnego Wolnego Miasta 
/ Dieter Schenk ; przekł. Jerzy Wawrzyniec Sawicki.
Gdańsk : Wydawnictwo Oskar, 2014. – 287 s. : il. ; 22×25 cm.
ISBN 978-83-63709-72-3

    III.3065   Katalog on-line
Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr : die Bedeutung der Kriegsgefangenenproblematik für die Geschichte des Kommunismus in Mittel-und Osteuropa 1917 – 1920 
/ Hannes Leidinger ; Verena Moritz.
Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2003. – 754 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 3-205-77068-4

    II.13339   Katalog on-line
Generaly i oficery vermahta rasskazyvaut… : dokumenty iz sledstvennyh del nemeckih voennoplennyh 1944-1951 
/ sost. V. G. Makarov, V. S. Hristoforov ; red. koll. A. N. Saharov [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2009. – 572, [4] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-018-8

    III.2590/4 Podr.   Katalog on-line
Geografia historyczna : zarys problematyki 
/ Jan Tyszkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 354, [1] s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-810-3

    III.2591/4   Katalog on-line
Geografia historyczna : zarys problematyki 
/ Jan Tyszkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 354, [1] s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-810-3

    II.10312/139   Katalog on-line
Gesellige Ordnung : literarische Konzeptionen von geselliger Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit 
/ Caroline Emmelius.
Berlin ; New York : de Gruyter, cop. 2010. – X, 425 s. ; 24 cm.
(Frühe Neuzeit, 0934-5531 ; Bd. 139 )
ISBN 978-3-484-36639-8
ISBN 978-3-484-97120-2 e-ISBN

    II.7805/31   Katalog on-line
Giovanni Boccaccio in Europa : Studien zu seiner Rezeption in Spätmittelalter und Früher Neuzeit ; [Vorträge gehalten anlässlich der Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung in der […]

Wiesbaden : Harrassowitz, 2014. – 416 s. : il. ; 25 cm.
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung , 0724-956X ; Bd. 31 )
ISBN 978-3-447-10018-2

    II.13345/1, kn.1   Katalog on-line
Golod v SSSR, 1929-1934. T. 1 kn. 1, 1929 – iul’ 1932 
/ red. koll. V. V. Kondrašn (otv. red.) [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2011. – 654, [2] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-017-1
ISBN 978-5-89511-021-8 (t. 1)
ISBN 978-5-89511-022-5 (kn. 1)

    II.13345/1, kn.2   Katalog on-line
Golod v SSSR, 1929-1934. T. 1 kn. 2, 1929 – iul’ 1932 
/ red. koll. V. V. Kondrašn (otv. red.) [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2011. – 555, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-017-1
ISBN 978-5-89511-021-8 (t. 1)
ISBN 978-5-89511-023-2 (kn. 2)

    II.13345/2   Katalog on-line
Golod v SSSR, 1929-1934. T. 2, Iul’ 1932 – iul’ 1933 
/ red. koll. V. V. Kondrašn (otv. red.) [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2012. – 907, [5] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-017-1
ISBN 978-5-89511-026-3 (t. 2)

    II.13345/3   Katalog on-line
Golod v SSSR, 1929-1934. T. 3, leto 1933 – 1934 
/ red. koll.: V. V. Kondrašn (otv. red.) [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2013. – 955, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-017-1
ISBN 978-5-89511-033-1 (t. 3)

    A.357 – Vol. 265 (2013)   Katalog on-line
Göttingische Gelehrte Anzeigen : unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1944, 1953-. – 19 cm.

    II.13266   Katalog on-line
Granice i pogranicza – język i historia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 27-28 maja 1993 r. 
/ pod red. Stanisława Dubisza i Alicji Nagórko ; Instytut Języka Polskiego UW.
Warszawa : „Elipsa”, 1994. – 239 s. ; 24 cm.
ISBN 83-85466-60-6

    III.3052   Katalog on-line
Gubernskaâ administraciâ i problema krizisa vlasti v pozdneimperskoj Rossii : (na materialah Urala, 1892-1914 gg.) 
/ S. V. Lubičankovskij ; Rossijskaâ akademiâ nauk, Institut rossijskoj istorii, Povolžskij filial.
Samara : Povolžskij filial Instituta rossijskoj istorii RAN ; Orenburg : IPK GOU OGU (Gosudarstvennoe Obrazovatel’noe Učreždenie „Orenburgskij Gosudarstvennyj Universitet”), 2007. – 750 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-7410-0749-5

    II.8707/11   Katalog on-line
György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16-17th centuries 
/ ed. by Mihály Balázs, Gizella Keserîu ; Hungarian Academy of Sciences. Institute for Literary Studies.
Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2000. – 386, [2] s. ; 24 cm.
(Studia Humanitatis , ISSN 0324-7880 ; 11 )
ISBN 963-506-352-0

    I.10137   Katalog on-line
Hannah Arendt i Martin Heidegger : historia pewnej miłoœci 
/ Antonia Grunenberg ; przeł. Jadwiga Wolska-Stefanowicz, Bogdan Baran.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013. – 419, [1] s., [16] s. tabl. ; 21 cm.
(Biografie Sławnych Ludzi )
ISBN 978-83-06-03346-5

    A.314 – Vol.131(2013)   Katalog on-line
Hansische Geschichtsblätter 
/ herausg. vom Verein für Hansische Geschichte.
Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1872-. – 21 cm.

    B.122 – Vol. 12/13   Katalog on-line
Harvard Ukrainian Studies 
/ Harvard Ukrainian Research Institute.
Cambridge, Mass. : HURI, 1977-. – 24 cm.

    III.3050/2   Katalog on-line
Historia badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy = The history of archaeological and architectonic research in old Warsaw 
/ Włodzimierz Pela ; [tł. Paul Barford].
Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2013. – 339 s., 40 s. tabl. kolor. : il. ; 31 cm.
(Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 2 )
ISBN 978-83-62189-26-7

    I.8199/19   Katalog on-line
Historia ciała : lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach 
/ Barbara Duden ; przekł. i red. naukowa Justyna Górny.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 270 s. ; 21 cm.
(Klio w Niemczech ; 19 )
ISBN 978-83-7543-305-0

    II.13404   Katalog on-line
Historia – dziœ : teoretyczne problemy wiedzy o przeszłoœci 
/ red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiœlicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014. – 413 s., [4] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2612-2

    III.3078/1   Katalog on-line
Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. T. 1, Czasy œredniowieczne 
/ napisał Gerard Labuda.
Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2006. – 535, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-89079-54-2

    III.2289/3   Katalog on-line
Historia Polski w liczbach. [T. 3], Polska w Europie = History of Poland in Numbers. [Vol. 3], Poland in Europe 
/ Cezary Kuklo, Juliusz Łukasiewicz, Cecylia Leszczyńska ; Główny Urzšd Statystyczny.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014. – 605 s., [20] s. tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-7027-553-2

    III.3062   Katalog on-line
Historia Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk 
/ red. Joanna Jurewicz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. – 356, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-929351-4-8

    III.3060   Katalog on-line
Historici mezi domovem a světem : studie – články – glosy – rozhovory = Historians from home and abroad : studies – articles – commentaries – interviews 
/ Jaroslav Pánek.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. – 797, [3] s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-80-7395-695-0

    A.59 – Vol. 60(2012), z. 1-4   Katalog on-line
Historický Časopis 
/ Slovenska Akadémia Vied.
Bratislava : Vyd-vo Slovenskej Akadémie Vied, 1953-. – 24 cm.

    II.13265/1   Katalog on-line
Historie Polski w XIX wieku. T. 1, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura 
/ Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Bogusław Dopart ; pod red. Andrzeja Nowaka ; Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 488 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-782-3 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-783-0 (t. 1)

    II.13265/2   Katalog on-line
Historie Polski w XIX wieku. T. 2, Historie polityczne. Cz. 1 
/ Małgorzata Karpińska [et al.] ; pod red. Andrzeja Nowaka ; Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 506 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-782-3 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-784-7 (t. 2)

    II.13265/3   Katalog on-line
Historie Polski w XIX wieku. T. 3, Historie polityczne. Cz. 2 
/ Stanisław Wiech, Tomasz Gšsowski ; pod red. Andrzeja Nowaka ; Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 347 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-782-3 (całoœć)
ISBN 978-83-7181-791-5 (t. 3)

    A.47 – Vol. 298(2014), z.1,2,3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    C.43 – R. 2013, z. 1   Katalog on-line
Historisk Tidskrift 
/ utgiven av Svenska historiska föreningen.
Stockholm : Svenska historiska föreningen, 1881-. – 22 cm.

    I.10127   Katalog on-line
Historyk w trybach historii : wspomnienia 
/ Jerzy Holzer.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. – 320 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-2972-3

    A.489 – Vol. 43(2013)   Katalog on-line
Historyka : studia metodologiczne 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    II.13261/44   Katalog on-line
Hofkritik im Licht humanistischer Lebens- und Bildungsideale : Enea Silvio Piccolomini, De miseriis curialium (1444), Über das Elend der Hofleute, und Vlrichi de Hutten, Equitis Germani Aula dialogus (1518), Aula, eines deutschen […]

Leiden ; Boston : Brill, 2012. – VI, 241 s. : il. ; 25 cm.
(Mittellateinische Studien und Texte, 0076-9754 ; Bd. 44 )
ISBN 978-90-04-21031-8 (hardcover : alk. paper)
ISBN 90-04-21031-8 (hardcover : alk. paper)

    I.10156   Katalog on-line
Homo imperii : istoriâ fizičeskoj antropologii v Rossii (konec XIX – načalo XX vv.) 
/ Marina Mogil’ner.
Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2008. – 505, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-5-86793-567-2

    II.13297   Katalog on-line
Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w szeœćdziesištš rocznicę edycji : materiały z konferencji naukowej Kraków, 10 maja 2006 r. 
/ pod red. Andrzeja Zaborskiego ; Komisja Orientalistyczna. Oddział PAN w Krakowie ; Instytut […]
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 92, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7188-101-5

    II.13398   Katalog on-line
Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wieloœci i różnorodnoœci kultur 
/ red. nauk. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer ; Oœrodek Badań Pradziejowych i Wczesnoœredniowiecznych Instytutu Archeologii i […]
Poznań : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013. – 443 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-15-1

    I.10184   Katalog on-line
Intelligenciâ i rabočie v osvoboditel’nom dviženii Rossii : konec XIX – načalo XX veka 
/ A. V. Ušakov.
Moskva : Izdatel’stvo Novyj hronograf, 2011. – 286, [2] s.; 21 cm.
(Rossijskoe Obsestvo, Sovremennye Issledovaniâ )
ISBN 978-5-94881-145-1

    II.13189   Katalog on-line
Inventing the enemy : denunciation and terror in Stalin’s Russia 
/ Wendy Z. Goldman.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2011. – X, [2], 320 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-19196-8 (hardback)
ISBN 978-0-521-14562-6 (pbk.)

    III.3110   Katalog on-line
The inventory of manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library 
/ ed. by: Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina ; with the coop.of: Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller ; [transl. John Cornell [et al.] ; National […]
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2013. – 611, [1] s., [16] s. tabl. kolor. ; 29 cm.
ISBN 978-83-7009-676-2

    II.13363   Katalog on-line
Inwentarz akt i mikrofilmów : Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918) 1919-1945 oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, ambasadora RP w Waszyngtonie, a następnie działacza i publicysty w USA z lat 1945-1956 
/ oprac. Edward […]
Warszawa ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2012. – 377 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7208-231-2

    II.7925/54/1   Katalog on-line
Ioannes Andreas Archetti (1776-1784). Vol. 1, (8 IV 1775 – 25 VII 1776) 
/ edidit Paulus Zajšc ; Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2013. – LXIX, [1], 665 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
(Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 54, vol. 1 )
ISBN 978-83-7676-143-5

    B.154 – Vol. 22 (2014), z. 1,2,3,4,5,6   Katalog on-line
Istoričeskij Arhiv 
/ Akademiâ Nauk SSSR. Institut Istorii.
Moskva : Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1936-1962. – 26 cm.

    II.12481/36 kn.1   Katalog on-line
Izbrannaâ perepiska s innostrannymi korrespondentami 1916-1975 : v dvuh knigah. Kn. 1, 1916-1941 
/ Ivan Mihajlovič Majskij ; otv. red. V. S. Mâsnikov ; sost. N. V Bojko [et al. ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Arhiv, Institut […]
Moskva : Nauka, 2011. – 796, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Naučnoe Nasledstvo ; t. 36 )
ISBN 978-5-02-035984-0
ISBN 978-5-02-035985-7 (kn. 1)

    II.12481/36kn.2   Katalog on-line
Izbrannaâ perepiska s innostrannymi korrespondentami 1916-1975 : v dvuh knigah. Kn. 2, 1942-1975 
/ Ivan Mihajlovič Majskij ; otv. red. V. S. Mâsnikov ; sost. N. V Bojko [et al.] ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Arhiv, Institut […]
Moskva : Nauka, 2012. – [1] k. tabl., 875, [5] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Naučnoe Nasledstvo ; t. 36 )
ISBN 978-5-02-035984-0
ISBN 978-5-02-038031-8 (kn. 2)

    C.245 – Vol. 4(2013)   Katalog on-line
Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. 

Wien : Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenchaften, 2009- ( Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN). – 24 cm.

    II.13331   Katalog on-line
Jak(ó)b Szela : (14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860 
/ Tomasz Szubert.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 343 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-851-6

    II.13358   Katalog on-line
Jan Karski Kozielewski : 1914-2000 
/ Marian Marek Drozdowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, 2014. – 361, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7545-483-3 (Aspra-Jr)
ISBN 978-83-62818-96-9 (CEN)

    I.10199   Katalog on-line
Janusz Kurtyka : Rzeczypospolitej historyk i urzędnik 
/ pod red. Waldemara Bukowskiego i Wojciecha Frazika.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2014. – 295 s. ; 22 cm.
(Arkana Historii )
ISBN 978-83-60940-67-9

    C.109 – Vol. 49(2014), z. 1-4   Katalog on-line
Journal of Contemporary History. 

London : Weidenfeld and Nicolson, 1966-. – 22 cm.

    A.46 – Vol. 75 (2014)   Katalog on-line
Journal of the History of Ideas. 

Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1940-. – 27 cm.

