Zasady korzystania

Biblioteka stanowi warsztat pracy badawczej dla pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Historii PAN.

Czytelnia służy również pracownikom innych instytucji naukowych, archiwów i bibliotek, gościom, współpracownikom i stypendystom Instytutu, oraz – na podstawie pisemnej rekomendacji profesora lub kierownika placówki – studentom.

Z wypożyczalni mogą korzystać pracownicy, doktoranci i doktoranci wolontariusze IH PAN oraz pracownicy i doktoranci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Z rękopisów oraz niepublikowanych prac doktorskich i habilitacyjnych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

W czytelni istnieje możliwość skorzystania z Internetu. Kserokopie można wykonać odpłatnie w pracowni reprograficznej Instytutu.

Szczegółowe zasady udostępniania księgozbioru zawarte są w Regulaminie.

Czytelnia i Wypożyczalnia czynne od poniedziałku do piątku 9:00–15:30. W lipcu i sierpniu biblioteka czynna jest wyłącznie dla pracowników i doktorantów IH PAN oraz IH UW.