Nabytki 2013 r.

Nabytki Biblioteki w 2013 r.

    II.10565/3   Katalog on-line
1413 m. Horodles aktai : (dokumentai ir tyrinejimai) = Akty horodelskie z 1413 roku : (dokumenty i studia) 
/ sud.: Jurate Kiaupiene, Lidia Korczak ; parenge: Jurate Kiaupiene [et al.] ; Lietuvos istorijos institutas, Polska […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas Leidykla ; Kraków : [s.n.], 2013. – 543, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Lietuvos Užsienio Politikos Dokumentai : XIII-XVIII a. / [red. kol. Vytenis Almonaitis et al.] )
ISBN 978-9955-847-68-7
ISBN 978-83-7676-158-9

    III.2984   Katalog on-line
5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947 : zarys dziejów 
/ oprac. Zbigniew Wawer et al. ; koordynator i red. Andrzej Suchcitz.
Londyn : Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2012. – XIX, 1097 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-0-9559724-0-9

    II.13009   Katalog on-line
Accomplices : Churchill, Roosevelt and the Holocaust 
/ Alexander J. Groth.
New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2011. – [12], 293 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Modern European History, 0893-6897 ; vol. 67 )
ISBN 978-1-4331-1463-2

    A.296 Podr./106 – Vol. 106 (2012)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296/106 – Vol. 106 (2012)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    III.2938   Katalog on-line
Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918 : studium prozopograficzne 
/ Roland Prejs ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 404 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-483-6

    II.9484/9   Katalog on-line
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku 
/ pod red. Urszuli Augustyniak ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historyczny UW, 2009. – 288 s. : il. ; 25 cm.
(Fasciculi Historici Novi ; t. 9 )
ISBN 978-83-7181-582-9

    I.10104   Katalog on-line
Adventus episcopi : pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce œredniowiecznej na tle europejskim 
/ Jacek Maciejewski.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 207, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7096-939-4

    I.10014   Katalog on-line
Adwokat diabła Attilio Begey 
/ Mikołaj Sokołowski.
Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 482 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-61552-50-5

    A.356 – Vol.87( 2013), z.1   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    A.356/86 – Vol. 86(2012) z.1-3   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    I.10097   Katalog on-line
The afterlife of Austria-Hungary : the image of the Habsburg Monarchy in interwar Europe 
/ Adam Kożuchowski.
Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, cop. 2013. – VIII, [2], 219, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Pitt Series in Russian and East European Studies )
ISBN 978-0-8229-6265-6 (pbk.)

    III.3018   Katalog on-line
Aizmirstie karavĺiri – ebreji Latvijas armijĺa 1918.-1940. gadĺa 
/ ĺEriks Jĺekabsons.
Rĺiga : „Šamir”, 2013. – 281 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-9934-8003-6-8

    III.3009   Katalog on-line
Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w. 
/ red. Leszek Zasztowt ; Polska Akademia Nauk Komisja Historyków Polski i Rosji, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra […]
Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 754, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86062-93-5
ISBN 978-83-7545-442-0

    III.2993/1(6)   Katalog on-line
Akty, otnosâsiesâ k istorii Zapadnoj Rossii. T. 1 (6) Sbornik dokumentov kancelârii velikogo knâzâ litovskogo Aleksandra Âgellončika 1494-1506 gg. : šestaâ kniga zapisej Litovskoj metriki 
/ [sost., komment., vspom. ukaz. : […]
Moskva ; Sankt Peterburg : Nestor-Istoriâ, 2012. – 662, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-905986-30-7

    II.13141   Katalog on-line
Aktywnoœć gospodarcza ludnoœci żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 
/ Edyta Majcher-Ociesa.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. – 232, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-520-4

    II.12297/2   Katalog on-line
Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Œrodkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. T. 2, Sšsiedztwo polsko-niemieckie 
/ red. nauk. Robert Traba ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut […]
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Niemiecki Instytut Historyczny, 2012. – 437 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60580-92-9

    III.2948   Katalog on-line
Ale jednak czuję i żyję… : pamiętnik więŸnia obozu pracy w Budzyniu 
/ Marceli Stark ; oprac. i red. nauk. Marcin Urynowicz ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 351, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-376-9

    II.13131   Katalog on-line
Alexis de Tocqueville (1805-1859) 
/ André Jardin ; z jęz. franc. przeł. Iwona Piechnik.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 518 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-285-2

    II.2571/106   Katalog on-line
Alltag im Holocaust : Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941-1945 
/ Hrsg. Andrea Löw, Doris L. Bergen und Anna Hájková.
München : Oldenbourg, 2013. – VI, 265, [1] s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 106 )
ISBN 978-3-486-70948-3
ISBN 978-3-486-73567-3 e-ISBN

    III.2983/2   Katalog on-line
Alltagsperspektiven im besetzten Warschau : Fotografien eines deutschen Postbeamten ; (1939 – 1944) = Perspektywy codziennoœci w okupowanej Warszawie : fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego 
/ Rudolf Jaworski ; Florian […]
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2013. – V, [1], 74 s. : il. ; 25 cm.
(Materialien zur Kunst, Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas ; 2 )
ISBN 978-3-87969-380-1

    B.194 – R.2013   Katalog on-line
Almanach Muszyny : [czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, goœć i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien] 
/ pod patronatem Towarzystwa Miłoœników Ziemi Muszyńskiej.
Muszyna : [s.n.], 1991-. – 24 cm.

    III.3036   Katalog on-line
Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce : 1922-1939 
/ Przemysław Różański.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 551 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7865-126-0

    A.58/131 – Vol.131(2013)   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    A.58/130 – Vol. 130(2012) z.1,2   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    A.58/130 – Vol. 80(1962)   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    C.250/5/6   Katalog on-line
Analecta Catholica 
/ Episcopia Romano-Catolică de Chiđsinău.
Chiđsinău : [s. n.], 2005-. – 24 cm.

    A.291/88 – Vol. 88(2012)   Katalog on-line
Analecta Praemonstratensia 
/ Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis.
Averbode : Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis, 1925-. – 24 cm.

    A.201/50 – Vol. 50 (2012)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku. 

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    C.219/15 – Vol. 15 (2011)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku. 

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    C.219/16 – Vol. 16 (2012)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku. 

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    I.10015   Katalog on-line
Analizować nienawiœć : dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie 
/ pod red. Pawła Kucińskiego i Grzegorza Krzywca.
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011. – 198 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61750-12-3

    A.456 – R. 2012 z. 1,2,3   Katalog on-line
Annales de Démographie Historique 
/ Société de démographie historique.
Paris : Ecole pratique des hautes études, 1966-. – 24 cm.

    B.111 – Vol. 38 (2012)   Katalog on-line
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. 

Bologna : Societá editrice il Mulino, 1976-. – 25 cm.

    II.9800/30   Katalog on-line
Antisemitismus in Polen : Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft 
/ Hans-Christian Dahlmann.
Osnabrück : Fibre, cop. 2013. – 430 s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 30 )
ISBN 978-3-938400-94-4

    II.13064   Katalog on-line
Antonio Possevino SJ (1533-1611) : życie i dzieło na tle epoki 
/ pod red. Danuty Quirini-Popławskiej.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – 601, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-126-8 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7767-841-1 (WAM)

    II.7839/7   Katalog on-line
Antyk w kulturze Oœwiecenia 
/ [przewodn. kom. red. Stanisław Lorentz].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. – 216, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Wiek Oœwiecenia , 0137-6942 ; 7 )
ISBN 83-230-0257-6

    A.318 – 48 (2011)   Katalog on-line
Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 
/ Academia Română.
Iađsi : Editura Academiei Române – 24 cm.

    I.8380/53   Katalog on-line
Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej 
/ wstęp Paweł Skubisz ; wybór dok. i oprac. Agnieszka Chrzanowska [et al.].
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 394, [6] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 53 )
ISBN 978-83-7629-456-8

    II.9800/29   Katalog on-line
Arbeit in den nationalsozialistischen Ghettos 
/ hrsg. Jürgen Hensel und Stephan Lehnstaedt.
Osnabrück : Fibre, cop. 2013. – 438 s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 29 )
ISBN 978-3-938400-92-0

    A.10 – Vol.111(2010)   Katalog on-line
Archeion : czasopismo naukowe poœwięcone sprawom archiwalnym 
/ red. Stanisław Ptaszycki.
Warszawa : Wydaw. Archiwów Państwowych, 1927-. – 23 cm.

    A.10 – Vol.112(2011)   Katalog on-line
Archeion : czasopismo naukowe poœwięcone sprawom archiwalnym 
/ red. Stanisław Ptaszycki.
Warszawa : Wydaw. Archiwów Państwowych, 1927-. – 23 cm.

    C.53 – Vol. 70(2012)   Katalog on-line
Archiv für Schlesische Kirchengeschichte. 

Breslau : Frankes Verl., 1936-1941, 1949-. – 24 cm.

    C.6 – Vol. 62(2012) z. 1-4   Katalog on-line
Archivní Časopis 
/ Archivní Správa Ministerstva Vnitra.
Praha : ASMV, 1951-. – 24 cm.

    A.310 – Vol. 98(2012)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    A.310 – Vol. 99(2013)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    II.13097   Katalog on-line
Archiwa sarmackiej pamięci : funkcje i znaczenie rękopiœmiennych ksišg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku 
/ Stanisław Roszak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. – 285 s. ; 24 cm.
ISBN 83-231-1732-2

    II.13013   Katalog on-line
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej : informator o zasobie archiwalnym : praca zbiorowa 
/ pod red. Dominika Zemły ; [aut. Ewa Horoszko et al.] ; Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej.
Nowy Dwór Mazowiecki : Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, 2012. – 287 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935924-0-1

    II.7805/30   Katalog on-line
Armut in der Renaissance : [anlässlich einer Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 21. bis zum 23. September 2009] 
/ hrsg. von Klaus Bergdolt, Lothar […]
Wiesbaden : Harrassowitz, 2013. – 335, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung , 0724-956X ; Bd. 30 )
ISBN 978-3-447-10017-5

    II.13011/10   Katalog on-line
Aufsteigen und Obenbleiben in europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts : Akteure – Arenen – Aushandlungsprozesse 
/ Karsten Holste, Dietlind Hüchtker, Michael G. Müller (Hg.).
Berlin : Akademie. cop. 2009. – 294 s. ; 25 cm.
(Elitenwandel in der Moderne ; Bd. 10 )
ISBN 978-3-05-004562-7

    B.143/19 – Vol. 19 (2012) z. 37, 38   Katalog on-line
Barok : historia, literatura, sztuka 
/ Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. Janusz Pelc.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 1994-. – 24 cm.

    III.3026   Katalog on-line
Die Berichte der Einsatzgruppen aus Polen 1939 : vollständige Edition 
/ hrsg. von Stephan Lehnstaedt und Jochen Böhler.
Berlin : Metropol, cop. 2013. – 480 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-3-86331-138-4

    I.10126   Katalog on-line
Between the brown and the red : nationalism, Catholicism, and communism in twentieth-century Poland : the politics of Bolesław Piasecki 
/ Mikołaj Stanisław Kunicki.
Athens : Ohio University Press, cop. 2012. – XV, [7], 266 s., [6] s. tabl. ; 24 cm.
(Ohio University Press Polish and Polish-American Studies Series )
ISBN 978-0-8214-2004-1 (hc : alk. paper)
ISBN 978-0-8214-4420-7 (electronic)

    III.1511/45   Katalog on-line
Beyond the pale : the Jewish encounter with late imperial Russia 
/ Benjamin Nathans. – 1st paperback printing.
Berkeley [etc.] : University of California Press, 2004. – [2], XVII, [1], 424, [4] s. : il. ; 24 cm.
(Studies on the History of Society and Culture ; 45 )
ISBN 0-520-24232-7 (pbk: alk. paper)

    A.553/2010 Podr. – (2010)   Katalog on-line
Bibliografia Historii Polskiej za Rok … 
/ [Polskie Towarzystwo Historyczne] ; oprac. Jan Baumgart.
Kraków : PTH, 1952-. – 24 cm.

    II.13028   Katalog on-line
Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej = Bibliography of the parliamentary system of the Nobles’ Republic 
/ Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 209, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-922-0

    II.13183   Katalog on-line
The Bismarck myth : Weimar Germany and the legacy of the Iron Chancellor 
/ Robert Gerwarth.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. – VIII, [4], 216 s. : il. ; 24 cm.
(Oxford Historical Monographs )
ISBN 978-0-19-928184-8 (hbk.)
ISBN 978-0-19-923689-3 (pbk.)

    II.13006   Katalog on-line
Bitter choices : loyalty and betrayal in the Russian conquest of the North Caucasus 
/ Michael Khodarkovsky.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2011. – XII, [4], 200 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-4972-7 (cloth : alk. paper)

    II.13098   Katalog on-line
Bliżej schizmatyków niż Krakowa… : archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku 
/ Jacek Chachaj.
Lublin : Wydawnictwo Werset, 2012. – 427 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60133-93-4

    II.13146/1   Katalog on-line
Bolesław Krzywousty 
/ Stanisław Rosik.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. – 339 s. ; 24 cm.
(Biographiae ; 1 )
ISBN 978-83-935760-7-4

    II.13036/7   Katalog on-line
The Book of royal degrees and the genesis of Russian historical consciousness = „Stepennaâ kniga carskogo rodosloviâ” i genezis russkogo istoričeskogo soznaniâ 
/ ed. by Gail Lenhoff, Ann Kleimola.
Bloomington : Slavica Publishers, 2011. – XV, [1], 348 s. ; 24 cm.
(UCLA Slavic Studies. New Series ; vol. 7 )
ISBN 978-0-89357-377-5

    II.12995   Katalog on-line
Britain and World War One 
/ Alan G. V. Simmonds.
London ; New York : Routledge, cop. 2012. – [10], 326 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-415-45538-1 (hbk)
ISBN 978-0-415-45539-8 (pbk)
ISBN 978-0-203-80289-2 (ebk)

    III.3048   Katalog on-line
Budapest and New York : studies in metropolitan transformation: 1870-1930 
/ edited by Thomas Bender and Carl E. Schorske.
New York : Russell Sage Foundation, cop. 1994. – XIV, 400 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 0-87154-113-0

    A.394 – Vol. 159(2013), z. 1-4   Katalog on-line
Bulletin 
/ Société de l’Histoire du Protestantisme Français.
Paris : Librairie Fischbacher, 1903-1942 ; 1946-. – 24 cm.

    A.111/2011 – R.2013   Katalog on-line
Bulletin de la Classe des Lettres et de Sciences Morales et Politiques 
/ Académie royale de Belgique.
Bruxelles : Académie royale de Belgique, 1919-. – 26 cm.

    A.293 – Vol. 42(1984)   Katalog on-line
Bulletin Du Cange 
/ Union Académique Internationale.
Paris : Librairie Ancienne Edouard Champion, 1924-. – 24 cm.

    III.3047/3   Katalog on-line
Bürgerliche Wohnkultur des Fin de siecle in Ungarn 
/ Péter Hanák (Hg.) ; unter Mitarb. von Ilona Sármány-Parsons und Hannes Stekl.
Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 1994. – 309, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Bürgertum in der Habsburgermonarchie ; 3 )
ISBN 3-205-98240-1

    I.10073   Katalog on-line
Było nie minęło : studia o działaniu z historiš w tle 
/ Marcin Gutowski [et al.] ; red. i wstęp Marcin Kula.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2012. – 464, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63354-09-1

    B.43 – Vol. 56(2013) z. 1-4   Katalog on-line
Cahiers de Civilisation Médiévale : Xe-XIIe Si`œcles : [revue trimestrielle publiée par le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale]. 

Poitiers : CÉSCM, 1958-. – 27 cm.

    II.13008   Katalog on-line
Captives of revolution : the socialist revolutionaries and the Bolshevik dictatorship, 1918-1923 
/ Scott B. Smith.
Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, cop. 2011. – XIX, [1], 380 s. : il. ; 25 cm.
(Pitt Series in Russian and East European Studies )
ISBN 978-0-8229-4403-4 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-8229-4403-0 (cloth : alk. paper)

    A.152 – Vol. 181 (2012)   Katalog on-line
Časopis Národního Muzea. Historické Muzeum. 

Praha : Národní muzeum, 1965-1976. – fot., tabl. ; 24 cm.

    II.13046 Podr.   Katalog on-line
Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae : orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w. 
/ Krzysztof Bracha ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo Dig, 2013. – 182 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-760-1

    II.13047   Katalog on-line
Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae : orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w. 
/ Krzysztof Bracha ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa : Wydawnictwo Dig, 2013. – 182 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-760-1

    II.12978   Katalog on-line
Centralny Okręg Przemysłowy – wczoraj, dziœ, jutro : materiały z konferencji naukowej w 75. rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u [… 
/ red. Anna Garbacz, Beata Trybuła ; współpr. Aneta Garanty, Kamila Walczyk].
Stalowa Wola : Muzeum Regionalne ; Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 2012. – 104 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61032-26-7 (MR)
ISBN 978-83-62235-36-0 (MN)

    II.13120   Katalog on-line
Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej 
/ Witold Kołbuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 244 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7702-609-0

    A.36 – 111(2013) z. 1-4   Katalog on-line
Český Časopis Historický 
/ Československá Akademie Véed. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990- – 24 cm.

    II.13015/1   Katalog on-line
Christianization of the Baltic region 
/ ed. Jerzy Gšssowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Bałtycki Oœrodek Badawczy we Fromborku.
Frombork : Bałtycki Oœrodek Badawczy ; Pułtusk : WSH, 2004. – 173, [2] s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Castri Dominae Nostrae Litterae Annales ; vol. 1 )
ISBN 83-89709-05-8

    I.9991   Katalog on-line
„Ci, którzy przekonać nie umiejš” : idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939) 
/ Jan Sadkiewicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. – 355, [4] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-1783-0

    II.13025   Katalog on-line
City of dreadful delight : narratives of sexual danger in late-Victorian London 
/ Judith R. Walkowitz.
Chicago : University of Chicago Press, 1992. – XIV, 353 s. : il. ; 24 cm.
(Women in Culture and Society )
ISBN 0-226-87145-2
ISBN 0-226-87146-0

    I.9997   Katalog on-line
City of rogues and schnorrers : Russia’s Jews and the myth of old Odessa 
/ Jarrod Tanny.
Bloomington : Indiana University Press, cop. 2011. – XIII, [8], 265 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-253-22328-9 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-253-35646-8 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00138-2 (e-book)

    I.10122   Katalog on-line
Civil war and world war in Europe : Spain, Yugoslavia, and Greece, 1936-1949 
/ Philip B. Minehan. – 1st Palgrave Macmillan pbk ed.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2011. – XX, 394 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-230-11787-7

    I.8501/7 – Vyp. 7   Katalog on-line
Clio Moderna : zarubežnaâ istoriâ i istoriografiâ : sbornik naučnyh statej 
/ Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet. Kafedra novoj i novejšej istorii.
Kazan’ : Tatarskoe gazetno-žurnal’noe izdatel’stvo, 1999-. – 20 cm.

    III.3042   Katalog on-line
Cmentarz bernardyński w Wilnie : 1810-2010 
/ [układ ed. Vida Girininkiene ; zespół red. Rimantas Miknys [et. al.] ; przekład na jęz. pol. Eduardas Piurko, Irena Fedorowicz, Regina Jakubenas].
Vilnius : Versus Aureus, cop. 2013. – 774, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm + [1] k. złoż.
ISBN 978-9955-34-406-3

    II.13012/4   Katalog on-line
Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja : korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżnš Annš z Sanguszków Radziwiłłowš i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku 
/ wydał Jerzy Dygdała.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – XXXII, 226 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i ródła ; nr 4 )
ISBN 978-83-7181-777-9

    III.2939   Katalog on-line
Colossus : the secrets of Bletchley Park’s codebreaking computers 
/ B. Jack Copeland and others ; ed. by B. Jack Copeland. – 1st publ. in paperback 2010.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. – XVI, 462 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-284055-4 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-957814-6 (Pbk.)

    A.277 – Vol. 53(2011), z.1-4   Katalog on-line
Comparative Studies in Society and History : an international quarterly 
/ [Society for the Comparative Study of Society and History].
The Hague : Mouton & Co., 1958-. – 26 cm.

    II.13033   Katalog on-line
Conscience : two soldiers, two pacifists, one family : a test of will and faith in World War I 
/ Louisa Thomas.
New York : Penguin Press, 2011. – XIV, [2], 320 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-59420-294-0 (hbk.)

    III.3046   Katalog on-line
Constantine, divine emperor of the Christian golden age 
/ Jonathan Bardill.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. – XXX, 440 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-0-521-76423-0 (Hardback)

    II.12984   Katalog on-line
Contested canonizations : the last medieval saints, 1482-1523 
/ Ronald C. Finucane.
Washington : Catholic University of America Press, cop. 2011. – X, [2], 276 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8132-1875-5 (cloth : alk. paper)

    III.2929   Katalog on-line
Contesting histories : German and Jewish Americans and the legacy of the Holocaust 
/ Michael Schuldiner.
Lubbock : Texas Tech University Press, cop. 2011. – XXX, 298 s. : il. ; 25 cm.
(Modern Jewish History )
ISBN 978-0-89672-698-7 (hardcover : alk. paper)

    II.9484/13   Katalog on-line
Coram iudicio : studia z dziejów kultury prawnej w miastach póŸnoœredniowiecznej Polski 
/ pod red. Agnieszki Bartoszewicz ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 166 s. : il. ; 25 cm.
(Fasciculi Historici Novi ; t. 13 )
ISBN 978-83-7181-779-3

    III.2772/R Podr.   Katalog on-line
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. R 
/ pod red. Krzysztofa Stopki ; [aut.] Mieczysław Barcik [et al.].
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 431 s. : il. ; 25 cm.
(Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C ; t. 3 )
(Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX ; t. 3 )
ISBN 978-83-7638-272-2

    I.10056   Katalog on-line
Correspondance entre Guillaume II et Nicolas II : 1894-1914 
/ publiée par le gouvernement des soviets, d’apres les archives centrales ; et trad. du russe, par Marc Semenoff.
Paris : Librairie Plon, cop. 1924. – 296 s. ; 19 cm.

    C.163 – Vol. 33(2012) z. 1-3, Indeks   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche 
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    C.163 – Vol. 34 (2013), z.1,2   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche 
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    II.13178/2   Katalog on-line
Cultural heritage and prisoners of war : creativity behind barbed wire 
/ ed. by Gilly Carr and Harold Mytum.
New York ; London : Routledge, 2012. – XI, [1], 316 s. : il. ; 24 cm.
(Routledge Studies in Heritage )
ISBN 978-0-415-52215-1 (hbk)
ISBN 978-0-203-12062-0 (ebk)

    II.13026   Katalog on-line
Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL 
/ pod red. Urszuli Jakubowskiej ; Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN.
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2012. – 593, [2] s. ; 24 cm..
ISBN 978-83-61750-13-0 (FAH)

    A.588 – 23 (2012)   Katalog on-line
Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 
/ Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    III.3004   Katalog on-line
Człowiek na ziemiach naszych 
/ napisał J. Talko-Hryncewicz.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1913 (Kraków : Druk. W. L. Anczyca i Sp.). – VI, [2], 152, 8 s., [21] k. tabl. : il. ; 27 cm.

    I.10075/1   Katalog on-line
Daniel Romanowicz król Rusi : (ok. 1201-1264) : biografia polityczna 
/ Dariusz Dšbrowski.
Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, cop. 2012. – 537, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Pracownia Badań nad Dziejami Rusi ; T. 1 )
ISBN 978-83-7730-069-5

    I.10062   Katalog on-line
Danzig und Polen 
/ Simon Askenazy.
Warszawa : Towarzystwo Kresów Pomorskich, 1919. – 250 s. ; 19 cm.

    II.13035/20   Katalog on-line
Dark times, dire decisions : Jews and Communism 
/ ed. by Jonathan Frankel ; guest symposium ed.: Dan Diner.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2004. – XV, [1], 393 s. : il. ; 25 cm.
(Studies in Contemporary Jewry, 0740-8625 ; 20 )
ISBN 0-19-518224-3 (hbk.)

    II.13151   Katalog on-line
Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku : w poszukiwaniu tożsamoœci wspólnotowej 
/ Maciej Michalski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 290 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-846-9

    II.13038/1   Katalog on-line
De eruditione comparanda in humanioribus : studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku 
/ Wiesław Pawlak ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Literatury […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 541 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 1 )
ISBN 978-83-7702-532-1

    I.10052   Katalog on-line
Democracy and dictatorship : the nature and limits of state power 
/ Norberto Bobbio ; transl. by Peter Kennealy.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 1989. – XXX, 186 s. ; 22 cm.
ISBN 0-8166-1813-5

    III.3021/1   Katalog on-line
Denkwürdigkeiten. Bd. 1, Vom Staatssekretariat bis zum Marokko-Krise 
/ Bernhard von Bülow ; hrsg von Franz von Stockhammern.
Berlin : Verlag Ullstein, cop. 1930. – XXIII, [3], 634, [10] s., [6] k. tabl. ; 26 cm.

    III.3021/2   Katalog on-line
Denkwürdigkeiten. Bd. 2, Von der Marokko-Krise bis zum Abschied 
/ Bernhard von Bülow ; hrsg von Franz von Stockhammern.
Berlin : Verlag Ullstein, cop. 1930. – XV, [3], 531 s., [12] k., [7] k. złoż. tabl. ; 26 cm.