    II.13220   Katalog on-line
Józef Retinger : prywatny polityk 
/ Bogdan Podgórski.
Kraków : Universitas, cop. 2013. – 418 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2351-0

    III.1709/17 ZAH   Katalog on-line
Kamienie milowe w kartografii : XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 wrzeœnia 2012 r. : streszczenia referatów i komunikatów 
/ Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów. Zespół […]
Warszawa : [s.n.] 2012 (Inowrocław : Totem). – 68 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62421-27-5

    I.9526/1221   Katalog on-line
Der Kampf um die europäische Erinnerung : ein Schlachtfeld wird besichtigt 
/ Claus Leggewie, zusammen mit Anne Lang ; Bundeszentrale für Politische Bildung.
Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, cop. 2011. – 224 s. : il. ; 20 cm.
(Schriftenreihe – Bundeszentrale für Politische Bildung ; Bd. 1221 )
ISBN 978-3-8389-0221-0

    II.2571/108   Katalog on-line
Der Kapitalismus entdeckt das Volk : wie die deutschen Großbanken in den 1950er und 1960er Jahren zu ihrer privaten Kundschaft kamen 
/ Simon Gonser.
München : Oldenbourg, cop. 2014. – VIII, 239 s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 108 )
ISBN 978-3-486-76462-8
ISBN 978-3-11-034525-4 eISBN

    II.13447 ZAH   Katalog on-line
Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI wieku : organizacja i majštek 
/ Konrad Lutyński.
Poznań : UAM WT, 2000. – 271, [1] s. : il., faks., mapy ; 24 cm.
(Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 30 )
ISBN 83-86360-45-3

    B.135 – R. 2013, z. 77   Katalog on-line
Karta : niezależny miesięcznik historyczny 
/ Fundacja „Karta”, Fundacja Archiwum Wschodniego.
Warszawa : Oficyna Wydaw. „Volumen”, 1991 -. – 24 cm.

    III.3113/1   Katalog on-line
Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Œw. Wincentego a Paulo. T. 1 
/ Jerzy Michalewicz.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2014. – XLIV, 1171 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7676-188-6

    II.8972/8   Katalog on-line
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 8, Rękopisy nr 1360-1705 : archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego, Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa […]

Paryż : Biblioteka Polska w Paryżu ; Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2006. – 339 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60183-40-3

    III.3077/[1]   Katalog on-line
Kauno miesto aktńu knygos XVI-XVIII a. : Vaito knyga, 1561-1564 = Acta civilia Caunensia saec. XVI-XVIII : Liber advocatialis 1561-1564 
/ parenge Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis.
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2013. – XXI, 528, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-609-417-074-4

    III.3077/[2]   Katalog on-line
Kauno miesto aktńu knygos XVI_XVIII a. : Tarybos knyga, 1555-1564 = Acta civilia Caunensia saec. XVI-XVIII : Liber consularis 1555-1564 
/ parenge Darius Antanavičius ; liet. santraukas parenge Linas Plankis.
Vilnius : Lituvos Istorijos Institutas, 2013. – s. XXXVIII, 525, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-609-417-073-7

    III.3096   Katalog on-line
Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorine knyga (1647/1648 m.) 
/ parenge Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2014. – LX, 346, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-9955-847-74-8

    III.3083   Katalog on-line
Kazimierz – sławny i z czynów Wielki 
/ Archiwum Państwowe w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; [red. t. Marcin Starzyński, scen. wystawy, oprac. katalogu Zofia Czekalska-Sitko, Agnieszka Gicala, Joanna […]
Kraków : Archiwum Państwowe : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 119, [2] s., [86] s. tabl. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-62261-27-7

    II.13308/1 Podr.   Katalog on-line
Kaznodziejstwo œredniowieczne – Polska na tle Europy : teksty, atrybucje, audytorium 
/ red. Krzysztof Bracha ; współpr. Andrzej Dšbrówka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 266 s. ; 25 cm.
(Colloquia Mediaevalia Praedicatoria ; vol. 1 )
ISBN 978-83-7181-809-7

    II.13309/1   Katalog on-line
Kaznodziejstwo œredniowieczne – Polska na tle Europy : teksty, atrybucje, audytorium 
/ red. Krzysztof Bracha ; współpr. Andrzej Dšbrówka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 266 s. ; 25 cm.
(Colloquia Mediaevalia Praedicatoria ; vol. 1 )
ISBN 978-83-7181-809-7

    I.10129/3   Katalog on-line
King Harold II and the Bayeux Tapestry 
/ ed. by Gale R. Owen-Crocker.
Woodbridge ; Rochester, NY : Boydell Press, cop. 2005. – IX, [3], 202 s. : il. ; 24 cm.
(Publications of the Manchester Centre for Anglo-Saxon Studies, 1478-6710 ; vol. 3 )
ISBN 978-1-84383-124-2 hardback
ISBN 978-1-84383-615-5 paperback

    II.13285   Katalog on-line
Kith, Kin, and neighbors : communities and confessions in seventeenth- century Wilno 
/ David Frick.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2013. – XXIV, [2], 529 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5128-7 (cloth : alk. paper)

    II.13328   Katalog on-line
Klasztor w gospodarce œredniowiecznej i nowożytnej 
/ red. Marek Derwich.
Wrocław : Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Koœcielnych (LARHCOR) : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2013. – 847 s. : il. ; 25 cm.
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 9 )
ISBN 978-83-87843-26-7

    II.13376   Katalog on-line
Klios Schuld, Klios Sühne : politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken, 1867-2000 
/ Attila Pók ; mit einem Vorw. von Andreas Oplatka.
Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014. – 182 s. ; 24 cm.
(Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, 2063-3742 )
ISBN 978-963-9627-71-0

    II.13406   Katalog on-line
Klucze i kasa : o mieniu żydowskim w Polsce pod okupacjš niemieckš i we wczesnych latach powojennych 1939-1950 
/ pod red. Jana Grabowskiego i Dariusza Libionki.
Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładš Żydów, 2014. – 628, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63444-35-8

    I.8233/1   Katalog on-line
Kniga seunčej 1613 – 1619 gg. 
/ [podgotovili k pečati A. L. Stanislavskij, S. P. Mordovina]. Dokumenty Rasrâdnogo prikaza o pohode A. Lisovskogo : (osen’ – zima 1615 g.) / [podgotovil k pečati B. N. Florâ].
Moskva ; Varšava : „Arheografičeskij Centr”, 1995. – 152, [8] s. ; 22 cm.
(Pamâtniki Istorii Vostočnoj Evropy. Istočniki XV-XVII vv. ; t. 1 )
ISBN błędny 5031861696
ISBN błędny 5032861694

    II.13215   Katalog on-line
Kobiety i procesy migracyjne 
/ red. Agnieszka Chlebowska, Katarzyna Sierakowska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. – 270 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-173-5

    II.13209   Katalog on-line
Kobiety na drodze : doœwiadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku 
/ Agnieszka Dauksza.
Kraków : Universitas, cop. 2013. – 200 s. ; 24 cm.
(Modernizm w Polsce ; 44 )
ISBN 978-83-242-2325-1

    II.13371   Katalog on-line
Kolekcja fotograficzna Institut für Deutsche Ostarbeit Krakau 1940-1945 : zdjęcia z Polski 
/ Elżbieta Duszeńko-Król, przy współpr. Artura Sekundy.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 331, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3713-3

    III.2048/14   Katalog on-line
Kolekcja Hersza Wassera 
/ oprac. Katarzyna Person ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekł. Sara Arm, Katarzyna Person, Magdalena Siek].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – XXIV, 385, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 14 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-93-9 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1478-7 (WUW)

    I.10166   Katalog on-line
Kollaboracionizm v Sovetskom Souze, 1941-1945 : spravočnik po fondam RGVA 
/ sost.: A. E. Zabelin, V. I. Korotaev.
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ), 2014. – 166 s., [16] s. tabl. : il. częsc. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-5-8243-1849-4

    II.13268   Katalog on-line
„Komu miła całoœć Ojczyzny” : œwiadomoœć i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670-1720) 
/ Katarzyna Losson.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 228, [1] s., [4] s. tabl. (w tym kolor.), mapa [1] k. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-286-2

    I.10211   Katalog on-line
Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej 
/ Wawrzyniec Kowalski.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 289, [3], [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-305-0

    II.13362   Katalog on-line
Konferencje panamerykańskie w œwietle raportów polskich placówek dyplomatycznych 1923-1945 
/ oprac. Edward Kołodziej i Krzysztof Smolana ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych.
Warszawa ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2012. – 295 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7208-232-9

    I.10169 SHG Pozn.   Katalog on-line
Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter 
/ hrsg. von Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński.
Toruń : Towarzystwo Naukowe [etc.], 2012. – 429 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61487-92-0

    II.13301   Katalog on-line
Koœciół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny œwiatowej 
/ Ilona Zaleska.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 408 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-838-7 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-7181-855-4 (oprawa miękka)

    II.13380   Katalog on-line
Koœciół i jego wierni : struktury koœcielne i formy pobożnoœci w œredniowiecznej Nysie 
/ Ewa Wółkiewicz.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2014. – 493 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7730-125-8

    I.10189   Katalog on-line
Koœciół w Poznaniu : czasy biskupa Jordana i kardynała Augusta Hlonda 
/ [red. Marek Jędraszewski].
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2011. – 132 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61884-67-5

    III.2590/3 Podr.   Katalog on-line
Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii 
/ Anna Sieradzka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 136 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-772-4
ISBN 978-83-7181-533-1 (ISBN serii)

    III.2591/3   Katalog on-line
Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii 
/ Anna Sieradzka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 136 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN )
ISBN 978-83-7181-772-4
ISBN 978-83-7181-533-1 (ISBN serii)

    II.13408   Katalog on-line
Krakowscy Żydzi pod okupacjš niemieckš 1939-1945 
/ Andrea Löw, Marcus Roth ; przekł. Ewa Kowynia.
Kraków : TAiWPN Universitas, cop. 2014. – 274 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2642-9

    I.10190   Katalog on-line
Król bez korony : Władysław I Herman ksišżę polski 
/ Adam Krawiec.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. – 303 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-17801-7

    I.10197   Katalog on-line
Królowa Jadwiga : między epokš piastowskš i jagiellońskš 
/ Jerzy Wyrozumski. – Wyd. 2.
Kraków : „Universitas”, cop. 2006. – 142, [2] s. ; 21 cm.
(Władcy Polscy )
ISBN 83-242-0617-5

    A.521 – R. 2013 z. 1-2   Katalog on-line
Kronika Warszawy 
/ [Henryk Korotyński, red. nacz.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970-1991, 1993-1996, 1998-2000, 2003-. – 24 cm.

    II.643/107   Katalog on-line
Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412) 
/ wyd. Bożena Wyrozumska ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013. – XXIV, 69 s. ; 24 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-5506 ; 107 )
ISBN 978-83-61487-05-0

    I.8191/7   Katalog on-line
Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594 
/ oprac. Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 351, [1] s. ; 22 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa ; t. 7 )
ISBN 978-83-7181-865-3 (tom VII)

    I.8917/7 SHG Pozn.   Katalog on-line
Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594 
/ oprac. Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 351, [1] s. ; 22 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa ; t. 7 )
ISBN 978-83-7181-865-3 (tom VII)

    II.13355   Katalog on-line
Księstwa Rzeczpospolitej : państwo magnackie jako region polityczny 
/ Mariusz Kowalski.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2013. – 396 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 238 )
ISBN 978-83-61590-27-9

    II.13286/2   Katalog on-line
Kultura pisma w œredniowieczu : znane problemy nowe metody 
/ red. nauk. Anna Adamska, Paweł Kras ; [tł. z jęz. niderl. Anna Adamska ; z jęz. ang., czes. Paweł Kras].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 283 s. ; 25 cm.
(Colloquia Mediaevalia Lublinensia ; vol. 2 )
ISBN 978-83-7702-809-4

    I.10230 Podr.   Katalog on-line
Kurierzy wolnego słowa : (Paryż – Praga – Warszawa 1968-1970) 
/ Bartosz Kaliski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 353, [1] s., [13] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-32-5

    I.10229   Katalog on-line
Kurierzy wolnego słowa : (Paryż – Praga – Warszawa 1968-1970) 
/ Bartosz Kaliski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 353, [1] s., [13] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-32-5

    A.35 – Vol. 61 (2013), z. 1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.52 Podr. – R. 121(2014) z. 1,2,3,SI   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96 – R. 121(2014), z.1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    I.10186   Katalog on-line
L. Beriâ – I. Stalinu: „Posle vaših ukazanij provedeno sleduusee…” 
/ N. F. Bugaj.
Moskva : [Institut rossijskoj istorii RAN], 2011. – 507, [5] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-8125-1716-8

    I.10216   Katalog on-line
Law and private life in the Middle Ages : proceedings of the Sixth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2009 
/ Per Andersen, Mia Münster-Swendsen & Helle Vogt (eds.).
Copenhagen : DJ˘F Publishing, 2011. – 257, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN błędny 9788757421595
ISBN 978-87-574-2159-0 (pbk.)

    B.209 – Vol. 6 (2013)   Katalog on-line
Limes : studia i materiały z dziejów Europy Œrodkowo-Wschodniej. 

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-. – 23 cm.

    III.3058   Katalog on-line
Listy z Podola : z opisem podróży do majštków rodzin Grocholskich, Belina-Brzozowskich, Sanguszków 
/ Stanisław Zamoyski ; wstępem i przypisami opatrzył Marcin Brzeziński.
Warszawa : Nobilis Partners Kancelaria Adwokacka, [2013]. – 128 s. : il. ; 28 cm + dysk optyczny (CD).
ISBN 978-83-938553-0-8

    II.13299   Katalog on-line
Literatura europejska i łacińskie œredniowiecze 
/ Ernst Robert Curtius ; tł. i oprac. Andrzej Borowski.
Kraków : Universitas, cop. 1997. – 688, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-7052-128-2

    III.3074   Katalog on-line
Literatura polska wobec zagłady (1939-1968) 
/ pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej, Jacka Leociaka.
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN, 2012. – 661, [3] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61750-28-4

    I.10219   Katalog on-line
Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej : studia i szkice 
/ Renata Ryba.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2014. – 225, [3] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3154 )
ISBN 978-83-226-2285-8 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-226-2394-7 (wersja elektroniczna)

    C.207 – Vol. 172012   Katalog on-line
Lithuanian Historical Studies 
/ Lithuanian Institute of History.
Vilnius : LIH, 1996- – 24 cm.

    I.10146/44   Katalog on-line
Lituanie juive, 1918-1940 : message d’un monde englouti 
/ dir. par Yves Plasseraud et Henri Minczeles.
Paris : Éditions Autrement, cop. 1996, 2007. – 286 s. : il. ; 23 cm.
(Collection Mémoires, 1157-4488[!] ; no 44 )
ISBN 978-2-7467-0853-2

    A.596/8   Katalog on-line
Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica 
/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : UAM, 1985-. – 24 cm.

    A.596 – Vol. 11 (2005)   Katalog on-line
Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica 
/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : UAM, 1985-. – 24 cm.

    A.596 – Vol. 13 (2008)   Katalog on-line
Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica 
/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : UAM, 1985-. – 24 cm.