    III.3021/4   Katalog on-line
Denkwürdigkeiten. Bd. 4, Jugend- und Diplomatenjahre 
/ Bernhard von Bülow ; hrsg von Franz von Stockhammern.
Berlin : Verlag Ullstein, cop. 1931. – XIII, [4], 732 s., [1] s., [6] k., [7] k. złoż. tabl. ; 26 cm.

    B.166/21/2012   Katalog on-line
Deportationen in Stalins Sowjetunion : das Schicksal der Russlanddeutschen und anderer Nationalitäten 
/ wiss. verantw.: Otto Luchterhandt.
Lüneburg : Nordost-Institut, 2013. – 340 s. : il. ; 24 cm.
(Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge, 0029-1595 ; Jg. 21 (2012) )

    A.186 – Vol. 68 (2012) z.1-2   Katalog on-line
Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters. 

Weimar : Hermann Böhlaus, 1937-1944. – 25 cm.

    I.10086   Katalog on-line
Diplomatic ventures and adventures : some experiences of British envoys at the court of Poland 
/ by Renaud Przezdziecki ; with a pref. by Violet Markham.
London : the Polish Research Centre, 1953. – XXV, 262 s. : il., portr. ; 22 cm.

    II.13140   Katalog on-line
Do œwiętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii : opis pielgrzymki w nurcie piœmiennictwa pštniczego-od Breydenbacha do Wargockiego (1486-1610) 
/ Leszek Wojciechowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk […]
Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013. – 244, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63527-32-7
ISBN 978-83-7702-751-6

    II.13027   Katalog on-line
Dobroczynnoœć w guberni kaliskiej 1864-1914 
/ Andrzej Tomaszewicz.
ŁódŸ : Wydawawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 592, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego ISSN 1897-2101 )
ISBN 978-83-7525-491-4

    II.13088   Katalog on-line
Does a fourth Rus’ exist? : concerning cultural identity in the Carpathian Region 
/ ed. by Paul Best and Stanislaw Stepien ; South-Eastern Research Institute in Przemysl.
Przemysl : [South-Estern Research Institute] ; Higganum : [Carpathian Institut], 2009. – 262, [2] s., [16] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-60374-09-2

    III.2670/3, sv. 2/1 – Kn. 3, sv. 2/1   Katalog on-line
Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Srbije. Kn. 1- 
/ prir. Andrija Radenić, Života Anić ; ured. Radovan Samardžić ; Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odelene Istorijskih Nauka.
Beograd : SANiU, 1980-. – wol. ; 24 cm.

    II.11831/7   Katalog on-line
Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku 
/ Gabriel P. Hunčaga.
Kraków ; Bratislava : Centrum pre štúdium krest’anstva vo vydavatel’stve Chronos : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. – 460 s. ; 25 cm.
(Studia Christiana ; vol. 7 )
ISBN 978-80-89027-37-8
ISBN 978-83-7490-581-7

    I.9983 Podr.   Katalog on-line
Droga do narodowej klęski 
/ Jerzy Jedlicki.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 179 s., [1] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-13-4

    I.9984   Katalog on-line
Droga do narodowej klęski 
/ Jerzy Jedlicki.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 179 s., [1] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-13-4

    II.13144   Katalog on-line
Droga do Rosji : spór o imperium carów (1761-1839) 
/ Remigiusz Forycki.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 272 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-1149-6

    III.2992/1 Podr.   Katalog on-line
Druga Wielka Emigracja 1945-1990 : słownik biograficzny. T. 1, A-F 
/ Jacek Krzysztof Danel.
Zamoœć : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. – 663 s. ; 24 cm.
(Seria Wydawnicza Monografie i Opracowania ; nr 13 )
ISBN 978-83-61893-56-1

    I.10074   Katalog on-line
Druga wojna polsko-ukraińska : 1942-1947 
/ Wołodymyr Wiatrowycz ; z ukr. przełożył Mirosław Iwanek.
Warszawa : Archiwum Ukraińskie : MAG, 2013. – 368 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-935429-1-8

    I.8636/20   Katalog on-line
Druga wojna œwiatowa : wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek 
/ Stanisław Wincenty Kasznica ; wstęp i oprac. Marta Szczesiak-Œlusarek.
Warszawa ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 272 s. : il. ; 21 cm.
(Relacje i Wspomnienia ; t. 20 )
ISBN 978-83-7629-479-7

    III.2956   Katalog on-line
Dylematy neutralnych : szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918 
/ Piotr Bednarz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 429 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-235-5

    III.2920   Katalog on-line
Dynastia Piastów mazowieckich : studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacjš i genealogiš ksišżšt 
/ Janusz Grabowski.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych ; Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2012. – 735 s., [22] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935137-8-9 (Archiwum Główne Akt Dawnych)
ISBN 978-83-7730-066-4 (Wydawnictwo AVALON)

    III.2921 SHG Pozn.   Katalog on-line
Dynastia Piastów mazowieckich : studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacjš i genealogiš ksišżšt 
/ Janusz Grabowski.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych ; Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2012. – 735 s., [22] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935137-8-9 (Archiwum Główne Akt Dawnych)
ISBN 978-83-7730-066-4 (Wydawnictwo AVALON)

    III.2926 ZAH   Katalog on-line
Dynastia Piastów mazowieckich : studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacjš i genealogiš ksišżšt 
/ Janusz Grabowski.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych ; Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2012. – 735 s., [22] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935137-8-9 (Archiwum Główne Akt Dawnych)
ISBN 978-83-7730-066-4 (Wydawnictwo AVALON)

    III.2916   Katalog on-line
Dyplomacja dawnej Polski : ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929 = Diplomatie de l’ancienne Pologne : présentée en reproductions des actes des […]

[S. l : s.n.], dr. 1929 (Warszawa : Druk. Wł. Łazarskiego). – [6], 65, [4] s. (niektóre złoż.) : il. ; 32 cm.

    I.10116   Katalog on-line
Dyplomacja polska w I wojnie œwiatowej 
/ Janusz Sibora.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013. – 607 s., [1] k. złoż. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62453-66-5

    III.3024   Katalog on-line
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922-1939 : geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie 
/ Dawid Keller.
Rybnik : Wydawnictwo Eurosprinter, 2013. – 620 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63652-05-0

    II.13118   Katalog on-line
Działalnoœć opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku 
/ Alicja Puszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 551, [1] s. : il., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-606-9

    II.13020   Katalog on-line
Działalnoœć oœwiatowo-wychowawcza i kulturalna Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939 
/ Halina Łach.
Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2011. – 225 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61605-33-1

    III.2954   Katalog on-line
Działalnoœć polityczna Kazimierza Œwitalskiego w latach 1926-1939 
/ Paweł Duber.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 505, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-915-2

    II.13162   Katalog on-line
Działalnoœć społeczna rodziny Gałęzowskich na emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku 
/ Jerzy Szczepański.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 231, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-801-1

    III.2949   Katalog on-line
Dziedzictwo rewolucji 1905-1907 
/ pod red. nauk. Anny Żarnowskiej [et al.] ; Muzeum Niepodległoœci w Warszawie [et al.].
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci ; Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2007. – 430 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-87516-62-8

    III.3001/1 ZAH   Katalog on-line
Dzieje gminy Tarnowo Podgórne. t. 1, Dzieje najdawniejsze 
/ Kazimierz Ilski [et. al.].
Tarnowo Podgórne : Gmina Tarnowo Podgórne, 2013. – 388 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-909187-8-5

    I.10005   Katalog on-line
Dzieje Kocka do roku 1939 
/ Henryk Mierzwiński.
Warszawa : Mazowiecki Oœrodek Badań Naukowych, 1990. – 288 s., [2] k. map : il., faks., mapy, pl., portr. ; 21 cm.

    I.10063   Katalog on-line
Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego 
/ Łukasz Kurdybacha.
[Warszawa] : „Czytelnik”, 1951. – 167, [1] s. ; 22 cm.

    A.50744/2012 – T. 44 (2012) z.1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.507/45/2013 – T. 45(2013) z. 1,2,3   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.508 – 45 z.1,2,3   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku] 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    I.10121/1   Katalog on-line
Dzieje unii jagiellońskiej. T. 1, W wiekach œrednich 
/ Oskar Halecki ; oprac. Katarzyna Błachowska. – Repr. wyd. 1, rozsz.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Neriton, 2013. – [6], XVI, 482 s. : il. ; 22 cm.
(Klasycy Historiografii Warszawskiej )
ISBN 978-83-7543-277-0

    I.10121/2   Katalog on-line
Dzieje unii jagiellońskiej. T. 2, W XVI wieku 
/ Oskar Halecki ; oprac. Katarzyna Błachowska. – Repr. wyd. 1, rozsz.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Neriton, 2013. – [4], V, [1], 418, [1] s. ; 22 cm.
(Klasycy Historiografii Warszawskiej )
ISBN 978-83-7543-277-0

    I.10060 ZAH   Katalog on-line
Dzieje wsi i parafii Szklary 
/ Kazimierz Tomczyk.
Kraków : [s.n.], 2004 ([Kraków] : ART-GRAF). – 208 s. : il. ; 21 cm.

    I.10024   Katalog on-line
Dziennik 
/ Renia Knoll ; wstęp i oprac. Justyna Kowalska-Leder.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012. – 319, [1] s., 12 s. il. kolor. ; 22 cm.
ISBN 978-83-61850-64-9

    I.9992   Katalog on-line
Dzienniki peterburskie (1914-1919) ; Dziennik warszawski (1920-1921) 
/ Zinaida Gippius ; przeł., posł., przypisami oraz indeksem osób opatrzył Henryk Chłystowski.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2010. – 577, [3] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-07-03218-4

    I.9844/2   Katalog on-line
Dzienniki. T. 2, Wybór z lat 1960-1969 
/ Jerzy Zawieyski ; [wybór i oprac. red. Agnieszka Knyt, współpr. Magdalena Czoch ; oprac. przypisów, biogramy Bartosz Kaliski, Agnieszka Uœcińska].
Warszawa : Oœrodek Karta : Instytut Pamięci Narodowej, 2012. – 956, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Œwiadectwa )
ISBN 978-83-61283-49-2

    I.8636/19   Katalog on-line
Dzienniki. T. 3, 1976-1986. Cz. 1, 1976-1981 
/ Janusz Zabłocki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 758, [1] s. ; 25 cm.
(Relacje i Wspomnienia ; t. 19 )
ISBN 978-83-7629-434-6

    C.246 – Vol. 36(2009), z. 1, 2   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 37(2010), z. 1, 2-3   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 33(2006), z. 1-2   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 38(2011), z. 1   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 39(2012) z. 1, 2-3   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    III.3037   Katalog on-line
Ecclesia semper reformanda : kryzysy i reformy œredniowiecznego Koœcioła 
/ red. Tomasz Gałuszka, Tomasz Graff, Grzegorz Ryœ.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2013. – 534 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-65-3

    I.10075/2   Katalog on-line
Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205-1269) : studium prozopograficzne 
/ Adrian Jusupović.
Kraków : Avalon, 2013. – 351, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Pracownia Badań nad Dziejami Rusi ; T. 2 )
ISBN 978-83-7730-093-0

    I.10109/2 Podr.   Katalog on-line
Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205-1269) : studium prozopograficzne 
/ Adrian Jusupović.
Kraków : Avalon, 2013. – 351, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Pracownia Badań nad Dziejami Rusi ; T. 2 )
ISBN 978-83-7730-093-0

    I.10023   Katalog on-line
The emergence of Russian liberalism : Alexander Kunitsyn in context, 1783-1840 
/ Julia Berest.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2011. – VII, [1], 264 s. : 22 cm.
(Palgrave Studies in Cultural and Intellectual History )
ISBN 978-0-230-11173-8 (hardback)

    I.10111   Katalog on-line
Emigracja i œrodowiska polonijne : archiwa i archiwalia : zbiór studiów 
/ red. nauk. Alicja Kulecka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 132 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-235-1190-8

    III.2928   Katalog on-line
The empire project : the rise and fall of the British world-system : 1830-1970 
/ John Darwin. – Repr.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. – XIII, 800 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-30208-1 (Hardback)
ISBN 978-0-521-31789-4 (Paperback)

    II.12994   Katalog on-line
Enchanted Europe : superstition, reason and religion, 1250-1750 
/ Euan Cameron. – 1st publ. in paperback 2011.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. – XII, 473, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-925782-9 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-960511-8 (Pbk.)

    III. 751/18 Podr. – T. 18   Katalog on-line
Encyklopedia katolicka. T. 1- 
/ pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. – Wol. ; 26 cm.

    III.751/17 Podr. – T. 17   Katalog on-line
Encyklopedia katolicka. T. 1- 
/ pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. – Wol. ; 26 cm.

    A.31 – Vol.128(2013) z. 530-535   Katalog on-line
The English Historical Review 
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    II.9800/31   Katalog on-line
Entangled protest : transnational approaches to the history of dissent in Eastern Europe and the Soviet Union 
/ ed. by Robert Brier.
Osnabrück : Fibre, cop. 2013. – 262 s. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 31 )
ISBN 978-3-938400-96-8

    III.3020   Katalog on-line
Erlebtes Generalgouvernement 
/ von Bruno Hans Hirche.
Krakau : Buchverlag „Deutscher Osten”, 1941. – 234, [1] s., [44] s. tabl. : il. ; 29 cm.

    B.126 – Vol. 31(2012)   Katalog on-line
Europa Orientalis : studi e ricerche sui paesi e le culture dell’Est europeo & bibliografia italiana corrente sull’ Europa orientale. 

Roma : Seed, 1982-. – 24 cm.

    III.2941   Katalog on-line
Europa zimnej wojny 
/ Jerzy Holzer.
Kraków : Wydawnictwo Znak : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 1075, [2] s., [11] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-1892-5 (Znak)
ISBN 978-83-60580-82-0 (ISP PAN)

    I.9162/9   Katalog on-line
Europe and the Porte : new documents on the Eastern questions [i.e. question]. Vol. 9, Suedish [i.e. Swedish] diplomatic reports 1821-1829 
/ ed. by Veniamin Ciobanu ; Romanian Academy. „A. D. Xenopol” Institute of History […]
Târgoviđste : Editura Cetatea de Scaun, 2012. – 373 s. ; 23 cm.
ISBN 973-9432-27-1
ISBN 978-606-537-142-2

    III.2999/16   Katalog on-line
Die evangelische Gemeinde H. B. in Wien 
/ Peter Karner (Hg.) ; in Zussamenarb. mit Peter Barton [et al.].
Wien : Franz Deuticke, 1986. – 260 s., 20 s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte ; Bd. 16 )
ISBN 3-7005-4579-7

    III.2943   Katalog on-line
„Fabryka fałszywych tekstów” : z działalnoœci Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958 
/ Bogusław Gogol.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Wydawnictwo Neriton, 2012. – 443, [1] s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-420-9
ISBN 978-83-7543-254-1

    I.10016   Katalog on-line
Fantomowe ciało króla : peryferyjne zmagania z nowoczesnš formš 
/ Jan Sowa.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2011. – 572 s. : il. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesnoœci ; 90 )
ISBN 978-83-242-1633-8

    II.12971   Katalog on-line
Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918 
/ Jan Snopko.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – 479 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-169-4

    III.2997   Katalog on-line
First Sea Lord : an authorized biography of Admiral Lord Fisher 
/ Richard Hough.
London : George Allen and Unwin, cop. 1969. – 392 s., 24 tabl. : il. ; 25 cm.

    C.180 – Vol. 27(2012) z.1,2   Katalog on-line
Folia Historica Bohemica 
/ Ústav československých a svéetových déejin Československé akademie véed.
Praha : Ústav československých a svéetových déejin ČSAV, 1979-. – 21 cm.

    I.10003   Katalog on-line
For home and country : World War I propaganda on the home front 
/ Celia Malone Kingsbury.
Lincoln ; London : University of Nebraska Press, cop. 2010. – [14], 309 s. : il. ; 23 cm.
(Studies in War, Society, and the Military )
ISBN 978-0-8032-2474-2 (cloth : alk. paper)

    I.10045   Katalog on-line
Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski : (do 1922r.) 
/ Zdzisław Ilski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 547, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-623-4

    I.9998   Katalog on-line
Franz Joseph I : der Kaiser und sein Reich : eine politische Geschichte 
/ Lothar Höbelt.
Wien [etc.] : Böhlau Verlag, cop. 2009. – XII, 171 s. ; 22 cm.
ISBN 978-3-205-78316-9

    III.2971   Katalog on-line
From Krakow to Vilnius : report of the 2nd International Itinerant Seminar „The common heritage of Eastern borderlands of Europe” (2010) 
/ ed. by Tokimasa Sekiguchi.
Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, cop. 2013. – 119, [1] s. ; 26 cm.
ISBN 978-4-925243-92-6

    I.10042   Katalog on-line
From mentalités to anthropological history : theory and methods 
/ ed. by Barbara Klich-Kluczewska, Dobrochna Kałwa.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2012. – 151 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62261-57-4

    II.13152   Katalog on-line
From Robin Hood to Don Quixote : resistance and dissent in communist Romania 
/ Cristina Petrescu.
Bucuređsti : Editura Enciclopedică, 2013. – 432 s. ; 23 cm.
ISBN 978-973-45-0670-5

    III.3011   Katalog on-line
Galicja a powstanie styczniowe 
/ pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka ; Towarzystwo Miłoœników Historii.
Warszawa ; Rzeszów : Wydawnictwo DiG, 2013. – 653 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-771-7

    I.10049   Katalog on-line
Geheime Akten des KGB : „Margarita Ottilinger” 
/ Stefan Karner (Hg.).
Graz : Leykam, cop. 1992. – 237 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 3-7011-7261-7

    II.13128   Katalog on-line
General’hi vizitacii cerkov i monastiriv Volodimirskoi unijnoi eparhii kincâ XVII-nočatku XVIII stolit’ : kniga protokoliv ta okremi opisi = Wizytacje generalne cerkwii i monasterów unickiej eparchii włodzimierskiej […]

L’viv : Nacional’na akademiâ nauk Ukraini. Institut ukrains’koi arheografii ta džereloznavstva im. M. S. Gruševs’kogo. L’vivs’ke viddilennâ : Ukrains’kij katolic’kij universitet. Gumanitarnij Fakul’tet ; L – CXXXVI, [2], 279, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-966-02-6259-1

    III.2048/6   Katalog on-line
Generalne Gubernatorstwo : relacje i dokumenty 
/ oprac. Aleksandra Bańkowska ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – XLVI, 708 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD-RW).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 6 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-13-7 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-0886-1 (WUW)

    II.13090   Katalog on-line
Geneza i ustanowienie Rady Nieustajšcej 
/ Władysław Konopczyński.
Kraków : Akademia Umiejętnoœci [etc.] ; Warszawa : skł. gł. Gebethneras i Wolffa, 1917 (Kraków : drukarnia Uniwersytetu Jagielońskiego). – 432 s. ; 24 cm.

    II.13182   Katalog on-line
German history in modern times : four lives of the nation 
/ William W. Hagen.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. – XVIII, 463 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-521-19190-6 (hbk)
ISBN 978-0-521-17521-0 (pbk)

    III.2934/37   Katalog on-line
Die gestohlenen Jahre : Erzählgeschichten und Geschichtserzählung im Interview : der Zweite Weltkrieg aus der Sicht ehemaliger Mannschaftssoldaten 
/ Hans Joachim Schröder.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992. – VIII, 1028 s. ; 23 cm.
(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur , ISSN 0174-4410 ; Bd. 37 )
ISBN 3-484-35037-7

    II.2571/107   Katalog on-line
Die geteilte Nation : nationale Verluste und Identitäten im 20. Jahrhundert 
/ hrsg. von Andreas Hilger und Oliver von Wrochem.
München : Oldenbourg Verlag, 2013. – VI, 209 s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 107 )
ISBN 978-3-486-71863-8
ISBN 978-3-486-77824-3

    III.2989   Katalog on-line
Getto łódzkie = Litzmannstadt Getto : warunki życia i sposoby przetrwania 
/ Andrea Löw ; przeł. Małgorzata Półrola, Łukasz Marek Plęs ; [red. nauk. pol. wyd. Ewa Wiatr, Adam Sitarek].
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny, 2012. – 487 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7525-632-1

    II.13005   Katalog on-line
The ghosts of Europe : Central Europe’s past and uncertain future 
/ Anna Porter. – 1st U.S. ed.
New York : Thomas Dunne Books. St. MartinŁ??s Press, cop. 2010, 2011. – [8], 310 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-312-68122-7

    III.2914/2   Katalog on-line
Gistoriâ belaruskaj dzâržaunasci u kancy XVIII – načatku XXI st. : u 2 kn. Kn. 2 
/ [aut.: M. U. Smâhovič [et. al.] ; red. kal.: A. A. Kavalenâ [et. al.]] ; Nacyânal’naâ akademiâ nabuk Belarusi, Institut […]
Minsk : „Belaruska navuka”, 2012. – 652, [4] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-985-08-1308-4
ISBN 978-985-08-1487-6 (kn. 2)

    A.620/100 – T. 100(2012)   Katalog on-line
Godišnik na Sofijskiâ Universitet „Kliment Ohridski”. Istoričeski Fakultet = Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski”. Faculte d’Histoire. 

Sofiâ : Universitetsko Izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski”, 1979-. – 24 cm.

    II.12295/39   Katalog on-line
Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) 
/ Janusz Cisek.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 324 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Societas ; 39 )
ISBN 978-83-7638-219-7

    II.13094   Katalog on-line
Granice Œlšska w interdyscyplinarnej perspektywie 
/ pod red. Ryszarda Gładkiewicza, Teresy Sołdry-Gwiżdż, Marka S. Szczepańskiego ; Stowarzyszenie Instytut Œlšski [et al.].
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski : Wydawnictwo Instytut Œlšski, 2012. – 174 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-291-3 (PIN)
ISBN 978-83-7511-161-3 (IŒ)

    I.8635/[85]   Katalog on-line
Grudzień 1970 : geneza, przebieg, konsekwencje 
/ Jerzy Eisler ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – [Wyd. 2 uzup.].
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 522, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 85 )
ISBN 978-83-7629-378-3

    III.3049   Katalog on-line
Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego 
/ wstęp i oprac. Irena Paczyńska ; [przekł. tekstów z j. niem. na pol. oraz z j. pol. na niem. Jochen August] ; Uniwersytet Jagielloński, […]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – CXXXI, [1] 674, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-233-3472-9

    I.9989   Katalog on-line
Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska 
/ Wojciech Zabłocki.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. – 180, [2] s. ; 21 cm.
(Władcy Polscy )
ISBN 978-83-242-1789-2

    B.122 – Vol. 31 (2009-2010)   Katalog on-line
Harvard Ukrainian Studies 
/ Harvard Ukrainian Research Institute.
Cambridge, Mass. : HURI, 1977-. – 24 cm.

    III.2946/1   Katalog on-line
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. : für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605. Bd. 1 
/ im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. von Klaus Jaitner.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1984. – CCLXXVIII, 396 s., [12] s. tabl., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
(Instructiones Pontificum Romanorum )
ISBN 3-484-80097-6 (Bd. 1)
ISBN 3-484-80094-1 (Gesamtwerk)

    III.2946/2   Katalog on-line
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. : für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605. Bd. 2 
/ im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. von Klaus Jaitner.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1984. – S. XI, [1], 397-1040 ; 24 cm.
(Instructiones Pontificum Romanorum )
ISBN 3-484-80098-4 (Bd. 2)
ISBN 3-484-80094-1 (Gesamtwerk)

    II.13181/2   Katalog on-line
Health, hygiene, and eugenics in southeastern Europe to 1945 edited by Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda. 

Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. – VII, 466 s. : ill. ; 24 cm.
(CEU Press Studies in the History of Medicine ; 2 )
ISBN 978-963-9776-82-1 (cloth)

    II.7805/28   Katalog on-line
Heroen und Heroisierungen in der Renaissance : [anlässlich einer Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 6. Oktober 2010] 
/ hrsg. von Achim […]
Wiesbaden : Harrassowitz, 2013. – 340 s. : il. ; 25 cm.
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung , 0724-956X ; Bd. 28 )
ISBN 978-3-447-06772-0

    I.10114   Katalog on-line
Higieniœci : z dziejów eugeniki 
/ Maciej Zaremba Bielawski ; przeł. Wojciech Chudoba.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. – 427, [4] : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7536-211-4

    II.13132   Katalog on-line
Historia dzieciństwa : dziecko i rodzina w dawnych czasach 
/ Philippe Aries ; przekł. Maryna Ochab. – [Wyd. 1 w jęz. pol.].
Gdańsk : Marabut, 1995. – 238, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-85893-26-1

    III.2966/1   Katalog on-line
Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. T. 1, 1280-1808 
/ Stanford J. Shaw ; przeł. Bartłomiej Œwietlik.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 2012. – 492 s. : il. ; 24 cm.
(Dzieje Orientu )
ISBN 978-83-61203-74-2 (całoœć)
ISBN 978-83-61203-78-0 (t. 1)

    III.2966/2   Katalog on-line
Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. T. 2, 1808-1975 
/ Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw ; przeł. Bartłomiej Œwietlik.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 2012. – 693 s. : il. ; 24 cm.
(Dzieje Orientu )
ISBN 978-83-61203-74-2 (całoœć)
ISBN 978-83-61203-93-3 (t. 2)

    I.10033   Katalog on-line
Historia królów Brytanii 
/ Geoffrey z Monmouth ; z ang. przeł. Aleksandra Radomska.
Sandomierz : Wydawnictwo Amoryka, 2012. – 269, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Tradycji Europejskiej ; nr 40 )
ISBN 978-83-62661-72-5

    II.13042   Katalog on-line
Historia Narrat : studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi 
/ red. Andrzej Pleszczyński [et al.].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 331 s., [2] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-189-1

    III.2741/10   Katalog on-line
Historia niedokończona : francuscy intelektualiœci 1944-1956 
/ Tony Judt ; przeł. Paweł Marczewski ; wstęp Marci Shore.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. – 342, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Historyczna ; 10 )
ISBN 978-83-62467-91-4

    II.13063   Katalog on-line
Historia państw bałtyckich 
/ Andres Kasekamp ; tł. Anna Żukowska-Maziarska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013. – XVI, 237 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62453-55-9

    II.13169   Katalog on-line
Historia Polski do 1572 
/ Tomasz Jurek, Edmund Kizik.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 781, [3] s. : il. ; 25 cm.
(Historia Polski )
ISBN 978-83-01-17396-8

    A.47 – Vol. 296(2013) z. 1, 2,3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    A.47 – Vol. 297 (2013), z.1-3   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    C.212 – Vol. 25(2013), z. 1,2   Katalog on-line
History and Memory 
/ Aranne School of History.
Frankfurt am Main : Athenäum, 1989-. – 21 cm.

    II.12976   Katalog on-line
Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistoœci radzieckiej w latach 1917-1938 
/ Jan Krzysztof Witczak.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 675 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-451-3

    II.13123   Katalog on-line
Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990) : zbiór studiów 
/ pod red. Adriana Jusupovicia i Rafała Leœkiewicza.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 350, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-457-5

    A.489 – Vol. 42(2012)   Katalog on-line
Historyka : studia metodologiczne 
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1967-. – 24 cm.

    I.10053   Katalog on-line
Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w „Okręgu Warty” 
/ Jerzy Marczewski.
Poznań : Instytut Zachodni, 1979. – 488, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Badania nad Okupacjš Niemieckš w Polsce ; t. 14 )

    I.10123   Katalog on-line
Holocaust : the Nazi persecution and murder of the Jews 
/ Peter Longerich.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. – XIII, [1], 645 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-280436-5

    I.10120   Katalog on-line
The Holy Roman Empire : 1495-1806 
/ ed. by R. J. Evans, Michael Schaich and Peter H. Wilson.
Oxford [etc.] : Oxford University Press ; London : German Historical Institute, 2011. – XI, [1], 397 s. ; 22 cm.
(Studies of the German Historical Institute London )
ISBN 978-0-19-960297-1

    II.13084   Katalog on-line
Homo, qui sentit : ból i przyjemnoœć w œredniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu 
/ pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego.
Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 219 s. ; 25 cm.
(Publikacje Instytutu Historii ; 111 )
ISBN 978-83-63047-20-7; błędny 8363047207

    C.188 – Vol. 26 (2011)   Katalog on-line
Hospodárské Dejiny 
/ Ústav Československých a Svetových Dejin Československé Akademie Ved.
Praha : Ústav Československých a Svetových Dejin ČSAV, 1978-. – 21 cm.

    C.188 – Vol. 27 (2012) z. 1   Katalog on-line
Hospodárské Dejiny 
/ Ústav Československých a Svetových Dejin Československé Akademie Ved.
Praha : Ústav Československých a Svetových Dejin ČSAV, 1978-. – 21 cm.

    III.3019   Katalog on-line
Hugo Kołłštaj : monografia 
/ Michał Janik.
Lwów : nakł. własnym : Księgarnia Gubrynowicza i Syna, 1913 (Lwów : Drukarnia „Prasa”). – [6], 639, [3] s., [4] k. tabl. : portr. ; 23 cm.

    A.634 – Vol. 2(2013), z. 1-4   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    A.634 – Vol. 1(2012), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    III.2866/2, cz.2   Katalog on-line
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœć” : stenogramy. T. 2, II tura. Cz. 2 
/ oprac. i red. Grzegorz Majchrzak, Jan Mariusz Owsiński.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Stowarzyszenie „Archiwum Solidarnoœci”, 2013. – 997 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-7629-467-4

    II.10715/36   Katalog on-line
Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 1- 
/ pod red. Andrzeja de Lazari.
Warszawa : Semper, cop. 1999-. – Wol. ; 24 cm.

    I.9995/1   Katalog on-line
Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk w opiniach jemu współczesnych : antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka. T. 1 
/ wybór i oprac. Marian Marek […]
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2012. – 306 s., [36] s. tabl. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62818-03-7 (t. 1)
ISBN 978-83-62818-02-0 (całoœć)

    I.9995/2   Katalog on-line
Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk w opiniach jemu współczesnych : antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka. T. 2 
/ wybór i oprac. Marian Marek […]
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2012. – 428 s., [28] s. tabl. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62818-08-2 (t. 2)
ISBN 978-83-62818-02-0 (całoœć)

    II.13073   Katalog on-line
„Imago Turci” : studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572) 
/ Piotr Tafiłowski.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 378 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-312-3

    III.1634/96   Katalog on-line
Imperial Russia’s Jewish question, 1855-1881 
/ John Doyle Klier.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1995. – XX, 534, [3] s., [1] k. s. : il. ; 23 cm.
(Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies ; 96 )
ISBN 978-0-521-46035-4 (hardback)
ISBN 0-521-46035-2 (hardback)
ISBN 978-0-521-02381-8 (paperback)
ISBN 0-521-02381-5 (paperback)

    II.13177   Katalog on-line
In the lion’s den : the life of Oswald Rufeisen 
/ Nechama Tec.
New York ; Oxford : Oxford University Press, 2008. – X, 279 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-538347-8

    I.10008/23   Katalog on-line
In the shadow of Hitler : personalities of the right in Central and Eastern Europe 
/ edited by Rebecca Haynes and Martyn Rady.
London ; New York : I. B. Tauris, 2011. – XII, 332 s. ; 23 cm.
(International Library of Twentieth Century History ; 23 )
ISBN 978-1-84511-697-2

    II.13149   Katalog on-line
Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku : poganie, żydzi, muzułmanie 
/ Wojciech Œwieboda.
Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2013. – 424 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-67-7

    I.10026/3   Katalog on-line
Interpretation and truth : a new annotated edition of Giles of Rome’s De plurificatione possibilis intellectus 
/ Mikołaj Olszewski.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2012. – 174, [1] s. ; 21 cm.
(Studia z Dziejów Filozofii ; t. 3 )
ISBN 978-83-7683-053-7

    I.10050   Katalog on-line
Inventaire des Archives de L’association Solidarite France Pologne 1980-2004 = Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Solidarite France Pologne 
/ [par Magdalena Heruday-Kiełczewska].
Paris : Association Solidarite France Pologne : Societe Historique et Litteraire Polonaise, 2013. – 171 s. ; 24 cm.
ISBN błędny 9791092340020

    II 12999   Katalog on-line
Inżynieria społeczna : między totalitarnš utopiš a czšstkowym pragmatyzmem 
/ red. Piotr Madajczyk , Paweł Popieliński.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 281 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-60580-96-7

    II.12999   Katalog on-line
Inżynieria społeczna : między totalitarnš utopiš a czšstkowym pragmatyzmem 
/ redakcja Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński ; [translated by Mariusz Kukliński, Marta Koszutska].
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 281 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60580-96-7

    B.154 – Vol. 21(2013), z. 1-5   Katalog on-line
Istoričeskij Arhiv 
/ Akademiâ Nauk SSSR. Institut Istorii.
Moskva : Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1936-1962. – 26 cm.

    B.154 – Vol. 20(2012) z.1-6   Katalog on-line
Istoričeskij Arhiv 
/ Akademiâ Nauk SSSR. Institut Istorii.
Moskva : Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1936-1962. – 26 cm.

    C.241 – 4(2012)   Katalog on-line
Istorijos Šaltinińu Tyrimai 
/ Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ; sudaré Darius Antanavičius, Darius Baronas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2008-. – 25 cm.

    I.10010   Katalog on-line
„Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwoœci?” : zagłada domu Trynczerów 
/ Tadeusz Markiel, Alina Skibińska.
Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładš Żydów, 2011. – 315, [9] s., [20] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
ISBN 978-83-932202-6-7

    I.9928/3   Katalog on-line
Jan Kalwin w Polsce : bibliografia 
/ Wiesław Mincer ; red. nauk. tomu Piotr Wilczek. – Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział ” Artes Liberales” : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2012. – 190 s. ; 22 cm.
(Reformacja w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej ; t.3 )
ISBN 978-83-63636-02-9 (Wydział „Artes Liberales”)
ISBN 978-83-933962-7-6 (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa)

    I.10041/2   Katalog on-line
Januensis ergo mercator? : działalnoœć gospodarcza Genueńczyków w ziemi lwowskiej na tle kontaktów Polski z czarnomorskimi koloniami Genui w XV wieku 
/ Rafał Hryszko.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2012. – 156 s. ; 21 cm.
(Pragmateia ; T. 2 )
ISBN 978-83-62261-56-7

    I.10125   Katalog on-line
Jewish tradition and the challenge of Darwinism 
/ ed. by Geoffrey Cantor and Marc Swetlitz.
Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2006. – XII, 260 s. ; 23 cm.
ISBN 0-226-09276-3 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-226-09276-8 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-226-09277-1 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-226-09277-5 (pbk. : alk. paper)

    II.13180   Katalog on-line
Jews in the East European borderlands : essays in honor of John D. Klier 
/ ed. by Eugene M. Avrutin and Harriet Murav.
Boston : Academic Studies Press, 2012. – 285 s. : il. ; 25 cm.
(Borderlines: Russian and East European-Jewish Studies )
ISBN 978-1-936235-59-9 (hardback)

    C.109 – Vol. 48(2013) z. 1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Journal of Contemporary History. 

London : Weidenfeld and Nicolson, 1966-. – 22 cm.

    A.46/74 – Vol. 74(2013) z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Journal of the History of Ideas. 

Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1940-. – 27 cm.

    II.13176   Katalog on-line
Judaism in Christian eyes : ethnographic descriptions of Jews and Judaism in early modern Europe 
/ Yaacov Deutsch ; transl. from Heb. by Avi Aronsky.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. – XI, [5], 304, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-975653-7 (hardcover : alk. paper)

    II.9650/17   Katalog on-line
Juden im mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde 
/ Hanna Zaremska ; aus dem Polnischen von Heidemarie Peterson.
Osnabrück : Fibre-Verlag, cop. 2013. – 560 s.; 23 cm.
(Klio in Polen ; 17 )
ISBN 978-3-938400-93-7

    II.13166   Katalog on-line
Kalendarze staropolskie 
/ pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki ; Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 271, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Staropolskie Teksty Paraliterackie )
ISBN 978-83-7181-811-0

    II.13157   Katalog on-line
Kalkulować…: Polacy na szczytach C.K. Monarchii 
/ Waldemar Łazuga.
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013. – 457 s., [48] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7785-088-6

    II.12987/27   Katalog on-line
Kämpfen für Frieden und Fürsorge : Polnische Veteranen des Ersten Weltkriegs und ihre internationalen Kontakte, 1918-1939 
/ Julia Eichenberg.
München : Oldenbourg Verlag, 2011. – VIII, 259 s. ; 24 cm.
(Studien zur Internationalen Geschichte ; Bd. 27 )
ISBN 978-3-486-70457-0

    II.13061/1   Katalog on-line
Kariera i upadek królewskiego faworyta : Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695-1738 
/ Adam Perłakowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2013. – 327 s. ; 24 cm.
(Studia z Historii Nowożytnej ; t. 1 )
ISBN 978-83-62261-58-1

    II.13071   Katalog on-line
Kariery majštkowe rodzin aspirujšcych do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i poczštkach XVI w. 
/ Zbyszko Górczak.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 512, [9] s. ; 24 cm.
(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 222 )
ISBN 978-83-232-2544-7

    II.13075 SHG Pozn.   Katalog on-line
Kariery majštkowe rodzin aspirujšcych do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i poczštkach XVI w. 
/ Zbyszko Górczak.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 512, [9] s. ; 24 cm.
(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 222 )
ISBN 978-83-232-2544-7

    II.12993   Katalog on-line
Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864 
/ Arkadiusz Smagacz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Historii Zakonów.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 478 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-516-1
ISBN 83-7702-516-7

    B.135/74 – R. 2013, z.74-75   Katalog on-line
Karta : niezależny miesięcznik historyczny 
/ Fundacja „Karta”, Fundacja Archiwum Wschodniego.
Warszawa : Oficyna Wydaw. „Volumen”, 1991 -. – 24 cm.

    I.10065/1   Katalog on-line
Kartki z pamiętnika Alkara. 1. 

Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1910. – [8], 187, [2] s. : faks., portr. ; 21 cm.

    I.10065/2   Katalog on-line
Kartki z pamiętnika Alkara. 2, Z lat 1858-1865. 

Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1913. – 183 s., [1] k. tabl. ; 22 cm.

    III.2927 ZAH   Katalog on-line
Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku 
/ Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne […] – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2012. – 280 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-83-62421-43-5
ISBN 978-83-7549-157-9
ISBN 978-83-935137-4-1

    II.12977   Katalog on-line
Katalog œlšskich dokumentów joannickich, przechowywanych w Narodowym Archiwum w Pradze 
/ oprac. Roman Stelmach ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
Wrocław : Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 2012. – 332 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62421-39-8

    I.9981   Katalog on-line
Katalog starodrukovanih knig, so zberigaut’sâ u Central’nomu deržavnomu istoričnomu arhivi Ukraini u m. Kievi (CDIAK Ukraini) : 1494-1764 rr. 
/ [red. kol. Ševčenko F. P. [et al.] ; upor. Borâk G. V. [et […]
Kiiv : Golovne arhivie upravlinnâ pri Kabineti Ministriv Ukraini [et al.], 1999. – 266, [2] s., [48] s. tabl. : il. ; 20 cm.
ISBN 5-7702-0838-4

    I.10011   Katalog on-line
Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej 
/ Maria Bogucka.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. – 271, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7737-060-5

    II.13159   Katalog on-line
Kazimierz Tyszkowski (1894-1940) : z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie 
/ Paweł Sierżęga.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 446 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-647-1

    I.10006   Katalog on-line
Kim sš Polacy 
/ [Agata Bielik-Robson et al.].
Warszawa : Agora, 2013. – 147, [3] s. ; 23 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej )
ISBN 978-83-268-1225-5

    II.11554/54   Katalog on-line
Kings’ sagas and Norwegian history : problems and perspectives 
/ by Shami Ghosh.
Leiden ; Boston : Brill, 2011. – XV, [1], 253 s. ; 25 cm.
(The Northern World : North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD : peoples, economies and cultures, 1569-1462 ; vol. 54 )
ISBN 978-90-04-20989-3

    II.13105/20   Katalog on-line
Klasztor Norbertanek w Imbramowicach : studia i materiały 
/ Maria Dębowska.
Lublin ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2012. – 148 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Oœrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koœcielnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 20 )
ISBN 978-83-60944-37-0

    II.11644/6 Podr.   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej 
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    II.11645/6   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie œwiatowej 
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    I.8635/89   Katalog on-line
Kłopotliwa panna „S” : postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarnoœci” na tle stosunków z PRL (1980-1989) 
/ Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 877 s. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 89 )
ISBN 978-83-7629-427-8

    II.9650/15   Katalog on-line
Klöster und Orden im mittelalterlichen Polen 
/ Jerzy Kłoczowski ; Aus dem Polnischen von Heidemarie Petersen.
Osnabrück : Fibre, 2013. – 541 s. ; 23 cm.
(Klio in Polen ; 15 )
ISBN 978-3-938400-86-9

    III.2979/1c.1   Katalog on-line
Knéežská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610-1618 : hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil 
/ [ed.] Jiří Just ; ediční část připravena ve spolupráci s Markétou Klosovou a […]
Praha : Scriptorium, 2011. – 350, [2] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Archiv Matouše Konečného ; sv. 1, č. 1 )
ISBN 978-80-87271-32-2

    II.13175   Katalog on-line
Know your enemy : the rise and fall of America’s Soviet experts 
/ David C. Engerman.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. – X, [2], 459 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-532486-0

    II.13022   Katalog on-line
Kobieta na prowincji galicyjskiej w œwietle akt notarialnych 1871-1914 : studium historyczno-Ÿródłoznawcze 
/ Szczepan Kozak.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 255 s., [2] s. tabl. złoż. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7338-840-6

    I.10040   Katalog on-line
Kobiety w dynastii Piastów : rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku : studium porównawcze 
/ Grzegorz Pac ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 696 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej )
ISBN 978-83-231-2958-5

    I.9988   Katalog on-line
Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej : idee, sylwetki, strategie pisarskie 
/ Monika Bednarczuk.
Wrocław : Agencja Wydawnicza A linea, 2012. – 518, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-62649-03-7

    II.10185/10   Katalog on-line
Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku 
/ Witold Brzeziński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 428, [2] s. ; 25 cm.
(Biblioteka Genealogiczna, 1509-8702 ; t. 10 )
ISBN 978-83-229-3308-4

    II.12110/10 SHG Pozn   Katalog on-line
Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku 
/ Witold Brzeziński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 428, [2] s. ; 25 cm.
(Biblioteka Genealogiczna, 1509-8702 ; t. 10 )
ISBN 978-83-229-3308-4

    II.13065   Katalog on-line
Konferencja posłów Rzeczypospolitej Polskiej akredytowanych w państwach Europy Œrodkowej i na Bałkanach : Warszawa 7-10 marca 1932 roku : referaty i protokoły 
/ oprac. Henryk Chałupczak, Edward Kołodziej.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 143 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-309-3

    I.10044   Katalog on-line
Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter 
/ hrsg. von Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński.
Toruń : Towarzystwo Naukowe [etc.], 2012. – 429 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61487-92-0

    II.13060   Katalog on-line
Koniec œwiata sarmackich erudytów 
/ Stanisław Roszak.
Toruń : Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich. Oddział, 2012. – 218 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7352-200-8

    II.13165/1   Katalog on-line
Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. I 
/ pod red. Zbigniewa Nawrockiego.
Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Oœrodek Szkolenia, 2013. – 367 s. : il ; 24 cm.
(Biblioteka Przeglšdu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; 5 )
ISBN 978-83-929271-7-4

    II.13126 Podr.   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli 1780 
/ oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 340 s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-11-0

    II.13127   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli 1780 
/ oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 340 s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-11-0

    II.13085   Katalog on-line
Koœciół i społeczeństwo : studia nad obiegiem informacji i konfliktami zbrojnymi w dawnych i nowych wiekach 
/ red. naukowa Janusz Grabowski.
Warszawa : Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2013. – 278 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61140-37-5

    III.2945/1   Katalog on-line
Koœciół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 : Ÿródła. T. 1 
/ oprac., wstęp, przypisy, indeksy i wybór fot. Józef Wołczański.
Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. Oddział, 2012. – 906 s., [34] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrzšdku Łacińskiego w Krakowie. Seria A, ródła i Materiały ; t. 14 )
ISBN 978-83-63206-01-7

    III.2945/2   Katalog on-line
Koœciół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919 : Ÿródła. T. 2 
/ oprac., wstęp, przypisy, indeksy i wybór fot. Józef Wołczański.
Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. Oddział, 2012. – 1052 s., [38] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrzšdku Łacińskiego w Krakowie. Seria A, ródła i Materiały ; t. 14 )
ISBN 978-83-63206-04-8

    I.10043/1   Katalog on-line
Koœcioły luterańskie na ziemiach polskich (XVI – XX w.). 1, W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
/ red. nauk. Jarosław Kłaczkow.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 265 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-416-2

    I.10043/2   Katalog on-line
Koœcioły luterańskie na ziemiach polskich (XVI – XX w.). 2, Pod zaborami i obcym panowaniem 
/ red. nauk. Jarosław Kłaczkow.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 351 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-652-4

    I.10043/3   Katalog on-line
Koœcioły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). 3, W ramach Rzeczpospolitej, państw oœciennych i na emigracji 
/ red. nauk. Jarosław Kłaczkow.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 388 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-653-1

    I.10092   Katalog on-line
Kraj, emigracja, niepodległoœć : studia i szkice 
/ Henryk Żaliński.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 234, [1] s. ; 22 cm.
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 454 )
ISBN 83-7271-404-5

    III.3012   Katalog on-line
Krakauer Burg : Wawel jako oœrodek władzy generalnego gubernatora Hansa Franka w latach 1939-1945 
/ Dieter Schenk ; przekł. Paweł Zarychta.
Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2013. – 212, [2] s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-83-936117-3-7

    II.12973   Katalog on-line
Kreacja tożsamoœci kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytnoœci w latach 30.-70. XIX wieku 
/ Ewa Semenowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. – 228 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-129-0

    II.13108   Katalog on-line
Kres œwiata białostockich Żydów 
/ Daniel Boćkowski, Ewa Rogalewska, Joanna Sadowska.
Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich ; Muzeum Wojska w Białymstoku, [2013]. – 132 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-86232-23-9

    III.2973   Katalog on-line
Kręte drogi myœli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764-1843) : wybór pism 
/ wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrz. Sebastian Paczos.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012. – 526, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0079-4651 ; t. 71 )
ISBN 978-83-7654-171-6

    I.10091/1   Katalog on-line
Kritische Studien zur „Türkenbelagerung”. Bd. 1 Geschichtspolitik und „Türkenbelagerung” 
/ Johannes Feichtinger und Johann Heiss (Hg.).
Wien : Mandelbaum, cop. 2013. – 357 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-3-85476-613-1

    I.10091/2   Katalog on-line
Kritische Studien zur „Türkenbelagerung”. Bd. 2 Der erinnerte Feind 
/ Johannes Feichtinger und Johann Heiss (Hg.).
Wien : Mandelbaum, cop. 2013. – 355 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-3-85476-614-8

    III.2970   Katalog on-line
Kriz’ stolittâ : studii na pošanu Mikoli Krikuna z nagodi 80-riččâ 
/ [red. kol.: Oleksij Vinničenko [et al.]] ; Naukove tovaristvo im. Ševčenka.
L’viv : Naukove tovaristvo im. Ševčenka, 2012. – 643, [1] s., [1] k., [2] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Ukrainoznavča Biblioteka NTŠ / Naukove Tovaristvo imeni Ševčenka ; č. 33 )

    II.11415/2   Katalog on-line
Król i Korona Cierniowa : kult relikwii we Francji Kapetyngów 
/ Jerzy Pysiak.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 472 s., [8] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
(AV ; 2 )
ISBN 978-83-235-0863-2

    III.2969/1   Katalog on-line
Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 1, Monografia 
/ Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Bydgoszcz [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 391, [1] s., [32] s. tabl. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM ; 12 cm).
ISBN 978-83-7629-423-0

    III.2969/2   Katalog on-line
Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 2, Dokumenty 
/ wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; wybór i oprac. Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja […]
Bydgoszcz [etc] : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 1005, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-428-5

    II.8961/7   Katalog on-line
Krzemienieckie nekropolie : Cmentarz Polski oraz polskie zabytki sztuki nagrobnej w Krzemieńcu 
/ oprac.: Beata Marcisz i Szczepan Rudka ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Pełnomocnika Rzšdu do Spraw Polskiego […]
Warszawa ; Bydgoszcz : Margrafsen, 1999. – 152, [16] s., [39] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luz. ; 24 cm.
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo )
ISBN 83-87070-56-4

    I.10000   Katalog on-line
Krzyżackie zamki komturskie w Prusach : topografia i układ przestrzenny na podstawie œredniowiecznych Ÿródeł pisanych 
/ Sławomir JóŸwiak, Janusz Trupinda.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 460 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-2896-0

    III.3007/2   Katalog on-line
Ksišdz Bolesław Kominek : wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Œlšska Opolskiego (1945-1951). 2 
/ zebr., oprac. i przypisami opatrzył Andrzej Hanich ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut […]
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2012. – 707 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7126-289-0

    III.3007/1   Katalog on-line
Ksišdz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Œlšska Opolskiego (1945-1951). 1 
/ Andrzej Hanich ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski w Opolu.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski, 2012. – 178 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7126-288-3

    I.10089   Katalog on-line
Ksišżę Olgierd Czartoryski (1888-1977) : życie i działalnoœć społeczno-polityczna 
/ Jakub Moryson.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. – 266, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-1691-8

    III.2985/1   Katalog on-line
Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625 
/ oprac. i wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – XL, [2], 611, [2] s., [2] s. tabl. ; 25 cm.
(Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo Miejskie ; t. 1 )
ISBN 978-83-233-3462-0

    II.643/106   Katalog on-line
Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłš (1416-1527) 
/ wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2012. – XXXIV, 460 s. ; 24 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-5506 ; 106 )
ISBN 978-83-61487-88-3

    II.13105/26   Katalog on-line
Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku : 1782-1826 
/ oprac. Maria Dębowska.
Lublin ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2013. – 318 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Oœrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koœcielnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 26 )
ISBN 978-83-60944-50-9

    II.2141/3 Podr.   Katalog on-line
Księga ziemska krakowska 2 : 1394-1397 
/ wyd. Waldemar Bukowski i Maciej Zdanek.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Wydawnictwo Neriton ; Instytut Historii PAN, 2012. – 531 s., : il. ; 24 cm.
(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria 2, Pomniki Prawa Polskiego. Dział 1, Prawo Ziemskie ; t. 3 )
ISBN 978-83-7543-256-5

    II.13045/3   Katalog on-line
Księga ziemska krakowska 2 : 1394-1397 
/ wyd. Waldemar Bukowski i Maciej Zdanek.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Wydawnictwo Neriton ; Instytut Historii PAN, 2012. – 531 s., : il. ; 24 cm.
(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria 2, Pomniki Prawa Polskiego. Dział 1, Prawo Ziemskie ; t. 3 )
ISBN 978-83-7543-256-5

    II.13053/3 SHG Pozn.   Katalog on-line
Księga ziemska krakowska 2 : 1394-1397 
/ wyd. Waldemar Bukowski i Maciej Zdanek.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Wydawnictwo Neriton ; Instytut Historii PAN, 2012. – 531 s., : il. ; 24 cm.
(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria 2, Pomniki Prawa Polskiego. Dział 1, Prawo Ziemskie ; t. 3 )
ISBN 978-83-7543-256-5

    II.13145/3   Katalog on-line
Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach : przewodnik po zespole 
/ wprow. Halina Dudała ; oprac. Halina Dudała, Wojciech Schäffer ; tabele i słownik nazw miejscowych Wojciech Schäffer.
Katowice : Emmanuel, 2013. – 333, [1] s. : il. ; 24 cm.
(ródła do Dziejów Koœcioła Katolickiego na Górnym Œlšsku ; nr 3 )
ISBN 978-83-63757-32-8

    II.13099   Katalog on-line
Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku 
/ Anna Dymmel.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 533 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-353-6

    I.10106   Katalog on-line
Kształcenie i formacja duchownych w œredniowieczu 
/ Adam Orczyk.
Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2013. – 218 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7847-102-8

    I.9999   Katalog on-line
Ku wolnoœci… : czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Œrodkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku : monografia 
/ pod red. Edwarda Wiœniewskiego ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Historii.
ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki. Instytut Historii, 2012. – 341 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88873-05-9

    I.10025   Katalog on-line
Kul’tura i mistectvo virmenskoi diaspori v Ukraini : materiali Mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii (L’viv, 19-20 listopada 2011) 
/ upor. i vidp. red. Andrij Âsinovs’kij.
L’viv : Ukrainskij Katolickij Universitet, 2012. – 175, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-617-607-101-3

    A.211 – Vol. 57(2013) z. 1,2   Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo 
/ Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

    A.211 – Vol. 56(2012), z.1-4   Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo 
/ Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

    III.3015   Katalog on-line
Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje : kultńurines veiklos pedsakais 
/ sudaryt. Ramune Šmigelskyte-Stukiene ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas leidykla, 2010. – 454, [1] s., [16] s. tabl., [1] k. luz. : err., il. ; 25 cm.
ISBN 978-9955-20-588-3

    III.3022   Katalog on-line
Kurlandia w latach 1795-1915 : z dziejów guberni i jej polskiej mniejszoœci 
/ Arkadiusz Janicki ; [tł. streszcz.: Paul Bradford, Martin Lemke, Ieva Palaša].
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 1027 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7326-865-4

    A.35/60 podr. – Vol. 60 (2012), z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.262 – Vol. 58(2013) z. 1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1956-. – 24 cm.