    II.13330   Katalog on-line
Longobardowie : ostatni z wielkiej wędrówki ludów : V-VIII wiek 
/ Jerzy Strzelczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. – 261 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-01-17836-9

    I.10136   Katalog on-line
Losy elity akademickiej : rosyjska slawistyka od 1917 roku do poczštku lat 30 
/ Michaił Robinson ; przeł. Mirosław Skarżyński.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, cop. 2014. – 569, [7] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63354-27-5
ISBN 978-83-935192-4-8
ISBN 978-83-63354-71-8 (e-book)
ISBN 978-83-935192-5-5 (e-book)

    II.13337   Katalog on-line
Lubânka : organy VČK-OGPU-NKVD-MGB-MVD-KGB : 1917-1991 : spravočnik 
/ sost. A. I. Kokurin, N. V. Petrov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2003. – 766, [2] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-109-6

    II.13344   Katalog on-line
Lubânka : sovetskaâ elita na stalinskoj golgofe, 1937-1938 
/ sost. V. N. Haustov.
Moskva : Meždunarodnyj Fond „Demokratiâ”, 2011. – 523, [5] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-027-0

    III.2474/[1]   Katalog on-line
Lubânka : Stalin i NKVD-NKGB-GUKR „Smerš” : [arhiv Stalina : dokumenty vysših organov partijnoj i gosudarstvennoj vlasti] : 1939 – mart 1946 
/ sost. V. N. Haustov, V. P. Naumov, N. S. Plotnikova.
Moskva : Meždunarodnyj Fond „Demokratiâ” : Materik, 2006. – 636 s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-162-2

    A.425/97 – Vol. 97 (2013)   Katalog on-line
Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie 
/ pod red. Antoniego Kaliny.
Lwów : Towarzystwo Ludoznawcze, 1895-. – il., nuty ; 25 cm.

    II.13378   Katalog on-line
Ludnoœć Krakowa w drugiej połowie XIX wieku : struktura demograficzna, zawodowa i społeczna 
/ Lidia A. Zyblikiewicz.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2014. – 356 s., [3] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62261-84-0

    II.13403   Katalog on-line
Ludwik XVI – Stanisław August : propagandowe wizerunki równoległe 
/ Piotr Ugniewski ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 179, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-876-9

    II.13239   Katalog on-line
Ludzie listy piszš… : referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952) 
/ Tadeusz Wolsza, Andrzej Zaćmiński.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 279, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7096-936-3

    II.13323   Katalog on-line
Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych : wspomnienia o przyrodnikach 
/ Eugeniusz Nowak. – Zaktual. i uzup. przekł. z 2 niem. wyd.
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. – 459, [1] s. : il. 25 cm.
ISBN 978-83-63400-07-1

    I.10200   Katalog on-line
„Ludzie osobni” polskiej kultury : korespondencja Jana Lorentowicza i Zenona Przesmyckiego-Miriama z lat 1899-1938 
/ wstęp, oprac. i koment. Grzegorza P. Bšbiak.
Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 343, [1] s., [9] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64111-48-8

    II.13407   Katalog on-line
Ludzie w mrocznych czasach 
/ Hannah Arendt ; posłowie Karl Schlögel ; red. Ewa Rzanna ; [przeł. Mieczysław Godyń et al.].
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013. – 461, [3] s., [14] k. tabl. ; 23 cm.
(Biblioteka Mnemosyne )
ISBN 978-83-7453-195-5

    II.13354   Katalog on-line
Marea : loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice 
/ coord. Florin Anghel, Gabriel Stelian Manea, Metin Omer ; Asociađtia pentru dialog Intercultural şi Studii Istorice Intermarium.
Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2014. – 446 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-606-537-244-3

    II.13379   Katalog on-line
Maria Amparo Munoz y de Borbón, księżna Czartoryska 
/ Barbara Obtułowicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013. – 294, [5] s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2239-1

    II.13188   Katalog on-line
Marriage and revolution : Monsieur and Madame Roland 
/ Siân Reynolds.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. – XIV, [2], 326 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-956042-4

    III.3102   Katalog on-line
Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski 
/ red. nauk. Dariusz Milewski.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014. – 387, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63580-36-0

    II.13382   Katalog on-line
Marszałkowie i parlamentarzyœci : studia z dziejów sejmu polskiego w XVII wieku 
/ Leszek Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 241, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-296-1

    I.10194   Katalog on-line
Marvelous possessions : the wonder of the new world 
/ Stephen Greenblatt.
Oxford : Clarendon Press, 1992. – IX, [3], 202 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-19-812382-5
ISBN 0-19-812266-7 (pbk)

    I.9856/15   Katalog on-line
Mary I : gender, power, and ceremony in the reign of England’s first queen 
/ Sarah Duncan.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. – XII, [2], 288 s. : il. ; 23 cm.
(Queenship and Power )
ISBN 978-0-230-34104-3 (alk. paper)
ISBN 0-230-34104-7 (alk. paper)

    II.13296/1 Podr.   Katalog on-line
Mediewiœci 
/ red. Jerzy Strzelczyk.
Poznań : Instytut Historii UAM, 2011. – 256 s. : il. ; 24 cm.
(Publikacje Instytutu Historii UAM ; 102 )
ISBN błędny 8389407894
ISBN 978-83-89407-89-4

    II.13296/2 Podr.   Katalog on-line
Mediewiœci. 2 
/ red. Jerzy Strzelczyk.
Poznań : Instytut Historii UAM, 2013. – 165 s. ; 24 cm.
(Publikacje Instytutu Historii UAM ; 114 )
ISBN 978-83-63047-24-5

    II.13260/15   Katalog on-line
The messianic secret of Hasidism 
/ by Mor Altshuler.
Leiden ; Boston : Brill, 2012. – XII, 440 s. : il. ; 24 cm.
(Brill’s Paperback Collection )
ISBN 978-90-04-22672-2
ISBN 90-04-15356-X (alk. paper)

    II.13237   Katalog on-line
Michał Grażyński : wojewoda na pograniczu 
/ pod red. Krzysztofa Nowaka ; [aut. publikacji: Krzysztof Nowak et al.] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie.
Cieszyn : [Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie], 2000. – 119, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 83-88204-05-X

    II.13393   Katalog on-line
Mieczysław Niedziałkowski : poczštki politycznej działalnoœci i kształtowanie œwiatopoglšdu (1893-1918) 
/ Kamil Piskała.
Warszawa : Semper, 2014. – 285 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-156-6

    II.13195   Katalog on-line
Między ascezš a przepychem : dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz koœcielnych ceremoniach w œredniowieczu i w czasach nowożytnych 
/ Krzysztof Rafał Prokop.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 454 s., [40] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-08-3

    II.13205   Katalog on-line
Między endecjš a sanacjš : wspomnienia ziemianina 
/ Kazimierz Fudakowski ; wstępem opatrzył Szymon Rudnicki ; do dr. przygot. Izabela Broszkowska.
Warszawa : Towarzystwo „WięŸ”, cop. 2013. – 358, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 291 )
ISBN 978-83-62610-49-5

    II.13326   Katalog on-line
Między ideologiš a socjotechnikš : kwestia mniejszoœci narodowych w działalnoœci władz komunistycznych – doœwiadczenie polskie i œrodkowoeuropejskie 
/ red. nauk. Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk ; Instytut Pamięci […]
Warszawa [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 606 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-638-8

    II.13293   Katalog on-line
Między ołtarzem a tronem : państwo i Koœciół w Hiszpanii w latach 1931-1953 
/ Paweł Skibiński.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Józefów : Serviam Paweł Skibiński, 2013. – 598 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-276-3

    II.13364   Katalog on-line
Między panem a plebanem : wieœ, miasto, władza œwiecka i duchowna w kulturze œredniowiecznej Europy : materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011 
/ pod red. Jacka Kowalskiego i […]
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. – 499, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce ; t. 39 )
ISBN 978-83-7654-238-6

    II.13329   Katalog on-line
Między œmierciš a diabłem : Koœciół ewangelicki w Gdańsku w okresie rzšdów NSDAP (1933-1945) 
/ Lucyna Żukowska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w […]
Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 209, [1] s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; 38 )
ISBN 978-83-7629-553-4

    II.13391   Katalog on-line
Między uniwersytetem a zakonem : biografia i spuœcizna pisarska dominikanina Jana z Zšbkowic (â 1446) 
/ Anna Zajchowska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013. – 485 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-150-4

    I.10167   Katalog on-line
Mieszko Pierwszy Tajemniczy 
/ Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 509 s., [26] s. tabl. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej )
ISBN 978-83-231-3103-8

    B.91 – 72 z. 1,2   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift 
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    III.3076   Katalog on-line
Ministri historiae : pagalbinai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystes tyrimuose : moksklinińu straipsnińu rinkinys, skirtas dr. Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai 
/ Lietuvos Istorijos Institutas ; […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, cop. 2013. – 543, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-847-70-0

    III.1062/21 – T. 21   Katalog on-line
Miscellanea Historico-Archivistica 
/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa ; ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985-. – 24 cm.

    A.346 – Vol. 111 (2013)   Katalog on-line
Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 
/ Historisches Museum der Pfalz.
Speyer : Historisches Museum der Pfalz, 1870-. – 23 cm.

    III.715/Bd.4, Lfg.7 – Bd.4, Lfg.7   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1- 
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    III.715/Bd.4, Lfg.8 – Bd.4, Lfg.8   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1- 
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    III.715/4, Lfg.7 – Bd.4, Lfg.7   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1- 
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    I.10248/2   Katalog on-line
Modliborzyce : studia z dziejów miejscowoœci i gminy 
/ praca zbiorowa pod redakcjš Dominika Szulca ; [recenzenci Jarosław R. Marczewski, Dariusz Kupisz].
Lublin : [Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne] ; Modliborzyce : [Urzšd Miejski], 2015. – 589, [3] s., [6] s. tabl. złoż. : il. ; 22 cm.
(Historia Micra, Historia Magna ; t. 2 )
ISBN 978-83-936086-1-4

    I.10204   Katalog on-line
Mogilevskaâ guberniâ : gosudarstvennye, religioznye i obsestvennye učreždeniâ (1772-1917) 
/ [avtory: E. K. Anisenko ; sost.: U. N. Snapkovskij, D. L. Âckevič ; redkol. D. V. Âcevič (glavnyj red.) [et al.]] ; Departament po […]
Minsk : „Belarus”, 2014. – 814, [2] s., [24] s. tab. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-985-01-1088-6

    I.10174   Katalog on-line
Moja podróż do Włoch : dziennik z lat 1785-1786 
/ Katarzyna z Sosnowskich Platerowa ; wstęp i oprac. Małgorzata Ewa Kowalczyk ; przekł. z jęz. fr. Anna Pikor-Półtorak.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-318-2

    III.3057   Katalog on-line
Moje wspomnienia 1849-1912 
/ Leon Lipkowski.
Warszawa : Stowarzyszenie „Domus Polonorum”, [2009]. – [4], 324, [1] s. : il. ; 31 cm.
(Biblioteka Domus Polonorum ; t. 1 )
ISBN 978-83-929822-0-3

    III.3099   Katalog on-line
Monarchia, wojna, człowiek : codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny œwiatowej 
/ pod red. Andrzeja A. Zięby i Adama Œwištka.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci : Księgarnia Akademicka, 2014. – 192 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-7638-479-5

    III.3079/1   Katalog on-line
Monografia rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012 : tacy byli i sš. T. 1 
/ Stanislaw Jan Rostworowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2013. – 1189, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7399-555-0

    III.3079/2   Katalog on-line
Monografia rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012 : tacy byli i sš. T. 2 
/ Stanislaw Jan Rostworowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2013. – S. [4], 1197-2309, [1] : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7399-555-0

    II.3545/84   Katalog on-line
Morality, crime and social control in Europe 1500-1900 
/ ed. by Olli Matikainen & Satu Lidman.
Helsinki : Finnish Literature Society, 2014. – 362 s. : il. ; 21 cm.
(Studia Historica, 0081-6493 ; 84 )
ISBN 978-952-222-572-6

    I.10231   Katalog on-line
Moskwa ante portas : Rosja w polskiej propagandzie powstańczej 1863-1864 
/ Marcin Wolniewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 282 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-63795-82-5

    I.10232 Podr.   Katalog on-line
Moskwa ante portas : Rosja w polskiej propagandzie powstańczej 1863-1864 
/ Marcin Wolniewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 282 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-63795-82-5

    I.10153   Katalog on-line
Multiple antiquities, multiple modernities : ancient histories in nineteenth century European cultures 
/ Gábor Klaniczay, Michael Werner, Ottó Gecser (eds.).
Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2011. – 611 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-3-593-39101-4

    II.13291   Katalog on-line
Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku : idea, koncepcje, działania 
/ Agnieszka Cieœlikowa.
Kraków : Muzeum Lotnictwa Polskiego, 2014. – 253, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Acta Aeronautica )
ISBN 978-83-931259-5-1

    II.13349   Katalog on-line
Muzyka vmesto sumbura : kompozitory i muzykanty v strane Sovetov 1917-1991 
/ sost. Leonid Maksimenkov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2013. – 859, [4] s. ; 24 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-030-0

    II.13203   Katalog on-line
Myœl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnoœciowego (PRW „NiD”) w latach 1945-1955 
/ Artur Trudzik.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. – 412 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-161-2

    II.13307   Katalog on-line
Myœlš i słowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku 
/ pod red. Łukasza Adamskiego i Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2014. – 495, [3] s., [20] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-935192-3-1

    II.13298   Katalog on-line
…myœli o œredniowieczu 
/ Przemysław Urbańczyk.
Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2013. – XV, [1], 391 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63651-04-6

    I.10242   Katalog on-line
Na rogu Stalina i Trzech Krzyży : listy do Jerzego Borejszy 1944-1952 
/ wybór, wstęp, oprac. i przypisy Grzegorz P. Bšbiak.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2014. – 590, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-07-03340-2

    I.10223   Katalog on-line
Na rozdrożu : młodzież żydowska w PRL 1956-1968 
/ Piotr Pęziński.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – 334 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61850-34-2

    I.10140   Katalog on-line
Na skraju Imperium i inne wspomnienia 
/ Mieczysław Jałowiecki ; [wybór i układ tekstu Michał Jałowiecki]. – Wyd. 2. w tej ed. / [red. Mariusz Zwoliński].
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2013. – 775, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-07-03305-1

    I.10179   Katalog on-line
Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století : pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám = Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert : Festschrift für Jiří […]

Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelství Karolinum, 2007. – 442, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-80-246-1398-7

    I.10141   Katalog on-line
Największa grabież w historii : jak bolszewicy złupili Rosję 
/ Sean McMeekin ; tł. Aleksandra Czwojdrak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 341, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Historiai )
ISBN 978-83-233-3572-6

    I.8380/56   Katalog on-line
Narodziny „Solidarnoœci” : Krajowa Komisja Porozumiewawcza, 17 wrzeœnia – 10 listopada 1980 r. 
/ wstęp i oprac. Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 547, [1] s. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 56 )
ISBN 978-83-7629-592-3

    C.52 – Vol.120,121(2014)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce 
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    I.10210/1   Katalog on-line
Nasza wojna. T. 1, Imperia 1912-1916 
/ Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny.
Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal/Wydawnictwo WAB, cop. 2014. – 479, [1] s. : il., 21 cm.
ISBN 978-83-280-0941-7

    II.13280/1   Katalog on-line
Nauka o państwie. Cz. 1, Teoria państwa 
/ Wacław Makowski.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – XXVI, [2], VIII, 232 s. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Przeglšdu Sejmowego )
ISBN 978-83-7666-297-8

    II.10385 SHG Pozn. – T. 9 (2013) Po-Q   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia – pochodzenie – zmiany. 1- 
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł: Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.13415   Katalog on-line
Nie tylko niezłomni i kolaboranci… : postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989 
/ pod red. Tadeusza Wolszy i Przemysława Wójtowicza ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 415, [1] s. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-674-6

    II.11943/6   Katalog on-line
Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz 
/ pod red. Joanny Lisek.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 519 s. : il. ; 25 cm.
(Bibliotheca Judaica ; 6 )
ISBN 978-83-229-3099-1

    B.149 – Vol. 20(2013) nr 41-42   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć 
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    II.13338/1   Katalog on-line
Nikita Sergeevič Hrusev : dva cveta vremeni : dokumenty iz ličnogo fonda N. S. Hruseva : v 2-h tomah. T. 1 
/ glavnyj red. N. G. Tomilina ; sost. A. N. Artizov [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2009. – 652, [4] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-013-3

    II.13338/2   Katalog on-line
Nikita Sergeevič Hrusev : dva cveta vremeni : dokumenty iz ličnogo fonda N. S. Hruseva : v 2-h tomah. T. 2 
/ glavnyj red. N. G. Tomilina ; sost. A. N. Artizov [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2009. – 876, [4] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-011-9

    A.246 – 2014 z. 1-6   Katalog on-line
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ. 

Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1957-. – 26 cm.

    C.104 – R. 2014 z. 1-12   Katalog on-line
Nowe Ksišżki : przeglšd nowoœci wydawniczych 
/ [Polskie Towarzystwo Wydawców Ksišżek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

    II.13252   Katalog on-line
Obieg NOW-ej 
/ wybór i oprac. Łukasz Bertram ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 287 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-560-2

    II.13370   Katalog on-line
Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926-1935 
/ Piotr Okulewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – 510, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 225 )
ISBN 978-83-232-2728-1

    I.10234   Katalog on-line
Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron Polski w latach 1733-1736 
/ Adam Lisek.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2014. – 212, [3] s., [1] k. map złoż. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-2646-7

    II.9484/14   Katalog on-line
Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II) 
/ Rafał Ojrzyński ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 200 s. ; 25 cm.
(Fasciculi Historici Novi ; t. 14 )
ISBN 978-83-7181-829-5

    II.13332   Katalog on-line
Obywatelki : kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX 
/ Tomasz Wysłobocki.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 379 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2391-6

    II.13272   Katalog on-line
Odbudowa polskiej prowincji pijarów : działalnoœć wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918 
/ Mariusz Ausz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 294 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-392-5

    II.13356   Katalog on-line
Odkrywanie żydowskiej Pragi : studia i materiały 
/ red. nauk. Zofia Borzymińska ; [korekta przekł. z jęz. jidysz Zofia Borzymińska].
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, cop. 2014. – 462, [1] s., 26 s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
(Prace Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Studia i Materiały )
ISBN 978-83-61850-42-7

    A.513 – Vol. 57 (2013)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    A.512 Podr. – Vol. 57(2013)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    I.10187   Katalog on-line
Okupowana Europa : podobieństwa i różnice 
/ pod red. Waldemara Grabowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 332, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-609-8

    I.10239/10   Katalog on-line
Opisy niektórych pamištek zachowanych w Œwištyni Sybilli w Puławach 
/ wyd. Alina Aleksandrowicz i Artur Timofiejew.
Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2010. – 312 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Pisarzy Polskiego Oœwiecenia ; t. 10 )
ISBN 978-83-61750-09-3

    II.12870/2   Katalog on-line
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku 
/ pod red. Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 303, [1] s. ; 24 cm.
(Opozycja i Opór Społeczny w Polsce po 1956 roku ; t. 2 )
ISBN 978-83-7629-611-1

    II.13294/1   Katalog on-line
Organizacja diecezji lubuskiej w œredniowieczu 
/ Anzelm Weiss.
Lublin : TN KUL, 1977. – 293, [2] s., [1] k. map złoż. ; 24 cm.
(Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 44 )
(Studia koœcielnohistoryczne ; t. 1 )

    I.9951/2   Katalog on-line
Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 2 
/ pod red. Małgorzaty Dšbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uniwersytet Łódzki.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki, 2014. – 318 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-636-4
ISBN błędny 9788388873156

    II.13197   Katalog on-line
Ostatni bunt : młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990 : fakty, konteksty, interpretacje 
/ Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie ; […]
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2013. – 352 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-429-2

    I.10215   Katalog on-line
Ostatnie zasyłam pożegnanie… : grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 
/ [red. nauk. Karolina Grodziska] ; Polska Akademia Umiejętnoœci, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętnoœci i Polskiej Akademii Nauk w […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2014. – 73, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-194-7

    III.2907/49   Katalog on-line
Les Ottomans et le temps 
/ sous la direction de François Georgeon et Frédéric Hitzel.
Leiden ; Boston : Brill, 2012. – VII, [5], 387, [1] s. : il. ; 25 cm.
(The Ottoman Empire and its Heritage : politics, society and economy, 1380-6076 ; vol. 49 )
ISBN 978-90-04-21132-2 (hardback : alk. paper)

    II.375/30 – Z. 30 (2013) s.268   Katalog on-line
Pamiętnik Bibljoteki Kórnickiej 
/ red. Józef Grycz.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 1929-. – 24 cm.

    III.3112   Katalog on-line
Pamiętniki 
/ Henryk Ciecierski ; [oprac. i red. Teresa Ciecierska-Chłapowa i Justyna Chłap-Nowakowa]. – Wyd. 2.
Kraków : Arcana, 2014. – 790, [2] s., [64] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60940-19-8

    II.13365   Katalog on-line
Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948 
/ Piotr Pałys.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski : Stowarzyszenie Instytut Œlšski, 2014. – 466 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7126-301-9

    II.9356/8 Podr.   Katalog on-line
Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 
/ zbiór studiów pod red. Janusza Żarnowskiego.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 422 s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 8 )
ISBN 978-83-63352-28-8

    II.9357/8   Katalog on-line
Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 
/ zbiór studiów pod red. Janusza Żarnowskiego.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 422 s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 8 )
ISBN 978-83-63352-28-8

    II.13324/5   Katalog on-line
Partyzantka czyli Wojna dla ludów powstajšcych najwłaœciwsza 
/ Karol Bogumir Stolzman.
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959. – 248 s., [1] k. mapa : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Seria B ; nr 4 )

    C.32 – 2014 z. 222,224,225   Katalog on-line
Past & Present : a journal of scientific history. 

Oxford, U.K. : Oxford University Press, 1952-. – 22 cm.

    II.13342   Katalog on-line
Pât’ kolec pod kremlevskimi zvezdami : dokumental’naâ hronika Olimpiady-80 v Moskve 
/ glavnyj red. N. G. Tomilina ; sost. T. U. Konova, M. U. Prozumensikov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2011. – 939, [5] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-029-4

    III.3105   Katalog on-line
Patrioci i zdrajcy : społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856 
/ Sławomir Węgrzynowicz.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2014. – 643, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
(Arkana Historii )
ISBN 978-83-60940-47-1

    II.13315   Katalog on-line
Pax i Mars : polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648 
/ Ryszard Skowron.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica” Katowice : Uniwersytet Œlšski, 2013. – 358 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62261-74-1

    II.13244   Katalog on-line
The people of the book : philosemitism in England, from Cromwell to Churchill 
/ Gertrude Himmelfarb.
New York ; London : Encounter Books, 2011. – [8], 183 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-59403-570-8 (hardcover: alk. paper)
ISBN 1-59403-570-9 (hardcover: alk. paper)

    I.10224   Katalog on-line
Pered licem voroga : pol’s’ka antiturec’ka literatura seredini XVI-seredini XVII st. 
/ Pilipenko B. M. ; Institut ukrains’koi arheografii ta džereloznavstva.
Kiiv : Nacional’na akademiâ nauk Ukraini, 2014.
ISBN 978-966-02-7203-3

    III.3093   Katalog on-line
Pervaâ mirovaâ vojna i sudby evropejskoj civilizacii = the First World War and the destiny of European civilization 
/ pod red. L. S. Belousova, A. S. Manykina ; Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, […]
Moskva : Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 2014. – 815, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-19-010877-4

    II.13312 Podr.   Katalog on-line
Piotr Wandycz : historyk – emigrant – intelektualista : zbiór rozpraw 
/ pod red. Marka Kornata, Sławomira M. Nowinowskiego, Rafała Stobiewskiego ; Instytut Historiii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Historyczny Uniwersytetu […]
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, cop. 2014. – 241, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61231-52-3

    II.13313   Katalog on-line
Piotr Wandycz : historyk – emigrant – intelektualista : zbiór rozpraw 
/ pod red. Marka Kornata, Sławomira M. Nowinowskiego, Rafała Stobiewskiego ; Instytut Historiii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Historyczny Uniwersytetu […]
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, cop. 2014. – 241, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61231-52-3

    I.10249   Katalog on-line
Płacz po Warszawie : Powstanie Warszawskie 1944 : dzienniki, œwiadectwa 
/ oprac. Wiktoria Œliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2014. – 212, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-20-3

    II.13327   Katalog on-line
Płeć buntu : kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 1944-1989 na tle porównawczym 
/ pod red. Natalii Jarskiej i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 404 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-615-9

    I.10213   Katalog on-line
Płeć powstania warszawskiego 
/ Weronika Grzebalska.
[Warszawa] : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2013. – 133 s. ; 23 cm.
(Lupa Obscura )
ISBN 978-83-61552-77-2; błędny 97883615522772
ISBN 978-83-63631-81-9

    I.10132/3   Katalog on-line
Pobegi iz Sibiri 
/ Viktoriâ Slivovskaâ ; [perev. s pol’sk. pod red. V. A. Horeva: V. Močalova [et. al.] ; otv. red. S. A. Mulina].
Sankt-Peterburg : „Aletejâ”, 2014. – 352, [4] s. : il. ; 22 cm.
(Pol’sko-Sibirskaâ Biblioteka ; 3 )
ISBN 978-5-91419-787-9

    II.12931/2   Katalog on-line
Poczštki Polski w pamięci historycznej póŸnego œredniowiecza 
/ Piotr Węcowski.
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2014. – 454, [2] s. ; 25 cm.
(Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana ; T. 2 )
ISBN 978-83-61033-75-2

    II.13236   Katalog on-line
Poczštki Węgier : polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku 
/ Idzi Panic. – Wyd. 2.
Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2004. – 205 s. ; 24 cm.
ISBN 83-88204-16-5

    I.10214 Podr.   Katalog on-line
Poczet historyków polskich : historiografia polska doby podzaborowej 
/ Andrzej Wierzbicki.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 227, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63795-37-5

    II.13395/1   Katalog on-line
Polen im Mittelalter : ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik = Poland in the Middle Ages : a bibliography of Polish medieval scholarship in German, […]

Krakau : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2014. – 186 s. ; 25 cm.
(Quaestiones Medii Aevii Novae Collectio ; vol. 1 )
ISBN 978-83-61033-76-9

    C.41 – Vol. 59(2014), z. 1,2   Katalog on-line
The Polish Review : a quarterly published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America. 

New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1956-. – 22 cm.

    I.10154   Katalog on-line
The politics of „national character” : a study in interwar East European thought 
/ Balázs Trencsényi.
London ; New York : Routledge, 2012. – VIII, 227 s. ; 24 cm.
(Routledge Studies in Comparative Political Thought )
ISBN 978-0-203-80670-8 (ebk)
ISBN 978-0-415-60098-9 (hbk)

    II.13366   Katalog on-line
Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Œlšsku w XIX i XX wieku 
/ pod red. nauk. Michała Lisa, Łucji Jarczak, Leokadii Drożdż.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytyt Œlšski : Stowarzyszenie Instytut Œlšski, 2013. – 171, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-299-9

    I.10180   Katalog on-line
Polityka pieniężna Piastów 
/ Roman Grodecki ; [wstęp Stanisław Szczur].
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2009. – XXI, [1], 380 s. ; 22 cm.
(Mistrzowie Historiografii )
ISBN 978-83-60448-66-3

    I.10173   Katalog on-line
Polityka represyjna w ZSRR w latach II wojny œwiatowej 
/ Stanisław Ciesielski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 215 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-880-1

    I.10220   Katalog on-line
Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 
/ Dorota Degen.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 261 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3170-0

    III.3080   Katalog on-line
Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu : Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861-1918 = Polonica im Parlamentsarchiv Wien : Archiv des Abgeordnetenhauses des Reichsrats 1861-1918 
/ Jerzy Gaul ; Archiwum Główne Akt Dawnych, […]
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych [etc.], 2014. – 720 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-935137-9-6 (AGAD)
ISBN 978-83-62421-73-2 (NDAP)
ISBN 978-83-7181-827-1 (Dig)

    II.13206   Katalog on-line
Polska i Polacy w myœli narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku (Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski) 
/ Agnieszka Puszkow-Bańka.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2013. – 314 s. ; 24 cm.
(Dyskurs Politologiczny : Monografie )
ISBN 978-83-7614-122-0 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7767-844-2 (WAM)

    II.13234   Katalog on-line
Polska i Rumunia – od historycznego sšsiedztwa do europejskiego partnerstwa : materiały z sympozjum = Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european : materialele simpozionului 
/ [oprac. red. i korekta […]
Suceava : Zwišzek Polaków w Rumunii, 2009. – 498 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-973-0-07033-0

    II.13414/1   Katalog on-line
Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski : wypisy z prasy i dokumentów. T. 1, 1918-1928 
/ wyboru dokonał i opracował Karol Sacewicz.
Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – 294 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938820-5-2

    II.13396   Katalog on-line
Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932 
/ Sławomir M. Nowinowski.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2013. – 370 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7969-052-7

    II.13202   Katalog on-line
Polski ruch wolnoœciowy „Niepodległoœć i Demokracja” i jego organ prasowy – „Trybuna” : dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD” 
/ Artur Trudzik.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 583 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-065-3

    II.11317/1937 – 1937   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; red. nacz. Włodzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    II.11317/1941 – 1941   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; red. nacz. Włodzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    II.13319   Katalog on-line
Polskie kontroœwiecenie 
/ Martyna Deszczyńska.
Warszawa : BEL Studio, 2011. – 337 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7798-010-1

    I.10241   Katalog on-line
Polskie osadnictwo i duchowieństwo w Boœni i Hercegowinie od 1894 do 1920 roku 
/ Tomasz Jacek Lis.
Toruń ; Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2014. – 287 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64868-09-2

    II.13227 Podr.   Katalog on-line
Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918 
/ Rafał Łysoń.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2013. – 314 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-272-5

    II.13228   Katalog on-line
Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918 
/ Rafał Łysoń.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2013. – 314 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-272-5

    II.13284   Katalog on-line
Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku 
/ Sebastian Szajdak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, cop. 2005. – 313, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-7399-132-8

    I.10233   Katalog on-line
Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : studia i szkice zebrane 
/ Krzysztof WoŸniakowski.
Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2014. – 598 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62625-72-7

    II.13397   Katalog on-line
Porzšdek czasu 
/ Krzysztof Pomian ; przeł. Tomasz Stróżyński.
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2014. – 372, [4] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7453-248-8
ISBN 978-83-7908-016-8