    A.84/2012 – R. 2012, z.241-244   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly 
/ Żydowski Instytut Historyczny – IN-B.
Warszawa : ŻIH – Inst. Nauk.-Badawczy, 2001-. – 24 cm.

    A.96 – R. 119 (2012) z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.52 Podr. – R. 119 (2012) z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.592 – R.119 (2012)z. 1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.627 – R.119(2012) z.1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.52 Podr. – R. 120(2013) z.1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A. 96 – R. 120 (2013) z.1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.592 – R.120 (2013) z.1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.627 – R.120 (2013) z.1,2,3   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    III.2933   Katalog on-line
Ład rzeczypospolitej : Polska myœl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska 
/ Dorota Pietrzyk-Reeves.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 465 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-229-6

    II.13010   Katalog on-line
Ład wersalsko-ryski w Europie Œrodkowo-Wschodniej (1921-1939) : studia z polityki międzynarodowej 
/ pod red. Marka Kornata i Magdaleny Satory.
Kraków : Lettra-Graphic, 2013. – 292 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89937-65-0

    II.13082/23   Katalog on-line
Landscapes and societies in medieval Europe east of the Elbe : interactions between environmental settings and cultural transformations 
/ ed. by Sunhild Kleingärtner [et al.].
Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, cop. 2013. – XIV, 406 s. : il. ; 24 cm.
(Papers in Mediaeval Studies ; 23 )
ISBN 978-0-88844-823-1

    III.2951   Katalog on-line
Last judgment iconography in the Carpathians 
/ John-Paul Himka.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2009. – XXII, [2], 301 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8020-9809-2

    II.10182/75   Katalog on-line
Lebenswelt und Kultur des Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert 
/ von Andreas Schulz.
München : R. Oldenbourg Verlag, 2005. – VIII, [2], 144 s. ; 23 cm.
(Enzyklopädie Deutscher Geschichte ; Bd. 75 )
ISBN 3-486-55790-4
ISBN 3-486-55792-0

    II.10182/9   Katalog on-line
Lebenswelt und Kultur des Bürgertums in der frühen Neuzeit 
/ von Bernd Roeck. – 2., um einen Nachtr. erw. Aufl.
München : Oldenbourg, 2011. – IX, [3], 174 s. ; 23 cm.
(Enzyklopädie Deutscher Geschichte ; Bd. 9 )
ISBN 978-3-486-59800-1

    C.267   Katalog on-line
Lehahayer: czasopismo poœwięcone dziejom Ormian polskich 
/ pod red. Krzysztofa Stopki.
Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2010-. – 24 cm.

    I.10076   Katalog on-line
Lekarze w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku 
/ Michalina Broda.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013. – 226, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-2267-4

    III.3002   Katalog on-line
Lesestunde = Lekcja czytania 
/ red. tekstów niem. Ruth Leiserowitz i Stephan Lehnstaedt ; red. tekstów pol. Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec ; [tł. na niem. Antonina Balfanz, Małgorzata Sparenberg ; tł. na pol. Ryszard […]
Warszawa : Deutsches Historisches Institut Warschau [etc.], 2013. – 494 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-261-9

    III.3003 Podr.   Katalog on-line
Lesestunde = Lekcja czytania 
/ red. tekstów niem. Ruth Leiserowitz i Stephan Lehnstaedt ; red. tekstów pol. Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec ; [tł. na niem. Antonina Balfanz, Małgorzata Sparenberg ; tł. na pol. Ryszard […]
Warszawa : Deutsches Historisches Institut Warschau [etc.], 2013. – 494 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-261-9

    II.13081   Katalog on-line
Die letzten Tage der Republik Krakau 
/ von M. Szarota.
Breslau : J. U. Kern’s Verlag (Max Müller), 1911. – 175, [1] s. ; 24 cm.

    I.10036   Katalog on-line
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes istorijos kraštovaizdis : mokslinińu straipsnińu rinkinys : skiriama profesores Jurates Kiaupienes 65-mečiui 
/ sudaryt. Ramune Šmigelskyte-Stukiene ; Lietuvos istorijos […]
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2012. – 767, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-9955-847-59-5

    I.9772/14   Katalog on-line
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes iždas : XVI amžiaus antroji puse – XVII amžiaus vidurys 
/ Antanas Tyla.
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes valdovńu rumai : Lietuvos istorijos institutas, 2012. – 224 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos ; t. 14 )
ISBN 978-609-8061-13-0

    III.2991   Katalog on-line
Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938-1940 metais : dokumentńu rinkinys 
/ sud. Algimantas Kasparavičius, Paweł Libera ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas leidykla, 2013. – 622, [2] s. ; 26 cm.
ISBN 978-9955-847-64-9

    C.146 – R. 2011 z. 1-2   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metraštis 
/ Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    I.7404/8   Katalog on-line
Lietuvos magdeburginińu miestńu privilegijos ir aktai. T. 8, Lazdijai simnas 
/ parenge Jonas Drungilas ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 336 s. ; 22 cm.
ISBN 978-9955-847-66-3

    III.1947/4   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1479-1491) : užrašymńu knyga 4 
/ [parenge: Lina Anužyte] ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Žara, 2004. – 285, [3] s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 4 )
ISBN 9986-34-127-2 (4 knyga)
ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

    III.1947/6   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1494-1506) : užrašymńu knyga 6 
/ parenge Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 515, [3] s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 6 )
ISBN 978-9986-780-95-3 (6 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/224   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1522-1530) : 4-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos kopija) 
/ [spaudai parenge tekstus: Stanislovas Lazutka et al.] ; Vilniaus universitetas.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1997. – CXLVII, [3], 512, [2] s. : il. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika. Teismńu bylńu knyga ; 4 )
ISBN 9986-19-270-6

    III.1947/14   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1524-1529) : užrašymńu knyga 14 
/ parenge: Laimontas Karalius, Darius Antanavičius (tekstai lotynńu kalba) ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lii leidykla, 2008. – 645, [2] s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 14 )
ISBN błędny 97889955847007 (14 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/523   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1528) : viešńujńu reikalńu knyga 1 
/ parenge: Algirdas Baliulis, Arturas Dubonis (ńivadas ir priedai) ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2006. – 277, [3] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Viešńujńu reikalńu knyga ; 1 )
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
ISBN 9986-780-78-0 (523 knyga)
ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

    III.1947/15   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1528-1538) : užrašymńu knyga 15 
/ [parenge: Arturas Dubonis] ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Žara, 2002. – 446 s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 15 )
ISBN 9986-34-099-3 (15 knyga)
ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

    III.1947/19   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1535-1537) : užrašymńu knyga 19 
/ parenge Darius Vilimas ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : LII Leidykla, 2009. – 361, [1] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 19 )
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
ISBN 978-9955-847-21-2 (19 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/231   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1540-1543) : 12-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos kopija) 
/ [parenge: Irena Valikonyte et al.] ; Vilniaus universitetas.
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – XLIII, [1], 392, [3] s. : il. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika. Teismńu bylńu knyga ; 12 )
ISBN 978-9986-780-94-6 (12 kn.)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/230   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1542 m.) : 11-oji teismńu bylńu knyga : (XVI a. pabaigos kopija) 
/ [spaudai parenge tekstus: I. Valikonyte, S. Viskantaite] ; Vilniaus universitetas.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – XXXIX, 119 s. : il. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika. Teismńu bylńu knyga ; 11 )
ISBN 9986-19-416-4

    III.1947/567   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1567-1571) : surašymńu knyga 10 
/ parenge Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Versus Aureus, 2006. – 69, [3] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Surašymńu knyga ; 10 )
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
ISBN 9955-699-23-X (567 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/52   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1569-1570) : užrašymńu knyga 52 
/ [parenge: Algirdas Baliulis ir Romualads Firkovičius] ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Žara, 2004. – 224 s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 52 )
ISBN 9986-34-126-4 (52 knyga)
ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

    III.1947/71   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1585-1586) : užrašymńu knyga 71 
/ parenge Darius Antanavičius ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : LII Leidykla, 2008. – XXVI, 141, [5] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 71 )
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
ISBN 978-9955-847-08-3 (71 kn.)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/594   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1585-1600) : knyga Nr. 594 
/ parenge: Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2006. – 297, [1] s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika ; kn. nr 594 )
ISBN 9986-780-84-5 (594 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/593   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1585-1604) : knyga Nr. 593 Diplomatinińu reikalńu knyga 
/ parenge: Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2009. – 293, [2] s. ; 29 cm.
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009 )
(Lietuvos Metrika ; kn. nr 593 )
ISBN 978-9955-847-13-7 (593 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    I.8635/90   Katalog on-line
Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku : losy legionistów po traktacie brzeskim 
/ Mateusz Staroń ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 285, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Seria Monografie ; t. 90 )
ISBN 978-83-7629-438-4

    II.13004   Katalog on-line
Lisbon : war in the shadows of the City of Light, 1939-1945 
/ Neill Lochery.
New York : PublicAffairs, cop. 2011. – VIII, 306, [6] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-58648-879-6 (hardcover)
ISBN 978-1-58648-880-2 (electronic)

    II.13184   Katalog on-line
Literature on trial : the emergence of critical discourse in Germany, Poland, and Russia, 1700-1800 
/ S.D. Chrostowska.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2012. – VIII, 273, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4426-4356-7 (cloth)

    C.207 – Vol. 16(2011)   Katalog on-line
Lithuanian Historical Studies 
/ Lithuanian Institute of History.
Vilnius : LIH, 1996- – 24 cm.

    III.2995   Katalog on-line
Lord Grey und der Weltkrieg : ein Schlüssel zum Verständnis der britischen amtlischen Aktenpublikation über den Kriegsausbruch 1914 
/ von Herman Lutz.
Berlin : Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1927. – XI, 420, [1] s. ; 25 cm.

    III.2048/10   Katalog on-line
Losy Żydów łódzkich (1939-1942) 
/ opracowała Monika Polit; przekłady Piotr Kendziorek, Monika Polit.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – XXIII, [1], IV, 287, [1] s. ; 25 cm + Dokumenty : dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 10 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-77-9 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1100-7 (WUW)

    III.2935   Katalog on-line
Lublin : eine polnische Stadt im Hinterhof der Moderne (1815-1914) 
/ Jörg Gebhard.
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2006. – VIII, 394 s., [23] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 3-412-07606-6
ISBN 978-3-412-07606-1

    III.2804/2   Katalog on-line
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej” : wybór Ÿródeł 
/ oprac. Agnieszka Jagodzińska ; oprac. merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) Ewa Geller ; przekł. Agnieszka Jagodzińska, Aleksandra […]
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria ; Wrocław : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 286, [3] s. : il. ; 24 cm.
(ródła ; 2 )
ISBN 978-83-61978-91-6

    III.2048/11   Katalog on-line
Ludzie i prace „Oneg Szabat” 
/ oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – LXXII, [1], 428 s. : il. ; 25 cm + Dokumenty : dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 11 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-81-6 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1216-5) (WUW)

    I.10029 Podr.   Katalog on-line
Lustro : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej 
/ pod red. Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2013. – 238 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-63352-15-8

    I.10030   Katalog on-line
Lustro : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej 
/ pod red. Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2013. – 238 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-63352-15-8

    I.10032 SHG Pozn.   Katalog on-line
Lustro : teksty o kulturze œredniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej 
/ pod red. Wojciecha Brojera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, cop. 2013. – 238 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-63352-15-8

    I.7648/7   Katalog on-line
Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje = L’viv : misto, suspil’stvo, kul’tura : studii z istorii L’vova. 7, Organi vladi, urâdniki, institucii 
/ pod red. […]
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 558 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 560 )
ISBN 978-83-7271-605-7

    II.13158   Katalog on-line
Lwowskie œrodowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939) 
/ Joanna Pisulińska.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – 358 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-796-6

    III.2038/27   Katalog on-line
Macht und Spiegel der Macht : Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik 
/ Hrsg. von Norbert Kersken und Grischa Vercamer.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. – 491, [1] s. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 27 )
ISBN 978-3-447-06886-4

    I.9017/15   Katalog on-line
Małe miasta : tradycje walk o niepodległoœć 
/ red. Mariusz Zemło.
Lublin : Wydawnictwo KUL ; Supraœl : Collegium Suprasliense, 2013. – 451, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Acta Collegii Suprasliensis ; t. 15 )
ISBN 978-83-7702-562-8

    II.9356/6 Podr.   Katalog on-line
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej 
/ red. naukowy Mateusz Rodak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 361 s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 6 )
ISBN 978-83-63352-19-6

    II.9357/6   Katalog on-line
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej 
/ red. naukowy Mateusz Rodak.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 361 s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 6 )
ISBN 978-83-63352-19-6

    II.13067   Katalog on-line
Maria Konopnicka : opowieœć o niezwykłej kobiecie 
/ Zofia Chyra-Rolicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej.
Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. – 303, [1] s. : il. (również kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7051-699-4

    I.10078   Katalog on-line
Martin Gruneveg (otec Venceslav): duhovnik Mariny Mnišek : zapiski o torgovoj poezdke v Moskvu v 1584-1585 gg. 
/ sost. A. L. Horoškevič ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut slavânovedeniâ. Institut rossijskoj istorii.
Moskva : Pamâtniki istoričeskoj mysli, 2013. – 383, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-88451-316-7

    II.13124/4   Katalog on-line
Mărturii româneđsti peste hotare : creatii româneđsti đsi izvoare despre români in colectii din străinătate : serie nouă. 4 Polonia – Rusia 
/ Virgil Cândea ; ed. coord.: Ioana Feodorov đsi Andrei Timotin.
Bucuređsti : Editura Biblioteca Bucuređstilor, 2012. – XXXII, 465 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-973-8369-69-6
ISBN 978-606-8337-38-8 Vol. 4

    II.10396/3   Katalog on-line
Materiały Ÿródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669 
/ oprac. Henryk Gmiterek ; [wstęp Henryk Gmiterek] ; The Central Archives for the History of […]
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 252, [3] s. ; 25 cm.
(Judaica Lublinensia ; vol. 3 )
ISBN 83-227-2485-3

    I.10108   Katalog on-line
Mazowieckie Sšdy Ziemskie (1588-1648) : organizacja – funkcjonowanie – postępowanie 
/ Adam Moniuszko.
Warszawa : Wydawnictwo Campidoglio, 2013. – 364 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-927476-7-3

    II.12988 Podr.   Katalog on-line
Mazowieckie œrodowisko dworskie Janusza Starszego : studium społeczne 
/ Małgorzata Wilska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2012. – 159, [1] s., [26] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-229-9

    II.12990 ZAH   Katalog on-line
Mazowieckie œrodowisko dworskie Janusza Starszego : studium społeczne 
/ Małgorzata Wilska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2012. – 159, [1] s., [26] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-229-9

    II.12991 SHG Pozn.   Katalog on-line
Mazowieckie œrodowisko dworskie Janusza Starszego : studium społeczne 
/ Małgorzata Wilska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2012. – 159, [1] s., [26] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-229-9

    C.196 – Vol. 15 z.1,2   Katalog on-line
Mediaevalia Historica Bohemica 
/ Historický ústav. Československá akademie véed.
Praha : Historický ústav CSAV, 1991-. – 21 cm.

    II.13077   Katalog on-line
The memoirs of General the Lord Ismay 
/ [Hesting Lionel Ismay].
London [etc.] : Heinemann, 1960. – IX, [5], 486 s., [1] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm.

    II.13161   Katalog on-line
Miasta i ludzie : sacrum i profanum : studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane profesorowi Jerzemu Motylewiczowi 
/ pod red. Pawła Graty i Beaty Lorens.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – [4], 464 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-853-6

    II.13143   Katalog on-line
Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku : wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze i kulturowe (do 1939 r.) 
/ red. nauk. Janusz Szczepański, Romuald Turkowski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo […]
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 343, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7549-171-5 (AH)
ISBN 978-83-7545-450-5 (ASPRA-JR)

    II.13122   Katalog on-line
Miasto bez rabina nie może istnieć : rabini, podrabini i kandydaci na rabinów Guberni Warszawskiej w latach 1888-1912 = A city without a rabbi cannot exist : rabbis, assistant rabbis and candidates for rabbis in the Warsaw […]

Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicš, 2012. – 181 s. : il. ; 23 x 24 cm.
ISBN 978-83-62421-55-8

    III.2942/1   Katalog on-line
Michaił Bakunin : życie i myœl. T. 1, Od religii miłoœci do filozofii czynu (1814-1848) 
/ Antoni A. Kamiński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – 736 s., [16] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7695-260-4; błędny 9788370112604

    III.2942/2   Katalog on-line
Michaił Bakunin : życie i myœl. T. 2, Podpalacz Europy, (1848-1864) 
/ Antoni A. Kamiński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – 542 s., [32] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7695-090-7

    I.10100   Katalog on-line
Między obyczajem a prawem : kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku 
/ Maria Bogucka.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 302 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-278-7

    I.10009   Katalog on-line
Między politykš idei a politykš interesu: życie polityczne II RP w myœli œrodowisk katolickich 
/ Jarosław Macała.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 237, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-449-0

    III.1062/20 – T. 20   Katalog on-line
Miscellanea Historico-Archivistica 
/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa ; ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985-. – 24 cm.

    II.12992   Katalog on-line
Misja pułkownika Boissimene : meandry polityki zagranicznej Hiszpanii Filipa V 
/ Cezary Taracha ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii i Kultury Krajów Języka […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 185 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7702-458-4

    II.13048 Podr.   Katalog on-line
Mit a rzeczywistoœć : przestępczoœć osób narodowoœci żydowskiej w II Rzeczypospolitej : casus województwa lubelskiego 
/ Mateusz Rodak.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2012. – 214 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-257-2

    II.13049   Katalog on-line
Mit a rzeczywistoœć : przestępczoœć osób narodowoœci żydowskiej w II Rzeczypospolitej : casus województwa lubelskiego 
/ Mateusz Rodak.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2012. – 214 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-257-2

    II.13136/1   Katalog on-line
Mit Gott rechnen : Katholische Reform und politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen-Litauen 
/ Damien Tricoire.
Göttingen ; Bristol, Conn. : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2013. – 462 s. : il. ; 24 cm.
(Religiöse Kulturen im Europa der Neuzeit ; Bd. 1 )
ISBN 978-3-525-31018-2
ISBN 978-3-647-31018-3 (E-book)

    I.10020   Katalog on-line
Mit Zachodu po rozbiorach : recepcja kultury zachodnioeuropejskiej na ziemiach polskich w okresie póŸnego Oœwiecenia 
/ Piotr Żbikowski.
Kraków : Collegium Columbinum, 2011. – 218 s. ; 17 cm.
(Ksišżki bez Kantów, 1733-4845 )
ISBN 978-83-7624-026-8

    A.346/110 – Vol. 110 (2012)   Katalog on-line
Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 
/ Historisches Museum der Pfalz.
Speyer : Historisches Museum der Pfalz, 1870-. – 23 cm.

    A.112/121 – Vol. 121(2013), z.1,2   Katalog on-line
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. 

Innsbruck : Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1880-. – 24 cm.

    I.10018/2   Katalog on-line
Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna : studia i materiały. T. 2 
/ pod red. Eugeniusza Ponczka, Andrzeja Sepkowskiego.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 346 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-272-4

    II.12760/2   Katalog on-line
Mobilizacja marcowa 1939. T. 2, Dokumenty i relacje 
/ [red. nauk. tomu Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, 2012. – 592 s., [1] k. map złoż. : il. ; 24 cm.
(Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2084-1337 ; T. 2 )
ISBN 978-83-934259-5-2 (CAW)
ISBN 978-83-63374-98-3 (Tetragon)

    II.13150   Katalog on-line
Moc ducha wytrwania 
/ Tadeusz Kondracki.
Warszawa : Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2013. – 318, [2] s., [30] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Warszawskie Termopile 1939 )
ISBN 978-83-89205-33-9

    I.10004   Katalog on-line
The modernist imagination : intellectual history and critical theory : essays in honor of Martin Jay 
/ ed. by Warren Breckman [et al.]. – 1st paperback ed.
New York ; Oxford : Berghahn Books, 2011. – XXXIX, [1], 417 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-84545-428-9 (hbk.)
ISBN 978-0-85745-307-5 (pbk.)

    III.2972/9   Katalog on-line
Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen 
/ Eduard Mühle (Hg.).
Berlin : Akademie-Verlag, cop. 2013. – 556 s. : il. ; 25 cm.
(Stiftungsgeschichten ; Bd. 9 )
ISBN 978-3-05-005926-6
ISBN 978-3-05-006374-4 eISBN

    I.9856/14   Katalog on-line
A monarchy of letters : royal correspondence and English diplomacy in the reign of Elizabeth I 
/ Rayne Allinson.
New York : Palgrave Macmillan, 2012. – XIII, [5], 251 s. : il. ; 22 cm.
(Queenship and Power )
ISBN 978-0-230-11285-8

    II.12980   Katalog on-line
Morality and masculinity in the Carolingian empire 
/ Rachel Stone.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. – XVII, [3], 399 s. : il. ; 24 cm.
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series ; 81) )
ISBN 978-1-107-00674-4 (hardback)

    III.2925   Katalog on-line
Mors sola victris, gloria victis : 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864 : katalog wystawy 
/ oprac. zbiorowe: [Dorota Lewandowska et al.].
Warszawa : AGAD : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2012. – 135 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-935137-1-0
ISBN 978-83-62421-53-4

    II.13104   Katalog on-line
Morze wódki : przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym 
/ Raimo Pullat, Risto Pullat ; tł. z jęz. est. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska.
Kraków: Polska Akademia Umiejętnoœci, 2013. – 501, [2] s., [1] k. zloż. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7676-152-7

    A.170/114 – Vol. 119 (2013), z.1,2   Katalog on-line
Moyen Âge : bulletin d’histoire et de philologie. 

Bruxelles : [s.n.], 1888-. – 24 cm.

    A.170/118 – Vol. 118 (2012), z. 1, 2, 3-4   Katalog on-line
Moyen Âge : bulletin d’histoire et de philologie. 

Bruxelles : [s.n.], 1888-. – 24 cm.

    I.10067   Katalog on-line
N. K. N. : zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego 
/ Konstanty Srokowski.
Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1923 (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka). – VII, [1], 380 s. ; 23 cm.

    II.13055   Katalog on-line
Na rozstajnych drogach : Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313 
/ Agnieszka Teterycz-Puzio ; Akademia Pomorska w Słupsku.
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012. – 512, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7467-177-4

    II.13115   Katalog on-line
Najdawniejszy kalendarz gnieŸnieński : według Kodeksu MS 1 
/ wyd. Bogdan Bolz.
Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. – 163 s. : faks. ; 24 cm.
(Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; T. 24, z. 1 )

    I.9746/5   Katalog on-line
Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich. Cz. 1, Bulla GnieŸnieńska z r. 1136 
/ wyd. Olga Łaszczyńska.
Poznań : Księgarnia Akademicka, 1947. – 20 s. ; 22 cm.
(Biblioteka ródeł Historycznych ; 5 )

    I.10090/2   Katalog on-line
Nakanune Holokosta : front litovskih aktivistov i sovetskie repressii v Litve, 1940-1941 gg. Sbornik dokumentov 
/ sostavitel’ A. R. Dukov.
Moskva : Fond sodejstviâaktual’nym istoričeskim isledovaniâm „Istoričeskaâ pamât”, 2012. – 535, [1] s. ; 22 cm.
(Seriâ „Vostočnaâ Evropa XX Vek” ; vyp. 2 )
ISBN 978-5-9990-0018-7

    II.13056   Katalog on-line
Narodowe widowiska kulturowe : uroczystoœci żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce (1815-1914) 
/ Magdalena Piotrowska.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. – 275, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Kolekcja Teatralna )
(Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 131 )
ISBN 978-83-232-2336-8

    III.3032/1 Podr.   Katalog on-line
Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów œredniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1 
/ pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasz Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2012. – 726 s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-60-8

    III.3033/1   Katalog on-line
Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów œredniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1 
/ pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasz Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2012. – 726 s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-60-8

    III.3032/2 Podr.   Katalog on-line
Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów œredniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 2 
/ pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasz Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2012. – S. [6], 733-1416, [27] s. tabl., [1] k. złoż. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-60-8

    III.3033/2   Katalog on-line
Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów œredniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 2 
/ pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasz Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu […]
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2012. – S. [6], 733-1416, [27] s. tabl., [1] k. złoż. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61033-60-8

    C.52 – Vol.119(2013)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce 
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    I.10082/1   Katalog on-line
The nation should come first : Marxism and historiography in East Central Europe 
/ Maciej Górny ; transl. by Antoni Górny.
Frankfurt am Main : Peter Lang, cop. 2013. – 302 s. : 22 cm.
(Warsaw Studies in Contemporary History, 2195-1187 ; vol. 1 )
ISBN 978-3-631-64512-3

    II.13066   Katalog on-line
The nation’s brightest and noblest : narrative identity and empowering accounts of the Ukrainian intelligentsia in post-1991 L’viv 
/ Eleonora Narvselius.
Linköping : Linköping University. Department of Social and Welfare Studies, 2009. – [6], 318 s.. [1] k. luŸ. : il. ; 24 cm.
(Linköping Studies in Arts and Science , ISSN 0282-9800 ; 488 )
ISBN 978-91-7393-578-4

    II.13156   Katalog on-line
Nawracanie Żydów na ziemiach polskich : Misja Barbikańska w Białymstoku 
/ Tomasz Wiœniewski.
ŁódŸ : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. – 256 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7729-190-0

    III.2962   Katalog on-line
Nazewnictwo miejskie Łodzi 
/ Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – 264 s., [4] s. tabl. : il. kolor., err.; 25 cm.
ISBN 978-83-7525-751-9

    II.10385 SHG Pozn. – T. 8(2009) O-Pn   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia – pochodzenie – zmiany. 1- 
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł: Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10357/4   Katalog on-line
Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821-1939. T. 4, 1859-1861 
/ oprac. Andrzej Tadeusz Tyszka ; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Warszawa : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2012. – VIII, 428 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87407-09-4

    II.13106/25   Katalog on-line
A nemesi társadalom a középkori Ung megyében 
/ Engle Pál.
Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 1998. – 179, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Társadalom- és Mîuvelîodéstörténeti Tanulmányok, 0238-2180 ; 25 )
ISBN 963-8312-59-9

    I.10017   Katalog on-line
Nestor Machno w Polsce 
/ Michał Przyborowski, Dariusz Wierzchoœ.
Poznań : Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, 2012. – 274, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-933082-1-7

    II.1630/25 Podr. – Bd. 25   Katalog on-line
Neue deutsche Biographie. Bd. 1- 
/ hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Berlin : Duncker & Humblot, 1953 -. – Wol. ; 26 cm.
ISBN 3-428-00181-8 (Gesamtausgabe)

    II.13023   Katalog on-line
Niedobrani sojusznicy : ambasadorzy Roosevelta w ZSRR 
/ Bogdan Grzeloński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 394, [2] s ; 24 cm.
(Trudny Wiek XX )
ISBN 978-83-01-17261-9

    B.149 – Vol. 19(2012) nr 37-40   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć 
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    I.8380/54   Katalog on-line
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981 : wybór dokumentów 
/ wybór i oprac. Kamil Dworaczek.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu , 2012. – 591, [1] s. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 54 )
ISBN 978-83-7629-395-0

    III.3044   Katalog on-line
Niezłomni w epoce fałszywych proroków : œrodowisko „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948) 
/ Tomasz Sikorski, Marcin Kulesza.
Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2013. – 1006, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60748-38-1

    II.13185 Podr.   Katalog on-line
Nobiles Sandomirienses : rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów 
/ Jan Wroniszewski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2013. – 273, [2] s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-63-9

    II.13186   Katalog on-line
Nobiles Sandomirienses : rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów 
/ Jan Wroniszewski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2013. – 273, [2] s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-63-9

    III.2963   Katalog on-line
Noc morderców : kaŸń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej 
/ Dieter Schenk ; przekł. Paweł Zarychta.
Kraków : Wysoki Zamek, 2011. – 432, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-931373-5-0

    A.246 – 2013 z. 1-6   Katalog on-line
Novaâ i Novejšaâ Istoriâ. 

Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1957-. – 26 cm.

    C.104 – R. 2013 z. 1-12   Katalog on-line
Nowe Ksišżki : przeglšd nowoœci wydawniczych 
/ [Polskie Towarzystwo Wydawców Ksišżek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

    III.2741/9   Katalog on-line
Nowoczesnoœć jako Ÿródło cierpień 
/ Marci Shore ; przeł. Michał Sutowski.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. – 251, [5] s. ; 24 cm.
(Seria Historyczna ; 9 )
ISBN 978-83-62467-89-1

    II.7839/27   Katalog on-line
O edytorstwie Ÿródeł osiemnastowiecznych 
/ [red. Marcin Cieński et al.].
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – 310 s. : il. ; 24 cm.
(Wiek Oœwiecenia, 0137-6942 ; 27 )

    I.10095   Katalog on-line
O jakš wojnę walczyliœmy? : teksty z lat 1984-2013 
/ Jerzy Kochanowski.
Gdańsk : Muzeum II Wojny Œwiatowej ; Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2013. – 255, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7674-259-5
ISBN 978-83-63029-19-7

    III.3016   Katalog on-line
O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym : dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926 
/ Mariusz Wołos.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. – 460, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-05082-8

    III.2986   Katalog on-line
O Polskš Republikę Rad : działalnoœć polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922 
/ Konrad Zieliński.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 352 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-269-0

    II.13002   Katalog on-line
O Polskę z Wilnem i Lwowem : Zwišzek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955) 
/ Paweł Gotowiecki.
Warszawa ; Wydawnictwo Neriton ; Fundacja Historia i Kultura, 2012. – 315 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-247-3

    II 13002   Katalog on-line
O Polskę z Winem i Lwowem : zwišzek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955) 
/ Paweł Gotowiecki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Fundacja Historia i Kultura , 2012. – 315 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-247-3

    I.9985 Podr.   Katalog on-line
O œredniowieczu 
/ Bronisław Geremek ; wybór art. i przedm. Hanna Zaremska ; oprac. Hanna Zaremska i Agnieszka Niegowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63352-01-1

    I.9986   Katalog on-line
O œredniowieczu 
/ Bronisław Geremek ; wybór art. i przedm. Hanna Zaremska ; oprac. Hanna Zaremska i Agnieszka Niegowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63352-01-1

    I.9987 SHG Pozn.   Katalog on-line
O œredniowieczu 
/ Bronisław Geremek ; wybór art. i przedm. Hanna Zaremska ; oprac. Hanna Zaremska i Agnieszka Niegowska.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63352-01-1

    II.13109   Katalog on-line
Oberste Heeresleitung und Balkan : im Weltkrieg 1914-1918 
/ Carl Mühlmann.
Berlin : Wilhelm Limpert, 1942. – 295 s. ; 24 cm.

    II.13172   Katalog on-line
Ocaleni od zagłady : losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej 
/ Stanisław Jaczyński.
Warszawa : Bellona, 2012 – 374, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-11-12478-3

    II.13057   Katalog on-line
Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158) : w służbie monarchów Rzeszy : relacje czeskich Ÿródeł narracyjnych o wyprawach Przemyœlidów 
/ Joanna Sobiesiak.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 148 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-083-2

    II.13163/1   Katalog on-line
Od Palemona do Giedymina : wczesnonowożytne wyobrażenia o poczštkach Litwy. Cz. 1, W kręgu latopisów litewskich 
/ Jan Jurkiewicz. – Wyd. 2 uzup.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 318, [1] s., [5] s. tabl. (w tym 1 złoż.) ; 24 cm.
(Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 221 )
ISBN 978-83-232-2549-2

    A.362/186/2013   Katalog on-line
Od ziemi rodzinnej ku ojczyŸnie ideologicznej : ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Œlšska (1871-1933) 
/ Joanna Nowosielska-Sobel.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 771 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 0524-4498 ; 186 )
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; no 3491 )
ISBN 978-83-229-3380-0

    A.512 Podr./56 – Vol. 56 (2012)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    A.513/56 – Vol. 56 (2012)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    I.8635/87   Katalog on-line
Ogniwo terroru : Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie 
/ Bogdan Sekœciński ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 336 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 87 )
ISBN 978-83-7629-415-5

    I.10101   Katalog on-line
Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny : Senat w rzeczywistoœci społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego 
/ Mikołaj Getka-Kenig.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 228 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7543-263-3

    I.10083   Katalog on-line
Okruchy przeszłoœci 
/ Alexander Kraushar.
Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff – G. Gebethner i Spółka, 1913 (Kraków : W. L. Anczyca i Spólki). – [2], II, 350 s. : il. ; 21 cm.

    II.12968   Katalog on-line
On the frontier of Latin Europe : integration and segregation in Red Ruthenia, 1350-1600 
/ ed. by Thomas Wünsch and Andrzej Janeczek ; [Engl. transl. Paul Barford et al.] ; Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy […]
Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2004. – 242 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 83-89499-17-7

    II.12969   Katalog on-line
Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810) : struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie 
/ Przemysław Wiszewski.
Poznań ; Wrocław : Wydaw. Historyczne, 2003. – 538, [539-542] s., [14] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych , ISSN 0067-2793 ; nr 63 )
ISBN 83-7393-005-1

    II.12557/3   Katalog on-line
Opisanie krótkie niektórych interessów wewnętrznych Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1762 traktowanych z francuzkiego jezyka na polski przełożone za pozwoleniem zwierzchnoœci w drukarni miclerowskiej wydane R. P. […]

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. – XLIII, [5], 57 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Staropolska Myœl Polityczna ; 3 )
ISBN 978-83-7638-168-8

    II.12983   Katalog on-line
Order and chivalry : knighthood and citizenship in late medieval Castile 
/ Jesús D. Rodríguez-Velasco ; transl. by Eunice Rodríguez Ferguson.
Philadelphia ; Oxford : University of Pennsylvania Press, cop. 2010. – 292 s. ; 24 cm.
(Middle Ages Series )
ISBN 978-0-8122-4212-6 (hardcover : acid-free paper)

    II.10404/6   Katalog on-line
Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Œlšsku w XIII-XVIII w. 
/ red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 348 s. ; 23 cm.
(Między Zachodem a Wschodem ; t. 6 )
ISBN 978-83-7780-777-4

    II.13170   Katalog on-line
Ormianie : historia zapomnianego ludobójstwa 
/ Yves Ternon ; przekł. Wawrzyniec Brzozowski.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. – 343, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Historiai )
ISBN 83-233-2072-1

    I.8233/8   Katalog on-line
Osadnyj spisok 1618 g. 
/ sost. toma U. V. Anhimuk, A. P. Pavlov.
Moskva ; Varšava : Drevlehranilise, 2009. – 682, [3] s. : il. ; 22 cm.
(Pamâtniki Istorii Vostočnoj Evropy. Istočniki XV-XVII vv. ; t. 8 )
ISBN 978-5-93646-159-0

    II.13089   Katalog on-line
Osman Pascha, der letzer grosse Wesier Bosniens, und seine Nachfolger 
/ hinterlassene Aufzeichnungen von Josef Koetschef ; veröffentlich von Georg Grassl.
Sarajevo : Daniel A. Kajon, 1909. – II, [5], 87 s. ; 24 cm.

    III.2048/13   Katalog on-line
Ostatnim etapem przesiedlenia jest smierć : Pomiechówek, Chełmo [!] nad Nerem, Treblinka 
/ oprac. Ewa Wiatr, Barbara Engelking, Alina Skibińska ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – VI, [2], 243 s. : il. ; 25 cm + Dokumenty : dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 13 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-85-4 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1240-0 (WUW)

    A.349 – Vol.61 (2012), z.1-2   Katalog on-line
Ostkirchliche Studien. 

Würzburg : Augustinus Verlag, 1952-. – 25 cm.

    I.10064   Katalog on-line
Die Ostprovinzen des alten Polenreichs : (Lithauen u. Weissruthenien, die Landschaft Chełm – Ostgalizien – die Ukraina) 
/ Leon Wasilewski.
Krakau : Zentral Verlasgbureau des Polnischen Obersten Nationalkomitees, 1916. – 364 s., [3] k. tabl. : mapy ; 22 cm.

    III.2907/44   Katalog on-line
The Ottoman Crimean War (1853-1856) 
/ by Candan Badem.
Leiden ; Boston : Brill, 2010. – XVI, 432 s. : il. ; 25 cm.
(The Ottoman Empire and its Heritage, 1380-6076 ; vol. 44 )
ISBN 978-90-04-18205-9

    II.12982   Katalog on-line
Ovid in the Middle Ages 
/ ed. by James G. Clark, Frank T. Coulson, Kathryn L. McKinley.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. – XII, 327 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-00205-0 (handback)

    II.7805/29   Katalog on-line
The Palatine wedding of 1613 : Protestant alliance and court festival 
/ ed. by Sara Smart and Mara R. Wade.
Wiesbaden : Harrassowitz, 2013. – 662 s. : il. ; 25 cm.
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung , 0724-956X ; Bd. 29 )
ISBN 978-3-447-10014-4

    A.203 – R. 2013, z.1/21   Katalog on-line
Pamięć i Sprawiedliwoœć : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. 

Warszawa : IPN, 1995-1998, 2002-. – 24 cm.

    A.203 – R. 2012, z.1/19, z. 2/20   Katalog on-line
Pamięć i Sprawiedliwoœć : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. 

Warszawa : IPN, 1995-1998, 2002-. – 24 cm.

    I.10112   Katalog on-line
Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego Ludwika Żychlińskiego 
– Wyd. 1. powojenne.
Pruszków : Ksišżnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2013. – 250, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62144-20-4

    III.2998   Katalog on-line
Pamiętniki króla Stanisława Augusta : antologia 
/ wybór tekstu Dominique Triaire, przekł. Wawrzyniec Brzozowski, wstęp Anna Grzeœkowiak-Krwawicz ; red. Marek Dębowski.
Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2013. – 573 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Biblioteka Łazienek Królewskich )
ISBN 978-83-935584-6-9

    I.9980   Katalog on-line
Pamiętniki pensjonarki : zapiski z czasów edukacji w Paryżu (1771-1779) 
/ Apolonia Helena Massalska ; wstęp i oprac. Małgorzata Ewa Kowalczyk ; przekł. z jęz. fr. Anna Pikor-Póltorak.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 199, [2] s., [19] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-215-9

    III.2965/1   Katalog on-line
Pamiętniki żołnierzy baonu AK „Zoœka”. T. 1, Wola 
/ [wybór tekstów i red. poprzednich wyd. Tadeusz Sumiński ; red. tekstów dotychczas niepublikowanych Janina Snitko-Rzeszut]. – Wyd. 7 rozszerz.
Warszawa : Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zoœka”, [2012]. – 302, [2] s., XXXIX s. tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-933302-1-8

    III.2965/2   Katalog on-line
Pamiętniki żołnierzy baonu AK „Zoœka”. T. 2, Starówka 
/ [wybór tekstów i red. poprzednich wyd. Tadeusz Sumiński ; red. tekstów dotychczas niepublikowanych Janina Snitko-Rzeszut]. – Wyd. 7 rozsz.
Warszawa : Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zoœka”, [2012]. – 192 s., XXXIX, [1] s. tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-933302-1-8

    III.2965/3   Katalog on-line
Pamiętniki żołnierzy baonu AK „Zoœka”. T. 3, Czerniaków 
/ [wybór tekstów i red. poprzednich wyd. Tadeusz Sumiński ; red. tekstów dotychczas niepublikowanych Janina Snitko-Rzeszut]. – Wyd. 7 rozszerz.
Warszawa : Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zoœka”, [2012]. – 400 s., XXXIX, [1] s. tabl. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-83-933302-1-8

    II.13076/4   Katalog on-line
Papiers intimes du Colonel House. T. 4, La fin de la guerre 
/ publiés par Charles Seymour ; traduction de B. Mayra et du lieutenant-colonel de Fonlongue.
Paris : Payot, 1931. – 560 s. ; 23 cm.
(Collection de Mémoires, Études et Documents pour Servir a l’Histoire de la Guerre Mondiale )

    I.10002/20   Katalog on-line
Paris in the time of Ignatius of Loyola (1528-1535) 
/ Philippe Lécrivain ; transl. by Ralph C. Renner.
St. Louis : Institute of Jesuit Sources, cop. 2011. – 192 s., [24] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Series 2: Modern Scholarly Studies about the Jesuits, in English Translations ; no. 20 )
ISBN błędny 978-1-880810-77-8

    C.32 – 2013 z. 218, 219, 220,221   Katalog on-line
Past & Present : a journal of scientific history. 

Oxford, U.K. : Oxford University Press, 1952-. – 22 cm.

    I.10071   Katalog on-line
Peacemaking 1919 
/ by Harold Nicolson. – New ed., re-set and with new introd.
London : Constable and Co, 1944. – XXII, 378 s, : il. ; 23 cm.

    III.2922 SHG Pozn.   Katalog on-line
Per mulierem… : kobieta w dawnej Polsce – w œredniowieczu i w dobie staropolskiej 
/ Katarzyna Justyniarska-Chojak, Sylwia Konarska-Zimnicka ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Historii.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – 495 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7181-741-0

    II.11209/125   Katalog on-line
Performative Geschichtsschreibung : Forster, Herder, Schiller, Archenholz und die Brüder Schlegel 
/ Stephan Jaeger.
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2011. – XI, [1], 384 s. ; 24 cm.
(Hermaea : germanistische Forschungen. Neue Folge, 0440-7164 ; Bd. 125 )
ISBN 978-3-11-025908-7
ISBN 978-3-11-026085-4 (e-ISBN)

    II.13079   Katalog on-line
The persecution of the Catholic Church in German-occupied Poland : reports presented by H. E. Cardinal Hlond, primate of Poland, to Pope Pius XII, Vatican broadcasts, and other reliable evidence 
/ pref. by A. Hinsley.
London : Burns Oates, 1941. – X, 123, [2] s., [7] k. fot., [1] k. map ; 22 cm.

    I.10107   Katalog on-line
Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie : studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku 
/ Leszek Wetesko.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 280 s. : il. ; 21 cm.
(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 223 )
ISBN 978-83-232-2603-1

    I.10102/22   Katalog on-line
Pierwsze pokolenie polskich jezuitów w œwietle biografii i egzaminów 
/ Justyna Łukaszewska-Haberkowa.
Kraków : Wydawnictwo WAM : Akademia Ignatianum, 2013. – 364 s. ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich ; t. 22 )
ISBN 978-83-7614-123-7 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7767-842-8 (WAM)

    II.13095   Katalog on-line
Plebiscyt i powstania œlšskie 1919-1921 – po 90. latach 
/ pod red. nauk. Michała Lisa, Leokadii Drożdż ; Stowarzyszenie Instytut Œlšski, PIN – Instytut Œlšski w Opolu.
Opole : Wydawnictwo Instytut Œlšski, 2012. – 151, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-286-9
ISBN 978-83-7511-155-2

    III.2974 Podr.   Katalog on-line
Płocczanie znani i nieznani : słownik biograficzny 
/ Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański.
Płock : Ksišżnica Płocka, 2002. – 710, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-88028-14-6

    II.13129   Katalog on-line
Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku 
/ pod. red. nauk. Henryka Lulewicza i Marka Wagnera ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Towarzystwo […]
Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. – 416 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62447-08-4

    III.2952   Katalog on-line
Podolacy : obóz polityczny i jego liderzy 
/ Artur Górski.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 340 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-790-8

    II.7839/28   Katalog on-line
Podróż 
/ [red. Marcin Cieński [et al.].
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 282 s. : il. ; 24 cm.
(Wiek Oœwiecenia, 0137-6942 ; 28 )

    I.10098   Katalog on-line
Podróż husytów do Bazylei 
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 133 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-20-2

    I.10099 Podr.   Katalog on-line
Podróż husytów do Bazylei 
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 133 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-20-2

    I.10080   Katalog on-line
Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… : fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752 
/ wyd. Jerzy Dygdała.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 146 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-14-1

    I.10081Podr.   Katalog on-line
Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… : fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752 
/ wyd. Jerzy Dygdała.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 146 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-14-1

    II.13072   Katalog on-line
Podziały majštkowe szlachty koronnej w XVII wieku 
/ Jacek Pielas.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. – 401, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7133-538-9

    I.9982/1   Katalog on-line
Pohodžennâ Rusi. T. 1, Starodavni skandinavs’ki džerela (krim islands’kih sag) 
/ Omelân Pricak ; Institut shodoznavstva im. A. Krims’kogo, Nacional’noi Akadeii nauk Ukraini.
Kiiv : Vidavnictvo „Oberegi”, 1997. – 1073, [1] s. ; 22 cm.
(Kiivs’ka Biblioteka Davn’ogo Ukrains’kogo Pis’menstva. Studii ; t. 2 )
ISBN 966-513-100-1

    II.13001   Katalog on-line
Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony 
/ Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – XXXVII, [1], 328 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-781-6

    I.10037   Katalog on-line
Polâki na Kubani : istoričeskie očerki 
/ Aleksandr Selickij ; Kubanskij gosudarstvennyj universitet [et. al.].
Krasnodar : Kubanskij gosudarstvennyj universitet, cop. 2008. – 174, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-5-8209-0636-7

    I.10039   Katalog on-line
Polâki v Rossii : epohi i sud’by = Polacy w Rosji : epoki i losy 
/ [red. kol. H. Gralâ, A. L. Petrovskij, A. I. Selickij (otv. red.)] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii [et al.].
Krasnodar : Kubanskij gosudarstvennyj universitet [etc.], 2009. – 292, [4] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-5-904423-06-3

    I.10038   Katalog on-line
Polâki v Rossii : vehi istorii = Polacy w Rosji : etapy dziejów 
/ [red. kol. H. Gralâ, A. L. Petrovskij, A. I. Selickij (otv. red.)] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii [et al.].
Krasnodar : Kubanskij gosudarstvennyj universitet [etc.], 2008. – 281, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-8209-0635-0

    I.10070   Katalog on-line
Polen aus erster Hand : Geschichte und Gegenwart in Berichten und Dokumenten 
/ [hrsg. von] Klaus Staemmler.
Würzburg : Arena, 1975. – 259 s. : il., mapy, portr. ; 22 cm.
ISBN 3-401-03755-2

    I.10087   Katalog on-line
Polen und das Jahr 1863 
/ von Heinrich von Halban.
Wien : im Selbstverlage des Verfassers, 1895. – [2], 70 s. ; 23 cm.

    I.10066   Katalog on-line
Die Polen und der Weltkrieg : ihre politische und wirtschaftliche Entwicklung in Russland, Preussen und Österreich 
/ A. von Guttry. – 5. Aufl.
München ; Berlin : Georg Müller, 1915. – XXII, 307 s., [2] k. map, [1] k. mapy złoż. ; 21 cm.