    I.10175   Katalog on-line
Postawy i aktywnoœć kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864 : (na tle polskich konspiracji i działalnoœci powstańczej doby zaborowej) 
/ pod. red. Teresy Kulak, Joanny Dufrat, Moniki Piotrowskiej-Marchewy ; Instytut […]
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. – 274 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-935760-4-3
ISBN 978-83-932771-6-2

    II.13247   Katalog on-line
Poverty and compassion : the moral imagination of the late Victorians 
/ Gertrude Himmelfarb.
New York : Alfred A. Knopf, 1991. – XII, 475, [7] s. ; 25 cm.
ISBN 0-679-40119-9

    II.13217   Katalog on-line
Powrót ludnoœci polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937 
/ Dorota Sula.
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2013. – 360, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7436-323-5

    II.13277   Katalog on-line
Powstanie styczniowe w Ÿródłach archiwalnych : dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim 
/ [wybór, oprac. materiałów] Maciej Hubka, Krzysztof Łapiński, Andrzej […]
Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe ; Tomaszów Mazowiecki : Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło, 2013. – 90 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (DVD).
ISBN 978-83-936511-2-2 (APPT)
ISBN 978-83-932421-4-6 (PTH)

    II.13248   Katalog on-line
Poza cenzurš : wydawnictwa i materiały niezależne z lat 1976-1989 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej 
/ Łukasz Jastrzšb ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka.
Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013. – 780 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-85213-54-3

    II.9356/9 Podr.   Katalog on-line
Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : zbiór studiów 
/ pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego, Cecylii Leszczyńskiej.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 425 s. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 9 )
ISBN 978-83-63352-31-8

    II.9357/9   Katalog on-line
Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : zbiór studiów 
/ pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego, Cecylii Leszczyńskiej.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 425 s. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 9 )
ISBN 978-83-63352-31-8

    II.13375   Katalog on-line
Praca przymusowa w czasie I wojny œwiatowej : niemiecka polityka sterowania siłš roboczš w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918 
/ Christian Westerhoff ; przekł. Wojciech Włoskowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. – 439 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Humanisty )
ISBN 978-83-235-1453-4

    III.2517/8   Katalog on-line
Praga, Wrocław i Kraków : przestrzeń publiczna i prywatna w czasach œredniowiecznego przełomu 
/ Jerzy Piekalski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – 257 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego ; 8 )
ISBN 978-83-229-3418-0

    I.10206   Katalog on-line
Praktyka władz Polski i ZSRS w postępowaniu z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1963 
/ Jakub Kalinowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 108 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7181-843-1

    II.13381   Katalog on-line
Prasa amerykańska wobec wyborów w Polsce w latach 1947 i 1989 
/ Anna Mazurkiewicz.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 224 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7326-682-7

    II.13024/4   Katalog on-line
Prasa Narodowej Demokracji. T. 4, Prasa lokalna, regionalna, œrodowiskowa 
/ red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 417 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-447-2

    II.13287   Katalog on-line
Prawo polskie wobec zjawiska prostytucji w latach 1918-1939 
/ Marzena Lipska-Toumi ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – 277, [2 ] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-829-2

    II.13341   Katalog on-line
„Pražskaâ vesna” i meždunarodnyj krizis 1968 goda : [dokumenty] 
/ glavn. red.: H. G. Tomilina, S. Karner, A. O. Čubar’ân ; red. kol.: I. V. Kazarina, M. U. Prozumensikov, P. Ruggentaler.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2010. – 428, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-019-5

    II.13340   Katalog on-line
„Pražskaâ vesna” i meždunarodnyj krizis 1968 goda : stat’i, issledowaniâ, vospominaniâ 
/ glavn. red.: H. G. Tomilina, S. Karner, A. O. Čubar’ân ; red. kol.: I. V. Kazarina, M. U. Prozumensikov, P. Ruggentaler.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2010. – 524, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-020-1

    II.13389   Katalog on-line
Preaching saint Stanislaus : medieval sermons on Saint Stanislaus of Cracow, his image and cult 
/ Stanislava Kuzmová.
Warsaw : Wydawnictwo DiG, 2013. – 455 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-766-3

    II.13360   Katalog on-line
La presencia irlandesa durante las Cortes de Cádiz en Espana y América, 1812 : política, religión y guerra = The Irish presence at the Cortes of Cadiz : politics, religion & war 
/ editores Enrique García Hernán & M. Carmen Lario […]
Valencia : Albatros, cop. 2013. – 433, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-84-7274-310-6

    I.10178/[2]   Katalog on-line
PRL : życie po życiu 
/ pod red. Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012. – 221, [2] s. ; 21 cm.
(Komunizm : idee – dyskursy – praktyki ; t. [2] )
ISBN 978-83-61552-63-5

    II.13269   Katalog on-line
Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny œwiatowej 
/ Arkadiusz Stempin.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 652 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-264-0

    I.10148   Katalog on-line
Problemy rossijsko-pol’skoj istorii i kul’turnyj dialog : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 r. 
/ [red. kol. M. Volos et al.] ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Sibirskoe otdelenie. Institut […]
Novosibirsk : Institut istorii SO RAN, 2013. – 573, [3] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-5-93889-217-0

    III.3069   Katalog on-line
Process Buharina, 1938 g. : [sbornik dokumentov] 
/ sost. : Ž. V. Artamonova, N. V. Petrov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2013. – 955, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-036-2

    II.13321   Katalog on-line
Procesy „staroœcińskie” w województwie pomorskim w latach 1936-1937 : polityka obozu rzšdzšcego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w œwietle kilku procesów karnych […]

Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 204 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-853-0 (opr. twarda)
ISBN 978-83-7181-862-2 (opr. miękka)

    II.13385   Katalog on-line
Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku : działalnoœć polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795 
/ Monika Jusupović.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton [etc.], 2014. – 488 s., [4] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-318-0

    II.13386 Podr.   Katalog on-line
Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku : działalnoœć polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795 
/ Monika Jusupović.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton [etc.], 2014. – 488 s., [4] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-318-0

    II.10231/3   Katalog on-line
Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871) 
/ pod red. Grzegorza Kucharczyka ; oprac.: Grzegorz Kucharczyk [et al.]. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014. – XVII, [1], 1087, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Historia Prus : narodziny, mocarstwowoœć, obumieranie : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogdana Wachowiaka ; t. 3 )
ISBN 978-83-7177-863-6

    III.2719/3 PHN Pozn.   Katalog on-line
Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871) 
/ pod red. Grzegorza Kucharczyka ; oprac.: Grzegorz Kucharczyk [et al.]. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014. – XVII, [1], 1087, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Historia Prus : narodziny, mocarstwowoœć, obumieranie : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogdana Wachowiaka ; t. 3 )
ISBN 978-83-7177-863-6

    A.66 – Vol. 86 z.1,2   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny 
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.626 – Vol. 15(2014), z. 1-4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczno-Wojskowy. 

Warszawa : Min. Obrony Narodowej : Dom Wydawniczy Bellona, 2000-. – 24 cm.

    A.26 Podr. – R. 70 (2014), z. 1,2   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni 
/ Instytut Zachodni.
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    I.10177/6   Katalog on-line
Przeszłoœć w dyskursie publicznym 
/ pod red. Andrzeja Szpocińskiego ; Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Collegium Civitas Press : Instytut Nauk Politycznych PAN, 2013. – 267 s. : il. ; 21 cm.
(Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłoœci ; t. 6 )
ISBN 978-83-7383-663-1 (Scholar)
ISBN 978-83-61067-26-9 (Collegium Civitas)
ISBN 978-83-64091-14-8 (ISP PAN)

    II.13292   Katalog on-line
Przybyłem tu by umrzeć : relacje z placów straceń 
/ Olga Kubińska.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Ksišżki, 2013. – 370, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Przygody Ciała )
ISBN 978-83-7908-004-5

    III.2741/15   Katalog on-line
Publicystyka polska na emigracji 1940-1960 
/ Lidia Ciołkoszowa ; wstęp i oprac. nauk. Andrzej Friszke.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 254, [2] s. ; 21 cm.
(Seria Historyczna ; 15 )
ISBN 978-83-63855-60-4

    I.9796/8   Katalog on-line
Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku 
/ pod red. Teresy Kostkiewiczowej.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 288 s. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i ródła ; nr 8 )
ISBN 978-83-7181-837-0

    III.3063   Katalog on-line
PZPR a „Solidarnoœć” 1980-1981 : tajne dokumenty Biura Politycznego 
/ wstęp Tomasz Kozłowski. – Wyd. 2, rozszerz.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 918, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-593-0

    B.181 – Vol. 18 (2013)   Katalog on-line
Quaestiones Medii Aevi Novae 
/ Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydaw. DiG, 1996-. – 24 cm.

    II.12279/2   Katalog on-line
Quellenvielfalt und editorische Methoden 
/ hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarb. von Antje Thumser.
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. – 363 s. : faks. ; 24 cm.
(Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 2 )
ISBN 83-231-1579-6

    III.2048/12   Katalog on-line
Rada Żydowska w Warszawie (1939-1943) 
/ oprac. Marta Janczewska ; [przekł. Piotr Kendziorek, Sara Arm] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – XL, 817 s. : il. ; 25 cm + płyta CD.
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 12 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-89-2 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1285-1 (WUW)

    II.13207   Katalog on-line
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 
/ oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „WięŸ”, cop. 2013. – 279, [1] s. ; 23 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 294 )
ISBN 978-83-62610-52-5 (Towarzystwo „WięŸ”)

    I.10207   Katalog on-line
Rasa, ziemia, niemiecka krew : Główny Urzšd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porzšdek rasowy Europy 
/ Isabel Heinemann ; tł. Justyna Górny.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2014. – 599, [5] s., [12] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63029-98-2

    III.3051/1   Katalog on-line
Raštai. T. 1, Vilniaus istorija 
/ Adolfas Šapoka ; Vilnaius Edukologijos Universitetas ; [red. kol.: Algirdas Gaižutis [et. al.] ; tekstus par., ńivadš bei komentarus paraše Aivas Ragauskas ; asmenvardžińu ir vietovardžińu […]
Vilnius : „Edukologija”, 2013. – 663, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-20-850-1 (1 tomas)
ISBN 978-9955-20-363-6 (bendras)

    II.9800/32   Katalog on-line
Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918 – 1948 : Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und geopolitische Visionen im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 
/ Gernot Briesewitz.
Osnabrück : Fibre, cop. 2014. – 526 s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 32 )
ISBN 978-3-944870-03-8

    I.10171/31   Katalog on-line
Readers, writers, salonnieres : female networks in Europe, 1700-1900 
/ Hilary Brown and Gillian Dow (eds).
Oxford [etc.] : Peter Lang, cop. 2011. – VI, [2], 283, [1] s. ; 23 cm.
(European Connections, 1424-3792 ; vol. 31 )
ISBN 978-3-03911-972-1

    I.10196   Katalog on-line
Reden und Schweigen über religiöse Differenz : Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive 
/ hrsg. von Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann und Martina Thomsen.
Göttingen : Wallstein Verlag, cop. 2013. – 278, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-3-8353-1128-2

    II.13187/[27]   Katalog on-line
The reformation of suffering : pastoral theology and lay piety in late medieval and early modern Germany 
/ Ronald K. Rittgers.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. – XIV, 482 s. ; 25 cm.
(Oxford Studies in Historical Theology )
ISBN 978-0-19-979508-6

    II.13367   Katalog on-line
Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa ludnoœci polskiej w województwie gdańskim po II wojnie œwiatowej 
/ Sylwia Bykowska.
Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2012. – 534 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63368-12-8

    II.13223   Katalog on-line
Rejestr warszawskiej ludnoœci wyznania ewangelicko-augsburskiego z 1791 roku 
/ indeks osobowy oprac. Małgorzata Kubaœ ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa : Wydaw.” DiG”, 1996. – 91 s. ; 23 cm.
ISBN 83-85490-82-5

    II.11745/16   Katalog on-line
Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej 
/ Karol Sanojca.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. – 477 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XX Wieku ; t. 17 )
ISBN 978-83-62261-65-9

    II.13276   Katalog on-line
Religion and Jewish identity in the Soviet Union, 1941-1964 
/ Mordechai Altshuler ; translated by Saadya Sternberg.
Waltham : Brandeis University Press, cop. 2012. – X, 324 s. ; 25 cm.
(The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry )
ISBN 978-1-61168-271-7 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-1-61168-272-4 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-1-61168-273-1 (ebook)

    III.3070   Katalog on-line
Religion and the Cold War : a global perspective 
/ edited by Philip E. Muehlenbeck.
Nashville : Vanderbilt University Press, cop. 2012. – XXII, 314 s. ; 26 cm.
ISBN 978-0-8265-1852-1 (cloth)
ISBN 978-0-8265-1853-8 (pbk.)
ISBN 978-0-8265-1854-5 (e-book)

    I.10172   Katalog on-line
Religion, the Enlightenment, and the new global order 
/ edited by John M. Owen IV and J. Judd Owen.
New York : Columbia University Press, cop. 2010. – X, [2], 290 s. ; 23 cm.
(Columbia Series in Religion and Politics )
ISBN 978-0-231-15006-4 (alk. paper)
ISBN 978-0-231-15007-1 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-231-52662-3 (e-book)

    C.264   Katalog on-line
Remembrance and Solidarity : studies in 20th century European history 
/ [ed. Jan Rydel].
Warszawa : European Network Remembrance and Solidarity, 2012-. – 25 cm.

    C.264   Katalog on-line
Remembrance and Solidarity : studies in 20th century European history 
/ [ed. Jan Rydel].
Warszawa : European Network Remembrance and Solidarity, 2012-. – 25 cm.

    I.10142   Katalog on-line
Resentyment w historii : zrozumieć nasze czasy 
/ Marc Ferro ; przeł. Wojciech Prażuch.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2013. – 209, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-07-03303-7

    A.85/88 – Vol. 88 (2010), z. 2   Katalog on-line
Revue Belge de Philologie et d’Histoire 
/ publié par la Société pour le progres des études philologiques et historiques.
Bruxelles : Librarie Falk Fils. – 22 cm.

    A.85/89 – Vol. 89 (2011), z. 2   Katalog on-line
Revue Belge de Philologie et d’Histoire 
/ publié par la Société pour le progres des études philologiques et historiques.
Bruxelles : Librarie Falk Fils. – 22 cm.

    A.85/91 – Vol. 91 (2013), z. 2,4   Katalog on-line
Revue Belge de Philologie et d’Histoire 
/ publié par la Société pour le progres des études philologiques et historiques.
Bruxelles : Librarie Falk Fils. – 22 cm.

    A.589 – Vol. 94(2014) z. 1-4   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    III.3073   Katalog on-line
Rewolucja Solidarnoœci : 1980-1981 
/ Andrzej Friszke.
Kraków : Znak Horyzont [etc.], 2014. – 997, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-3001-9 (Wydawnictwo Znak Horyzont)
ISBN 978-83-64091-18-6 (Instytut Studiów Politycznych PAN)

    I.10130   Katalog on-line
Rhetoric in the monastic tradition : a textual study 
/ John P. Bequette.
New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2012. – [8], 153 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4331-1797-8 (hardcover)
ISBN 978-1-4539-0761-0 (e-book)

    A.494 – Vol. 52(2012)   Katalog on-line
Rinascimento : rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. 