    II.12972   Katalog on-line
Polesie w polityce rzšdów II Rzeczypospolitej 
/ wstęp i oprac. nauk. Wojciech Œleszyński ; współpr. Anna Jodzio.
Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku ; Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2009. – 262, [1] s. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej )
ISBN 978-83-60448-93-9 (Avalon)

    I.10021   Katalog on-line
The policies and politics of Pope Pius XII : between diplomacy and morality 
/ Frank J. Coppa.
New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2011. – VIII, 205, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4331-0521-0

    II.13164   Katalog on-line
Polish perspectives on American history : insights, interpretations, revisions 
/ ed. by Halina Parafianowicz.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 359 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-358-2

    C.41 – Vol. 58(2013), z.1,2   Katalog on-line
The Polish Review : a quarterly published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America. 

New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1956-. – 22 cm.

    C.41 – Vol. 57(2012) z.1-4   Katalog on-line
The Polish Review : a quarterly published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America. 

New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1956-. – 22 cm.

    I.10013   Katalog on-line
Polityka zagraniczna Polski, 1938-1939 : cztery decyzje Józefa Becka 
/ Marek Kornat.
Gdańsk : Wydawnictwo Oskar : Muzeum II Wojny Œwiatowej, 2012. – 625, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-63709-10-5
ISBN 978-83-63029-08-1

    II.13111   Katalog on-line
Die polnische frage als problem der europäischen politik 
/ von Walther Recke.
Berlin : Georg Stilke, 1927. – 399 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.

    II.12979/1 Podr.   Katalog on-line
Polnyj pravoslavnyj bogoslovskij enciklopedičeskij slovar’. T. 1, [A-I]. 
– Reprintnoe izd.
Moskva : „Vozroždenie”, 1992. – 1120 łamów ; 23 cm.
ISBN 5-87744-004-7 (t. 1)
ISBN 5-87744-003-9

    II.12979/2 Podr.   Katalog on-line
Polnyj pravoslavnyj bogoslovskij enciklopedičeskij slovar’. T. 2. 
– Reprintnoe izd.
Moskva : „Vozroždenie”, 1992. – [4] s., łamy [1129]-2464 ; 23 cm.
ISBN 5-87744-005-5 (t. 2)
ISBN 5-87744-003-9

    I.10068/1   Katalog on-line
Pologne : 1919-1939. Vol. 1, Vie politique et sociale. 

Neuchatel : La Baconniére, 1946. – 589 s. : mapy ; 22 cm.

    I.10069   Katalog on-line
La Pologne attend : quelques articles pour rompre le silence 
/ Edmond Privat.
Geneve : Atar, 1916. – 93, [2] s. ; 19 cm.

    III.3008/1, cz.1   Katalog on-line
Polscy uchodŸcy w Rumunii 1939-1947 : dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii. T. 1, cz. 1 
/ [red. nauk. Florin Anghel et al. ; przekł. Calitate et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Bukareszt : Narodowe Archiwa Rumunii, 2013. – CLIX, [1], 739 s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-397-4

    III.3008/1, cz.2   Katalog on-line
Polscy uchodŸcy w Rumunii 1939-1947 : dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii. T. 1, cz. 2 
/ [red. nauk. Florin Anghel et al. ; przekł. Calitate et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Bukareszt : Narodowe Archiwa Rumunii, 2013. – S. [5], 746-1575, [1] ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-397-4

    B.155 Podr. – Vol. 11 (2013)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    B.156 – Vol. 11(2013)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziejów Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    III.2958   Katalog on-line
Polska generalicja w opiniach Marszałka Piłsudskiego 
/ [red. nauk. Andrzej Czesław Żak] ; Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry.
[Warszawa] : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, cop. 2012. – 119, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-934259-3-8

    I.10094   Katalog on-line
Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu : o wymuszonej modernizacji i okolicznoœciach jej przemijania : (wybrane zagadnienia) 
/ Stefan Kwiatkowski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 174, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7177-676-2

    I.10088/14   Katalog on-line
Polska myœl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700) 
/ Hans-Jürgen Bömelburg ; przekł. Zdzisław Owczarek ; wprowadzenie Andreas Lawaty.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 854, [1] s. ; 21 cm.
(Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego ; 12 )
ISBN 978-83-242-1601-7

    II.12760/3 cz.1   Katalog on-line
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 1, Opracowania i dokumenty 
/ [red. nauk. t. Andrzej Wesołowski].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry : Wydawnictwo Tetragon, 2012. – 566 s., [4] k. map złoż. : il. ; 24 cm.
(Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2084-1337 ; t. 3 )
ISBN 978-83-934259-3-8 (CAW)
ISBN 978-83-63374-09-9 (Tetragon)

    II.12760/3 cz.2   Katalog on-line
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 2, Relacje 
/ [red. nauk. t. Andrzej Wesołowski].
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry : Wydawnictwo Tetragon, 2012. – 501 s. : il. ; 24 cm.
(Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2084-1337 ; t. 3 )
ISBN 978-83-934259-4-5 (CAW)
ISBN 978-83-63374-99-0 (Tetragon)

    I.10051   Katalog on-line
Polska służba konsularna 1918-1995 
/ Tadeusz Joniec ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
Warszawa : Scholar, cop. 1996. – 266 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85838-67-8

    II.13107   Katalog on-line
Polska w XX wieku : w kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych : księga pamištkowa dedykowana œp. profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu 
/ red. Tomasz Kuczur, Tadeusz Wolsza.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 438 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7096-905-9

    A.520 – Vol. 44(2012) z.1-4   Katalog on-line
Polski Przeglšd Kartograficzny 
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Warszawa : PPWK, 1969-. – 25 cm.

    II.12986   Katalog on-line
Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939) 
/ Sławomir Mańko ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie.
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010. – 479, [1] s., [24] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62171-37-8
ISBN 978-83-7629-242-7

    III.144/49/1 Podr. – T. 49/1   Katalog on-line
Polski słownik biograficzny. T. 1- 
/ [red. Władysław Konopczyński] ; Polska Akademia Umiejętnoœci.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci ; Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1935-. – Wol. ; 29 cm.
ISBN 83-04-00148-9

    II.11317/1932 – 1932   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; red. nacz. Włodzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    II.11317/1936 – 1936   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; red. nacz. Włodzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    III.2924   Katalog on-line
Polskie konsulaty na Wschodzie 1918-1939 
/ Aleksander Wasilewski ; Tł. na j. ros. Irina Zawisza ; tł. na j. ang. Zbigniew Szymański ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Biuro Archiwum i Zarzšdzania Informacjš, Konsulat Generalny […]
Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2010. – 125, [2] s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-7585-140-3

    III.2980   Katalog on-line
Pol’skie obsestva v Sankt-Peterburge : konec XIX – načalo XX veka 
/ T. M. Smirnova.
Sankt-Peterburg : Pol’skij Institut : „Evropejskij Dom”, 2013. – 260, [5] s., [23] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN błędny 978-5-8015-0307-0

    II.7839/26   Katalog on-line
Południe wieku 
/ [red. Marcin Cieński et al.].
Warszawa 2010 : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 264 s.: il. ; 24 cm.
(Wiek Oœwiecenia, 0137-6942 ; 26 )

    II.10199/62   Katalog on-line
Pomorzanie w Wehrmachcie : materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu w dniu 3 listopada 2011 roku 
/ pod red. Jana Szilinga.
Toruń : Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, 2012. – 164 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu ; t. 62 )
ISBN 978-83-88693-29-8

    III.3010/1   Katalog on-line
Posłowie ziemscy koronni : 1493-1600. [T. 1] 
/ pod red. Ireny Kaniewskiej ; [oprac. Wacław Uruszczak et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 435 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7666-234-3

    III.3043   Katalog on-line
Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari 
/ Bogusław Szwedo. – Wyd. 2 uzup.
Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013. – 188 s., VIII s. tabl. kolor. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-63164-36-2
ISBN 978-83-7901-007-3

    I.10027   Katalog on-line
Powstanie styczniowe 
/ Artur Œliwiński ; posł. Marian Marek Drozdowski.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci : Oficyna Wydawnicza RYTM, cop. 2013. – 219 s. ; 21 cm.
(Polskie Powstania Narodowe / Oficyna Wydawnicza RYTM )
ISBN 978-83-7399-548-2

    III.2917 Podr.   Katalog on-line
Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków œrednich : studium prozopograficzne 1428-1500 
/ Paweł Dembiński.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 838 s. ; 25 cm.
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; ISSN 0079-4651 ; t. 68 )
ISBN 978-83-7654-178-5

    III.2918   Katalog on-line
Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków œrednich : studium prozopograficzne 1428-1500 
/ Paweł Dembiński.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 838 s. ; 25 cm.
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; ISSN 0079-4651 ; t. 68 )
ISBN 978-83-7654-178-5

    III.2919 SHG Pozn.   Katalog on-line
Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków œrednich : studium prozopograficzne 1428-1500 
/ Paweł Dembiński.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 838 s. ; 25 cm.
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; ISSN 0079-4651 ; t. 68 )
ISBN 978-83-7654-178-5

    III.3000   Katalog on-line
Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928-1930) 
/ wstęp, wybór i oprac. Maciej Wojtacki.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 717 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7666-193-3

    II.13024/2   Katalog on-line
Prasa Narodowej Demokracji : opracowanie zbiorowe. T. 2, Od roku 1939 do poczštku XXI wieku 
/ red. nauk.: Aneta Dawidowicz, Ewa Maj.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 270, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-053-5

    II.13024/1   Katalog on-line
Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939 
/ red. nauk.: Aneta Dawidowicz, Ewa Maj.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 624 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-3169-7

    II.13024/3   Katalog on-line
Prasa Narodowej Demokracji. T. 3, Publicyœci 
/ red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 341, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-239-3

    II.13138   Katalog on-line
Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i œmierci w œwietle testamentów 
/ Wioletta Zielecka-Mikołajczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012. – 361, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-244-2

    II.9357/7   Katalog on-line
Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939 
/ zbiór studiów pod red. Anny Landau-Czajki, Katarzyny Sierakowskiej.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 351, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 7 )
ISBN 978-83-63352-22-6

    II.9356/7 Podr.   Katalog on-line
Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939 
/ zbiór studiów pod red. Anny Landau-Czajki, Katarzyny Sierakowskiej.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 351, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 7 )
ISBN 978-83-63352-22-6

    I.10019   Katalog on-line
Protokoły posiedzeń Zarzšdu Młodzieży Wszechpolskiej Koła Lwowskiego za czas od 20 marca 1925 do 29 stycznia 1930 roku 
/ wstęp i opracowanie Adrian Tyszkiewicz.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – [5], 87, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-232-6

    I.8635/91   Katalog on-line
Przeciw dwóm zaborcom : polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947 
/ Marek Gałęzowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 551, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Seria Monografie ; t. 91 )
ISBN 978-83-7629-440-7

    B.217 – T. 5(2012)   Katalog on-line
Przeglšd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008-. – 29 cm.

    A.66 – Vol. 85 (2013) z.1,2,3   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny 
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.66/84 – Vol. 84 (2012), z.1-4   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny 
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    A.626 – Vol. 14(2013) z. 1,2,3   Katalog on-line
Przeglšd Historyczno-Wojskowy. 

Warszawa : Min. Obrony Narodowej : Dom Wydawniczy Bellona, 2000-. – 24 cm.

    A.18 Podr. – Vol. 104(2013) z. 1,2,3   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.107/104 – Vol. 104 (2013) z. 1,2, 3   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.18 Podr. – Vol. 103(2012), z. 1- 4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.107/103 – Vol. 103 (2012), z.1, 2, 4   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy 
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.608 – T. 12 (2012) z. 1, 2, 3   Katalog on-line
Przeglšd Wschodni : historia i współczesnoœć Polaków na Wschodzie 
/ [Jan J. Malicki red.].
Warszawa : Gebethner i Ska, 1991-1994, 1997-2006, 2010-. – 24 cm.

    A.26/67 Podr. – R. 67 (2011), z.1-4, z.spec.   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni 
/ Instytut Zachodni.
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    A.26/68 Podr. – R. 69 (2013) z. 1,2,3   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni 
/ Instytut Zachodni.
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    A.26/1 Ang. – R. 1(2013)   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni 
/ Instytut Zachodni.
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    II.13051 Podr.   Katalog on-line
Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku 
/ Aleksander Łupienko ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012. – 184 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-246-6

    II.13052   Katalog on-line
Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku 
/ Aleksander Łupienko ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012. – 184 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-246-6

    A.506/30 – Vol. 31 (2012)   Katalog on-line
Przeszłoœć Demograficzna Polski : materiały i studia 
/ Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Demografii Historycznej.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    A.506/29 – Vol. 29 (2010)   Katalog on-line
Przeszłoœć Demograficzna Polski : materiały i studia 
/ Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Demografii Historycznej.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    A.506/30 – Vol. 30 (2011)   Katalog on-line
Przeszłoœć Demograficzna Polski : materiały i studia 
/ Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Demografii Historycznej.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    III.2944   Katalog on-line
PZPR jako machina władzy 
/ pod red. Dariusza Stoli i Krzysztofa Persaka.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012. – 341 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-413-1

    B.181 – Vol. 17(2012)   Katalog on-line
Quaestiones Medii Aevi Novae 
/ Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydaw. DiG, 1996-. – 24 cm.

    II.13040   Katalog on-line
Rabi, rabin, rebe : rabini w Polsce 
/ [red. Elżbieta Sawicka].
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012. – 100 s., [20] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-61850-33-5

    II.13154   Katalog on-line
Radziecka polityka narodowoœciowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu 
/ Bartłomiej Garczyk.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 317, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-621-2

    III.2950   Katalog on-line
The realm of St Stephen : a history of medieval Hungary, 895-1526 
/ Pál Engel ; translated by Tamás Pálosfalvi ; English ed. edited by Andrew Ayton.
London ; New York : I.B. Taurus, 2005. – XIX, 452 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 1-85043-977-X
ISBN 978-1-85043-977-6

    II.12827/4   Katalog on-line
Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) 
/ Janusz Małłek.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 497 s. : il. ; 23 cm.
(Opera selecta / Janusz Małłek ; vol. 4 )
ISBN 978-83-231-2988-2

    II.13070/4   Katalog on-line
Die Reformation in Mitteleuropa : Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008 = Reformacija v srednji Evropi : prispevki ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, 2008 
/ hrsg. Vincenc Rajšp [et al.].
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; Wien : Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2011. – 343, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Srednjeevropska Znanstvena Knjižnica = Mitteleuropäische Wissenschaftliche Bibliothek, ISSN 2232-3465 ; Bd. 4 )
ISBN 978-961-254-289-4

    II.13173/8   Katalog on-line
Reichskommissariat Ostland : tatort und Erinnerungsobjekt 
/ hrsg. durch Sebastian Lehmann, gemeinsam mit Robert Bohn und Uwe Danker.
Paderborn [etc.] : Ferdinand Schöningh, 2012. – 371, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Zeitalter der Weltkriege ; Bd. 8 )
ISBN 978-3-506-77188-9

    III.3029   Katalog on-line
Relacja historyczna o Polsce 
/ Gaspard de Tende ; tł. i red. nauk. Tomasz Falkowski ; wprow. Maciej Forycki.
[Warszawa] : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2013. – 300, [4] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum )
ISBN 978-83-63580-24-7

    II.13119   Katalog on-line
Relacje dziesięcinne w dekanacie Kije według tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza : wykazy i tabele 
/ Piotr Plisiecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Humanistycznych. Instytut Historii.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 317 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-622-9

    II.9356/5 Podr.   Katalog on-line
Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 
/ zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 370 s. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 5 )
ISBN 978-83-63352-18-9

    II.9357/5   Katalog on-line
Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 
/ zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 370 s. ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 5 )
ISBN 978-83-63352-18-9

    C.264   Katalog on-line
Remembrance and Solidarity : studies in 20th century european history 
/ [ed. Jan Rydel].
Warszawa : European Network Remembrance and Solidarity, 2012-. – 25 cm.

    C.264   Katalog on-line
Remembrance and Solidarity : studies in 20th century european history 
/ [ed. Jan Rydel].
Warszawa : European Network Remembrance and Solidarity, 2012-. – 25 cm.

    I.10007/2   Katalog on-line
La renaissance culturelle juive en Europe centrale et orientale, 1897-1930 : langue, littérature et construction nationale 
/ Delphine Bechtel.
Paris : Belin, 2002. – 319 s. ; 22 cm.
(Histoire et Société. Europes Centrales )
ISBN 2-7011-3023-9

    III.2960   Katalog on-line
Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej do Polski w latach 1945-1948 
/ Stefan Artymowski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 363, [3] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-944-2

    A.40 – T. 23 (2012) z. 1-2   Katalog on-line
Revista Istorică 
/ Academia Română. Institutul de Istorie „N. Iorga”.
Bucuređsti : Institutul de Istorie „N. Iorga”, 1990-. – 24 cm.

    III.2940   Katalog on-line
Revolution and the Republic : a history of political thought in France since the eighteenth century 
/ Jeremy Jennings.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. – VIII, [2 ], 548 s. 25 cm.
ISBN 978-0-19-820313-1

    A.589 – Vol. 93(2013) z. 1, 2,3   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    A.589 – Vol. 92 (2012) z. 1-4   Katalog on-line
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
/ Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Strasbourg : FTP. – 25 cm.

    C.39 – Vol. 91(2013) z.1   Katalog on-line
Revue Historique de Droit Français et Étranger. 

Paris : Librarie de la Societe du Recueil Sirey, 1922-. – 24 cm.

    C.39 – Vol. 90(2012) z.1-4   Katalog on-line
Revue Historique de Droit Français et Étranger. 

Paris : Librarie de la Societe du Recueil Sirey, 1922-. – 24 cm.

    A.409 – T. 50(2011)   Katalog on-line
Revue Roumaine d’Histoire 
/ Académie de la République Populaire Roumaine.
Bucarest : ARPR, 1962-. – 24 cm.

    A.409 – T. 51(2012) z. 1-2   Katalog on-line
Revue Roumaine d’Histoire 
/ Académie de la République Populaire Roumaine.
Bucarest : ARPR, 1962-. – 24 cm.

    III.2957   Katalog on-line
Rewolucja permanentna Lwa Trockiego : między teoriš a praktykš 
/ Mikołaj Mirowski ; [z przedm. Adama Michnika].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – XII, 480, [16] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7181-736-6

    II.13037   Katalog on-line
The rhetoric of Cicero in its medieval and early Renaissance commentary tradition 
/ ed. by Virginia Cox, John O. Ward.
Leiden ; Boston : Brill, 2011. – XVII, [1], 545 s. ; 24 cm.
(Brill’s Paperback Collection )
ISBN 90-04-13177-9 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-90-04-13177-4 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-90-04-20576-5

    A.79 – Vol. 124 z. 1,2,3   Katalog on-line
Rivista Storica Italiana. 

Napoli : Edizione Scientifische Italiane. – 25 cm.

    II.13091   Katalog on-line
Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej 
/ Ryszard Tomkiewicz.
Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Oœrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2011. – 308 s. ; 24 cm.
(Rozprawy i Materiały Oœrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 258 )
ISBN 978-83-60839-51-5

    B.62/59 – T. 59 (2012)   Katalog on-line
Rocznik Łódzki 
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi.
ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    B.152/2010/11 – R.2010-2011   Katalog on-line
Rocznik Lwowski 
/ Instytut Lwowski.
Warszawa : IL, 1991-. – 24 cm.

    A.479/22 – Vol. 22 (2010)   Katalog on-line
Rocznik Mazowiecki 
/ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
Warszawa : Ksišżka i Wiedza, 1967-. – 25 cm.

    A.479/23 – Vol. 23 (2011)   Katalog on-line
Rocznik Mazowiecki 
/ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
Warszawa : Ksišżka i Wiedza, 1967-. – 25 cm.

    A.479/24 – Vol. 24 (2012)   Katalog on-line
Rocznik Mazowiecki 
/ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
Warszawa : Ksišżka i Wiedza, 1967-. – 25 cm.

    A.429 – T. 56(2012)   Katalog on-line
Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych. 

Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis )

    A.71/78 – Vol. 78 (2012)   Katalog on-line
Roczniki Historyczne : organ Towarzystwa Miłoœników Historji w Poznaniu. 

Poznań : Tow. Miłoœników Historji, 1925-. – 23 cm.

    C.33/58 – Vol. 59 (2011)   Katalog on-line
Roczniki Humanistyczne 
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny.
Lublin : TN KUL, 1949-. – il. 20-25 cm.

    II.13062   Katalog on-line
Ród Godziębów w œredniowiecznej Polsce : studium genealogiczne 
/ Jan Pakulski.
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – 381, [4] s., [37] k. tabl. (w tyk skł.) : il. ; 24 cm.
ISBN 83-231-1873-6

    I.10072   Katalog on-line
Rok 1863 : prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach 
/ wybór i oprac. Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasparek.
Olsztyn : Oœrodek Badań Naukowych ; Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2013. – 177, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Olsztyńska ; nr 64 )
ISBN 978-83-60839-58-4

    III.2967   Katalog on-line
The Romanian-Latvian relations : diplomatic documents (1918-1958) 
/ ed. by Silviu Miloiu [et al.] ; Ministry of Foreign Affairs of Latvia [etc.].
Târgoviđste : Cetatea de Scaun, cop. 2012. – 483, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-606-537-149-1

    II.12981   Katalog on-line
Rome across time and space : cultural transmission and the exchange of ideas c. 500-1400 
/ ed. by Claudia Bolgia, Rosamond McKitterick, and John Osborne.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. – XX, 351 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-19217-0 (Hardback)

    I.10079   Katalog on-line
Rossijskaâ diplomatiâ v Evrope v seredine XVIII veka : ot Ahenskogo mira do Semiletnej vojny 
/ M. U. Anisimov ; Rossijskaâ akademiâ nauk, Institut rossijskoj istorii.
Moskva : Tovarisestvo naučnyh izdanij KMK, 2012. – 340 s., [10] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-87317-845-2

    II.13083   Katalog on-line
Rossijskaa Gvardiâ, 1700-1918 : spravočnik 
/ [otv. sost. sost. A. M. Val’kovič, A. P. Kapitonov] ; Federal’naâ arhivnaâ služba Rossii. Rossijskij gosydarstvennyj voenno-istoričeskij arhiv.
Moskva : „Novyj hronograf”, 2005. – 447, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 5-94881-035-6

    III.3023   Katalog on-line
Rossijskaâ imperiâ : ot istokov do načala XIX veka : očerki social’no-političeskoj i ekonomičeskoj istorii 
/ [red. koll. A. I. Aksenov et al.] ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut Rossijskoj Istorii.
Moskva : Russkaâ Panorama, 2011. – 877, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-93165-267-2

    C.237 – 2013, z. 1-6   Katalog on-line
Rossijskaâ Istoriâ 
/ Rossijskaâ akademiâ nauk.
Moskva : Nauka, 2009-. – 24 cm.

    C.237 – 2012, z 1-6   Katalog on-line
Rossijskaâ Istoriâ 
/ Rossijskaâ akademiâ nauk.
Moskva : Nauka, 2009-. – 24 cm.

    III.2982   Katalog on-line
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv 
/ avtor A. R. Sokolov [et al.] ; Ministerstvo kul’tury Rossijskoj Federacii, Federal’noe arhivnoe agentstvo, Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv.
Sankt Peterburg : Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv ; Prezidentskaâ biblioteka, 2012. – 138, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm.
ISBN 978-5-905317-03-3 (Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv)
ISBN 978-5-905273-30-8 (Prezidentskaâ biblioteka)

    III.2981/1   Katalog on-line
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv : putevoditel’ : v četyreh tomah. T. 1, Fondy vysših gosudarstvennyh učreždenij 
/ [pod red. D. I. Raskina i A. R. Sokolova ; otvetstv. sost. D. I. Raskin ; avt.-sost. N. E. Kasenko […] – Izd. 2-e, dopol. i isprav.
Sankt-Peterburg : „Liki Rossii”, 2012. – 239, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-87417-416-3
ISBN 978-5-87417-418-7 (t. 1)

    III.2981/3   Katalog on-line
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv : putevoditel’ : v četyreh tomah. T. 3, Fondy obsestvennyh učreždenij i organizacij 
/ [pod red. D. I. Raskina i A. R. Sokolova ; otvetstv. sost. D. I. Raskin ; avt.-sost. I. V. […] – Izd. 2-e, dopol. i isprav.
Sankt-Peterburg : „Liki Rossii”, 2012. – 215, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-87417-416-3
ISBN 978-5-87417-420-0 (t. 3)

    II.13069   Katalog on-line
Rossijskoe gosudarstvo ot istokov do XIX veka : territoriâ i vlast’ 
/ [otv. red. U. A. Pertov ; avt.: U. A. Pertov [et. al.]].
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ) ; Institut rossijskoj istorii RAN, 2013. – 462 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-1724-4

    II.13100   Katalog on-line
Rozważania o wieku XX : rozmowy Timothy’ego Snydera z Tonym Judtem 
/ przeł. Paweł Marczewski.
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2013. – 443, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7510-713-5

    II.12974 Podr.   Katalog on-line
Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej : (1918-1940) : studia i szkice 
/ pod red. Marka Kornata.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 356 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-10-3

    II.12975   Katalog on-line
Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej : (1918-1940) : studia i szkice 
/ pod red. Marka Kornata.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 356 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-10-3

    II.12704/3   Katalog on-line
Rus’ during the epoch of Mongol invasions (1223-1480) : publication after 3rd International Conference, Warsaw, 15-17 th November 2012 
/ ed. Vitaliy Nagirnyy.
Krakow : Jagiellonian University, 2013. – 289 s. : il. ; 23 cm.
(Colloquia Russica. Series 1, 2083-9251 ; vol. 3 )

    II.13018   Katalog on-line
Russia gathers her Jews : the origins of the „Jewish question” in Russia 1772-1825 
/ John Doyle Klier. – Repr.
Dekalb : Northern Illinois Univ. Press, 2011. – XXIV, 236 s., [2] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-87580-117-X (casebound)
ISBN 978-0-87580-983-0 (paperback: alk. paper)

    II.12985   Katalog on-line
The Russian origins of the First World War 
/ Sean McMeekin.
Cambridge, MA ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2011. – XII, [2], 324 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-674-06210-8 (hbk.)