Firenze : G. C. Sansoni, 1950-1960, 1961-. – 25 cm.

    II.13263   Katalog on-line
The rise of autobiography in the eighteenth century : ten experiments in literary genre – Augustine, Bunyan, Rousseau, Locke, Hume, Franklin, Gibbon, Sterne, Fielding, Boswell 
/ Robert H. Bell ; with a foreword by Charles H. […]
Lewiston : Edwin Mellen Press, cop. 2012. – VII, [1], 278, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-7734-2640-5 (hardcover)
ISBN 0-7734-2640-X (hardcover)

    I.10151   Katalog on-line
The roads to modernity : the British, French, and American enlightenments 
/ Gertrude Himmelfarb.
New York : Alfred A. Knopf, cop. 2004. – [1], XII, 284, [5] s. ; 22 cm.
ISBN 1-4000-4236-4

    A.221 – 58   Katalog on-line
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 

Kraków : PAU – Wydaw., 2000-. – 24 cm.

    C.247 – 5 (2013)   Katalog on-line
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. 

Lublin : Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, 2009-. – 23 cm.

    A.429 – T.57(2013)   Katalog on-line
Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych. 

Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis )

    A.140 Podr. – Vol. 73 (2013)   Katalog on-line
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 
/ pod red. Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego.
Lwów : Skład Gł.: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczoœci Naukowej, 1931-. – 23 cm.

    A.71podr. – Vol.79 (2013)   Katalog on-line
Roczniki Historyczne : organ Towarzystwa Miłoœników Historji w Poznaniu. 

Poznań : Tow. Miłoœników Historji, 1925-. – 23 cm.

    II.13270   Katalog on-line
Ród Kalinowskich herbu Œlepowron w XVII wieku 
/ Emil Kalinowski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 302 s., [3] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-283-1

    I.8635/95   Katalog on-line
Roman Zambrowski 1909-1977 : studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce 
/ Mirosław Szumiło.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 526, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 95 )
ISBN 978-83-7629-621-0

    I.10144   Katalog on-line
The roots of the Reformation : tradition, emergence and rupture 
/ G. R. Evans.
Downers Grove : IVP Academic, cop. 2012. – 527, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-8308-3947-6 (pbk. : alk. paper)

    II.13288   Katalog on-line
„Rosyjski Ulster” : kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915 
/ Andrzej Szabaciuk.
Lublin : Wydawnictwo KUL : Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej, 2013. – 308 s. : il. ; 25 cm.
(Studia Wschodnie Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodniej )
ISBN 978-83-7702-819-3
ISBN 978-83-60695-74-6

    III.3066/25   Katalog on-line
Der rote Faden : kommunistische Parteigeschichte und Zensur unter Walter Ulbricht 
/ Siegfried Lokatis.
Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2003. – 391 s. ; 25 cm.
(Zeithistorische Studien ; Bd. 25 )
ISBN 3-412-04603-5

    III.3094/1   Katalog on-line
Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III 
/ Marek Wrede.
Warszawa : Arx Regia. Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2013. – 302 s. : il. ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały ; 1 )
ISBN 978-83-7022-198-0

    II.801/14 – T. 14 (1881)   Katalog on-line
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętnoœci. 

Kraków : Nakł. AU, 1874-1891. – 22 cm.

    III.2313/39   Katalog on-line
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times 
/ ed. by Jan Malicki.
Warsaw : Centre for East European Studies University of Warsaw, 2012. – 197, [3] s. ; 24 cm.
(Bibliotheca Europae Orientalis. Didactica ; 6 )
ISBN 978-83-61325-30-7

    C.83 – 73 (2014), z. 1,3,4   Katalog on-line
The Russian Review : an american journal devoted to Russia past and present. 

Malden, MA [etc.] : Blackwell , 1941-. – 22 cm.

    II.13318   Katalog on-line
Rzeczy i ludzie : kultura materialna w póŸnym œredniowieczu i w okresie nowożytnym : studia dedykowane Marii Dšbrowskiej 
/ red. Magdalena Bis, Wojciech Bis ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014. – 400 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63760-22-9

    I.10238/2   Katalog on-line
Sšd Społeczny przy CKŻP : wojenne rozliczenia społecznoœci żydowskiej w Polsce 
/ Andrzej Żbikowski.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – 367, [1] s. ; 22 cm.
(Seria: Z Dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce )
ISBN 978-83-61850-23-6

    A.54 – Vol.63(2013), z.1-2   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte. 

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    III.3059   Katalog on-line
Samobójstwo Europy : Wielka Wojna 1914-1918 
/ Andrzej Chwalba.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. – 645, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05303-4

    III.3108   Katalog on-line
Sarmacka pamięć : wokół bitwy pod Wiedniem 
/ pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej ; [tł. Bogusław Dybaœ et al.].
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – 336, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum )
ISBN 978-83-63580-43-8

    A.89 – T. 63 (2013)   Katalog on-line
Sbornik Archivnich Praci 
/ Archivu Ministerstva Vnitra.
Praha : Ministerstvo Vnitra, 1951-. – 24 cm.

    II.13304   Katalog on-line
Sejm Żydów litewskich (1623-1764) 
/ Anna Michałowska-Mycielska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2014. – 325 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63778-99-6

    III.3111   Katalog on-line
Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiœniowieckiego (1669-1673) 
/ Jacek Kaniewski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2014. – 784, [2] s. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3173 )
ISBN 978-83-8012-168-3 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-169-0 (wersja elektroniczna)

    III.3095   Katalog on-line
Sen o potędze : bezpieczeństwo, suwerennoœć, mocarstwowoœć : Rzeczpospolita Polska 1918-1939 
/ red. nauk. Ewa Maj [et al.].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 734 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-382-6

    I.10212   Katalog on-line
Sfinks słowiański i mumia polska 
/ Monika Rudaœ-Grodzka.
[Warszawa] : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2013. – 392 s. : il. ; 23 cm.
(Lupa Obscura )
ISBN 978-83-61750-32-1
ISBN błędny 9888361750321

    III.3075   Katalog on-line
Siedmiu wspaniałych : poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR 
/ Jerzy Eisler.
Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2014. – 576 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7700-042-7

    II.13413/1   Katalog on-line
Sieradz. 1, Dzieje miasta do 1793 roku 
/ pod red. Zbigniewa Anusika.
ŁódŸ ; Sieradz : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2014. – 480 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-88873-45-4

    II.13413/2   Katalog on-line
Sieradz. 2, dzieje miasta w latach 1793 – 1939 
/ pod red. Jarosława Kity i Marii Nartonowicz-Kot.
ŁódŸ ; Sieradz : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2014. – 496 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-88873-50-8

    II.13413/3   Katalog on-line
Sieradz. 3, dzieje miasta od 1939 roku 
/ pod red. Krzysztofa Lesiakowskiego.
ŁódŸ ; Sieradz : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2014. – 472 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-88873-55-3

    III.2038/28   Katalog on-line
Silber und Macht : Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800-1100) 
/ Dariusz Adamczyk.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. – 385 s. : il. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 28 )
ISBN 978-3-447-10168-4

    III.3064   Katalog on-line
Skazani : ostatnie dni rosyjskiej arystokracji 
/ Douglas Smith ; przeł. Sebastian Musielak.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. – 662, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05318-8

    II.13200   Katalog on-line
Skazani na podległoœć : z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958 
/ Maria Pasztor, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliograficznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet […]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 281, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7545-485-7

    II.13305   Katalog on-line
Skład osobowy Sšdu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku 
/ Maciej Ziemierski.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 399 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-296-8

    III.2741/11   Katalog on-line
Skok w nowoczesnoœć : polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 
/ Adam Leszczyński ; wstęp Zygmunt Bauman.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 583, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 11 )
ISBN 978-83-63855-29-1 (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
ISBN 978-83-64091-02-5 (Instytut Studiów Politycznych PAN)

    II.11342/15   Katalog on-line
Œladami nazw miejskich Warszawy : (z prac Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy) 
/ [red. prowadzšcy Andrzej Sołtan].
Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2012. – 399 s. : il. ; 24 cm. + dysk optyczny (CD-ROM)
(BW Biblioteka Warszawska )
ISBN 978-83-62189-21-2

    II.13058/1   Katalog on-line
Œlšsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamoœci (do końca XVIII wieku) = Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen udn der Identitäten (bis zum Ende des 18. […]

Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2011. – 175 s. : il. ; 24 cm.
(Radices Silesiae-Silesiacae Radices ; vol.1 )
ISBN 978-83-932771-1-7

    A.51 – Vol.73 z.1-4   Katalog on-line
Slavic Review : American quarterly of Soviet and East European studies. 

Seattle : American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1961-. – 25 cm.

    A.21 – Vol. 92(2014) z. 1-4   Katalog on-line
Slavonic and East European Review : a survey of the peoples of Eastern Europe, their history, economics, philology and literature 
/ School of Slavonic Studies. University of London.
London : School of Slavonic and East European Studies, 1928-. – 24 cm.

    B.20 – 100, z.1-3   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisův a zprav ze života slovanského 
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    II.13238   Katalog on-line
Słowa w służbie nienawiœci 
/ red. nauk. Alicja Bartuœ.
Oœwięcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau : Fundacja na Rzecz MDSM, 2013. – 386 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-934748-7-5
ISBN 978-83-7704-065-2

    III.706/7 Podr. – T. 7   Katalog on-line
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajšcych : malarze, rzeŸbiarze, graficy. T. 1- 
/ zespół red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971-. – Wol. ; 26 cm + Uzupełnienia i sprostowania.
ISBN błędny 830404933 (całoœć ; Ossolineum)
ISBN 83-85938-25-7 (Instytut Sztuki)

    III.706/8 Podr. – T. 8   Katalog on-line
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajšcych : malarze, rzeŸbiarze, graficy. T. 1- 
/ zespół red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971-. – Wol. ; 26 cm + Uzupełnienia i sprostowania.
ISBN błędny 830404933 (całoœć ; Ossolineum)
ISBN 83-85938-25-7 (Instytut Sztuki)

    III.706/9 Podr. – T. 9   Katalog on-line
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajšcych : malarze, rzeŸbiarze, graficy. T. 1- 
/ zespół red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971-. – Wol. ; 26 cm + Uzupełnienia i sprostowania.
ISBN błędny 830404933 (całoœć ; Ossolineum)
ISBN 83-85938-25-7 (Instytut Sztuki)

    II.13369 Podr.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w œredniowieczu 
/ Maksymilian Grzegorz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – 78, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7096-968-4

    II.13368 Podr.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w œredniowieczu 
/ Maksymilian Grzegorz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – 99, [5] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7096-983-7

    II.13259 SHG Pozn.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w œredniowieczu 
/ Maksymilian Grzegorz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. – 53, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7096-887-8

    III.18921/8 SHG Krak – Cz. V, z. 2   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1- 
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie )
ISBN 83-04-00938-2

    III.701/8 ZAH – Cz. V, z. 2   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1- 
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie )
ISBN 83-04-00938-2

    III.698/8 – Cz. V, z. 2   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1- 
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie )
ISBN 83-04-00938-2

    III.697/8 Podr. – Cz. V, z. 2   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w œredniowieczu. Cz. 1- 
/ oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy Luciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1982-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Wielkopolska – województwo poznańskie )
ISBN 83-04-00938-2

    II.13258 SHG Pozn.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w œredniowieczu 
/ Maksymilian Grzegorz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 98, [4] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7096-931-8

    III.677/36 Podr. – T. 36   Katalog on-line
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1- 
/ [kom. red.: Stanisław Bšk et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966-. – Wol. ; 30 cm.
ISBN 83-04-00477-1

    II.13212   Katalog on-line
Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku 
/ Radosław Poniat ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 328 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-819-6

    III.3092   Katalog on-line
Œmierć w Bydgoszczy 1939-1945 
/ Wiesław Trzeciakowski. – Wyd. 3 poszerz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2013. – 768 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7208-243-5

    II.13267   Katalog on-line
Somatotes : cielesnoœć w ujęciu historycznym 
/ red. Rafał Matuszewski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 212 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-0916-5

    II.13281   Katalog on-line
Sondaż czy prowokacja? : sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II 
/ Urszula Kosińska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 110, [2] s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW )
ISBN 978-83-7543-103-2

    II.13333   Katalog on-line
Sonderbehandlung : zbrodnia na polskich dzieciach 
/ Edward Leszczyński.
Wrocław : Wydawnictwo Wektory, cop. 2014. – 315 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60562-69-7

    II.13334/1934-1939   Katalog on-line
Sovetsko-amerikanskie otnošeniâ 1934-1939 
/ sost. B. I. Žilâev [et al.] ; naučnyj red. G. N. Sevost’ânov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2003. – 797, [3] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-112-6

    II.13334/1945-1948   Katalog on-line
Sovetsko-amerikanskie otnošeniâ 1945-1948 
/ sost. V. V. Aldošin, U. V. Ivanov (otv. sost.), V. M. Semenov ; nauč. red. G. N. Sevost’ânov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ” : Izdatel’stvo „Materik”, 2004. – 712, [3] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-113-4

    II.13334/1949-1952   Katalog on-line
Sovetsko-amerikanskie otnošeniâ 1949-1952 
/ sost. V. M. Semenov, I. V. Makarevič, A. I. Petrenko ; nauč. red. G. N. Sevost’ânov.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ” : Materik, 2006. – 701, [3] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 5-85646-154-1

    II.13347   Katalog on-line
Sovetsko-vengerskie ekonomičeskie otnošeniâ, 1948-1973 
/ red. kol.: A. N. Artizov (otv. red. s ros. storony) [et al.].
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2012. – 571, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-034-8

    A.62/89 – Vol. 89 (2014) z.1,3,4   Katalog on-line
Speculum : a journal of mediaeval studies 
/ Mediaeval Academy of America.
Cambridge : Mediaeval Academy of America, 1926-. – 26 cm.