    II.13007   Katalog on-line
Russian peasant letters : texts and contexts 
/ Olga T. Yokoyama.
Wiesbaden : Harrassowitz, 2010. – 258 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-3-447-06148-3

    C.83 – 72 (2013) n. 1, 2, 3,4   Katalog on-line
The Russian Review : an american journal devoted to Russia past and present. 

Malden, MA [etc.] : Blackwell , 1941-. – 22 cm.

    II.13080   Katalog on-line
Russland : Wesen und Werden 
/ von Richard Moeller.
Leipzig : Wilhelm Goldmann Verlag, cop. 1940. – 334 s., [26] s. tabl. : il. ; 23 cm.

    II.13139   Katalog on-line
Rynki lokalne i regionalne w XV-XVIII 
/ pod red. Piotra Guzowskiego, Krzysztofa Borody.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, 2013. – 195 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-067-1

    III.2930   Katalog on-line
Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina : stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659 
/ Andrzej B. Pernal ; [przekł. z ang. Robert Urbański].
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 389, [2] s., [2] k. mapy złoż. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7188-973-8

    A.54 – Vol. 62(2012) z. 1-2   Katalog on-line
Saeculum : Jahrbuch für Universalgeschichte. 

Freiburg ; München : K. Alber, 1950-. – 26 cm.

    II.13016   Katalog on-line
Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? : społeczne aspekty podróżowania w œredniowieczu i w czasach nowożytnych 
/ red. Monika Saczyńska, Ewa Wółkiewicz ; [tł. ang. Beata Kita, Paweł Kras] ; Instytut Archeologii i Etnologii […]
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2012. – 547, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-01-4

    II.13017 SHG Pozn.   Katalog on-line
Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? : społeczne aspekty podróżowania w œredniowieczu i w czasach nowożytnych 
/ red. Monika Saczyńska, Ewa Wółkiewicz ; [tł. ang. Beata Kita, Paweł Kras] ; Instytut Archeologii i Etnologii […]
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2012. – 547, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-01-4

    I.10031   Katalog on-line
Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim : w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku 
/ [red. nacz. Wojciech Popek].
Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2012. – 128 s. : il. kolor., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-928884-6-8

    A.89 – T. 62(2012)   Katalog on-line
Sbornik Archivnich Praci 
/ Archivu Ministerstva Vnitra.
Praha : Ministerstvo Vnitra, 1951-. – 24 cm.

    III.3039   Katalog on-line
Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30. XIX wieku 
/ Irena Matus.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 630 s., [43] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-364-3

    I.10022   Katalog on-line
The Second World War 
/ A. W. Purdue. – 2nd ed.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2011. – XVIII, 216 s. : il. ; 22 cm.
(European History in Perspective )
ISBN 978-0-230-27935-3 (hbk.)
ISBN 978-0-230-27936-0 (pbk.)

    II.13031   Katalog on-line
Secret channel to Berlin : the Masson-Schellenberg connection and Swiss intelligence in World War II 
/ Pierre-Th. Braunschweig ; transl. by Karl Vonlanthen ; with additional transl. for the 2004 ed. by Frances […]
Philadelphia : Casemate, cop. 2004. – XXII, 521 s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 1-932033-39-4 (alk. paper)

    II.12996   Katalog on-line
Shattered spaces : encountering Jewish ruins in postwar Germany and Poland 
/ Michael Meng.
Cambridge, Mass. ; London, England : Harvard University Press, 2011. – XIV, [2], 351 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-674-05303-8 (alk. paper)

    I.10077   Katalog on-line
Siedem mitów drugiej Rzeczypospolitej 
/ Andrzej Garlicki ; [red. Mariusz Zwoliński].
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2013. – 252, [4] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-07-03302-0

    II.13058/2   Katalog on-line
Silesia historica : badania nad historiš Œlšska : metody i praktyka histioriografii oraz nowe poszukiwania = Forschungen zur Geschichte Schlesiens : Methoden und Praxis der Historiographie und neue Unterschungen 
/ [red. nauk. […]
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2012. – 146 s. : il. ; 24 cm.
(Radices Silesiae – Silesiacae Radices ; vol. 2 )
ISBN 978-83-935760-1-2

    I.10035   Katalog on-line
Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX-XI wiek) 
/ Joanna Wojtkowiak ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2012. – 162 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-935760-3-6

    II.11458/5 Podr.   Katalog on-line
Slavânskie drevnosti : etnolingvističeskij slovar’ : [v pâti tomah]. T. 5, S (Skazka)-Â(Âserica) 
/ [redkol. T. A. Agapkina et al.] ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Slavânovedeniâ.
Moskva : „Meždunarodnye otnošeniâ”, 2012. – 728, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-7133-1380-7 (t. 5)
ISBN 5-7133-0703-4

    A.51 – Vol. 71(2012) z. 1-4   Katalog on-line
Slavic Review : American quarterly of Soviet and East European studies. 

Seattle : American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1961-. – 25 cm.

    A.51 – Vol. 72(2013) z. 1, 2, 3   Katalog on-line
Slavic Review : American quarterly of Soviet and East European studies. 

Seattle : American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1961-. – 25 cm.

    A.21 – Vol. 91(2013) z. 1, 2, 3   Katalog on-line
Slavonic and East European Review : a survey of the peoples of Eastern Europe, their history, economics, philology and literature 
/ School of Slavonic Studies. University of London.
London : School of Slavonic and East European Studies, 1928-. – 24 cm.

    III.2988/1   Katalog on-line
Sledstvennoe delo bol’ševikov : materialy Predvaritel’nogo sledstviâ o vooružennoj vystuplenii 3-5 iulâ 1917 g. v g. Petrograde protiv gosudarstvennoj vlasti, iul’-oktâbr’ 1917 g. : sbornik dokumentov v 2 kn. Kn. 1 
/ red. i […]
Moskva : „Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ” (ROSSPEN), 2012. – 988, [4] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-1745-9
ISBN 978-5-8243-1736-7 (Kn. 1)

    III.2988/2 c. 1   Katalog on-line
Sledstvennoe delo bol’ševikov : materialy Predvaritel’nogo sledstviâ o vooružennoj vystuplenii 3-5 iulâ 1917 g. v g. Petrograde protiv gosudarstvennoj vlasti, iul’-oktâbr’ 1917 g. : sbornik dokumentov v 2 kn. Kn. 2 (v dvuh […]

Moskva : „Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ” (ROSSPEN), 2012. – 821, [3] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-1745-9
ISBN 978-5-8243-1737-4 (Kn. 2. Č. 1)

    III.2988/2, c.2   Katalog on-line
Sledstvennoe delo bol’ševikov : materialy Predvaritel’nogo sledstviâ o vooružennoj vystuplenii 3-5 iulâ 1917 g. v g. Petrograde protiv gosudarstvennoj vlasti, iul’-oktâbr’ 1917 g. : sbornik dokumentov v 2 kn. Kn. 2 (v dvuh […]

Moskva : „Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ” (ROSSPEN), 2012. – 686, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-1745-9
ISBN 978-5-8243-1738-1 (Kn. 2. Č. 2)

    B.20 – 99   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisuv a zprav ze života slovanského 
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    C.22/60 – Vol. 61 (2013), z. 1, 2   Katalog on-line
Slovenský Národopis : časopis Slovenskej akadémie vied. 

Bratislava : Vydavatel’stvo SAV, 1953- – 24 cm.

    C.22/60 – Vol. 60 (2012), z.1-5   Katalog on-line
Slovenský Národopis : časopis Slovenskej akadémie vied. 

Bratislava : Vydavatel’stvo SAV, 1953- – 24 cm.

    II.12505/4 Podr. – T. 4   Katalog on-line
Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej : 1918-1945 = A biographical dictionary of the Polish foreign service. Vol. 1- 
/ przygot. i oprac. Krzysztof Smolana ; [przekł. Zbigniew Szymański] ; Ministerstwo Spraw […]
Warszawa : Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cop. 2007-. – Wol. ; 25 cm.
(Biblioteka Polskiej Dyplomacji )
ISBN 978-83-926462-0-4

    II.9299/5 Podr. – T. 5   Katalog on-line
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- 
/ red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997-. – Wol. ; 25 cm.
ISBN 83-7059-225-2 (t. 1)
ISBN 83-7059-224-4 (całoœć)

    III.697/2, cz.2 Podr   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w œredniowieczu 
/ oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – XV, [1], 348 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu ; t. 2 cz. 2 )
ISBN 978-83-63352-17-2

    III.698/2, cz.2   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w œredniowieczu 
/ oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – XV, [1], 348 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu ; t. 2 cz. 2 )
ISBN 978-83-63352-17-2

    III.701/2, cz.2 ZAH   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w œredniowieczu 
/ oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – XV, [1], 348 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu ; t. 2 cz. 2 )
ISBN 978-83-63352-17-2

    III.898/2, cz.2 SHG   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w œredniowieczu 
/ oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – XV, [1], 348 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu ; t. 2 cz. 2 )
ISBN 978-83-63352-17-2

    III.677/32 Podr. – T. 32   Katalog on-line
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1 – 
/ [kom. red.: Stanisław Bšk et al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich: PAN, 1966-. – Wol. ; 30 cm.
ISBN 83-04-00477-1

    III.677/33 Podr. – T. 33   Katalog on-line
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1 – 
/ [kom. red.: Stanisław Bšk et al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich: PAN, 1966-. – Wol. ; 30 cm.
ISBN 83-04-00477-1

    III.677/34 Podr. – T. 34   Katalog on-line
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1 – 
/ [kom. red.: Stanisław Bšk et al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich: PAN, 1966-. – Wol. ; 30 cm.
ISBN 83-04-00477-1

    III.677/35 Podr. – T. 35   Katalog on-line
Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1 – 
/ [kom. red.: Stanisław Bšk et al.] ; Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich: PAN, 1966-. – Wol. ; 30 cm.
ISBN 83-04-00477-1

    II.13147   Katalog on-line
Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913 
/ Jacek Legieć.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. – 306, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-551-8

    III.3045   Katalog on-line
Służew i jego koœciół 
/ red. i indeks osobowy Aleksandra Sołtan-Lipska.
Warszawa : Parafia Rzymskokatolicka œw. Katarzyny, 2013. – 752 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938420-0-1

    I.9994   Katalog on-line
Smak popiołów : o dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej 
/ Marci Shore ; z ang. przeł. Marcin Szuster.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2012. – 334, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7799-088-9

    III.2996   Katalog on-line
Soldaten und Staatsmänner 1914-1918 
/ William Robertson ; [Autor. Übertr. aus dem Engl. von Else von Werkmann ; Karl von Werkmann ; Vorw.: Bernhard Schwertfeger].
Berlin : Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1927. – XII, 482 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.

    II.13133   Katalog on-line
Solidarnoœć od wewnštrz 1980-1981 
/ red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak i Paweł Sowiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. – 376 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-484-1

    III.2403/4   Katalog on-line
Sovetskaâ derevnâ glazami VČK-OGPU-NKVD : 1918-1939 : dokumenty i materialy v 4-h t. T. 4, 1935-1939 : dokumenty i materialy 
/ red. kol. t.: A. Berelovič [et. al.] ; sost. t.: T. Golyškina [et. al.] ; Institut rossijskoj istorii […]
Moskva : Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ (ROSSPEN), 2012. – 980, [7] s. ; 25 cm.
ISBN 5-86004-184-5
ISBN 5-8243-0143-3
ISBN 5-8243-0304-5
ISBN błędny 5-8243-0305-1
ISBN 978-5-8243-1722-0

    III.3027   Katalog on-line
Sovetskaâ nacional’naâ politika: ideologiâ i praktiki : 1945-1953 
/ sost.: L. P. Košeleva [et al.].
Moskva : Rosspen, 2013. – 949, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Seriâ Dokumenty Sovetskoj Istorii )
ISBN 978-5-8243-1793-0

    II.12997   Katalog on-line
Soviet women in combat : a history of violence on the Eastern Front 
/ Anna Krylova.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. – XVI, 320 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-69940-3 (brosz.)
ISBN 978-0-521-19734-2 (opr.)

    A.62/88 – Vol. 88 (2013) z. 1,2,3,4   Katalog on-line
Speculum : a journal of mediaeval studies 
/ Mediaeval Academy of America.
Cambridge : Mediaeval Academy of America, 1926-. – 26 cm.

    A.62/87 – Vol. 87 (2012)   Katalog on-line
Speculum : a journal of mediaeval studies 
/ Mediaeval Academy of America.
Cambridge : Mediaeval Academy of America, 1926-. – 26 cm.

    II.13110   Katalog on-line
Sprawa polska w roku 1848 
/ Józef Feldman ; Polska Akademja Umiejętnoœci.
Kraków : nakładem Polskiej Akademji Umiejętnoœci ; Warszawa [etc.] : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1933. – 350 s. ; 24 cm.

    I.9957/42   Katalog on-line
Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism 
/ Stanisław Łoœ ; wyboru i red. nauk. dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz ; posł. Marek Łoœ.
Kraków : Oœrodek Myœli Politycznej, 2012. – XXI, [1], 410 s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyki Polskiej Myœli Politycznej ; t. 42 )
ISBN 978-83-62628-26-1

    III.2048/7   Katalog on-line
Spuœcizny 
/ oprac. Katarzyna Person ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – XXI, 438 s. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD-RW).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 7 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-25-0 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-0878-6 (WUW)

    II.13029   Katalog on-line
Stalin and the Cold War in Europe : the emergence and development of East-West conflict, 1939-1953 
/ Gerhard Wettig.
Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2008. – VIII, 285, [1] s. 24 cm.
(Harvard Cold War Studies Book Series )
ISBN 978-0-7425-5542-6 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-7425-5542-9 (cloth : alk. paper)

    III.3034 Podr.   Katalog on-line
Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) 
/ Małgorzata Gmurczyk-Wrońska.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 528 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-271-8

    III.3035   Katalog on-line
Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939) 
/ Małgorzata Gmurczyk-Wrońska.
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 528 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-271-8

    III.2961   Katalog on-line
Stany Zjednoczone i Polska 1939-1945 
/ Ewa Cytowska-Siegrist.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 502 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-249-7

    II.13168   Katalog on-line
Stare Babice na przestrzeni wieków : praca zbiorowa 
/ pod red. Ewy Pustoły-Kozłowskiej.
Stare Babice : Gmina Stare Babice, 2013. – 199 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-83-89959-37-9

    II.11745/15   Katalog on-line
Starostowie Polski międzywojennej : portret zbiorowy 
/ Janusz Mierzwa.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2012. – 647 s. : il. ; 24 cm.
(Studia z Historii XX Wieku ; t. 15 )
ISBN 978-83-62261-54-3

    III.2976 Podr.   Katalog on-line
Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku 
/ Karol Nabiałek ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2012. – 636 s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm + 1 mapa luz.
ISBN 978-83-61033-56-1

    III.2977   Katalog on-line
Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku 
/ Karol Nabiałek ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2012. – 636 s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm + 1 mapa luz.
ISBN 978-83-61033-56-1

    III.2978 Gd.   Katalog on-line
Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku 
/ Karol Nabiałek ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2012. – 636 s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm + 1 mapa luz.
ISBN 978-83-61033-56-1

    II.13041   Katalog on-line
Starowieyscy herbu Biberstein : (monografia rodziny) 
/ Stanisław Gawlik.
[Krosno] : Kroœnieńska Oficyna Wydawnicza : we współpr. z Muzeum Zamkowym Kamieniec, [2012]. – 373, [1] s., [6] s. tabl., [2] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62843-84-8 (KOW)

    III.2317/3   Katalog on-line
Státní politika vuči polské menšinée na Téešínsku v letech 1945-1949 : výbéerová edice dokumentu 
/ ed. Jiři Friedl ; Kongres Poláku v České Republice – Dokumentační Centrum, Ksišżnica Cieszyńska.
Praha : Historický ústav Akademie véed České republiky ; Český Téešín : Kongres Poláku v České republice. Dokumentační centrum, 2011. – 623 s. : il. ; 25 cm.
(Bibliotheca Tessinensis. Seria Bohemica ; 3 )
ISBN 978-80-7286-194-1 (Historický ústav)
ISBN 978-80-87381-08-3 (Kongres Poláku)

    II.13105/23   Katalog on-line
Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku : 1815-1819 
/ oprac. Maria Dębowska.
Lublin ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2013. – 610 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Oœrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Koœcielnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 25 )
ISBN 978-83-60944-49-3

    III.3013   Katalog on-line
Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki : korespondencja z lat 1947-1990 
/ wstęp i oprac. Elżbieta Orman ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Instytut Historii PAN, 2013. – 791, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-299-9

    III.3014 Podr.   Katalog on-line
Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki : korespondencja z lat 1947-1990 
/ wstęp i oprac. Elżbieta Orman ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Instytut Historii PAN, 2013. – 791, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-299-9

    II.13019   Katalog on-line
Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Zwišzku Radzieckiego w okresie międzywojennym 
/ pod red. Janusza Gmitruka i Wojciecha Włodarkiewicza ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego [et […]
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. – 346, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62171-75-0
ISBN 978-83-62447-09-1

    II.13117   Katalog on-line
Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodŸstwie w latach 1939-1945 
/ Jarosław Rabiński ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Historii […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 694, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7702-604-5

    B.119 – T. 30 (2012)   Katalog on-line
Studia Claromontana 
/ red. nacz. Janusz Zbudniewek.
Częstochowa : Wydawnictwo OO. Paulinów, 1981-. – 24 cm.

    A.474/2011 – R.2011 z.159-160   Katalog on-line
Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. 

Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1963-. – 24 cm.

    II.13155   Katalog on-line
Studia nad wczesnymi żywotami œw. Wojciecha : tradycja rękopiœmienna i polemika œrodowisk 
/ Miłosz Sosnowski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 254 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-978-7

    A.328 – Vol. 71(2012)   Katalog on-line
Studia Œlšskie. Seria Nowa 
/ Instytut Œlšski w Opolu.
Opole ; Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossol., 1958-. – 24 cm.

    III.2937   Katalog on-line
Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) 
/ red. Joanna Nalewajko-Kulikov ; współpr. Grzegorz P. Bšbiak i Agnieszka J. Cieœlikowa.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Instytut Historii PAN, 2012. – 573, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-229-9

    III.2936 Podr.   Katalog on-line
Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) 
/ red. Joanna Nalewajko-Kulikov ; współpr. Grzegorz P. Bšbiak i Agnieszka J. Cieœlikowa.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Instytut Historii PAN, 2012. – 573, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-229-9

    A.232 – Vol. 30(2012)   Katalog on-line
Studii đsi Materiale de Istorie Medie 
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1956-. – 24 cm.

    II.13113   Katalog on-line
Studja historyczne 
/ Władysław Smoleński.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1925. – 328 s. ; 23 cm.

    III.3005   Katalog on-line
Stunden der Entscheidung : Reden des finnischen Staatspräsidenten Risto Ryti. 

Leipzig ; Berlin : Lühe, [1943]. – 132, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 26 cm.

    I.10110   Katalog on-line
Suvalkńu sutartis : faktai ir interpretacijos = Umowa suwalska : fakty i interpretacje 
/ moskaline red. Česlovas Laurinavičius, Jan Jerzy Milewski ; [tekstu ńi lietuvińu ir lenkńu kalbas verte Regina Jakubenas].
Vilnius : „Versus aureus” leidykla, 2012. – 455, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-9955-34-353-0

    I.10047   Katalog on-line
„Sveršilos’. Prišli nemcy!” : idejnyj kollaboracionizm v SSSR v period Belikoj Otečestvennoj vojny 
/ [sost. i otv. red. O. V. Budnickij ; avt. vstup. stat’i i primeč. O. V. Budnickij, G. S. Zelenina] ; Nacional’nyj […]
Moskva : „Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ” (ROSSPEN), 2012. – 324, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm.
(Istoriâ Kollaboracionizma )
ISBN 978-5-8243-1704-6

    I.10061   Katalog on-line
Swastika over Jersey : an outline of the German occupation and the liberation of the island 
/ by Leslie Sinel.
Guernsey : Printed and Published by Guernsey Press, [1958?]. – 36 s., [4] s. tabl. : il. ; 19 cm.

    II.13000   Katalog on-line
Œwiętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne 
/ zesp. red. Edyta Majcher-Ociesa [ et al.] ; Archiwum Państwowe w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
Kielce : Archiwum Państwowe : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2012. – 339 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-935363-2-0
ISBN 978-83-60777-48-0

    I.10048   Katalog on-line
System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927) 
/ Kamil Kacperski.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 209, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-226-8

    A.78/146 – 146(2012) z. 1-6   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye 
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    A.78/147 – 147(2013) z. 1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye 
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    I.10085   Katalog on-line
Szkice historyczne 
/ Wacław Sobieski.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1904 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki). – [6], II, 316, [1] s. ; 19 cm.

    III.2959 Gd.   Katalog on-line
Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945-1989 
/ pod red. Grzegorza Berendta i Edmunda Kizika ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Instytut Historii PAN. […]
Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – 198, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 27 )
ISBN 978-83-7629-399-8

    II.13086   Katalog on-line
Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945-1989 
/ pod red. Grzegorza Berendta i Edmunda Kizika ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Instytut Historii PAN. […]
Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – 198, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 27 )
ISBN 978-83-7629-399-8

    II.13087 Podr.   Katalog on-line
Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945-1989 
/ pod red. Grzegorza Berendta i Edmunda Kizika ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Instytut Historii PAN. […]
Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – 198, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 27 )
ISBN 978-83-7629-399-8

    II.13121   Katalog on-line
Szkolnictwo Będzina 1795-1918 : wraz z tekstami Ÿródłowymi 
/ Anna Glimos-Nadgórska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2012. – 399, [1] s. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2930 )
ISBN 978-83-226-2069-4

    II.13014   Katalog on-line
Szlachecki obrót ziemiš w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655 
/ Paweł Klint.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 396 s. ; 24 cm.
(Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 0067-2793 ; T. 66 )
ISBN 978-83-229-3238-4

    II.13054 SHG Pozn.   Katalog on-line
Szlachecki obrót ziemiš w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655 
/ Paweł Klint.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 396 s. ; 24 cm.
(Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 0067-2793 ; T. 66 )
ISBN 978-83-229-3238-4

    III.2955   Katalog on-line
Szpiedzy i komisarze : bolszewicka Rosja kontra Zachód 
/ Robert Service ; przekł. Mirosław Bielewicz.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. – 472, [3] s., 16 s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-2158-1

    II.13160   Katalog on-line
Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem 
/ Mariola Hoszowska.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 387 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-924-3

    II.13112   Katalog on-line
Tagebücher des Generalfeldmarschalls Graf von Blumenthal aus den Jahren 1866 und 1870/1871 
/ hrsg. von Albrecht Graf von Blumenthal.
Stuttgart ; Berlin : F.E. Gotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1902. – XII, 286 s., [2] k. tabl. ; 23 cm.

    II.13137   Katalog on-line
Tajemnice Gniezna : errata do dziejów miasta w latach 1919-1960 
/ Tomasz Tomkowiak. – Wyd. 2, zm.
Gniezno : Muzeum Poczštków Państwa Polskiego, 2012. – 376 s. : il., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61391-44-9

    I.10093   Katalog on-line
Tajny Katynskoj tragedii : materialy „kruglogo stola” po teme „Katynskaâ tragediâ: pravovye i političeskie aspekty”, provedennogo 19 aprelâ 2010 goda v Gosudarstnennoj Dume Federal’nogo Sobraniâ Rossijskoj Federacii : […]
 – 2-e izdanie dopolennoe
Moskva : [s.n.] , 2011 (Krasnogorsk : Krasnogorskaâ tipografiâ). – 223, [1] s. : il. ; 20 cm.