    II.13275   Katalog on-line
Spirits of the Cold War : contesting worldviews in the classical age of American security strategy 
/ Ned O’Gorman.
East Lansing : Michigan State University Press, cop. 2012. – XXI, [1], 321, [1] s. ; 24 cm.
(Rhetoric and Public Affairs Series )
ISBN 978-1-61186-020-7 (cloth : alk. paper)

    III.3098   Katalog on-line
Spis rodzin wojskowych wywiezionych do Z.S.S.R. [Dokument elektroniczny] 
/ wstępem opatrzyła Ewa Kowalska ; [red. całoœci Krzysztof Smolana] ; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejetnoœci, Archiwum […]
Warszawa ; Kraków : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm+ ksišżka: 63, [1] s. : il ; 29 cm.
ISBN 978-83-64626-06-7

    II.13409/1   Katalog on-line
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : Ÿródła i perspektywy badań : zbiór studiów 
/ pod red. Tomasza Kargola i Krzysztofa Œlusarka.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2014. – 219, [5] s. : il. ; 24 cm.
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T.1 )
ISBN 978-83-62261-88-8

    III.3061   Katalog on-line
Społeczeństwo – wojsko – polityka : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z okazji 70 urodzin 
/ red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Tomasz Wesołowski.
Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2013. – 607, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7657-192-8

    II.8477/889   Katalog on-line
Œredniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska : dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku 
/ Agnieszka Gut.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. – 343 s. ; 24 cm.
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (963) 889 )
ISBN 978-83-7241-961-3

    II.13310 Podr.   Katalog on-line
Œredniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa 
/ Jacek Laberschek ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2014. – 245, [3] s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-74-5

    II.13311   Katalog on-line
Œredniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa 
/ Jacek Laberschek ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2014. – 245, [3] s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-74-5

    II.13348   Katalog on-line
SSSR i nurnbergskij process : neizvestnye i maloizvestnye stranicy istorii 
/ sost. N. S. Lebedeva.
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2012. – 619 s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-024-9

    III.3055   Katalog on-line
Stalin : terror absolutny 
/ Jörg Baberowski ; przeł. Urszula Poprawska.
Warszawa : Prószyński Media, 2014. – 599 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7839-687-1

    I.8635/54   Katalog on-line
Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983 
/ Tadeusz Ruzikowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 612, [1] s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 54 )
ISBN 978-83-7629-089-8

    III.3094/2   Katalog on-line
Stanisław August i jego Rzeczpospolita : dramat państwa, odrodzenie narodu : materiały z wykładów 
/ red. Angela Sołtys, Zofia Zielińska.
Warszawa : Arx Regia, Oœrodek Wydawniczy Zameku Królewskiego, cop. 2013. – 474 s. : il. ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały ; 2 )
ISBN 978-83-7022-199-7

    I.10198   Katalog on-line
Stanisław Leszczyński 
/ Józef Feldman.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2007. – 241, [2] s. ; 21 cm.
(Władcy Polscy )
ISBN 978-83-242-0741-1

    II.13240   Katalog on-line
Staropolskie sylwetki pilickie (XIV-XIX w.) : wybitne postaci wpisane w dzieje dawnej Pilicy 
/ Krzysztof Rafał Prokop.
Pilica ; Kraków : Drukarnia Akcydensowa Dorosz Andrzej. Wydawnictwo, 2013. – 366, [1] s., [42] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61806-36-3

    I.10191   Katalog on-line
Statut Bolesława Krzywoustego 
/ Jacek Osiński.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2014. – 270, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-111-1

    I.8635/93   Katalog on-line
Stefan Korboński (1901-1989) : działalnoœć polityczna i społeczna 
/ Piotr Stanek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 398 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 93 )
ISBN 978-83-7629-602-9

    II.13196   Katalog on-line
Stosunki polsko-holenderskie w Europie powersalskiej 
/ Ryszard Żelichowski.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 457 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60580-98-1

    I.10193   Katalog on-line
Stosunki polsko-sowieckie w programach nauczania i podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w Polsce w latach 1932-1956 
/ Henryk Składanowski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. – 345 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7322-944-2

    II.13302 SHG Pozn.   Katalog on-line
Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102 
/ Jarosław Sochacki. – Wyd. 2.
Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2014. – 234 s. ; 24 cm.
(Nowe Œredniowiecze )
ISBN 978-83-63651-06-0

    II.13283   Katalog on-line
Studenci Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej : ich ideowe, polityczne i społeczne zaangażowanie 
/ Andrzej Pilch.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. – 423, [5] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 83-7188-765-5

    A.452/47 – Vol. 47(2012)   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.452/48 – Vol. 48(2013)   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.453 Podr. – Vol. 48 (2013)   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    II.13387   Katalog on-line
Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII wieku) 
/ pod red. Sławomira Górzyńskiego i Mirosława Nagielskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 464 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-850-9

    II.13388 Podr.   Katalog on-line
Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII wieku) 
/ pod red. Sławomira Górzyńskiego i Mirosława Nagielskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 464 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-850-9

    II.4198/73   Katalog on-line
Studien zum Selbstverständnis des Deutschen Ordens im Mittelalter 
/ Marcus Wüst.
Weimar : VDG, 2013. – IX, 333 s., 4 s. tabl. kolor. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 73 )
ISBN 978-3-89739-771-2

    A.410 – 12   Katalog on-line
Studii şi Materiale de Istoire Contemporană 
/ Academia Româna. Institutul de Istorie „N. Iorga”.
Bucureşti : Editura Mica Valahie, 1956-1978, 2002-. – 24 cm.

    A.232 – Vol. 31 (2013)   Katalog on-line
Studii şi Materiale de Istorie Medie 
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1956-. – 24 cm.

    A.355 – Vol. 26(2013)   Katalog on-line
Studii şi Materiale de Istorie Modernă 
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
[Bucuresti] : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1957-. – 24 cm.

    I.10209   Katalog on-line
Sumerki 
/ Aleksandr Âkovlev. – 2-e, dop. i pererab.
Moskva : Izdatel’stvo „Materik”, 2005. – 671, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 5-85646-147-9

    II.13235   Katalog on-line
Œwiat relacji polsko-rumuńskich : mateiały z sympozjum = Lumea relađtiilor polono-române : materiale simpozionului 
/ [oprac red. Stanislava Iachimovschi et al.].
Suceava : Zwišzek Polaków w Rumunii, 2012. – 364 : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-973-0-13322-6

    III.3081   Katalog on-line
Œwiat wobec Solidarnoœci 1980-1989 
/ red. Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2013. – 792 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-603-6

    II.13242/6   Katalog on-line
Sybir : wysiedlenia – losy – œwiadectwa 
/ red. nauk. Jarosław Ławski, Sylwia Trzeciakowska, Łukasz Zabielski.
Białystok : Muzeum Wojska : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” : Ksišżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013. – 567 s. : il. ; 24 cm.
(Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia ; 6 )
ISBN 978-83-86232-24-6

    III.3101   Katalog on-line
A Szapolyai család oklevéltára. 1, Levelek és oklevelek (1458-1526) 
/ közreadja Neumann Tibor.
Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2012. – 592 s., XVI tab. : il. kolor. ; 25 cm.
(Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak, 2063-8485 )
ISBN 978-963-9627-51-2

    A.78 – 148(2014) z. 1,2,3,4,5,6   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye 
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    I.10243   Katalog on-line
Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku 
/ Marek Kazimierz Kamiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 278 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-360-9

    I.10244 Podr.   Katalog on-line
Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku 
/ Marek Kazimierz Kamiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 278 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-360-9

    II.13194   Katalog on-line
Szlachta i mieszczanie herbowi w Pradze na przełomie XVI i XVII wieku : (pozycja majštkowa i społeczna) 
/ Leszek C. Belzyt.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. – 122, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7842-067-5

    II.13224/5   Katalog on-line
Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772 : mobilnoœć społeczna i terytorialna 
/ Bartosz Drzewiecki ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 251 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-831-8

    I.10218   Katalog on-line
Tajemnicza rana : mit czołgu-pułapki w powstaniu warszawskim 
/ Łukasz Mieszkowski.
Warszawa : Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014. – 223, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-280-0997-4

    II.13343   Katalog on-line
Tajny diplomatii Tret’evo rejha : germanskie diplomaty, rukovoditeli zarubežnyh voennyh missij, voennye i policejskie attaše v sovetskom plenu : dokumenty iz sledstvennyh del, 1944-1955 
/ red. kol.: V. S. Hristoforov (otv. red.) [et […]
Moskva : Meždunarodnyj fond „Demokratiâ”, 2011. – 875, [1] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-025-6

    I.10134   Katalog on-line
Taniec furii : wybuch pierwszej wojny œwiatowej oczami Europejczyków 
/ Michael S. Neiberg ; tł. Barbara Gutkowska-Nowak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 350, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Historiai (Kraków) )
ISBN 978-83-233-3466-8

    I.10170   Katalog on-line
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze = Tatary Velikogo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul’ture = The Tatars of the Grand Duchy of Lithuania in history, language, and culture 
/ pod red. […]
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2013. – 339, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61487-09-8

    I.10131   Katalog on-line
Teatr i sacrum w œredniowieczu : religia – cywilizacja – estetyka 
/ Andrzej Dšbrówka. – Wyd. 2.
Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 705 s., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
(Res Humanae )
ISBN 978-83-231-3010-9

    II.13390   Katalog on-line
Tego roku w Paryżu : korespondencja króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim 1782-1784 
/ wybór, oprac. i wstęp Aleksandra Janiszewska.
Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2014. – 277, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Biblioteka Łazienek Królewskich )
ISBN 978-83-64178-09-2

    II.13210   Katalog on-line
Terror i wielkoœć : Iwan i Piotr jako rosyjskie mity 
/ Kevin M. F. Platt ; przeł. Katarzyna Sosnowska.
Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2013. – 343, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61967-54-5

    III.3086   Katalog on-line
Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku 
/ Waldemar Potkański ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 567 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-842-4 (opr. twarda)
ISBN 978-83-7181-859-2 (opr. miękka)

    II.13392   Katalog on-line
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku 
/ Urszula Augustyniak. – Wyd. 2 popr. i rozsz.
Warszawa : Semper, 2014. – 300 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-285-3

    II.13224/1   Katalog on-line
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku 
/ oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 436 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-799-1

    III.2038/29   Katalog on-line
Transkulturelle Kommunikation und Verflechtung : die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert 
/ Jürgen Heyde.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. – VI, [2], 280 s. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 29 )
ISBN 978-3-447-10311-4

    A.616 – Vol. 22 (2013)   Katalog on-line
Transylvanian Review 
/ Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation.
Cluj-Napoca : Romanian Cultural Fundation, 1992- – 24 cm.

    I.10138   Katalog on-line
„Trzy czoła proroków z matki obcej” : myœl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej 
/ Wojciech Wendland.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2013. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2290-2

    I.10235   Katalog on-line
Trzy misje : rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczpospolitš a Moskwš w latach 1613 – 1615 
/ Wojciech Polak.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 163 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-231-3240-0

    I.10246   Katalog on-line
Trzy po trzy o dziesištym wieku 
/ Jacek Banaszkiewicz.
Kraków : Avalon, 2014. – 349 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-128-9

    I.10168   Katalog on-line
Trzynastowieczne œwięte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech : kształtowanie się i rozwój kultów w œredniowieczu 
/ Hanna Krzyżostaniak.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 311 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-63795-97-9

    II.13211   Katalog on-line
Tuwim : wylękniony bluŸnierca 
/ Mariusz Urbanek.
Warszawa : Iskry, cop. 2013. – 337, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-244-0327-1

    II.13253   Katalog on-line
Twórcy na służbie : w służbie twórczoœci 
/ pod red. Sebastiana Ligarskiego ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 215, [1] s. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-594-7

    II.13394   Katalog on-line
Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (częœć brzeska) w XVIII wieku 
/ Dorota Wereda ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2014. – 238 s., [2] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64415-12-8

    II.13374   Katalog on-line
Upadek œredniowiecznego Królestwa Węgier : Mohacz 1526 – Buda 1541 
/ Géza Perjés ; [tł. i red. Dariusz Maliszewski].
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. – 258 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-288-5

    I.5187/6, cz.1   Katalog on-line
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII – XV wieku : spisy 
/ oprac. Janusz Bieniak i Sobiesław Szybkowski ; pod red. Antoniego Gšsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 2014. – 319, [1] s. ; 21 cm.
(Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy / pod red. Antoniego Gšsiorowskiego. Kujawy i ziemia dobrzyńska ; z. 1 )
ISBN 83-85213-00-7 (całoœć)
ISBN 978-83-85213-00-0 (całoœć)
ISBN 978-83-85213-56-7

    II.13290/28   Katalog on-line
Uses of the written word in medieval towns : medieval urban literacy. 2 
/ edited by Marco Mostert and Anna Adamska.
Turnhout : Brepols, cop. 2014. – XX, 453, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Utrecht Studies in Medieval Literacy ; 28 )
ISBN 978-2-503-54960-6
ISBN 978-2-503-55008-4 (e-ISBN)

    III.3104   Katalog on-line
Utrzymywanie czystoœci w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku : studium z dziejów kultury sanitarnej w mieœcie nowożytnym 
/ Dariusz Kaczor.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 530 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7865-225-0

    I.10152   Katalog on-line
Victorian minds 
/ by Gertrude Himmelfarb. – 1st Elephant pbk.ed.
Chicago : Ivan R. D., cop. 1995. – XIII, [1], 392, V, [2] s. ; 21 cm.
(Elephant Paperbacks ; EL205 )
ISBN 1-56663-077-0

    I.10217 Podr.   Katalog on-line
Vilniaus pirkliai žydai 1801-1861 metais (sšrašas) = Vilnius Jews merchants, 1801-1861 (list) 
/ Aelita Ambrulevičiute.
Vilnius : Žydńu kulturos ir informacijos centras, 2012. – 315, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-609-95101-5-6

    III.3089   Katalog on-line
Virtuti et ingenio : księga pamištkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi 
/ pod red. Andrzeja K. Banacha.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. – 687 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62261-61-1

    I.10185   Katalog on-line
Vnutrennââ polityka Ekateriny I i Verhovnogo Tajnogo Soveta 
/ A. V. Demkin ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut rossijskoj istorii.
Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN, 2011. – 257, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-8055-0230-0

    I.10147   Katalog on-line
Voennaâ istoriâ Rossii XIX-XX vekov 
/ [pod red. A. V. Aranoviča] ; Gosudarsvennyj Muzej Gorodskoj Struktury.
Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet Tehnologii i Dizajna, 2011. – 381, [1] s. : il. ; 21 cm.