    I.9996/28   Katalog on-line
A tatár függéstîol az önálló uralkodóig : a Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336-1462) tükrében 
/ Tímea Bótor.
Budapest : Russica Pannonicana, 2011. – 379, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Ruszisztikai Könyvek, 1219-4905 ; 28 )
ISBN 978-963-7730-66-5

    II.13130   Katalog on-line
Teczki Giedroycia 
/ oprac. Iwona Hofman, Leopold Unger.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Paryż : Instytut Literacki, 2010. – 352 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-227-3194-9

    II.12970   Katalog on-line
Teodor Tyc (1896-1927) : biografia 
/ Zdzisław Pentek.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012. – 154, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0079-4651 ; t. 69 )
ISBN 978-83-7654-107-5

    I.10058   Katalog on-line
Teodoryk Wielki i Kasjodor : studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów” 
/ Robert Kasperski ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 296, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-2225-4

    II.13116   Katalog on-line
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich : studium idei 
/ Arkadiusz Michał Stasiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 545, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-601-4

    III.2048/9   Katalog on-line
Tereny wcielone do Rzeszy : Kraj Warty 
/ oprac. Magdalena Siek ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – XXIV, 280, [1] s. : il. ; 25 cm + Dokumenty : dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 9 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-17-5 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-1024-6 (WUW)

    III.2048/8   Katalog on-line
Tereny wcielone do Rzeszy : okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Œlšsk 
/ oprac. Magdalena Siek ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – XXIV, 280, [1] s. : il. ; 25 cm + Dokumenty : dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 8 )
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-61850-21-2 (ŻIH)
ISBN 978-83-235-0919-6 (WUW)

    I.10113   Katalog on-line
Terror i marzenie : Moskwa 1937 
/ Karl Schlögel ; przekł. Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałšżny.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 701 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7177-824-7

    II.13167/25   Katalog on-line
Des Teufels Lug und Trug : Nikolaus Magni von Jauer: ein Reformtheologe des Spätmittelalters gegen Aberglaube und Götzendienst 
/ Krzysztof Bracha ; Deutsch von Peter Chmiel.
Dettelbach : J.H. Röll, cop. 2013. – 272 s. : il. ; 25 cm.
(Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie ; Bd. 25 )
ISBN 978-3-89754-105-4

    II.13135   Katalog on-line
Theodor Gottlieb von Hippel : ekscentryczny literat z Królewca 
/ Grzegorz Supady.
Warszawa : „Semper”, 2013. – 244 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-225-9

    III.2994   Katalog on-line
To win a war : 1918, the year of victory 
/ John Terraine.
New York : Doubleday & Company, 1981. – XVI, [4], 268 s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-385-15316-3

    A.297 – Vol. I(2013), z.1,2   Katalog on-line
Történelmi Szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítöje 
/ Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
Budapest : Akadémiai Kiadó – il. ; 24 cm.

    I.10117   Katalog on-line
Totalitaryzm, narracja, tożsamoœć : filozofia historii Hannah Arendt 
/ Marcin Moskalewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 378 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej )
ISBN 978-83-231-2946-2

    B.166/20/2011   Katalog on-line
Tourismus im Ostseeraum = Tourism in the Baltic region 
/ wiss. verantw.: Karsten Brüggemann.
Lüneburg : Nordost-Institut, 2011. – 403, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte, 0029-1595 ; Jg. 20 )

    III.3017   Katalog on-line
Tragedia narodu : rewolucja rosyjska 1891-1924 
/ Orlando Figes ; przeł. Beata Hrycak.
Wrocław : Wydawnictwo Dolnoœlšskie, 2009. – 921, [1] s., [64] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Wojny, Konflikty )
ISBN 978-83-245-8764-3

    I.10055   Katalog on-line
La tragédie des Habsbourg : mémoires d’un aide de camp 
/ Albert de Margutti.
Paris : G. Cres et Cie, [1923]. – 209, [3] s. : 19 cm.

    C.32/2013/8 Supl.   Katalog on-line
Transnationalism and contemporary global history 
/ ed. by Matthew Hilton and Rana Mitter.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2013. – 295 s. : il. ; 22 cm.
(Past and Present Supplements ; 8 (2013) )
ISBN błędny 0199685172
ISBN 978-0-19-968517-2

    II.13093 Podr.   Katalog on-line
Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec 
/ Sebastian Fikus.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 336 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-16-5

    II.13092   Katalog on-line
Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec 
/ Sebastian Fikus.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – 336 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-16-5

    III.2987   Katalog on-line
Twoja œmierć : poczštki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku 
/ Elżbieta Z. Wichrowska. Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci oraz Dziennik moich uczuciów, czyli […]
Warszawa : Wydawnictwo Spectrum Press, 2012. – 430 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61846-18-5

    II.13171   Katalog on-line
Tylnymi drzwiami : „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989 
/ Jerzy Kochanowski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 385 s., [28] s tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-168-1

    II.13021/5   Katalog on-line
Tym samym pocišgiem… : przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1939-1949 : w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego 
/ red. […]
Chojna ; Szczecin : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2013. – 206, [6] s. : il. ; 24 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie ; t. 5 )
ISBN 978-83-932245-5-5

    II.9650/16   Katalog on-line
Über die Modernität der Nation : der Fall Polen 
/ Tomasz Kizwalter ; aus dem Polnischen von Bernard Hartmann ; mit einer Einführung von Ruth Leiserowitz.
Osnabrück : Fibre-Verlag, 2013. – 422 s.; 23 cm.
(Klio in Polen ; 16 )
ISBN 978-3-938400-91-3

    III.3030   Katalog on-line
Ukraina i Ukraińcy w polskiej myœli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny œwiatowej 
/ Barbara Stoczewska.
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM – Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013. – 389, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7571-222-3

    I.10119   Katalog on-line
Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku : zarys konfliktów społeczno-etnicznych 
/ Bohdan Hud ; przekł. Anna Korzeniowska-Bihun, Mariya Hud.
Zalesie Górne : Pracownia Wydawnicza, 2013. – 400 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-908538-6-4

    II.13043/2   Katalog on-line
Ultimate freedom – no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934-1940 
/ by Deniss Hanovs and Valdis Teraudkalns ; [transl. Laura Bleidere].
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – X, 272 s. : il. ; 24 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context, 1877-8550 ; vol. 2 )
ISBN 978-90-04-24355-2 (hardback : acid-free paper)
ISBN 978-90-04-24464-1 (e-book)

    III.2990/1   Katalog on-line
Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII-XVIII wieku : struktura organizacyjna 
/ Wojciech Walczak.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012. – 296, [1] s. : il. ; 25 cm + Załšcznik : tabela 13 : [10] k. tabl. złoż. + mapy : [4] k. złoż.
(Dissertationes ; 1 )
ISBN 978-83-925705-3-0

    II.13068   Katalog on-line
Unitis viribus : diecezja podlaska w II Rzeczypospolitej 
/ Rafał Dmowski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w […]
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Siedlce : Elpil, 2013. – 497 s., [38] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62171-90-3

    III.2975   Katalog on-line
Urbs celeberrima : księga pamištkowa na 750-lecie lokacji Krakowa 
/ ksišżka pod red. Andrzeja Grzybkowskiego, Zdzisława Żygulskiego Jun., Teresy Grzybkowskiej.
Kraków : Muzeum Narodowe, 2008. – 576 s. : il. ; 28 cm.
(Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie )
ISBN 978-83-89424-77-8

    I.9282/1, cz.3   Katalog on-line
Urzędnicy miejscy Nysy do 1618 roku 
/ Ewa Wółkiewicz.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe „Grado”, cop. 2013. – [2], 189 s. ; 23 cm.
(Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Œlšska i Pomorza Zachodniego. T. 1, Œlšsk ; z. 3: Nysa )
ISBN 978-83-62941-43-8

    III.2931   Katalog on-line
Vademecum historyka mediewisty 
/ red. nauk. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 770 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-17239-8

    III.2923 SHG Pozn.   Katalog on-line
Vademecum historyka mediewisty 
/ red. nauk. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 770 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-17239-8

    II.13179   Katalog on-line
Venice : history of the floating city 
/ Joanne M. Ferraro.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. – XXXII, 268 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-88359-7 (Hardback)

    I.10124/8   Katalog on-line
Vertraut und fremd zugleich : jüdisch-christliche Nachbarschaften in Warschau – Lengnau – Lemberg 
/ Alexandra Binnenkade, Ekaterina Emeliantseva, Svjatoslav Pacholkiv ; mit einem Geleitw. von Heiko Haumann.
Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2009. – X, 216 s. : il. ; 24 cm.
(Reihe Jüdische Moderne ; Bd. 8 )
ISBN 978-3-412-20177-7

    A.181 – 62 (2014) nr. 1   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    A.181 – 61 (2013) nr 1, 2, 3, 4   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    III.2000/3, vol.2   Katalog on-line
Volumina Constitutionum. T. 3, 1611-1640. Vol. 2, 1627-1640 
/ do dr. przygot. Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Anna Karabowicz ; przedm. Wacław Uruszczak ; [Kancelaria Sejmu].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 407, [1] s. ; 25 cm.
ISBN błędny 9788370591027
ISBN 978-83-7666-236-7 (t. III, v. 2)

    II.12998   Katalog on-line
W cieniu gigantów : pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej kontekst historyczny, społeczny i kulturowy 
/ Witold Mędykowski.
Warszawa : Instytut Studiów Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 445 s., [66] s. tabl., [2] k. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60580-95-0

    II.13059   Katalog on-line
W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego : Zwišzek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939) 
/ Joanna Dufrat.
Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, cop. 2013. – 453, [1] s., [8] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7730-055-8

    II.8658/21   Katalog on-line
Walerian Kalinka (1826-1886) i jego badania nad epokš porozbiorowš 
/ Jerzy Maternicki.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 254 s., [1] k. tabl. ; 23 cm.
(Galicja i Jej Dziedzictwo, 1895-0361 ; t. 21 )
ISBN 978-83-7338-902-1

    II.13174   Katalog on-line
The war on heresy 
/ R. I. Moore.
Cambridge : Ther Belknap Press of Harvard University Press, 2012. – XIV, [2], 378 s., [8] s. tabl. kolor., [8] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-0-674-06582-6 (cloth: alk. paper)

    II.13030   Katalog on-line
Warfare state : World War II Americans and the age of big government 
/ James T. Sparrow.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2011. – [8], 336 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-979101-9

    I.9956/8   Katalog on-line
Warstwy czasu : studia z metahistorii 
/ Reinhart Koselleck ; przeł. Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – XXXII, [2], 380, [2] s. ; 23 cm.
(Visiae Mundi ; 8 )
ISBN 978-83-7737-007-0

    III.3025   Katalog on-line
Warszawa wieku Oœwiecenia 
/ wybór i oprac. Jana Kotta i Stanisława Lorentza.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1954. – 370, [6] s., [1] k. tabl. skł. : il., fot.; 31 cm.

    III.3006   Katalog on-line
Warszawski skorowidz branżowy na rok 1936-37 : obejmuje: finanse, przemysł, handel, rzemiosło, wolne zawody 
/ [zest. i oprac. Jakób Schranz].
Warszawa : Wydawnictwo Ajencji Wschodniej, [ca 1937] (Bydgoszcz : Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska”). – XX, 652 s. : il. ; 24 cm.

    III.3041   Katalog on-line
Warszawskie kawiarnie literackie 
/ Andrzej Z. Makowiecki.
Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013. – 262, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-244-0326-4

    I.9526/1199   Katalog on-line
Warum die Deutschen? Warum die Juden? : Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800 – 1933 
/ Götz Aly.
Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, cop. 2011. – 351, [1] s. ; 22 cm.
(Schriftenreihe ; Bd. 1199 )
ISBN 978-3-8389-0199-2

    III.2947   Katalog on-line
Wbrew partii i cenzurze : media podziemne w PRL : studia i artykuły 
/ pod red. Piotra Kardeli, Pawła P. Warota i Tadeusza Wolszy.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu , 2012. – 317, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
ISBN 978-83-7629-356-1

    II.13101   Katalog on-line
Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako Ÿródło historyczne do dziejów Koœcioła w Polsce) 
/ Dariusz Andrzej Sikorski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012. – 217, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Historycznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0079-4651 ; t. 72 )
ISBN 978-83-7654-224-9

    I.10054   Katalog on-line
Wenn England zu Felde zieht… : Betrachtugen über britische Strategie 
/ Liddell Hart [Übertr.: Arthur Ehrhardt].
Potsdam : Ludwig Voggenreiter, 1937. – 130 s. ; 19 cm.

    II.13003/3   Katalog on-line
When ego was imago : signs of identity in the Middle Ages 
/ by Brigitte Miriam Bedos-Rezak.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2011. – XXIX, 295, [2] s., [23] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Visualising the Middle Ages, 1874-0448 ; vol. 3 )
ISBN 978-90-04-19217-1 (hbk. : acid-free paper)

    II.13102   Katalog on-line
Wielki zwrot : ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 
/ Dariusz Gawin.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. – 382 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-2113-0

    I.10115   Katalog on-line
Wierzyć i niszczyć : intelektualiœci w machinie wojennej SS 
/ Christian Ingrao ; przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. – 602, [3] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7536-558-0

    I.10096   Katalog on-line
Więzienia stalinowskie w Polsce : system, codziennoœć, represje 
/ Tadeusz Wolsza.
Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2013. – XVII, [1], 294 s. : il. ; 22 cm.
(Sekrety Historii )
ISBN 978-83-7773-159-8

    II.13142   Katalog on-line
„Wilki i łagodne jagništka Chrystusa” : powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Koœcioła Reformowanego w XVI i XVII wieku 
/ Kazimierz Bem.
Warszawa : „Semper”, 2013. – 186 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-220-4

    II.13078   Katalog on-line
Winston Churchill and the second front, 1940-1943 
/ by Trumbull Higgins. – Repr. of the ed. publ. by Oxford University Press, New York.
Westport : Greenwood Press, cop. 1957, 1974. – XII, 281, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 0-8371-7782-0

    I.10057   Katalog on-line
Der Winterfeldzug : Krieg in Finnlands Wäldern 1939/1940 
/ Erkki Palolampi ; [Aus dem Finn. übertr. von Ingeborg Maltusch-Held ; Hrsg. und bearb. von Yrjö von Grönhagen].
Berlin : Alfred Metzner, 1941. – 245, [3] s. , [1] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 21 cm.

    I.10046   Katalog on-line
Witold : Wielki Ksišżę Litewski : (1354 lub 1355 – 27 paŸdziernika 1430) 
/ Jarosław Nikodem.
Kraków : Wydawnictwo Avalon T. Janowski, cop 2013. – 511 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7730-051-0

    II.13153   Katalog on-line
Władca i prawo (1200-1600) : suwerennoœć monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej 
/ Kenneth Pennington ; red. nauk. Jerzy Pysiak ; przekł. Anna Pysiak.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 317 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Humanisty )
ISBN 978-83-235-0974-5

    II.13148   Katalog on-line
Władysław Odonic – ksišżę wielkopolski (ok. 1190-1239) 
/ Krzysztof Witkowski.
Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2012. – 262, [1] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-61033-57-8

    I.9990   Katalog on-line
Władysław Odonic – ksišżę wielkopolski, wygnaniec i protektor Koœcioła (ok. 1193-1239) 
/ Sławomir Pelczar.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2013. – 511 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7730-064-0

    I.10012 Podr.   Katalog on-line
Włosi w Polsce Stanisława Augusta : słownik obecnoœci 
/ Małgorzata Pieczara.
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 278, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
(Polonistyka Użyteczna )
ISBN 978-83-62100-30-9

    I.10001   Katalog on-line
Wojna po wojnie : antysowieckie podziemie w Europie Œrodkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 
/ Grzegorz Motyka [et al.].
Gdańsk ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012. – 665, [1] s., [16] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7383-580-1
ISBN 978-83-63029-06-7
ISBN 978-83-60580-90-5

    C.251 – Nr5   Katalog on-line
Wolnoœć i Solidarnoœć : studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury 
/ Europejskie Centrum Solidarnoœci.
Gdańsk : ECS, 2010-. – 24 cm.

    II.13134   Katalog on-line
Wspólnymi siłami : zwišzki ruchu emancypacji kobiet ze spółdzielczoœciš na ziemiach polskich przed rokiem 1939 
/ Zofia Chyra-Rolicz ; Towarzystwo Spółdzielców. Stowarzyszenie Ogólnopolskie.
Warszawa : Krajowa Rada Spółdzielcza, 2013. – 333 s. ; 24 cm.
ISBN 83-89627-52-3
ISBN 978-83-89627-52-0

    II.9484/10   Katalog on-line
Wœród córek Eskulapa : szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 
/ pod red. Andrzeja Karpińskiego ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Historyczny UW, 2009. – 354 s. ; 25 cm.
(Fasciculi Historici Novi ; t. 10 )
ISBN 978-83-7181-598-0

    III.3031   Katalog on-line
Wœród potępieńczych swarów : prawne aspekty rozliczeń politycznych wœród uchodŸstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939-1943 
/ Marcin Kwiecień.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 451 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-297-5

    I.10103   Katalog on-line
Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rzšdy zaborcze w latach 1773-1867 
/ zestawił Janusz Iwaszkiewicz, [wstęp Marcin K. Schirmer]. – Reprint.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2013. – LXII, 53, [1] s. ; 22 cm + 3 k. złoż. ; 25×27 cm.
(BZ Biblioteka Ziemiańska )
ISBN 978-83-7151-403-6

    III.3038   Katalog on-line
Wywiad Straży Granicznej 1928-1939 : wybór dokumentów 
/ wybór, wstęp i oprac. Piotr Kołakowski, Ryszard Techman ; Akademia Pomorska w Słupsku.
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 559, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7467-212-2

    I.10028/2   Katalog on-line
Z dziejów chrzeœcijaństwa : studia, szkice i materiały. T. 2 
/ pod red. Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa.
Poznań : Wydawnictwo „Rys”, 2012. – 292 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63664-03-9

    II.13103   Katalog on-line
Z dziejów klasy œredniej w Lublinie : kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918-1939) 
/ Artur Czuchryta.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2011. – [2], 140 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-3232-8

    II.13074   Katalog on-line
Z dziejów Łapsz : 700-lecie przybycia Zakonu Bożogrobców na Zamagurze Spiskie 
/ [praca zbiorowa pod. red. Juliana Kowalczyka].
Łapsze Niżne : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. œw. Kwiryna w Łapszach Niżnych ; Nowy Targ : Zakład Poligraficzny „MK”, 2013. – 303, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60306-92-5

    II.13114/1   Katalog on-line
Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku. T. 1, Synteza dziejów 
/ Mieczysław Józefczyk.
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2012. – 403, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60518-49-6

    I.10034   Katalog on-line
Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej : rola przepisów pruskich 
/ Anna Tarnowska.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 324 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-2780-2

    III.2968 – T. 2   Katalog on-line
Z Dziejów Walk o Niepodległoœć 
/ Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011-. – 25 cm.

    I.10118   Katalog on-line
Za to że jesteœ Ukraińcem… : wspomnienia z lat 1944-1947 
/ wybór, oprac., wstęp i posłowie Bogdan Huk.
Koszalin [etc.] : Stowarzyszenie Ukraińców WięŸniów Politycznych i Represjonowanych w Polsce, 2012. – 400 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-935479-0-6

    III.3040   Katalog on-line
Za żelaznš kurtynš : ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 
/ Anne Applebaum ; z ang. przeł. Barbara Gadomska.
Warszawa : „Œwiat Ksišżki” : przy współpr. Agora, 2013. – 622 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej )
ISBN 978-83-7943-290-5

    III.2964   Katalog on-line
Zagłada chorych psychicznie : pamięć i historia 
/ red. nauk. Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz Maciej Myszka.
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2012. – 581, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61538-43-1

    III.3028   Katalog on-line
ZajeŸdzimy kobyłę historii : wyznania poobijanego jeŸdŸca 
/ Karol Modzelewski.
Warszawa : Wydawnictwo „Iskry”, cop. 2013. – 436, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-244-0335-6

    A.91 – 77 z.1-4, suppl (2013)   Katalog on-line
Zapiski Historyczne : kwartalnik poœwięcony historii Pomorza 
/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych.
Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. – 24 cm.

    II.12022/9   Katalog on-line
Zapisy cierpienia 
/ pod red. Katarzyny Stańczak-Wiœlicz.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon ; Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2011. – 311 s. : il. ; 24 cm.
(Colloquia ; 9 )
ISBN 978-83-932771-2-4

    II.13044   Katalog on-line
Zapomniany pokój : traktat ryski interpretacje i kontrowersje 90 lat póŸniej 
/ pod red. Sławomira Dębskiego.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. – 423, [2], [14] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-935192-0-0

    III.2590/2 Podr.   Katalog on-line
Zaproszenie do osmanistyki : typologia i charakterystyka Ÿródeł muzułmańskich sšsiadów dawnej Rzeczypospolitej : Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego 
/ Dariusz Kołodziejczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 120 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-755-7

    III.2591/2   Katalog on-line
Zaproszenie do osmanistyki : typologia i charakterystyka Ÿródeł muzułmańskich sšsiadów dawnej Rzeczypospolitej : Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego 
/ Dariusz Kołodziejczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 120 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii )
ISBN 978-83-7181-533-1
ISBN 978-83-7181-755-7

    C.117/55 – Vol. 55 (2011)   Katalog on-line
Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 
/ Historischer Vereins für Ermland.
Mainz : Verlag von Franz Kirchheim, 1860-1943, 1956-1978, 1980-. – 23 cm.

    C.117/56 – Vol. 56 (2012)   Katalog on-line
Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 
/ Historischer Vereins für Ermland.
Mainz : Verlag von Franz Kirchheim, 1860-1943, 1956-1978, 1980-. – 23 cm.

    A.271/62 – Jg. 62(2013), H. 1-4   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    A.271/61 – Jg. 61(2012)   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung 
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder -Institut, 1995-. – 24 cm.

    A.332 – Vol. 67(2013) z.1-2;3-4   Katalog on-line
Zgodovinski Časopis : istoričeskij žurnal 
/ odgovorni urednik Bogo Grafenauer.
Ljubljana : Zgodovinsko Društvo za Slovenijo, 1947-. – 24 cm.

    II.8411/10 Podr.   Katalog on-line
Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 10 
/ [kom. red. Tadeusz Epsztein (red.), Sławomir Górzyński, Barbara Konarska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk].
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – XXIV, 169 s. : il. ; 24 cm.
(Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej ; t. 3 )
ISBN 978-83-7181-789-2

    III.2953   Katalog on-line
Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918-1939 
/ Tomasz Piekarski.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 394 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-914-5

    I.10090/3   Katalog on-line
„Zimnee volšebstvo” nacistskaâ karatel’naâ operaciâ v belorussko-latvijskom prigranič’e, fevral’-mart 1943 g. : dokumenty i materialy 
/ red. kollegiâ sbornika V. I. Adamuško [et al.].
Moskva : Fond sodejstviâaktual’nym istoričeskim isledovaniâm „Istoričeskaâ pamât”, 2013. – 511, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Seriâ „Vostočnaâ Evropa XX Vek” )
ISBN 978-5-9990-0020-0

    II.13125   Katalog on-line
Žizn’ v okkupacii : Vinnickaâ oblast’ : 1941-1944 gg. 
/ sost.: V. U. Vasil’ev [et al.].
Moskva : Rosspen, 2010. – 854, [2] s. : il. ; 25 cm.
(Seriâ Dokumenty Sovetskoj Istorii )
ISBN 978-5-8243-1252-2

    I.10105   Katalog on-line
Żołnierskie narracje o wojnie œwiatowej 1914-1918 : strzelcy, legioniœci, Polacy w armii austro-węgierskiej 
/ Jacek Rozmus.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 177, [1] s. ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 673 )
ISBN 978-83-7271-833-4

    II.13096   Katalog on-line
ródła do dziejów Prószkowa 
/ red. nauk. Andrzej Hanich ; współpr. Hubert Dobranowski ; Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Œlšski w Opolu, Parafia Rzymskokatolicka œw. Jerzego w Prószkowie, Urzšd Miasta i Gminy w […]
Opole : Wydawnictwo Instytut Œlšski, 2012. – XIV, [2], 578 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-283-8
ISBN 978-83-7511-141-5

    I.7810/35   Katalog on-line
Zrozumieć polskš historię 
/ Michael G. Müller ; [przekł. Magdalena Kałużna et al.].
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 504, [1] s. ; 22 cm.
(Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 35 )
ISBN 978-83-7177-883-4

    I.10084   Katalog on-line
Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich 
/ Józef Wybicki ; z rękopisów wydał i objaœnił A. M. Skałkowski.
Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1927. – XXXIV, 355 s. ; 18 cm.
(Bibljoteka Narodowa. Serja 1 ; Nr 106 )

    II.13039   Katalog on-line
Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918-1939 : w kręgu polityki 
/ Rafał Żebrowski.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012. – 830 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Prace Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Na Bezdrożach Modernizacji )
ISBN 978-83-61850-80-9

    II.12671/8   Katalog on-line
Żydowski obraz Polski, Polski obraz Żyda : praca zbiorowa 
/ pod red. Waldemara Szczerbińskiego i Bartosza Lampkowskiego.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej UAM, 2012. – 366, [1] s. : il. ; 24 cm.
(GnieŸnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2082-596X ; t. 8 )
ISBN 978-83-7654-163-1

    II.13050   Katalog on-line
Żydzi na Górnym Œlšsku i w Zagłębiu Dšbrowskim : historia, kultura, zagadnienia konserwatorskie 
/ [pod red. Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego] ; Muzeum Miejskie „Sztygarka” Dšbrowa Górnicza, Muzeum Górnoœlšskie w […]
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. – 249, [2] s. : il., err. ; 24 cm.
(Regionalizm w Szkolnej Edukacji ; t. 4 )
ISBN 978-83-7638-130-5
ISBN 978-83-88880-04-9

    III.2932   Katalog on-line
Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich : przemiany prawne, gospodarcze i społeczne 
/ Przemysław Zarubin.
Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2012. – 403 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7638-200-5