    II.13350   Katalog on-line
„Vozvratit’ domoj druz’âmi SSSR…” : obučenie inostrancev v Sovetskom Souze 1956-1965 
/ sost. T. U. Krasovickaâ (otv. sostavitel’), Z. K. Vodop’ânova, T. V. Domračeva.
Moskva : Meždunarodnyj Fond „Demokratiâ”, 2013. – 699, [5] s. ; 25 cm.
(Rossiâ, XX vek. Dokumenty )
ISBN 978-5-89511-032-4

    III.3087 Podr.   Katalog on-line
W cieniu wojen i rozbiorów : studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i poczštków XIX wieku 
/ pod red. Urszuli Kosińskiej, Doroty Dukwicz, Adama Danilczyka.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 556 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW )
ISBN 978-83-7543-316-6

    III.3088   Katalog on-line
W cieniu wojen i rozbiorów : studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i poczštków XIX wieku 
/ pod red. Urszuli Kosińskiej, Doroty Dukwicz, Adama Danilczyka.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 556 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW )
ISBN 978-83-7543-316-6

    II.13372   Katalog on-line
W kręgu integralnego nacjonalizmu : „czynny nacjonalizm” Dmytra Doncowa na tle „myœli nowoczesnych” Romana Dmowskiego : studium porównawcze 
/ Roman Wysocki.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 543 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-473-1

    I.10240/3   Katalog on-line
„W nocy od 12 do 5 rano nie spałem” : „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury 
/ Roman Zimand ; wstęp Jan Zieliński ; oprac. tekstu Paulina Sieniuć.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014. – 191, [1] s. ; 21 cm.
(Filologia XXI, 2353-4095 ; 3 )
ISBN 978-83-61552-89-5

    II.13262   Katalog on-line
The waning of emancipation : Jewish history, memory, and the rise of fascism in Germany, France, and Hungary 
/ Guy Miron.
Detroit : Wayne State University Press, cop. 2011. – IX, [1], 308 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8143-3470-6 (cloth : alk. paper)

    I.10158   Katalog on-line
Warszawa kazimierzowska 1648-1668 : miasto, ludzie, polityka 
/ Adam Kersten.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 351 s., XXXIII k. tabl. ; 20 cm.
(Biblioteka Wiedzy o Warszawie )

    II.13400   Katalog on-line
Warszawa w oczach pisarek : obraz i doœwiadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939 
/ Małgorzata Büthner-Zawadzka.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2014. – 632 s. ; 23 cm.
(Lupa Obscura )
ISBN 978-83-61757-48-1

    II.13214   Katalog on-line
Warszawianka w kšpieli : problemy higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860-1918 
/ Dagmara Fleming.
Warszawa : Neriton, 2008. – 195 s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-029-5

    II.13256   Katalog on-line
Wazowie a Koœciół w Rzeczypospolitej 
/ Dariusz KuŸmina ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Wydział Historyczny. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. – 351, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-490-1

    II.13233   Katalog on-line
We wspólnocie narodów i kultur : w kręgu relacji polsko-rumuńskich : materiały z sympozjum = Comunitatea popoarelor şi culturilor : In lumea relađtiilor polono-române : materialele simpozionului 
/ [oprac. red. Stanislava […]
Suceava : Zwišzek Polaków w Rumunii, 2008. – 407 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-973-0-05817-8

    II.13405   Katalog on-line
Węgrów : dzieje miasta i okolic 1944-2005 : praca zbiorowa 
/ pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka, Tadeusza Swata i Mariusza Szczupaka.
Węgrów : Towarzystwo Miłoœników Ziemi Węgrowskiej, 2006. – 434 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-900549-4-9

    II.13245   Katalog on-line
The Western front of the Eastern church : Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia 
/ Barbara Skinner.
Dekalb : Northern Illinois University Press, 2009 – IX, [3], 295 s., 4 s. mapy ; 24 cm.
ISBN 978-0-87580-407-1

    II.13359   Katalog on-line
„Wieczory sejmowe” : studia nad dziejami parlamentaryzmu w epoce stanisławowskiej 
/ Andrzej Stroynowski.
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013. – 271 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7455-315-5

    III.2741/14   Katalog on-line
Wiek rewolucji : 1789-1848 
/ Eric Hobsbawm ; tł. Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 494, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 14 )
ISBN 978-83-63855-78-9

    II.13384 Podr.   Katalog on-line
Wielka Wojna profesorów : nauki o człowieku (1912-1923) 
/ Maciej Górny.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 384 s., [13] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-33-2

    II.13383   Katalog on-line
Wielka Wojna profesorów : nauki o człowieku (1912-1923) 
/ Maciej Górny.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 384 s., [13] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-33-2

    II.13410   Katalog on-line
Więzi braterskie we wczesnym œredniowieczu : wyobrażenia i praktyka społeczna 
/ Aneta Pienišdz.
Tyniec : Homini, 2014. – 318 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7354-540-3

    II.13325   Katalog on-line
Wiwisekcja powszednioœci : studium wczesnej twórczoœci Marka Nowakowskiego (1957-1971) 
/ Krzysztof Kosiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 559, [1] s. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-637-1

    I.10225   Katalog on-line
Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku 
/ red. nauk. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 257 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-30-1

    I.10226 Podr.   Katalog on-line
Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku 
/ red. nauk. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 257 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-30-1

    I.10161   Katalog on-line
Własnoœć ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki 
/ Tadeusz Epsztein.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 75 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-63352-29-5

    I.10160 Podr.   Katalog on-line
Własnoœć ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki 
/ Tadeusz Epsztein.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 75 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-63352-29-5

    II.5969/5 Podr.   Katalog on-line
Wolnomularstwo narodowe : Walerian Łukasiński = Nacional’noe masonstvo : Valerian Lukasinskij 
/ [red. t. Wiktoria Œliwowska] ; Instytut Historii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 750 s., [8] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe obščestvenno-političeskoe dviženie i literaturna⠞izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy )
ISBN 978-83-7543-319-7

    II.12327/5   Katalog on-line
Wolnomularstwo narodowe : Walerian Łukasiński = Nacional’noe masonstvo : Valerian Lukasinskij 
/ [red. t. Wiktoria Œliwowska] ; Instytut Historii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 750 s., [8] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol’skoe obščestvenno-političeskoe dviženie i literaturna⠞izn’ 1815-1855 : issledovaniâ i materialy )
ISBN 978-83-7543-319-7

    C.251 – Nr6   Katalog on-line
Wolnoœć i Solidarnoœć : studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury 
/ Europejskie Centrum Solidarnoœci.
Gdańsk : ECS, 2010-. – 24 cm.

    II.13190   Katalog on-line
The World War I memoirs of Robert P. Patterson : a captain in the Great War 
/ edited by J. Garry Clifford.
Knoxville : University of Tennessee Press, cop. 2012. – XIX, [1], 113, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Legacies of War )
ISBN 978-1-57233-847-0 (hardcover)

    II.13290/27   Katalog on-line
Writing and the administration of medieval towns : medieval urban literacy. 1 
/ edited by Marco Mostert and Anna Adamska.
Turnhout : Brepols, cop. 2014. – XV, [1], 365, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Utrecht Studies in Medieval Literacy ; 27 )
ISBN 978-2-503-54959-0
ISBN 978-2-503-54959-0 (e-ISBN)

    I.10139   Katalog on-line
Wróg jest wszędzie : stalinowska polityka represyjna w latach 1928-1941 
/ Stanisław Ciesielski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. – 338 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-775-0

    III.2048/15   Katalog on-line
Wrzesień 1939. Listy kaliskie. Listy płockie 
/ oprac. Tadeusz Epsztein, Justyna Majewska, Aleksandra Bańkowska ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – VI, [2], 411 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 15 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-94-6 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1549-4 (WUW)

    III.2507/5   Katalog on-line
Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871-1918) 
/ Christian Myschor.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 429 s. : il. ; 25 cm.
(Monografie i Rozprawy / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum „Instytut Wielkopolski” ; 5 )
ISBN 978-83-63795-96-2

    II.13224/[3]   Katalog on-line
Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku 
/ Urszula Kicińska ; Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 404 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-7181-813-4

    II.13243   Katalog on-line
Yankel’s tavern : Jews, liquor, and life in the Kingdom of Poland 
/ Glenn Dynner.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2014. – XI, [3], 249, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-998851-8

    II.12903/3   Katalog on-line
Z badań nad historiš Œlšska i Europy w wiekach œrednich 
/ [red. nauk. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik].
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. – 281 s. : il. ; 24 cm.
(Scripta Historica Medievalia / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku ; t. 3 )
ISBN 978-83-938172-1-4

    I.10165   Katalog on-line
Z dziejów Warszawy : przedsiębiorczoœć 
/ studia pod red. Katarzyny Wagner i Zbigniewa Chmiela.
Warszawa : Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 224 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-908676-7-0

    I.10176   Katalog on-line
Z mieczem na wiec : konflikt i metody jego rozwišzywania w wybranych sagach islandzkich 
/ Katarzyna Anna Kapitan ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław : Wydawnictwo „Chronicon”, 2012. – 160 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-83-935760-2-9

    III.3056/1   Katalog on-line
Z mojego okienka : fakty i wrażenia z lat 1939-1945. T. 1, 1939-1940 
/ Władysław Pobóg-Malinowski ; oprac. Przemysław Marcin Żukowski ; [tł. i oprac. fragm. francuskojęz. Justyna Jarmułowicz].
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013. – 763, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7565-320-5

    II.13218   Katalog on-line
Za szlakiem mojego życia : wspomnienia z lat 1876-1949 
/ Teresa z Fudakowskich Rostworowska ; do publ. przygot. Stanisław Jan Rostworowski we współpr. z Barbarš Rostworowskš.
Lublin : Werset, 2013. – 378 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63527-08-2

    I.10149   Katalog on-line
Zakhor : Jewish history and Jewish Memory 
/ Yosef Hayim Yerushalmi ; foreword by Harold Bloom. – 1st University of Washington paperback ed. with a new pref.
Seattle ; London : University of Washington Press, cop. 1996. – XXXVI, 154 s. ; 22 cm.
(The Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies )

    I.10143   Katalog on-line
Zapomniany wiek dwudziesty : retrospekcje 
/ Tony Judt ; przeł. i wstępem opatrzył Paweł Marczewski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 531 s. ; 21 cm.
(Kolory Idei )
ISBN 978-83-235-0654-6

    B.134 – 30   Katalog on-line
Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istraživačkog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. 

Zagreb : JAZU, 1979-1989. – 25 cm.

    B.134 – 31   Katalog on-line
Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istraživačkog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. 

Zagreb : JAZU, 1979-1989. – 25 cm.

    II.13303   Katalog on-line
Zderzenie kultur : polskoœć i sowieckoœć na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków 
/ Artur Wysocki.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 386, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-477-9

    I.10208   Katalog on-line
Ze œwiata œredniowiecznej symboliki : gest i forma przysięgi w chrzeœcijańskiej Europie (X-XV w.) 
/ Michalina Duda, Sławomir JóŸwiak.
Kraków : „Universitas”, 2014. – 275 s., [8] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-2603-0

    I.10162   Katalog on-line
Das Zeitalter der Erschöpfung : die Überforderung des Menschen durch die Moderne 
/ Wolfgang Martynkewicz.
Berlin : Aufbau, cop. 2013. – 427, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-3-351-03547-1

    C.117 – Vol.57   Katalog on-line
Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 
/ Historischer Vereins für Ermland.
Mainz : Verlag von Franz Kirchheim, 1860-1943, 1956-1978, 1980-. – 23 cm.

    A.622 Pozn. – Vol. 63 (2014), z. 1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    II.13306   Katalog on-line
Żelazny krok potężnych, zdyscyplinowanych szeregów… : oblicze ideowo-polityczne œrodowiska „Zaczynu” (1936-1939) : studium z dziejów myœli politycznej piłsudczyków 
/ Tomasz Sikorski.
Warszawa : Wydawnictwo von Borowiecky, 2014. – 331, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60748-49-7

    III.3071 ZAH   Katalog on-line
Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25 : osadnictwo pradziejowe, wieœ œredniowieczna i folwark nowożytny 
/ [red. tomu Ewa Pawlak i Paweł Pawlak] ; Fundacja Patrimonium w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, […]
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007. – 469 s. : il. ; 30 cm.
(Archeostrada : studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 – odcinek wielkopolski ; t. 1 )
ISBN 978-83-7177-537-6

    A.20 – Vol. 126 (1999)   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    A.20 – Vol. 130 (2003)   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    A.20 – Vol.133 2006   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    A.20 – Vol. 137 (2010)   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    A.20 – Vol. 139 (2012)   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    A.20 – Vol. 140 (2013)   Katalog on-line
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 

Kraków : nakł. UJ, 1960-2012. – 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego )

    B.120 – 47   Katalog on-line
The Zew Zealand : Journal of HIstory The University of Auckland 

Auckland : The University of Auckland, 1967- – 24 cm.

    B.120 – 48, z. 1-2   Katalog on-line
The Zew Zealand : Journal of HIstory The University of Auckland 

Auckland : The University of Auckland, 1967- – 24 cm.

    II.13278   Katalog on-line
Zgierz : z dziejów miasta w XX wieku : (do 1939 roku) 
/ Piotr Pakuła, Dariusz Szlawski.
Zgierz : Muzeum Miasta Zgierza, 2013. – 690 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62867-48-6

    II.13249   Katalog on-line
Zgniotš nas tyrany – powstaniem na nowo! : wokół powstania styczniowego 1861-1863 
/ [red. nauk. Małgorzata Sikorska] ; Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, 2013. – 86 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

    II.11342/16   Katalog on-line
Zielone berety z „koniczynkš” : dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905-1948 
/ [red., teksty historyczne, przypisy i dobór il. Jolanta Niklewska].
Warszawa : Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2012. – 378 s. : il. ; 24 cm.
(BW Biblioteka Warszawska )
ISBN 978-83-62189-22-9

    II.13251 (Arch.)   Katalog on-line
Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego : w perspektywie codziennoœci 
/ Tomasz Łaszkiewicz.
Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2013. – 484, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-932403-4-0

    II.11792/2 Podr.   Katalog on-line
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. T. 2 
/ pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 614 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-979-3

    II.13357   Katalog on-line
Zniewolony uniwersytet : sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956 
/ John Connelly ; przekł. Witold Rodkiewicz ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2014. – XIV, 427 s. ; 25 cm.
(Monografie z Dziejów Oœwiaty ; t. 44 )
ISBN 978-83-7545-486-4

    I.10188   Katalog on-line
Zollowie : opowieœć rodzinna 
/ Andrzej Zoll, współpr. Jacek Zoll.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 518, [ [5] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-04599-2

    III.2741/18   Katalog on-line
Żołnierze : protokoły walk, zabijania i umierania 
/ Sönke Neitzel, Harald Welzer ; [przekł. Viktor Grotowicz].
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 510, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna / Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 18 )
(Kroki / Schritte )
ISBN 978-83-63855-87-1

    II.13295   Katalog on-line
ródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w Rocznikach Jana Długosza (do 1299 r.) 
/ Sławomir Zonenberg.
Toruń : Adam Marszałek, 2000. – 349 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7174-463-3

    I.10163/9   Katalog on-line
Zwischen allen Fronten : osteuropäische Juden während des Ersten Weltkrieges (1914-1919) 
/ von Frank M. Schuster.
Köln : Böhlau Verl., 2004. – 562 s., [16] s. tabl. ; 21 cm.
(Lebenswelten Osteuropäischer Juden ; Bd. 9 )
ISBN 3-412-13704-9

    II.13279   Katalog on-line
Zwycięzcy i przegrani w dziejach œredniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski 
/ pod red. Wojciecha Iwańczaka i Dariusza Karczewskiego.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 453 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-073-5

    I.10195 Podr.   Katalog on-line
Zwycięzcy i przegrani w dziejach œredniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski 
/ pod red. Wojciecha Iwańczaka i Dariusza Karczewskiego.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 453 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-073-5

    II.13257   Katalog on-line
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sšdów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.) 
/ Grzegorz M. Kowalski.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 200, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3626-6

    III.3090   Katalog on-line
„Życie jak osioł ucieka…” : wspomnienia 
/ Stanisław Salmonowicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku.
Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 503, [1] s., [11] s. tabl. : il. kolor., err. ; 25 cm.
(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 42 )
ISBN 978-83-7629-448-3

    II.13221   Katalog on-line
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. 
/ Barbara Stępniewska-Holzer.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. – 230 s., [1] s. tabl. : mapa, 24 cm.
ISBN 978-83-235-1032-1